sunnuntai 8. helmikuuta 2015

Venäjän trolliarmeijan olemuksesta
Facebookissa on ryhmä nimeltä Venäjän trolliarmeija. Sen vetäjä, nimimerkki Sepe Vaara on ollut useaan otteeseen tyytymätön esittämiini näkemyksiin Venäjän trolliarmeijasta. Hän haastoi minut perustelemaan käsityksiäni ja vaikkei minulla siihen mitään aietta ensin ollutkaan, jäi ajatus kaihertamaan. Vaara kun kuitenkin pystyy halutessaan käymään tolkullista keskustelua, ainakin jos häntä vertaa useimpiin muihin ryhmän aktiiveihin. Tosin jos haluaa puhua leimaamista vastustavan ryhmän puolesta uskottavasti, kannattaisi varmistaa, että ryhmä itse käyttäytyy vaatimuksensa mukaisesti. Mutta kun kerran olen esittänyt, ja tässä jälleen esitän, VTA:n ja sen yhteydessä julkaistavat Trollisanomat disinformaation lähteinä, niin onhan se reilua perustella näkemyksensä. Kun kuitenkin on hyvä, että ihmiset pyrkivät etsimään totuutta ja erilaisia näkökulmia ympäröivän todellisuuden piirteisiin.

Sääli, että VTA on tällaiselle toiminnalle monesta syystä huono ympäristö, vaikka käydystä keskustelusta suorastaan hehkuu pyrkimys totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Vaikka Commandante, kuten ryhmäläiset Vaaraan viittavat, pystyykin käymään hyvääkin keskustelua ja esittämään koherentteja näkemyksiä, on VTA kokonaisuutena kaikenlaatuisessa kirjavuudessaan epäuskottava toimija. Jos haluaa puhua leimaamista vastustavan ryhmän puolesta uskottavasti, kannattaisi varmistaa, että ryhmä itse käyttäytyy edes jollain lailla vaatimuksensa mukaisesti. Useimmilla keskustelijoista on myös niin vahvasti valtavirrasta poikkeava maailmankuva, että keskusteluyhteys ulkopuolellle on, jos ei mahdotonta, niin hankalaa. Lisäksi käy vielä niin, että kun omissa porukoissa pyöritään, on millä tahansa ajatusmallilla tapana radikalisoitua entisestään. Vaikka VTA:ssa on hyvin vahva, ja sinällään ihan perusteltu kokemus siitä, ettei heitä kuunnella, muodostavat heidän perusnäkemystensä ympäröivästä todellisuudesta ison esteen aidolle vuoropuhelulle.

Koska hyvin monet ryhmän aktiivijäsenistä esiintyvät nimimerkin suojissa, ovat jotkut heidän kanssaan eri mieltä olevat lähteneet jäljittämään oikeita henkilöllisyyksiä. Samaa on tehty myös päinvastoin. Tämä on luonut yhden taistelukentän, jossa Google-hauilla yritetään tähdätä, täysosuman ollessa henkilöllisyyden paljastaminen.

Oheisessa tekstissä on kursivoituna ryhmän kuvaus eli tiivistelmä siitä, miten se määrittelee itsensä, toimintatapansa ja tavoitteensa. Kursivoitujen kappaleiden jälkeen minun kommentointiani niiden pohjalta. Loppuun on poimittu lainauksia keskustelusta. Olen ryhmitellyt näitä pääasiassa kärjekkäämpään päähän sijoittuneita poimintoja itse luomieni teemojen mukaan. Tosin tuonne en ole mielestäni pahimpia edes laittanut, koska ainakin osassa päivityksistä ja kommenteista on mielestäni epäiltävissä, että ne eivät ole ihan täydessä ymmärryksessä tehtyjä.

Korostan siis vielä, että tällaisia mielipiteitä saa olla ja niitä saa julkaista. Mutta kenenkään muun niitä ei ole pakko julkaista, sillä sananvapaus ei ole sama asia kuin julkaisupakko. Sananvapauteen kuuluu myös toki tässä käyttämäni oikeus kritisoida esitettujä näkemyksiä. Odotan mielenkiinnolla, minkälaista ja -tasoista vastakritiikkiä kirjoitukseni tulee saamaan.

Venäjän trolliarmeija taistelee sananvapauden, sekä monipuolisen ja rehellisen journalismin puolesta!

VTA:n sananvapaus on laadultaan amerikkalaistyyppinen, absoluuttinen sananvapaus. Eli mitä vain saa sanoa. Tosin ryhmästä on ymmärtääkseni suljettu ihmisiä huonon käytöksen vuoksi. Jäljellä olevista keskustelijoista on pääteltävissä, että ryhmä tosiaan vaalii sananvapautta, sillä ryhmässä esitetään hyvin kummallsia puheenvuoroja. Hyvinkin tolkuttomat otetaan vakavasti, jopa suosiota osoittaen. Edellyttäen tietysti, että ne ovat kriittisiä niin sanottua länttä kohtaan.
VTA:n taistelu monipuolisen ja rehellisen journalismin puolesta jää minulta ainakin pimentoon ryhmän viestiketjuissa. Positiivisesti esitellään lukuisia venäläisiä uutislähteitä ja aktivistisivustoja. Mitkään näistä eivät pyri monipuoliseen ja rehelliseen journalismiin. Sen sijaan YLE ja Helsingin Sanomat ovat ryhmässä esitettyjen mielipiteiden mukaan äärettömän epäluotettavia ja manipulatiivisiä medioita. Minun ymmärrykseni mukaan tilanne on juuri päinvastainen.
Voisi myös ajatella, että taistelussaan monipuolisen ja rehellisen journalismin puolesta VTA käyttäisi tai edes puhuisi Julkisen sanan neuvostosta. Se kun on media-alan itsesäätelyelin, joka valvoo monipuolisen ja rehellisen journalismin toteutumista sen alaisuuteen sitoutuneiden medioiden julkaisutoiminnassa.

Venäjän trolliarmeija-ryhmään kuuluu monenlaista ihmistä. Ideologisesti olemme hyvin heterogeenin ryhmä, jota yhdistää yksi asia: epäuskoisuus suomalaista ja länsimaista mediaa kohtaan Ukrainan kriisin uutisoinnissa. Ukrainan kriisi näkyy mediassamme lähes pelkästään mustavalkoisena Venäjän demonisointina. 

Tässä tehdään mielenkiintoinen rajaus median luotettavuudessa: vain ”Ukrainan kriisin uutisointi” on epäuskon arvoista. Toki julkaisuissa ryhmän seinillä epäluottamus tuntuu olevan totaalista.
Ainakin sen mukaan, että ryhmän seinällä linkitetään runsaasti Venäjän median uutisia asioiden oikean laidan paljastajina, voi päätellä, että VTA:n epäusko ei ulotu Venäjän mediaan. Esillä on runsaasti myös silkkaa pro-Venäjä propaganda-aineistoa, jota aina pidetään hauskana ja oikeaan osuvana kuvauksena tilanteesta.
On varsin vahva lausunto, että Ukrainan kriisi (VTA ei sodasta puhu) näkyisi lähinnä Venäjän mustavalkoisena demonisointina. Vähintään liioitteleva lausunto, varsinkin kun seinällä usein linkataan suomalaisen median juttuihin, joissa tuodaan esille Venäjän näkökulmia tilanteeseen. Toki pääkirjoituksissa, kolumneissa ja muissa kantaaottavissa osissa medioita Venäjä saa kovaakin kritiikkiä, mutta se on nähdäkseni tosiasioihin perustuvaa, eikä sisällä demonisointia. Asiapohjalta syntyneen uutisoinnin ja kommentoivan materiaalin leimaaminen demonisoinniksi ei yksinkertaisesti ole totta. Kyllähän joku jossain verkkokeskustelujen viemärissä Venäjää demonisoi, mutta suomalainen media ei sitä ole tehnyt.
Jos demonisointia VTA:n seinältä etsii, niin se tuntuu useimmin kohdistuvan Amerikan Yhdysvaltoihin. Monille amerikkavastaisuus on erittän hallitseva piire heidän tavassaan hahmottaa maailman tapahtumia. Välillä jopa niin hallitseva, että kuva vääristyy tunnistamattomaksi.

Venäjä on yksi osapuoli. Yhtä hyvin syyllisiä voidaan etsiä Kiovasta, Brysselistä tai Washingtonista. 

Tässä esitetään, että sota on kaikkien vika samalla tavalla. Kaikki ovat yhtä syyllisiä. Tätä näkökantaa edustaa valtiollisemmalla tasolla vain Venäjä. Muut valtiot, Pohjois-Koreaa ja Venezuelaa lukuunottamatta, pitävät Ukrainan tapahtuminen suurimpana syyllisenä sinne hyökännyttä Venäjää. Kriiseissä ja sodissa on aina monimutkaiset syynsä, joissa useammilla toimijoilla ja tekijöillä on näpiinsä jollain tasolla pelissä, mutta Ukrainan sota on nimenomaan Vladimis Putinin sota.

Ukraina – Venäjä uutisointi on ollut jo pitkään niin yksipuolista, että se on muokannut myös valtaosan suomalaisten mielipiteitä. Media on kääntänyt katseet pois Ukrainasta, kohti Venäjää. Putin omistaa rantatontin Ahvenanmaalla on tämän uutistulvan jatkumon päätepiste tällä hetkellä. Itse Ukrainan kriisi tuntuu olevan toissijainen asia tällaisessa maailmankuvassa. 

Tässä, ainakin itselleni hyvin vaikeasti avautuvassa kappaleessa, esitetään ilmeisesti ajatus, että nyt ollaankin käyty Ukrainan tarjoaman tekosyyn avulla Venäjän kimppuun eli taustalla onkin yleinen venäjävastaisuus, jopa russofobia. Tämä toiminta on sitten ”muokannut myös valtaosan suomalaisten mielipiteitä”. Tällä tarkoitettanee mielipideilmaston muuttumista kriittisemmäksi Venäjää kohtaan, jonka tässä siis selitetään johtuvan median tulkinnoista, ei Venäjän toiminnasta.
Viittaus Putinin rantatonttiin tarkoittanee iltapäivälehtien hysteerisiä lööppejä. Onneksi itse jutut niissäkin ovat yleensä asiallisia, mutta kieltämättä tässä olen taipuvainen olemaan VTA:n kanssa jonkin verran samaa mieltä. Ylilyöntejä uutisoinissa venäläisten suhteen on jonkin verran ollut.

Trolliarmeija syntyi, kun kriittiset äänet leimattiin mediassa Venäjän maksamiksi trolleiksi. Tästä hyviä esimerkkejä ovat nämä kaksi artikkelia Yle nettisivuilta:
1. Yle pyytää 15.9. julkaistussa artikkelissaan kansalaisia tutkimaan toisiaan ja paljastamaan internetissä liikkuvat Venäjän valtion palkkaamat trollit.
2. Jari Tervon kolumni, jossa hän yksinkertaisesti niputtaa tavalliset some-keskustelijat ja Venäjän harjoittaman informaatiosodan yhdeksi ja samaksi asiaksi. Käytännössä siis vahvasti vihjaa muutaman esimerkin kommentoijan olevan Venäjän valtion maksamia nettitrolleja.

Tässä kuvataan VTA:n syntytarina sellaisena kuin se halutaan kertoa. Eli tavalliset kansalaiset nousivat vääryyttä vastaan. Kriittiset äänet tarkoittanevat tässä yhteydessä Venäjän kantojen kanssa yhteneviä kantoja, mutta jotka eivät ole syntyneet siksi, että Venäjä on sitä mieltä tai että Venäjä olisi niiden mielipiteiden levittämisestä maksanut. Ajatus siis on, että nämä kriittiset äänet ovat omaehtoisesti omaksuneet kantansa, joka vain sattuu olemaan sama kuin Venäjän nykyhallinnon kanta. VTA:ssa voi olla (ja runsaasti ollaankin) olla samaa mieltä kuin Kreml, mutta ei siksi, että Kreml on sitä mieltä, vaan siksi, että he ovat kriittisiä ääniä.

Leimaamalla trolleiksi kaikki kriittiset äänet, syyllistyi media sosiaalisen paineen avulla sananvapauden rajoittamiseen. Kriittisellä äänellä valta-ajattelua kohtaan Ukrainan kriisistä oli jo ennen tätä hyvin vaikea puhua tulematta leimatuksi Venäjä-mieliseksi ja putinistiksi. 

On väärin leimata ihmisiä, varsinkin väärin. Tässä esitetään iso kuvio, jossa media on yhtenäinen toimija, joka yhtenäisesti yrittää kampanjoinnin avulla vaientaa toisinajattelua. Minä en tällaisesta kuvauksesta suomalaista mediaa tunnista. Sen sijaan venäläinen, valtion tiukassa kontrollissa oleva valtamedia toimii juuri näin. Tosin myös VTA:ssa on otettu hampaisiin joukko ihmisiä, joita käsitellään ajoittain erittäinkin rumasti.
”Valta-ajattelun vastainen kriittinen ääni” joutuu VTA:n mukaan helposti leimatuksi Venäjä-mieliseksi ja putinistiksi. Totta. Se johtuu siitä, Putinin Venäjä käyttää propagandassaan näitä kriittisten äänten repliikkejä ja kun jotkut tahot puhuvat samaa asia, niin tokihan ne helposti niputetaan. Välillä on suorastaan mahdoton tietää, että onko näkemys napattu Kremlistä kriittiselle äänelle vai kriittiseltä ääneltä Kremlille. Itse uskon, että valtaosa VTA:n aktiiveista, ainakin oikealla nimellään esiintyvät otodelliset henkilöt, ovat vilpittömällä mielellä liikkeellä, mutta on nähdäkseni myös selvää, että heidän paloaan maailmanaparannukseen käytetään myös estottomasti hyväksi.
Mutta pitää muistaa, että Putinin Venäjälle nuo asiat ovat vain välineitä luoda hämmennystä ja heikkoutta vihollisekseen katsomassa lännessä. Minun nähdäkseni tämä tarkoittaa, että Putinin hallinto käyttää ponnisteluissaan omien etujen ajamisessa hyväksi näiden ihmisten vilpitöntä halua rakentaa parempaa maailmaa.

Venäjän trolliarmeija syntyi vastareaktiona tällaiselle älyllisesti hyvin heppoiselle uutisoinnille ja rehellisesti sanottuna, naurettavilla väitteillä. On varmasti totta, että Venäjä käy informaatiosotaa ihan samoin kuin kaiketi käy jokainen maa maailmassa nykypäivänä. Mutta yksittäisten ihmisten leimaaminen media taholta vieraan valtion maksamiksi trolleiksi on yksinkertaisesti hirmuinen ylilyönti ja loukkaa kansalaisten sananvapautta. 

Älyllinen heppoisuus on mediassa kyllä yleistä tänä päivänä, mutta tässä esillä oleva ulkomaan uutisointi on minusta tasokasta ja huolellista. Minun nähdäkseni ei myöskään ole totta, että kaikki maat käyvät informaatiosotaa. Kaikki maat viestivät ja pyrkivät vaikuttaa viestinnällään omien tarkoitusperiensä edistämiseen, mutta sotaa käyvät suhteellisen harvat. Venäjä, Israel, USA ja Kiina ovat näissä hommissa keulilla. Mutta muutkin tulevat perässä.
Minä en ole nähnyt mediassa oikeastaan kuin yhden yksittäisen ihmisen leimaamisen Venäjän trolliksi. Johan Bäckmann, joka on myös aktiivinen VTA:ssa, on eittämättä Venäjän viestien tuoja. Hänen vahvasti persoonallinen tyylinsä perustuu ylilyönteihin ja ärsyttämiseen.

Me haluamme rauhan Ukrainaan. Ukrainalaisten hätä ei voi olla asia, jolla tehdään politiikkaa. Suomen Nato-jäsenyyden markkinointi ei esim. ole sellainen asia.

Rauhaa sanovat haluavansa kaikki, mutta niin vaan soditaan. Tässä sanotaan myös, ettei ukrainalaisten hätää saa käyttää hyväksi. Se on ihan totta. Mutta maailman tapahtumien huomioinen keskustelussa ja mielipiteenmuodostuksessa ei ole hyväksikäyttöä. Ottamatta kantaa tässä mainittuun Nato-jäsenyyteen (joka näyttää olevan monille VTA:lle suuri saatana) on jotenkin kummallista odottaa jossain muualla tapahtuvan kärsimyksen loppumista, jotta voisimme miettiä omia asioitamme.

Novaja Gazetan toimittajan kolumni kiteyttää tuntomme. Tätä kolumnia mediamme ei varmasti tule koskaan lainaamaan, sillä sen kirjoittaja edustaa Venäjän tunnetuinta vaihtoehtoista mediaa, jonka pitäisi tukea Venäjä-hysteriaa, ei kritisoida sitä.

Lopuksi viitataan Nikolay Donskovin kirjoitusta, jonka todistusvoimaan vedotaan väkevästi. Ohimennen kerrotaan itsestäänselvyytenä, ettei ”mediamme”, siis suomalainen media, missään tapauksessa tuo esiin mitään Venäjän kantoja. Tämä on virheellinen käsitys. Suomalainen media uutisoi hyvin tunnontarkasti Venäjän johtajien sanomisia. Jos niistä ei saa käsitystä Venäjän kannoista ja toiminnan perusteista, niin mistä sitten.

Poimintoja Venäjän trolliarmeijan seinältä aiheittain ryhmiteltynä

Venäjän trolliarmeija

Tämä paikka on niille, jotka osaa pysähtyä ajattelemaan miksi meidän media ylipäätään haluaa luoda Putinista kuvan "hullupakkomielteinendiktaattorijokatappaakohtakaikki!!"

Koska lehdistö ruotii vain Venäjän asioita, niin täällä me tehdään se mikä lehtimiehiltä on jäänyt tekemättä.

Kivasti on Trolliarmeijan Suomen osaston myyräntyö ja muu taustavaikuttaminen taas toiminut. Kirjoitin eilen pitkän jutun Ukrainan tuhoamisesta, jonka Alexander Mercouris jakoi omalla sivullaan. En katsonut videota, mutta veikkaan, että samoja näkökohtia esitettiin. RT:hen siis pääse helposti. Hieman pitempään menee, että saa Putinin siteeraamaan itseään.

Ei tässä ole kysymys siitä, että Venäjä-trollit leimataan tai heitä vähätellään. Tässä on kyse siitä, että heidät halutaan tappaa, mahdollisimman nopeasti. On ihan sietämätöntä, että USA:n ja NATO:n aloittaessa hyökkäyksensä Suomen kautta Venäjälle, Suomessa olisi yhtäkään Venäjä-mielistä. Siksi ne pitää hyvissä ajoin tuhota, tai ainakin eristää yhteiskunnasta.

Suomen huoramedia on edelleen pihalla, mutta Trolliarmeija tiesi jo yli vuosi sitten, miten Ukraina tuhoutuu sisällissodassa.

Toisella tavalla ajattelevat

Porvaristomme haluaa kaivaa verta nenästään hornetteineen ja muine ameriikan härpäkkeineen.

Trollimestari- ja imperialistiministeriveteraanin asia on "oikea", mutta "PERUSTELUT" SILMIINPISTÄVÄN "KAUKAAHAETTUJA" JA MÄTIÄ, kuten Krimin palauttamisen Venäjän yhteyteen vertaaminen Natsi-Saksan suorittamaan Tshekkoslovakian sudeettialueiden valtaamiseen (Münchenin sopimus) länsimaiden, ja lopulta Tshekkoslovakin porvarihallituksen jätettyä pyytämättä apua Neuvostoliitonkin katsellessa vierestä.

No nyt Fasaani-Kallelle tuli lähtö! RKP:n pseudopoliitikot ovat nostaneet russofobian pääideologiakseen, pätee myös muihin pikkupuolueisiin kuten Vihreisiin (Hautala-Tynkkynen natsiklikki). Lillan-Haglund kaltaiset natsit pelaavat CIAn pussiin valmistaessaan maatamme NATO-miehitykselle.

Oikeasti örkeillä ei ole vapaata tahtoa, hehän ovat degeneroituja haltioita. Kidutettuja ja manipuloituja. Vähän säälittäviä oikeastaan. Väline jolla Sauron soti.

Tämä on joku miehuuskompleksi oikeasti. Kaikkein säälittävimmät ruipelot ja sivarit fantasioi Putinin kuriin laittamisesta ja onanoi ajatellessaan kaikkia Naton aseita, joilla se voitaisiin tehdä. Uhkaako Putin noiden miehuutta? Pelottaako niitä? Miksi AINA suurimmat puheet on niillä, joilla on pienimmät munat? Miksi tyhjät tynnyrit kolisee eniten?

Porvaristomme haluaa kaivaa verta nenästään hornetteineen ja muine ameriikan härpäkkeineen.

Tätäkin miestä voi käydä oikaisemassa ihan täällä Facebookissa, että miten asiat todella ovat

Trollimestari- ja imperialistiministeriveteraanin asia on "oikea", mutta "PERUSTELUT" SILMIINPISTÄVÄN "KAUKAAHAETTUJA" JA MÄTIÄ, kuten Krimin palauttamisen Venäjän yhteyteen vertaaminen Natsi-Saksan suorittamaan Tshekkoslovakian sudeettialueiden valtaamiseen (Münchenin sopimus) länsimaiden, ja lopulta Tshekkoslovakin porvarihallituksen jätettyä pyytämättä apua Neuvostoliitonkin katsellessa vierestä.

No nyt Fasaani-Kallelle tuli lähtö! RKP:n pseudopoliitikot ovat nostaneet russofobian pääideologiakseen, pätee myös muihin pikkupuolueisiin kuten Vihreisiin (Hautala-Tynkkynen natsiklikki). Lillan-Haglund kaltaiset natsit pelaavat CIAn pussiin valmistaessaan maatamme NATO-miehitykselle.

Oikeasti örkeillä ei ole vapaata tahtoa, hehän ovat degeneroituja haltioita. Kidutettuja ja manipuloituja. Vähän säälittäviä oikeastaan. Väline jolla Sauron soti.

Media

Mitä ihmettä mä juuri luin? Olen pitänyt SK:ta yhtenä harvoina laatulehtinä Suomessa, mutta tuo artikkeli menee kärkisijoille kategoriassa "Paskimmat Ukraina analyysit". Ihanko tosissaan ne tuon julkaisi???

Kyllä SK on ihan tarkoituksellisesti tämän jutun päättänyt julkistaa. Luulen, että poliittinen paine oikealta ja jopa meren takaa sitä on vaatinut ja näin siihen on vastattu. Taitaa olla tarkoituksellista, että näin huono juttu on valittu julkistettavaksi. Tullee väkisinkin mielee (ehkä päätöimittaja tai toimitusneuvosto((en tiedä onko sellaista)), että on haluttu näin näpäyttää painostajia.

Joten Putinin mieltä tai mielettömyyttä ei käsitellä täällä. Muutenhan me menisimme suomalaisen median kelkkaan ja kuka sitten loisi voimatasapainon?

Onnes kaikki ei usko tota medioiden paskaa ! Netistä saa faktaa ja näyttöä, mikä on todellisuutta

Onko tämä siis Venäjän valtion propagandaa? Olen sitten propagandan uhri koska ajattelin asian olevan juuri näin.

Koska lehdistö ruotii vain Venäjän asioita, niin täällä me tehdään se mikä lehtimiehiltä on jäänyt tekemättä.

Hitler on läsnä, mutta Hitler ovat Sanoma-konserni ja YLE, pahimmat russofobiset NATO-trollaajat, jotka levittävät Venäjä-vihaa ja murhanhimoa päivittäin.

HESARI-yhtymällä ja YLEllä ja AAMUPASKAlla on HAISTAPASKANTIEDEOIREYHTYMÄ!
Taas "uutisena" vähän Virallista Totuutta maan päälehdessä. Jumankauta, meno alkaa muistuttaa erästä 24 vuotta sitten hajonnutta valtiota.
Yksipuolinen uutisointi johtuu yksinkertaisesti siitä että valtamedia lännessä ja myös suomessa on 4:än siionisti omisteisen megacorporaation hallussa. Kaikki muu on vaihtoehtomediaa ja kuinka suuren työn tuo valtamedia onkaan tehnyt siinä että he ovat saaneet pestyä ihmiset uskomaan että vain ja ainoastaan he ovat oikeassa ja kertovat totuuden.

Natomedian aivopesu on uponnut syvälle ja tehnyt tehtävänsä, nyt yksi sun toinen uskoo, että Venäjä on valloittanut Itä-Ukrainan ja että Venäjä on uhka suomelle.
Probakanta on helppo tunnistaa...mutta manipulointi jo vaikeampaa...Uutisesta saatu informaatio on vain yksi tekijä....suuressa pelissä....on muutakin....sanoisin, että kannattaa kiinnittää myös huomio....uutisvirtaan...eli missä järjestyksessä vaikka Yle esittää uutiset...tajuntaamme. Voiko olla niin, että tavallaan tiedosta mahdollisesti seuraava tunne...pyyhkäistään pois seuraavilla uutisilla....tälläistä olen kuullut väitettävän.

nii iso aivopieru etten pystyny lukee loppuu..
Ihan kuin lukisi toisesta todellisuudesta tulevaa kirjoitusta.

Toivottavasti täällä aletaan huomamaan, että jotta sanavapaus totetuu, vaatii laatujourlanismia. Ei sensaatio-vääristymiä.

Ukraina

Kansa ei halua mennä ampumaan omiaan natsihallituksen käskystä. Yllättävää. Eihän venäläisten tarvitse kuin odottaa, eiköhän tuo sontakasa levähdä oman painonsa alla, riippumatta siitä mitä mieltä Ilta-Sanomat asiasta on

Kiovan liikkeistä heijastuu epätoivo. Tuhannet Ukrainan sotilaat ovat karkaamasta. Monen turvapaikka on Venäjällä.

Poroshenko on natsi sika.
Koko maailma joka häntä ihannoi on natsi sika!!!

Ja nyt haluaisin kuulla perustelut joiden mukaan 1) Krimin tekemä toimi olisi jollain tavalla kansainvälisen oikeuden vastainen 2) Kyseessä olisi miehitys tai hyökkäys.

MITÄ VITTUA!!!!! Suomen poliittisessa johdossa ON JO keskusteltu murha-aseiden lahjoittamisesta Kyivin kyrpiäisille eli Kiovan kansanmurhaajajuntalle!

Demokraattisessa maassa, kuten me luulemme olevamme siinä voi kaiketi asiansa sanoa. Eli kummastelen Ukrainan presidentti Borosenkon halua lisätä aseistusta maassaan, monet dokumentit ja tosiasiat kuitenkin osoittavat, että vähintä mitä Ukraina ja sen kansalaiset haluavat on ASEITA. Ukrainalaiset ihmiset haluavat ruokaa lääkkeitä, ja hyvinvointia. Aseet eivät edellämainittuja asioita tuo. Mielestäni Ukrainalaisten on nyt ajateltava johtajiensa mielekkyys sotaan. Uskoisin enemmistön sen jo tekevänkin. Rauhaa Ukrainan kansalle!!!

Venäjä

Ukrainan kriisi toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että meillä ei ole mitään hätää naapurimaamme kanssa. Venäjä toimii Ukrainassa korostetun hillitysti vaikka maalla on yllinkyllin etuja puolustettavanaan siellä. Jos Venäjä aikoisi Ukrainan vallata, se olisi sen jo tehnyt.

Eikö nuo roskalehdet ole ajatelleen, että juuri niiden takia tulee ilmatilan loukkauksia, venäläiset "uhittelevat" jne. Jos venäläinen lehti puhuisi Suomesta yhtä paljon pahaa mitä Sanomat ja Alman vessapaperit täällä olisi jo liikekannallepano. Saatanan tunarit!

USA

Putin lakkauttaa petrodollarin "terroristisena maailmanvaluuttana", mikä on jonkun joka tapauksessa tehtävä.

Kyllä tosta ihmiskunnan syövästä olisi jo aika päästäkkin.

Jenkit kuriin yhteisellä viisaalla politiikalla ja vittuun Euroopasta sotaa lietsomasta!

Eurooppa on usa:n miehittämä (koska nato on usa:n miehitysarmeija).

Tässä lisää "länsimaista arvoyhteisöä", suoraan jenkkilästä kopioituna. Ameriiikassa tosin tämä koskee esim kodittomia veteraaneja, joita poliisi tappaa ampumalla ja pahoinpitelemällä...

" Ristiriidassa Saksan hallituksen asenteen kanssa joka haluaa rauhanomaisen ratkaisun.... " Ajatelkaa ihmiset: USA EI HALUA RAUHANOMAISTA RATKAISUA !!! Eipä tietenkään-se haluaa sotia, tappaa... kunhan ei olla sen omalla maaperällä-kauheaa, hirvittävää... ja Suomi tukee !Missä on se Suomi joka piti ETYK-KOKOUKSEN ? Missä ovat ne Suomalaiset-JOTKA KOKOONTUIVAT RAUHANKETJUUN HELSINKIIN ? He ovat jossain piilossa Stubbin/Kokoomuksen harjoittaman äärioikeistolaisen, USA:ta kannattavan politiikan takana! Olisiko aika irrottautua ja tulla esille sellaisten Suomalaisten jotka eivät nykypolitiikkaa salli ja kannata ! MISSÄ VIIPYVÄT VASEMMISTON JA SOSIAALIDEMOKRAATTIEN JULKISET KANNANOTOT UKRAINAN KRIISIIN ????

Poliitikot ja poliittinen järjestelmä

Toi on alentavaa koiria kohtaan, ne on liian älykkäitä verrattaviks poliitikkoihin.

Tässä kuvassa maanpetturi sekä Obaman ja Brysselin nuolija.

Suomi muutenkin alkaa "kyläpoliiseineen" ja naapureitten salaisine ilmiantoineen muistuttaa entistä DDR:ää, Pohjois-Koreaa tai Kuubaa. Muualla en tiedä moisen systeemin ollen käytössä, ei edes Neuvostoliitossa sitten vuoden 1953.

vesikauhunen spitaali jonka äiti ois pitäny niellä

Oras Tynkkynen mehuksi! Kippis!
D : taitas tulla sellasta kuraa ettei sitä jois pirukaan.

Minä olen sanonut koko tämän kriisin ajan että ainakin yksi mies jonka sanomisiin voi luottaa on Lavrov ! Valitettavasti vaan on Venäläinen kun Suomenkin herrat omahyväisessä erinomaisuudessaan vain ylenkatsovat juuri kotimaansa vuoksi-ja ajavat siksi Suomen kohti tuhoa.

Vaikka USA pamauttaisi vaikka eduskuntatalon paskaksi niin kokoomusherrat hyväksyisivät senkin-yhtään kritisoivaa kommenttia ei kuulu presidentin, pääministerin tai puolustusministerin suusta USA:n hirmutekoja vastaan-kyllä tässä vuosien saatossa niitä on ilmi tullut-Suomen herrat vaan menettävät lukutaitonsa niiden uutisten kohdalla.

Nämä Suomen porvariministerit saattavat ylimielisyydessään, härskiydessään ja itserakkaudessaan Suomen ja sen eduskunnan naurunalaiseksi maailmalla-siis sivistyneissä maissa joissa johtavilta politiikoilta vaaditaan edes alkeellista tietämistä diblomatiasta ja käyttäytymisestä muita maita ja niiden kansoja kohtaan.

Venäjän politiikot ovat järkeviä-jokainen heidän ulostulonsa on ollut täyttä asiaa-vakavia kylläkin ovat olleet. Nämä natopellet ovat niin huvittavia lausuntoineen että ihmettelen ihan oikeasti eikö ne itse huomaa ollenkaan kuinka naurettavia ovat ?

Kuvassa maanpetturi ja jenkkien käsihiiri Sauli Niinistö, joka on myynyt Suomen amerikkalaisille ilmaiseksi

Koskas ne pressavaalit taas ovatkaan, luulen, että.............No öitä pulmuset!!!

Tietynlainen diktaturismi pitäisi oikeastaan olla, ei siten, että diktaattori olisi täys kusipää, mutta siten, että hyväksyisimme olemassa olevat faktat.

Nato

NATO ON JO UKRAINASSA SOTIMASSA JA SAA SIELLÄ PATAANSA. JUURI SIKSI NYT PUHUTAAN JULKISESTI ASEAVUSTA KIOVALLE

Hätä taitaa olla vain Natottajien oma Nato-kiima. Äkkiä Natoon.

NATO on jo sodassa Ukrainassa... ja se on hävinnyt.

Eliittimme on hädässä ja pahassa Natokiimassa.

onhan meillä jo isäntämaasopimus, joka käsittääkseni antaa Natolle vallan päättää omista asioista Presidentin ja Hallituksen yli. Suomen ainoa tehtävä on järjestää heidän käyttöön paikkoja tukikohdille, satamat ja lentokentät, majoitukset ja maksaa kaikki Naton kulut. Naton käyttöön tulee myös puolustusvoimat, josta esimakua, kun meidän puolustusministeriä ei kutsuttu Naton kokoukseen... jokohan ministeritasolla aletaan tajuamaan, missä mennään.

Miksi natottajat puhuvat Venäjän aggressiosta? Ei NATO ole puolustusliitto. Se on hyökkäysliittokunta Venäjälle hyökkäämiseksi. Kaikki Venäjä ja venäläisyysen yritykset puolustautua hyökkäykseltä näyttävät nattotajan silmissä "venäjän aggressiolta".

haluisin tietää paljon rahaa natoperkele hallituksen jäsenille annettii, et ne suostuivat myymään suomen. saa olla kova liksa.

Sekalaista

Miten käy siis meidän, ehkäpä pääsemme Venäjän suojaan.

Kyllä on Suomen Pankki vajonut alas kun antavat tollasten propaganda torvien esintyä asiantuntijoina

Olette varmaan panneet merkille, että NATO-trållor ovat 90% ruotsinkielisiä. Calle med kravatten on myös. Täältä itärajalta suljettiin suuri varuskunta Kontiorannassa Pohj.kar.prikaati, ruotsalainen torvisoittokunta sai jäädä, juuri Callen toiveesta. Tinahatut päähän ja miettimään

20 kommenttia:

 1. Kohtuullisen kahjoa porukkaa. On päivänselvää että tuossa sakissa on niinsanottuja rajatapauksia, eli ihmisiä jotka eivät ole mieleltään ihan terveitä, mutteivat täysiä hullujakaan. Ja tässä sakissa on varmasti oikeastikin hulluja, esimerkiksi sktisofreenikkoja. Ne suvussa on pari kappaletta ja niillä on usein ihan käsittämättömiä kuvitelmia (yllätys, kuuluu taudinkuvaan).

  - Syltty

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voihan 1200 henkilössä sellainenkin olla, mutta enimmäkseen niitä jotka eivät keskity siistin PR-sisällön tuottamiseen ja kieli on repaleista ja epäammattimaista. Parhaat trollithan on aina värvätty toimittajista tai tiedottajista. Myös länsisuuntaan.

   Toisaalta blogin kirjoittaja on varsin järjestelmällisesti ohittanut ryhmän havaitsemat viat ja puutteet lännen mediasodassa joka on ollut varsin täysimittainen PSYOP -operaatio.

   Itse asiassa varsin huomattava osa suomalaisista ei ole havainnut tätä vieläkään vaikka yleismedian kommenteissa alkaa näkyä jo että tavallisetkin ihmiset alkavat havaita että viestintä vetää jo överiksi.

   Tässä vaiheessa yleensä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin täyden mittakaavan sota, kun valmistelu alkaa kiehua hellalle.

   Ryhmässä on puutteensa, mutta sen voimasta kertoo se että sen löytöjä ja havaintoja ei tähän blogiin tainnut päätyä yhtään. Onnea matkaan, teitä viedään taas kuin Irakin joukkotuhoaseiden kanssa. Ja vielä samalla pelikirjalla.

   Kuten tämän Ukrainan värivallankumouksen numero 2 ja sodan rakentajan kielellä sanotaan "Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me"

   Poista
  2. Niin ja Skitsofrenian suurin haavoittuvuustekijä on juuri geeniperimä, ei olisi tarvinnut kertoa. Skitsofreniaa sairastava näkee kaikki muut hulluina, paitsi itsensä.

   Poista
  3. Anonyymi ilmeisesti kuuluu edelleen Irakin joukkotuhoaseisiin uskoviin. Ehkä hän sillekin löytää sopivan taudinkuvan?

   Ken ei ymmärrä tai myönnä että käynnissä on ollut lännen täyden mittakaavan mediasota, kertoo eniten kommentoijasta.

   Tälle trollille ei työkalupakista siihen löytynyt asia-argumenttia, joten joutui tyytymään yritykseen väittää opponenttia pöpiksi. Kovin pitkälle sillä ei pääse, joten noukin typerän argumentin esittäjä ei uskaltanutkaan sitä omalla nimellään tehdä.

   Poista
  4. En lähtenyt arvailemaan, miksi jotkut kommentit olivat kovin sekavia. Todennäköisin selityshän Suomessa on alkoholi. Yritin itse asiassa myös jättää pois kaikki keskustelunpätkät, joissa edes haiskahti se, että ne oli tarkoitettu huumoriksi, sarkasmiksi, jne.
   Itse en löytänyt ryhmää läpikäydessäni asioita tai uutisia, joihin en olisi törmännyt muutenkin. Kysymys on näyttää yleensä olevan painotuksista. Se mikä VTA:n näkökulmasta on olennaista ja todistusvoimaista, ei sitä journalismin mielestä ole. Ylipäätään itse ukson, että maltillisuus ja arguemntointiin panostaminen kannattaa julkisessa keskustelussa. VTA:ssa, kuten hyvin usein tällaisissa vakaumusyhteisössä, argumentointi jää heikoksi, koska keskustelusta haetaan ennen kaikkea uskonvahvistusta.

   Poista
 2. Kiinnostaisi tietää, missä määrin nämä korkean tason poliitikkojen ja virkamiesten lausunnot vieraan vallan informaatiovaikuttamisesta trollauksen muodossa perustuvat aitoon tiedustelutietoon. Käsittääkseni kukaan toimittaja ei kumma kyllä ole kysynyt tätä suoraan.

  Ilmiö on varmasti todellinen ja on melko todennäköistä, että jokunen esim. näistä twitter-hahmoista on osa Venäjän informaatio-operaatiota, mutta ei pitäisi aliarvioda, kuinka pitkälle pelkällä "hyödyllisellä idiotismilla" pääsee. Saattaa vaikuttaa järjestäytyneeltä ja johdetulta kampanjoinnilta, mutta vaikutalman saattaa saada aikaan näiden foliohattujen, russofasistien, neuvostonostalgikkojen ja muiden kylähullujen spontaani toiminta.

  VastaaPoista
 3. Veikkaisin, että vaikka ksyysttäisiin, niin ei vastattaisi :) Mutta tuskin asiasta puhuttaisiin, ellei olisi jostain syystä koettu sitä merkittäväksi.
  Minusta kysymys onkin juuri siitä, että ohjaillaan ja rohkaistaan näitä syystä tai toisesta alttiita sieluja omaksi hyödyksi. Suomessa ei tosiaan montaa ihan oikeaa ammattitrollia ole, mutta ohjailua ja rohkaisua piisaa. Olen näistä aiemmin kirjoittanut yksityiskohtaisempia kuvauksia tässä blogissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Oma näkemykseni on, että ammattitrollien määrä on jopa vähentynyt sitten elokuun kuumien päivien. Venäläisillä on sen verran paljon amatööriapua, ettei ammattiväkeä tarvita yhtä paljon. Hesarin palstalla toimivat "historian harrastaja", " yhteiseksi hyväksi" ja nyttemmin vaiennut Jiilius vaikuttavat aktiivisuutensa perusteella joko tiodella syrjäytyneiltä työttömiltä tai ammattilaisilta.

   Elokuun päivinä oli myös mahdollista identifioida ammattilaisia siitä, että he toivat Kremlin linjan mukaisia viestejä palstalle alle tunti sen jälkeen, kun ko. huhu oli laskettu liikkeelle.

   Nyt trollaus on vakiintunut tiettyihin tuttuihin uomiin, joiden tarkoituksena on lähinnä siirtää Overtonin ikkunaa jankutuksen keinoin. Tässä on hankalampi erottaa, kuka tekee töitä rahasta, kuka aatteen palosta.

   Poista
  2. Samaa mieltä. NATO -trolleista vaikkapa Timotex kirjoittaa tyylillisesti siten että hän voisi olla toimittaja tai kirjalilija, mutta muutoin NATO -trollaus on alkanut juuttua uriinsa.

   Perusongelma on se ettei NATO-tuputusta voi vetää vuotta pidempään ilman että se alkaa menettää uskottavuuttaan. Arvonta on päättymässä ja tulos on että kannastaan varmoja on 12%, 88% on epävarmoja tai ei lainkaan kannattavia.

   Hanke on menossa kiville ja Kokoomus eikä RKP ole sanelemassa seuraavan hallituksen linjaa. Hyvin vähän jos mitään on enää tehtävissä ellei turvauduta kokeilemaan taktisen ydinaseen skenaarion False Flagia. Se pitää sitten tehdä nyt, koska jos viivyttelee, yleisö näkee sen läpi.

   Poista
 4. Tälläisen jutun kun "uskaltaa" julkaista ovat kohta nuo sananvapauden lähettiläät haukkumassa jutun tekijää kilpaa NATO-trolliksi täällä. Sananvapaus on sama kuin Venäjän kehuminen ja lännen haukkuminen tuolla VTA:ssa. Muuten tosi hyvä juttu ja varsinkin asiallinen. Iso respecti kirjoittajalle!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikös tuo kävisi helposti selväksi onko aihetta NATO trolliksi haukkumisella, kun kysytään mielipidettä NATO:sta kirjoittajalta itseltää? Jos puoltaa NATOa niin sittenhän se ei ole haukkumista vaan hänen poliittisen suuntauksensa ilmituomista, ja ei siis pitäisi satuttaa. Jos on NATO:a vastaan, niin hyvä juttu ja sitten ei tarvitse haukkua. VTA pitää sananvapautta hyvin tärkeänä suomalaisena arvona. Kirjoittaja saa suoltaa niin hyvää tai huonoa tekstiä kuin hän on siihen kykenevä. Mutta Muutamien kommenttien asiayhteydestä irroittelu ei ole kovin välkky temppu. Samalla metodilla saadaan kuka hyvänsä kuulostamaan sekopäiseltä kun otetaan virke sieltä täältä. Otahan Rysky seuraavaksi käsittelyyn ne aiheet joita VTA:n seinälle on postattu ja kuinka niitä on siellä käsitelty? Vai eikö ne ole linjassa valtamedian kanssa ja siten siis automaattisesti vaarallista käsitellä?

   TV: VTA:n jäsen

   Poista
  2. Se olisi positiivista kehitystä ja voisi pelastaa sen ilmiselvän seikan minkä kaikki tajuavat, että kun joutuu turvautumaan irtolauseiden keräämiseen ja ohittaa itse sisällön kokonaan, blogisti myöntää ettei hänellä ole niihin vastauksia.

   Kyllä roomalaisen tuomarin 1900 -vuotta vanha temppu "tuokaa minulle yksi sivu hänen tekstiään, niin etsin siitä millä hänet tuomitsen", tunnetaan niin laajalti, ettei tätä edes ammattipiireissä enää yleensä sorruta käyttämään.

   Poista
  3. Oma, hyvin kieleteinen Nato-kantani on viimeisen vuoden aikana muuttunut En osaa sanoa -kannaksi. Muutos johtuu Putinin Venäjän toiminnasta.
   Ennen kaikkea olen tasokkaan turvallisuuspoliittisen kesksutelun puolella, kantaan katsomatta. Hyvin perusteltu ja tietoon pohjautuva keskustelu antaa pohjan sille päätöksenteolle, joka meillä on edessämme.

   Poista
  4. Se olisikin virkistävää. Tähän asti maamme media on ollut lähinnä täysin yksipuolista lännen mediasodan luukuttamista ja itävihan lietsontaa.

   Siksi tulos onkin mitä on. 26% varmoilla ja ehkä-kannattajilla ei maata viedä NATOon edes sen omien ehtojen mukaan. Mutta kykypuolueen USA-hurahtaneet eivät ymmärrä sitä minkä markkinointia työkseen tehneet ovat tienneet jo vuosikymmenet, USA -tyylinen toiminta toimii meillä ja Saksassa huonosti, Japanissa ja Kiinassa ei lainkaan.

   Tämän avauksen jälkeen on pelikenttä pohjustettu. Nato-leirin alustuksella jäädään nyt kulmaan vaikka kansan päälle kaadetun propagandaoksennuksen jälkeen alettaisiin kokeilla että auttaisiko edes pseudojärkevä yritys, koska kansa tietää jo mikä siellä on tosiasiassa takana.

   Siksi Kokoomuksen kannatus on laskenut eikä noussut. Edes epävarma kannattaja ei siirry kannattamaan puoluetta, eli ei sitoudu.

   Poista
 5. TÄTÄ NATO-PASKAA TAAS V ITTU!!! Tulis Putin tänne vaan ja nopeasti!

  VastaaPoista
 6. Seppo "Sepe" Vaara = Juha Juoni

  VastaaPoista
 7. No mitä helvettiä..Olen ihan normaali perheen isä ja tuolla ryhmässä.En vain usko tätä venäjän vastaista uutisointia jota meille tuutin täydeltä suodetaan,enkä sen puoleen ylistä venäjänkään omaa.RT sentään pitää lukijoita aikuisina ihmisinä ja esittää usein jotain todisteita juttujensa mukana...Iltalehti taas jotain Torsti sirenin tapaisia "asiantuntijoita" lähteenä joiden mielipiteitä pitäisi muka uskoa.Jo nyt maalaisjärjellä näkee että esim tämä ihminen on aivan lapsen tasolla ajattelutavassaan eikä todellakaan sovellu antamaan yhtään mitään mielipiteitä julkisesti.Ja esim iltalehden uutisointi on sitä tasoa (otetaan esimerkkinä uutinen jossa pohdittiin millainen olisi putinin ja tämän kuvitteellisen puolison lapsi rumana photoshop muokkauksena) että me ei olla edes aikuisia ajattelevia ihmisiä.Tottakai luen uutiseni sieltä jossa saan normaalille älylleni vastinetta enkä sieltä josta en saa.Jos meidän valtamedia ei parempaan kun nykyiseen pysty,on tämän ihmisen mielipide ainakin se että en siihen voi uskoa.Ilmoitukset jossa sanotaan että "venäjä tuo ohjuksia rajalle" jotka ovatkin ilmatorjuntaa ja isäntämaasopimus sallii (ja meiltä vaatii täyden tuen antamisen) usan/naton kauttakulkuun "jonnekin" (ruotsiinko) Siis itsekin venäläisenä päätäjänä siirtäisin heti puolustusta rajalle tuollaisessa tilanteessa.Itse olen vahvasti sitä mieltä että nämä "trollit" ovat oikeassa ja voitte asiallisesti todistaa toisin jos osaatte.Toistaiseksi se ei kovin hyvin ole sujunut ja venäjän media on luotettavamman oloinen kun meidän oma(mikä on lähinnä surullista).

  VastaaPoista
 8. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 9. ”No mitä helvettiä..Olen ihan normaali perheen isä ja tuolla ryhmässä.”

  Tässä annetaan ymmärtää, että olisin väittänyt ryhmään kuuluvan vain jotenkin epänormaaleja ihmisiä. Totean joidenkin ryhmäläisten ulosannin viittavan totustusta hyvin poikkeavaan todellisuuskäsitykseen, mutta en leimaa kaikkia ryhmäläisiä. Kyseessä on uhriutuminen, jossa vieläpä käytetään tahallista väärinymmärystä.

  ”En vain usko tätä venäjän vastaista uutisointia jota meille tuutin täydeltä suodetaan,enkä sen puoleen ylistä venäjänkään omaa.RT sentään pitää lukijoita aikuisina ihmisinä ja esittää usein jotain todisteita juttujensa mukana…”

  Journalistisen uutisoinnin tavoite on kertoa asioista olennaiset ja todet asiat. Venäjästä viime aikoina uutisoitaessa ovat negatiiviset asiat korostuneet sen oman toiminnan, ei median linjausten takia. Se mitä tekemistä Venäjän valtion RT:n aikuisena pitämisen ja sen usein esittämien joidenkin todisteiden kanssa, jää minulle hieman epäselväksi.


  ”Iltalehti taas jotain Torsti sirenin tapaisia "asiantuntijoita" lähteenä joiden mielipiteitä pitäisi muka uskoa.Jo nyt maalaisjärjellä näkee että esim tämä ihminen on aivan lapsen tasolla ajattelutavassaan eikä todellakaan sovellu antamaan yhtään mitään mielipiteitä julkisesti.”

  Tässä perustellaan länsimaisen median kaikinpuolista huonommuutta RT:n suhteen väittämällä muka esimerkinomaisesti yhden median asiantuntijana käytetyn henkilön olevan käytännössä kehitysvammainen. Vaikka olisikin kovin eri mieltä hänen kanssaan, niin nimenomaan tällainen käytös on minusta kovin keskenkasvuista ja epäkypsää.

  ”Ja esim iltalehden uutisointi on sitä tasoa (otetaan esimerkkinä uutinen jossa pohdittiin millainen olisi putinin ja tämän kuvitteellisen puolison lapsi rumana photoshop muokkauksena) että me ei olla edes aikuisia ajattelevia ihmisiä.Tottakai luen uutiseni sieltä jossa saan normaalille älylleni vastinetta enkä sieltä josta en saa.Jos meidän valtamedia ei parempaan kun nykyiseen pysty,on tämän ihmisen mielipide ainakin se että en siihen voi uskoa.”

  Iltalehti edustaa anonyymin silmissä ilmeisesti kaikkea paljoa pahaa suomalaisessa mediassa. Iltapäivälehdistön tapaa käsitellä vakaviakin asioita eri tavoin voidaan kyllä pitää ihan perustellusti ainakin välillä kyseenalaisena. Muuten minun on hieman hankalaa sanoa tästä kohdasta enempää, sillä en kykenen riittävällä varmuudella ymmärtämään esitettyjä ajatuskulkuja.

  ”Ilmoitukset jossa sanotaan että "venäjä tuo ohjuksia rajalle" jotka ovatkin ilmatorjuntaa ja isäntämaasopimus sallii (ja meiltä vaatii täyden tuen antamisen) usan/naton kauttakulkuun "jonnekin" (ruotsiinko) Siis itsekin venäläisenä päätäjänä siirtäisin heti puolustusta rajalle tuollaisessa tilanteessa.”

  Tässäkin olen hyvin epävarma ajatuskulun olemuksesta, mutta ilmeisesti tässä halutaan sanoa, että Venäjä itse asiassa on se, kuka on uhan alla. Itse pidän asianlaitaa toisena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sen aggressiivinen ulkopolitiikka, sotavoimien provokaatiot meidän ja muiden rajoilla, naapurimaiden kansalaisten kidnappaukset ja monet muut seikat todistavat minusta nimenomaan Venäjän pyrkivän vaikuttamaan sotilaallisella voimalla, uhalla ja uhkailulla ympäristöönsä.


  ”Itse olen vahvasti sitä mieltä että nämä "trollit" ovat oikeassa ja voitte asiallisesti todistaa toisin jos osaatte.Toistaiseksi se ei kovin hyvin ole sujunut ja venäjän media on luotettavamman oloinen kun meidän oma(mikä on lähinnä surullista).”

  Esimerkiksi tässä kommentoidussa blogimerkinnässä olen mielestäni hyvin perustellusti kyseenalaistanut näkemyksiä, joita Anonyymi itse tuntuu pitävän totena.
  Suomessa on mielipiteenvapaus, joten kukin saa olla ihan millä tahansa perusteilla mitä mieltä tahansa asioista.

  VastaaPoista
 10. Aika järkyttyneenä tämän päiväisistä uutisista, tutkin useita tunteja Airiston helmestä löytyvää tietoa ja keskustelua. Tästä kaikesta on melko selkeästi pääteltävissä synkkä ja pelottavakin kuva Venäjän toiminnasta maamme rajojen sisäpuolella. Pelottavinta tässä kaikessa on ehkä se, että vaikka asiasta on uutisoitu jo 2015, olen luottanut niin paljon suomalaiseen poliisiin että olen tyytynyt vain hämmästelemään näitä uutisia ja sivuuttanut ne. Ja tämän "tutkimukseni" päätteeksi ajauduin lopulta tänne, mihin nyt kirjoitan. Osaatteko jo arvata kenen nimi oli se, joka hiipi näytölleni kun lueskelin ensimmäisiä uutisointeja Venäläisten Airistolla tekemistä kaupoista? Hänen kommenttinsa oli ensimmäinen ja siinä hämmästeltiin suuresti suomalaisten reaktiota, jossa haluttiin kieltää strategisesti tärkeiden kohteiden myyntiä venäläisille. Kummallinen ajatus silloin, vähintäänkin kammottava ajatus nyt. Sieltä ajauduin mm. vastavalkean sivuille, josta löytyi tuhti paketti artikkeleita meiltä ja maailmalta. Jokainen artikkeli olisi voinut olla suoraan RT-kanavan uutisista (tai ehkä olikin). Melko erikoista luettavaa. Ja lopulta siis tänne. No, vastaus on Janne Pohjala.
  Mitä mahtaa Janne Pohjala tuumata tämän päiväisistä uutisista? Tai no, tähän kirjoittamani alapuolellehan se tuota pikaa ilmestyy. Ei teiltä mikään jää huomaamatta;) Ja kyllä minä senkin jo arvaan mitä sieltä tulee. Minun puolestani ei tosin kannata vaivautua. En aio lähteä debattiin ja nämä 4 tuntia tämän aiheen tutkimisessa riittää minulle. Hieman huolestuneena sen sijaan seuraan tilannetta ja toivon, että jossakin hieman isomman pöydän takana joku, on lyönyt tämän viikon aikana nyrkkiä pöytään.

  VastaaPoista