tiistai 10. helmikuuta 2015

Trollisanomien olemuksestaEdellinen merkintäni käsitteli Venäjän trolliarmeija -Facebook-ryhmää. Merkintä sai ryhmässä varsin kielteisen, mutta erittäin runsaan vastaanoton. Lähes kaikki vastaväitteet oli tosin esitetty asioihin, joita vain kuviteltiin olevan minun tekstissäni.


Ryhmää vetävä ja siihen liittyviä Trollisanomia toimittava nimimerkki Sepe Vaara ei ollut lainkaan tyytyväinen katsaukseeni Venäjän trolliarmeija -Facebook-ryhmästä, vaan vaati minua osoittamaan disinformaation Trollisanomista. Olen sen teksteistä useimmat lueskellut niiden ilmestyessä. Hömelöön mielikuvaani on vaikuttanut myös VTA:n Facebook-ryhmän henkinen monimuotoisuus.

Nyt kävin läpi tähän asti ilmestyneet Trollisanomat ja se sai minut muuttamaan mielipidettäni. Aiemmin pidin sitä vain puolihöhlänä touhuiluna, mutta kun kävin kokonaisuuden läpi, huomasin, että tämähän on ihan ehtaa ja monelta osin erittäin hyvin tehtyä propagandaa. Siksi laajensin tämän kommentiksi aikomani kirjoituksen omaksi merkinnäkseen. Trollisanomat määrittelee muuten itsensä sen saman kuvaustekstin kanssa kuin Venäjän trolliarmeija Facebook-ryhmä. Sitä tekstiä ristiriitaisuuksineen olen käsitellyt täällä. Yhteenvetona siitä voisi sanoa, että jos julistaa toimintansa olevan moraalisten tavoitteiden puolesta taistelua, olisi itse noudatettava hyvin tiukasti näitä vaatimiaan moraalisia sääntöjä. 

Trollisanomien teemat, tyylikeinot, mainitsematta jättämiset ja maininnat ovat kaikki hyvin tehtyä propagandaa, joka toimii hyvin ajallisesti ja sisällöllisesti synkronissa Venäjän valtion harjoittaman propagandan kanssa. Myös kuva-aineistojen suunnittelussa on nähty vaivaa ja niiden toteuttaminenkaan ei ihan hetkessä käy. Sivuston teknisestä toteutuksesta näkee, että sekin on ollut osaavissa käsissä. Tähän sivustoon on uhrattu enemmän aikaa, vaivaa ja osaamista kuin löytyy ihan tavallisilta ihmisiltä.

Jos VTA:n Facebookissa vielä näkyykin hieman vinksahtaneita, mutta taatusti vilpittömiä ilmaisuja erilaisista ajatusmaailmoista, niin Trollisanomat on alusta loppuun vähintäänkin tarkoitus pyhittää keinot -asenteella tehtyä taitavaa propagandaa. Jopa niin taiten, että ainakin itselleni heräsi ajatus, etteivät kirjoittajat ainakaan ihan kaikkea julkaisemaansa itsekään usko. Kirjoittajistahan sivusto ei sisällä mitään mainintaa, vaan nimimerkki Sepe Vaara on ainoa Trollisanomiin yhdistettävä verkkoidentiteetti. 

Koska alunperin lähdin poimimaan sivustolta nimimerkki Sepe Vaaran yllytyksestä disinformaation palasia, on tämän jutun rakenne juuri sellainen. Olen poiminut tekstistä palasia, joita kommentoimalla pyrin osoittamaan erilaisia asioita. Isona kuvana voi piirtää, että Trollisanomat on manipulatiivinen, faktoihin hyvin joustavasti suhtautuva propagandasivusto. Se väittää olevansa sananvapauden asialla oleva journalistinen julkaisu, mutta ei se sitä ole. Sääli, sillä tasokkaalle kritiikille on aina tarvetta. 

Trollisanomat on Venäjän nykyhallinnon asialla, tahallaan tai tahattomasti. Sitä ei voi varmasti tietää. Siksikään, koska ei tiedetä, ketkä sivua tekevät. On tietysti vähän hassua tällaiselta sananvapauden nimiin vannovalta sivustolta puolustaa Venäjän nykyhallintoa, joka ei todellakaan ole sananvapauden asialla. En nimimerkki Sepe Vaaran haasteeseen siinä mielessä kyennyt vastaamaan, että tähän olen nostanut vain pienen osan havaitsemistani kyseenalaisuuksista Trollisanomissa. 


Aivan ensimmäisessä päivityksessään Trollisanomat oli täysin oikeassa. Vaikka unohtaa toki kertoa, että väitteistään huolimatta itse edustaa propagandaa, ei kriittisyyttä:

”Verkkopropagandalta voi suojautua suhtautumalla tietoihin kriittisesti.””Edellisen kylmän sodan päättymisen jälkeen NATO on lupauksistaan huolimatta laajentunut kohti Venäjän rajoja.”

Nato ei ole luvannut olla laajentumatta. Presidentti Clinton lupasi 1997 ettei taistelujoukkoja ja ydinaseita sijoiteta uusien jäsenvaltioiden alueelle.

”USA on tukenut oppositiota Ukrainassa yhteensä 5 miljardin dollarin verran ”varmistaakseen turvallisen, vauraan ja demokraattisen Ukrainan”.”

USA on tukenut Ukrainaa, ei vain sen oppositiota, tuolla summalla Ukrainan valtion olemassaolon ajan. USA muuten kylvää maailmalle melkoisesti rahaa muutenkin.

””Venäjän trolliarmeija” -ryhmästä tällaiset loanheitot on pyritty karsimaan.”


Kyllähän siellä loka lentää, edelleen ja joka päivä. Perusteetonta kaunistelua.

”…me todellakin tuhlaamme aikaamme trollikeskusteluun, kun meidän pitäisi keskittyä löytämään ratkaisuja Ukrainan kriisiin.”

Olisikohan tässä käynyt niin, että vaikka Trollisanomat ehkä halusikin olla osa ratkaisua, niin siitä tulikin osa ongelmaa. Se vaatii muita keskustelemaan keskustelemisesta itse asian sijaan.
Keskusteluun pääsee mukaan argumentoimalla hyvin. Mitä vahvempia väitteitä esittää, sitä paremmin ne on perusteltuva ja todistettava. Myös toisia keskustelijoita kunnioittava käytös edistää mahdollisuuksia tulla kuulluksi. Näissä kaikissa Trollisanomat on ainakin minusta toistaiseksi epäonnistunut.

”Jos tällainen vaientaminen on keskustelun (tai sen puutteen) ja leimaamisen tarkoitus, on tässä kieltämättä onnistuttu erinomaisesti, sillä olemme nyt jo vuoden verran junnanneet kiinni trollikeskustelussa samaan aikaan kun Venäjän yksipuolinen syyttäminen kaikesta Ukrainaan liittyvästä saa keskustelun puutteen vuoksi velloa valtoimenaan. Tällaista keskustelutaktiikkaa voi hyvin kuvata sanalla informaatiosota.
Mikä tällaisen taktiikan motiivi voisi Suomessa olla? Siinä lienee neljä isoa kirjainta ja johon liittymistä yli 60% suomalaisista vastustaa. Trolleja kaikki tyynni.”

Trollauksesta puhuttaessa ovat asiantuntijat jatkuvasti korostaneet sitä, että trollaus on toimintatapa, ei sisältö. Trollisanomat-puheessa eri tavoin ajattelevat taas ovat usein trolleja. Eli kun Trollisanomat ilmoittaa taistelevansa mielipiteidensä leimaamista trollaukseksi vastaan, niin se toimiikin itse juuri moittimallaan tavalla.

Informaatiosodasta keskusteleminen ei ole sama asia kuin Nato-keskustelu. Näiden kahden sekoittaminen on tyypillistä propagandaa, jossa epäluottamusta systeemiä kohtaan käytetään hyväksi esittämällä perusteettomia kausaliteettejä. Vaikka informaatiosota ja Nato-keskustelu ovat saman elämänpiirin asioita, ei niillä ole riippuvaisuussuhdetta toisiinsa. Jos keskustelee bussilippujen hinnoista, niin ei se vaikuta pyöräteiden rakentamiseen juurikaan, vaikka kumpikin asioista olisi työmatkojen kannalta olennainen. 


”Nyt Riiheläinen kääntää nämä sähköpostit jonkinlaiseksi henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi joitain toimittajia vastaan.”

Kun yksittäistä toimittajaa arvioidaan vähintäänkin kriittisesti usealla sadalle kollegalle ja esimiehelle suoraan lähetetyssä sähköpostissa, niin minä lasken sen henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi. Jos joku ei itse kokisi vastaavaa työhönsä liittyvää toimintaa henkilökohtaisena hyökkäyksenä, niin pitäisin sitä kummallisena. Kuten Jope Ruonansuu sanoisi: Aatteleppa omalle kohdalles`!

”Olemme jumissa yhdessä kuvassa, jossa on vain yksi syyllinen: Venäjä.
Sen seurauksena todellista dialogia ei ole.”

Puppua. Todellista dialogia käydään joka päivä. Venäjä saa näkemyksensä esille ja sillä on myös ymmärtäjänsä, ihan politiikan huipulla asti. Suurin osa suhtautuu tilanteeseen varsin Venäjä-kriittisesti, mutta minusta siihen on faktapohjaiset perusteet. Kari Peitsamo vaatii dialogia siitä, olivatko kuulennot totta ja moni muu vaatii dialogia siitä sun tästä. Kyllä se dialogi syntyy, kun on kunnon argumentteja puolin JA toisin.

”Jos näitä Putinin puheita kuuntelee puolueettomin korvin, löytää niistä helposti punaisen langan eikä se lanka viittaa lainkaan siihen, että Venäjällä olisi imperialistia tavoitteita.”

Tästä moni on minusta hyvin perustellusti eri mieltä. Esimerkiksi Putinin puhe vuoden takaa kertoo minusta hyvin vahvasti siitä, että hänen johtamansa Venäjä haluaa olla merkityksellisempi. Joka taas edellyttää väkisinkin imperalistisia toimia, koska Venäjälle luottamuksellisten ja kumpaakin osapuolta hyödyttävien liittosuhteiden solmiminen on osoittautunut vaikeaksi.

”Chiesan tapauksessa on nähtävissä yhteyksiä suomalaiseen trollikeskusteluun. Kuten edellisessä numerossa kerroimme, tällaisella leimaamisella pyritään hiljentämään Ukrainan kriisiä ja Venäjää koskevaa yksipuolista uutisointia kritisoivat äänet.”


Tuntematta Chiesan tapausta, niin virolaisviranomaisten toiminnan liittäminen suomalaiseen keskusteluun on minusta vainoharhaista. Tällä kun vihjataan, että Suomessa voitaisiin ihmisiä viranomaisten toimesta pidättää heidän mielipiteidensä takia.

”On varsin outoa, että toimittajat tuntuvat olevan kovin herkkänahkaisia itseensä kohdistetulle kritiikille. Sen sijaan, että edes hetken rauhassa pohtisivat kritiikissä esitettyjä väitteitä, he käyvät taistoon sananvapauslippu liehuen, vaikka kritiikin kärki kohdistuisikin juuri sananvapauden kaventamiseen.”

Toimittajat eivät ole herkkänahkaisia itseensä kohdistetulle kritiikille. Sellaiset toimittajat ovat digitaalisuuden mahdollistamassa ja anonymiteettiin nojaavassa keskustelukulttuurissa pian entisiä toimittajia.
Jälkimmäinen puolisko tätä väitettä puolestaan nojaa jälleen ajatukseen, että sananvapaus tarkoittaisi ihan minkä tahansa julkaisemista merkittävänä asiana. Juuri siitä journalismissa on  kyse, että etsitään ja arvotetaan faktoja. Kun se ei jotakuta miellytä, vedotaan  sananvapaudeen. Mutta kun sananvapaus ei ole julkaisupakko.
Juuri sitä oikeutta median tehdä itse valintansa, puolustavat myös journalistin ohjeet ja sitä kautta Julkisen sanan neuvosto. Trollisanomat haluaa ulkopuolisella painostuksella vaikuttaa median tekemiin valintoihin. Eli se tekee itse sitä, mitä se kertoo vastustavansa. Toimivaa sananvapautta sitten on se, että Trollisanomat saa kenenkään estämättä ilmestyä ja minä saan sitä analysoida.

”Nato-maat eivät suostuneet ratifioimaan sopimusta, koska Venäjän rauhanturvajoukot olivat Georgiassa osana Venäjän ja Georgian yhteistä Etelä-Ossetian rauhanturvaoperaatiota sekä Transnistriassa osana Venäjän, Moldovan ja Transnistrian yhteistä sopimusta.”

Venäjän joukot noilla alueilla ovat käytännössä jäädytetyn konfliktin takaavia, vieraan vallan miehitysjoukkoja. Nämä konfliktit ovat Venäjän aloittamia ja ylläpitämiä. 

”Trollisanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tällainen on kuitenkin hyvin vaarallista sananvapauden näkökulmasta ja on perin eriskummallista, että sananvapauden rajoittamista ehdottaa Ylen toimittaja.”

Asiantuntijoita on siis haastateltu. Sitä, keitä he ovat ja mitä sanoivat, ei sitten kerrotakaan. Ei tässä, eikä myöhemminkään.

”Trollaava toimittajamme ei tietystikään tätä seikkaa tässä yhteydessä mainitse, koska se vaikeuttaisi artikkelin laatimista tukemaan toimittaja Halmisen omaa näkemystä ja rikkoisi näin ohjatun narratiivin.”

Nimettyyn henkilöön ja hänen ammattitaitoonsa sekä -etiikkaansa liittyvää mustamaalausta. Hyvin henkilökohtainen ja henkilöönkäypä hyökkäys.

”Ihmetellessämme Trollisanomien numerossa 11, miksi Suomen ilmavoimien koneet ovat osallistuneet kansainvälisessä ilmatilassa lentäneiden venäläiskoneiden häirintään,…”

Voi parkaraukkoja venäläisiä… Tässä on kyllä propagandamylly pyörähtänyt mallikkaasti. Venäjän ilmavoimat tekee tarkoituksella lentoja, joilla pyritään saamaan aikaiseksi reaktio vieraan vallan ilmavalvonnassa. Ilmavalvonta on normaalia, kansainvälisten sopimusten ja sopivaisuustapojen säätelemää toimintaa.
Mielenkiintoista olisi myös tietää, että jos meidän lentokoneemme tekisivät vastaavia harjoituslentoja Venäjän suuntaan, niin miten siihen reagoitaisiiin.

”Viedäänkö Suomea jälleen lähemmäs Natoa, ilman että asiasta käydään julkisuudessa keskustelua lainkaan, kuten kävi isäntämaasopimuksen kohdalla?”

Julkisuudessa käytiin runsaasti keskustelua isäntämaasopimuksesta. Sitä olisi toki voinut käydä jo aiemmin, mutta sen väittäminen, ettei keskustelua ollut lainkaan, on propagandistinen vale.

”Nyt kun tavallisen suomalaisen arkielämä ei vieläkään kosketa Kokoomusta, Sanoma Oy:n, Almamedian ja Ylen suuresti ihailema ja valtaosan suomalaisista syvästi halveksima pääministeri Alexander Stubb (kok) on tehnyt Sanoma Oy:n lehden mukaan elämässään merkittävän muutoksen.”

Ilkeää valehtelua.

”Trollimediakentälle on astellut uusi haastaja. Olemme siitä iloisia, suomalainen media tarvitsee vastapainoa ohjatun narratiivin mukaiseen yksipuoliseen maailmankuvaansa.”

Ohjattu narratiivi? Kuka ohjaa? Miten ohjaa? Miten todistaa tämä? *sarkasmi alkaa.*Vai voisiko se narratiivi olla kuitenkin nimeltään ympäröivä todellisuus? Onko ohjatusta narratiivista puhuminen itse asiassa itse ohjattua narratiivia? Kuka hyötyy ohjatusta narratiivista puhumisesta?*sarkasmi alkaa.*
Minkähän takia Trollisanomat käyttää muuten paljon kysymyksiä ilkeänä vihjailukeinona?

”Ukrainan parlamenttiin muodostui vahva natsien ja fasistien rintama.”

Ei muodostunut.


”NATO SUUNNITTELEE MAHDOLLISTA HYÖKKÄYSTÄ VENÄJÄLLE?

Nato-joukot harjoittelevat niin Puolassa kuin myös Välimerellä mahdollista hyökkäystä Venäjälle.”

Nato ei suunnittele hyökkäystä Venäjälle. Tällainen väite on järjetön ja vaarallinenkin valhe. Paitsi että hankkeelle ei ole poliittista tukea lainkaan, olisi se sotilaallisestikin järjetöntä. Venäjää ei kokonsa vuoksi voisi sotilaallisesti kukistaa kuin ydinaseilla. Tällä propagandalla Naton hyökkäysaikeista pidetään yllä vanhaa myyttiä piiritetystä Venäjästä ja haetaan oikeutusta omille aggressioille. Pelko synnyttää vihaa ja viha kuolemaa ja hävitystä.
Sen sijaan Nato kyllä suunnittelee ja myös harjoittelee Venäjän hyökkäyksen torjumista. 

”Ruotsin puolustusvoimien signaalitiedustelu FRA ei ole koko aikana löytänyt minkäänlaisia todisteita siitä, että Ruotsin aluevesillä toimisi vedenalainen alus.”

Todisteita oli. Todennäköisesti niitä oli myös FRA:lla, mutta juuri niitä todisteita ei anneta julkisuuteen, sillä tiedustelun toimintakyky on kaikkein salattavinta kaikilla maailman valtioilla.

”Asiantijoiden näkemyksen mukaan on vaarana, että Ruotsin puolustusvoimat ja Nato toimivat yhteistyössä Tukholman saaristossa vaikuttaakseen käynnissä oleviin budjettineuvotteluihin, sekä Ruotsin mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Suomi voisi Ruotsin hallituksen pyynnöstä toimia puolueettomana tarkkailijana raportoiden myös mahdollisten NATO-alusten liikkumiset alueella.”

Taas vedotaan nimeämättömiin asiantuntijoihin. *sarkasmi alkaa.*Asiantuntijoiden mukaan tällainen toiminta viittaa usein siihen, että haetaan omalle perusteettomalle mielipiteelle tukea mielikuvitusauktoriteeteiltä.*sarkasmi loppuu.*

”Naton ja Yhdysvaltojen osuudesta suomalaismedian trollailuun ei vielä ole todisteita, mutta verkkohäiriköiden viestien sisältö tukee Naton sekä Yhdysvaltojen informaatioagendaa. Asiantuntijoiden mukaan tältä verkkopropagandalta voi suojautua suhtautumalla tietoihin kriittisesti.”

Vanha kunnon ”ite on kuka toiselle sanoo” -argumentti.

”Kokoomuksen Verkkouutiset luovat hallusinaatioita todellisuudesta.”

Tässä on termiä hallusinaatio käytetty väärin ja lisäksi väite itsessään on toki myös järjetön. 

”Kulttuurivaikuttajien osallistuminen Nato-keskusteluun jatkuu. Tällä kertaa ”Yli 45 astetta”-taiteen maailmantähti Ron Jeremy sanoo ”Ei Natolle!”.
Trollisanomat ei saanut Sofi Oksasta kiinni komentoimaan tätä kulttuurialan raskaansarjalaisen kielteistä Nato-kantaa.”

Napakka tapa niputtaa jälleen yhteen asioita, jotka eivät kuulu yhteen. Ymmärrän toki, että tämä voi jostakusta olla hauskaakin. Mutta se pyrkimys hauskuuteen ei vähennä, vaan lisää järjettömän rinnastuksen propagandistista arvoa. Demonisoinnin perusperiaate käytössä: Sofi Oksanen on viholliseksi luokiteltu, joten häntä saa kohdella miten haluaa. 
Muita Trollisanomien vihollisia ovat Yhdysvallat, Kokoomus, Nato ja ylipäätään valtaa pitävät tahot. Näitä kuvatan sekä sanllisesti että graafisesti välillä suorastaan törkeillä tavoilla.

”Trollisanomien tutkimukset siitä, miten tämä kaikki liittyy Ukrainan kriittiseen tilanteeseen, ovat vielä kesken, mutta some-kansa arvelee kaiken liittyvän Suomen Nato-jäsenyystrollien propagandaan. Trollisanomat tarkkailee tilannetta tiiviisti.”

Nämä ”tutkimukset” ja ”tarkkailu”, jota Trollisanomat lupaa alituiseen eri asioista tekevänsä, vaatisivat melkoiset henkilöresurssit. Voihan tämä olla vain tyylillistä tärkeilyä, mutta mistäs sitä tietää, kuinka paljon resursseja heillä on tähän työhönsä. Kun ei voi tietää kuka tai miksi tätä tekee.

”Valmistelevatko he sotaa Suomea vastaan, kysyvät kauhistuneet some-kansalaiset. Halminen hyökkää röyhkeästi myös sananvapauden puolustajia, Venäjän trolliarmeijaa vastaan kuin hän olisi suorittamassa raakaa noitavainoa.”

Sotaa Suomea vastaan? Kun joku kysymyksen varjolla heittää tällaisia epäilyksiä, on kyse vain ja ainoastaan henkilön mustamaalaamisesta.  *sarkasmi alkaa.* Voiko olla myös niin, että näin häikäilemättömät ihmiset olisivat valmiina myrkynkylvöön myös orpojen kissanpoikien ruokakupilla? Siinä kouristelisivat söpöt pennut kituessaan kuoliaaksi jouduttuaan raa´an noitavainon kohteeksi. *sarkasmi loppuu.*LopuksiTrollisanomat esittelee sivupalkissaan oheisen tekstin, joka on otsikoitu lukijapalautteeksi. Se lienee huumoria, mutta käsittelen sitä tässä kuitenkin paljastavuuden vuoksi ikäänkuin se olisi oikea lukijapalaute ja tarkoitettu vakavastiotettavaksi tekstiksi. Sillä ei niin pientä pilaa, ettei totta toinen puoli.

Erittäin paljon ja vielä syvällisempää eli sekä määrä että laatu on Trollisanomissa kohdillaan. Eliitin agendan haastaminen on jo epämääräisempi ilmaus, mutta viitannee siihen, että Trollisanomat asemoi itsensä nykyisen yhteiskuntajärjestelmän ulkopuoliseksi, jopa vastaiseksi. Kun ei kyseessä näyttäisi olevan mikään vennamolainen herravihakaan.

Journalistinen tykitys viittaa kahdenlaiseen laatuun sisällössä. Journalismi on toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se joukkoviestimien avulla. Trollisanomat kerää, lajittelee ja vääristelee tietoja esittääkseen ne omia tavoitteitaan tukien verkkosivuillaan. Trollisanomat vaatii muilta medioilta journalistin ohjeiden noudattamista, mutta ei ole itse sitoutunut niihin lainkaan, vaikka kuvaa itseään journalistiseksi julkaisuksi. Tykitys viittaa jälleen intensiiviseen ja laajamittaiseen toimintaan. Tekijöille on tekemisen tapa ilmeisesti hyvin tärkeä asia.

Itse vallatun aseman ärhäkkä puolustaminen kuvaa hyvin sitä, että trollisanomalaiset asemoivat itsensä ulkopuolisiksi kapinallisiksi, jotka kokevat olevansa jatkuvasti hyökkäyksen kohteena. Myös etulinja-sanan käyttö viittaa sodanomaiseen tilaan ja sitä myötä aktiiviseen vastakkainasetteluun vihollisen kanssa. Tosin sellaista asiaa kuin terävin etulinja ei ole olemassakaan, paitsi fraasirikoksena.

”Valtamedian seniilinsäyseä status quon pönkitys” on kieltämättä sutjakan alkusointuista sanasukkeluutta. Se tuo mieleen rockmusiikkiin liittyvän kapinan, jossa hyökätään nuoruuden hurjuudella aikuisuuden väljähtyneisyyttä ja ennalta-arvattavuutta vastaan. Mutta sitten kun nelikymppinen mies karjuu lavalla, että koulu on vankila, niin eihän se enää uskottavaa ole.

Vihollinen ilmeisesti löytyy Sanoman ja YLEn väestä, jotka kuvataan kateellisiksi näiden kriittisen uusmedian sankarien saavutuksille. Nämä saavutukset ovat uutta ajattelua kirvoittavia analyysejä, joiden tekemisestä eivät maan parhaat journalistiset organisaatiot siis voi uneksiakaan. Toki suuruudenhulluus kuuluu tällaiseen huumoriin, mutta tämä kuvaus paljastaa silti asetelman trollisanomalaisten omakuvassa: pieni kaaderijoukko uskoo lujasti itseensä ja on käynyt taisteluun vääryyttä ja sitä vaalivaa järjestelmää vastaan.

Viimeiseksi tuleva maininta saavutuksen hämmästyttävyydestä on hieman irrallinen. Mutta ehkä se vain heijastaa trollisanomalaisten vankkaa uskoa itseensä ja ylpeyttä tekemisestään. Sääli, että tämä energia ja sinnikkyys suuntautuu tällaiseen toimintaan. Mutta meillä saa kukin valita itse tiensä ja kulkea vapaasti. Hyvä niin.19 kommenttia:

 1. Trolliarmeijan vastauksia odottaessa... Sieltä tulee tuulemaan. "Sepe Vaara" ei liene aivan harmiton sananvapautta puolustava kansalainen. Mitkä ko henkilön todelliset motiivit ovat, lienevät tässä kohtaa jo aika selvät.

  VastaaPoista
 2. "”Valtamedian seniilinsäyseä status quon pönkitys” on kieltämättä sutjakan alkusointuista sanasukkeluutta. Se tuo mieleen rockmusiikkiin liittyvän kapinan, jossa hyökätään nuoruuden hurjuudella aikuisuuden väljähtyneisyyttä ja ennalta-arvattavuutta vastaan."

  Se tuo myös mieleen maahanmuuttokriitikoiden hulluinta osastoa edustavan nimimerkin "James Gonzo".

  VastaaPoista
 3. Kappas, epätoivoinen turpo-trolli murjaisi hädissään Tochka-U:n tonttiin kuultuaan VTA:n töminää ympäriltään ja tajuttuaan joutuneensa mottiin. Varmasti hieno odotella tulevaisuutta kun kavereita nato:n muukalaislegioonassa grillataan Debaltseven kattilassa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mistä noita sieniä saa mitä olet napannut? Sen verran kovaa tavaraa että maistuisi itsellenikin.

   Poista
  2. Aika erikoisesti on todella ilmaistu ukrainan rintaman uudet käänteet. Mutta eipä siihen sieniä tarvitse kun voi tälläiset uutiset huomata. Tochka-U on siis suurikokoinen raketti jossa siis lähemmäs puoli tonnia räjähdettä. Se siis osui kemian tehtaaseen pari päivää sitten. Lähteen löytänet itsekin valtamediasta. Ja Debaltseven mottihan on myös mediassa avoimesti käsitelty jo viime viikolla. Tosin vasta pari päivää sitten siitä tuli oikeasti täysin aukoton. NATOn muukalaislegioonalla taas viitataan uutisen jossa Putin oli maininnut ukrainan armeijan olevan tälläinen. Jos et asioista ole kärryllä niin ei se voi olla kenenkään muun vika.

   Poista
 4. Tätä ja edellistä merkintää kriittisesti kommentoitaessa tuntuvat monet ajatelleen, että hyökkäsin henkilöitä ja heidän ominaisuuksiaan vastaan. Toki hyvin lujasanaisestikin kitisoin monia asioita, mutta nimenomaan asioita. Eikä henkilöönkäypää arvostelua ainakaan loukkausmielessä edes pystykään tekemään, kun ei tiedossa ole henkilöitä tai henkilöllisyyksiä, joita muka arvostelee.
  Tässä merkinnässä nostin esiin osan Trollisanomista löytämistäni valheista ja manipulatiivisista väitteistä ja perustelin näkemykseni. Minun näkemykseni mukaan Trollisanomat valehtelee (ei tietenkään kaikesta) ja manipuloi. Sen näkemyksen olen tässä mielestäni kohtuullisen hyvin perustellut.

  VastaaPoista
 5. Ryskyllä on hiukan ongelmia oikoessaan valtamedian valheiden jättämiä logiikka ongelmia. Ensin käydään hirvittävä sukellusvene jahti ja jokainen ryssäfobistinen julkaisu tekee päivityksiä noin tunnin välein jahdin käänteistä. Todisteiksi esitetään vanhoja rakeisia kuvia ties mistä väinämöisen seikkaulusta ja ollaan aivan varmoja, että sukelluspaatti saadaan kiinni. Tarinat viritellään siitä kuinka venäjän salainen palvelu käy päivittämässä jotain vakoilu laitteistoa ruotsin saaristossa!? Ja kaiken hulinan jälkeen asiasta vaietaan tykkänään ja väitetään todistusaineistoa löytyneen. Nyt sitten pitäisi uskoa, että niitä ei julkaista koska se "loukkaisi" venäjää? Kun muuten sitä yritetään mustamaalata kaikin mahdollisin keinoin, rajaloukkauksia, lentely ilman transponderia (vaikka se onkin normi juttu lähes joka maan ilmavoimissa), ukrainan väitetty hyökkäys yms. Viisaat lukijat ymmärsivät jo heti sukellusvene kohun alussa mistä on kyse, eli "väärä" puolue ruotsissa sai liikaa valtaa ja pelottelu oli paikallaan. Tässä vasta ensimmäinen kritiikin aihe tekstistäsi. Ymmärrän kyllä miten hankalaa on kirjoittaa hyvää tekstiä jonkun muun agendan mukaan. Muuten olet siinä suoritunut kohtuullisen hyvin. Arvosanaksi muuten 7+, mutta koska sinulla on panta kaulassa, joka heikentää laatua niin annetaan 8 puol.

  VastaaPoista
 6. Sinusta trollareiden julkaisu oli valetta kun se väitti, ettei julkisuudessa käyty isntamaasopimuksesta lainkaan keskustelua? No olihan siitä ehditty puhua jo kokonaiset kolme päivää ennen kuin kenraali sen allekirjoitti. Kun tuon luokan sopimukseen tavallisesti vaadittaisiin kuukausi aikaa ja kansannestys. Se on vanha lepäämään jätetty sopimusluonnos tiedetään, mutta etkö ihmettele yhtään miten varkain asiassa edettiin ja suomennoskin saatiin vasta kuukausi allekirjoittamisen jälkeen? Ei sillä sinänsä, eihän se vielä laillinen sopimus ole kun eduskunta ei sitä ole vielä ratifioinut. Mutta sekin on vain sanahelinää kun se voi sen tehdä muutamassa tunnissa ja jo samana iltana NATO joukkoja voi alkaa rantautumaan suomen satamiin valmiina marssimaan venäjän rajalle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä kuuluisuuteen noussut isäntämaasopimus on luonteeltaan sellainen, että vastaavista sopimuksista ei Suomessa käydä koskaan julkista keskustelua. Tämä on selvää jokaiselle, joka lukee ko. sopimuksen ja seuraa Säädöskokoelman Sopimussarjaa. Kyse on teknisluonteisesta paperista, joka on yhtä mielenkiintoinen kuin vaikkapa Suomen ja NL:n sopimus rajauiton järjestelyistä: pikkutarkka, tekninen lakiteksti, jossa ei ole mitään poliittisesti merkityksellistä. Poliittinen sopimus on Nato-SOFA, joka solmittiin Eduskunnnan päätöksellä jo 1990-luvun lopulla. Nyt solmittu sopimus, joka on asianmukaisesti julkaistu sopimussarjassa, ei sisällä mitään lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten se ei tarvitse eduskunnan hyväksyntää. Jos olet eri mieltä, olisi hyvä mainita pykälät, jotka ovat olemassa olevan lainsäädännön kanssa ristiriidassa.

   Teknisesti ottaen on totta, että solmittu isäntämaasopimus nopeuttaa tuntuvasti Nato-joukkojen osallistumista harjoituksiin tai muihin operaatioihin Suomessa. Tämä on hyvä, sillä ko. joukot tulevat maahan ainoastaan Suomen laillisen hallituksen kutsusta, jos jokin maa haluaa meidän kanssamme yhteistyötä tehdä. Näin ollen kykymme ottaa vastaan apua paranee. Koko homman juju on se, minkä esität negatiiivisena: jos tarvitsemme apua, voi Suoni myös vastaanottaa sitä nopeasti. Ei ihme, että Venäjä inhoaa isäntämaasopimusta kuin ruttoa.

   Ja kukapa hullu Venäjälle hyökkäisi? Sehän on ydinasevalta. Ainoa, joka sellaista hyökkäystä toivoo, on Putin, sillä ainoastaan sota voi pelastaa Venäjän horjuvan hallituksen.

   Poista
  2. Ei kukaan suoraan Venäjälle uskalla hyökätäkkään. Siksi Yhdysvallat käyttää Ukrainaa välikätenä ja vipuna, jolla yhdessä ziomedian infosodan kanssa petkutetaan vasallivaltiot taloussotaan Venäjää vastaan. PNAC-doktriinin mukaisesti Yhdysvallat pyrkii nujertamaan nousevat kilpailevat vallat ennen kuin niistä muodostuu uhka monopolaariselle dollarihegemonialle.

   Poista
  3. On kyllä ihmeellinen tuo Yhdysvaltain voima. Se sai siis petkutettua Venäjän Krimin laittomaan miehitykseen ja anneksaatioon, joiden seurauksena Venäjälle määrättiin talouspakotteita. Eli Putin on näkemyksesi mukaan ilmeisesti USA:n agentti. Eihän mikään historiallinen imperatiivi pakottanut Venäjää räikeään ETYJ:n periaatteiden loukkaukseen. Venäjän toimet Krimillä romuttivat koko Euroopan turvallisuusjärjestelmän, josta oli sovittu 1975 ja 1990-luvun alussa.

   Ajatus, että Venäjä olisi "kilpaileva valta" on naurettava. Venäjä on köyhä puoliteollinen maa, joka profiloituu kolmella asialla: raaka-ainetuotannolla, korruptiolla ja suurilla asevoimilla. Maassa on hitaasti etenevä demografinen katastrofi. Venäjällä on edellytyksiä ainoastaan keskisarjan valtioksi Saksan ja Ranskan rinnalle, ja tähänkin vain, jos talous saataisiin kestävälle pohjalle. Jos seuraa US:n politiikkaa, näkee, että päävastustaja on Kiina.

   Lännen pakotteet ajavat Venäjää tehokkaasti Kiinan syliin. Ukrainan sodan voi perustellusti nähdä USA:n ja Kiinan konfliktina, jossa Venäjä on lähinnä kiinalaisten käyttämä pelinappula.

   Poista
  4. Edes amerikkalaisten juonet eivät mene jatkuvasti putkeen. Venäjä esti Syyrian suoran pommittamisen ja tästä raivostuneena dollarihegemon päätti toteuttaa Ukrainassa vallankaappauksen. Aika oli Shotsin olympialaisten takia otollinen, koska koko lammaslauman huomio oli kiinnittynyt sinne ja amerikkalaiset uskoivat, että myös venäläiset seuraavat nyt vain omia kisojaan. Sama homma kuin Georgian sodassa Pekingin olympialaisten aikaan. Vallankaappaus ei ottanut onnistuakseen ja Janukovitch sai neuvoteltua sopimuksen tilanteen rauhoittamiseksi. Tähän reagoitiin lähettämällä ulkopuolisia ammuskelijoita, jotka tappoivat sekä poliiseja, että mielenosoittajia. Aivan sama taktiikka, jolla Libyan ja Syyrian mielenosoitukset provosoitiin mellakoiksi.

   Krimiläiset ymmärsivät pienen rohkaisun jälkeen, että nyt on toimittava tai Sevastopol muuttuu nato:n bordelliksi ja Venäläiset ymmärsivät, että Krim muuttuu nato:n uppoamattomaksi lentotukialukseksi. Krim liittyi demokraattisesti Venäjään.

   Tämä Venäjän menestys täytyi tietenkin kostaa. Amerikka toimi kuin lapsi, jonka tikkari oli heitetty hiekkaan. Venäjän vastaiset sortotoimet kiihtyivät mm. venäjänkielen kieltävän lain säätämisellä. Kiovan juntta lähetti armeijan tappamaan venäjänkielisiä mielenosoittajia. Taistelut kiihtyivät joka kerta, kun joku korkea-arvoinen amerikkalainen oli vieraillut maassa. Nato-maat Puola ja Liettua ainakin toimittivat aseita juntalle ja moni muu maa sotimista tehostavia varusteita. Joka kerta kun tulitaukoa yritettiin tai oli tulossa joku turpo-kokous, tapahtui törkeä provokaatio, jolla yritettiin mustamaalata kapinallisia ja estää sotimisen loppuminen. Jopa nyt ennen Minskin huippukokousta Kramatorskin kaupunkiin ammuttiin muutama rypäleammusraketti false flag tarkoituksessa.

   Venäjän vastaiset talouspakotteet eivät saaneet aluksi riittävästi kannatusta ja siksi dollarihegemon lavasti MH-17 alas ampumisen. Lisäksi dollarihegemon yhdessä petrodollari-despoottien kanssa vänkäsi öljyn hinnan alas vain tuhotakseen Venäjän talouden.

   Kiina voi olla kyllästynyt ompelemaan amerikkalaisten kalsareita ilmaiseksi, mutta Amerikka tarvitsee Kiinaa nykyisen elintasonsa säilyttämiseen. Pitkän aikavälin strategia on ollut yksitellen nitistää kaikki loput itsenäiset maat, jotka eivät ole alistuneet dollarihegemonialle heikoimmasta päästä alkaen. Kenraali Wesley Clarkin haastattelu todistaa suunnitelman olleen ja Obaman vahvistaa sanoen, että vähän pitää vääntää kättä. Kun jäljelle jää enää Kiina, on se ehkä jotenkin kontrolloitavissa.

   Poista
  5. Yllä oleva on täydellinen esimerkki venäläisestä propagandasta. Siinä esitetään omat teot vastapuolen rikoksina. Tällainen peilipropaganda on itse asiassa varsin hyödyllistä sivistyneelle lukijalle, koska se antaa usein kuvan venäläisten ajatteluprosesseista ja suunnitelmista.

   Ajatukset ovat tyypillisen salaliittoteorian jälkeen epäjohdonmukaisia, sillä niissä oletetaan vastapuoli vuoroin voittamattoman johdonmukaiseksi ja kykeneväksi, vuoroin kyvyttömäksi.

   Esimerkiksi ajatus siitä, että Yhdysvallat olisi toisaalta epäonnistunut Syyria-politiikassaan ja toisaalta kyennyt masinoimaan Ukrainassa likimain täydellisen vallankaappauksen, olettaa, että CIA kykenisi tällaiseen temppuun. Jokainen tietää, että amerikkalaisten HUMINT on aika alkeellista. Puuttuu kulttuurin tuntemus ja paikallisten kunnioitus. Mikään määrä resursseja ei korvaa tätä. Amerikkalaiset ovat epäonnistuneet vallanvaihtoprojekteissaan säännöllisesti. Miten maa, joka ei kyennyt pitämään Irakia tai Afganistania otteessaan edes asevoimin, kykenisi manipuloimaan itselleen yhtä vierasta ukrainalaista kulttuuria niin näkymättömästi kuin oletus sisältää?

   Samoin ajattelun Venäjä-keskeisyys on suorastaan naurettavaa. Ajatus, että Yhdysvallat käyttäisi nimenomaan olympialaisia sotien aloittamisen savuverhona, on järjetön, kun tietää amerikkalaisten tavan alkaa sotia. Se on kuin norsujen sukupuolielämää: aitaa kaatuu, tanner tömisee, toiminta tapahtuu korkealla tasolla ja toitotus kuuluu kauas. Jopa "salaiset" operaatiot vuotavat muutaman vuoden kuluttua julkisuuteen.

   Tosiasiassa anonyymi keskustelukumppanini on niin syvällä venäläisessä ajatusmaailmassa, että hän kuvaa lähinnä sitä tapaa, jolla Venäjä toimii. Ainoastaan Venäjällä on riittävä tiedustelukapasiteetti ja ukrainalaisen toimintaympäristön tuntemus, jotta yllä esitettyjen rikosten teko olisi mahdollista.

   Se, mikä häiritsee, on synkeän tylsä tapa syytää solvauksia: "Dollarihegemon raivostui", "muuttuu Naton bordelliksi" ym. Ettekö te siellä Venäjällä ole mitään oppineet? Propagandanne on yhtä vierasta länsimaiselle keskustelutavalle kuin talvisodan aikaan.

   Poista
  6. Ilmeisesti yrität sanoa, että se onkin Venäjä, joka ajoi öljyn hinnan alas, jotta Amerikkalaisten liuskekaasubisnekset menee konkurssiin ja että Venäjä manipuloi jo 2008 EU:n yksimielisesti ajamaan Gerorgian ja Ukrainan nato ja EU-jäsenyyksiä. Venäjä sai Amerikkalaiset investoimaan 5 miljardia Ukrainan demokratiaan ja muihin tarkoituksiin ja lähettämään kutsuja "Fuck the EU" Nulandille yms. haukoille tulla antamaan Venäjälle ystävälliselle presidentille Gadaff-käsittely. Ukrainan Radassa tiedettiin jo vuotta ennen Maidania mitä Yhdysvaltojen lähetystössä suunniteltiin ja koulutettiin.

   Väitteesi siitä, että Amerikkalaiset olisivat jotenkin kömpelöitä sotimaan pitää varmasti paikkansa. Pitää kuitenkin muistaa, että siellä Suomalaisetkin upseerit ovat käyneet laajentamassa hybridisodankäynnin keinovalikoimaansa ja yrittävät nyt päteä asiantuntijoina täällä sosiaalisen median taistelukentillä.

   Poista
  7. Olen tässä asiassa Erastotenes Aleksandrialaisen kanssa hyvin samaa mieltä. Tuossa Anonyymin puheenvuorossa tiivistyvät hyvin Venäjän tapa nähdä ja kertoa näkökulmastaan. Sille on tyypillistä nähdä muiden toiminta toisaalta täydellisen juonikkaan pahantahtoisena ja toisaalta yhtäaikaa auttamattomasti törttöilevänä. Tämähän on perusjuonne demonisoinnissa. Vihollinen on yhtäaikaa taitava ja lähes kaikkivoipa pahuudessaan, mutta silti toimii typerästi. Samanlaista kuvastoa näkee runsaasti tällä hetkellä myös Putinista.
   Hyvin varhaisessa vaiheessa kävi selväksi, että kun kritisoi Venäjän toimintaa, niin leimataan Yhdysvaltain kritiikittömäksi tukijaksi. Tämä syvästi harhainen ajatusmalli tulee vastaan yhä useammin ja voimakkaammin. Sillä on perustansa kylmän sodan kaksinapaisessa maailmassa ja sen perusteena on nykyään äärettömän harvoin tapahtuva suoramainen kyktentä Yhdysvaltain ja Venäjän toimien kesken. Toki kansainvälisessä politiikassa supervalta USA on jollain tavalla mukana kaikkialla maailmassa, mutta esimerkiksi Ukrainan tilanteen näkeminen Yhdysvaltain yrityksenä horjuttaa Putinia on minusta perusteettomuudessaan mielikuvituksellinen.
   Joskus Irakin toisen sodan aikaan blogatessani toisessa ympäristössä sain muuten silmilleni hyvin toisenlaisia väitteitä. Sakeita nekin, mutta tämän Ukrainan sodan ympärillä käuytävä keskustelu on ylittänyt monin paikoin tolkuttomuudessaan ja vihantäyteisyydessään jopa rasismikeskustelun. Jota sitäkin olen käynyt noin 20 vuotta.

   Poista
  8. Kun kritisoi Yhdysvaltojen toimintaa tai ymmärtää Venäjän näkökulmia, niin leimataan Venäjän trolliksi ja muita kehotetaan ilmiantamaan ne. Tämä syvästi harhainen ajatusmalli on nyt otettu Suomessakin valtiollisten resurssien tärkeimmäksi agendaksi. Kylmän sodan kaksinapainen malli ei koskaan poistunut kokonaan ja nyt dollarihegemon pyrkii kaikin keinoin, myös aseellisesti, estämään uusien kilpailijoiden nousun. Tästä on osoituksena mm. Yhdysvaltojen ohjuspuolustushankkeet Itä-Euroopassa ja Libyan ajaman afrikkalaisen kultadinaarin pommittaminen kivikaudelle. Jos Obama YK:n puheessa luettelee maailman kolme suurinta uhkaa ebola, Venäjä ja isil, niin Obama on perusteettomuudessaan mielikuvituksellinen.

   Poista
 7. Hei Alma Sanmartin/ Annika Rauhala. Ei ole sosialistisen ihanteen mukaista kirjoitella asioita tuollaisen valeprofiilin takaa. Nyt rohkeasti barrikadeille. Tässä blogissa asia aika hyvin tiivistetty ja lyöty faktat pöytään. Vastaa faktoihin faktoilla. Juhan kanssa Juoniminen ja vastaava ei edistä asiaanne. P.S. Kannattaa miettiä tarkkaan keiltä ystäväpyyntöjä hyväksyy. Kaikki eivät ole sitä miltä näyttävät...

  VastaaPoista
 8. Ryskyn "oikeasta journalismista" kuultiin jälleen aamulla esimerkki. Ylen uutisissa jotenkin näin: " Kapinnallisten raketti-iskussa Krematorskiin kuoli siviilejä ja sotilaita. Donetsiin osui ammus".
  Uutinen on linjassa haluun kertoa että vain kapinnalliset sotivat ja tappavat. Ja tämäkään ei aina riitä. Olemme kuulleet jo useasti kapinnallisten pommittavan omia alueitaan, sen kouluja ja urheilukenttiä. Tätä samaa "journalismia" nähtiin jo Jugoslavian hajotussotien aikana, kun serbit syyllistettiin ainoaksi sotijaksi.
  Ei ole ihme, että somessa on noussut järjestyneitä ryhmiä kritisoimaan valtamedian tarkoitusperiä.

  VastaaPoista
 9. Myönnän kirkkaasti, etten malta / viitsi lukea näin pitkiä blogijuttuja, alkua kuitenkin silmäilin. Kysyisin ihan yleiselle tasolla, onko siis mahdoton ajatus, että Venäjän trolliarmeija olisi perustettu tarkoituksena ivata keskustelun länsi-/Nato-lobbyn yksisilmäisyyttä. Siis sitä että kaikki läntisestä kerronnasta poikkeava tulkinta Ukrainan-Venäjän-konfliktista (esim USA:n ja EU:n toiminnan 2013-helmikuu 2014 kritisointi varomattomuudesta ja nationalismin kannustamisesta) leimataan trollien työksi.
  Aivan kuten toisaalta Putinin ihailijat leimaavat hänen politiikkaansa kritisoivat ihmiset russofobeiksi.
  Itse kävin muutaman kerran katselemassa ryhmän juttuja mutta kävi kuten arvata saattoi, että sinne kokoontui paitsi (läntisen) yksisilmäisyyden kriitikkoja myös Putnin fanittajia, joten ei kiinnostanut. Heitähän kuitenkin tulee kaikkiin keskusteluihin, aivan kuten niitäkin, jotka uskovat lännen tarkoitusperien pyyteettömyyteen tai suomalaisen valtamedian objektiivisuuteen. Vaikka siellä työskentelee monenlaisia toimittajia, mm juurikin herkkähipiäisiä; tätä olen havainnoinut (suljetussa) VeNeOY-ryhmässä (Ven ja Nl opiskelleet).
  Jossa koko sotateemaa nykyisin käsitellään lähes yksistään siviilien kärsimysten, ihmisoikeusrikkomusten, demokratiaongelmien näkökulmasta. Minusta se tyyli ei ole hullumpi. Hyviksiä en tässä(kään) sodassa näe.

  VastaaPoista