sunnuntai 2. lokakuuta 2016

Me emme käy infosotaa

Sodassa on aina kaksi osapuolta, jotka melko lailla keinoja kaihtamatta yrittävät pakottaa toisen itselleen mieleiseen lopputulokseen. Jos puhumme olevamme infosodassa, asetamme itsemme sodan osapuoleksi ja pahimmillaan alamme toimia sen mukaisesti. Kuitenkaan me emme käy infosotaa ketään tai mitään vastaan. Meihin toki kohdistetaan Venäjältä toimenpiteitä, jotka voi helposti laittaa infosota-nimikkeen alle. Mutta me emme itse käytä sellaisia keinoja. Siksi valtiovallan omaksuma tapa puhua meihin kohdistetusta informaatiovaikuttamisesta on niin hyvä. Jos alamme käymään infosotaa, olemme hävinneet. Silloin olemme paitsi menettäneet avoimen oikeusvaltion, myös antaneet mahdollisuuden tulkita kaikkea mitä teemme sotimisen lähtökohdasta. Maltillinen, faktoihin, lakeihin ja totuudenmukaisuuten pyrkivä viestintä on pitkässä tähtäimessä ainoa oikea tapa toimia.

Se, että emme käy infosotaa ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi voimakkaastikin reagoida siihen, mitä nyt tapahtuu. Vielä on tosin käynnissä keskustelu siitä, mitä oikein on tapahtumassa.  Tämä keskustele etenee, kuten kaikki yhteiskunnallinen keskustelu, hieman hyppelehtien ja ylilyöntejä eri suuntiin ottaen. Mutta optimistisesti uskon, että varsin nopeasti meillä on kansakuntana paljon parempi kuva siitä missä olemme ja mitä meidän olisi syytä tehdä.

Väite siitä, että kaikki valtiot käyvät infosotaa perustuu sille, että kaikki yrittävät vaikuttaa toistensa toimintaan. Niin tekevätkin. Koko diplomaattinen koneisto on paljolti olemassa sen takia, että valtioiden välillä voidaan käydä keskustelua. Saatetaanpa ihan aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan muiden valtioiden mielipiteeseen, liittyen vaikkapa kauppaneuvotteluihin tai kv-järjestöjen valintoihin. Saatetaanpa myös kohdistaa erityisiä vaikuttamistoimenpiteitä jonkin maan mediaan, että siellä julkaistaisiin oman maan kannalta myönteisiä juttuja. Suomeenkin kuskataan toimittajia maailmalta eräilemään ja joulupukkia tapaamaan hyvin usein. Tätä oman valtion viestin viemistä suunnitellusti ja päämäärätietoisesti eri tasoilla kutsutaan strategiseksi kommunikaatioksi. Se on päämäärätietoista toimintaa, mutta luonteeltaan yleensä suostuttelevaa tai perustelevaa. Strateginen kommunikaatio on osa niin sanottua pehmeää valtaa.

Infosotaan kuuluu aina viestinnän eettisten sääntöjen ja faktojen hylkääminen. Infosodassa, kuten sodassa aina, yksi tahto haluaa alistaa toisen tahdon. Infosodassa kaikki keinot ovat sallittuja. Merkittävä ero Venäjän ja länsimaiden kesken on jo siinä, mitä julkisen sektorin toimijat saavat tehdä. Läntisissä demokratioissa julkinen valehtelu ja poliittisten levottomuuksien lietsominen toisessa maassa ovat, jos eivät nyt ihan olemattomia, niin nykyään harvinaisia. Venäjä tosin kokee monet Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiset tapahtumat sen entisessä valtapiirissä juuri tällaiseksi toiminnaksi. Lännessä niitä tarkastellaan demokratian edistämisenä ja itsenäisten kansakuntien jälleenrakentamisena. Nykyisessä turvallisuuskriisissä on paljaan valtapolitiikan ohella osansa myös arvojen vastakkainasettelussa.

Olennainen osa Venäjän infomaatiovaikuttamista on väite, ettei sitä ole. Tätä viljellään nimenomaan ulkomaiden suuntaan. Päinvastoin, länttä syytetään itseään infosodan käymisestä. Kotimaassa tiukassa valtiojohdon kontrollissa oleva venäläinen media kuvaa tilannetta kahden osapuolen sodaksi, jossa Venäjä on lännen pitkäkestoisen ja häikäilemättömän infosodankäynnin takia hieman alakynnessä oleva, mutta oikeuden ja totuuden avulla urheasti vastaanpaneva hyökkäyksen kohde. Venäjän valtiojohto toimii ja viestii niin kuin maa olisi joutumassa tai olisi jo sodassa. Oman maan kansalaisia lujitetaan kohtaamaan koettelemuksia ja toisaalta sitten vihollisina pidetyn lännen kansalaisia pehmitetään vajoamaan epätietoisuuteen ja epävarmuuteen. Toimivissa demokratioissa yleisen mielipiteen hajaantuminen ja halvaantuminen vie voiman poliittiselta päätöksenteolta ja antaa tilaa äärimielipiteille.

Tässä keskustelussa aivan liian isossa asemassa olevalla trolli-termillä on alunperin tarkoitettu tarkoitettu häiritsevää käytöstä. Nykyisin trollaus on ainakin Venäjä-myönteisissä piireissä otettu synonyymiksi Venäjän edun mukaisille kannoille. Käytännössä tämä on tarkoittanut termin tuhoutumista käyttökelvottomaksi kirjavien, jopa vastakkaisten merkityssisältöjen takia. Trolli-sanaa ei oikeastaan voi järkevästi käyttää kenestäkään. Trollaus toimintamuodon ilmaisuna sen sijaan on vielä käyttökelpoinen. Se tarkoittaa jollakin tavalla keskustelun kulkua häiritsevää käytöstä. Se voi olla tahallista tai tahatonta. Koko trolli-ilmiön taustallahan ovat siis toimijat, jotka hyökkäävät aggressiivisesti ja usein myös henkilöönkäyvästi sellaisten mielipiteiden kimppuun, jotka eivät ole heidän mielestään oikein. Tämä toiminta voi myös olla johdettua, vaikka usein kysymys on hienovaraisemmista keinoista. Esimerkiksi tämän blogin pari edellistä merkintää ovat saaneet niin paljon ja niin sakeaa kommentointia, että ilman jonkinlaista maalitusta ja mobilisaatiota se ei olisi mahdollista. Näkyviä tällaisia toimenpiteitä ovat ainakin maininnat MV-lehdessä ja Vasarahammer-blogissa. Lisäksi kommenttikentässä esitettiin minusta sinällään ihan uskottava väite, että jollakin sähköpostilistalla oli pyydetty ihmisiä kommentoimaan blogiani.

Trolli-ilmiön hämärtämisessä esitetään usein Venäjän politiikkaan kriittisesti suhtautuvien ajattelevan Venäjän olevan kaiken takana. Näin saadaan koko ajatus Venäjän sekaantumisesta asioihin näyttämään naurettavalta. Siis ihan perinteinen olkiukko-argumentaatiovirhe. Otetaan asia, vääristellään se mieleiseksi, olkiukoksi ja sitten sitä kelpaa mäiskiä oikein kunnolla. Venäjä toimii länsimaita vastaan monin tavoin, mutta ihan kaiken takana se ei ole. Yleensä Venäjä käyttää aukevia tilaisuuksia hyväkseen ja toimii olemassa olevien ilmiöiden kautta tai niitä vahvistaen. Esimerkiksi EU:ta hajottava pakolaiskriisi äärioikeistolaisen populismin nousuineen on asia, jota Venäjä pyrkii hyödyntämään, mutta joka taatusti olisi olemassa myös ilman Venäjän toimintaa.

Venäjän puolesta toimivat eivät yleensä koe toimivansa Venäjän puolesta. He ajavat jotain asiaa, yleensä sydämensä kyllyydestä. Eikä Venäjä edes juuri pyydä ketään oikeastaan puolustamaan itseään tai toimiaan. Toki sillä on myös hyvin suunniteltuja ja johdettuja operaatioita. Yleensä nämä ihmiset ovat henkilökohtaisella tasolla pettyneet vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen ja edustavat erilaisia poliittisia marginaaleja ajatusmaailmoissaan. Heille liberaali markkinatalous näyttäytyy jostain syystä pahana tai ainakin epäluotettavana. Kyse voi silloin olla taloudesta, globalisaatiosta, arvoista, nationalismista tai mistä tahansa. Venäjän informaatiovaikuttaminen länteen kohdistuu juuri näihin asioihin, jotka saavat jo valmiiksi ihmiset tuntemaan epäluottamusta vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää kohtaan. Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg lausui vastikään maanpuolustuskurssin avajaistervehdyksessään seuraavaa: ”Digitalisaation ja tietoverkkojen haavoittuvuuden myötä tiedosta on tullut keino vaikuttaa niin sotilaalliseen vastustajaan kuin muuhun yhteiskuntaan monia perinteisiä tapoja laajemmin ja nopeammin, sekä tarvittaessa myös peitetymmin.” Hän ei nimennyt ketään tai mitään, mutta ainakin minä tulkitsin hänen tarkoittavan nimenomaan Venäjän toimintaa nykyisessä tilanteessa.
Kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén toistaa tuoreessa FB-päivityksessään yhtä Venäjän narratiiveista eli sitä, että oikeastaan Ukraina on vastuussa malesialaiskoneen ampumisesta tuhoutumisesta, ampui sen alas sitten kuka tahansa.Suomalaiset poliitikot ovat yleensä hyvin haluttomia antamaan Venäjän medialle haastatteluja, koska riski joutua vääristellyksi tai muin tavoin osaksi kansallista propagandaa on niin suuri. Packalén on kuitenkin tällaisesta mahdollisuudesta tyytyväinen.

Tämä monikärkinen linja näkyy hyvin tunnettujen Venäjän asian ajajien, kuten Johan Bäckmanin kannanotoissa. Hän julistaa niin antifasismia kuin äärioikeistolaisten ilmiöiden, kuten katupartioinnin hienoutta. Hän myös vetoaa voimakkaasti (ortodoksi)kristittyihin arvoihin, julistaa maahanmuuton johtavan barbariaan, kertoo EU:n olevan vahingollinen ja hajoamassa, Yhdysvaltain olevan paha maailmanpoliisi, Suomen demokratian olevan lumetta ja niin edelleen. Bäckmanin puheista on voinut päätellä, että Venäjän mielen mukaisia poliittisia pyrkimyksiä ja ilmiöitä Suomessa ovat muun muassa katupartiot, MV-lehti, Väyrysen Kansalaispuolue, Fennovoima, vapaan tutkimuksen (erityisesti UPI) ja median (erityisesti HS ja YLE) lakkauttaminen, doping-valvonta doping-valvonnan puolueellisuuden korostaminen ja niin edelleen.

Tärkeä vetonaula Bäckmanin ja kumppaneiden puheessa on yleensä myös se, että välien parantaminen Venäjään tarkoittaisi taloudellista hyötyä. Tosin yli 90% kriisiä edeltäneestä viennistämme Venäjälle on täysin vapaata pakotteista. Venäjällä vain ovat rahat loppu, eikä parempaa ole näkyvissä niin kauan kuin öljyn hinta mataa. Eikä niin paljon sittenkään, sillä talouden vanhanaikaiset rakenteet, infrastruktuurin heikkous ja korruptio tekevät Venäjälle vaikeaksi nousta alhosta, john se on ajanut itsensä.

Bäckmanin toiminnasta käy hyvin ilmi se, miten Venäjän etsii erilaisia kohderyhmiä, joiden arvelee voivan toimia oamksi hyväkseen. Se Venäjän hyvä ei siis tarkoita juuri milloinkaan sitä, että  ihmisiä käännytettäisiin puolustamaan Venäjää. Se tarkoittaa, että he syistä tai toisista lankeavat epätietoisuuteen ja epäluottamukseen. Avoimessa ja vapaassa yhteiskunnassa niin saa tehdä ja siksi tällaista horjutusta vastaan voi käydä ainoastaan vastaväitteillä ja kuvailemalla tätä ilmiötä. Sekin tosin johtaa väitteisiin sananvapauden rikkomisesta ja mccarthyismistä.

Bäckmania ei muuten kannata vähätellä, vaikka hänen käytöksensä ei aina ihan rationaaliselta vaikutakaan. Hän on ollut jo useamman vuoden Suomessa toimineen, suoraan Venäjän presidentinhallinnon alaisen tutkimuslaitoksen RISIn pohjoismaiden edustaja. RISIä kuvaillaan  Venäjän ulkomaantiedustelun omaksi PR-toimistoksi, joka toimii osana Venäjän aktiivista vaikuttamistyötä ulkomailla. Laitosta johtaa entinen tiedustelupuolen kenraali Leonid Rešetnikov. Bäckman ei ole siis mikään kylähullu, vaan toimii osana koneistoa, ahkerasti ja estoitta työnantajansa hyväksi myös silloin kun hänen oman kotimaansa edut ovat annetuille tavoitteille vastakkaisia. Hänen kollegansa SVR:n puolella ovat vuosien mittaan tehneet paljon näkyviä ja varmasti vielä paljon enemmän näkymättömiä tekoja Venäjän eteen.

Suomeen kohdistetaan siis jatkuvasti toimintaa, jonka tarkoituksena on saada meidät pelkäämään, menettämään luottamuksemme ja uskomme yhteiskuntaamme sekä ennen kaikkea pitämään meidät halvaannuttavassa epätietoisuuden tilassa. Meillä on erittäin hyvä maa, ja meillä on paljon syitä toimia tätä sumutusta vastaan. Se ei vaadi sinällään mitään erikoista. Pidämme vain kiinni maltista ja suhteellisuudentajusta, käytämme aikaamme luotettavien suomalaisten medioiden seuraamiseen ja keskustelemme mahdollisimman avoimesti ja toisiamme kunnioittaen.

74 kommenttia:

 1. Turha väistellä, Rysky,sinä olet informaatiosoturi, leimaat toisinajattelijoita, katsot suurta naapuriamme pelkästään ns pahalla silmällä et näe venäjässä kuin uhkan mustat sävyt, vaikka maa on mitä monenkirjavin, vasta nyt pääsemässä siivilleen.

  Itseasiassa, mitään sellaista kuin Suomi ei olisi olemassa ilman Venäjää,vuoden 1809 tapahtumat, ovat kansakuntamme knnalta ratkaisevat, ilman niitä olisimme vain Ruotsalaistettu itäinen rajaseutu.
  Kansakunnallamme oli onnea,juuri Hegelin muodostaman yhteiskunta filosofian ollessa myös emämaamme valtavirtaa, silloin kansakuntamme perustaja isät saivat toimintamahdollisuutensa.

  Nykyisin meidät on mädätetty aglosaksisella Locen filosofian mukaisella kultuuri saastalla,joka tuli meille ensiaallossa maailmansotien jälkeen, sitä seurasi taloudellisen globalisaation valloitus, nyt on menossa viimeinen ryöstöretki,sotilalllinen läntinen miehitys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Itseasiassa, mitään sellaista kuin Suomi ei olisi olemassa ilman Venäjää,vuoden 1809 tapahtumat, ovat kansakuntamme knnalta ratkaisevat, ilman niitä olisimme vain Ruotsalaistettu itäinen rajaseutu."

   Niin, esitit tuossa juuri vankan argumentin suomen kieltä vastaan. Ruotsi on yksi maailman vakaimpia, rauhallisimpia ja vauraimpia maita. Sellaisen maan rajaseutuna voisi olla huomattavasti mukavampaa kuin tällaisena itäeurooppalaisena persläpenä.

   Poista
  2. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  3. Panu tunnusti edellä olevansa itäeurooppalainen persläpi.

   Poista
 2. Todistaisit olevasi poissa viestintä sodankäynnistä, jos analyyysisi,joskus edes näkisi jotain positiivista venäjän kansakunnassa, joka todella on muutakin kuin bolhevismin ankeutta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kukapa meistä ei ihailisi Venäjän suuria säveltäjiä ja kirjailijoita? Tolstoi, Turgenjev, Gogol, Dostojevski, Ahmatova, Pasternak, Solženitsyn ja Pelev, Tšaikovski, Šostakovtš ja Stravinski, vain muutamia mainitakseni - heille on koko ihmiskunta kiitollinen.

   Aivan samoin olen kiitollinen Petronius Arbiterille, vaikka hän eli keisari Neron Roomassa, Sapfolle, vaikka hän eli totalitaarisessa Spartassa, Boethiukselle, vaikka hän eli Rooman tuhonneessa Goottien kuningaskunnassa ja Voltairelle, vaikka hän eli absolutistisessa Ranskassa. Suuret taiteilijat ovat lahjoja koko ihmiskunnalle, vaikka he olisivatkin huonojen, tuomittavien valtioiden asukkaita. Valtio ja sitä asuttavat ihmiset eivät ole sama asia.

   Toivottavasti Venäjänkin kansa pääsee kerran vapaaksi totalitaarisen sorron ikeestä ja pääsee kehittämään itseään vapaudessa. Jos se on saanut näin suuria aikaan huonojen hallitusten alaisena, mitä se tuottaisikaan vapaana!

   Poista
  2. Länsimaiden vapauttamien maiden tuottavuutta voi käydä tarkastelemassa Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa, Irakissa ja Afganistanissa. Ainut paikka mikä tuottaa, on Afganistanin opium-viljelmät. Eniten hämmästyttää tämä tuottavuuden lisäys Euroopan sisällä laivaamalla tänne kieli- ja ammattitaidotonta porukkaa odottelemaan - siis odottelemaan mitä? Siis kuka pommitti heidän yhteiskunnat hajalle, kuka värvää nämä ihmismassat liikkeelle, mistä tulee i-phonet. Pokemon-pelin seuraava vaihe lienee ei toivottujen henkilöiden palkkametsästys.

   Poista
  3. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
 3. Hieno kirjoitus bloggarilta, olen samaa mieltä. Valehtelu, vääristely, ankeuttaminen (" informaatiovaikuttaminen") voivat ehkä olla paikallisesti tehokkaita välineitä Venäjän hallinnon etujen ajamisessa, mutta laajemmassa mittakaavassa ne osoittavat kyvyttömyyttä tai haluttomuutta sitoutua sääntöihin kansainvälisessä kanssakäymisessä. Ne eristävät Venäjän muusta maailmasta valehtelun ja ankeuden kuplan sisälle. Tätä on surullista seurata ja herää kysymys tiedotavatko nämä propagandistit ko negatiivisia seurauksia.

  RJ1

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kansainvälisessä politikassa ei koskaan tunneta muuta, kuin voiman kieltä, jotka muuta väittävät, ovat naiveja. Yhdysvaltoja esimerkisi ei saada syyteissiin drone iskuistaan, jotka laajentuesaan voivat kohdentua minne ahansa, missä yhdysvaltain edut ovat uhattuna.

   Poista
 4. RJ1

  Propagandistit, jos tarkoitat Venäjän hallintoa, eivät pidä seurauksia omalta kannaltaan negatiivisina, vaan positiivisina (eiväthän he muuten toimisi kuten toimivat). Venäjä haluaa romuttaa nykyisen sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestelmän ja korvata sen järjestelmällä jossa voima määrittää alistajat ja alistetut.

  Valehtelu on ollut keskeinen osa Venäläistä voimapoliittista vallankäyttöä (niin sisäisesti kuin ulkoisestikin) satoja vuosia.
  De Custinen "Russia" vuodelta 1839 on pysäyttävää luettavaa. Vaikka niin paljon on Venäjällä muuttunut, kaikki on kuitenkin pysynyt samana. Valehtelu oli jo tuolloin tärkeä vallankäytön väline.

  Russia, Astholpe De Custine
  https://archive.org/details/russia05custgoog

  Tuoreempaa, ja nykyiseen informaatiovaikuttamiseen suoremmin liittyvää näkökulmaa kylmän sodan maailmasta tarjoaa KGB loikkari Yuri Bezmenov. Bezmenov kuvaa melko tarkasti KGB:n käyttämän systemaattisen menetelmän jolla NL pyrki tuhoamaan länsimaat sisältäpäin. Venäjän nykyisin harjoittaman poliittisen subversion ja informaatiovaikuttamisen juuret löytyvät juuri näistä menetelmistä. Nykytilannetta voi olla hankala sisäistää, ellei tätä historiaa tunne.

  Love Letter To America, Yuri Bezmenov (aka Thomas Schuman)
  http://www.economicsvoodoo.com/wp-content/uploads/Yuri-Bezmenov-Love-Letter-To-America.pdf

  Youtubesta löytyy useita Bezmenovin haastatteluita, jos lukeminen on liian työlästä.

  VastaaPoista
 5. Sodassa ei läheskään aina ole kahta osapuolta. Esim. Libya ei sinä aikana, kun nato pommitti 200 päivää sitä, tehnyt yhtään julkisesti uutisoitua vastaiskua hyökkääjiä vastaan. Tähän Libyalla olisi ollut mahdollisuus, koska Libya maksoi kansalaistensa ulkomaanopiskeluja avokätisesti, joten nuoria miehiä olisi ollut valmiiksi nato-maissa. Lännen valtamedia toisteli, että kukaan ei tiedä ketä Libyan kapinalliset olivat. Viikossa pommitusten alettua nämä tuntemattomat vankiloista vapautetut terroristit perustivat Libyan uuden keskuspankin ja samana päivänä Euroopan ja Amerikan pankit tunnustivat terroristien uuden pankin. Samalla tavalla syntyi myös Libyan uusi öljy-yhtiö. Lopputuloksena Afrikan yhteisvalutta, kulta dinaari oli saatu torjuttua, eikä mitään muuta jälkihoitoa ollut edes suunniteltu.

  Siinä Ryskylle info-sodan palikoita ja mittakaavaa, jolla todistetusti maailmaa ohjaillaan, eikä taatusti ollut Venäjän trolliarmeija tuolloin asialla. Sen sijaan Suomen natottajat olivat tässäkin myötäilijöinä sotilaallisia resurssejamme myöten.

  Verkko on haastanut mega-corporaatioiden informaatiomonopoliin jo 20 vuotta. Alussa maailmaa näpeissään pitävät vanhat kurpat eivät tunnistaneet koko välinettä ajoissa. Myöhemmin he ovat julkisesti lausuneet katuvansa verkon valloilleen pääsyä ja miten alamaiset käyttävät "epäreilusti" heidän maksamia ja kehittämiä välineitä heidän maailmaansa vastaan kapinoimiseen.

  Ja nyt yhtä äkkiä Venäjä on muka ottanut verkon haltuun, vaikka heillä kirjaimet ja kielitaito hidasteena, talous aiheuttaa resurssipulaa ja verkkoliikenne on maantieteellisesti eristettävissä.

  Itse asiassa BUK-tutkinnassa hämmästyttää puhelunauhoitteiden suuri määrä todistusaineistossa. Tämä edellyttää, että jo vuosia kaikki puhelut koko ajalta on tallennettu jonnekin ja näin varmasti tapahtuu edelleen.

  Epätietoisuutta aiheuttava toiminta suomalaisia vastaan alkaa opetusministeriöstä, jossa opetussuunnitelmat laaditaan ja lapsille opetettavat kielet valitaan. Tällä ehkäistään suora tiedonhankinta naapurimaan asioista ja annetaan avaimet käteen rahan pyörittämälle valtamedialle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hieno kommentti tuo edellinen, selväjärkisyyttä. Rysky ja kumppanit, taidatte olla vain yksi ääriryhmä muiden kaltaistenne joukossa.

   Poista
  2. "taidatte olla vain yksi ääriryhmä muiden kaltaistenne joukossa."

   Tuskinpa vain. Äärimäisyyksien löytäminen Ryskyn kirjoituksista edellyttää melkoista luovuutta ja tarkoitushakuisuutta. Molempia näyttää riittävän enemmän kuin tarpeeksi.

   Poista
  3. Tämä teksti on mielenkiintoinen, sillä se on tänne viime aikoina vyörynyttä saastaa paljon korkeampitasoista salaliittoteoreettista tavaraa. Erityisen hauskaa on nähdä kirjoittajan ajatusmaailmaan.

   1) Libya rajoitti kansalaistensa opiskelua ulkomailla, mutta ei "silti tehnyt iskuja länsimaissa". Oletuksena taustalla on, että kaikki valtion rahoituksella ulkomailla opiskelevat henkilöt tai merkittävä osa näistä on kotimaansa tiedustelun myyriä, joita voi käyttää jopa iskuihin asemamaita vastaan. Näin varmaan joissain maissa on. Libyassa ei ilmeisesti ollut, tai sitten nuoret opiskelijat olivat haluttomia sotimaan Gaddafin rosvojoukon puolesta.

   2) "Verkkoliikenne on maantieteellisesti estettävissä." Tausta-ajatuksena on, että pätevä kotimainen tiedustelu sulkisi verkkoliikenteen esim. keskustelupalstoille kokonaisista maista, jos näistä tulee vihamielistä informaatiovaikuttamista. Todellisuudessa tällainen toimenpide on useimmissa länsimaissa mahdoton ja perustuslainvastainen. Sen sijaan on maita, joissa harrastetaan laajamittaista internet-sensuuria.

   3) Ajatus, että opetushallitus valitsee suomalaisille opetettavat kielet. Todellisuudessa opetussuunnitelmat laatii Opetushallitus, eikä sekään valitse kieliä. Kielet valitsevat vanhemmat ja - lukiossa - oppilaat itse. Minullakin oli mahdollisuus valita venäjä jo B2-kieleksi. Eri asia on, että monissa kunnissa ei löydy niin montaa vapaaehtoista venäjän lukijaa, että ryhmää perustettaisiin. Venäjän kielen vähäinen harrastus Suomessa on ennen kaikkea kansalaisten oma valinta. Sen sijaan jossain muualla valtio valitsee, mitä kieltä koulussa luetaan, ja tämä tehdään turvallisuuspoliittisin perustein.

   Tekstin taustalla olevat pohjaoletukset kertovat, että oman yhteiskuntamme rakenne on kirjoittajalle vieras. Kirjoitus vaikuttaa siltä, että sen on laatinut kovin pahalla päällä oleva fasistisen diktatuurin palveluksessa oleva tiedustelu-upseeri. Kohta 1) antaa aihetta pohtia, miten kyseinen ihminen suhtautuu oman maansa ulkomailla opiskeleviin ja työskenteleviin nuoriin.

   Poista
  4. Libyalaiset tukivat Gaddafia sen mitä ylivoimaista pommittajaa ja palkkaterroristeja vastaan kykenivät. Pahin virhe oli hyväntahtoisuus ja sinisilmäisyys, jonka takia vankiloista kerätyt terroristit valtasivat armeijan varikon ja saivat järeämpiä aseita. Gaddafi oli kieltänyt ampumasta oman maan kansalaisia.

   Varmaan tiesit, että nato-maissa valmistauduttiin Libyan tuhomaiseen jo yli vuotta aiemmin käynnistyneellä harjoitukseksi naamioidulla operaatiolla, jonka pääharjoitus ”yllättäen” vaihtui kovaksi hyökkäykseksi. Suomi toimitti paikalle kenttäsairaalan jo ennen sotaa ja oli kouluttanut kaksi eu-sotajoukkoa niin, että ne parhaiten palvelivat maihinnousua Libyaan, mikäli tarvetta olisi tullut. Kysy vaikka sotahauka Stubilta mitä palikoita Libyan sotaa varten oli suunniteltu. Stubbiahan harmitti jälkeen päin ihan tosissaan, kun Suomi ei saanut osallistua edes Horneteilla pommituksiin.

   Kun Gaddafi lopulta joutui vangiksi ja murhattiin, niin jenkkilän talousuutisissa kerrottiin ampumisen tapahtuneen Gaddafin omalla kultaisella pistoolilla ja että ampujalla oli NYJ:n lippis päässä. Voiko suorempaan kertoa ketä ja miksi Libyan tuhosi?

   Kielten opiskelusta, niin mitenkäs on sen pakkoruotsin kanssa? Englanti on se kolmas kotimainen. Laajalla rintamalla kulttuuriin vaikutetaan, telkkari ja tuntematon sotilas joka vuosi ja kaikki uutiset päälaelleen. Lapset ovat kielten opiskelun aloituksen aikaan laumasieluja ja helposti ohjailtavissa.

   Poista
  5. Poliitikkojemme pitää osoittaa johtajuutta ja määrätä Venäjä pakolliseksi kieleksi.

   Poista
 6. Kylläpä taas tuuttaa melkoista tavaraa tulemaan. Laittaa miettimään kommentoinnin laittamista nimellä tehtäväksi. Toisaalta nämä ovat oamlla tavalla mielenkiintoisia ja auttavat ymmärtämään miten ihmiset ajattelevat. Ihmiskunnan henkinen monimuotoisuus se jaksaa aina yllättää uudestaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Paljastat,vain rajoittuneisuutesi,maailma saattaa olla omien duubioiden ulkopuolella monimuotoista,jos ei sitä pelkää.

   Poista
 7. Nämä monet kirjoitustaidottomat kommentoijat (vai onko heitä vain yksi kirjoitustaidoton?) lisäävät Ryskyn hienon blogin arvoa. Moskovan Tiltu on komentanut joukkojaan ja ne, jotka luulevat siitä hyötyvänsä, tottelevat auliisti.

  Se tekstimateriaali, joka tänne kertyy, on tärkeää. Se pitää ehdottomasti säilyttää ja hyödyntää jatkossa kun informaatiosodankäynnin menetelmiä tutkitaan tarkemmin.

  VastaaPoista
 8. Kommentit ovat hyvää tutkimusmateriaalia ja auttavat ymmärtämään informaatiovaikuttamista. Kiitos satunnaisen lukijan puolesta. Kiitos myös Ryskylle asiokkaasta blogikirjoituksesta, vaikka en aina ole ihan samaa mieltä jokaisesta pisteestä ja pilkusta, mutta eipä varmaan tarvitsekkaan.

  VastaaPoista
 9. Suomi tarvitsee oman ammattimaisen,organisoidun ja hyvin johdetun ns. "trolliarmeijan" vastaamaan Venäjän masinoimaan informaatiohorjutukseen. Eipä kovin monella tavallisella mediaa kuluttavalla Suomen kansalaisella ole vaadittavaa osaamista tai kiinnostusta alkaa korjailemaan vihollisen propagandistien ja niitä avustavien resonaattorien verkossa levittämiä valheita ja propagandaa.

  VastaaPoista
 10. Siis emme käy infosotaa? Mutta pitäisikö meidän käydä? https://twitter.com/kimmojh/status/782587667766738944
  Vai käymmekö sitä sanomalla, että emme käy? Se taitaa olla lopulta lähimpänä totuutta.

  Venäjän narratiivin toistelusta syyttäminen on mielestäni typerää. Ensinnäkin sitä vaihtelevaa narratiivia riittää, joten melkein ketä tahansa voi syyttää sen seuraamisesta, joka nostaa samoja pointteja esiin. Toiseksi, jos Venäjä nostaa esiin jonkun pointin, joka on ihan validi ja joku lännessä on samaa mieltä, se ei todellakaan ole niin, että kyse olisi jostain narratiivista.

  Jos väität, että Packalen seurailee jotakin narratiivia, niin voitko perustella, miksi Ukrainan ei olisi pitänyt sulkea maansa itäosien ilmatilaa? Mikä vika asian esiintuomisessa on? Ilmatilan sulkemisella onnettomuus olisi voitu välttää. Se on fakta. Ei mitään narratiivia.

  Tietysti jos pidämme faktana sitä, että Venäjä on valtio, joka ei milloinkaan ole oikeassa yhtään missään, voimme todeta, että sen kanssa ei kenenkään koskaan pidä olla samaa mieltä mistään täällä lännessä. Tämä olisi kyllä pahasti häiriintynyt ajatus.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. yhdessä ovat herättäneet poikkeuksellista riemua. Nimimerkki Sepe Vaara jopa purki minulle langettamansa blokin Twitterissä päästäkseen ilkkumaan asiasta. Suuri oli riemu myös Venäjän trolliarmeija -FB-ryhmän seinällä kun siellä hyvin poikkeuksellisesti linkitettiin kirjoittamaani tekstiin. Käyn aina välillä katsomassa mitä siellä puuhataan ja huomasin jossain vaiheessa, että siellä ei enää linkitetty mitään kirjoittamaani. Toki monia muita heidän mielestään perin juurin väärässä olevia linkitetään, mutta ei minua.
   Itse olen hyvin tyytyväinen siitä, että ajaateluni ja ymmärrykseni tilanteesta on kehittynyt niin, että pystyn muodostamaan tarkemman kuvan siitä todellisuudesta, jossa mielestäni elämme. Se on tämän blogin olemuksessakin määritelty tavoite. Etusivullakin lukee: "Koska blogi toivottavasti kuvastaa oman ajatteluni ja ymmärrykseni edistymistä, voivat rivien välit viitata aikaisempiin merkintöihin ja saattavatpa mielipiteetkin olla muuttuneet matkan varrella."
   Tottakai voi olla mitä mieltä tahansa ja ilman Venäjän vaikutustakin. Mutta aivan yhtä ilmiselvää on, että Venäjä myös manipuloi verkostojen kautta ihmisiä toimimaan omien päämääriensä mukaan. Olennainen kysymys on, että pyrkiikö Venäjä vaikuttamaan lännen, ja myös Suomen, yleiseen mielipiteeseen levittämällä erilaisia viestejä. Minusta näin on, sinä näet ilmeisesti asian toisin.
   Tässä tuore tapaus, jossa näkyy selvästi Venäjän median tapa kovallakin kädellä kääntää lausuntoja omien tavoitteidensa mukaisesti.
   http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001420701.html?ref=rss

   Poista
  2. Tämä bloggerin teknisesti kurjan kommentointisysteemin kanssa suhratessani on näköjään jäänyt alkulause osittan pois. Se meni näin:
   Tämä blogimerkintä yhdessä aiemmin Hesarin Turpokorkkarissa julkaisemani otsikon "Käy informaatiosotaa Suomen puolesta tilaten ja lukien lehtiä"...
   http://www.hs.fi/blogi/korkeajannitys/a1305977415118

   Poista
  3. "pyrkiikö Venäjä vaikuttamaan lännen, ja myös Suomen, yleiseen mielipiteeseen levittämällä erilaisia viestejä. Minusta näin on, sinä näet ilmeisesti asian toisin"

   Totesin, että tämä juuri tekee Venäjän narratiivin seuraamisesta syyttämisen tyhjäksi, kun sitä erilaista tarinaa riittää. Se on ihan totta, että Venäjällä kertomukset muuttuvat, kuten muuten sinullakin. Ehkä v

   Poista
  4. ...venäläisilläkin on ajattelu ja ymmärrys kehittynyt. ;)

   Esitin pari kysymystä koskien Packalenin kommentteja. Kiersit.

   Poista

  5. Ilmatilan sulkeminen olisi tottakai ollut viisasta. Kukaan ei vain tiennyt, että sinne on kuljetettu aseita, joilla päästään matkustajakoneiden korkeuksiin. Eikä kukaan kuvitellut, että niitä käytettäisiin puolisokkona ja ammuttaisiin alas satoja viattomia siviilejä. Vastuu on sillä, kuka ottaa käyttöön moisen aseen ja vieläpä ilman että se kytketään siihen kuuluvaan suurempaan järjestelmään. Jos Venäjä olisi ilmoittanut kuljettaneensa alueelle ilmatorjuntaohjuksia, joiden kantama riittää matkustajakoneiden korkeudelle ampumiseen, olisi ilmatila varmasti suljettu. Tätä tietoa ei ollut. Siksi on minusta kummallista vierittää syytä Ukrainan niskoille, koska se ymmärtääkseni ei ollut tietoinen riskistä. Sen sijaan Venäjä oli siitä erinomaisen tietoinen ja oli hipihiljaa asiasta. Jos siis etsitään syylistä sille, että ilmatilaa ei suljettu riskistä huolimatta, niin kohdistaisin katseet ennen kaikkea Kremliin.
   Tom Packalén muuten on UaV:n jäsenen ja kansanedustajana erinomaisen hyvin asioista informoitu henkilö. ainakin periaatteessa. Siksi on perin kummallista, että hän tässä levittää yhtä Venäjän propagndanarratiivia. Hänellä on aiemminkin ollut vastaavanlaisia taipumuksia. Hänellekin muuten tuottaa samanlaisia vaikeuksia kuin sinulle uskoa, että Venäjä suuntaisi informaatiovaikuttamistaan Suomeen.

   Poista
  6. Ukrainalla oli vireessä kokonaisia Buk-järjestelmiä ja nappuloissa hysteerisiksi Venäjän hyökkäyksellä peloiteltua sekalaista sakkia.

   Kokonaan on ohitettu mahdollisuus, että pudotus jonkun oligarkin maksama tilaustyö.

   Poista
  7. Joo. Kokonaan on ohitettu myös se seikka, että samassa ilmatilassa oli viisi minuuttia myöhemmin Moskovasta Egyptiin matkalla ollut turistilento. Jos ohjus olisi osunut siihen, Venäjällä olisi ollut käsissään moitteeton casus belli laajentaa sotaa paljon laajemmaksi maahanhyökkäykseksi.

   Jos ryhdytään esittämään vainoharhan rajamailla liikkuvia teorioita, tulee tuoda esille myös vastaavat Venäjää koskevat paranoiat. Itse en usko sinun teorioihisi enkä pidä uskottavana myöskään salaliittoteoriaa turistitilauslennon pudotusaikeesta. Asia selittyy kaikkein parhaiten "kapinallisten" osoittamalla piittaamattomuudella ja ammattitaidon puutteella.

   Poista
  8. Enpä ollut edes lukenut mistään Egyptin turistilentoteoriasta. Sen sijaan Putinin konetta on alusta alkaen tungettu samalle taivalle muka todelliseksi kohteeksi.

   Miten kapinallisten huolimattomuus sopii yhteen läntisen median ja poliitikkojen reaktioiden kanssa? Se kun oli selkeästi etukäteen valmisteltua. Liian nopeaa, liian yksityiskohtaista ja liian agressiivista suoraan Venäjän syyttämistä vailla mitään havaintoja mitä todella tapahtui. Nämä netistä kaivetut kuvat Buk:ista löytyivät hiljaksiin vasta kuukausia tapahtuneesta.

   Poista
 11. Onko tuo sitä takinkääntämistä?
  Venäjä ei käykkään infosotaa Suomea vastaan emmekä me sitä?
  Koskan ei ole esitetty missä Suomenkielinen venäjän propaganda on? Ei Rysky, Ei Aro, Ei edes Mantila ole sitä esittänyt? Mutta onko USA:n mielipidevaikuttamista (infosotaa) esiintynyt? Mielestäni on. Tässä jutussa on paljon pelottelupropagandan piirteitä. Lisäksi asiavirheitäkin. Ja on julkaistu Hesarissa suomenkielellä. Mitä muut on mieltä? Onko kysessä mielipidevaikuttamista, infosotaa tai propagandaa?
  http://www.hs.fi/ulkomaat/a1431226571375?jako=8af533f21bc60110ad56bdd9e660054a&ref=og-url

  VastaaPoista
 12. Tietyt kommentit ovat todellakin ensiluokkaista materiaalia aikanaan tehtävää tutkimusta varten, tai vaikkapa pro gradu-tutkielmaa tekevän aineistoksi. Mitä enemmän tämäkin ansiokas blogi pöyhii Venäjä-nimistä muurahaispesää, sitä enemmän jakopäänhihnat luistosta ujeltaen (kielikuva lainattu Huu-haa Innaselta) tietyn suunnan kellokkaat tantrumoivat. Priceless!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niinpä niin.
   Mitäs tutkijalla on sanottavaa siihen että jos yrittää keskustella esim nyt tästä infosodasta niin sekä blokin kirjottaja että tutkijaksiesittäytyvä nimetön lähde ei kommentoi kysyjän keskustelua ollenkaan vaan hyökää asiallisesti käyttäytyvää kysyjää vastaan henkilön menevillä vihjailuilla ja uhkailuilla että hänet tullaan nolaamaan ja mustamaalaamaan julkisesti?
   Fiksua toimintaa?
   Mikä kommentissani ei rysky sopinut aiheeseen infosota?
   Sori känny ei anna facetiliä vastaus profiiliksi.

   Poista
 13. Hämmentävää monissa näissä kommenteissa on se, että vaikutta siltä, ettei niiden kirjoittaja joko ole lukenut merkintää tai ainakaan ymmärtänyt lukemaansa. Tai sitten ihan jostain muusta syystä päättää puhua ihan eri asiasta, mitä merkintä käsittelee.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Huomaathan, että monet kommentit ovat vastineita toisiin kommenteihin ja sitten on kasoittain "hih, ihanaa löysin trollin" kommentteja. Itse artikkeli on pituutensa ja monipolvisuutensa takia vaikea kommentoida kun ei enää lopussa muista mitä alusta piti kommentoida. Onneksi sensuuri käy nykyisin vain rasistisiin kommentteihin, vaikka ovatkin olleet totta. Muuten motivaatio käyttää aikaa kommentointiin loppuisi nopeasti.

   Poista
  2. Sensuuri on ennakkoon tapahtuvaa tarkistamista ja mahdollista poistoa. Tässä blogissa kaikki kommentit ilmestyvät suoraan ja teen poistot myöhemmin, jos näen tarpeelliseksi. Tässä väikkyy taustalla myös se virhekäsitys, että sananvapaus olisi julkaisupakko. Siis, että minun olisi sananvapautta kunnioittaakseni annettava kaikkien julkaista tämän blogin kommenteissa mitä haluavat. Niin asia ei ole. Minun ei sananvapauden takia ole pakko antaa kenenkään sanoa mitään täällä. Voisin kaikki erimieliset kommentit poistaa ja toki se olisi omastakin mielestäni huonoa käytöstä ja keskustelua, mutta sananvapautta siinä ei loukkattaisi. Jos sitten vaatisin eri tavalla ajattelevia olemaan hiljaa tai pyrkisin vaikkapa lainsäädännöllä rajoittamaan erilaisia mielipiteitä ja niiden julkaisua, voidaan jo ottaa esille sananvapaus. En esimerkiksi ole vaatinut edes MV-lehden lopettamista, vaikka toki hartaasti toivon niin käyvän. Sitä ei saa lopettaa sen takia, mitä mielipiteitä siinä esitetään, vaan sen takia, että se rikkoo järjestelmällisesti lakia. Se asia on oikeusviranomaisten käsissä nyt.

   Poista
 14. Blogimerkinnästä:

  Infosota on ongelmallinen termi, myönnetään. Mutta infosodan korvaaminen informaatiovaikuttamisella korvaa 'sotaan' liittyvät ongelmat toisilla ongelmilla. Infovaikuttaminen laimentaa ilmiön jota sillä on tarkoitus kuvata harmittomaksi, motiiveiltaan ja tarkoitukseltaan neutraaliksi toiminnaksi. Venäjän käymä infosota (tai sen harjoittama infovaikuttaminen) on, kuten blogisti sanoo, tarkoitusperiltään pahantahtoista ja tuhoavaa. Se on tässä mielessä sodankäyntiä. Sanastoa pehmentämällä määrittelemme ilmiön vaarattomaksi vaikuttamiseksi jota lähes kaikki harjoittavat. No, nykyisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tämä ei ole tavatonta. Eihän autovarkauskaan ole enää varkaus, vaan luvaton käyttöönotto.

  Keskustelusta:
  Uskon, että osa "venäjän kantoja peesaavista" kommentoijista on aidosti sitä mieltä jota he sanovat olevansa - riippumatta onko mielipide sama kuin Venäjän hallinnolla vai ei. Keskustelu tämän ryhmän edustajien ja meidän muiden (joita ensimäinen ryhmä ilmeisesti pitää vastustajinaan) välillä olisi toivottavaa. Se on kuitenkin todella vaikeaa koska emme ole samaa mieltä edes keskeisten termien, kuten sananvapaus, määritelmistä.

  Tätä ongelmaa kuvaa eräs aiempi kommentti ja sen kirvoittama vastaus. Kommentti alkaa:

  "Tietyt kommentit ovat todellakin ensiluokkaista materiaalia aikanaan tehtävää tutkimusta varten, tai vaikkapa pro gradu-tutkielmaa tekevän aineistoksi. "

  Vastaus kuuluu: "Mitäs tutkijalla on sanottavaa siihen että jos yrittää keskustella esim nyt tästä infosodasta niin sekä blokin kirjottaja että tutkijaksiesittäytyvä nimetön lähde ei kommentoi kysyjän keskustelua ollenkaan vaan hyökää asiallisesti käyttäytyvää kysyjää vastaan henkilön menevillä vihjailuilla ja uhkailuilla että hänet tullaan nolaamaan ja mustamaalaamaan julkisesti?"

  Vastaaja olettaa aiemman kommentoija tutkijaksi, vaikka tämä ei missään väitä olevansa tutkija. Vastaaja tulkitsee myös ehdotuksen kommenttiaineiston käyttämisestä pro-gradun materiaalina uhkauksena kommentoijan julkisesta nolaamisesta ja mustamaalaamisesta.

  Niin kauan kun keskustelijat tekevät näin vähin perustein näin radikaaleja johtopäätöksiä, emme taida nähdä aitoa keskustelua.

  VastaaPoista
 15. Pääministeri Sipilän, ulkoministeri Soinin ja ex pressa Ahtisaaren tilannekuva Alepposta on tämän päivän 4.9.2016 yle-uutisten valossa aivan pielessä. Amerikkalaisten probagandatorvia parhaimmillaan. Ja tekniikkana on käyttää kaikkein teknisesti uskottavimpia äänitorvia. Nobelin palkintokin piti tuoda esille kuten Al Goren ilmastonmuutospetkutuksessa. Voi elämän kevät, jos tämä on myös Suomen tiedustelun todellinen tilannekuva.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sinulla ilmeisesti on parempaa tietoa. Miksi panttaat sitä? Kerro toki meillekin mikä on "oikea" tilannekuva Alepposta?

   Poista
  2. Tuossa on aika hyvä tilannekatsaus, joka on linjassa pitkän aikavälin havaintojen kanssa:
   https://www.youtube.com/watch?v=I8mA0h7dCKI

   Yle jatkaa tilannekuvan tahallista vääristelyä tyypillisillä lauserakennekikkailuilla. Syyrian tulitauon rikkoi Amerikkalaiset pommittamalla suoraan Syyrian joukkoja ja koordinoimalla ISIS:n maahyökkäyksen siihen päälle. Yle väittää puuta heinää.

   Samoin Venäjän uusia it-ohjuksia ihmetellään, vaikka amerikkalaiset ovat uhkailleet ruumispusseilla, lentokoneiden menetyksillä ja terrorilla Venäjän kaupunkeja vastaan.

   Poista
  3. Et sitten löytänyt uskottavampaa lähdettä? Ron Paulin propagandatuutti ei ole varsinaisesti tunnettu objektiivisuudestaan.

   Pätkässä haastateltu brittiläinen freelance "journalisti", Vanessa Beeley on RT:n ja ns. vaihtoehtomedian käyttämä kommentaattori jonka tärkeintä antia näyttävät olevan salaliittoteoriat. Pari esimerkkiä Ms. Beeleyn hengenkukkasista:

   Mintpress News: "Vanessa Beeley lays out the mainstream narrative on Syria, revealing a neoconservative agenda promoted by NATO-funded NGOs"

   Eli Nato muka rahoittaa NGO:ita jotka ajavat uuskonservatiivien agendaa. Mikäköhän tämä agenda sitten Beeleyn mielestä on? Beeley kyseelee Alternateview sivustolla ovatko NGO:t teloittajia vai humanitaarisen avun tarjoajia.

   "THE NGO SOFT POWER COMPLEX: HUMANITARIANS OR “EXECUTIONERS”?"

   21st Century Wiren jutussa Beeleyn Nato harhat tulevat vielä paremmin esille. Hä esittää haastateltavalle "kysymyksen": "The Destruction of the Middle East is to protect Israel. NATO is trying to impose an Islamist extremist state onto Syria’s secular state."

   Eli Nato muka yrittää korvata Syyrian maallisen valtion ääri-islamistien valtiolla.

   Voi voi. Kovin on harhaista ja epätoivoista Paulin, Beeleyn ja muiden propaganda.

   Poista
  4. "Samoin Venäjän uusia it-ohjuksia ihmetellään, vaikka amerikkalaiset ovat uhkailleet ruumispusseilla, lentokoneiden menetyksillä ja terrorilla Venäjän kaupunkeja vastaan."

   Eivät ole. Tuo väännös perustuu NY-Timesin juttuun jossa USA:n ulkoministeriön tiedottaja John Kirby sanoi:

   "Asked what consequences the Russians faced if diplomacy ended, Mr. Kirby pointed to the war itself. “Extremist groups will continue to exploit the vacuums that are there in Syria, to expand their operations, which will include — no question — attacks against Russian interests, perhaps even Russian cities,” he said. “And Russia will continue to send troops home in body bags.”

   Kirby yksinkertaisesti toteaa, että sodan jatkuminen tarkoittaa sitä, että ääriryhmien operaatiot kohdistuvat myös Venäjän etuja vastaan, *ehkä* jopa Venäläisiin kaupunkeihin. Sodan jatkuminen tarkoittaa Kirbyn mukaan sitä, että "Venäläiset lähettävät edelleen sotilaitaan kotiin ruumispusseissa".

   Eihän tuossa hyvänen aika ole kyse uhkailusta.

   Edes Ron Paulin propagandatuutti ei kehdannut syyttää Kirbyä uhkailusta, vaan tyytyi vihjailemaan. Sinä puolestaan otit vihjailun todesta ja levittelet täällä mielipiteitäsi faktoina. Väitteesi ovat oikeasti pelkkää valetta ja propagandaa.

   Kuvottavaa toimintaa sinun puoleltasi.

   Poista
  5. Tässä toinen pitkähkö pressitilaisuus, joka valaisee paikan päällä Syyriassa käyneiden havaintoja.
   TRUTH REGARDING SYRIA - NOT CIVIL WAR, BUT US INVASION,
   https://www.youtube.com/watch?v=c8JppJyVxYU

   Poista
 16. On mielenkiintoista miten suurella vaivalla naton probagandistit yrittää kääntää viestiä ympäri ja ovat lopulta perillä tästäkin Beely nimisestä haastateltavasta, vai googlasitteko kiireellä? Ehkäpä teillä on pääsy probagandatoimiston mallivastausten kirjastoon miten mikäkin väite kumotaan. Beeley ja Ron Paul ainakin saa täyslaidallisen ja itse jutun sisältöön ei sanota mitään. Tekniikka on siis aivan sama kuin nobellistin ja kumppanien tittelien käyttämisellä, mutta käänteisenä.

  Kaikki vähääkään Syyriaa seuranneet tietää, että ISIS ja kumppanit ovat amerikkalaisten avulla pystytetty palkkaterroristien operaatio, joka vaihtaa nimeä ja muotoa koko ajan, ettei yhteydet paljastu suurelle yleisölle. Kirby sanoo, että terroristit tulee jatkamaan sotaa Syyriaa ja Venäjää vastaan. Siis epäsuorasti Kirby tunnustaa, että heidän tukemat terroristit nyt jo sotivat ja tappavat venäläisiä, koska mitään ei voi jatkaaa tulevaisuudessa, jos sitä ei ole jo aloitettu. Kiitos, että sait minut tarkastamaan sanamuotoja vielä kerran. Muuten tämänkin vihamielisen sanasepon lauseet eivät olisi kokonaisuudessaan auenneet.

  VastaaPoista
 17. Yle avustaa jälleen probagandassa syyttäen Venäjää avustuskuljetuksen pommittamisesta. Todisteena kuva kahdesta tuhoutuneesta rekasta, jotka voivat olla mistä vain. Tie välissä on täysin puhdas tavalla, joka on tyyppillistä, kun liikenne on jatkunut jo pitkään tien likaantumisen jälkeen. Jos autoja tuhoutui 18 kpl, niin niin huonoa kuvaajaa ei olekkaan, että saa kuvaan mahtumaan vain 2 kpl.

  Onneksi sentään myöntävät, että Itä-Aleppon asukkaista ainakin puolet haluaisi peta, mutta kapinalliset eivät päästä heitä lähtemään, koska tarvitsevat ihmiskilpeä suojakseen ja lännen media tarvitsee siviiliuhreja probagandaansa.

  VastaaPoista
 18. Ei minulla oikeastaan ole tähän muuta sanottavaa, kuin että propagandan toinen p on kova, ei pehmeä. Muuten tyydyn puistelemaan päätäni ja päätän olla käyttämättä ainutkertaisen elämäni hetkiä oikoen noita harhaluuloja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikö tälle videolle löydy vasta-argumentteja?
   Kopioin sen tähän, ettei varmasti jää huomaamatta.

   TRUTH REGARDING SYRIA - NOT CIVIL WAR, BUT US INVASION,
   https://www.youtube.com/watch?v=c8JppJyVxYU

   Aika pitkälle vahvistavat samaa, mitä tässä kommenttiosastossa edellä on jo todettu.

   Poista
  2. Jos haluat kuvitella, että joku viitsisi noin läpinäkyvään propagandaan käyttää aikaansa, olet ikävä kyllä todennäköisesti ainakin vähän oikeassa. Toivon kuitenkin, ettei kukaan uhraisi aikaansa. Itse ainakin jätän väliin. Jos asioissa tapahtuu jotain merkittävää kehitystä, niin uskon valppaan kansalaisyhteiskunnan ja journalistisesti kunnianhimoisen median mitä suurimmalla todennäköisyydellä pystyvän nostamaan asiaa esiin. Enkä siis käytä aikaani tällaiseen manipulatiiviseen propagandaan. Jos haluat ajatella sitä jonkinlaisena voittona itsellesi tässä keskustelussa, niin ole hyvä vaan. Itse en pitäisi sitä, että kukaan ei viitsisi enää kuunnella minun argumenttejani tai tutustua esittämiini lähteisiin mitenkään, kovinkaan hohdokkaana hetkenä.

   Poista
  3. Juuri tätä pro-Kremlin sonnan ja huuhaan levitystä vastaamaan pitäisikin kouluttaa ja palkata verkossa toimiva ns. "trolliarmeija". Tavallisista mediaa kuluttavista, Suomen kansalaisista muodustunut (ilmainen suorituskyky) ei havaintojeni perusteella riitä mitenkään vastaamaan tähän venäläisten masinoimaan aggressiiviseen informaatiovaikuttamiseen.

   Poista
 19. Mielenkiintoinen linkki.

  Se todistaa, että vanhat NL:n kulissit ovat edelleen käytössä.
  US Peace Council, jonka edustajien lehdistötilaisuudesta video on tallennettu, on Maailman Rauhanneuvoston (World Peace Council) jäsenjärjestö. Suomessa Rauhanpuolustajat on vastaava WPC:n jäsenjärjestö.

  WPC perustettiin 1950 NL:n kulissiorganisaatioksi. Sen päämaja oli aluksi Pariisissa, mutta Ranska hääti sen vuonna 1952. Häädön jälkeen se toimi Prahassa, mutta muutti Vieniin vuonna 1954. 1957 Itävalta kielsi sen toiminnan, joten järjestö muutti nimeään ja piti toimistonsa Vienissä. Vuonna 1968 järjestö palautti vanhan nimensä ja sen pääkonttori siirrettiin Helsinkiin. Se toimi Helsingissä vuoteen 1999.

  Järjestöä epäiltiin lännessä alusta saakka Neuvostoliiton disinformaatiokoneiston osaksi. Pitävät todisteet saatiin kylmän sodan päättymisen jälkeen NL:n arkistoista. Tuolloin osoittautui, että NL (Kominform) oli perustanut sen ja rahoittanut järjestöä sen koko historian ajan. Rahoitus päättyi 1991, minkä jälkeen järjestön toiminta kutistui murto-osaan. Kansalliset jäsenjärjestöt kuitenkin jatkoivat toimintaansa.

  Järjestön agenda oli lyhyesti sanottuna maalata NL rauhantahtoiseksi ja USA sotahulluksi. Se ei koko historiansa aikana ole tuominnut yhtäkään NL:n / Venäjän aggressiota, mutta on tiukasti tuominnut kaikki USA:n käymät sodat ja USA:n / Naton pyrkimykset turvata Euroopan sotilaallinen kyky. Kuvaava esimerkki 1980 -luvulta. US Peace Council vastusti jyrkästi USA:n keskimatkan ohjusten sijoittamista Eurooppaan, mutta ei puhunut halaistua sanaa NL:n keskimatkan ohjuksista Itä-Euroopassa (jotka NL siis oli jo sijoittanut sinne).

  WPC ja sen jäsenjärjestöt ovat aktivoituneet uudestaan v. 2007 jälkeen. Eräs vakioteema näyttää toistavan vanhaa kaavaa: "Kyllä rauhalle, Ei Natolle." WPC ja sen jäsenjärjestöt ovat yksiselitteisesti osa Venäjän disinformaatiokonetta. Järjestöissä toimivat ihmiset ovat joko hyväuskoisia hölmöjä, tai halukkaita 5. kolonnan infosotureita.

  Videon sisältöä en viitsi edes kommentoida. Kommentoimalla antaisin vaikutelman, että siinä esitetään oikeita, pohdinnan arvoisia argumentteja. Video on pelkkää scheissea alusta loppuun.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Laadukas vastaus EV:ltä, kiitos. Ei ole sitten ihme miksi lopussa se toimittaja-akka niin tivasi kuka reissun maksoi. Jos puheet oli harjoiteltua skriptiä, niin pelottavan hyvin vetivät. Selvää hermostuneisuutta ja punotusta oli kuitenkin havaittavissa.

   -> Ryskylle, ei tässä mitään väittelyitä olla voittamassa tai häviämässä. Yritetään vaan kaivaa totuutta kaiken paskan joukosta ja välttää joutuminen sotaan.

   Tähän asti omat näkemykseni omien tutkimusten perusteella ovat osoittautuneet jälkikäteen tarkateltuna varsin usein oikeiksi Irakin toisesta sodasta asti. Syyrian sodan alkamisenkin ennustin oikein kun Libyan sotaa oli käyty vasta pari kuukautta. Samoin Georgian sodan tulon aavistin pari viikkoa ennen Georgian päähyökkäystä. Menneet eivät tietenkään ole tae tulevasta, mutta tuevaisuus tulee kertomaan miten asiat nyt Syyriassa makaavat.

   Poista
 20. Pahoittelut linkkien kylvämisestä, mutta aika merkittävä lausunto Syyrian ilmapuolustuksen järjestelyistä.

  BREAKING WW3: Russia will take down any American airplane or missile targeting Syrian army!

  [URL]https://www.youtube.com/watch?v=EQ0cTxABUY8[/URL]

  Ruvetaan olemaan aika lähellä tilannetta, jossa kortit käännetään. Videon kommentointi on erityisen karua luettavaa. Liekkö siten hyväuskoisia hölmöjä tai 5. kolonan infosoturit asialla. Ei nyt jaksa alkaa tarkistelemaan löytyykö takaa oikeita sosiaalisen median profiileja.

  VastaaPoista
 21. Nyt jenkit maalaa koneitaan Venäjän väreihin ja käy lentelemässä Suomen ilmatilassa, kuten Yle uutisoi parhaillaan.

  Maalattuja F-18 koneita
  https://twitter.com/ItsBorys/status/784132399798034432

  Jenkeillä on myös SU-27 koneita, jotka on hankittu Ukrainasta.
  http://www.pravdareport.com/world/americas/20-07-2009/108253-su27-0/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiva salaliittoteoria sulla siinä mutta tässäkin totuus on salaliittoteorioita arkisempi juttu nimittäin Yhdysvaltain ilmavoimat, laivaston sekä merijalkäväen ilmavoimat harjoittelee säännöllisesti vihollista esittäviä ns. "Aggressori lentolaivueita" vastaan.

   Aggressori lentolaivueiden hävittäjien naamiointiväritys on siten vihollisen ilmavoimien hävittäjien naamiointiväritystä vastaava.. noista kuvista ja noiden F-18 Hornetien näämiointivärityksestä päätellen kyseessä onkin Yhdysvaltojen laivaston, vastustajan roolia harjoituksissa esittävä lentolaivue VFC-12. :))


   https://akmgallery.wordpress.com/2013/06/30/fa-18-hornet-aggressors-part-1/


   https://en.wikipedia.org/wiki/VFC-12

   Poista
  2. Jep. Vihollista harjoituksissa esittävä aggressorilaivue VFC-12:n F-18 Hornetit Venäjän ilmavoimien naamiointiväreissä.
   http://www.thedrive.com/the-war-zone/5457/us-navy-adversary-hornet-emerges-wearing-russias-latest-combat-jet-scheme

   Poista
  3. Näkee sen nyt Urpokin, ettei ilmavoimien kuvassa ole maalattua F-18 hävittäjää, vaikka kuinka humalassa olisi. False flag lentoja Ukrainasta ostetuilla hävittäjillä tai sitten niitä Rothchildin mainitsemia venäisiä lännen tukijoita, jotka puukottelee tilauksesta. Selkeesti tässä luotiin kohinaa vihamielisten jenkkien ministerin Suomessa vierailua vastaan, että ei tarvitse uutisoida vallankaappauksen etenemisen käänteistä.

   Poista
 22. On the transformation of hospitals to military installations by the terrorists in Aleppo, on the UK intelligence behind the White Helmets, on how staff from the White Helmets has been shooting on airplanes, on French neo-colonialism and supports to terrorists, on the US air force attacks on the Syrian Arab Army and on civilians, on faked information with help of big money from USA, and other related issues in #Syria and Aleppo. Speech by Bashar Ja'afari, Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations.
  https://www.youtube.com/watch?v=BnNEf-0lpGw

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Tiger Forces capture 14 northern Hama villages in 72 hours
   https://aml.ink/Cqfyc

   Poista
 23. GEOPOLMonitor
  Saudi warplanes target funeral multiple times, killing hundreds.
  Saudi-Arabian sotakoneet iskivät toistuvasti hautajaissaattueeseen tappaen satoja ihmisiä Jemenissä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Viimeisen vuoden aikana Venäjän ja Syyrian ilmavoimat ovat pommittaneet Syyriassa 69 [ Lääkärit ilman rajoja ] järjestön sairaalaa maan tasalle.


   https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/1/75-msf-medical-facilities-attacked-in-past-year   Venäjän terroripommitukset Syyriassa ovat tappaneet jo 4000 syyrialaista siviiliä.   https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/9/30/one-year-of-russian-bombing-kills-4-000-syrian-civilians

   Poista
  2. Erikoista, että brutaali diktaattori olisi rakennuttanut niin monta sairaalaa Syyriaan... hmm, ehkä Assad olikin kansansa rakastama uudistusmielinen hyväntekijä. Tuskin hän ilman kansan yhtenäistä tukea olisikaan kyennyt torjumaan petrodollarimaiden terroria näin pitkään. Assad tulee jäämään historiaan maansa pelastaneena sankarina samalla tavalla kuin tavisodan ihme juutalaisten kaappaamaa Neuvostoliittoa vastaan.

   Poista
  3. Mitenkäs se kansanhautaaja Bashar al Assadin Syyrian pelastaminen on sujunut tähän mennessä? 400000 kuollutta syyrialaista, maan infrastruktuuri hävitetty ilmapommituksilla ja raskailla aseilla maan tasalle, Assadin hallinnassa enään ehkä noin 25% Syyrian alueesta.

   Poista
  4. Tilinteonhetki lähestyy lastenmurhaajille.
   Ketään ei unohdeta kukaan ei unohdu.
   Syyrian armeija tehostaa hyökkäystään Aleppon isäosassa.
   ALEPPO, Syyria,paikallista aikaa 00:50.
   Syyrian armeija yhdessä Palestiinan puolisotilaallisten Liwaa Al-Quds joukkojen kanssa jatkoivat maanantaina laajamittaista hyökkäystään Aleppon itäisissä kaupunginosissa kohdistamalla iskunsa lännen perustamien ja tukemien Fatah Halab terroristien valvonnassa oleville akseleille.
   Tasavaltalaiskaarti 102.prikaatin johtamana Syyrian asevoimien joukot jatkoivat etenemistään lähellä Al-'Oweijan aluetta valtaamalla kovien taistelujen jälkeen Tal Safirin suuren kukkulan huipun,josta on erinomaiset näkymät tarkkailla terroristien liikkeitä ja nasauttaa suorasuuntauksella terroristit allahin valtakuntaan.
   Ehkä voimakkain hyökkäys tapahtui Bustan Al-Bashassa, jossa Syyrian asevoimat rynnäköivät keskelle Harakat Nouridden Al-Zinki terroristien viimeisiä puolustuslinjoja,jossa kovat taistelut jatkuivat maanantaina.
   Syyrian armeijan joukot näyttävät karkottavan viimeisetkin terroristen joukot alueelta.
   The most intense assault on Monday took place at Bustan Al-Basha, where the Syrian Armed Forces stormed the central district in order to breach Harakat Nouriddeen Al-Zinki's last-line of defense.

   Fierce clashes are still ongoing tonight at Bustan Al-Basha, as the Syrian Armed Forces look to expel the remaining Islamist rebels from the district.
   KommentoiIlmiannaJaa

   Syyrian armeija etenee salamavauhdilla Hamassa vallaten 14 kylää 72 tunnissa
   Tiger Forces capture 14 northern Hama villages in 72 hours
   https://aml.ink/Cqfyc
   HAMA, SYRIA (6:30 A.M.) - The Syrian Arab Army's "Tiger Forces" experienced a wide-range of success in northern Hama this past weekend, capturing 14 villages from the jihadist rebels in the course of 72 hours.

   Video footage of the Tiger Forces' 72 hour long advance was released by the Syrian-based Al-Ikhbariya News Agency on Monday:

   Led by the Shaheen Group of the Tiger Forces, the Syrian Arab Army imposed full control over the key village of Karah, which is located just north of another strategic town: Taybat Al-Ism.

   Since their successful assault this past weekend, the Tiger Forces have pulled back their units from the town of Ma'an, citing the need to regroup as the primary reason for their withdrawal on Monday.

   Poista
  5. Juu ja juuri ennen tuota Syyrian arabiarmeijan vastahyökkäystä pohjoisessa Hamassa, Syyrian vapaustaistelijat olivat vapauttaneet siellä salamavauhdilla 42 kaupunkia ja kylää kansanhautaaja Assadin tyranniasta. Eli Syyrian arabiarmeijahan onkin ottanut pataansa siellä ja edelleen tappiolla siellä. Sorry. :D

   https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Hama_offensive

   http://www.syriahr.com/en/?p=51436

   Poista
  6. Hama village turns into graveyard for Islamists as offensive goes horribly wrong
   By Chris Tomson - 11/10/20160
   Moments ago, a military source informed Al-Masdar News that a major offensive had been repelled at Kawbab after Jaish al-Fateh rebel factions launched several waves of unsuccessful attacks on the northern Hama village throughout the day.

   In total, some 50 rebels were killed during assault while approximately 30 militants were injured as they retreated towards Morek and Suran.

   Haman kylä muuttui hautausmaaksi lännen perustamille ja tukemille Jaysh Al-Fateh terroristeille,kun he yrittivät toistuvilla hyökkäyksillään vallata Kawbabin kylää Haman pohjoisosassa.
   Yhteensä noin 50 kapinallista nitistettiin ja 30 loukkaantui terroristien epäonnistuneissa hyökkäyksissä.
   Jäljelle jäänet pakenivat kahteen lähellä olevaan Morekin ja Suranin linnoitukseen.

   Poista
 24. Boris Johnsonin ulostulo Venäjän kansanmurhasta Aleppossa olisi sovelluskelpoinen Suomessakin. Voisipa tässä olla ruohonjuuri(rauhan)aktivismin paikka!

  VastaaPoista
 25. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 26. Entäs se, kun Naton kannattajia kuvataan homoiksi, ja ruotsinkielisiksi.

  VastaaPoista