keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Ulkoasiainvaliokunta vetää ehkä uutta linjaa

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä hallituksen antamasta ulko- ja turvallisuuspoliitisesta ohjelmasta on joitakin muutoksia, joista on hyvin vaikea sanoa, että ovatko ne tärkeitä vai eivät. Politiikassa sanavalinnat ovat tällaisessa päätöksenteossa se suurin urakka, joten ihan omia aikojaan sanavalintoja ei ole muutettu.

Hieman mutkia suoriksi vetäen on mietinnössä muutettu kantaa nykytilanteen syistä ja seuraksista. Hallituksen esityksessä oli lähtökohtaisesti vastuu tilanteen kiristymisestä ilmaistu sisäänrakennetusti  olevan Venäjän harteilla. UaV:n lausunnossa tätä oli viety siihen suuntaan, että myös lännen toimet kiristävät tilannetta.

Asetelmaa voi testata pienellä ajatusleikillä. Jos Venäjä ilmoittaisi, ja myös toteuttaisi liennyttäviä tekoja, esim. asejärjestelmien, joukkojen ja harjoitusmäärien suhteen, olisi länsi lääpällään ja heti valmis purkamaan vastakkainasettelua. Pakotteista luovuttaisiin riemumielellä ja puolustusmenojen korotukset päästäisiin perumaan. Jos taas länsi vetäisi esimerkiksi Baltiasta sinne kriisin aikana sijoitettuja voimia pois tai Ruotsi tyhjentäisi taas Gotlannin sotilaista, niin on vaikea nähdä, että tämä rauhoittaisi Putinia. Länsi rauhoittuisi vasta, kun Venäjän omien rajojensa ulkopuoliset pyrkimykset loppuisivat. Nykylinjalla toimiva Venäjä puolestaan voisi rauhoittua vasta, kun sen pyrkimykset rajojensa ulkopuolella toteutuisivat. Eikä sitä tiedä miten pitkälle ne pyrkimykset tilaisuuden tullen ulottuisivat. Venäjä pyrkii kehystämään rauhanpuheillaan ja moitteillaan lännen reaktiot sen aggressioon sapelinkalisteluksi ja hyökkäykseksi Venäjän oikeutettuja etuja vastaan.

Yhdysvaltain ja Venäjän joukkojen määriä ja sijoittelua Euroopassa. 

UaV:n puheenjohtajana on tämän syksyä toiminut keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen. Hänen paluunsa politiikkaan on ollut nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan täyteinen. Yksi Vanhasen puheenjohtamalle valiokunnalle lausuntonsa asiasta antanut on hänen vanha valtiosihteerinsä Risto Volanen. Volanen näkee linjalleen uskollisena Venäjän toimet ymmärrettävinä ja suorastaan odotettavina. Volasen lisäksi muita virallisten organisaatioiden ulkopuolisia lausunnonantajia olivat ministeri Jaakko Iloniemi, suurlähettiläs René Nyberg, valtiotieteen tohtori Alpo Rusi, suurlähettiläs Heikki Talvitie ja valtiotieteen tohtori Pekka Visuri.

Uudenlaisen muotoilun taustalla valiokunnassa olivat ilmeisesti ainakin vasemmistopuolueet. Vasemmisto jopa jätti lausuntoon eriävän kantansa. Sen puoluevaltuusto antoikin viikonloppuna tätä valmistellen aiheesta kannanoton,  jossa käytiin läpi tilanne heidän näkökulmastaan. Kommenteissa mietinnön hyväksymisen jälkeen nostettiin esille, että yksimielisyys koetaan ulkopoliittisiisa linjauksissa ehdottoman tärkeäksi, mutta vasemmiston haluamaa kielteistä ilmaisua Nato-jäsenyydelle ei mietintöön haluttu.

Mielenkiintoista tilanteessa on myös se, että hallituksen antama selonteko oli epäilemättä käyty aikanaan tarkkaan läpi tasavallan presidentin kanssa. Vaikka kaikki yhteen ääneen vakuuttavat uskollisuutta presidentti Niinistön linjalle, on hänen linjalleen ilmoittautuneiden linjoja kovin erilaisia ja erisuuntaisia. Voihan toki olla, että presidentti itsekin reivannut näkemystään selonteon tekemisen jälkeen. Maailma on muuttunut lujasti epävarmempaan suuntaan viime kevään jälkeen.

Mutta kyllä Niinistö lausui vastikään mietinnössäkin esillä olleesta harjoitustoiminnasta, että ”Totuus on, että läntinen sotilasyhteistyömme on paljon laajempaa kuin aiemmin ja että sitä tullaan jatkamaan. Suomi harjoittaa tätä sotilaallista yhteistyötä vain omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin. Suomen tulee kehittää sotilaallista valmiutta ja yhteistoimintakykyä ei vain pidäkkeeksi ja kynnykseksi maahantulijalle, vaan myös ollakseen kiinnostava kumppani mikäli pahin toteutuisi. Tämä palvelee myös Suomen oman puolustuksen kehittämistä.” Mietinnössä asia todetaan varsin eri tavalla: ”Tältä pohjalta Suomi ei etukäteen sulje pois mahdollisuutta osallistua Suomen puolustuksen kehittämistä palveleviin Naton kumppanimaille avaamiin harjoituksiin, jotka eivät aiheuta kansainvälisen jännityksen kasvua.” Jos mietintö ei presidenttiä miellytä, saattaa luvassa olla puoluejohtajille kutsu Mäntyniemeen tai kolmas merkintä Presidentin kynästä -blogiin.

En tiedä, onko tässä jokin linjanmuutos tai sen alku. Trumpin valinta muutti maailmanpolitiikan epävarmuuden suorastaan käsinkosketeltavaksi. Pienellä maalla on silloin vähemmän vaihtoehtoja ja liikkumavaraa. Presidentinvaalien asetelmat tässä ainakin pikkuhiljaa hahmottuvat.  Ehkä jotkut haluavat varautua myös ottamalla ensi askelia jonkinlaisen erityissuhteen luomiseksi Venäjän kanssa. Toisen maailmansodan jälkeen se oli se paras mahdollinen tapa selvitä ja monen siihen ratkaisuun aikanaan kiinni kasvaneen mielessä se voi nytkin väikkyä hyvänä vaihtoehtona.

Mutta tietäen suomalaisten poliitikkojen haluttomuuden puhua turvallisuuspolitiikasta muuten kuin hämärtäen, jää kysymys siitä, mistä tässä on kysymys, vai onko mistään, vastaamatta ainakin toistaiseksi.
42 kommenttia:

 1. Arkadianmäelläkin olaan havaittu maailmalla tapahtunut muutos,joka on viellä tosin kesken esimerkiksi tuleva Ranskan preidentti on jokatapauksessa De gaulelainen konservatiivi sekä konfederalisti,eli kansakuntien europpa atlantilta tyynellemerelle on toteutumassa.
  Liberaalien uikutus tulee tietysti yltymään,mutta se on sallittua historian sivuraiteille joutuville.
  Myöskin Viron vallanvaihdos on toiveita antava,myös heille tulee mahdolliseksi yhteistyövaraisen turvallisuuden edistäminen, nimenomaan talous edellä.
  Kaikille luulisi olevan selvää,että venäjä täytyy jatkossa ottaa vakavasti,sen nöyryttämisen ja ulkoisen muuttamisen ajat on ohi.

  Vallankumousten helvetillisen makelin vieminen maahan oli osa läntisten pankiiripiirien operaatiota maan valtavien resurssien haltuunotoksi,venäläisille suuniteltiin intiaanien kohtaloa,jotta aglosaksiset roikaleet olisivat pääseet jakamaan maan resurssit,samaa prosessia ja maailmankatsomusta edusti Saksan kansallis-sosialistinen aatemaailma lebenraumeineen.

  Sosialismin aikainen suonenisku venäjän parhaimmistoa kohtaan oli myös huomattava,sekin puhtaasti läntistä tuontitavaraa,kun tuo harha poistui oli venäjän kimpussa aivan uudet, mutta tutut hyeenat,eli sikäläisen puolueliitin kummpaneiksi ilmestyneet läntiset neuvonantajat,sekä resurssien kahmiat.

  Putinin johdolla maan patriottiset piirit turvallisuuskoneiston muodossa, yhdessä hegellisen regiimin kanssa ovat palauttaneet maan kansallisen ylpeyden sekä uskottavuden,mikä ilmenee täälläkin kirjoittavien pelonsekaisena panikointina.Putin on näin savuttanut tavoiteensa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Poistin tästä aivan turhaan loukkaamaan pyrkineen kommentin. Ymmärrän kyllä ärsyyntyneen vastauksen tuohon ensimmäiseen ja kovin harhaiseen kommenttiin, mutta yritetään pitää keskustelu muodoiltaan asiallisena, vaikka se sisällöltään osin älyvapaata onkin.

   Poista
 2. Ulkoasiainvaliokuntaa miehittävien [YYA-Suomen aikaisten homehtuneiden muinaisjäänteiden ja muumioiden] olisi syytä jo huomata että erityissuhde Venäjään on pelkkä turha illuusio. Sellaista ei ole, tästä suomettuneesta nöyristelystä huolimatta, Venäjä katsoo Suomen kuitenkin kuuluvan etupiiriinsä missä tarpeen vaatiessa toimii kuten haluaa. Venäjä kunnioittaa vain voimaa. Painostaminen ja sekaantuminen Suomen asioihin jatkuu niin kauan kunnes olemme puolustusliitto [NATO:n] jäsenenä ja Washingtonin sopimuksen 5.artiklan suojassa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nato on rikollisjärjestö joka pitää tuhota.

   Poista
  2. Ei ole. :)

   Nato on puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin. Vuonna 1949 allekirjoitetun Naton peruskirjan (Pohjois-Atlantin sopimus) ytimessä on Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan oikeus yhteiseen puolustautumiseen.

   Nato-maat ovat sitoutuneet yhteiseen puolustukseen peruskirjansa 5 artiklan mukaisesti: hyökkäys yhtä jäsenmaata kohtaan tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia kohtaan. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Lisäksi Nato toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita ja ylläpitää laajaa kumppanuusverkostoa.

   Naton yhteinen puolustus käsittää jäsenmaiden alueen puolustamisen ohella varautumisen myös muihin turvallisuusuhkiin. Nato kiinnittää kasvavaa huomiota terrorismiin, joukkotuhoaseiden leviämiseen, kyberhyökkäyksiin ja energiaturvallisuuden häiriöihin. Liittokunnan viimeisimmän strategisen konseptin (2010) mukaan ”Nato tarjoaa sekä pelotteen että puolustuksen mitä tahansa vihamielistä uhkausta vastaan, mukaan lukien nähtävissä olevia uudentyyppisiä uhkia vastaan, jotka vaarantavat joko yksittäisten jäsenmaiden tai koko liittokunnan turvallisuutta.”

   Naton kriisinhallinta toteutetaan YK:n periaatteiden ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmien perusteella. Naton vahvuusalue on vaativa sotilaallinen kriisinhallinta. Nato osallistuu myös konfliktien jälkeiseen vakauttamiseen ja jälleenrakennukseen. Naton kriisinhallinta perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka painottaa tiivistä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Keväällä 2014 Naton kriisinhallintaoperaatioissa oli yhteensä yli 60 000 sotilasta. Operaatioihin osallistuu myös kumppanimaita.

   Natolla on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu – jäsenmaat mukaan luettuna – yhteensä noin 70 maata. Kumppanuusyhteistyön painopistealueita ovat olleet Venäjä-yhteistyö, Nato-EU -suhteet sekä yhteistyön tiivistäminen Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kanssa. Myös niin sanotut globaalit kumppanit, kuten Australia, Etelä-Korea, Japani ja Uusi-Seelanti, ovat Natolle yhä tärkeämpiä.

   Nato on perustamisestaan lähtien ollut Atlantin yli ulottuva arvoyhteisö, joka sitoo Yhdysvallat konkreettisesti Euroopan turvallisuuteen. Ukrainan kriisi sekä maailman moninapaistuminen korostavat entisestään transatlanttisen yhteistyön merkitystä. Aiempaa tasapuolisempi taakanjako liittolaisten kesken ja keskinäinen solidaarisuus ovat avainasemassa Naton tulevan toimintakyvyn varmistamisessa.

   Lue lisää:

   http://atlanttiseura.fi/nato/

   Poista
 3. Tuossa julkaistussa raportissa oli varsin outo ja paljastava kohta, jossa todetiin maamme olevan Venäjän uhkaamassa asemassa, niin kauan kuin Venäjä on olemassa, mitäs tuo tarkoitaa haluammeko ja pystymmekö me poistamaan tuon meitä uhkaavan tekiän, epäilen.
  Myös yhdysvaltain ja naton saartoregas oli myös todettu olevan venäjän ympärillä ja meidän asemamme on oleellinen juuri tuon eristysrenkaan koillisella kulmalla, sitä transatlanttiset juuri maaltamme toivovat.
  Naton sisällä kuitenkaan ei ole olemassa mitään yhtenäistä toimintakultuuria suhteessa Venäjään, ainoastaan baltian ja Puolan revansistit olisivat ilomielin ryhtymässä vaikka sotaisiin toimiin terapodesaan itseään.

  VastaaPoista
 4. Vai että NATO saartaa Venäjää? Pölvästille opetusta: Venäjällä on 37 000 kilometriä rantaviivaa ja maarajaa 20 241,5km joista yhteistä maarajaa on NATO-maiden kanssa 1215 km. (Viro 290km ,Latvia 292 km,Liettua 227 km, Puola 210 km,Norja 196km). Melkoinen saarrostus. Ehkäpä tästä kartasta selviää asia tyhmemmällekin. Nato-maiden ja Venäjän yhteiset rajat on merkitty keltaisella.


  https://imgur.com/a/PXyzJ

  VastaaPoista
 5. Yksi aspekti jää näissä ulpo/turpo analyyseissa liian vähälle huomiolle. Se on Venäjän käsittämätön taloudellinen romahdus. Yksi kymmenes venäläisisitä omistaa yli yhdeksän kymmenystä koko maan varallisuudesta. Se varallisuus on piilotettu Euroopan pankkeihin. Toisaalta tavallisen venäläisen palkansaajan keskipalkka on tänä vuonna luultavasti ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historian aikana alle kiinalaisen keskipalkan. Normaali venäläiseläke on alle puolet siitä. Puhutaan kurjien kehitysmaiden tasosta. Työttömyys- tai sosiaaliturvaa Venäjällä ei tunneta. Jos jäät työttömäksi tai sairastut niin kuolet joko nälkään, pakkaseen tai parhaassa tapauksessa vodkaan. Kun ottaa huomioon, että Putinin aikana terveydenhoitoa ja koulutusta ei oikeastaan ole edes leikattu vaan pikemminkin väkivaltaisesti ruhjottu alaspäin niin jokainen voi mielessään hiljaa pohtia minkälaista "paratiisia" tavallisen venäläisen elämä tänään on.

  Mitään parannusta ei ole luvassa. Jopa venäläisten omien tutkimuslaitosten mukaan vuoden 2014 elintaso ylitetään joskus vuonna 2035, jos edes silloinkaan.

  Venäjän valtiopropagandan mukaan talous lähtee nousuun jo ensi vuonna. Se kuitenkin edellyttää (jopa valtiopropagandan itsensä mukaan) talouden suuria rakenteellisia muutoksia, joita ei kuitenkaan ole alettu vielä edes suunnitella. Putinilla ei ole mitään tarvetta tai halua muutoksiin. Hänelle riittää, että kansa köyhtyy, pelkää ja tottelee.

  Venäjä on kuin Pohjois-Korea. Pöyhkeä johtaja mutta kansa, joka kerää ruohoa iltapalakseen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Melkoinen näköharha tuo talousromahdus, pikemminkin toiveuni. Talous ja valuttasodan aikaansaannosta on tuo taloudellisilla mittareilla nähtävä tilanne, luonnottoman aliarvostettu rupla, jopa ukrainan valuutaa heikompi, tuottaa ainakin kaksi asiaa,ensiksikin halvan öljyn ja muiden raakaaineiden tuotannon kustannukset tapahtuvat halvoissa ruplissa, mutta tuotot vahvoissa dollareissa,jopa niin että venäjän keskuspankki on tehnyt suuria dollarin tukiostoja,kun tuo valutta on alkanut heikentymään,se antaa venäjälle liikkumavaraa.

   Toisekseen alihinnoiteltu valuutta vahvistaa kotimaisa markkinoita, maataloustuotanto, metsäteollisuus ovat vahvistuneet, venäjä on jopa nyt maailman suurin vehnän viejä. Euroopan suurin maidontuottaja on Steffan Duerr, baijerilais syntyinen, jolla on 55 tuhatta lypsävää hallinnasaan Ekoniva yrityksessä,mikä kasvaa nykyisin kaksinumeroisin luvuin.
   Mitään varsinaista puutetta ei osoita myöskään Honkarakenteen ostaja ehdokas Sistema,jonka syliin honka vajoaa, aiheutuen euroopan unionin typerästä enegiatehokuus direktiivistä, mikä romutaa honkarakenteen markkinant unionin alueella.
   Venäläisten kotimaanmatkailua myös heikko rupla kannustaa,päinvaastoin, meikäläinen köyhäkin voisi nyt vietää milteipä ruhtinaallista elämää venäläisten viettelysten parissa,ellei sillä masiivisella probakandalla,mitä Ryskykin levitää estettäisi juuri nyt uuden votkaturisti ilmiön syntymistä.

   Venäjän kansa on todella sitkeää sinniteliää ja on tottunut luontaiseen eriarvoisuuteen historiansa aikana,eikä siellä ole havaittavissa menestyviä yksilöitä kohtaan kohdistuvaa kateutta, kuten valitettavasti meillä, täällä kateelisten ja kaunaisten kotimaassa.

   Poista
  2. Katsotko sinä että ihmiset ovat luontaisesti eriarvoisia ? Kysyn tätä vain ymmärtääkseni paremmin argumentaatiosi valikoimaa.

   Poista
  3. Ovat,siitähän on evidenssiä aivan jokapäiväisessä elämässä,juuri siitä on kysymys, esimerkiksi työntuottavuuden eroissa,parhaat aivot voivat olla jopa satojakertoja tuottoisimpia,kuin tavallisen toopen aivokemian tuotos.
   Venäjän ogelma oli pitkään näennäisen tasapäistävä ihmiskäsitys valtiossa hegemonisessa asemassa,nyt se tosin on saanut erittäin voimakaan rokotuksen tuosta kultuurillisesta meemistä.
   Onneksi tietynlaista valikointia tapahtui,näet komsemol oli se koneisto joka poimi valtakunnan parhaimmiston etuoikeutetun opetuksen piiriin
   ,toinen vastaava reitti kyvykkäille oli turvallisuuskoneiston rekrytointi,se keräsi lojaalia henkilöstöä yhteiskunnan alemmista kansankerroksista, kuten tapaus Putin osoitaa, vaikka hänen isoisä oli ravitsemassa bolshevikkisten konnien ydinjoukkoa,sekämyös aikaisempaa Pietarin ylintä rälssiä hotelli astorian pääkokkina.

   Ihmisten luontainen eriarvoisuus ei kuitenkaan salli heikompiensa sortamista,ihmisoikeudet ovat tietenkin jakamattomat,paras tae niiden toimimiselle on kristillisen tai muun uskonnolisen vakaumuksen toimiminen kansallisen koheesion ylläpitäjänä.

   Poista
  4. Kiinnostava vastaus.

   Lännessä ollaan periaatteessa samoilla linjoilla siitä että suurempaa kyvykkyyttä tulee huomioida enemmän esim suurempina palkkioina koska se heijastuu suurempana yleisenä hyötynä. Kykykkäimmille luodaan myös jatkokoulutusmahdollisuuksia kun vähemmän kyvykkäät karsiutuvat.

   Kenties sinäkään et tarkoita eriarvoisuutta vaan erikykyisyyttä ?

   Vai tarkoitatko että suurempikykyisen ihmisarvokin on korkeampi kuin alempikykyisen esim niin että suurempikykyisen surmaamisesta saisi suuremman rangaistuksen (vrt esim ns alempiarvoisen koiran vs ihmisen surma).

   Jos et sentään noin mutta pidät edelleen kiinni ihmisten eriarvoisuudesta, millä tavalla esim pitäisi normeja Suomessa muuttaa jotta se olisi nykyistä paremmin sopusoinnussa ihmisten luontaisen eriarvoisuuden kanssa ? Lännen eetoksessa oleva mahdollisuuksien tasa-arvokin tukee viittaamasi valintaprosessin tehokkuutta.

   Minua kiinnostaisikin, mikä on varsinaisesti ja mielellään doktriininomaisesti luonnostellen se venäjän vaihtoehto läntiselle rakenteelle. Tästä puhuvat paljon mutta selkeää opillista haastetta ei oikein aseteta.

   Poista
  5. Erikykyisyys tuotaa eriarvoisuutta,sinäpä sen sanoit. Tulevaisuudessa täytyy vain pitää huolta erikykyisten yksilöiden mielekäästä toimintaalustasta,siinä nämä autoritäärisen kapitalismin valtavirtaan halajavat ovat etulyönti asemassa. Esimerkiksi Turkissa on erittäin kehittynyt tehikas tuotannollinen sektori,sekä tradittionalisempi maseutu symbioosissa,jolloin kyvyttömämpi popula muodostaa kuitenkin hegemonisen enemmistön. Samaa on tavoiteltu myös Venäjällä viimeisen kahdentoista vuoden ajan,näet vuonna 04 Putinin regimi liitoutui pienempiä teollisustaajamia edustavan konservatiivisen fraktion kanssa,pettäen näin ylimielisen kaupunkien liberaalit,jollin venäjä läksi ns Kiinalaiselle kehityksen tielle,eli ensin talous toimimaa, kansalaisoikeudet vasta,sitten jos niistä on enää kukan kiinosunut.

   Poista
  6. Tuo on saatavissa taloudellisesti toimimaan mikäli se viedään yhtä pitkälle siinä kuin kiinassa niin että autoritaarisen kapitalismin sisäisestä ohjausjärjestelmästä tehdään kollektiivinen eikä niin henkilösitoutunut kuin venäjällä.

   Tämä on välttämätöntä ensi sijassa muutoskyvyn luomiseksi esim tuotantorakenteiden osalta. Nythän venäjällä muutoskykyä jarruttaa merkittävästi vallan vertikaalissa avainhenkilöt joiden lojaalius on ostettu taloudellisilla eduilla. "Kapitalismin" toimivuuden kannalta välttämättömät luovaa tuhoa aiheuttavat rakennemuutokset vaarantaisivat herkän rakennelman ja kipeästi tarvittavien uusia aloja ei sallita koska ne vaarantaisivat perinteisiä monopoleja.

   Onko venäjällä siis seuraava askel yksipuoluejärjestelmä jonka sisälle rakennettaisiin vallanperimysjärjestelmä joka olisi vähemmän yksilöistä riippuva kiinan tapaan ja joka ottaisi yliotteen kaikista muista sektoreista silovikeistä talouskoneeseen ainakin siinä määrin että muutoskykyisyyttä parannetaan ja vallanperimyskriisien todennäköisyyttä vähennetään ?

   Em mallissa eräänlaisia hallinnollisia ihmisoikeuksia harrastettaisiin sitten lähinnä meritokratiassa ja joukkoon sopivuusarvioinnissa valittujen kesken puolueen sisällä. Massojen tarpeisiin ylläpidettäisiin edelleen jonkinlaista lumedemokratiaa ja ohjaamiseen tietenkin armotonta propagandaa sekä itsenäisesti ajattelevien nujertamista heti alkuvaiheissa elleivät suostu valjastetuksi puolueen palvelukseen ja sääntöihin.

   --
   Ollakseen edes siteeksi Ryskyn blogin teemassa, näillä tekijöillä on merkittävää vaikutusta venäjän naapureiden selontekoihin jotka suuntautuvat tulevaisuuteen. Osa turvallisuutta ovat myös talous ja vakaus joihin venäjän tulevat kehityslinjat saattavat tuoda merkittävää muutosta nykymenoon verrattuna.

   Poista
  7. Ihmisoikeudet esimekisi meillä, kuinka ne toteutuvat,onko ihmisoikeuksien mukaista seisotaa ihmisiä leipäjonoissa.

   Kuuluuko ihmisoikeuksiin perheiden autonomian rikkominen lasten huostaanoton muodossa,heittäen heidät yksityisen huostaanotto bisneksen asiakasvirraksi.
   Edellämainittu asia koskee yhtähyvin suomalaisia, kuin täällä asuvia venäläistaustaisia perheitä, siinämielessä tuleva mahdollinen venäjän presidentti Astahov on tehnyt myös palveluksen suomalaisille perheille.   Poista
  8. Kuuluuko Venäjällä ihmisoikeuksien piiriin se että siellä kaduilla elää miljoonia heitteille jätettyjä lapsia?

   "Jopa noin kymmenes lapsi saattaa olla erittäin vaikeassa tilanteessa Venäjällä. Viranomaisten vaihtelevien arvioiden mukaan maassa on jopa neljä miljoonaa heitteille jätettyä alaikäistä sosiaaliorpoa. Heidän määränsä on viime vuosina noussut. Samalla Venäjän kokonaislapsiluku on selvästi laskenut.

   Osa heitteillä olevista lapsista elää joko väliaikaisesti tai pysyvästi kadulla yöpyen kellareissa, putkitunneleissa, autiotaloissa ja varastoissa. Osa asuu lähes elinkelvottomassa kodissa ilman vanhempiensa huolenpitoa. Vanhemmat ovat alkoholisteja, narkomaaneja tai väkivaltaisia eivätkä välitä lapsistaan."

   http://www.irr-tv.fi/tyoalueet/venaja/prisoncamps

   Poista
  9. Nuo kaikki ovat venäläisen yhteiskunnan heikompa ainesta,toisaalta FSB pystyy juuri noista reserveistä poimiman ja kouluttamaan uskolliset soturinsa.
   Realisosialismin tai pikemminkin kuvitellun kommunismin tuottama paradoksi on parempiosaisten,kyvykkäiden valikointi kansan keskuudesta,venäläisiä ei misään nimessä tasapäistetty,kuten meitä pohjoisen holhousvaltion pullamössöilijöitä.

   Poista
  10. Olen pahoillani. Tämän hauskan ja mielenkiintoisia asioita tietävän anonyymin kirjoitusten sanoma on nyt siirtynyt täysin rotuopin julistamiseksi. Ulkopolitiikan perusteluksi se ei ole uusi eikä mielestäni mielenkiintoinen lähtökohta. Sen sijaan se on kuvottavaa.

   Aatteen paljastuminen veti minulta pois syyt, eli viihteellisen ja yleissivistävän, lukea hänen tähänastisia ja tulevia kirjoituksiaan.

   Näistä kirjoittajista tulee aina mieleen, että ovatko he sittenkin Israelin tai USA:n palkkalistoilla. Ei heistä ainakaan Venäjän tai aatteensa asialle ole kuin haittaa...

   Poista
  11. Tämä äsken mainittu oikeinkirjoituksen tahallaan laiminlyömä anonyymi ei todellakaan voi olla minkään tahon palkkalistoilla. Yksikään arvonsa tunteva vaikuttajataho ei moista moskaa päästäisi julkisuuteen palkollisiltaan.
   Kyllä tässä on kysymys teekkari- tai koulupoikahuumorista. Ehkä joukko tiedotusopin opiskelijoita tekemässä opinnäytetyötä suurvallan trollaamisesta ja lukijoiden reaktioista.

   Poista
  12. Rotuopista tuossa ei ollut tietoakaan, vaan sosiaalidarvinismista,ei pidä sotkea ilmiselviä asioita.

   Historian viekkaus on mielenkiintoinen ilmiö,viellä vuonna 07, kun Putin piti tuon kuuluisan puheensa,arvelin pikkumiehen vain uhittelevan, mutta hänen visionsa on toteutumassa nyt venäjää pelätän,mikä näkyy näidenkin tekstien pohjavireessä.

   Pelosta on vain lyhytmatka kunnioitukseen,kenellekään itseään ja omaa hyvinvointia tavoittelevalle ei enää tule mieleen venäjän taloudellinen tai sotilaallinen alistaminen,se on savutus tuolle ugrilaisen kantakansan jälkeläiselle.

   Jos mennään mystiikan puolelle,on Lahtelaisen selvinnäkiän mielestä Vladimir Putin Alexander suuren reinkarnaatio,silloin jos noin olisi olemme vasta maailman myllerysten alkutaipaleella.

   Poista
  13. Siksipä Suomen tuleekin välittömästi hakea puolustusliitto [NATO:n] jäseneksi. Vasta [NATO] jäsenyys selkeyttäisi lopullisesti Suomen geopoliittisen aseman lännen ja idän välissä. Suomi ei ole enää imperialistisen roistovaltio Venäjän etupiiriin alistettu satelliittivaltio, kuulumme länsimaihin, ei pelkästään poliittisen ja taloudellisen liiton [EU] kautta vaan myös vahvan turvallisuuspoliittisen liiton [NATO] kautta. Fakta on, jos haluaa minimoida Venäjään liittyvät riskit ja uhkakuvat, Suomen pitää liittoutua myös sotilaallisesti [NATO]. Washingtonin sopimuksen 5.artiklaa ja [NATO:n] kollektiivista puolustuskykyä entinen NL eikä sen seuraajavaltio Venäjä ole koskaan uskaltanut lähteä haastamaan.Suomen liittyminen puolustusliitto [NATO:on] takaa sen että Venäjä pysyy omilla alueillaan. Venäjän imperialismin kohteeksi on päätynyt vain sitä itseään heikommat, sotilaallisesti liittoutumattomat rajanaapurit.

   Poista
  14. Valitettavasti nato ei ota meitä,koska sen tulisi olla uusien jäsenten mukaanpääsystä yksimielinen, esimerkiksi Kreikka tai Turkki voisi torpata esityksen,koska näiden maiden suhteet Venäjään on omintakeiset.

   Eiköhän pyritä vain puhumaan velivenäläisten kanssa mukavia,sekä ryhdytä tekemään heidän kansaan hyviä diilejä,ei jätetä niitä Trumpin yksinoikeudeksi.

   Poista
  15. Putinin Venäjän sijaan, voimme aivan yhtä hyvin tehdä niitä tuottoisia diilejä muiden kanssa.

   Poista
 6. Suomi jo pois bysantin sameudesta toki ilman uhittelua25. marraskuuta 2016 klo 6.29

  ""Kun presidentti Putin helmikuussa 2007 piti Münchenissä tunnetun ”jo riittää perääntyminen puskemme takaisin” -puheensa ..."".

  UAV:n lisäys pidempiaikaisesta kehityksestä ei ansaitse paikkaa selonteossa muussa mielessä kuin korostamassa lännen vastuuta nykyiseen kriisiin. Kaikki tapahtumat ovat jatkumoa pidempiaikaisesta kehityksestä.

  Venäjä ryhtyi kuitenkin "puskemaan takaisin" samoilla oikeudettomilla menetelmillä joiden osalta myös vasemmisto tuomitsee venäjän myöhemmät toimet ukrainassa.

  Näin ollen kirjoitukseen on taas asennettu perisuomettunut hämäryys vaikka venäjän toimet tilanteen kiristämisessä 2007 alkaen ovat yhtä ja samaa linjaa.

  Mikäli selonteko haluaa sitten viitata lännen osuuteen vastuusta tilanteen kiristymiseen, kertokoon se tarkemmin tuosta osuudesta jotta voimme avoimessa prosessissa arvioida väitteen pätevyyttä.

  Muussa tapauksessa kyseessä on vain surkea puska-ammunta ja juoksu pakoon mikä on vain omiaan ylläpitämään Suomen linjan sameutta jota olemme pyrkineet kirkastamaan kunnioittamisemme ja osoittaaksemme suvereniteettiamme normaalilla tavalla ja luonnollisesti ilman ylilyöntejä.

  UAV:n lausunnon valossa tähän ei nyt sitten vieläkään kyetty.

  VastaaPoista
 7. Kylmän sodan juoksuhaudat ovat täynnä vettä. http://www.ristovolanen.fi/420618697

  VastaaPoista
 8. Western Media Fake News About Syria Exposed
  https://www.youtube.com/watch?v=dQLu-icHCd4

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä videossa yksi ihminen kertoo näkemyksensä Syyrian tilanteesta ja se näkemys poikkeaa merkittävästi yleisesti siitä annetusta kuvasta. Ihmisen nimea ei erikseen videossa mainita, mutta se on Eva Bartlett ja hänet esitellään riippumattomana kanadalaisena toimittajana. Toimittajana hän ei kovin riippumaton ole, ainakaan sen perusteella, että kirjoittaa myös RT:lle. Enkä ole myös varma, että onko hän enemmänkin poliittinen aktivisti, jolle toimittajan työ ei ole journalismia, vaan politiikanteon väline.
   Toki hänen kritiikissään on mukana myös olennaisia asioita. Oikean tiedon saaminen ääriolosuhteista on hankalaa, jopa mahdotonta. Eri toimijoiden riippumattomuus on helppo perustellusti kyseenalaistaa tuollaisessa tilanteessa. Journalistisen näyttökynnyksen ylittäminen voi olla monesti mahdotonta. Aleppon kapinallispuolella valta oli jihadistiryhmillä ja taistelua viime aikoina on käyty nimenomaan heitä vastaan. Mutta Bartlett leimaa kaikki muut toimijat, paitsi Syyrian hallituksen, joko jihadisteiksi tai lännen kätyteiksi.
   Minusta selvästi puolensa konfliktissa mukana olevan osapuolen kanssa valinnut riippumaton aktivisti ei ole lähteenä sen luotettavampi kuin ne, mitkä hän tässä yrittää murskata. Erityisesti Eva Bartlettin uskottavuutta syö minusta se, että hän esittäytyy riippumattomana, vaikka sitä ei totisesti ole. Taustalla näkyvä YK:n logo antaa arvovaltaa hänen puheilleen. Videon leikannut ja sitä levittävä In the NOW on osa RT:ä.
   Tämä video ei siis ole mikään totuutta etsivien kansalaisaktivistien tuotos tai YK:n näkemys, vaan Venäjän valtion levittämää propagandaa. Sisältö on niin ajankohtaista, uskottavan oloista ja tunteisiin vetoavaa, että veikkaan tämän ilmestyvän lähiaikoina yhä useamman ihmisen feediin. Jos ja kun tämä video tulee vastaan, niin kertokaa tässä esitetyt seikat, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus tulkita näkemänsä.

   Poista
  2. Vain viikko sitten yle kertoi Aleppossa olevan 250 000 siviiliä ilman ruokaa, vettä, sähköä ja lääkkeitä Assadin hallinnon saartamana. Missä nämä henkilöt nyt ovat? Onko läntisen maailman avustusjärjestöt toimittaneet apua heille? Onko heitä haastateltu? Ovatko he kuolleet? Aikaa on ollut jo riittävästi. Ainoa läntinen huoli näyttää olevan, että palkkaterroristit pääsevät pakenemaan ennen kuin heidän joukoissaan operoivat läntiset neuvonantajat jäävät kiinni.

   Läntinen valtamedia haastatteli taisteluiden aikana miestä, jonka piti olla saarretussa Aleppossa. Hän kuitenkin tekei videohaastattelun putipuhtaassa huoneistossa, jossa oli sähköt ja laajakaistainen nettiyhteys!

   "Yleisesti siitä annettu kuva"? Ensinnäkin, sinun pitäisi tietää, että maailmassa on kaksi tilannekuvaa, joten tuo sinun näkemys ei ole yleinen yleisesti. Ja läntinen tilannekuva on se valheiden pino, joka muuttaa muotoaan viikottain. Itse tiesin jo 3 vuotta sitten, että isis on kontrolloitu palkkateroristien joukkio, jota johdetaan löyhästi monen välikäden takaa "läntisestä arvoyhteisöstä". Rottapoliitikot saavat nyt itkupotkuraivareita, osa tietäen hävinneensä taistelun ja osa aidosti valheellisesta maailmankuvastaan jäkyttyneinä. Evan kertoma on täysin yhtenevä pitkän aikavälin kehityskulun kanssa. Luulen, että tiedät tämän itsekkin ja siksi et puutu yhteenkään asiasiältöön, vaan pyrit murtamaan viestintuojan uskottavuuden sivuseikoilla.

   Poista
  3. Venäläinen RT News ja syyrialaisen murhaadiktaattorin sotarikoksia puolusteleva assadisti Eva Bartlett kimpassa? Riippumattomuutta tuossa kombinaatiossa ei ole kyllä siteeksikään.

   Sitä toivoisi ihmisiltä edes JOSKUS vähän ENEMMÄN kriittisempää suhtautumista lukemansa informaation lähteisiin. Mikäli haluat että sinut otetaan keskustelijana vakavasti, tuo seuraavalla kerralla pöytään tuon Venäjän propagandan sijaan jotain asiallisia ja luotettavia informaation lähteitä. Ei jatkoon.

   Poista
  4. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  5. Ilmeisesti sen verran vakavasti otettava että joku vaivautuu seuraamaan. :)

   Poista
  6. Tuota "uutista" ei ole levitetty kuin Venäjä-taustaisissa valemedioissa ja bottitileillä. Keksitty tarina on osa isoa infosotamanööveriä, jossa Venäjä yrittää häivyttää Aleppossa tekemänsä ja tukemansa sotarikokset.
   Tällaisten valheiden levittäminen kertoo ihmisen vajoamisesta niin syvälle, että on valmis puolustelemaan rikoksia ihmisyyttä vastaan, kunhan ne vain ovat omaksi koetun puolen tukemia. Niljakasta.

   Poista
  7. Tuollainen alaarvoinen propagandaroska uppoaa ehkä jossain Moskovan Tiltun henkeä kunnioittavissa Vastavalkean tilannehuoneessa tai Venäjän trolliarmeija facebook-ryhmissä missä "keskustelijoilla" on yleensä hyvin vähäinen ymmärrys lähdekritiikin päälle sekä varsin vaatimattomat median lukutaidot.


   Poista
  8. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  9. Jos haluaa kommenttinsa kerta kerran jälkeen poistettavaksi, kannattaa pitää linjakkaasti kiinni rasististen ilmaisujen käytöstä.

   Poista
  10. Hyvä että teillä siellä juutalaisten oligarkkien rahoittamassa valeuutistehtaassa on valmiit mallivastaukset, joiden avulla on helppo yrittää peitellä totuutta. Harmi vaan, että ne tulee englanniksi ja pitäisi osata itse laittaa pilkut ja yhdyssanat kohdilleen.

   Joku muukin on huomannut Aleppon vale-twiittaajien keinotekoisuuden:
   Those “final messages” from Aleppo Syria look more like a coordinated PR campaign

   Poista
  11. Kun nyt olet huolissasi juutalaisten vaikutuksesta mediassa niin tiesitkö edes sitä että tuon venäläisen valeuutistehtaan [RT Newsin] perusti upporikas Venäjän juutalainen mediajohtaja Mihail Lesin? Mihail Lesin toimi myös Putinin hallinnon mediaministerinä 1999-2004 sekä Putinin neuvonantajana 2004-2009. Lesin nousi vuonna 2013 Gazprom-Median johtoon. Venäjän juutalaisella Mihail Lesinillä oli erittäin merkittävä rooli ja vaikutus Kremlin propagandamedian luomisessa.

   Poista
 9. Nykyinen uuskonservativien muovaama aikaikkuna on umpeutumassa, näiden eräs etäispääte maassamme on ollut arvon Riiheläinen.
  Trumpin valtaannousu aloittaa uuden aikakauden,yhteistyön merkitys maailmassa voimistuu.
  Yhdysvaltain ulkoministeriksi on nousemassa varsinainen realitalouden ammattilainen,hänen toimintansa pohjoisen energia yhteistyön vahvistamiseksi tarjoaa maallemme mahdollisuuksia pohjoisen osaamisen toimintaympäristössä.
  Saaudien asema maailman energia järjestelmässä tulee heikkenemään,samalla heidän wahabistisen taantumuksen levittäminen maailmaan menetää taloudelliset mahdollisuutensa.

  VastaaPoista
 10. Taisi olla Clinton Foundation, joka tämänkin blogin rahoitti. Aloitti sopivasti ennen Ukrainan vallankaappausprojektia, että ehti vähän luoda uskottavuutta. Nyt kun monopolaarista maailmaa ajaneen oligarkkien sätkynykke Clintonin möhlinnät paljastuivat sähköpostivuodon takia ja presidenttiys meni sivu suun, niin loppui rahavirtakin. Jopa lukion matikalla pystyy laskemaan, ettei ilmainen työ kannata. Vaikka ei tämä turvallisuustilanne tästä parantunut, kun vaaleissa valinta tehtiin oksennuksen ja ripulin väliltä.

  Ruotsalaisten Löfven Sälenissä edelleen hokee turvallisuusuhkikseen kaikki globalistien emävalheet, eikä yhtään aitoa uhkaa edes jutun siteeksi. Säästivät puolustusrahansa globalistien pilvilinnan suojissa ja nyt säikkyvät kalsarit jalassa omia ajatuksiaan matujen kivisateessa. Kovasti on kaipuu Suomen kainaloon, vaikka täällä osataan lohduttaa vain juustohöylällä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei Ukrainassa tapahtunut mitään vallankaappausta. Demokraattisesti vaaleilla valittu täysin laillinen Ukrainan parlamentti (Verkhovna rada) äänesti ja aivan oikein erotti (22.2.2014) Ukrainan perustuslain mukaisesti, presidentin tehtäviin kykenemättömän läpeensä korruptoituneen ja Venäjälle maanpakoon lähteneen Viktor Janukovitshin perustuslaillisista tehtävistään.

   Ukrainan parlamentin (Verkhovna radan) 340:stä läsnä olleesta edustajasta, Viktor Janukovitshin erottamisen puolesta äänesti peräti 328 edustajaa.

   Poista