sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Venäjän etujen ajamisesta


Ensimmäisen luokan Vapaudenristin rintätähti. Tätä ja muita vapaudenristejä myöntävä ritarikunnan kanslerina toimii kenraali Gustav Hägglund. 

Neuvostoliiton aikana sen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan oli syvällistä. Yhteydenpito Neuvostoliiton edustajiin oli arkipäiväistä ja tieto kulki kumpaankiin suuntaan vaikuttavasti. Suomalaiset kertoivat alttiisti mitä on tapahtunut ja kuka on mitäkin mieltä. Neuvostoliitosta puolestaan viestitettiin mikä on oikein ja mikä väärin. Kaikki erityisen väärin neuvostoliittolaisten, tai heidän parastaan ajavien suomalaisten mielestä, oleva oli neuvostovastaista. Neuvostovastaisuus tarkoitti ihmisen kaikkinaista kelvottomuutta, sillä kansakuntamme itsenäinen olemassaolo oli Neuvostoliiton lahja, jonka se ottaisi pois, jos suomalaiset kääntyisivät joukolla sitä vastaan. Tämä ajattelutapa pilkahtelee edelleen. Siis että jos emme suostu Venäjän tahtoon, on osamme oleva tuho ja hävitys.

Synkempi puoli tätä Neuvostoliiton syvää vaikutusta Suomessa oli rakenteellisempi yhteistyö, jossa KGB tai joku muu sosialistisen leirin tiedustelupalvelu värväsi suomalaisia riveihinsä. Rajanveto siinä, oliko ihminen vain kanssakäymisissä vai laskettiinko hänet jollakin tasolla kiinteämmäksi voimavaraksi, tehtiin tiedustelupalvelun puolella, usein henkilön tietämättä. Perin harva näistä toimijoista on paljastunut, sillä Suomessa ei Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen perattu näitä suhteita juurikaan. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttaa edelleen ihmisiä, jotka olivat silloin osa vieraan vallan systeemiä. Ja vähintään yhtä suurella todennäköisyydellä Venäjän nykyinen hallinto on myös käyttänyt näitä suhteita hyväkseen. Ehkä monellakin on ollut viimeisinä vuosina edessään kylmäävä tilanne, kun menneisyys tuli takaisin muistuttamaan itsestään. Nyt nämä aiempien vuosikymmenten idealistit ovat todennäköisesti edenneet elämässään niin, että paljastuminen veisi kovin paljon. Jos haluaa pitää kiinni saavuttamastaan, ei vaihtoehtoja ole nyt kun heidän palveluksiaan tarvitaan taas. Myös uusia toimijoita värvätään taas.  Tämä peli ihmisten heikkouksien hyväksikäytössä on aina yhtä häikäilemätöntä.

Euroopan parlamentin käsittelyssä on parhaillaan päätöslauselmaehdotus,  joka avaa Venäjän käymää informaatiosotaa länttä vastaan. Mietinnössä todetaan, että Venäjän hallitus käyttää aggressiivisesti monenlaisia välineitä ja kanavia, kuten ajatushautomoja ja erityissäätiöitä (esim. Russkij Mir), erityisviranomaisia (Rossotrudnitšestvo), monikielisiä televisiokanavia (esim. RT), näennäisuutistoimistoja ja -multimediapalveluja (esim. Sputnik). Keinovalikoimasta löytyy myös rajatylittäviä yhteiskunnallisia ja uskonnollisia ryhmiä. Venäjän hallinto haluaa esittää itsensä ainoana perinteisten kristillisten arvojen puolustajana. Käytössä on myös trolleja, joiden tehtävänä on häiritä lännessä käytyä keskustelua verkossa. Näiden toimien avulla Venäjä pyrkii kyseenalaistamaan demokraattisia arvoja, jakamaan Eurooppaa, kokoamaan sisäistä tukea ja luomaan mielikuvaa toimintakykynsä menettäneistä valtioista unionin itäisessä naapurustossa.

Mietinnön mukaan Venäjä sijoittaa disinformaatio- ja propagandavälineisiinsä merkittäviä taloudellisia resursseja, joita käyttävät joko valtio suoraan tai Venäjän hallinnon määräysvallassa olevat yritykset ja organisaatiot. Mietintö painottaa, että Venäjän hallinto rahoittaa puolueita ja muita organisaatioita unionin sisällä pyrkien siten heikentämään poliittista yhteenkuuluvuutta. Sen propaganda kohdistuu myös suoraan tiettyihin toimittajiin, poliitikkoihin ja yksityishenkilöihin unionissa. Mietintö kuvaa myös, että EU:n turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen mukaan Venäjällä on kyky ja aikomus toteuttaa operaatioita, joilla pyritään horjuttamaan muiden maiden vakautta. Tämä tapahtuu usein tukemalla poliittisia ääriryhmiä sekä laajamittaisilla disinformaatio- ja joukkoviestintäkampanjoilla.

Venäjä toimi aktiivisesti tietysti myös Suomessa. Jos lukee läpi Suojelupoliisin asiantuntijalausunnon eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittiseen sekä sisäisen turvallisuuden selontekoihin liittyen, voi riveiltä ja rivien välistä nähdä melkoista rallia:

3. Suomeen kohdistuva tiedustelu 

Suomea vastaan kohdistuu laajamittaista perinteistä henkilötiedustelua, joka on luonteeltaan pitkäkestoista ja jatkuvaa. Maan väkilukuun suhteutettuna Suomeen pysyvästi sijoitettujen tiedustelu-upseereiden määrä on yksi suurimmista länsimaissa. 
Ulkomaisen tiedustelun keskeisimpiin päämääriin kuuluvat Suomen politiikan ennakoiminen ja päätöksiin vaikuttaminen. Säännöllisesti on myös havaittu pyrkimyksiä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Tietojen hankintaa ja vaikuttamisyrityksiä kohdistetaan etenkin päätöksiä valmisteleviin ja niitä toteuttaviin tahoihin. 
Muutaman viime vuoden aikana on Suojelupoliisin tietoon tullut konkreettisia tapauksia pyrkimyksistä vaikuttaa mm. Suomen energiapoliittiseen päätöksentekoon ja siihen liittyvään yleiseen mielipiteeseen. 
Muita ajankohtaisia tiedusteluprioriteetteja ovat mm. Suomen poliittisen johdon ja väestön suhtautuminen Natoon liittymiseen, Suomen EU-politiikka, Suomen tuleva Arktisen neuvoston puheenjohtajuus sekä ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvät kysymykset Suomessa.

Energiapoliittisessa vaikuttamisessa kysymyksessä täytyy olla Fennovoima, vaikka Supo onkin kieltäytynyt avaamasta lausumaa. Tuskin kiinalaisten tiedustelupalvelut aurinkovoimaa yrittävät edistää, vaikka panelit sieltä tulevatkin. Kohta  ”ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyvät kysymykset Suomessa.”, on myös hieman arvoituksellinen.  Liekö kyseessä pakolaisvakoilu vai lapsikiistat. Kysymys voi olla myös Venäjän valtion maanmiespoltiiikasta, jossa ”huolehditaan” muissa maissa asuvien venäläisvähemmistöjen hyvinvoinnista, tarpeen tullen myös asein.

Lausunnossa kerrotaan, että ”Säännöllisesti on myös havaittu pyrkimyksiä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen.” Tämä vaikutustyö on siis säännöllistä ja havaittavaa yhteiskuntamme turvallisuudesta vastaavan tahon mukaan. Paitsi että ainoa yleisesti tunnustettu Venäjän vaikutustyö on Johan Bäckmanin oma toiminta. Hänen asemansa Putinin Venäjän eduksi toimivana on yleisesti tunnustettu. Bäckman sai juuri uuden pomon,  kun RISIn johtoon nimitettiin entinen Venäjän pääministeri ja ulkomaantiedustelun päällikkö Mihail Fradkov.  Bäckmanin verkostoista sitten taas ollaankin jo montaa mieltä ja hänen uskollisimmillaankin kätyrillä on tapana kertoa, että toimivat itsenäisesti ja oman ajattelunsa pohjalta. Samoin Bäckmanin ja Ilja Janitskinin yhteydet kiistetään, vaikka linja on selvä. MV-lehti kokoaa siipiensä suojaan erilaisia Venäjän asiaa suoraan ja epäsuoraan ajavia tahoja. On vaikea sanoa, kuinka monessa paikassa Bäckman on taustalla vaikuttamassa, mutta ahkera ja osaava vieraan vallan kätyri hän on.

Mutta Bäckmanin lisäksi ei juuri muita Venäjän äänitorvia olekaan tähän asti tunnistettu julkisesti. Yksityisesti toki puhutaan paljonkin ja arviot voivat olla erittäin karuja. Yksi näin karujen arvioiden kohde on ollut Suomen Geopoliittinen seura ja sen näkyvimmät hahmot Pekka Visuri (pj), Risto Volanen ja Heikki Talvitie. Nämä hyvin laajalle levinneet käsitykset nosti esiin Heikki Hakala Verkkouutisten jutussa. Siinä Hakala esitteli seuraa, sen kannanottoja ja oli myös haastatellut asiaa tuntevia ihmisiä juttuunsa. Haastatellut esiintyivät nimettöminä eli olivat lähdesuojan piirissä. Seuran puheenjohtaja Pekka Visuri torjuu Hakalan jutussa esiin nostetut näkemykset. Loppujen lopuksi kysymys on siis luottamuksesta Hakalan ammattitaitoon ja rehellisyyteen lähteiden käytössä. Jos häntä pitää ammattitaitoisena ja rehelllisenä journalistina, kuten itse epäröimättä pidän, ovat jutun esittämät näkemykset perusteltuja. Jos taas ei luota, niin voi todeta, kuten Risto Volanen toteaa:  ”Nykypäivän artikkelin tapaiset leimaamiset tuntemattomin lähtein ja ilman perusteluja muistuttavat eräänlaisia kyberkyydityksiä itärajalle, jonka esikuvat tulevat äärioikealta sotaa edeltävältä ajalta. Kun kyse on toisaalta Kokoomuksen äänenkannattaja ja toisaalta Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden linjan puolesta asiallisesti argumentoivista Suomen kansalaisista, tiedustelen Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orvolta yhtyykö hän puolueen julkaisun linjaan, jossa viime aikoina on ollut muutenkin runsaasti Suomen ulkopolitiikan kritiikkiä?”

Volanen siis pitää juttua pelkästään poliittisesti motivoituneena ja tekee joukon roiseja vertauksia. Hän myös vetoaa Kokoomukseen puolueena, koska Hakalan juttu muka jotenkin loukkaa Suomen ulkopoliittista linjaa ja sitä kannattavia kansalaisia. Ei se loukkaa. Ei edes silloin vaikka siinä lukisi, mitä Volanen virheellisesti väittää. Uskon, että Kokoomus-johto pitää päänsä kylmänä. Jos tästä olisi seurauksena virallisia tai epävirallisia päätöksiä, niin se heikentäisi merkittävästi yhteiskuntamme kykyä käydä keskustelua muutenkin hyvin vaikeasta, mutta erittäin tärkeästä aiheesta.

Volasen kunnialle kävi jutussa varmaankin se, että hänen ja muiden samoin ajattelevien katsotaan toimivan vastoin isänmaan etua ja Venäjän eduksi. Isänmaallisuus ei ole ikinä suojannut ihmisiä virhearvioilta. Tähän asti on ajateltu Venäjän etuja yhteiskunnallisessa keskustelussa ajavien olevan poliittisessa marginaalissa toimivia hörhöjä, mutta Suomen Geopoliittisen seuran yhteiskunnallisesti hyvin ansioitunut väki on ihan toista maata kuin salaliittoteoretisoivat hörhöt valemedioissaan ja FB-ryhmissään.

Osansa hankaluudessa on se, että Suomen Geopoliittisen seuran aktiivit eivät osallistu julkiseen keskusteluun kuin omilla ehdoillaan. Ainoa sosiaalisessa mediassa edes jotenkin mukana oleva on Risto Volanen. Tosin hän hyvin nihkeästi lähtee keskusteluun, tyytyen yleensä vain jakamaan ajatuksensa. Tai minulle hän ei jaa edes ajatuksiaan, sillä jostain syystä blokkasi minut Twitterissä. Syytä ei kertonut, mutta se tapahtui heti sen jälkeen, kun olin julkaissut blogissani vieraskynän, jossa osoitettin perustavanlaatuisia heikkouksia seuratoverinsa Heikki Talvitien kirjoituksessa.

Jos seuraa Suomen Geopoliitisen seuran jäsenten julkisia puheenvuoroja, niin kyllä ne hyvin linjaan keskenään asettuvat. Keskiössä on YYA-ajalle tyypillinen halu pysytellä sivussa käynnissä olevasta turvallisuuskriisistä. Tämä sivussa, eli heidän mukaansa turvassa, oleminen tapahtui silloin ja seuran jäsenten mukaan nytkin ottamalla huomioon tietyt Venäjän näkemykset ja edut. Se, että onko näiden näkemysten ja etujen huomioon ottaminen myös Suomen, ei vain Venäjän, etu, on sitten se kysymyksenalainen seikka.

Toinen vähän vastaavanlaisia tuntemuksia herättänyt ulostulo oli entisen Puolustusvoimien komentajan Gustav Hägglundin haastattelu. Siinä hän ehdottaa Ukrainan jakamista kahtia kielen perusteella. Ehdotus on paitsi Ukrainaa syvästi loukkaava, osoittaa myös taatusti kansainvälisen politiikan kuviot ymmärtävältä Hägglundilta erittäin heikkoa arvostelukykyä. Entisenä komentajana hänen sanoilleen voi halutessaan antaa painoarvoa. Hägglundin arviointikykyyn on jo vuosia suhtauduttu hyvin varautuneesti sotilas- ja poliitikkopiireissä. Päät pyörivät nytkin epäuskoisina, mutta julkisia puheenvuoroja asiasta ei juuri käytetty. Oma näkemykseni on, että Hägglund on minulle tuntemattomista syistä ajautunut ajattelussaan sille tasolle, että joko hänet pitäisi jättää rauhaan tai sitten taustoittaa näkemystensä esittämisen yhteydessä hänen arvostelukyvyttömyytensä, vaikka esimerkkien avulla. Virallinen Suomi näyttää edelleen Hägglundin arvostelukykyyn kummallista kyllä luottavan, sillä hän toimii Vapaudenristin ritarikunnan kanslerina.

Koko tämän keskustelun ytimessä on kysymys, että onko tässä tilanteessa olemassa poliittisia näkemyksiä, jotka ovat tässä ja nyt Suomen etujen vastaisia ja jos on, niin mistä nousee ihmisten motiivi esittää niitä. Mitään mielipiteitä ei voi eikä saa kieltää, mutta voidaanko olemassaolevan tilanteen pohjalta määritellä joitakin näkemyksiä, joiden katsottaisiin olevan kansankunnan edun vastaisia. Tällainen määrittely on tietysti äärettömän vaikeaa ja vaarallista. Mutta kovin vaarallista voi olla sekin, ettemme mieti näitä asioita perusteellisesti. Joku muu kyllä joka tapauksessa miettii.

54 kommenttia:

 1. Tauno " Kaiken takana on Cia" Mehtälä on Kremliä uskollisesti palveleva äänitorvi.


  http://imgur.com/a/NSvus

  VastaaPoista
 2. Geopolitikalle emme voi mitään,totesi gangstereiden kruunamaton kuningas Paasikivelle,se on totta tänäänkin,myös se on totta että maamme sijainnista aiheutuu vähitäänkin kaksi erilaista koulukunta arviota,ja se tulisi myös tunnustaa, eikä kylvää vaarallista epäluuloa toisinajattelevia kohtaan, mihin Rysky pitkinmatkaa syylistyy,se on kansakuntaa hajoittavaa toimintaa.

  Tosiasioiden tunnustaminen on entistäkin tärkeämpää muuttuvassa maailmassa,venäjä kyllä tarpeen niin vaatiessa kykenee tekemään elämästämme helvetillistä,koska me olemme sen läntisten liikenne ja informaatio yhteyksien portinvartia, koska ovat typeryyksisään jättäytyneet maailmankaupassa käyttämiensä yhteyksien duhteen heille vihamielisten tahojen armoille,eli jos se Ryskystä ja hänen hegenheimolaisistaan riippuisi ne katkaistaisiin välittömästi, mutta onneksi teillä ei ole siihen voimaa eikä mahtia.
  Yhdysvaltain vallanvaihdoksen myötä maailma on palaamassa realistisen politikan tielle, jossa maailman vakauttaminen palaa arvoonsa, sen mieleiseksi tekemisen sijaan,yhdysvaltain uuskonservvatiiviset,trotskilaisuuden henkiset perilliset olaan kiikuttamassa historian sivuraiteille, on palaamassa taloudellisen yhteistyön aika,pakotepolitikka on jäämässä europanunionin yksinoikeudeksi.

  Meillä tapahtuu vuonna 19 kansalaispuolueen toteuttama vallanvaihto,jolloin kansalliselle identiteetillemme vahigolliset eurosentriset voimat,kiikutetaan samoille historian sivuraiteille,kuin heidän hegenheimolaisensa eli neoconnat USA ssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Pitkä on tie kansalaispuolueen valtaannousuun. Paavo jakaa uusinta poliittisen historian klassikkoteostaan palkkioksi kannattajakortin allekirjoittamisesta (Etelä-Saimaa 19.11.2016).

   En olisi kovinkaan huolissani tästä hurmoksellisen vallankumouksellisesta kansanliikkeestä, mikä ei saa puolueeksi rekisteröitymisen edellytyksenä olevia kannattajakortteja kasaan.

   Poista
  2. Itse asiassa mietin, olisinko kirjoittanut tähän merkintään myös Väyrysen toimista. Hänen linjauksensa, hörhöt asiantuntijajäsenet KaPussa ja lähes harhainen kaipuu puolueettomuuteen täyttää kyllä Venäjän hyväksi toimimisen kriteerit. Väyrynen on kuitenkin anomalia, joka väsymättä, varmaan viimeiseen hengenvetoon, etsii tietä valtaan. Sipilän suljettua oven häneltä, joutui hän koukkaamaan marginaalin kautta. Ruma päätös pitkälle poliittiselle uralle ajautua tuommoiseen suuntaan ja seuraan.

   Poista
  3. Puoluerekisteristä pois tippunut Itsenäisyyspuolue (Ipu) on saanut kokokansanpaavon kansalaispuolueesta kovan kilpailijan. :DD

   Poista
  4. Paavo tulee tekemään Paasikivet,tyytymättömyys maamme nykyiseen europpapolitikaan alkaa olla mittavaa.
   Federalistit, kuten Stub ovat jo ajautuneet marginaaliin,tilalle on nousemassa konfederation kannattajia, kuten muuallakin euroopassa.
   Ranskassa Le Penn alkaa olla vakavasti otettava presidentti ehdokas, eikä hänen menestystän lainkaan haitaa venäläisen säästöpankin antama luototus, se katsotaan ainoastaan lisäävän hänen riippumattomutaan ranskalaisesta rahamaailmasta.
   Bulgaria ja Moldova saivat moninapaiseen maailmaan myötömieliset presidentit, joten lopetan tähän etteivät transatlantistien yöunet häiriinny.

   Poista
  5. Höpö höpö. Maaliskuussa 2016 tehdyn mielipidemittauksen tuloksien mukaan :

   "Jos Suomi järjestäisi kansanäänestyksen nyt, enemmistö suomalaisista (56 prosenttia) äänestäisi EU-jäsenyyden puolesta, kolmasosa (30 prosenttia) olisi vastaan."


   Mielipidemittauksessa kysyttiin myös mielipidettä Väyrysen puolueesta:

   "Selvä enemmistö suomalaisista ei äänestäisi puoluetta. Potentiaalisia äänestäjiä on vain kuusi prosenttia."


   http://www.hs.fi/kotimaa/a1458873690964

   Poista
 3. Geopoliittisen seuran sivuilta löytyy heidän ajatuksiaan ja niihin lähteet. Hakalan jutussa ei sanottu lainkaan _mikä_ konkreettisesti niissä hiertää ja on Suomen etujen vastaista? Se että luetaan julkisia dokumentteja ja kirjoja?

  Trollausta on myös asiallinen kritiikki ja erilaisten mielipiteiden esittäminen. Tämä mainitaan EU:n paperissakin selkeästi. Jos kaikki arvostelu on Suomen etujen vastaista, huonossa jamassa ollaan. Keskustelun kautta demokratia toimii.

  Joka tapauksessa tässä on eroja vaikuttamisen ja vaikuttamisen välillä.

  VastaaPoista
 4. Aina sitä toivoisi, että kommenteissa kommentoitaisiin sitä mitä merkinnässä lukee. Mutta ikävän usein turhaan :)

  VastaaPoista
 5. Eräs vanha ralli kertoo:"Hän on täällä tänään!" Tiedustelu loppuu tuskin koskaan. Siihen pätee eränkävijän opit, on polut, joita käytetään ja majapaikat. Tiedustelijan tärkein taito on tietää, miksi olen täällä tänään, enkä jossain muualla. Hyvin tiedustelun sisäitäneet osaavat sanoa, mitä he tekisivät, jos olisivat jossain muualla. Netti on avoimena vaikeampi käsittää. Miten estetään tietovuodot asioissa, jotka pitää salata. Niitä ei pidä panna nettiin hakkerit sieppaa ne heti ja myy eteenpääin. Kaupallisuus kukoistaa!

  VastaaPoista
 6. "Koko tämän keskustelun ytimessä on kysymys, että onko tässä tilanteessa olemassa poliittisia näkemyksiä, jotka ovat tässä ja nyt Suomen etujen vastaisia ja jos on, niin mistä nousee ihmisten motiivi esittää niitä."

  Poliittisten näkemysten hyvyyttä tai huonoutta täytyy arvioida niiden seurausten kautta joihin näkemyksen mukaisen politiikan harjoittaminen johtaa. Tässä on tietysti kaksi ongelmaa. Ensinnäkin seurauksia ei tiedetä tarkasti etukäteen, joten niistä voi olla perustellusti erilaisia mielipiteitä. Toiseksi, voidaan myös olla perustellusti eri mieltä siitä, ovatko seuraukset toivottavia vai ei. Ts. keskustelijat eivät välttämättä ole samaa mieltä siitä mikä on Suomen etu.

  Keskustelussa Suomen edusta on mielestäni nähtävissä kaksi leiriä: Ensimäinen haluaa säilyttää rauhan ja vakauden hinnalla millä hyvänsä, toinen haluaa säilyttää Suomen suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja vapaan yhteiskunnan hinnalla millä hyvänsä.

  Ensimäiseen ryhmään kuuluvat ovat niitä, jotka ovat valmiit menemään pitkälle Venäjän etujen ymmärtämisessä, joskus jopa puolustamisessa. He (ilmeisesti) uskovat, että jos annamme Venäjälle mitä se haluaa, Venäjä ei ryhdy sotimaan Suomen alueella missään tilanteessa. Ensimäiseen ryhmään kuuluu myös niitä, joiden Venäjä ei ryhdy sotimaan missään tilanteessa Suomen alueella jos vain pidämme suumme kiinni, emmekä puutu Venäjän tekemisiin.

  Toiseen ryhmään kuuluville rauha ja vakaus ei ole itseisarvo. He ovat sitä mieltä, että Suomea ja suomalaisia pitää puolustaa vaikka asein jos maan itsenäinen päätöksenteko, alueellinen koskemattomuus tai yhteiskuntajärjestys on uhattuna. Tähän ryhmään, niin haluan uskoa, kuuluu suomalaisten suuri enemmistö.

  Suhtautuminen Suomen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen on vain yksi em. ryhmiä erottava tekijä. Toinen liittyy ryhmien käsityksiin Suomen mahdollisuuksista vaikuttaa Venäjän tekemisiin. Ensimäinen ryhmä uskoo, että Suomi voi omalla toiminnallaan määritellä täysin sen, mitä Venäjä tekee Suomen suhteen. Toinen ryhmä tunnustaa, ettei Suomen joutuminen sotatoimien kohteeksi ole kokonaan Suomen omassa päätösvallassa; Suomi ei voi vaikuttaa Venäjän päätöksiin ja käytökseen kuin tiettyyn rajaan saakka.

  Jokainen voi tykönään miettiä kumman ryhmän näkemykset ovat lähempänä reaalimaailmaa. Kuulutko heihin, joiden mukaan alistuminen kannattaa aina, vai heihin jotka eivät ole valmiita myymään isänmaataan heti kun itäinen naapuri hieman uhkuu ja puhkuu?

  Vinkkinä, Maailma ja paikat -blogin vuoden takainen kirjoitus vaikuttaja-agenteista käsittelee pitkälti samoja teemoja kuin tämä blogimerkintä.
  http://maailmajapaikat.blogspot.fi/2015/12/vaikuttaja-agenteista.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. EK:n tarina alkaa lupaavasti Suomen edun määrittelyn vaikeudesta, mutta mielipiteiden jako kahteen leiriin perustunee johonkin illuusioon itsenäisyydestä. EU on se,joka määrää mitä Suomessa siviilissä tehdään. Ja EU:ta ohjailee globalistipankkiirit kammioistaan. Alueellinen koskemattomuuskin on illuusio, koska keskeisimmät asejärjestelmät on integroitu riippuvaisiksi Amerikasta. Lisäksi pitää muistaa paljastuneet Suomen osuudet globalistien sotatoimiin Afganistanissa, Georgiassa, Libyassa, Tsadissa, Syyriassa ja Ukrainassa. Että missäköhän ne tosiasialliset Suomea koskevat päätökset nykyisin tehdään? Riskit ovat olleet sitä luokkaa, että täällä on kohotettu valmiutta puolustusvoimien välittömään liikekannallepanoon osana ko. hyökkäysten valmistelua.

   Poista
  2. No, jako kahteen leiriin on tietysti karkea yksinkertaistus. Myös itsenäisyyden ymmärtäminen mustavalkoisena on/off asetelmana on karkea yksinkertaistus. Yksikään valtio ei ole täysin riippumaton (ja siten kirjaimellisesti itsenäinen) rajojensa ulkopuolisesta maailmasta. Kyse on aste-eroista. Toisaalta vain harvat ovat ajattelultaan näin mustavalkoisia. Useimmat ihmiset ymmärtävät, että itsenäisyyden voi säilyttää vaikka kuuluukin porukkaan.

   Globalistipankkiireihin ja muihin salaliittoihin en viitsi edes ottaa kantaa. Sinähän voit haaskata elinpäiviäsi niihin jos se tekee sinut onnelliseksi. Itse en moiseen viitsisi tuhlata aikaani.

   Poista
 7. Blogimerkintä käy henkilöiden kimppuun, kun heidän esittämien mielipiteiden ja tosiasioiden kumoamiseen ei löydy rahkeita. Globalistisen läntisen maailman valheiden pino on jo niin korkea, ettei se kestä enää lisää valheita, joita loogisen ajatusjatkumon ylläpitäminen edellyttäisi. Valheiden pinoa joutuu tukemaan myös sivuilta sitä mukaa kun välistä osoitetaan kriittisiä asioita valheeksi. (Irakin massatuhoaseet, keskoskaapit jne.)

  Hyökkäämällä Visurin ja kumppanien ajatuksia vastaan toki vaikutetaan jossain määrin henkilöihin suoraan, mutta pitkän linjan kovaksi keitettyjä ammattilaisia tuskin näin vaiennetaan. Suurempi merkitys on sillä, että leimakirveellää pelotellaan muut samoja ajatuksia tukevat, kenties vähemmän ansioituneet henkilöt pysymään hiljaa. Nuoret tutkijat, turpo-harrastajat, mainosrahoilla elävät toimittajat eivät riskeeraa elämäänsä käymällä infosotaan globalisteja vastaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tässä merkinnässä kylläkin puhutaan nimenomaan henkilöiden esittämistä mielipiteistä ja näkemyksistä. Tässä ei mennä henkilökohtaisuuksiin. Tässä ollaan eri mieltä. Tässä kuvataan ympäristöä, jossa näitä mielipitetiä ja näkemyksiä esitetään. Esitän perusteltuja ja myös lähteistettyjä näkemyksiä. Jos merkinnästä voi osoittaa faktavirheitä tai virheellisiä johtopäätöksiä, niin mielelläni korjaan ne.
   Toinen tähän kommenttiin sisään leivottu virheelinen väite on, että tekstini olisi jotenkin aggressiivinen tai ekstremistinen. Se on maltillinen, pohdiskeleva ja välttelee kiihkoilua. Sen kanssa voi olla eri mieltä, mutta ei sitä voi sellaiseksi vihapuheeksi väittää, jota kommentissa maalataan.

   Poista
 8. Rysky, suora kysymys sinulle johon toivon, että vastaat. Miksi et koskaan kirjoita lännen harjoittamasta informaatiovaikuttamisesta? Mahdollisia vastauksia voi olla kaksi: joko uskot, että sellaista ei tapahdu tai sitten uskot sen olevan hyväksi meille mutta kuitenkin uskot, että suurin osa ihmisistä ei hyväksyisi sitä joten pidät mielipiteesi omana tietonasi. Kumpi se on?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Whataboutism is a term describing a propaganda technique used by the Soviet Union in its dealings with the Western world during the Cold War. When criticisms were leveled at the Soviet Union, the response would be "What about..." followed by the naming of an event in the Western world. It represents a case of tu quoque or the appeal to hypocrisy, a logical fallacy which attempts to discredit the opponent's position by asserting the opponent's failure to act consistently in accordance with that position, without directly refuting or disproving the opponent's initial argument.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

   Poista
  2. Kaikki valtiot pyrkivät vaikuttamaan toisiinsa. Vain Venäjä toimii aggressiivisesti, pyrkien luomaan hajaannusta ja epävarmuutta. Tämä ei ole vain minun mielipiteeni, tämä on myös ulkoministeriömme mielipide. Länsi ei myöskään uhkaa demokratiaamme eikä pyri aktiivisesti korruptoimaan järjestelmäämme. Kyllä sieltäkin puoleta temppuja tehdään, mutta niiden määrä ja vaikutus ovat melko lailla mitättömiä. Toki suhatudun äärimmäisellä varauksella Trumpiin ja taatusti pidän tarkasti silmällä tuleeko siitä suunnasta jotain, joka ei olisi normaalia kanssakäymistä.
   Mutta kuten tähän kommenttiin jo vastannut korho tuossa ilmaisi, niin silloin kun puhutaan yhdestä asiasta, niin ei puhuta toisesta. Siitä voidaan puhua sitten toisen kerran jos tuntuu tarpeelliselta.

   Poista
  3. Olisi kiva jos voisit kirjoittaa vertailevan blogipostauksen idän ja lännen informaatio-operaatioista. Ja olisiko nyt mahdollista ettet ole tietoinen lännen informaatio-operaatioista koska ne lakaistaan maton alle? Venäjän ja lännen ero on siinä, että Venäjää saa solvata täällä ihan vapaasti mutta media ja muut tahot vaikenevat visusti siitä mitä esim. USA tai Israel tekevät. On esim. esitetty väitteitä, että USA organisoi viime vuotisen turvapaikanhakijoiden vyöryn Eurooppaan. Etkö pidä sitä vaikuttamisena?

   Poista
  4. Tämä on keskustelu, jota ei ns. voi voittaa. Saara Jantusta on arvosteltu siitä, että miksi hän kirjoittaa Venäjän harjoittamasta infosodasta eikä koskaan läntisestä - sen jälkeen kun hän on kirjoittanut ensin läntisen maailman infosodasta ja sitten kirjan jossa puhutaan vähän molemmista mutta pääpaino on Venäjän toiminnassa. Kyse on virheellisestä tasapainosta, ikään kuin edellytetään että oikeudenmukaisinta olisi että kaikkia arvostellaan samaan tapaan riippumatta tekojen asteesta.

   Kaikki valtiot pyrkivät ajamaan omia etujaan, joskus käyttäen likaisia tai epäeettisiä toimia.

   Poista
 9. Valitettavasti rysky on mennyt mukaan omanlaiseensa kansanryhmää vainoavaan vihapuheeseen
  Vastaavanlaisista leimaamis kampanjoista ovat alkanee niin Stalinin, kuin Maccartynkin vainoharhaiset kampanjat historiassa.
  Vaaralliseksi tuo yksisilmäisen vihanlietsonnan tekee se, jos jotkut poissa raiteiltan olevat kiihkoilijat alkavat toteutaa listaamienne persoonoiden fyysistä vainoamista.
  Onhan meillä omassa historiassamme myös teroritekojen pimeää toimintaa, ana Bobrikovin ja Ritavuoren murhista alkaen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Höpö höpö. Vihapuheen kriteeriksi ei riitä, että sinä tulet vihaiseksi Ryskyn blogia lukiessasi.

   Se, että blogimerkintä käsittelee omanlaistaan "kansanryhmää" (SGPS:aa ja muita Venäjän etuja puolustavia suomalaisia), ei tee tekstistä millään muotoa vihapuhetta.

   Ryskyn tai muidenkaan kirjoitukset ovat normaalia, demokraattiseen ja vapaaseen yhteiskuntaan kuuluvaa keskustelua. Kyseiset henkilöt toimivat julkisuudessa ja pyrkivät avoimesti vaikuttamaan kansalaismielipiteeseen. Ei ole yhtään pätevää syytä jättää heidän julkista toimintaansa tai julkisia puheita ja kirjoituksiansa kriittisen arvioinnin ulkopuolelle. Näin demokratiassa toimitaan.

   Kritiikki ei ehkä miellytä, mutta jos "perse" ei kestä kritiikkiä, on parempi pysyä pois julkisuudesta.


   Poista
  2. Mustamaalaaminen kritiikin esittäjä vihapuheen esittäjäksi tai äärioikeistolaiseksi fasistiseksi russofobiksi on noiden Venäjän asioita edistävien "Moskovan Tiltun" henkeä kunnioittavien kätyreiden perusmetodi. #Vastavalkea #Venäjäntrolliarmeija

   Poista
  3. Häikäilemätön on aivan oikeassa. "Moskovan Tiltut" väittävät myös kritiikin rajoittavan heidän sananvapauttaan. Uhriutuminen on Venäjän infovaikuttamisessa peruskauraa, olivatpa asialla Venäläiset itse tai heidän paikalliset juoksupoikansa .

   Kaikki blogin lukijat eivät välttämättä seuraa #turpo / #infosota keskusteluja säännöllisesti. Siksi väitteisiin vihapuheesta, sananvapauden rajoittamisesta, vainoamisesta yms. kannattaa IMHO vastata asiallisesti ja perustellen.

   Poista
  4. Näin on. Uhriutuvat ja samalla kuitenkin ovat ITSE kierosti vaatimassa Venäjän asioita kommentoivien ja kritisoivien sananvapauden rajoittamista sekä osallistuvat aktiivisesti mustan propagandan menetelmiä käyttäen näiden Venäjä-kriitikoiden häikäilemättömiin vaientamisyrityksiin. #tuplastandardit #venäläinenvalehtelu

   Poista
 10. Puuttumatta asiaan laajemmin esitän yhden kysymyksen: Miten Geopoliittisen seuran toimijoiden faktinen leimaaminen vaikuttaja-agenteiksi ja (Nato-jäsenyyttä vahvasti ajavan) Kokoomuksen Verkkolehden toimittajan ilmeinen halu kieltää koko seura eroaa Putinin Venäjän inostrannyi agent (ulkomainen toimija/agentti) -diskurssista?
  Myös sitä käytetään hallituksen politiikkaa kritisoivien järjestöjen mustamaalaamiseen, toiminnan vaikeuttamiseen ja jopa kieltämiseen. Onko tällainen siis itse asiassa läntisten arvojen mukaista, jos suomalainen järjestö, tutkija tai poliitikko kritisoi Timo Soinin ja Jussi Niinistön ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?
  Onkohan nyt mietitty, mihin tällä tiellä voi päätyä? Minusta Risto Volasen varoitusta assosiaatiosta 30-luvun poliittisiin maanpetostuomioihin on hyvä pohtia vakavasti.
  Myös turvallisuuspolitiikasta voi, saa ja pitää olla eri mielipiteitä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kukaan ei ole missään vaatinut mitään kiellettäväksi. Sitä on pohdittu, mikä on minkäkin todellinen olemus, antaen puheenvuoro kaikille osapuolille. Merkinnässä esittelin isompaa kuvaa ennen ja nyt, jonka jälkeen toin pohdiskeluja konkreettisemmalle tasolle. Jos kerran Venäjän vaikuttaminen ilmiönä on olemassa, niin onhan sillä jotain tosielämän muotojakin, joita tässä pohdiskelin. Enkä missään vaiheessa ehdottanut ketään kiellettäväksi. Toki Hägglundin kohdalla arvioin, ettei häntä pitäisi heikon arvostelukykynsä takia päästää julkisesti ääneen. Mutta sitäkään en esittänyt kiellettäväksi. Ihan yhtä hyvin kriittiset äänenpainot tätä minun merkintääni ja Verkkouutisten juttua kohtaan voidaan tulkita yrityksiksi rajoittaa sananvapautta.

   Poista
  2. Katselisit kuinka slaavilainen veri kiehuu ukrainan hallituksessa sekä parlamentissa,heistä ei ole muuta tulossa, kuin yksi painolasti europpalaiseen yhteiseen veneeseen, kun saavat viisumivapauden,tulevat sotkemaan europpalaiset työmarkkinat.
   Venäjä Putinin johdolla on irtautumassa tuosta kultturillisesta taakasta,hän suomensukuisena,laitaa slaavit kuriin,myös omassa maasaan.

   Poista
  3. "hän [Putin] suomensukuisena,laitaa slaavit kuriin,myös omassa maasaan."

   Luulin, että trolliosasto on jo esittänyt kaikki mahdolliset tavat vääristellä ja muunnella todellisuutta, mutta olin näköjään väärässä. Nyt Putinista tehdään jo suomalaista slaavien vihollista. Onkohan anonyymi trollimme Putinin seuraajan palkkalistoilla??? :)

   Poista
  4. Putinin isoäiti oli inkerikko,hän opetti pikku Vladille suomenkielen alkeet, myös hänen isänpuolen sukunsa on Tverin alueelta, jossa on vieläkin karjalaiperäistä väestöä, joten turha meidän on hänen heimoveljeytään kainostella.
   Ulkoisestikin miehestä tulee mieleen Veikko Vennamo, myös hegenlahjat ovat samansuuntaiset.
   Slaavilaista temperammenttia edustaa nykyisin tyylipuhtaammin Zirinovski,hänen epävakautensa, on samankaltaista Ukrainassa hilluvien persoonoiden kanssa.

   Poista
  5. Venäläiset ovat kaikki suomensukuisia. Suomalaisine geeneineen. :)

   Poista
  6. Eivät ole, kaksi kolmasosaa venäläisistä ovat ugreja, loput lähinnä slaaveja, me suomalaiset samassa jakosuhteessa ugreja ja germaaniperäisiä.

   Poista
 11. En kyllä ymmärrä miten entisen komentajan ehdotus Ukrainan jakamisesta kielen perusteella voisi nähdä Venäjän eduksi. Kaikkien etu on että Ukrainan sisällissota päättyisi. Muuta tapaa ei ole saada tilannetta päättymään. Vai keksiikö Rysky jonkin toisen tavan päättää väkivallan kierre?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sisällissota? Olisi kyllä hyvä päivittää tietonsa siellä Kremlin propagandan muokkaamassa harhaisessa vaihtoehtotodellisuudessa.

   Sota on ollut Ukrainan ja Venäjän välinen sota siitä lähtien kun Venäjän erikoisjoukot lähtivät helmikuussa 2014 valtaamaan ja miehittämään Ukrainan Krimin niemimaata.

   Tämän vahvisti vihdoin myös Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin, Venäjä ja Ukraina ovat sodassa.

   http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/ukr_ven_sota_icc-57716


   Poista
  2. Totta. Ns separatistit, kapinalliset ja proxyt ovat olemassa vain Putinin propagandassa.

   Poista
  3. Lähtökohtainen maan jakaminen kahtia kieli tms. ryhmien perusteella loukkaa mitä suurimmassa määrin Ukrainan suvereniteettiä. Pidetään kiinni siis Etyj:n periaatteista. 1. Sotatoimialueelle on saatava aikaiseksi aselepo ja osapuolet erotettava toisistaan. 2. Alueelle perustetaan riittävän vahva YK-vetoinen rauhanturvaoperaatio, mikä varmistaa laittomien asejoukkojen hajoittamisen molemmilla puolilla 3. Taataan Ukrainan mahdollisuus rajavalvontaan, missä tietenkin Venäjän federaatio on avainasemassa. 4. Järjestetään Etyj-tarkkailun alla kansallinen äänestys Itä-Ukrainan mahdollisesta tulevasta asemasta. 5. Sodan ratkaiseminen ilman jäätynyttä vaihetta ei tietenkään Venäjälle sovi, joten vauhditukseksi kiristetään sanktioita esim. sulkemalla Venäjä swift-järjestelmän ulkopuolelle, kunnes sovintohalukkuutta ilmaantuu.

   Palautin rauhan 10 minuutissa, CMI saa kopioida.

   Poista
 12. Veijo meinaatko, että Putin jää maahan istumaan, kuin Nalle Puh hunajapurkin kanssa, jos annat hänelle Itä-Ukrainan? Onko yleensäkin kaikkien etu, että mahtavat valtiot riistävät pienempiä naapureitaan? Olisiko ollut parempi kaikille, jos Suomi olisi antautunut Talvisodassa?

  VastaaPoista
 13. Politiikka ei ole geeneistä riippuvaa. Poliittisen keskustelun etnistäminen on paitsi typerää, myös historian opetusten perusteella vaarallista.
  Ja Ukrainassa käydään sotaa, jossa se puolustautuu Venäjän hyökkäystä vastaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei, vaan Ukrainassa amerikkalaiset ja kourallinen juutalaisoligarkkeja käy ukrainalaisten avulla hyökkäyssotaa venäläisiä vastaan. Aseellinen vallankaappaus ja sitä seurannut ATO, eli käytännössä etninen puhdistus sillä on käynnissä. Merkille pantavaa on, että suurin osa Ukrainan aseikäisistä pakeni Venäjälle turvaan.

   Poista
  2. Ei Ukrainassa tapahtunut mitään aseellista vallankaappausta. Demokraattisesti valittu Ukrainan parlamentti äänesti ja aivan oikein erotti Ukrainan perustuslain mukaisesti presidentin tehtäviin kykenemättömän Viktor Janukovitshin tehtävistään.

   Poista
  3. Viktor Janukovitsh on Ukrainan laillinen presidentti, maanpaossa Lännen fasistihallitusta vastaan.

   Poista
  4. Viktor Janukovitsh on Ukrainan laillinen presidentti, maanpaossa Lännen fasistihallitusta vastaan.

   Poista
  5. Ei ole. Viktor Janukovitsh ei ole ollut Ukrainan presidentti sen jälkeen kun Ukrainan parlamentti (Verkhovna rada) erotti hänet (22.2.2014) tehtävistään. Parlamentti aivan oikein katsoi maanpakoon lähteneen presidentin kykenemättömäksi hoitamaan tehtäviään ja erotti hänet. Ukrainan parlamentin (Verkhovna radan) 340:stä läsnä olleesta edustajasta, Viktor Janukovitshin erottamisen puolesta äänesti peräti 328 edustajaa.

   Poista
 14. Suomen Sotilaan nettisivuilla on mielenkiintoinen paketti tiedusteluun, infovaikuttamiseen jne. liittyvää luettavaa joka sopii tämän blogimerkinnän liitteeksi kuin nenä päähän.

  Artikkelissa "Tietolähteitä ja geopoliittisia setiä" käsitellään mm. Suomen Geopoliittisessa seurassa toimivia Jaakko Blombergia ja Jaakko Kalelaa.

  Näiden herrojen näkemykset turvallisuuspolitiikasta ovat vähintäänkin mielenkiintoisia.

  Jaakko Blomberg toimi ulkoministeriön poliittisen osaston apulaispäällikkönä Mauno Koiviston ollessa presidenttinä. Suomen Sotilas kirjoittaa:

  "Jaakko Blomberg kannatti yksipuolista aseistariisuntaa ja kritisoi Suomen ulkopolitiikan näkemistä ”väärässä valossa”. Näin tapahtuu hänen mukaansa silloin, jos tärkeimpänä kysymyksenä pidetään konsultaatioiden välttämistä kriisitilanteessa."

  Presidentinkanslian ulkopoliittisena erityisavustajana toimineen Jaakko Kalelan artikkeli kertoo mm. sanoneen:

  "vaikka suomalais-neuvostoliittolaiset suhteet ovatkin hyviä, ei voida olettaa neuvostojohdon luottavan kaikissa oloissa armeijamme yhteistyöhaluun, varsinkin jos vallan Suomessa saisi Neuvostoliitolle vihamielinen hallitus.”

  Artikkeli jatkaa: "Kalelan mukaan Suomen puolueettomuuden menettäminen ei johtaisi turvattomuuteen – olisihan Suomi silloin Neuvostoliiton kanssa samalla puolella. Paasikiven-Kekkosen linja johtaisikin siihen, että puolustusvoimia voitaisiin käyttää ainoastaan länsivaltoja vastaan."

  http://www.suomensotilas.fi/tietolahteita-ja-geopoliittisia-setia/

  Mielenkiintoista settiä.

  VastaaPoista
 15. Terve,

  Piti käydä itsekin tarkistamassa ja kyllä Volanen on blokannut myös minut. Muistaakseni kun kirjoitin tänne mainitun vieraskynän tätä ei ollut vielä tapahtunut, mutta muuten en osaa todentaa ajallista saati muuta yhteyttä. Yritin myös tätä aiemmin haastaa Ristoa esimerkiksi hänen ohjuspuolustusta koskevista kommenteistaan, jotka tuntuivat asiantuntemattomilta. Hänen vastaamattomuutensa olikin merkittävä innoittaja tuota koskevaan kirjoitukseeni (https://ulkopolitist.fi/2016/06/14/vieraskyna-ohjuspuolustus-euroopassa/).

  Topias

  VastaaPoista
 16. Etsikkoaikanne maamme asemoimiaeksi mielikuvituksen tuottaman läntisen arvoyhteisön suhteen alkaa olla katoavaa kansanperinnettä.
  Trumpin johtama yhdysvallat ei ole milääntavoin kiinoatunut europpalaisen orjamielen omaavista loisista,hän ei tunnetusti luusereista välitä.
  Meidän itsemme tulee toimia omaksi eduksemme,myös europpalaiset kumppanit ovat mieluummin kilpailijoita, kuin ystäviä,korkeintaan saksalla on maatamme kohtaan intressejä ,joilla me voimme heitä tyydytää.
  Venäjä tulee muodostamaan meille lähinnä taloudellisen uhan, koska keinotekoisen alhainen ruplan ulkoinen arvo antaa meikäläiselle köyhällekin vauraudentunteen vaikka Pietarin palveluiden parissa,kaupugissa on esimerkiksi kymmeniä laaser tegnologiaan perustuvia hammasklinikoita, jotka ovat meidän eurokansalaisille varsin kohtuulliset hinnaltaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Huonosta suomen kielen hallinnasta sekä kirjoitusvirheiden runsaudesta johtuen arvelisin että sinua ei kiinnosta Suomen valtion edut senttiäkään.

   Onkohan tämä jonkun Tehtaankatu 1:n pimeässä kellarissa vodkaa tislaavan, mielensäpahoittaneen venäläisen tiedustelu-upseerin avautuminen?

   Poista
 17. Jotenkin se vaan on niin kuvaan sopivaa, että ne kaikkein innokkaimmin Venäjän valtiopropagandaan liimautuneet pitävät pääasiallisena tietolähteenään espanjanvenäläisten mafiosojen rahoittamaa feikkijulkaisua nimeltä "Mitä Vittua".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Myös venäjämielisen [Vastavalkean] disinformaatio ja valheet ovat löytäneet tiensä omaan pesään paskovien Venäjä-trollien työkalupakkiin. Trollien perusmatskua nykyään.

   Poista
 18. Alkakaa vain orietoitua siihen tosiasiaan,etä rapeutuneen liberalismin aika on maailmassa ohi, nyt ainoastaan konservatiivinen voima puhuu.
  Ensivuoden yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa tulaan näkemään uuden konservatiivisen maailmanjärjestyksen airut. Trumpin rinnalla tulaan uuden vakauttavan maailmanjärjestyksen luojina Erdogan Orban Putin sekä Duarte.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Trump 2016, Le Pen 2017, Väyrynen 2018.

   Poista
 19. Gustaf Haglund on kunkku jätkä, hyvin kepittää natokiimaisia.

  VastaaPoista
 20. "Jos häntä [Heikki Hakala] pitää ammattitaitoisena ja rehellisenä journalistina, kuten itse epäröimättä pidän, ovat jutun esittämät näkemykset perusteltuja."

  Tällaista hevonpaskaa saa harvoin lukea. Ko. asiantuntijat esittivät MIELIPITEITÄ, joiden järkevyys tai typeryys ei ole millään tavalla sidoksissa Hakalan kompetenssiin toimittajana.

  Rysky, ootko ihan pöpi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Argumentointi eläinten ulosteisiin ja toiseen mielenterveyteen nojaten on, miten sen nyt sanoisi, hieman lapsellista. Kysymys on siitä, että Hakala on valinnut luotettavat ja asiantuntevat lähteet sekä kysynyt heitlä olennaisia asioita, kirjaten vastaukset sellaisina, kuin ne on tarkoitettu. Siis journalistin ammattitaitoa ja luotettavuutta.

   Poista