torstai 3. syyskuuta 2020

QAnon - täydellinen salaliittoteoria

HUOM! OBS!

Seuraava teksti on erittäin pitkä ja perusteellinen kuvaus siitä, miten QAnon toimii ja miksi se on olemassa. Teksti sisältää runsaasti linkkejä tiedonlähteisiin.

Kuvitus QAnon-meemeistä ja kuvakaappauksista.Kautta historian epidemiat ovat synnyttäneet puhdasoppisuuden ilmiöitä, joiden avulla on ikään kuin otettu äärimmäinen tilanne haltuun. Uskonnollista fanatismia, noitavainoja, pogromeja tai keitä nyt sitten satuttiinkin siinä ajassa ja paikassa syyttämään pahuudesta. QAnon on koronaepidemian vastine näille historiasta tutuille ääri-ilmiöille. Se kiistää koko koronan olemassaolon ja pitää sitä pahan valtaeliitin juonena taistella maailmaa pelastamassa olevaa presidentti Donald Trumpia vastaan


Pari vuotta hiljakseen verkon syövereissä kasvanut QAnon lähti rajuun kasvuun poikkeusolojen alkaessa pandemian myötä. Jo tämän synteettisen salaliittoteorian lanseeraaminen lokakuussa 2017 oli digitaalisen markkinoinnin taidonnäyte, jossa yhdistyivät huomioarvon luominen, kohdennettu viestintä ja kohderyhmien ymmärtäminen. QAnon on pitkälti nimenomaan digitalisaation mahdollistama salaliittoteoria. Toisaalta se sitten hyödyntää lähes ikuisia ajatusmalleja hyvän ja pahan kamppailusta, kaipuusta paratiisiin ja ihmisen halusta olla erityinen ja hyvän puolella.


QAnonin maailmankuva lyhyesti on, että miljoonat valtaeliittiä (deep state, cabal) edustavat, lapsia teollisessa määrin hyväksikäyttäneet ja rituaalimurhanneet poliitikot, viranomaiset ja muut pidätetään maailmanlaajuisissa ratsioissa Myrskyn noustua. Trump, apunaan Putin ja Xi valkohattujen johtajina, puhdistaa maailman ja ihmiskunnalle koittaa uusi vapauden ja vaurauden aika. Kyseessä ei ole mikään täysin yhtenäinen oppirakennelma ja ihmiset uskovat tähän vaihtelevassa määrin ja osin. Seuraajien määrästä ei voi antaa kuin arvioita, mutta sosiaalisen median pohjlata on esitetty arvioita, että Yhdysvalloissa kyse on miljoonista ja myös Euroopassa noin puolesta miljoonasta ihmisestä, jotka uskovat QAnoniin. Suomessakin määrä on laskettavissa tätä nykyä tuhansissa, ei sadoissa.
QAnon sisältää useimmista salaliittoteorioista tutun perusajatuksen, että paha hallitsee salaa maailmaa. Tässä tapauksessa pahuus on määritelty tämän ajan järeimpänä pidettyyn pahuuteen eli  järjestelmälliseen pedofiliaan ja lasten rituaalimurhiin. Olennaisena osana Q-kuvastoa on myös adrenokromi, kidutettujen lasten verestä eristetty ainesosa, joka toimii nuoruuden säilyttävänä huumeena. Lasten uhraaminen ja veren juominen ovat sinällään olleet osa äärimmäisen pahuuden kuvausta vuosisatojen, ellei jopa -tuhansien ajan.


Dropit tietävät enemmän


QAnonin ytimestä löytyvät dropit, jotka ovat heidän uskomuksensa mukaan Trumpin lähipiirissä olevan henkilön tai henkilöiden ilmoituksia vielä salassa pidettävistä asioista. Tämän henkilön tai henkilöiden ajatellaan olevan nimenomaan tiedustelupalvelujen ja asevoimien palveluksessa. Heidän ajatellaan olevan se voima, jonka avulla Trump pyyhkii pahuuden, eli virkakoneiston, demokraatit ja muut vastaavat, pois vallasta.


Nämä dropit on tarkoitettu nimenomaan Q:n uskoville, jotka uskovat tehtäväkseen valmistaa muita siihen vallankumoukseen, joka on tulossa. Droppien ilmaisutapa on osin koodattu ja niiden sujuva lukeminen ja ymmärtäminen edellyttää perehtymistä käytetyn kielen ilmaisuihin ja merkityksiin. Koodinomainen ilmaisutapa luo omalta osaltaan yhteisöllisyyttä ja saa droppeja ymmärtävän tuntemaan itsensä erityiseksi. 
Droppien epätäsmällinen ja osin sokraattinen, kyselevä tapa puhua antaa mahdollisuuden esittää hyvinkin voimakkaita näkemyksiä. Kun Q kysyy, että voisiko jokin asia olla näin, niin seuraajat kyllä ymmärtävät, että niinhän se on. 


Droppien tulkinnassa jokainen saa olla mukana rakentamassa tarinaa. Perinteisessä salaliittoteoriassa näkemykset tulevat pitkälti jostain ja siihen uskovan tehtäväksi jää välittää niitä keskusteluissa. QAnonissa sen sijaan jokainen saa halutessaan olla mukana tulkitsemassa, mitä dropit tarkoittavat ja mihin ne liittyvät. 


Yhteyksiä droppien ja todellisen elämän välillä rakennetaan kiivaasti. Yleinen väite on, että dropit ennakoivat Trumpin ulostuloja tavoilla, jotka eivät olisi mahdollisia ilman, että Q todella on Trumpin lähellä. Kun jotkut dropit osoittautuvat vastaansanomattoman vääriksi, niin niitä selitetään hämäysten tarpeellisuudella. Myös esimerkiksi tasan vuosi sitten julkaistuihin droppeihin rakennetaan siltoja, joiden avulla todistellaan Q:n olleen koko ajan tietoinen asioiden kehittymisestä. Droppien asemaa kuvaa hyvin se, että Yhdysvalloissa on kirkko, jossa jumalanpalveluksissa käydään läpi vuorotellen Raamatun tekstejä ja Q:n droppeja. Droppien kuitenkin suhteellisen vähäinen ja viitteellinen sisältö verrattuna QAnon-narratiivien moninaisuuteen aiheuttaa myös ristivetoa. Q:n uskovien keskuudessa syntyneet tarinat ovat usein villejä ja täynnä yksityiskohtia eikä niille löydy suoranaista perustetta dropeista. Niihin on tuotu mukaan elementtejä ihmisen omasta taustasta ja siksi QAnonin yhteydessä voi törmätä niin valkoiseen ylivaltaan kuin galaktiseen kamppailuun eri alien-rotujen välillä.


Sisältöä ja merkitystä elämää


Qanoniin uskovien määrä kasvaa jatkuvasti ja samalla kasvaa heidän aiheuttamiensa  ongelmien määrä. Yksilötasolla kyse on suhteesta läheisiin ja henkisen hyvinvoinnin vakavasta vaarantumisesta. QAnonille, kuten muillekin vastaaville kulttimaisille houkuttelijoille alttiita ovat usein ihmiset, joilla on hankaluuksia elämässään. Koronan myötä henkinen paine on ollut kova ja altistanut osaltaan ihmisiä tällaiselle.


Kaaderiajattelu on yksi osa tämän salaliittoteorian vetovoimaa. Melkeinpä jokainen ihminen haluaa olla tärkeä ja tietää enemmän kuin muut. QAnoniin uskovat kokevat väkevästi olevansa eturintamassa hyvän kamppaillessa pahan kanssa. Tavalliset ihmiset eivät edes ymmärrä, mitä on käynnissä, sillä he ovat “unessa”. Tämä, kuten moni muu QAnon-fraasi, on napattu Matrix-elokuvasta. Asetelma onkin heidän mielestään täysin sama kuin tässä elokuvaklassikossa: paha pitää ihmisiä vallassaan ja estää heitä ymmärtämästä maailman todellista luonnetta. On noustava vastarintaan ja lyötävä paha, jotta koko ihmiskunta voisi pelastua. Sinällään huvittavaa on, että Matrixin tekijät tarkoittivat elokuvansa vertauskuvaksi transseksuaalisuudesta transsukupuolisuudesta.


Koska QAnoniin uskovat kokevat velvollisuudekseen levittää aktiivisesti viestiään, he myös joutuvat konfliktiin läheistensä kanssa. Koska heidän viestinsä poikkeaa niin voimakkaasti siitä reaalitodellisuudesta, jonka ympärillämme näemme, aiheuttaa se voimakkaita torjuntareaktioita. Ne taas aiheuttavat konflikteja ihmisten väleille. Näin tapahtuu niin meillä kuin muuallakin. Tilannetta kuvaa hyvin aina välillä Q-keskusteluissa vastaan tuleva lohdutus: We are your family now. Lohtua haetaan myös sen kuvittelemisesta, miten torjujat ja naureskelijat reagoivat, kun QAnonin mukainen totuus paljastuu ja Q:n uskoneet ovatkin olleet oikeassa. Silloin he saavat osakseen arvostusta ja kunnioitusta. Tämä on myös yksi syy luopumisen vaikeudelle, sillä se johtaisi tämän tulevaisuudessa häämöttävän sosiaalisen palkinnon hylkäämiseen. 
Merkittävä osa QAnonin viehätystä on siihen uskovien toisilleen tarjoama tuki. Kun joku toteaa elämän Q:n uskovana olevan kovin raskasta, niin hänen saamansa tuki on ehdotonta ja laajaa. Uskovat tukevat toisiaan tavalla, jota voisi kuvailla keskinäiseksi rakkaudeksi. Se muistuttaa voimallisuudessaan kulteissa käytettyä manipulaatiokeinoa, rakkauspommitusta (love bombing), jossa ihminen ympäröidään voimallisella rakkaudella. Uskosta luopuneet puolestaan saavat osakseen vihaa ja halveksuntaa. Jos ihminen on joutunut Q-uskonsa takia aiemmin hakauksiin läheistensä kanssa, niin paluu heidän luokseen sisältää paitsi tärkeän yhteisön hylkäämisen, jopa vihan, myös pakon myöntää olleensa väärässä. Tämä on niin vaativa psykologinen prosessi, että ihminen ei siihen hevillä ryhdy.


Yhdysvalloista on jo lukuisia esimerkkejä siitä, miten mielenterveytensä kanssa kamppailleet ihmiset ovat päätyneet väkivaltaisiin tekoihin tai niiden yrityksiin QAnonista saamiensa ajatusten myötä. Osa ongelmaa ovat myös poliittisesti pitkälle radikalisoituvat. Huomatessaan, etteivät asiat etene heidän uskomaansa malliin, voi osasta tulla yhä kiihkeämpiä uskossaan ja he saattavat tarttua väkivaltaan.


Oma osansa hankaluuksista tulee syntymään yrityksille tai organisaatioille, joiden palveluksessa on Q:n uskovia. Ensinnäkin he tulevat mitä todennäköisimmin näkyvästi kieltäytymään koronarokotteesta. Lisäksi ilmiön noustessa enemmän esille, saattaa siihen liittyä lyhytkestoinen moraalipaniikki, joka leimaa Q-väen voimakkaan negatiivisesti.
QAnon yhteisönä on niin sanottu kulttinen miljöö. Sellaisessa osallistujat saamansa hyväksynnän takia suhtautuvat vähintään sallivasti muiden näkökantoihin ja ovat alttiita niitä omaksumaan. QAnon on kehittynyt äärioikeistolaisesta, poliittisesta salaliitosta hyvin kattavaksi all-round -ajatusmalliksi, vahvalla synkretistisellä ulottuvuudella. Se ikäänkuin pyrkii sulauttamaan itseensä kaikki vaihtoehtoiset maailmanselitykset. QAnoniin uskomista perustellaan ja oikeutetaan kristinuskolla, horoskoopeilla, galaktisella kamppailulla, rasismilla, nationalismilla, lastensuojelulla ja melkeinpä millä tahansa muullakin. Yhteistä näille kaikille kulmille on epäluottamus tai jopa viha vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastaan. Yhteisen maailmankuvan äärelle päädytään niin valkoisen ylivallan kuin tähtien asentojen kautta. Tätä yhteistä maailmankuvaa rakennetaan niin tosielämän tapaamisissa kuin virtuaalisissa Kuu-miiteissä.


Kuitenkin QAnonin keskeinen lähtöpiste on Yhdysvaltain äärioikeisto ja siellä vellovat salaliittoteoriat. Aivan alkutaipaleella QAnonin läpimurrot suurempaan tietoisuuteen niissä piireissä tapahtuivat Infowarsin kautta. Myöhemmin Infowars ja sen keskeinen hahmo Alex Jones tosin ilmoittivat, että Q ei ole enää Q.


Koska QAnonin sisältö on hyvin rankkaa, niin siihen uskovat ymmärtävät hyvin, ettei omaa asiaa kannata edistää kertomalla suoraan, mistä on kysymys. Suostuttelu lähtee liikkeelle siitä, että esitetään epäilyksiä ja tuomitaan voimakkaasti mediaa. Epäluottamuksen vahvistaminen median suhteen on olennaista, koska QAnon kertoo maailmasta hyvin toisella tavalla kuin mediat. Toisaalta medioiden tarjoamaa tietoa voidaan käyttää perustelemaan omia näkemyksiä, jos se siihen sopii. Olennaisena piirteenä on vakuuttaa vain samanmielisten sisältöjen tarjoavan totuutta ja muiden olevan cabalin petosta.


QAnonin tarjoamien selitysten mielettömyyttä on hankalaa kohdata. Heidän videoitaan katsellessaan on usein hyvin vaikeaa uskoa, että kukaan voisi olla tosissaan tätä mieltä. Väkisinkin tulee mieleen ajatus, että jos joku näin hurjia juttuja kertoo, niin täytyyhän siellä jotain perää niissä olla. Mutta niin ei kuitenkaan ole, vaikka mieli yrittääkin niin mielettömyyden rationalisoida.


QAnon on lautakulttuurin kasvattama. Läsnä ovat aina ironia, moniselitteisyys ja piittaamattomuus johdonmukaisuudesta. Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu. Näin nämä asiat koetaan. Epäjohdonmukaisuuden tai väärän tiedon osoittaminen ei tässä kontekstissa johda mihinkään. Lautakulttuurille tyypillisesti Ylilaudalla joku yrittänyt synnyttää lokalisoitua versiota nimellä ÖAnon. 

Qanonin tiedonfilosofia 


Qanonin digitaalisen viehätysvoiman olennainen osa ovat videot. Niitä käytetään keskeisenä välineenä lähetystyössä, kun pyydetään ihmisiä katsomaan niitä ja tutkimaan itse asioita. Q-kulttuurissa vallitsee vääristynyt tietopohjaisuus, jossa näkemyksiä perustellaan ”asioiden tutkimisella”. Tämä tutkiminen on käytännössä erilaisten videoiden, sosiaalisen median tilien ja mediaksi naamioituneiden sivustojen kahlaamista.


Käytännössä tämä oman tutkimustyön periaate on vain väline saada itse päättää, mikä on totta. Karkeasti kuvattuna nämä ihmiset lukevat toistensa tekstejä ja katselevat toistensa videoita, joiden pohjalta sitten tekevät omia tekstejään ja videoitaan. Tässä kierteessä rikastuvat nimenomaan ne ajatukset, jotka herättävät voimakkaimpia reaktioita. Tästä taas seuraa jatkuvasti radikalisoituva tapa hahmottaa todellisuus. Juuri tämän takia FBI määritteli sisäisessä muistiossaan jo 2019, että QAnon on ääriajatuksineen mahdollinen kotimaisen terrorismin hautomo. 
Digitalisaatio on monin tavoin QAnonin mahdollistaja ja kasvualusta. Siitä kertoo myös se, että olennainen viestintätapa seuraajien kesken, ja myös ulospäin, ovat meemit. Siis kuvat, joihin on lisätty tekstiä. Niitä voi ajatella eräänlaisina mainoksina, joilla kullakin on oma tavoitteensa. Jotkut on tarkoitettu vahvistamaan omaa uskoa, toiset käännyttämään. Jos Q:n seuraajan kanssa keskustelee verkossa, esittää hän vakavissaan todisteina väitteilleen meemejä tai linkkejä YouTube-videoihin. Nämä ovat heille luotettavia tiedonlähteitä.


QAnon-piirien lähdekritiikin pääsääntöjä siis ovat, että vallitseviin käsityksiin ei pidä luottaa ja se itsestä hyvältä tuntuva tieto on totta ja oikeaa. Journalistinen media erityisesti on vihollisen väline valehdella ja peitellä. Näin ihmiselle annetaan lupa soveltaa täysimääräisesti ja perustelematta tuntemaansa epäluottamusta sekä asettamaan oma itsensä ja omat tunteensa tiedon oikeellisuuden ja olennaisuuden mittareiksi. Tämä omavoimaisuus luotettavan tiedon määrittelyssä tulee esiin myös siinä, että hyvin mielellään jaetaan mediassa olevia uutisia ja artikkeleja silloin, kun ne tukevat jollain tavalla omaa näkemystä. Sama paradoksi ulottuu tieteeseen ja tutkimukseen. Tutkimustieto sinällään on nollan arvoista, mutta jos jollakin omaa asiaa ajavalla on akateeminen oppiarvo tai asema, niin sitä korostetaan mielellään.


QAnonin lähestymistapa tietoon voidaan nähdä myös paluuna valistuksen aikaa edeltäneeseen tilanteeseen. 1000-luvulla elänyt filosofi ja teologi Anselm Canterburylainen totesi, että ”Ei niin, että pyrkisin ymmärtämään, jotta uskoisin, vaan uskon, jotta ymmärtäisin”. QAnonissa todellisuuden ymmärtäminen edellyttää uskomista salattuun hahmoon ja hänen kykyynsä välittää tietoa vallan huipulta. Siellä huipulla on heidän mukaansa hyvin tarkkaan tiedossa, mitä tapahtuu ja miten. Trump kuvataan äärimmäisen monimutkaisia, mutta aina mestarillisia siirtoja neliulotteisessa politiikan shakissa tekeväksi suurmestariksi. Vain uskomalla tähän, voi tehdä oikeanlaisia tulkintoja todellisuudesta ja sen tapahtumista.Poliittinen QAnon


QAnonissa ei ole sinällään julkilausuttua poliittista linjaa, mutta sen maailmankuva rakentuu selvästi yhdysvaltalaisen äärioikeiston pohjalle. Hyviä asioita ovat kansallisvaltiot, voiman oikeutus, libertaarisesti mielletty vapaus, antisemitismi ja voimakas viholliskuvien korostaminen. Huonoja ovat maahanmuutto, vähemmistöt, moniarvoisuus ja demokratia. Näin laajassa ja määrittelemättömässä joukossa toki löytyy ihan kaikenlaisia ajatussuuntia, mutta nämä ovat näkyvillä olevaa valtavirtaa.


QAnonin poliittisena edeltäjänä voidaan pitää Obaman kauden alussa syntynyttä Teekutsu-liikettä. Teekutsu-liike taas ammensi yhdysvaltalaisuuden ytimestä löytyvästä epäluottamuksesta valtioon. Siirtymää voisi kutsua epäluulon kasvamisesta vihaksi. Teekutsu-liike uskoo valtion keräävän liikaa veroja ja säätelevän  turhaan vapaiksi tarkoitettuja kansalaisia. QAnon puolestaan uskoo valtion aktiivisesti tekevän pahaa kansalaisilleen. QAnonia voi tarkastella myös äärimmilleen vietynä populismina, jossa jokainen fakta on itse päätettävissä ja jokainen eri tavalla ajatteleva väärässä, usein jopa vihollinen.


Vahvasti polarisoituneessa Yhdysvaltain sisäpolitiikassa QAnon on nimenomaan republikaanien salaliittoteoria. Siinäkin QAnon poikkeaa perinteisestä asetelmasta, että yleensä salaliittoteoriat ovat vahvempia kaksipuoluejärjestelmän siinä puolueessa, joka ei ole vallassa. Toki tämä ero syntyy jo nimenomaan siitä, että QAnon rakentuu sen ajatuksen ympärille, että presidentti Trump on hyvän puolesta taistelevien ehdoton johtaja.


Jos Trump olisi normaali poliitikko, olisi hän jo aikaa sitten tarttunut asiaan ja kieltänyt koko Q:n olemassaolon. Mutta hänen luonteelleen on täysin sopivaa pitää yllä ja rohkaista joukkoa, joka pitää häntä kyvyiltään lähes rajattomana maailman pelastajana. Trump on rohkaissut Q-uskovaisia retwiittamalla heidän viestejään ja kysyttäessä myös kehunut heidän isänmaallisuuttaan. Varoen toki tarkasti vahvistamasta tai kieltämästä QAnonin olemassaoloa. Nyt liike on kasvanut siihen kokoon ja kiihkeyteen, että kielto ei enää juurikaan vaikuttaisi. Sitä pidettäisiin vain Trumpin hämäyksenä deep staten suuntaan.


Taustatarinan synteettisyydestä todistaa vahvasti myös se, että jos Q todella kertoisi asioita, joita seuraajat uskovat hänen kertovan, olisi kyse salaisten asioiden julkistamisesta. Tämä taas olisi lainvastaista toimintaa, mutta mitään merkkiä vastatiedustelun tai lainvalvonnan tutkimuksista Q:ta vastaan ei ole tiedossa. 


Tällä hetkellä Valkoisen talon vakionarratiivi QAnonin suhteen on, että heillä on muutakin tekemistä, kuin käsitellä tällaista asiaa ja QAnon on esillä vain koska liberaali median vatvoo sitä pyrkimyksenään vahingoittaa Trumpia. Havainnolle siitä, että nimenomaan liberaali media on pitänyt aiemmin asiaa esillä, löytyy tukea tutkimuksesta. Alkuvuodesta tehty kysely kertoo, että QAnon tiedettiin parhaiten liberaalien demokraattien joukossa. Tuore kysely sitten kertoo, että kolmasosa republikaaneista pitää QAnonia suurimmalta osaltaan totena ja vajaa neljäsosa osittain totena. Ei siis mikään ihme, että  kongressivaalien ehdokasasettelun myötä nousi esiin lukuisa joukko Q-henkisiä republikaaniehdokkaita, joista joku pääsee melko varmasti myös läpi.

Sinällään QAnonin kaltaine tarina sopii täydellisesti hengeltään Trumpin kampanjan keskeiseen viestiin, joka vakuuttaa Bidenin tuhoavan Yhdysvallat, jos hänet valitaan. Joka tapauksessa QAnonin kasvu kukoistukseen on yksi kohta lisää Trumpin syntilistaan demokratian vastaisista toimista.

QAnon suomalaisessa politiikassa


Suomalaisessa politiikassa europarlamentaarikko Laura Huhtasaarta pidetään QAnon-piireissä “heränneenä”. Henkilökohtaisesti hän ei ole asiaan ottanut kantaa muuten kuin retwiittamaalla joskus QAnon tiilien twiittejä. Jo 2018 hänen poliitikkosivullaan Facebookissa jaettiin hyvin yksityiskohtaista, nyttemmin poistettua, QAnon-tietoutta. Sivulla ilmoitetaan erikseen, ettei hän itse vastaa sivun ylläpidosta. 


QAnon-keskusteluissa pilkistää esiin välillä perussuomalaisten rivijäseniä. Myös satunnaisia muiden puolueiden jäseniä on mukana liikehdinnässä. Näyttävimmän ulostulon politiikoista teki kuitenkin kristillisdemokraattien kunnanvaltuutettu ja puoluevaltuuston jäsen tanssiessaan QAnon-kanavalla julkaistulla (ja nyttemmin poistetulla)  videolla Poikaa saunoo -biisin tahdittamana Suomea ulos EUsta ja suomalaisia uskomaan QAnoniin.Suomessa Q-väen julkinen tosielämän debyytti poliittisessa keskustelussa tapahtui 1.9.2020. Silloin kokoontui eduskuntatalon eteen EU-eroa vaativa mielenosoitus. Näyttäytyminen Trumpin ja Putinin huippukokouksen aikaan oli vielä parin, kolmen aktiivin varassa, mutta nyt joukko oli jo isompi. Kahdeksasta ennalta julkaistusta puhujasta kaksi oli keskeistä hahmoa suomalaisessa Q-kentässä eli  Bono Bronck (Ari Alén) ja Jukka Davidsson. Eturivissä olivat “Make Finland Great Again Q” -banderollit. 


Myös politiikan ulkopuolella on merkittäviä hahmoja, jotka levittävät QAnon-viestiä seuraajilleen. Terveyspuolella Tuomas Kytömäki ja Samuli Perälä tuottavat aktiivisesti materiaalia. Henkisemmällä puolella QAnonin teemoista puhuvat Jyrki Pykäri ja astrologi Seppo Tanhua.


Venäjä ja QAnon


Kuten viime vuosina usein muulloinkin, on Venäjä käyttänyt voimavarojaan vahvistaakseen hämmentäviä ja epäluottamusta herättäviä ilmiöitä länsimaissa. Suomessa kytkentä Venäjän informaatiovaikuttamiseen on poikkeuksellisen suora. Näkyvin merkki siitä on Johan Bäckmanin esiintyminen Totuuden etsijät YouTube-kanavalla. Hän on sitä kautta saavuttanut todennäköisesti ensimmäisen kerran urallaan Venäjän etujen edistäjänä muutamaa ihmistä suuremman suomalaisyleisön, joka suhtautuu häneen positiivisesti. Janus Putkosen Venäjän miehittämällä Ukrainan alueella päätoimittama MV-lehti on julkaissut paljon levitetyn tekstin QAnonin perusteista. Sen on kirjoittanut Suomen QAnon-piireissä keskeinen hahmo Jarmo Ekman, joka aikoinaan oli Putkosella ja Venäjällä töissä Luhanskissa.


Bäckmanin kontaktiin panostetaan, sillä hänellä on ollut vankka vieraslista kevään ja kesän ajan jatkuneessa Venäjä-viikkokatsauksessaan. Lähetyksessä ovat vierailleet Igor Panarin, Alexander Dugin, Nikolai Starikov; Sergei Verigin ja Vladimir Baryshnikov. Nämä ovat kaikki varsin raskaan sarjan ideologeja ja historioitsijoita Venäjällä.


Bäckman on keskittynyt erityisesti Venäjän käymään kampanjointiin historian vääristelemiseksi. Kun Valko-Venäjän tapahtumat kärjistyivät, polkaisi Bäckman nopeasti pystyyn erikoislähetyksen, jossa oli vieraana paitsi Alexander Dugin, myös yhdysvaltalainen asianajaja Kline Preston, joka on aiemminkin toiminut Venäjän etujen ajajana. Jos ei muuta, niin ohjelmat kertovat siitä, että Bäckman on edelleen tiiviisti kiinni Venäjän vaikutuskoneiston verkostoissa, vaikka poisti merkinnän Strategisen tutkimuksen instituutista ennen oikeudenkäyntiään vuonna 2018. Aiemmin hän toimi virallisestikin Venäjän ulkomaantiedustelua lähellä olevan Strategisen tutkimuksen instituutin Pohjoismaiden edustajana.


Median hankala paikka


Medialle QAnon on ollut hyvin vaikea paikka. Se on ensinnäkin ollut “vain” verkkomaailman ilmiö, ei “oikeassa elämässä”. Kun polvijärveläinen valtuutettu nousi alkuvuodesta otsikoihin holokaustin kieltämisen takia, eivät mediat tarttuneet hänen avoimilla sosiaalisen median tileillään selvästi näkyvillä olleeseen QAnon-vakaumukseensa. Kysymys oli varmaan osittain siitä, ettei ilmiötä tunnistettu ja osittain siitä, että kaikkein eniten varotaan “julkisuuden antamista” hullulle salaliittoteorialle.Tämä on suhteellisen yleinen lähestymistapa toimituksissa, kun törmätään ikäviin ilmiöihin. Esimerkiksi itsemurhia varten on olemassa medioissa toimintatapa, jolla pyritään välttämään se, että kukaan saisi julkisuudesta kimmoketta riistää oman henkensä. Osansa voi olla myös sillä, että tällaisia liikkeitä esiteltäessä kriittisessä valossa, saa runsaasti palautetta. Jopa uhkauksia ja vihapuhetta. Tämä on yksi monista tarkkaan mietittävistä asioista päätettäessä siitä, miten käsitellä QAnonia mediassa.


QAnon-piireissä median hiljaisuus tulkittiin haluksi vaikenemalla vaientaa heidät. Kun juttuja sitten tuli, tulkittiin niiden olevan hyökkäyksiä. Kun QAnon on ilmiön kasvun myötä ollut yhä useammin esillä, on näkyminen mediassa tulkittu koordinoiduksi hyökkäykseksi. Tulkinnoissa pidetään joka vaiheessa johdonmukaisesti kiinni siitä, että media on pahuuden puolella ja siksi QAnonia vastaan. Tämä on lähtökohtaisesti tarpeellista, koska journalistinen media kertoo aivan eri maailmasta kuin mihin he uskovat. Siksi on välttämätöntä nollata sen antama tieto pahan puolella olemiseksi.


Ongelmia on ollut myös sosiaalisen median alustoilla, joilla QAnon sai hyvin rauhassa kasvaa. Kun koronan poikkeusajat alkoivat, niin tämä näkyi myös vahvasti kasvaneena kiinnostuksena salaliittoteoriaa kohtaan. Ryhmien jäsenmäärät kasvoivat nopeasti, kun ihmisillä oli aikaa ja halua etsiä jotain lohduttavaa. Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten puolella liikehdintää oli seurattu jo jonkin aikaa huolestuneesti. Sekä Twitter että Facebook sulkivat suuria määriä QAnon-tilejä ja -ryhmiä, mutta liian myöhään. Ilmiö on jo liian laaja siihen, että se hiipuisi näkyvyyden puutteeseen. Tottakai on hyvä sulkea väyliä viestiä suurelle yleisölle, mutta näin laaja ilmiö löytää kyllä keinoja tavoittaa uusia ihmisiä. QAnon on ryhmittäytynyt sulkemisten myötä osin uudelleen. Käytössä on muun muassa Telegram, VKontakte, Parler, WeGo ja muita pienempiä some-alustoja. Videoita on siirretty muun muassa Bitchuteen YouTuben tartuttua ongelmaan. Näissä vaihtoehtoisissa kanavissa on mahdollista käydä omaa keskustelua, mutta niissä ei uusia ihmisiä juurikaan tavoita. 

QAnon ja korona


Koronaepidemian levitessä maailmalla pysyi Q asiasta hyvin pitkään hiljaa. Vasta 23.3.2020 tuli ensimmäinen droppi, joka käsitteli asiaa. Se naulasi siihen asti hieman horjuneen Q-väen kannan koronaan: keksitty juttu. Valheellinen pandemia on heidän mukaansa juoni, jolla käydään Trumpia vastaan. Toisaalta sitten Trumpin kehumia lääkkeitä kehutaan ja pidetään pahuuden juonena estää näiden käyttö.


QAnon-piireissä jaettiin laajasti käsitystä, että 5G-verkon leviäminen edistää taudin leviämistä. Säteilyn katsottiin heikentävän ihmisten vastustuskykyä ja edistävän näin taudin leviämistä.


Tuleva koronarokote on QAnonin seuraajien mukaan pahan väline. Sen esitetään siirtävän salaa mielenhallintaan tarkoitetun sirun ihmiseen. Rokotteen on myös väitetty tekevän ihmisistä hedelmättömiä niin, että hedelmällisyyshoitojen avulla voidaan kontrolloida sitä, kuka saa lapsia ja kuka ei. Tässä näkyy hyvin, miten QAnon sulauttaa itseensä jo pidempään olemassa olleita salaliittoteorioita, tässä tapauksessa sirukontrollin ja rokotusvastaisuuden.


Suomalaisella Q-palstalla keskusteltiin rokotukseen liittyen väkivallattomasta defender-toiminnasta. Tarkoituksena olisi siis joukkovoimalla estää ketään joutumasta väkisin rokotetuksi. Väkisin rokottaminen ei toki Suomessa ylipäätään ole mahdollista, mutta keskustelu kuvaa hyvin sitä mielentilaa ja tilannekuvaa, jota Q-piireissä luodaan rokotteeseen liittyen.


Suhtautuminen konkretisoitui myös Koronavilkku-sovelluksen tultua ladattavaksi. Tunnelmat Q-väen keskuudessa tiivistävä päivitys sai noin 150 reaktiota ja lähes 100 kommenttia Qanon Suomi -Facebook-ryhmässä. “Huh huh, seinällä tulvii kavereiden päivityksiä "koronavilkku ladattu, lataathan sinäkin". No en todellakaan lataa, mut uskaltaako sitäkään sanoa!”


Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin sekä Berliinissä että Lontoossa koronarajoitusten vastaisia mielenosoituksia, joiden suuret väkimäärät selvästi voimaannuttivat ihmisiä Suomessakin. Varsinkin Berliinin marssilla äärioikeiston osuus oli näkyvä. Lontoossa puolestaan oli yhtenä puhujana David Icke, salaliittoteorioiden maailmantähti, joka tekee kansainvälisiä  esiintymiskiertueita. Niissä hän esittelee ajatuksiaan muun muassa siitä, että ihmishahmon ottaneet liskot hallitsevat maailmaa.


QAnonin viholliset

Kuten hyvän ja pahan vastakkainasettelussa aina, on vihollisten nimeäminen ja kuvailu olennaisen tärkeää. QAnonissa vihollisia on paljon ja ne voidaan jakaa kahtia. Toisaalta ovat kuvitellut ja toisaalta todelliset viholliset. Siis siinä mielessä todelliset, että ne tahot ovat olemassa. Ne ovat presidentti Trumpin vihollisia: demokraatteja, vasemmistolaisia, ylipäätään ketä tahansa Trumpia vastustavia. 


Eräänlainen kattokäsite vihollisille QAnonissa on globalistit. Nämä globalistit ovat maailmanlaajuisen valtaeliitin jäseniä ja palvelijoita, jotka ovat pedofiilejä ja lastenmurhaajia.

Globalisti-nimityksestä käy ilmi, miten QAnon näkee kansallisvaltioiden olevan se oikea ja luonnollinen tapa järjestää maailma. Sinällään tämä, kuten lähes kaikki muukin QAnonissa,  on selvä jatke Trumpin America First -politiikalle. 


Black lives matter -mielenosoitusten aikana presidentti Trump on syyttänyt niiden olevan Antifan toimintaa. Antifa ei ole oikeasti järjestö, vaan eräänlainen avoin tuotemerkki, jonka alle voi kuka tahansa halutessaan järjestää antifasistista toimintaa. Antifan ei ole tutkimuksen mukaan todettu tappaneen ketään Yhdysvalloissa viimeisen 25 vuoden aikan, mutta samana aikana on äärioikeisto tappanut yli 300 henkilöä. QAnonin, ja Trumpin, näkökulmasta se on kuitenkin äärimmäisen järjestäytynyt ja aikaansaava terroristijärjestö.

Lasten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä on tällä hetkellä QAnonin asenteellinen sisäänheittotuote. Meillekin on rantautunut nopeasti Children are Sacred - Lapset ovat pyhiä -liikehdintä. Yhdysvalloissa on järjestetty lukuisia #SaveTheChildren -mielenosoituksia, joiden järjestäjinä ovat toimineet QAnon-aktiivit. Ihmiskaupan ja lasten hyväksikäytön vastaiset marssit ja kampanjat ovat tapoja, joilla he houkuttelevat ihmisiä kontaktiin.


Pedofiliaa, myös järjestäytyneessä muodossa, on oikeastikin olemassa ja se osaltaan tekee teemasta hyvin käyttokelpoisen. Aihe ylipäätään on sellainen, että se kammottavuudessaan estää analyyttisen ajattelun hyvin tehokkaasti ja antaa liskoaivoille vallan päätöksenteossa. Teema antaa myös mahdollisuuden heittää kriitikoiden silmille rumia epäilyksiä tai jopa syytteitä. QAnonin uskovat kysyvät verkkokeskustelussa joskus ihan konkreettisestikin, että et kai sinä pedofiilejä suojelle? Koska niin teet, jos et liity meihin tai ainakin suhtaudu meihin myönteisesti.


Yleinen narratiivi tässä yhteydessä on se, että virkakoneisto ja media peittelevät pedofiiliverkostojen toimintaa. Mutta silti jokainen uutinen pedofiilien kiinniotosta on silti todistavinaan, että he ovat oikeassa ajatuksessaan globaalista pedofiilisalaliitosta.


Kuten harhaisissa salaliittoteorioissa voi käydä, niin niihin liian syvälle uppoavat alkavat toimia harhojensa mukaan. QAnoniin uskovia on pidätetty lasten kaappauksista ja pedofiileinä pitämiensä ihmisten murhayrityksistä.


Keksittyjä ja oikeita tarkoituksia


QAnon on myös monin tavoin apokalyptinen ajatusrakennelma. Sen mukaan pian koittaa Myrsky, joka tällaisille uskomusjärjestelmille  tyypillisesti hävittää väärät rakenteet ja pyyhkäisee pahan pois maailmasta. Tämän jälkeen ainakin uskoville vallitsee vauraus ja turvallisuus. Ainakaan vielä tähän taisteluun ei ole vaadittu osallistumista muuten kuin “tietoa levittämällä”. 


Myrsky ilmaisuna on otettu Trumpilta. Samaan aikaan, kun ensimmäinen Q:n droppi ilmestyi, kertoi media, miten Trump oli sanonut kenraaleilleen nyt olevan tyyntä myrskyn edellä. Trumpin ilmaisun sekavuudesta onkin hyvä ammentaa erilaisia narratiiveja ja yksi Trumpin menestyksen salaisuuksista onkin, että hän saa ihmiset jatkuvasti puhumaan itsestään. Hyvä esimerkki tästä on, miten koomisen covfefe-twiitin monet uskovat kertoneen vasta kaukana tulevaisuudessa häämöttävästä koronaepidemiasta ja sen parannuskeinosta.


QAnonin messias, suuri pelastajahahmo on siis presidentti Donald Trump, joka Putinin ja Xin tukemana puhdistaa maailman. Sitä ennen on oikeaan asiaan uskovien kuitenkin kamppailtava ja kärsittävä. Digitalisoituneessa maailmassa tämä tapahtuu sosiaalisen median alustoilla. Q:n uskovat nimittävät itseään digitaalisiksi sotilaiksi, joita vastaan taistellaan banneilla ja ryhmien sulkemisella. 


Yksi QAnonin keskeisiä sloganeita on ”Trust The Plan”, luota suunnitelmaan. Tämä ajattelutapa sisältää lupauksen siitä, että asiat sujuvat hallitusti ja oikeaan suuntaan, vaikka pinnallisesti ei näytä tapahtuvan mitään luvattua. Suomessa eräs liikehdinnän keskeinen hahmo päättää viestinsä seuraajille aina rohkaisevaan “Hyvä tästä tulee”- kohotukseen. 


Sinällään QAnon on siis positiivista tulevaisuutta varsinkin seuraajilleen lupaava ajatusrakennelma. Kun paha on kukistettu Myrskyn myötä, koittavat hyvät ajat kaikille muille paitsi deep staten toimijoille. Heidät vangitaan ja heitä rangaistaan. Tässä rangaistuskuvastossa nousevat usein esiin kuolemanrangaistus ja Guantanamon vankileiri.


Myrskyn jälkeistä aikaa ei ole määritelty mitenkään konkreettisesti. QAnonin kannattajien tapana on luoda omia tarinoitaan siitä, mitä on tapahtunut tai tapahtumassa. Ilmiö muistuttaa fanifiktiota, jossa asiasta innostuneet tuottavat jonkin olemassa olevan pohjalta uutta sisältöä. Tässä tapauksessa kyse on Trumpin faneista ja heidän kehittämästään fiktiosta.


QAnonille tyypillisesti näissä tulevaisuuden kuvailuissa käytetään jo ennestään olemassaolevia salaliittoteorioita. Usein esillä on akronyymi NESARA. Nesara on laki kansantalouden turvasta ja uudistuksesta, jonka presidentti Bill Clintonin ja Yhdysvaltain kongressin väitettiin salassa laatineen. Siinä luottokorttivelat ja asuntolainat annetaan anteeksi pankkien ja hallituksen tekemien petosten takia. Suurin osa veroista poistetaan ja valtion nykyinen hallinto alhaalta huipulle asti erotetaan ja uusitaan.Q:n oikea henkilöllisyys on kaikesta huolimatta edelleen pysynyt epäselvänä. Sitä ovat yrittäneet selvittää niin uskovaiset kuin muutkin. Uskovaiset ajattelevat Q:n olevan yksi tai useampi Trumpin lähipiirin sotilas- tai tiedusteluhenkilö. Q+ taas on heidän kielenkäytössään Trump itse. 


Todellisessa maailmassa epäilykset kohdistuvat tällä hetkellä useimmin Jim Watkins -nimiseen henkilöön, joka omistaa 8kun-keskustelufoorumin. Siellä Q:n dropit ilmestyvät tällä hetkellä. Vähintään Watkinsiilla on teknisesti kyky hallita Q:n droppien julkaisua.


On olemassa myös merkkejä siitä, että henkilöt Q:n takana ovat eri vaiheissa ainakin osittain vaihtuneet. Mutta mitään varmaa tietoa julkisuudessa ei ole olemassa Q:n taustalla olevista henkilöistä tai heidän motiiveistaan. Johonkin he kuitenkin haluavat käyttää koko ajan kasvavan ihmisjoukon uskoa ja sitoutumista.


Mihin QAnonia oikeasti tarvitaan?


QAnonin olemus fiktiivisten asioiden vastustajana nostaa ikään kuin seinän eteen liikehdinnän tarkoituksen etsimisessä. Taustalla täytyy olla jokin muu syy kuin ilmoitettu. Ei ole olemassa globaalia pedofiilisalaliittoa hallitsemassa maailmaa, joten on oltava muu tarkoitus sille, että ihmisiä kerätään yhteen ja heitä sitoutetaan tietynlaisiin käsityksiin. Tähän asti ihmisiä on ennen kaikkea kehotettu etsimään totuutta ja levittämään sitä. On luotu joukko, jolla on tietty näkemys tilanteesta ja vahva motiivi toimia. 


Oma vaiheensa tässä ihmisten sitouttamisessa QAnoniin oli viime kesän Take the oath -tempaus. Q:n dropissa oli kehotus vannoa Yhdysvaltain virkavala, lisättynä Where we go one, we go all -motolla. Kyseessä on siis vala, jossa ihminen sitoutuu tottelemaan ja palvelemaan sekä laittamaan oman itsensä sivuun suuremman tarkoitusperän edestä. Vaikka valan pystyy periaatteessa tulkitsemaan pelkäksi isänmaallisuuden osoitukseksi, on siinä mahdollisuuksia paljon muuhunkin. Valan vannonut henkilö on sitonut itseään henkisesti syvemmälle siihen asiaan, jolle vala vannottiin ja tässä tapauksessa se vannottiin QAnon-liikehdinnälle.


Valan vannomisen yhteydessä esiin astui voimallisesti evp. Kenraali Michael Flynn. Sotilastiedustelussa uransa tehnyt ja sen johtajaksi asti yltänyt Flynn sai aikanaan potkut Obamalta ja liittyi hyvin varhain Trumpin ryhmään. Hän ehti toimia lyhyen aikaan Trumpin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana, kunnes joutui eroamaan. Hän oli salannut yhteyksiään Venäjän suurlähettilääseen tutkinnassa ja näiden valheiden takia hän joutui syytetyksi. Flynn tunnusti rikokset, mutta oikeusministeri puuttui oikeudenkäyntiin ennen tuomion julistamista ja peruutti syytteet lakiteknisen syyn takia. Monimutkainen juridinen prosessi jatkuu edelleen ja sitä seurataan QAnon-piireissä kamppailuna Trumpin ja deep staten välilä.


Flynn on siis henkilö, joka tietää hyvin tarkkaan, miten maailma toimii. Silti hän perheineen astui esiin ja vannoi QAnon-valan. Hänellä täytyi olla siihen jokin syy. Se voi olla demokraattien ärsyttäminen, se voi olla jotain ikävämpää. 


Sotilastiedustelun ammattilaisena Flynn tietää, miten vaikuttamisoperaatiota hoidetaan. Hän puhui jo 2016 nuorten republikaanien kokouksessa siitä, miten kansalaiset voivat digitaalisesti saada aikaan asioita kuin taistelevat joukot ikään. Se mitä hän kuvasi puheessa, muistuttaa kovin paljon sitä, miten QAnonin digitaaliset sotilaat tänä päivänä toimivat.Kun laskee yhteen hänen uransa asevoimien tiedustelussa, konfliktin periviholliseksi mielletyn Obaman kanssa, palveluksen Trumpin kampanjassa ja hallinnossa sekä hänen oman vapautensa riippuminen Trumpin asemasta presidenttinä, niin tuloksena on toimija, joka osaa ja on valmis monenlaiseen tunnetusti keinoja kaihtamattoman Trumpin puolesta.

 

Yksi selitys Flynnin toimille ja Q:n dropeissaan antamalle siunaukselle on, että operatiivinen komento on siirretty Flynnille. Reilua viikkoa ennen kuin Flynn vannoi Q-valan, ilmoitti Q dropissaan: “Michael Flynn - The People's General. Soon.” Hän siis oli sopinut asiasta Q:n takana olevien ihmisten kanssa ja on nyt Q:n sitoutunut ja sen hyväksymä kansan kenraali. Hänellä on uskottavuus seuraajien silmissä ja näin valmius toimia tarvittaessa Q-väen operatiivisena  johtajana ja heidän julkisena äänitorvenaan. Mihin ikinä Q:n seuraajia aiotaankin käyttää, niin näyttää vahvasti siltä, että heitä johtaa kenraali Flynn.


Sitä mitä nämä pyrkimykset ovat, voi tarkastella sen mukaan, että mihin Q-väkeä voi käyttää. Ainakin fanaattisempi osa joukosta näkee itsensä taistelijoina pahan valtaa vastaan. QAnonin seuraajat ovat jo verkossa olleet hyödyksi heitä liehitelleille republikaaniehdokkaille ja he ovat myös kohdistaneet häirintää vihollisiksi katsomiinsa. Tätä tapahtuu osin kuin itsestään, sillä ainakin kiihkeämmät QAnonin seuraajat tulkitsevat omaan toimintaansa ja ajatusmaailmaansa kohdistuneen kritiikin merkiksi pahuuden puolustamisesta.


Yksinkertainen ja hyvällä todennäköisyydellä ainakin osittain ilmiön ylläpitämistä selittävä tekijä on marraskuun presidentinvaalit. Ne ratkaistaan edellisten vaalien tapaan muutamissa vaa’ankieliosavaltioissa, joissa ykköstuhansilla äänillä voi olla ratkaiseva merkitys koko vaalin tulokselle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Trumpilla ei yksinkertaisesti ole varaa käydä QAnonia vastaan. 


Jos ajatusta QAnonin tarkoituksesta  lähtee viemään vielä pidemmälle, valistuneen arvailun avulla, ovat näkymät synkkiä. Jos Trump valitaan toiselle kaudelle, niin QAnonin poliittinen ulottuvuus voimistuu ja republikaaninen puolue muuttuu yhä enemmän salaliittoteorioiden pohjalta kannatuksensa hakevaksi. Yhä useammassa esivaalissa maltillisemmat konservatiivit syrjäytetään ja esille astuvat Trumpin kannattajat, joille QAnon puolestaan on vähintäänkin jollain tasolla positiivinen asia.


Jos Biden valitaan, voi arvella, että QAnonista kehittyy eräänlainen vastarintaliike, joka pitää hänen valintaansa petoksena ja valtaansa pahan voittona. Ikävän helppoa on kuvitella tämän johtavan myös väkivaltaisuuksiin maassa, jossa aseita on helppo saada. Yhdysvaltain vapaa aseenkanto-oikeus perustuu ajatukseen, että kansalaisten on voitava puolustautua valtion tyranniaa vastaan. Trumpin vaalikampanja perustuu jo tällä hetkellä sille, että Bidenin hallinto julistetaan kansalaisten ja heidän vapautensa viholliseksi. 


Q:n seuraajien käyttö voi tulla vastaan, jos vaalien tulos jää ikäänkuin ilmaan. Silloin somen ilmapiirillä on oma merkityksensä, vaikka tulos loppujen lopuksi ratkaistaisiin oikeussaleissa. Vuoden 2000 presidentinvaalien uudelleenlaskentaa Floridassa häiritsivät republikaanien likaisten temppujen osaston organisoimat mielenosoittajat. Valtavasti lisääntyneen postiäänestyksen, koronan ja polarisoituneen ilmapiirin myötä vaaliprosessi altistuu erilaisille häiriöille. Koska Venäjän vuoden 2016 vaalihäirintään ei ole käytännössä vastattu lainkaan, tarkoittaa se sitä, että samaa on luvassa ja sitä on tulossa myös muista maista sekä kotimaisista lähteistä. Äärimmäisyyksiin asti valmis ja omistautunut joukko voi sellaisessa tilanteessa olla hyvin käyttökelpoinen Trumpin tapaiselle toimijalle, joka tavoittelee voittoa keinoja kaihtamatta .


Lopuksi


QAnon on sisällöltään ja muodoltaan tähän aikaan ja paikkaan sopiva salaliittoteoria. Sen teemat ovat melkeinpä ikuisia, mutta niiden soveltaminen ja levittäminen tapahtuu äärimmäisen tiukasti kiinni ajassa. Sen totuuskäsitys on joustava eikä se näin ollet hirttäydy kiinni faktoihin. QAnon on ennen kaikkea osallistavaa ja hajautettua toimintaa, jossa suuret väkimäärät pystyvät tuottamaan huomiokilpailun avulla toimivaa ja viraalia materiaalia oman viestin levittämiseksi.Koska koko ajatusrakennelma perustuu Donald Trumpin presidenttiydelle, muokkaavat siihen liittyvät tapahtumat merkittävästi kokonaisuutta. Marraskuun alun presidentinvaalit Yhdysvalloissa ovat koko QAnonin olemassaolon ytimessä. Voi hyvinkin olla, että koko systeemiä pidetään yllä vain sen takia. 


Yhdysvalloissa QAnon on jo poliittinen voima. Euroopassakin sen on nähty yrittävän vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Joka paikassa se on joka tapauksessa lähde henkilökohtaisille murhenäytelmille. Sen normaalielämästä ulossulkeva luonne saa Q:n seuraajat kuin itsestään ryhmäytymään tiukaksi ja kulttimaisuuteen asti sisäisesti solidaariseksi ryhmäksi. Pian sen ympärille todennäköisesti nouseva moraalipaniikki eristää näitä ihmisiä entisestään. Eristäminen voi määrällisesti pienentää ryhmää, mutta samalla myös radikalisoida uskollisena pysyviä. Kannattaa muistaa, että pilkka QAnoniin uskovia kohtaan ei auta mitään eikä ketään, vaikka esitetyt näkemykset tuntuisivat miten todellisuudelle vierailta.


QAnon ja ajatus pahuuden hallitsemasta maailmasta ei varmasti häviä kokonaan pois pitkään aikaan. Samat tekijät, jotka saivat tämän salaliittoteorian nousuun, vievät myös tuulen sen siipien alta. Trumpin presidenttiys loppuu joka tapauksessa joskus, näillä näkymin todennäköisemmin jo tammikuussa. Korona saadaan tavalla tai toisella aisoihin. Toki ihmiskunnan sylissä on pian kiihtyvät ilmastonmuutoksen seuraukset ja silloin jotkut taas turvautuvat salaliittoteorioihin kestääkseen epävarmuutta ja pelkoa.

13 kommenttia:

 1. Hyvä ja asiaa avaava teksti. Hulluja on monenlaisi

  VastaaPoista
 2. Hyvä kirjoitus. Mutta tarvitseeko QAnonilaisten todella enää käynnistää mitään sotaa. Amerikan kaupungithan ovat jo ilmiliekeissä BLMn asiantuntevasti kohennellessa.

  VastaaPoista
 3. Kannattaa katsoa blokkimediaa youtubesta.. saa ehkä erillaisen käsityksen tästä Qanon liikkeestä.. valtamedialla näyttää olevan suuri tarve mustamaalata asia niille jotka eivät ole vielä kuulleet asiasta ja saattaisivat jopa kiinnostua.. tässä on rummutettu muutama vk putkeen eri valtamedian pastoilla lehdissä. Jopa uutis aamussa,seurassa jne.. suosittelen ihan samoin kuin Q suosittelee
  . Alkakaa tutkimaan näitä itse.. uskonto tämä ei ole vaan liike joita kiinnostaa saada eliitin harrastamat hirveydet esiin.. seuratkaa jenkkejä mitä siellä tapahtuu.. blokkimedia antaa kyllä hyvät ohjeet ja alun tutkimiselle

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No höpsistä nyt taas. X-D

   Suosittelen kyllä itsellesi sieltä kaninkolosta takaisin kömpimistä ennen kuin sössit asiasi pahemmin.

   Kyllä ihmiset voivat sitten olla toopeja, mutta ainahan teikäläisiä maailmantuskaisia, herkkäuskoisia, vainoharhaisia hörhöjä on kai ollut - nykyään olette somen myötä vain onnistunut löytämään toisenne helpommin kuin ennen ja saaneet näkyvyyttä aivan toisin kuin koskaan ennen.

   Hyvää loppuelämää joka tapauksessa. Jonain päivänä saattaa nolottaa ja pänniä aika tavalla, kun tolkku alkaa palailla.

   Poista
 4. Tänään Ylen sivuilla kerrotaan poliisin kuoliaaksi ampumasta Antifa-liikkeen kannattajaksi tunnustautuneesta Michael Reinoehlista. Poliisi oli pidättämässä Reinoehlia epäiltynä Trumpin kannattajan murhasta. Ylen uutisessa huolella alleviivataan, että Antifalla ei ole organisaatiota eikä jäseniä.

  Ylläolevassa kirjoituksessa taas korostetaan, että tutkitusti Antifa ei ole surmannut ketään ainakaan 25 vuoteen. Miten ihmeessä olisi, kun sillä ei ole edes jäseniä. Siksi laskuri pysyy edelleenkin nollassa. Mutta "Suopea ääneenajattelija" epäili, että QAnonista saattaisi kehkeytyä väkivaltainen toimija. Suuresti epäilen. Minusta nimittäin näyttää, että QAnon kopioi tämän Antifan oivallisen sosiaalisen keksinnön: silläkään ei taida olla ainuttakaan jäsentä. On vain ihmisiä, jotka kukaties suhtautuvat siihen jollakin tavalla. Tai sitten ei. Kenen tappamisista sekään voisi olla vastuussa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eiköhän se riitä että yksilöt tuomitaan yksilöinä, ellei mitään varsinaista taustaorganisaatiota ole osoitettavissa. Salaliittohörhöthän ovatkin jo aika hyvin yksilöinä tuomioita ja pakkohoitoa keränneet.

   Toivottavasti mahdollisimman moni tulee tolkkuihinsa ennen kuin heidät täytyy yleisvaarallisina kaheleina lukita järjellisen yhteiskunnan ulkopuolelle.

   Poista
  2. Fasisteja joidenka lipuissa lulee antifasisti8. syyskuuta 2020 klo 1.33

   Kommunistisella Antifa-kapinaliikkeellä on hajautettu organisaatiorakenne.

   "Antifan tavoite on kommunistisen maailmanjärjestyksen luominen"

   https://www.oikeamedia.com/o1-139805

   Poista
 5. Hieno kirjoitus! Minulta meni hyvä kaveri tuohon. Häneltä meni työpaikka,kaverit,kiekkojoukkue,sukulaiset ja viimeisenä oma perhe.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. nopeaa toimintaa! aika hyvin muutamassa kuukaudessa..
   ajatella ett' oma perhe hylk'' trumpin kannattamisesta.. on se julmaa.. itselt' mennyt monta hyv'' tuttua sosialistien valheisiin mukaan. ovat el'neet valheessa siit' l'htien ja ovat nyt valtakunnan eliitin j'seni'..

   Poista
 6. No jaa, saahan ja pitäähän sitä selitellä. Tylsintä on, että ilmeisesti salaliittoteoriat eivät pidä paikkaansa, koska silloin meidän on myönnettävä, että me ihmiset olemme suurempia laumasieluja kuin koskaan. Siis meidän on myönnettävä, että me panimme vapaaehtoisesti maailman kiinni, suuressa osaa maailmaa kuljemme sakon uhalla kuonokoppa naamalla, media kertoo yksipuolisia kauhujuttuja jostain viruksesta ja suuri osa ihmisistä haluaisi vielä enemmän rajoituksia, jos ei nyt omaansa, niin naapurin elämään kuitenkin.

  Tämä siitä huolimatta, että jopa valtalehdistöstä voi löytää jostain nurkasta tilastot kuinka tämä virus tappaa ja kuinka niin on käynyt joka vuosi aikaisemminkin ja tulee myös käymään. Joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän.

  Me jakaudumme tässä virushömpässä, niin kuin kaikessa muussakin kahteen Amerikan mallin leiriin. Toiset uskovat niin ja toiset uskovat näin ja niin kuin aina uskovaisten kesken lähin väärinuskovainen on ehdottomasti väärässä.

  VastaaPoista
 7. Hieno kirjoitus. Melkoisesta pituudestaan huolimatta tiivis kuvaus ilmiöstä.

  VastaaPoista
 8. Tuostahan hyvin huomaamme, kuinka helposti manipuloitavia älykkäänä itseään pitävätkin ovat.
  Kansallisosialismi ja Stalinismi ja myös Trotskilaisuus levisivät samaan tapaan salaliittoteorioilla ryyditettyinä.
  Saas nähdä mitä tämä uusin viritelmä saa aikaan,vai saako mitään.
  Liberaalin aglosaksien suuntauksen ihmiskäsitys onneksi on joukkovoimaa poissulkeva, koska heille jokainen yksilö on periaatteessa toinen toiselleen potentiaalinen vihollinen, eivätkä he koe eivätkä tunne keskeään veljeyttä saati toveruutta.

  VastaaPoista
 9. Kirjoitit seuraavasti juttusi alkupuolella> QAnoniin uskovat kokevat väkevästi olevansa eturintamassa hyvän kamppaillessa pahan kanssa. Tavalliset ihmiset eivät edes ymmärrä, mitä on käynnissä, sillä he ovat “unessa”. Tämä, kuten moni muu QAnon-fraasi, on napattu Matrix-elokuvasta. Asetelma onkin heidän mielestään täysin sama kuin tässä elokuvaklassikossa: paha pitää ihmisiä vallassaan ja estää heitä ymmärtämästä maailman todellista luonnetta. On noustava vastarintaan ja lyötävä paha, jotta koko ihmiskunta voisi pelastua. Sinällään huvittavaa on, että Matrixin tekijät tarkoittivat elokuvansa vertauskuvaksi transseksuaalisuudesta transsukupuolisuudesta.>

  haluan valaista ett' tuo unessa oleminen tulee matrixiinkin ja l'nsimaihin etenkin hindu ja buddhalaisuudesta sek' taolaisuudesta. matrix ei keksinyt mit''n uutta mutta se kuvitti vanhaa traditiota. *en tiennytk''n ett' sekin olisi kytketty kaapista tulemiseen, ehk' niinkin voi n'hd' jos muuta ei n'e. kuulostaa sosialistin puheelta jossa kritisoidaan uskontoa.t'rke't asiat liataan moraalittomuuksilla.mist' t'llainen ajatus tulee]
  voisit siis yht'hyvin kirjoittaa ett' QAnon on samoilla linjoilla vanhimpien viisaustraditioiden kanssa.

  se on toki huomionarvoista ett' sosialismi tmv on loistoesimerkki salaliittoteoriasta. se vain suomessa 2020 on tullut hallituksen omaksi lempiteoriaksi ja yleisesti hyv'ksytyksi valheeksi, ihan vain lupaamalla katteettomasti vapuksi satku kaikille!
  anteeksi fonteista..

  VastaaPoista