sunnuntai 17. joulukuuta 2017

Helsingin Sanomat ja tiedustelun salaisuudetHelsingin Sanomien julkaisema juttu Puolustusvoimien tiedustelusta on herättänyt melkoisen myrskyn. Kun asiaa valtiovallan puolelta kommentoi ensimmäisenä virallisesti tasavallan presidentti, niin tietää, että nyt on tosi kyseessä. Itse juttu sisältää pääosin yleisluontoisen kuvauksen Puolustusvoimien signaalitiedustelusta.

Juttu perustuu HS:n haltuunsa saamiin asiakirjoihin. Tai ainakin ne asiakirjat ikäänkuin selittävät jutun kokonaan, vaikka veikkaisin muutakin toimittajantyötä tehdyn kiitettävästi. Toinen jutun kirjoittajista, Lumilapio-palkinnolla tutkivasta journalismista palkittu  Laura Halminen twiittasikin prosessin kestäneen hänen osaltaan useita viikkoja. Jutun toinen kirjoittaja, todennäköisesti tahdin jutunteossa määrännyt, erittäin kokenut toimittaja Tuomo Pietiläinen omaa myös vahvan taustan tutkivassa journalismissa. Hän on kirjoittanut useita tiedustelulakiin hyvin kriittisesti suhtautuvia juttuja. Niiden kriittisyys on joidenkin mielestä yltänyt liioitteluksi tai jopa vääristelyksi. Virkakoneistoa Pietiläinen onnistui loukkaamaan nimittämällä eduskuntaan virkansa puolesta kutsuttuja lobbareiksi.

Helsingin Sanomien haltuunsa saamat asiakirjat olivat kaikkein järeimpiä salaisuusluokituksiltaan. Niiden käsittely on niiden oikeassa ympäristössä on äärimmäisen tarkkaa ja hyvin harvalukuinen joukko niitä ylipäätään edes näkee. HS ei lähdesuojaan vedoten paljastanut mitään, miten se aineiston käsiinsä sai.

Kun vuodon lähde selviää, kehystää se tapahtumaa uudelleen. Se, että onko vuoto Puolustusvoimissa, muualla virkakoneistossa vai poliittisessa päätöksenteossa, on iso asia. Periaatteessa lähde voi olla muuallakin, mutta se mahdollisuus on perin pieni. Myös vuotajan motiivi on tärkeä. Yleensä omaa organisaatiotaan vahingoittavaa tietoa vuotavilla on taustalla joko halu paljastaa vääryyksiä tai kostaa jotakin itselleen tapahtunutta. Nyt kyseessä ei ainakaan ole pilliinviheltäjä, sillä HS toteaa haltuunsa saamansa aineiston perusteella Puolustusvoimien tiedustelun toimivan oikein. Jutun ja tietojen julkaisemista perusteltiin näin oikeastaan vain "hyvä tietää" -perustelulla. 

Kun kyseessä on näin salaisia asiapapereita, niin niiden käsittelyssä on valtiolla hyvin tarkat määräykset ja niitä määräyksiä myös valvotaan. HS vakuuttaa käsitelleensä aineistoa sen vaatimalla tarkkuudella. Koska jutun verkkoversiossa oli kuvia näistä salaisista asiakirjoista, on ainakin osa aineistoa ollut myös digitaalisessa muodossa. 

On myös hyvin mahdollista, että lehden julkaiseman aineiston pohjalta on vieraiden valtojen tiedustelupalveluilla mahdollista tehdä myös pidemmälle meneviä johtopäätöksiä Suomen kyvyistä. Pienet yksityiskohdat voivat täydentää jonkun kuvan kokonaiseksi. Vaikka paperien leimaaminen salaisiksi tai erittäin salaisiksi on tosiaan hallinnollinen päätös, kuten HS selittää, niin vaikea on uskoa HS:n olevan viranomaisia kykenevämpi arvioimaan luottamuksellisuuden tarvetta. HS ilmoitti, että oli tarkkaan harkinnut jutussa kerrottavat asiat ja mitään suuria yllätyksiä ei tosiaan esiin noussut. Mutta, kuten sanottua, nyt julkistetun tiedon vahingollisuutta on mahdotonta arvioida. 

Viimeksi kun presidentti kiiruhti julkisuuteen tuntien varoajalla, oli Hollannissa paljastettu Suomen avustaneen Venäjältä ostetun BUK-ohjuksen räjäytyksellä malesialaiskoneen alasampumiseen liittyviä tutkimuksia. Silloin kyse oli arasta asiasta Venäjän suhteen. Nyt presidentti julkaisi muutaman lauseen tiedotteen. Se osoitti heti, miten vakavasta asiasta oli kysymys. Erityisesti tunteet Puolustusvoimien henkilökunnan keskuudessa kuumenivat välittömästi. Tälle nopealle ja kovalle reaktiolle on selityksensä.

Tiedustelu on toimintaa, jossa pyritään eri tavoin saamaan selville tärkeitä asioita päätöksenteon ja turvallisuuden kannalta. Mahdollisimman hyvän tiedon avulla tehdyt päätökset ja tieto turvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja uhista ovat selviytymisen edelltyksiä. Tätä toimintaa on tehty läpi ihmiskunnan historian ja edelleen se on valtion ja muunkinlaisten organisaatioiden ydintoimintaa. 

Tiedustelua tehdään suhteellisen pieneltä, mutta merkittävältä osaltaan salaisilla keinoilla. Jos keinot saadaan selville, tiedonkulku loppuu. Hyvin usein saadusta tiedosta on mahdollista tehdä hyvinkin tarkkoja johtopäätöksiä siitä, miten tieto on saatu. Siksi tiedustelutiedon salaaminen on onnistuneen tiedustelun perusta. Tämä perusta on luonut koko eetoksen alalle, jossa salaisuuksien pitämistä pidetään keskeisenä arvona. Tämä eetos näkyy myös asiaan liittyvässä lainsäädännössä ja määräyksissä. Puolustusvoimien sisäisessä kulttuurissa tiedustelun arkaluonteisuus ja siihen liittyvä tiukka vaitiolo ovat ehdottomia refleksejä. Tiedustelu on maan turvallisuuden takaamisessa ehdottoman tärkeää toimintaa, jonka vaarantaminen vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Näihin reflekseihin ja asenteisiin HS:n juttu paukautti isolla voimalla ja vaikutus myös emotionaalisella tasolla oli sen mukainen. Kun suomalainen kenraali ilmoittaa julkisesti peruneensa maan suurimman sanomalehden tilauksen, on tosi kyseessä. Toki Puolustusvoimien piiristä tuli myös maltillisempia näkemyksiä tilanteesta.

Journalismi puolestaan toimii avoimuuden eetoksella. Sen tehtävä on tuoda esiin ja kertoa asioista ja ilmiöistä. HS perusteli juttuaan juuri tällä tehtävällään kertoa kansalaisille heille tärkeästä asiasta. Kun uusi tiedustelulaki astuu voimaan, on tähän asti erittäin salaisena pidetty sotilastiedustelu merkittävämmässä asemassa ja siksi lehden mielestä on kansalaisten oikeutettua tietää paremmin minkälaisesta laitoksesta on kysymys. Tästä toimijasta ei oltu juurikaan kerrottu, vaikka tiedontarve oli uuden lainsäädännön myötä ilmeinen. Tietotyhjiö täyttyi, kuten sillä on aina, tavalla tai toisella, tapana tehdä.

Tässä nyt käsillä olevassa tapauksessa nämä kaksi hyvin vastakkaista eetosta ovat törmänneet toisiinsa todella kovalla vauhdilla. Eivätkä seuraukseet jääneet vain juridisen prosessin käynnistämiseen, jossa selvitetään tekikö kuka mitä lainvastaista vai ei. Helsingin Sanomien juttujen kommenttipalstoilla ihmiset ovat pääsääntöisesti olleet pöyristyneitä lehden toiminnasta ja varsinkin alussa mielialaa hallitsi lähes kokonaan lehden vastainen ilmapiiri, joka laajentui sosiaalisessa mediassa kattamaan kohdistumaan jopa kaikkiin toimittajiin. Tunteet kuumenivat ja monien lausunnot tulivat tarpeettoman kovasanaisiksi ja pahimmillaan jopa hyökkäyksiksi ylipäätään toimittajia ja journalismia vastaan. Hyvin suureellisia jurdisia termejä maanpetoksesta alkaen manattiin esiin. Tämä tullee herättämään myös vastareaktion, jossa ylimenneet syytökset herättävät halun puolustaa lehden ja toimittajien toimintaa. Toivottavasti tähän ei mennä. >> Toivottavasti ylimenneitä syytöksiä ei tule, eikä olisi tarpeen puolustaa median turvallisuutta ja vapautta.

KRP on ilmoittanut tutkivansa jutun yhteydessä turvallisuussalaisuuden paljastamista. Asiakirjat vuotaneen henkilön tilanne lienee hyvin selvä, vaikka syyllinen hänkin on vasta lainvoimaisen tuomion jälkeen, mutta lehden päätoimittajan ja jutut kirjoittaneiden toimittajien toiminta on myös tutkittavana. Asiaan pyritään saamaan selvyys mahdollisimman pian

PV:n tiedustelulaitoksen johtaja tiedustelupäällikkö, kenraali kenraalimajuri Harri Ohra-aho teki myöhään lauantaina sovinnoneleen Twitterissä HS:n päätoimittajalle Kaius Niemelle. Kaiken kuohunnan keskellä Ohra-aho osoitti minusta kykyä paitsi nousta tilanteen yläpuolelle, myös kykyä tehdä rohkean pelimannilikkeen asian ratkaisua edistääkseen. Siunauksen tälle toimelleen hän sai myös ylipäälliköltä, kun presidentti Niinistö tykkäsi Ohra-ahon twiitistä oman tilinsa kautta. Niemi vastasi twiittin ja lyhyt keskustelu avasi yhteyden. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö juridinen prosessi jyräisi edelleen eteenpäin, mutta ainakin minusta on huojentavaa nähdä, miten suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeiset toimijat pystyvät äärimmäisessäkin tilanteessa luomaan yhteyden. Tämän yhteyden muodostumista tuki varmaan se, että HS:ssa ei tänään sunnuntaina ollut muuta aiheeseen liittyvää, kuin päätoimittajan haastattelu, jossa hän perusteli lehden toimintaa. Alunperin näitä juttuja piti tulla useita ja jotenkin järkeenkäypää olisi ollut, että myös sunnuntainumerossa asiaa olisi käsitelty.

HS pyrki minun mielestäni oikeaan asiaan, kertoa lain myötä yhä keskeisemmässä asemassa vaikuttavasta viranomaistahosta. Mutta se teki sen mielestäni perin väärin. Nyt aineiston julkaisemisessa oli minun mielestäni aivan turhanaikaista pätemistä leimoilla ja kansalaiselle merkityksettömien tietojen täsmällisyydellä. Melko lailla riittävän pitkälle oltaisiin päästy ”HS:n tietojen mukaan” -ilmaisulla. Jos juttu olisi tuonut esiin esimerkiksi viranomaisten väärinkäytöksiä tai muuta merkittävää, olisi jutun aiheuttaman vahinko perusteltavissa. Oikealla asialla väärillä keinoilla siis.

Vaikka pitäisi lehden arviota julkaista aineistoa kuinka vääränä, niin suurin syy salaisuuksien julkituloon on kuitenkin vuotajalla. Salaisista salaisimmasta vuodetaan tietoa ulos ja se on kovin monin tavoin hirvittävä asia. Voisin kuvitella työilmapiirin tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisten keskuudessa olevan melkoisen painajaismainen tällä hetkellä. Valtavasti resursseja tuhlautuu jutun tutkimiseen ja saamiseen päätökseen. Ulkomaisten tiedustelupalvelujen luottamus on kovalla koetuksella ja ilman kansainvälistä tietojenvaihtoa olemme pulassa. Jos jokin taho arvioi kykyjensä tiedustella olevan vaarassa, koska Suomessa on vuoto, niin ei se meille enää tietojaan jaa.

Yllättävän rajuna noussut aalto Helsingin Sanomien toimintaa vastaan ei toivottavasti käänny ristiretkeksi toimittajia ja journalismia vastaan. Sitä taistoa kun käyvät jo erilaiset yhteiskuntavastaiset voimat politiikan marginaaleissa. Vaikka HS monien muidenkin kuin minun mielestäni toimi tämän jutun julkaistessaan väärin, niin asiaa selvitetään paitsi oikeudessa, niin varmasti myös lehden sisällä. Helsingin Sanomat on tasokas, journalistinen julkaisu ja sellaisena myös tästä virheestä huolimatta pysyy. Toivon sen pystyvän käymään tämän prosessin avoimen kriittisesti läpi ja hakemaan taas luottamusta lukijoiltaan. Helsingin Sanomat tarvitsee lukijansa, mutta myös Suomi tarvitsee Hesarinsa. Siksi olisi kaikkien osapuolten tärkeää hoitaa tämä katastrofi tiukasti ja tyylikkäästi, vahingot minimoiden.

Lisäyksiä:

Sanoman hallitus on pyytänyt HS:ltä selvityksen tiedustelu-uutisoinnin journalistisesta prosessista

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan avoin kirje lukijoille:
Artikkeli Viestikoekeskuksesta olisi pitänyt perustella paremmin lukijoille

44 kommenttia:

 1. Kaius Niemen lähtölaskenta alkoi sillä hetkellä, kun juttu julkaistiin. Jää nähtäväksi, riittääkö päätoimittajan vaihtokaan palauttamaan luottamusta. Jatkossa hesarista saanee lukea viranomaisten tiedotteita ja haastattelut muista lehdistä.

  VastaaPoista
 2. Hesari teki tassa tyotaan ja hyvin tekikin. Syylliset loytyvat vuotajista, joten keskitytaan heidan tutkimiseen. Ei jutussa tuntunut olevan mitaan, jokavaikeuttaisi yhteistyota ulkomaisten tiedustelijoitten kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikö teillä Venäjällä ole ääkkösiä näppäimistöissä?

   Poista
  2. Juuri näin. Halmisen juttu oli oikein hyvä ja taitavasti kirjoitettu. Emme kaipaa uutta tiedustelulakia ja kansalaisten kyttäämisen laillistamista.

   Poista
  3. Ketkä me ?. Puhu vaan omasta puolestasi.

   Poista
  4. Venäläinen valehtelu24. joulukuuta 2017 klo 9.17

   Laajemmat ja päivitetyt tiedusteluvaltuudet tarvitaan jotta viranomaiset pystyvät suojelemaan kansalaisia ja kansallista turvallisuutta nykyistä paremmin.

   Poista
  5. Amerikkalaiseten sanelemaa massavalvontaa se on. Sieltä kopioitu tuo sana 'kansallinen turvallisuus', jolla voidaan oikeuttaa kaikki lennokkisalamurhista alkaen.

   Onko joku selvittänyt mitä ylikansallisten tietokonekeskusten ylläpitäjät ajattelee data-liikenteensä monitoroinnista? Tapetaanko tästä jällen tuottava työala?

   Poista
  6. Venäläinen valehtelu25. joulukuuta 2017 klo 11.26

   Ei ole. Kyse on tarkkaan kohdennetusta valvonnasta. Tiedusteluoperaatioon ei ryhdytä ellei ole kyse todella vakavasta uhkasta.

   Pahempien vainoharjojen karkoittamiseksi kannattanee kuunnella myös nämä pari tiedustelulakia koskevat Yle:n podcastit:

   Politiikkaradio Extra: Onko valtiollinen tiedustelu avoimen yhteiskunnan ensivihollinen vai sen tae?

   https://areena.yle.fi/1-4108596

   Ovatko Orwellin opit blokattu tulevasta tiedustelulaista?

   https://areena.yle.fi/1-4300119

   Poista
  7. Mikä tahansa voidaan määritellä "todella vakavaksi uhaksi". Valvontaa ei ole mahdollista kohdentaa ennen kuin kohde on löytynyt. Jos valvontaa ei suoriteta enne kuin todella vakava kohde on löytynyt, niin mikään ei muuttuisi nykytilanteesta. Uusia kohteita ei ikinä löydetä ilman massavalvontaa. Tässä käy niin kuin ylinopeuskameroiden kanssa. Hivuttamalla tuotiin Norjasta käytettyjä kameroita ja vakuutettiin että kyseessä on vain kokoilu! Muahhahha!!! Nyt meillä on 10 km välein kameroita, joilla voidaan haluttaessa automaattisesti lukea kaikki rekisterikilvet ja ainakin etumatkustajien kasvojen tunnistuksella henkilöllisyydet yhdisstettynä vaikka kännykkäsingnaaliin.

   Poista
 3. Median tehtävä on paljastaa merkittäviä yhteiskunnallisia epäkohtia. Silloin tavanomaisesta poikkeavat tiedonhankintamenetelmät voi hyväksyä. Mikä epäkohta nyt paljastui? Ja kun HS hurskastelee lukijan oikeudella tietää, niin nyt meidän pitäisi sitten saada tietää rikollisen nimi.

  VastaaPoista
 4. Lukaisin jutun paperi-Hesarista, mutta nyt en pääse tarkistamaan, onko seuraava jutun perusteella muodostunut käsitykseni oikea: jutussa sanottiin, että vuotaneet asiakirjat olivat alun perin vuotaneet Puolustusvoimista jonkin vieraan maan lähetystöön, joka sitten palautti ne Puolustusvoimille.

  Jos asia todella on näin, eikö silloin vuotajana saattaisi olla kyseinen lähetystö, eikä mikään suomalainen taho?

  Korjatkaa ihmeessä, jos olen väärässä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Korjataan ihmeessä: Mitään tämän tapaistakaan ei ole jutussa väitetty. Tapaus, johon viittaat, sattui lähes 20 vuotta sitten. Ehkä olet lukenut Jukka Parkkarin kirjan "Putin, Vladimir Putin", joka viittaa fiktiivisessä muodossa tähän tapaukseen liian äskettäin, ja sekoitat tapaukset keskenään.

   Poista
  2. Kyllä erittäin salainen leimasimessa pitäisi vielä lukea "mikäli julkaiset ehdotonta vankeutta seuraa" . Tämän reppana LH tajusi vasta vasaroidessaan läppäriään kellarissaaan. Mikä journalistinen taso.

   Poista
 5. Kari Jääskeläinen17. joulukuuta 2017 klo 22.11

  Olipas hyvä ja monipuolinen analyysi Rysky!

  VastaaPoista
 6. Kaiken twitterissä notkumisen lisäksi Rysky ehti tällaisenkin naputtelemaan!? Onks tämä nyt sitä naton hybridisotaa, jota varten perustettiin oikein syytesuojattu yksikkö rajattomilla toimivaltuuksilla?

  Jos Suomen tiedustelu lepää ulkomailta saatujen tiedustelutietojen vaihdon varassa niin pahoin kuin tässä annetaan ymmärtää, niin mitä itse hankittua jakamatonta tietoa Suomessa voi olla jäljellä? Tietojen vaihdossahan pitää myös antaa jotain, joten Hesarin paperit ovat voineet kiertää vaikka Somalian ja Pohjoiskorean kautta Yhdysvaltoihin ja sieltä jopomies on tuonut ja pudottanut ne shortsien taskusta Kolera-altaan reunalle.

  Toisaalta radioteitse ei tänäpäivänä paljoa tietoa kulje, kun liikenne on siirtynyt kuituverkkoihin. Ja nyt sitten halutaan laillistaa tuo verkkovakoilu. En epäile hetkeäkään, etteikö erittäin salainen tekisi sitä jo nyt ja vasallivaltio Suomi jakaa tietoputket realiajassa imperialisti-isännilleen.

  Tämä haisee naton kätyreiden keinolta horjuttaa Suomea kohti pakkojäsenyyttä. Tilatkaa nyt saatana niitä ohjuksia myös Venäjältä että pystytte ampumaan tarvittaessa kaikkiin ilmansuuntiin.

  Hesarin voisi ratsata kunnon rynnäköllä ja lakkauttaa.
  Miten se söpö Halminenkin tällaiseen paskatankkiin hyppäsi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Halminen on vasaroinut kovalevyä ja siitä on syntynyt niin paljon savua, että piti kutsua palokunta, kirjoittaa Yle. Ei jumalauta kovalevy käryä vaikka sen rutistaisi lekalla. Tuhopolttoyrityksen jälkeen poliisin pitäisi vaan poistua, ettei lähdesuoja vaarannu. Kaius vakuuttaa, ettei salaista materiaalia ollut Halmisen koneella, mutta miksi se sitten piti polttaa? Ilmeisesti KRP:n komentoketjussa on lisää kätyreitä, joka vinkkasi Halmiselle, että nyt pölyt pois nurkista.

   Poista
  2. Voi tulla savua jos johto on seinässä kun tietokonetta moukaroi.

   On pidettävä mielessä että kenraalin mukaan armeija tiesi että joku kyselijä on varastettuja asiakirjoja lukenut.

   Poista
  3. Tuli tässä mieleen, että ehkä vasaroinnin kohteena oli koko läppäri ja onnistui sitten lyömään litium kennot oikosulkuun.

   Poista
 7. Avoimessa yhteiskunnasaa ei voi olla salaisuuksia kenelläkään, varsinkaan ei valtiolla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juu juu. Esimerkiksi jenkeissä pitäisi epäilemättä paljastaa kaikille mafiaa vastaan kääntyneiden kruununtodistajien uudet nimet ja osoitteet, koska kansalla on oikeus tietää. Lupara-Luigi ja Pistooli-Pietro kiittävät.

   Poista
 8. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Poistin tästä Pauli räsäsen kommentin, koska kommentti oli niin harhainen ja tyhmä.

   Poista
  2. Harmillista. Jos se oli harhaisempi ja tyhmempi kuin hänen kommenttinsa yleensä, se olisi pitänyt säilyttää jälkimaailmalle mestarin taidonnäytteenä.

   Poista
 9. Jos pitäisi olla huolissaan että Viestikoekeskus saa vastaisuudessa, jos lakiluonnos menee sellaisenaan läpi, luvan kuunnella kaikkea mikä liikkuu kaapaleiden läpi, niin täytyy myöntää että tämä seikka ei jäänyt jutusta päällimmäisenä mieleen. Tämä tulee loukkaamaan meidän perusoikeusia, ja eduskunnassa tulee olla nimettyjä ihmisiä jotka suojelevat näitä perusoikeuksia. Näitä ihmisiä pitää jatkuvasti informoida siitä mitä Viestikoekeskuksessa tehdään. Näiden kansanedustajien tehtävänä on suojata kansalaisten etuja. Helsingin Sanomien ensimmäisessä jutussa sai käsityksen että vuodettu materiaali oli se tärkeä asia, vaikka keskustelun pitäisi keskittyä tiedustelun kasvamiseen ja kaapeleissa sekä aalloilla tapahtuvaan salakuunteluun.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Venäläinen valehtelu19. joulukuuta 2017 klo 5.37

   Ei tässä tarkoituksena ole lainkuuliaisten kansalaisten seuraaminen vaan ainoastaan niiden joita on syytä epäillä muodostavan vakavan uhkan kansalliselle turvallisuudelle kuten terrorismista.

   Tiedusteluoperaation aloitusta varten jokainen keissi täytyy perustella hyvin joka kerta ja hakea lupa sitä varten tuomioistuimelta jolla on päätäntävalta asiassa.

   Tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa tulee valvomaan toiminnassaan täysin itsenäinen ja riippumaton tiedusteluvaltuutettu.

   Laajoilla toimivaltuuksilla ja tiedonsaantioikeukislla varustettu tiedusteluvaltuutettu voisi esimerkiksi puuttua käynnissä olevaan operaatioon jos havaitsee sen lainvastaiseksi ja määrät sen lopetettavaksi ja tehdä tarkastuksia tiedusteluviranomaisten toimitiloihin sekä tietojärjestelmissä.

   Tiedustelutoimintaa valvoo myös parlamentaarisesti eduskuntaan perustettava tiedusteluvaliokunta joka toimii tiiviissä yhteistyössä tiedusteluvaltuutetun kanssa.

   Eli mistään Suomen koko kansan kaiken tietoliikenteen massavalvonnan mahdollistavasta lainsäädännöstä ei tosiaankaan ole kyse.

   Terrorismi ei ole suinkaan ainoa perusteena oleva kansallisen turvallisuuden uhkakuva:

   ”5. Siviilitiedustelun kohteet

   Vakavasti kansallista turvallisuutta uhkaavat:

   1) terrorismi,
   2) vakoilu,
   3) valtio- ja yhteiskuntajärjestystä uhkaava toiminta,
   4) joukkotuhoaseet,
   5) kaksikäyttötuotteiden kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava
   leviäminen,
   6) suuren ihmismäärän henkeä tai yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja
   uhkaava toiminta
   7) Suomen UTP:lle, kansainvälisille suhteille, taloudellisille tai muille
   tärkeille eduille vahinkoa aiheuttava vieraan valtion toiminta,
   8) kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaava kriisi,
   9) KRIHA-operaatiota tai siihen osallistuvia henkilöitä uhkaava toiminta,
   10) kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaava järjestäytynyt kv-
   rikollisuus”

   http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/siviilitiedustelu_knape.pdf


   Pahempien vainoharjojen karkoittamiseksi kannattanee kuunnella myös nämä pari tiedustelulakia koskevat Yle:n podcastit:

   Politiikkaradio Extra: Onko valtiollinen tiedustelu avoimen yhteiskunnan ensivihollinen vai sen tae?

   https://areena.yle.fi/1-4108596

   Ovatko Orwellin opit blokattu tulevasta tiedustelulaista?

   https://areena.yle.fi/1-4300119

   Poista
  2. Ihan sama mikä on tarkoitus, kun laitteet on paikalla ja joka kohdasta erittäin salainen organisaatio käyttää sitä, niin kaikki tieto menee prosessin läpi. Ei muuten voi löytää kiinnostavaa tietoa. Kerättyä tietoa ei voi edes hävittää, koska se voi muuttua kiinnostavaksi vasta jälkikäteen yhdessä muiden tiedonmurujen kanssa.

   Ja lakia tulkitaan aina miten sattuu. Tämän osoittaa jo toimittaja Halmiseen kohdistettu kotietsintä.

   Jos Halmisen elinkeino laitetaan minigrip pussiin, niin kuka uskoo, että tietoa ei urkita joka tapauksessa? Tiedustelulaitos vuotaa, presidentti kuplii ja krp vuotaa tulevasta kotietsinnästä Halmiselle.

   Toinen vaihtoehto on, että tämä on junailtua teatteria. Haluttiin jotain muuta pois päivän puheenaiheista.

   Ja päivän salaliittoteoria: Tikkakoski sanan päälle oli piirretty punainen kilpi.

   Poista
  3. Venäläinen valehtelu19. joulukuuta 2017 klo 19.24

   HÖPÖ HÖPÖ.

   Poista
 10. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 11. Pauli räsänen: kirjoittele muualle mitä haluat, nämä älyttömyytesi vaan riittivät nyt minulle. Jos tosiaan hahmotat ympäröivän todellisuuden kuvaamallasi tavalla, niin otan osaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Rysky mukana HS:n infosodassa? Paras backupata kovalevy ja haudata tikku Jaamankankaalle.

   Poista
  2. Ufoista on kyse. Hesari oli julkaisemassa, mutta aineisto tuhottiin kotietsinnässä. Turhaan, sillä Trumpin toimisto julkistaa jo armeijan ufovideoita.

   Poista
 12. HS suojaa nyt sellaista henkilöä, jolla on pääsy huippusalaiseen Suomen turvallisuutta sisältävään tietoon ja saattaa sen ulkopuolisen vaikka vihollistahon tietoon. Kansalaisen kannalta kysymys ei suinkaan ole jostain ihmeen " journalismista" tai lähdesuojasta, vaan rikollisen suojelusta. Ei kai tällainen myyrä ansaitse parempaa suojaa kuin koko kansa. Lehti ei siis suostu paljastamaan Suomen turvallisuutta vaarantavaa tahoa! Eikö tämä ole paremminkin maanpetoksellista toimintaa kuin " journalismia"?

  VastaaPoista
 13. Kovastihan tämä minusta näyttää siltä, että toimittajat ovat valitettavasti tässä lähinnä hyödyllisiä idiootteja, joita joku käytti onnistuneesti hyväkseen vaikuttaakseen suomalaiseen politiikkaan.

  VastaaPoista
 14. Kaius Niemi: "HS ei ole julkaissut operatiivista tietoa":

  Ote lauantain HS:sta: "Hankittavan järjestelmän tulee pystyä seuraamaan viesti- ja tutkasignaaleja (1,5 MHz – 40 GHz)..... tulee pystyä seuraamaan samanaikaisesti vähintään sataa taajuutta."

  VastaaPoista
 15. Hesarin piti sitten tänään kaivaa eläkeläinenkin naftaliinista selittämään mustaa valkeaksi siitä, että varastettuun tavaraan ryhtyminen ei olisi varastettuun tavaraan ryhtymistä, koska motiivina on sananvapaus... Kun kyseessä ei ole mikä tahansa varastettu tavara, vaan Tll1-2:n asiakirjoja, niin asia muuttuu maanpetokseksi. Vaikka kuinka selittäisi.
  Aikaisempiin tapauksiin on turhaa viitata niiden pohjimmiltaa erilaisuuden vuoksi, ellei kyseessä ole epätoivoinen yritys selittää omia kelvottomia tekoja. Koetanpa nyt vääntää rautalangasta muutaman asian alkuperäisestä, lauantaina ilmestyneestä jutusta.

  1. Viestikoekeskuksen olemassaolo tai sijainti eivät olleet uutisia.
  2. Viestikoekeskuksen toiminta sotilaallisessa signaalitiedustelussa ei myöskään ole uutinen.

  Ylläolevat asiat löytyvät googlaamalla ja ovat jo olleet kotimaisessa lehdistössä. Saatiinhan noilla kyllä raflaavuutta juttuun. #2:n kohdalla oli nähdäkseni yritystä myös väittää, että Vkk olisi jo nyt osallistunut kotimaisten siviilikohteiden laittomaan seurantaan, mutta suureksi pettymykseksi aineistosta ei löytynyt viitteitä sille, mikä myös mainittiin jutussa. Sitten isommat asiat:

  3. Turvaluokiteltua materiaalia on luovutettu HS:n toimittajille. Jossain on siis vuoto, rotta. Missä, se jää viranomaisten selvitettäväksi. Tll1-2:n asiakirjat eivät loju kahvipöydillä pinoissa, vaan kierto on tarkassa seurannassa, joten alkuperaisten asiakirjojen haltuunotolla poliisi kyllä löytää syyllisen. Hänen motiivinsa on iso asia. Kotimaisen motiivina on ilmeisesti vaikuttaa joko tiedustelulainsäädäntöön tai tuleviin presidentinvaaleihin. Ensinmainittu varmaan sopii hyvin myös toimituksen vihervassarilinjaan, joten mitä isompi kohu, sitä enemmän saadaan valtuuksia torpatuksi. Jos kyseessä on ulkomainen toimija, asia on kertaluokkaa suurempi, sillä silloin kyseessä on todella vakava tietovuoto. Motiivit ovat ainakin osittain samat, plus tietenkin yleinen mielipidevaikuttaminen esimerkiksi NATO-jäsenyyttä vastaan. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Ja lehteä viedään kuin litran mittaa...

  Spekuloidaan kuitenkin vuodon sijainnilla, jos kyseessä on kotimainen toimija? Samoja asiakirjoja on Vkk:n lisäksi käytössä PE:ssa ja tarpeen mukaan ainakin Eduskunnassa, Valtioneuvostossa ja TP:n kansliassa. Verkossa niitä ei ole, siis PV:n suljetun verkon ulkopuolella. Veikkaisin noita selkärangattomia, eli poliitikkoja.

  4. Varsinainen tiedustelutieto. Toimittajan kompetenssi ei HS:n toimittajakoulun tai Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen pohjalta yksinkertaisesti riitä päättämään, milloin tieto on niin vanhentunutta, ettei sen julkaiseminen vaaranna maanpuolustusta. Tai mikä olisi toissijaista. Tämä on jutussa paljastettujen salaisten asiakirjojen kova ydin. Tätä asiaa ei voi selittää sananvapaudella. Tässä on se isoin rikos ja syyteperuste. Siksi myöskään ymmärrä, miksi näitä asiakirjoja piti näyttää tai referoida. (pl "punaleimaporno") Poliitikkoja tulee ja menee, samoin heidän vallanhimossaan tehtyjä kyseenalaisia tai laittomia päätöksiä. Näiden paljastaminen on pelkästään hyvä asia. Mutta, äsken mainitsemiini maanpuolustukseen liittyvien tietojen paljastaminen sanavapauteen vetoamalla on sekä yksinkertaisesti täydellistä typeryyttä että suorastaan anteeksiantamatonta. Siksi myös toivon, että asiasta käydään oikeutta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jatketaan motiivien arvailua.

   Tapahtumaan liittyy useita tahoja, joilla kaikilla on luultavasti omat motiivinsa:

   1. Vuotaja
   2. Päämies (jolle vuotaja asiakirjat luovutti)
   3. Mahdolliset välikädet joiden kautta asiakirjat päätyivät Hesarin lähteelle.
   4. Hesarin lähde

   Vuotaja on voinut toimia oma-aloitteisesti, tai hänet on voitu kiristää luovuttamaan tietoja. Jälkimmäisessä tapauksessa päämies on lähes varmasti ulkomainen tiedusteluorganisaatio. Jos vuotaja on toiminut oma-aloitteisesti, päämies voi olla ulkomaisen tiedusteluorganisaation lisäksi esim. kotimainen poliitikko tai vastaava taho, jolle vuotaja on asiakirjoja tarjonnut.

   Päämies on voinut saada asiakirjat haltuunsa hiljattain, tai huomattavasti aiemmin. Jos vuodon ja julkaisun välillä on vain lyhyt aika, motiivi saattaa liittyä päivänpoliittiseen tilanteeseen (turpoon, vaaleihin tms.)

   Päämies on voinut hankkia materiaalin alunperin muihin tarkoituksiin jo aiemmin, mutta on päättänyt (uudelleen)käyttää sitä hyväkseen poliittiseen vaikuttamiseen juuri nyt.

   On myös mahdollista, että päämies on levittänyt materiaalia muille tahoille (välikädet), eikä päämiehellä ole suoraa yhteyttä HS:n lähteeseen.

   Päämiestä koskevat pohdinnat soveltuvat suoraan myös mahdollisten välikäsien ja HS:n lähteen motiivien arvailuun.

   Toivottavasti poliisitutkinnassa päästään selvyyteen koko vuotajasta HS:n lähteeseen ulottuvasta ketjusta. Kansalaisille ei luultavasti kaikkea kerrota, mutta Suomen turvallisuuden kannalta koko ketjun selville saaminen on tärkeää.

   Poista
  2. Tuli faksilla yllättäen ja pyytämättä presidentinkansliasta, kuten Jäätteenmäelle. Nyt ei mennä toiselle kierrokselle, Niinistön vaalikampanja nääs. Kannatus nousi välittömästi jo 70 prosenttiin.

   Poista
 16. Venäjä lopettaa,tämän kaksinaamaisen epäluotettavan naapurimaansa suosimisen ulkomaankaupassaan tämän paljastuksen vuoksi. Sähkön, maakaasun,öljyn toimittaminen on loppumassa.
  Venäjä lopettaa teollisuus yhteistyön maamme kanssa,jäänmurtajat rakennetaan pian kokonaan venäjällä,tietotaidon he ovat yrityskaupoilla jo hankkineet.
  Suomi jätetään amerikkalaisten haukkojen raatelemaksi rajamaaksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo Venäjähän se on se kaikkein ylivoimaisin teknologiamaa jota ilman olisimme kivikaudella :D

   Onko muuten yhdyssanojen kirjoittaminen oikein todella noin vaikeaa?

   Poista
 17. Jos lehdistö mokaa, tarvitaan armeijaa. Jos armeija mokaa, lehdistö lakkaa olemasta.

  VastaaPoista
 18. Vuoto on tapahtunut presidentin lähipiiristä.

  VastaaPoista
 19. Salaiset asiakirjat lakkasivat olemasta salaisia sillä hetkellä kun ne vuotivat niiden lailliselta haltijalta ulos. Asiakirjojen leviämisen laajuutta sen jälkeen ei voi tietää, eikä leviämistä pysäyttää. Sellaista tietoa, joka on jo paljastunut, ei voi paljastaa uudeleen, joten mihin turvallisuussalaisuuden paljastukseen HS syyllistyi?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä on sama asia kuin jos neekerilauma raiskaa ruotsalaisen teinitytön ja polttaa lopuksi pillun, niin ei tapahtumasta kuvan nähneestä toimittajasta tule raiskaajaa.

   Poista
  2. Pillut ja neekerien peniksethän sinunlaistesi mielessä pyörivät kaiken aikaa, vaikka keskustelun aihe on ihan muualla.

   Poista