maanantai 12. kesäkuuta 2017

Vastavalkea on disinformaation lähde
Aluksi


Olen aiemminkin kirjoittanut blogissani Vastavalkeasta (täällä ja täällä). Olen myös muissa yhteyksissä silloin tällöin tuonut ilmi käsitystäni Vastavalkeasta Venäjää myötäilevänä disinformaation lähteenä. Tämä on herättänyt närää ja silloin tällöin silmiini on osunut minuun kohdistettua kritiikkiä esitettyäni näitä käsityksiäni. Minua on ruodittu myös Vastavalkeassa ja sen edustajat ovat käyneet esittämässä näkemyksiään FB-seinälläni. Kun aikoinaan mainitsin tästä Vastavalkean disinformatiivisuudesta Helsingin Sanomien blogissani, mobilisoitiin siihen suuntaan mielipidekirjoituskampanja, johon osallistuttiin Yhdysvalloista asti. Yksi näistä kirjoituksista myös julkaistiin HS:n mielipidepalstalla. Muita ei.

Näissä minuun kohdistuneissa ruotimisissa on aina väitetty, etten ole perustellut esittämääni käsitystäni Vastavalkeasta disinformaation lähteenä. Mielestäni toki olen, muun muassa noissa aiemmin mainitsemissani blogiteksteissä. Mutta onhan se toki kova asia sanoa ihmisille, jotka selvästi sydämensä palosta tekevät kovasti töitä tärkeiksi kokemiensa asioiden eteen. Tämä sai omatuntoni vähän kaihertamaan, sillä olinhan kuitenkin väittänyt ihmisten maailmankuvaa vääräksi ja sitä kautta kyseenalaistanut hyvin isoja asioita heidän elämässään. Oli siinä toki mukana myös sellaista ärtymyksensekaista hullunyllyttämistä, kun väitetään ettei pysty tekemään jotain, jonka toteuttaminen nyt lähinnä vaatii vain hieman vaivannäköä. Disinformaatioon tarttuminen sinällään on toki tärkää, sillä näemme jatkuvasti ympärillämme, miten valmiita ollaan käyttämään valheita omien poliittisten päämäärine edistämiseksi. Disinformaation vastainen toiminta kuuluu kaikille.

Näiden syiden takia päätin koota pikkuhiljaa isomman kokonaisuuden, jossa tuon esiin asioita, joiden perusteella voi selvästi sanoa Vastavalkean olevan disinformaation lähde. Samaan tulokseen voi tulla selailemalla vähän aikaa sivustoa, mutta tässä nyt hieman konsentroituna Vastavalkean olemus. Se olemus on täynnä merkillisiä käsityksiä, uskomattomia väitteitä, vielä uskomattomampia vihjailuja ja fundamentalistista totuuden monopolia. Toki siellä on asiallistakin sisältöä, mutta mukana oleva disinformaatio ja tässäkin hyvin esille käyvä maailmankuva sivuston takana tekevät Vastavalkeasta disinformaation lähteen. Tämän koosteen koko ja sisältö eivät ole vailla koomisia piirteitä. Kun kahlaa tällaisissa väitteissä, niin väkisinkin puskee huumori pintaan. Se näkyy tekstissäkin, sillä en yksinkertaisesti jaksanut vastata kaikkiin järjesttömyyksiin vakavasti ja analyyttisesti. Useimpiin kuitenkin.

Mielenkiintoinen ulottuvuus Vastavalkeassa ovat sen tunnetummat kirjoittajat. Yhteistä heille on se, että he mielipiteidensä takia ovat ajautuneet sivuraiteelle poliittisessa keskustelussa. Vaikka Vastavalkea julistaa olevansa vaihtoetoehtomedia, ei se estä sitä kerskailemalla näiden henkilöiden saavutuksilla niin sanotussa valtavirrassa.

Valtiopäiväneuvos Mikko Elo on vasemman laidan demäriänkyrä, joka teki pitkän poliittisen uran eduskunnassa. Nyttemmin hän on aktiivisesti mukana Vastavalkeassa, kirjoittaen myös pääkirjoituksia. Hän on mukana myös julkaisun taustalla olevan rekisteröidyn yhdistyksen  hallituksessa ja kantaa titteliä pääkolumnisti. Valtiosihteeri Risto Volanen puolestaan on Suomen Geopoliittisen Seuran kantavia voimia ja pitkän, menestyksekkään uran valtionhallinnossa tehnyt toimija. Vastavalkea julkaisee hänen blogikirjoituksiaan ja ne vastaavat hyvin Vastavalkea linjaa. Tunnettu EVP-upseeri ja historioitsija Sampo Ahto puolestaan löysi Vastavalkeasta uuden julkaisualustan, kun hänen pestinsä Kylkiraudassa loppui. Poliittiselta kannaltaan Ahto ei todellakaan edusta Vastavalkean vasemmistolaisuutta, mutta häntä yhdistää siihen länsi-integraation ja Yhdysvaltain vastaisuus. Peter Saramo on tämän kolmikon ainoa edelleen aktiivisesti työelämässä vaikuttava henkilö. Eduskunnan suuren valiokunnan valtiosihteerinä hän vastaa korkeimpana virkamiehenä mm. eduskunnan EU-asioiden käsittelystä. Saramo tukee tarpeen tullen näkyvästi Vastavalkeaa ja on myös ollut aktiivinen mitätöimään Venäjän informaatiosodan olemassaoloa ja korostamaan lännen käymää vastaavaa.  Saramo siis antaa näkyvää poliittista tukea Vastavalkealle, ja tästä päätellen jakaa ainakin joitakin merkittäviä poliittisia näkemyksiä sen kanssa.

Vastavalkealla on tapana pyytää erilaisilta kirjoittajilta lupaa julkaista heidän kirjoituksiaan ja ihan aina eivät nämä ihmiset ole varmaankaan olleet selvillä Vastavalkean luonteesta. Edellämainitut kyllä ovat, mutta ihan yhtä varma en ole Markku Kuismasta,  joka on Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Helsingin yliopistossa.

Tämä kooste on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä käydään läpi Vastavalkean pääkirjoituksissa esitettyjä järjettömyyksiä. Toisessa osassa kerrotaan, mitkä kaikki salaliittoteoriat ovat esillä Vastavalkeassa. Kolmannessa osassa nostetaan Vastavalkean linja Venäjän (disinformaation) myötälijänä.

Näissä kolmessa osassa esitetään esimerkkejä todistamaan näkemystäni, että Vastavalkea on disinformaation lähde. Jokaisessa mediassa on omat painotuksensa ja virheensä, mutta Vastavalkeassa ne ovat niin johdonmukaisia ja mittavia, että muuhun johtopäätökseen ei voi tulla. Samalla teksti pääkirjoituksista käy läpi suuren määrän väitteitä ja maninpulointikeinoja, joiden avulla disinformaatita levitetään. Näin sillä on siis yleisempääkin kattavuutta. Kaksi jälkimmäistä osiota ovat katsauksia Vastavalkean sisältöihin otsikkotasolla, mutta siltikin hyvin todistusvoimaisia. Rajallisen ajan ja blogimerkinnän edelleen venymisen takia jätin niistä analyysiosat pois.

Tämä kooste kertoo myös, miten näkemykset äärioikealla ja -vasemmalla ovat yhä samanlaisempia. Vastavalkeassa esiintyy niin perinteisiä vasemmistolaisia "Yhdysvallat on kaiken pahan alku ja juuri" -näkemyksiä kuin moderneja yhdysvaltalaisen (!) äärioikeiston (alt-right) lietsomia valheita. Kuten kolmannessa osassa käy ilmi, Vastavalkea myös poikkeuksellisen laajasti ja uskollisesti myötäilee Kremlin näkemyksiä siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja miksi.

Vastavalkean maailmankuva puhuttelee erityisen hyvin luottamuksensa vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan menettäneitä. Tämä epäluottamus on ainakin aktiivisesti keskustelevilla usein totaalista.  Tämä käy ilmi (varsinaisesta sivustosta erillisessä) Vastavalkea - tilannehuone -FB-ryhmässä. Siellä esitetyt näkemykset ovat vielä sivustoa hurjempia ja sisältävät vielä sakeampia näkemyksiä. Mukana on myös silkkaa rasismia ja raskauttavana asiana mainittakoon erityisesti, että MV-lehti näyttää olevan tässä ympäristössä kelpo lähde.

Sekä Vastavalkea itse että sen nimissä kulkeva FB-ryhmä mainostavat itseään kriittisinä totuudenetsijöinä. Tällaiset toimijat ovatkin yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeitä. Siksikin on sääli, että nämä ihmiset ovat langenneet itsetarkoituksellisen kriittisyyden kautta patologiseen epäluottamukseen ja sitä kautta järjettömiin salaliittoteorioihin. Tottakai heillä on oikeus näihin mielipiteisiinsä ja myös julkaista niitä mielensä mukaisesti. Mutta Vastavalkean tavoitteekseen ilmoittama pyrkimys "faktapohjaiseen tiedonvälitykseen ja avoimeen mielipiteenvaihtoon" ei ole tähän mennessä onnistunut kovinkaan hyvin.


1. Vastavalkean pääkirjoitusten sisältämät virheet ja järjettömyydet 

Tähän osioon olen käynyt läpi Vastavalkean pääkirjoitukset. Pääkirjoitushan on mediassa se kantaaottava osio, jossa kerrotaan median kantoja erilaisiin asioihin ja käsityksiä maailman piirteistä. Pääkirjoituksia voidaan siis lukea, nimensä mukaisesti, median virallisina kantoina asioihin. Siksi niiden todistusvoima median luonteesta on hyvin merkittävä.

Kun pääkirjoituksista löytyy näin valtava määrä disinformaatiota, kertoo se vastaansanomattomalla tavalla median luonteesta. Eikä tähän suinkaan ole poimittu kuin osa kyseenalaisista kohdista, vain ne kaikkein räikeimmät.

Myös tyyliseikkoihin voi tämän vuoksi kiinnittää huomiota. Käytössä on paljon manipulatiivisen kielenkäytön keinoja: vihjailevia kysymyksiä (tyyliin "oletteko jo lakanneet lyömästä vaimoanne?"), virheellisiä rinnastuksia, epäloogisia kausaliteettejä ja hyvin kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä faktoina.

Pääkirjoituksista suurin osa on päätoimittaja Tauno O. Mehtälän käsialaa ja useamman on tehnyt myös valtiopäiväneuvos Mikko Elo. Vastavalkea ry:n varapuheenjohtaja Hannu Ikonen on myös kirjoittanut muutamia pääkirjoituksia.

Kursivoidut kohdat ovat lainauksia pääkirjoituksista.


Hiilloksesta Vastavalkeaksi
Tauno O. Mehtälä
8.4.2015

Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella on oikeiston johdolla tapahtunut vakavaa hoipertelua, joka on johtanut meidät EU:n ja USA:n myötäilyn kautta suoraan vastakkainasetteluun Venäjän kanssa.

Tässä on heti esillä näissä teksteissä usein esiintyvä manipulaatio, jossa tapahtumien kausaliteetti esitetään virheellisessä järjestyksessä. Tässä esitetään, että lännen ja Venäjän suhteet ovat huonontuneet lännen takia. Todellisuudessa suhteet ovat kärsineet Venäjän toimista: Krimin miehitys, sota Ukrainassa ja sekaantuminen muiden maiden sisäpolitiikkaan ovat syitä, joiden takia länsi, Suomi muiden mukana, on etsinyt keinoja torjua Venäjän aggressioita.

Suomen poliittista mielipiteenmuodostusta on pitkään määrittänyt oikeiston hallitsema manipulatiivinen ja sensuroiva — sekä kaupallinen että valtiollinen — valtamedia Bilderberg-kytköksineen. Tämän mediavallankäytön vastapooliksi tarvitaan Vastavalkea.

Tässä esitetään, että suomalainen media on kotimaiden ja kansainvälisen eliitin väline hallita ihmisten mielipiteitä. Tämä tapahtuu Mehtälän mukaan osana kansainvälistä salaliittoa. Sana Bilderberg  tarkoittaa tässä kontekstissa sitä, että kyseiseen tapahtumaan kokoontuvat maailman johtajat päättävät siellä asioista epädemokraattisessa järjestyksessä.
Suomalaisen median nimittäminen manipulatiiviseksi ja sensuroivaksi on myös vähintäänkin erittäin vahva näkemys. Eikä sen nimittäminen vainoharhaiseksikaan ihan kevyt heitto ole. Medialla on vikansa ja kuolleet kulmansa, mutta ei se manipuloi eikä sensuroi järjestelmällisesti.

Suomen heikon valtiojohdon menetetty mahdollisuus
Tauno O. Mehtälä
17.4.20151

Kaikkein pahiten ulkopoliittinen johtomme on sössinyt Ukrainan kriisin hoidossa.
Ukrainassa Suomen valtiojohdolla olisi ollut tuhannen taalan paikka hyödyntää Suomen omaa historiallista kokemusta. Ukrainan perusongelmahan on periaatteessa sama, minkä Suomikin omassa historiallisessa kehityksessään hanskasi. Eli entisen siirtomaaisännän, Ruotsin, maahamme jääneiden kielisukulaisten integrointi suomalaiseen yhteiskuntaan. Se tapahtui antamalla ruotsinkieliselle väestölle laajoja kielierioikeuksia ja sen väestökeskittymälle Ahvenanmaalle pitkälle menevä autonomia.

Ukrainan sodan esittäminen pääasiassa kielikiistan tuloksena on paikkansapitämätön väite. Kielellä on kriisin eri vaiheissa ollut merkitystä, mutta kyse on ennen kaikkea Venäjän valtapolitiikasta. Lisäksi tässä on valtiojohtoon kohdistettu vähintäänkin kohtuuttomia vaatimuksia, eikä voi välttyä vaikutelmalta, että kyse on silkasta panettelusta ilman reaalisia perusteita.

EU assosiaatiosopimuksineen ja USA hegemonistisine maailmanherruuspyrkimyksineen olivat ne alkuperäiset Ukrainaan tunkeutuneet tahot.

Presidentti Viktor Janukovytšin Ukraina tasapainoili idän ja lännen välillä. Venäjän näkemyksen mukaan EU:lla, demokratialla ja avoimella kansalaisyhteiskunnalla ei ole mitään asiaa sen vaikutuspiiriin. Siksi se, kuten myös päätoimittaja Mehtälä tässä, tulkitsee naapurimaidensa halukkuuden kehittää itseään niissä asioissa hyökkäykseksi itseään vastaan. Taustalla tässä ajatuskulussa on siis se, että Venäjän naapurimailla ei ole oikeutta aitoon suvereniteettiin, mahdollisuuteen päättää omista asioistaan.

Poroshenkon armeijan ja uusnatsien pataljoonien Minsk 2 -sopimuksesta huolimatta jatkunut Itä-Ukrainan infrastruktuurin tuhoaminen kertoo, mistä on kysymys. Sehän kohdistuu syrjäytetyn presidentin vahvimmalle tukialueelle. Kiovan pyrkimyksenä on siis ajaa ”venäläiset” Venäjälle ja saada näin äänestäjäkunnan koostumus mieleisekseen. Kun kansa äänesti väärin, Ukrainassa vaihdetaan Itä-Ukrainan osalta kansa.

Tässä syytetään Ukrainan hallitusta etnisestä puhdistuksesta. Koska tuoreessa muistissa ovat Jugoslavian hajoamissotien traagiset tapahtumat, voidaan selvästi sanoa, että väite on virheellinen. Myöskään väite, että Janukovytšin korkea kannatus olisi syy sotatoimiin, on vähintään karkeaa liioittelua. Taustalla tässä väitteessä on edelleen virheellinen käsitys, että kielipolitiikka olisi syy sotaan Ukrainassa. Toki maan venäjänkielisillä poliiittiset mielipiteet useammin suuntautuvat Venäjän suuntaan ja ukrainankielisillä länteen päin, mutta tämä jakolinja ei suinkaan ole mitenkään terävä.

Uusnatsien pataljoonista puhuminen on myös laadullista ja määrällistä liioittelua.  Sodan alkuvaiheessa,  jolloin tämäkin on kirjoitettu, vapaaehtoisjoukolla oli korkean taistelumoraalinsa takia suuri merkitys. Niissä oli myös mukana uusnatseja ja muita epäilyttäviä aineksia, mutta uusnatsien organisaatioksi niitä ei voi nimittää. Poliittiset ääriainekset, Ukrainan tapauksessa vieläpä aseistetut ja taistelukokemuksella varustetut, ovat yksi maan lukuisista ongelmista.

Venäjän osalta kyseessä olivat siis aidot legitiimit turvallisuusintressit siinä missä krimiläisten suuri valtaosa on jo useissa länsimaisissa mielipidemittauksissakin osoittanut tyytyväisyytensä ratkaisuun.

Mehtälä lausuu tässä, että Venäjä on oikeutettu valloittamaan asein osia naapurimaastaan. Siitä kuka nämä "legitiimit turvallisuusintressit" saa määritellä, ei Mehtälä sano mitään. En voi tietää mitä Mehtälä tästä ajattelee, mutta en pitäisi näiden tekstien läpikäymisen jälkeen  lainkaan mahdottomana sitä, että Mehtälä uskoo Venäjän olevan oikeutettu siihen määrittelyyn.

Ja kaiken tämän Suomenkin valtiojohdon sähellyksen kruunaa osallistuminen USA:n ajamiin talouspakotteisiin, ja valtamediamme — valtiollinen YLE mukaan luettuna — innokas osallistuminen informaatiosotaan Venäjää vastaan.

Kun esitetään parlamentaarista luottamusta nauttivan hallituksen toiminta (avoimesti kerrottujen omien poliittisten päämäärien puolesta) säheltämiseksi, niin taustalla on ajatus jostain muusta, demokraattisen päätöksenteon yläpuolella olevasta linjasta. Tässä käy ilmi Vastavalkeassa usein esiintyvä asetelma, jossa toisella tavalla ajattelevien toiminta omien päämääriensä hyväksi esitetään lähtökohtaisesti järjettömänä ja epäonnistuneena. Taustalla piilee ajatus siitä, että on olemassa jokin ehdottoman oikea linja. Sivuston olemuksessa vaikuttaa vahvasti fundamentalistisuus, jossa toisella tavalla ajattelevat ovat väärässä riippumatta siitä, mitkä ovat toiminnan tulokset. Näitä totuutta hylkiviä fundamentalistit, ajatussuunnasta riippumatta, sitten pitävät pahoina, typerinä ja hulluina. Näihin kategorioihin on Vastavalkean pääkirjoituksessa nipitettu suuri määrä ihmisiä.

Me haluamme luoda itsenäisesti oman naapuriystävyyteen pohjaavan linjamme emmekä lähteä mukaan sotaisaan seikkailupolitiikkaan.

Suomen asemassa itsenäisyys ja naapuriystävyys, ajatteli sitten Neuvostoliittoa tai Putinin Venäjää, ovat toisiaan hylkiviä asioita. Mehtälä uskoo kuitenkin itänaapurin tahdon toteuttamisen olevan Suomen paras turva. Toisaalta sitten hän myös uskoo, että jos emme alistu Venäjän tahtoon, on seurauksena sota. Maidemme kokoerot ja Venäjän taktiikan huomioiden luvassa olisi silloin hävitystä, kuolemaa ja sortomiehitys. Semmoista ystävyyttä.

Eriarvoistavalle, mahdolliselle kasvulle syntyivät edellytykset
Hannu Ikonen 20.4.2015

Vihanpito Venäjän suuntaan tulee lisääntymään Keskusta–Kokoomus–RKP-akselilla Persujen eriarvostavien painotusten kera. 

Suomessa ei ole ollut Venäjän suuntaan vihaa pitävää hallitusta sitten 1940-luvun. Tässä kuvataan jälleen Vastavalkeassa toistuvaa asetelmaa, jossa Venäjän tahdon vastainen toiminta on russofobista ja sotaa lietsovaa. Tssä asiassa ei Vastavalkean ja herra Johan Bäckmanin linjassa ole lainkaan eroa.

Luottamus asetettava tarkkaan puntariin
Tauno O. Mehtälä 26.4.2015

Hallituksen muodostajan Juha Sipilän luottamus-retoriikalle saattaa tulla vakaviakin haasteita, kun punnitaan hallitukseen pyrkivien eri puolueiden suhtautumista sotaan Venäjää vastaan.

Mistä ihmeen sodasta Venäjää vastaan? Toki Venäjä vilejelee varsinkin sisäisessä propagandassaan ajatusta siitä, että länsi olisi sotilaallisesti hyökkäämässä Venäjälle. Ajatus on järjestön monestakin syystä. Ensinnäkään poliittisesti se ei olsi mahdollista, toisekseen sotilaallisest kyvyt eivät riittäisi valtavan maan valtaamiseen tai hallussapitämiseen ja kolmanneksi on muistettava, että Venäjä on ydinasevalta. Se ei ole tätä asettaan ujostellut viime vuosina, vaan on jopa esittänyt uhkauksia ja harjoitellut sen käyttöä.  Länsimaat eivät ole hyökkämääsä Venäjälle, koska eivät pysty siihen. Ja vaikka pystyisivätkin, eivät halua.

Oleellista Suomen tulevaa hallitusta muodostettaessa on selvittää Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien kanta tähän EPP-ryhmässä esille nostettuun sotavalmisteluun Venäjää vastaan.

EPP:ssa esillä on ollut eurooppalaisen puolustuksen vahvistaminen. Venäjän propagandassa kehystetään lännen vastatoimet sen aggressioihin perusteettomiksi ja uhkaaviksi. Saman tulkinnan esittää tässä, ja muuallakin, myös Vastavalkea.

Suomalaisten tuntemaa huolta lisää se, että tähänastinenkin Suomen politiikan ohjausliike on tullut suuresti Suomen ulkopuolelta. Venäjän vastaiseen taloussotaan Suomi lähti USA:n painostettua EU:n siihen. Informaatiosodan vanhat kytkennät ilmenevät länsimedian käynnistämien manipulointihankkeiden kritiikittömänä myötäilynä.

Suomi on liittoutunut maa, joka kuuluu eurooppalaisten valtioiden yhteiseen unioniin. Kuulumme sihen kansanäänestyksen päätöksellä ja siksi, koska länsi-integraation katsotaan olevan myös meidän etumme. Kun ollaan liitossa jonkun kanssa, tarkoittaa se sitä, että edut ovat yhteneväiset ja siksi toimintakin on samansuuntaista. Tämä hyvin luonnollinen kytkentä esitetään Vastavalkeassa jonakin salakähmäisenä, epädemokraattisena prosessina.
Vielä kun tietäisi, mitä ovat "Informaatiosodan vanhat kytkennät", jotka "ilmenevät länsimedian käynnistämien manipulointihankkeiden kritiikittömänä myötäilynä"? En löydä tähän ajatuskulkuun ensimmäistäkään todellisuutta edes läheltä hipovaa selitystä.

Agendamiehet ovat johtaneet Hesarin journalismin ja talouden tuhoon
Tauno O. Mehtälä 3.5.2015

Siinä käsittelin perusteellisesti Hesarin manipuloivaa ja sensuroivaa journalistista linjaa.

Helsingin Sanomien journalistinen linja ei ole manipuloiva tai sensuroiva. Lehdellä on toki oma linjansa ja se ottaa pääkirjoituksissaan kantaa poliittsisiin asioihin meillä ja muualla. Aivan kuten tekee Vastavalkeakin.
Väite isojen medioiden sensuurista toistuu tiheästi Vastavalkeassa. Kyse on kiihkomielisillä yleisestä harhasta, että sananvapaus on julkaisupakko. Kun ihminen kokee voimakkaasti olevansa totuuden haltija, hän kokee myös torjunnan voimakkaasti ja tulkinta torjunnasta saattaa livetä vainoharhaiseksi. Näin ajatuskuluksi muodostuu, että "NE haluavat estää minua kertomasta totuutta". Kuitenkin jokainen media, kuten myös jokainen ihminen, on oikeutettu itse hallinnoimaan tilaansa. Tässä blogissa saa kommentoida suht vapaasti, koska minä sallin sen. Minä voin poistaa täältä vapaasti sisältöjä, eikä se ole sananvapauden loukkaus. Jos sen sijaan yritän estää muita bloggareita hallitsemasta oman tahtonsa mukaan omaa blogiaan, voidaan puhua sananvapauden vastasesta toiminnasta. Hesari saa täysin vapaasti julkaista tai olla julkaisematta ihan mitä haluaa. Kuten myös Vastavalkea.

”Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.” (Journalistin ohjeet, kohta 8)

Niinpä. Journalistisessa mediassa tämä Suomessa onnistuukin minusta kohtuullisen hyvin. Sen sijaan vaihtoehtomedioissa se ei aina ihan yhtä nappiin mene.

Hesarin manipuloiva, tendenssimäinen ja indoktrinoiva toimitustyö suuntautuu monellakin tapaa tätä journalismin ”perustuslakia” vastaan.

Kun HS siis noudattaa A) erilaista poliittista linjaa kuin Vastavalkea B) ei anna vapaita käsiä julkaista siellä mitä Mehtälä haluaa, niin linja on "manipuloiva, tendenssimäinen ja indoktrinoiva". Suoraan sanottuna minusta Vastavalkean linja ja erityisesti Mehtälän kirjoitukset täyttävät Hesaria paljon paremmin manipuloinnin, tendenssimäisyyden ja indoktrinoinnin tunnusmerkkejä.

Kolmanneksi, uutisista käytävää nettikeskustelua manipuloidaan suosimalla agendaa tukevia arvioita ja sensuroimalla kriittisiä. Nettikeskusteluissa esiinpäästetty ”kansalaismielipide” on manipuloitu.

Tässä esitetään iso väite ja luonnollisesti vailla todisteita. Manipulointisyytös on rankka väite, vaikka se on helppo ohittaa sen jatkuvan toistumisen takia. Hyvin erilaiset näkökulmat kun esittävät vastaavaa väitettä jatkuvasti eri medioista. Mitä sakeampi maailmankuva, sitä isommin ihminen suuttuu, kun mediat eivät sisällöissään ja käytännöissään noudata heidän näkemystään maailmasta.

Journalistit ylläpitävät mielellään käsitystä, että sananvapaus kuuluu vain journalisteille, vaikka perustuslaki takaa sen kaikille kansalaisille. Journalisteista itsestään on tullut vakava este kansalaisten sananvapauden toteutumiselle.

Tässä taas sekoitetaan sananvapaus julkaisupakkoon. Siinä mielessä tässä on totuuden siemen jossain järjettömyyden keskellä, että joillekin vanhan koulukunnan toimittajille on ollut hankalaa hyväksyä digitalisaation myötä syntynyt mahdolisuus kenen tahansa julkaista vapaasti näkemyksiään. Joka tietysti sekin sitten kyllä puhuu tätä Mehtälän väittämää vastaan.

Tässä on koko länsimedian tragedia tiivistettynä; se luo kansalaisille valheellista maailmankuvaa välittämällä Syyrian tilanteista yksipuolista uutisaineistoa CIA:n ohjeistamalla tavalla.

Jälleen hurja syytös: Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ohjeistaa länsimaisia medioita siitä, miten käsitellä Syyrian sotaa. Mehtälän (ja Venäjän) käsitys Syyrian tilanteesta on hyvin toisenlainen ja se toisenlaisuus on helpompi selittää sillä, että länsimainen media valehtelee. Sen valehtelun motiiviksi esitetään Yhdysvaltain tiedustelupalvelun laatimat ohjeet. Jos tällaiset ohjeet tosiaan olisivat olemassa olemassa, niin niiden jalkauttaminen vaatisi niin valtavan jakelun, että olisi kovin kummallista, ettei kukaan niistä kuullut paljastaisi sellaisten olemassaoloa. Jos niiden jakelu taas rajoitettaisiin esimerkiksi vain keskeisten medioiden päätoimittajille, niin ei niillä olisi haluttua vaikutusta.
Jos halutaan kääntää todellisuus ympäri, niin se vaatii hyvin kattavia ja voimakkaasti sanktioituja toimia. Kuten Venäjällä tällä hetkellä. Siellä tv-kanavien päätoimittajat pitävät Kremlin johdolla viikkokokouksen, jossa määritellään kulmia asioihin. Sen jälkeen toimittajat tekevät parhaansa mukaan juttuja, jotka palvelevat hallituksen näkökulmaa. Kriittisistä äänistä on päästy eroon jo pitkän aikaa sitten. Mutta nämäkin toimet ovat nousseet esiin ja jos edes murto-osaa vastaavasta yritettäisiin lännessä, nousisi valtava mekkala.


Propagandaa vai faktaa?
Tauno O. Mehtälä 10.5.2015

Tässä Riiheläinen pyrkii monien medioiden tavoin leimaamaan valtavirran uutisoinnista poikkeavat lähestymistavat propagandaksi. Suomen valtamediahan on totalitaristiselle mediankäytölle tyypilliseen tapaan leimannut poikkeavien käsitysten esittämisen trollaukseksi, keihäänkärkenään ehkä hieman yllättävästikin valtiollinen Yle, joka taannoin aloitti näyttävän Kremlin trolli -jahdin. Trolli-leimakirves pysyi Riiheläisellä vielä selän takana. Sen käytön uskottavuus onkin vakavasti koetuksella Vastavalkean tapauksessa, sillä me olemme saaneet kiitosta nimenomaan tasapainoisesta ja viileän objektiivisesta tarkastelusta.

Mielipiteen samanlaisuus tai erilaisuus ei tee niistä propagnadaa. Niiden esittämistapa ja perustelut tekevät. Tässä Mehtälä asettaa oman propagandansa vierelle muita vaihtoehtoisia näkemyksiä esitteleviä medioita. Voima, Ydin, Kansan uutiset tai aikoinaan ilmestynyt Muutoksen kevät edustavat taatusti valtavirrasta poikkeavaa näkemystä, mutta ne eivät olleet propagandaa.
Tässä myös jatkuu trolli-termin tahallinen hämärtäminen. Trollaus on keskustelutapa, eikä suoranaisesti liity sisältöön.
Vastavalkean kiittäminen tasapainoisesta ja viileän objektiivisesta tarkastelusta antaa ainakin minulle arvioijien arviointikyvystä hieman heikon kuvan. Vastavalkea voi tuntua omalta medialta, mutta ei se tasapainoinen ja eikä tarkastele asioita viileän objektiivisesti. Vastavaleka on voimakkaan politisoitu media, joka ajaa omaa agendaansa. Sellainen saa olla, mutta silloin ei pitäisi väittää itseään objektiiviseksi.

Geopoliittisella kartalla USA on toiminut offensiivisesti eli hyökkääjänä. Näin myös Ukrainassa, jonka ”haltuunottoa” USA oli suunnitellut Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien. Vaikka Ukrainan omat tutkimukset Maidanin verilöylystä eivät etenekään (sama pätee Odessan joukkosurmaan), monetkin seikat puhuvat sen puolesta, että CIA eli USA oli Maidanin aseellisen operaation taustalla.

Maidanin ampumisten tutkimukset ovat tosiaan sekavat, mutta CIA ei ole ollut epäiltyjen joukossa muualla kuin Venäjän levittämässä propagandassa. Maidanin tausta nousi aidosta ukrainalaisten halusta päästä irti korruptoituneesta hallinnosta. On muuten kumma, miten tärkeäksi Vastavalkeassa aina muistetaan nostaa Krimin väestön mielipide ja samaan aikaan ylenkatsotaan muiden ukrainalaisten mielipidettä.

Venäjän rooli Itä-Ukrainan taisteluissakin on ollut suhteellisen pieni; toki sotilaallisia neuvonantajia samoin kuin materiaalitukea alueelle on varmasti tullut. Sen sijaan väitetyt panssarivaunukolonnien hyökkäykset kuuluvat valtamedian hörhöuutisointeihin, joille Etyjin tarkkailijat sen enempää kuin USA:n satelliittikuvatkaan eivät ole antaneet vahvistusta.

Venäjän asevoimien osuus on ratkaiseva. Toki tässä vaiheessa sotaa todistusaineistoa ei ollut niin paljoa, mutta eipä tätä tietoa ole oikaistukaan Vastavalkeassa.

Valtamedia toitottaa varauksetta Venäjää hyökkääjänä, vaikka se tässä reviiritaistossa Ukrainasta on selkeästi puolustautujan roolissa ja yrittää turvata venäläisten ja venäjänkielisten elämää alueella. Valtiollisella tasollahan Ukrainassa on kyse kahden erikielisen väestöryhmän sovittamisesta rauhanomaiseen yhteiseloon. Tähän pyrkimisestä ei Kiovan hallinnossa ole näkynyt merkkiäkään.

Tässä taas nostetaan kieli ja kulttuuri Ukrainan sodan syyksi. Samalla kuitenkin tunnustetaan, että kyllä Venäjä tässä osapuoli on.
Valtamedia-termi on äärilaidoissa käytetty ilmaisu journalistisille medioille. Tässäkin väitetään, että ne esittäisivät kaikki kaavamaisesti yhdenmukaisen tulkinnan tapahtumista. Niin ei ole. Suomalaiset, journalistiset mediat ovat täymmä hyvin erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja tapahtumien merkityksestä. Venäjällähän voidaan puhua valtamediasta, joka on tiukasti hallituksen kontrollissa ja joka toistaa tosiaan valtaapitävien poliittisten tarpeiden mukaisia näkemyksiä. Länsimaissa journalistit ovat valtaapitävien vahteja, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa on nyt nähtävissä. Demokratiassa media ja tiedustelupalvelut suojelevat kansaa, autoritäärisissä maissa valtaa.


Julkisen sanan neuvosto linjasi ”mediakontrolliaan”
Tauno O. Mehtälä 23.5.2015

Unto Hämäläinen ja Helsingin Sanomat ovat ajan hengen mukaisesti ja JSN:n hiljaisella hyväksynnällä kirjoittamassa lähihistoriaa uusiksi luomalla ja levittämällä Alexander Stubbin ja Carl Haglundin tavoin kuvaa, että Venäjä oli ainoa Georgian sodassa hyökännyt osapuoli, vaikka Georgia sentään hyökkäyksellään aloitti koko sodan.

Tässä esitetään aluksi parikin kummallista ilmaisua. Ajan hengellä vähätellään reaalimaailman tapahtumia ja esitetään asioiden esiinnousua asenteella, "ajan hengellä". En myöskään voi ymmärtää mikä on Julkisen sanan neuvoston hiljainen hyväksyntä, ellei sillä sitten tarkoiteta journalistin ohjeiden noudattamista, sillä niiden noudattamisen valvominen on JSN:n tehtävä.

Venäjän ja Georgian välisen sodan alku on yksi näitä kiistakysymyksiä, joita Vastavalkea ja muut venäjämieliset nostavat esiin.  Karkeasti ottaen sodan kulku oli seuraavaanlainen: Venäjän tukemat separatistit irrottivat alueita hallituksen valvonnasta, jonka jälkeen Venäjä lähetti "rauhanturvaajia" turvaamaan tätä tilannetta. Näiltä alueilta sitten provosoitiin pitkään Georgian hallitusta ja 2008 se päätti hyökätä vaientamaan separatisitien tykistöä, joka ampui Georgian puolelle. Näin Georgian hallitus muodollisesti aloitti suurimittaisemmat sotatoimet, mutta Venäjän vastahyökkäys oli suunniteltu ja valmiina alkamaan. Eli voidaan sanoa, että Georgia meni Venäjän ansaan ja sota oli kummankin syytä, kuten EU:n laaja raportti asiasta totesi.

Nyttemminhän Venäjän joukot hivuttavat rajamerkintöjä Georgian alueella ja itävät näin painetta yllä ilman varisnaista aseellista toimintaa, josta voisi seurata lännen vastatoimia. Georgian jäätynyt konflikti on osa Venäjän rajoilleen rakentamaa epävakausketjua, joka pitää sen rajanaapuruston heikkona ja ennen kaikkea kyvyttömänä integroitua länteen.

JSN sallii manipuloinnin ja sensuroinnin.

Kun väitetään jonkun tahon toimivan perin juurin omaa olemustaan ja tehtäväänsä vastaan, olisi todisteiden esittämisestä paljon riemua. Ensinnäkin ne todistaisivat oman väitteen oikeaksi ja todennäköisesti paitsi nöyryyttäisivät eri mieltä olevia, myös johtaisivat kohteena olevan tahon uskottavuuden romahtamiseen, henkilövaihdoksiin ja ehkä jopa juridisiin seuraamuksiin. Mutta todisteina tässäkin tapauksessa ovat lähinnä omat, vahvat ja epäilemättä vilpittömät tuntemukset.

Valtiollinen Yle käynnisti syksyllä Venäjän trolli -jahdin, jossa pyritään informaatiosodan keinoin (mm. leimaamisella ja vääristelyllä) torjumaan ns. länsimaiden tai Ukrainan toimia kritisoivat näkemykset suomalaisessa keskustelussa.

Tässä yhdistetään taas keskustelutyyli ja sisältö. Trollaus on keskustelutyyli, jolla pyritään häiritsemään oikeaa, kunnon keskustelua. Nimenomaan Venäjän puolesta puhuvat olivat aikanaan suuressa enemmistössä tämän tyylilajin harrastamisessa. Nyttemmin rasistit ovat nousseet genren hallitseviksi mestareiksi.
Suomessa ei käydä juurikaan informaatiosotaa ja taatusti sitä eivät käy mediat, kuten tässä väitetään. Mutta kun mediat esittävät maailman niin perin eri tavalla kuin Tauno O. Mehtälä sen näkee, on hänen väkisinkin todettava media valehtevaksi viholliseksi. Muuten hän joutusi tarkastelemaan omien  näkökantojensa oikeellisuutta.
Tässä myös esitetään, että Venäjän näkokulmasta esitetyt näkmeyskset tyrmätään suomalisessa keskustelussa. Niin tosiaan usein tapahtuukin. Se johtuu siitä, että ne ovat usein valheellisia tai virheellisiä. Usein kumpaakin. Jos haluaa perehtyä siihen, mitä Venäjä haluaa ja miksi, kannattaa tutustua vaikkapa Dmitri Treninin https://twitter.com/DmitriTrenin näkemyksiin.

Tällainen Ylen toiminta on itsessään luonteeltaan totalitaristista mielipiteenmuokkausta, jossa ”epäsopivien” käsitysten esittäjät leimataan trolleiksi (ja pahimmillaan stalinisteiksi).

Edelleenkään YLE ei etsinyt sinällään mielipiteitä, vaan tiettyä keskustelutapaa ja siitä nousevia asioita. Stalinistiksi en ole muuten ketään kuullut nimitettävän näissä keskusteluissa. Ylipäätään olisi perin 70-lukulaista käyttää kenestäkään sellaista nimitystä.

Julkisen sanan neuvosto median itsesääntelyelimenä siis lähinnä vahtii kansalaisten yksityisyyden suojaa, muttei ole kiinnostunut medioiden välittämän uutis- ja artikkelimateriaalin totuudenmukaisuudesta.

Väärä väite. Jos käy läpi JSN:n päätöksiä, huomaa, että siellä tosiaan on paljon yksityisyyden suojaan liittyviä juttuja ja melko vähän vääriin faktoihin liittyviä tapauksia. Minusta tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että suomalainen media pysyy hyvin faktoissa. Mehtälän johtopäätös on toisenlainen ja hän väittää ettei median sisältöjen totuudenmukaisuuteen puututa. Tähän johtopäätökseen Mehtälä lienee päätynyt sen takia, että kun hän on yrittänyt saada oman totuutensa julki, niin faktoissa pitäytyvät mediat eivät ole sitä halunneet julkaista. Siksi tämä jatkuvasti Vastavalkeassa toistuva katkeruus mediaa kohtaan.

Julkisen sanan neuvoston merkitys sananvapauden ja totuudenmukaisen tiedonvälityksen puolustajana on siis häviävän pieni.

Väärin. Se on hyvin merkittävä. Arvailen tähän kohtaan, että koska JSN ei toimi niin kuin Mehtälä haluaa, niin se on hänen mielestään merkityksetön.

Aivan ensimmäiseksi on purettava valtiotahon sananvapautta rajoittamaan pyrkivä, totalitarismia lähentelevä käytäntö. Tämähän edellyttää ensisijaisesti Ylen toiminnan palauttamista normaalin länsimaisen uutisvälityksen linjoille, nykyisen trollimelskaamisen ja infosotimisen sijasta. Myös valtioneuvoston viestintäjohtajan toimintaan on syytä puuttua. Eihän Suomen valtio sentään liene julistanut informaatiosotaa Venäjälle?

Mehtälä pitää Suomea lähes totalitaristisena maana sananvapaustilanteen osalta.
YLE toteuttaa normaalia länsimaista uutisvälitystä. Jos näin ei olisi, olisi Suomi tuskin sananvapauden kärkimaita maailmassa. Sinällään Mehtälän väitteen absurdiutta täydentää hyvin se, että tipuimme kärjestä Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapautta mittaavassa indeksissä, koska pääministeri Juha Sipilä painosti YLEä.

Suomeen kansanäänestys EU:n liittovaltiokehityksestä
Mikko Elo 18.7.2015

Itse asiassa euro ei ole luonut muita kuin ongelmia, kuten nyt nähdään Kreikan tapauksessa.

Euro on luonut ongelmia, mutta ei todellakaan pelkästään niitä. Tällaista totaalista liioittelua voi sanoa jo demonisoimiseksi.

Yhteinen ulkopolitiikka EU:hun tuli Lissabonin sopimuksen myötä 2009. Tämä on ollut Suomelle sekä poliittisesti että taloudellisesti ongelmallista.

Elon ajatuskulun taustalla tässä on Suomen suhde Venäjään. Hänen mukaansa on kohtalokasta Suomelle asettua Venäjän tahtoa vastaan nykyisellä tavalla. Elon voi sanoa näiden kannanottojensa myötä tuoneen suomettumisen tähän päivään.

Hesari kytki Venäjä-vastaisuutensa ylivaihteelle
Tauno O. Mehtälä 28.7.2015

Oma perustyylilajimme on asiallisuus, emmekä ole missään vaiheessa sortuneet muiden medioiden tavoin juoksemaan minkään suurvallan agendan perässä.

Vastavalkea on ulkoasultaan ja kirjoitustyyliltään tosiaan pääosin hyvin asiallinen, mutta kun sisällöt ovat paikka paikoin niin absurdeja, niin minusta ei ole perustelua väittää Vastavalkean perustyylilajiksi asiallisuutta. Tuosta suurvallan agendan perässä juoksemisesta tarkemmin tämän koosteen kolmannessa osassa. Yhdysvallat esiintyy Vastavalkeassa joko erittäin huonossa tai aivan valtavan huonossa valossa. Pienenä poikkeuksena Trump, johon asetettiin suuria toiveita. Mutta siis perustilanne Vastavalkea kannanotoissa on, että Venäjä toimii ymmärrettävästi, Yhdysvallat on paha ja Kiina on tärkeä ja hyvä toimija, koska se haastaa Yhdysvaltojen kärkiaseman. Perusteltua on muuten myös kysyä, voiko Venäjää nostaa Yhdysvaltain ja Kiinan rinnalle suurvallaksi. Siellä Kreml toki tahtoo itsensä nähdä, sinne kovin ottein pyrkii ja sinne myös Vastavalkea Venäjän nostaa.

Tästä samaisesta some-kompostistahan presidentti Sauli Niinistö poimi Riiheläisen Kultarannan kekkereihinsä todistamaan osaltaan Venäjän pahuutta.

Sain tosiaan kunnian osallistua vuoden 2015 Kultaranta-keskusteluihin. Sitä en tiedä, kuka minut sinne poimi. Venäjän pahuudesta en siellä todistanut, mutta käytin kyllä pari puheenvuoroa informaatiovaikuttamisesta.

Tämä perusasenne ohjaa Riiheläisen ajattelua. Hän katsoo, että EU:n Yhdysvaltain painostuksesta voimaansaattamat Venäjän talouspakotteet ovat pysyvä käytäntö ja että meidän tulee irtautua kokonaan yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Tässä Mehtälä tekee taas itselleen tyypillisen loogisen yliastumisen. Hän määrittelee ihan itse Venäjää kohtaan esitetyn kritiikin sisällöt ja sanoo sitten muiden ajavan niitä. Olisin hyvin hämmästynyt, jos jostain löytyisi puheenvuoro, jossa pitäisin talouspakotteita pysyvänä käytäntönä ja vaatisin täyttä irtautumista yhteistyöstä Venäjän kanssa.  Talouspakotteet minusta on pidettävä voimassa niin kauan kuin Venäjä miehittää ja käy sotaa naapureitaan vastaan. Myös malesialaiskoneen alasmapumisesta on Venäjän otettava vastuu. Näistä syistähän pakotteita on asetettu. Hankalia paikkoja, mutta kyllä nämäkin jossain vaiheessa jotenkin ratkotaan.

Onko kehittymässä Suomen ikioma Oikea sektori? Nythän Ryskyn blogien keskusteluosioissa parveilevat jo tunnetut oikeistolaiset aktiivireserviläiset ja armeijan kantahenkilökunnan edustajat. Leimallisesti yhteistähän näille joukkioille on tiukka Venäjä-vastaisuus, äärinationalismi, sotaisa asenne ja kiihkoilu.
Hesarihan on de facto tukenut Ukrainan äärioikeistoa. Tukeeko se suomalaista äärioikeistoa ja jos, niin miten pitkälle? Ainakin näkyvää julkaisutukea tuntuisi olevan tarjolla.

Tässä Mehtälä vihjaa minun olevan sotahullu äärioikeistolainen, jopa uusnatsi. Kyse on jälleen siitä, että Mehtälä määrittelee oman mielensä mukaan ryhmiä ja termejä. Äärioikeistolaisuutta kyllä löytyi tätä pääkirjoitusta kirjoitettaessa paljon ja nykyään ikävä kyllä vielä enemmän, mutta minun laskemiseni siihen porukkaan on silkkaa panettelua.

Suomen palattava itsenäisyyteen ja poliittiseen vastuuseen
Hannu Ikonen 4.8.2015

Euroopan – USA:n komennossa – Venäjään kohdistamat pakotteet ovat romuttaneet eurooppalaisen unelman hyvinvoivasta Euroopasta.

EU asetti itse ja itsenäisesti pakotteensa, koska pyrkii suojautumaan Venäjän aggressiolta. Tässä toistuu jälleen "EU on Yhdysvaltojen vasalli" -narratiivi. Venäjään kohdistuneet pakotteet ovat joidenkin maiden joillakin sektoreilla tosiaan olleet tuntuvia vaikutuksiltaan, mutta eivät ne mitään unelmia tai todellisia asioita ole romuttaneet. EU:sta löytyy kyllä ihan faktapohjaistakin arvosteltavaa, joten on kummallista tarttua tällaisiin

Tällöin voimme itse rakentaa oman tulevaisuutemme, emmekä ole riippuvaisia Brysselin —  tai Brysselin kuittaamista Washingtonin — päätöksistä, jotka ovat jo ehtineet kasvattaa meidät siirtomaahenkiseen alamaisuuteen ja pakottavat meidät ”rakenteellisiin” uudistuksiin kuin kehitysmaan konsanaan.

Tässä esitetään taustalla ajatuskulku, jossa integraatiosta irrottautumisessa olisi oikeastaan vain hyviä puolia. Poliittinen ja taloudellinen sitoutuneisuus länteen on tapahtunut demokraattisesti, jopa kansanäänestyksen kautta. Sitä voi ja saa toki vastustaa, mutta paratiisimaisten maisemien maalaaminen lännestä irtautumisesta on perin perusteetonta. Tätä irtautumisprosessia voi nyt seurata Britannian osalta. Sillä on toki sijainteineen, kansantalouden kokoineen, kansanyhteisöineen ja atlanttisine erityissuhteineen Suomea huomattavan paljon paremmat edellytykset selvitä EU:n ulkopuolella.

On vain toistettu päätöksiä, jotka on tehty Brysselissä, Washingtonissa, IMF:ssä tai mahdollisesti Naton päämajassa. Katse on asetettava tulevaisuudessa korkeammalle: kansalliseen itsenäisyyteen, kansalaisten hyvinvointiin ja todelliseen poliittiseen ja viranhoidolliseen vastuuseen omista tarpeistamme ja päätöksistämme.

Tässä on tiivistetysti ja tyylipuhtaasti koottu näkemys integraatiosta irtautumisen ihanuudesta: sen jälkeen voimme päättää juuri niin kuin on itsellemme parasta. Sitä vaihtoehtoa, että integraatio olisi kansalaisille se paras, ei ole olemassa. Samalla vähän vihjaistaan, että integraation osana on piittaamaton laittomuus.

Timo Soinille ministeriys on miljoonaa köyhää tärkeämpi
Tauno O. Mehtälä 15.8.2015

Valtiontalouden hoitokin on monella tavalla ulkopolitiikkaa. Jatkossa se tulee Kreikan ohella näkymään veronmaksajien miljardien suuntaamisessa konkurssikypsän Ukrainan ylläpitoon. Ja siten erityisesti Yhdysvaltain intressien ajamiseen.

Jälleen kerran toistuu groteski liioittelu. Suomi on tukenut Ukrainaa yli 23 miljoonalla eurolla kriisin aikana vuosina 2014–2016. Tuki koostuu ulkoministeriön mukaan kehitysyhteistyöhankkeista, rahoituksesta kansainvälisille järjestöille ja asiantuntija-avusta.
Pakotteiden aiheuttamat taloudelliset tappiot halutaan joskus laskea tämän tuen osaksi, mutta ne pakotteet on kyllä asetettu ihan itsekkäistä syistä.  Venäjän rajanaapureina meillä on täysi syy ihan itsemme takia yrittää pitää huolta siitä, että Venäjän rajojensa ulkopuolelle ulottamaa aggressiota torjutaan.

Kepu johtaa hallitusta, jossa sen kuohilaskumppanit raiskaavat mennen tullen Urho Kekkosen viitoittamaa ulkopoliittista linjaa. Suomi on alistettu EU:n ja USA:n vasallin asemaan. Lisäksi kepu toimii ydinkannattajajoukkonsa, maatalousyrittäjien, etujen vastaisesti jatkamalla Suomen maataloutta kurjistavaa Venäjä-pakotepolitiikkaa.

Tämäköhän on sitä Vastavalkean perusasiallista tyylilajia, josta Mehtälä kerskasi muutamaa viikkoa ennen tämän kirjoittamista. Kuohilas-termin käytöllä Mehtälä riistää kokoomuksen ja PS:n miehuuden ja patriarkaalisuuden sääntöjen mukaan siis niiden voiman ja vallan. Jälleen toistuu Eurooppa ja Yhdysvaltojen vasalli-ajatuskulku. Ylipäätään Mehtälän teksteissä valta on aina voimakasta, ylikäyvää ja jopa sortavaa. En osaa sanoa johtuuko se hänen maailmankuvastaan, kokemuksistaan vai mistä. Kun nostaa tämän käsityksen vallan luonteesta Mehtälän totuuskäsityksen rinnalle, tulee mieleeni Neuvostoliitto. Mutta toki Mehtälä itse kertoo pyrkivänsä Vastavalkean avulla aktivoimaan kansalaisia toimimaan demokratian laajentamiseksi, köyhyyden ja sotien poistamiseksi sekä vallankäytön vääristymien esilletuomiseksi ja korjaamiseksi.

Äärioikeiston järjestäytyminen etenee Suomessakin pikku hiljaa. Sen militaarisiipi purskehtii yhtä lailla. Merkillepantavaa on, että puolustusvoimien ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö ei ole millään tavalla julkisuudessa puuttunut armeijan kantahenkilökunnankin ylipolitisoituneisiin puheenvuoroihin.

Äärioikeisto tosiaan järjestäytyy Suomessa, mutta ihan muissa paikoissa missä Mehtälä sitä näkee. Ylipäällikön puuttumattomuus kantahenkilökunnan puheisiin johtunee varmaankin siitä, ettie hän ole nähnyt niissä laajempaa ylipolitisoitumista. Yksittäiset puheenvuorot taas hoidettaisiin komentoketjussa, eivät en ole ylipäällikön asioita. Tässä vain halutaan ensin kuvat (kuvitteellinen) epäkohta ja sen jälkeen vierittää syy halutulle taholle (jolle se ei edes kuulu).

Ylipäätään on sananvapauden kannalta ongelmallista ryhtyä rajoittamaan minkään ammattikunnan puheoikeutta. Luottamukselliset asiat erikseen, mutta kyllä minusta ammattisotilailla on annettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kysymyksessä ei ole mikään everstijuntta, vaan joukko Suomen kansalaisia, jotka tekevät työtään, usein kutsumuksesta, kansankunnan turvallisuuteen liittyvien asioiden kanssa.

[Opposition] Toinen perustehtävä onkin sitten palauttaa Suomi puolueettomuuspolitiikan linjoille ja luoda uudelleen toimivat ja kumpaakin osapuolta hyödyttävät suhteet naapuriimme Venäjään.

Vaatimus puolueettomuuspolitiikan palauttamisesta sisältää käytännössä vaatimuksen EU-erosta ja monista muistakin kansainvälisen sopimuksista. Ilmaisu "kumpaakin osapuolta hyödyttävät" tarkoittaa toivottavasti vain taloudellisia asioita. Idänkauppa oli aiemmin yksi Neuvostoliiton tapa pitää Suomea otteessaan. Nyt tätä perinnettä vaalii muun muassa Fennovoima.

Suomella vaisu rooli YK:n yleiskokouksessa
Mikko Elo 2.10.2015

Tunnettuahan on, että Suomi, kuten koko läntinen maailma, on jo moneen kertaan tuominnut Venäjän toimet Krimillä. Herääkin kysymys, miksi Niinistö juuri nyt halusi ottaa asian esille YK:n yleiskokouksessa. Sillä ei parannettu Suomen ja Venäjän välisiä suhteita, eikä se varmasti ollut tarkoituskaan. Suomessa tämä kohta nostettiin kuitenkin Niinistön puheen kärjeksi.

Mikko Elo teki pitkän uran politiikassa ja tietää varsin hyvin sanojen olevan poliitikon tekoja. Tässä hän käytännössä syyttää presidentii Niinistöä tahallisesta Suomen ja Venäjän välien huonontamisesta. Niinistöä voi halutessaan monesta moittia, mutta koko presidenttikautensa ajan hän on pitänyt toimiensa keskiössä yhteyden vaalimisen Venäjään. Selityksenä tälle tulkintaerolle voitanee antaa, että Elolle hyvät suhteet ilmeisesti tarkoittavat paluuta YYA-aikaan.

Pakolaiset, kleptokratia ja globalisaation lupaukset
Tauno O. Mehtälä 11.10.2015

USA:n ulkopolitiikan keskeinen toiminnallinen johtoajatus on epävakauttaminen (destabilization). USA ajaa suuryritystensä markkinoiden laajentamista, ja se uskoo tämän onnistuvan parhaiten epävakauttamalla valtioita ja sekoittamalla kansalaisten ajattelua.

Kyllä USA on maailmanhistoriassa oman osansa valtioiden epävakauttamisesta tehnyt, mutta ei se mikään sen johtoajatus ole. Markkinatalous arvostaa ennakoitavuutta olosuhteissa ja kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten voittojen kannalta kriisit ja epävakaus ovat epätoivottavia asioita.
Jos haluaa etsiä tahoa, joka vastaisi tässä kuvattua toimintamallia, niin se olisi kyllä Putinin Venäjä. Se tosin ei toimi yritystensä etua ajaen, vaan Putinin korruptoitunutta vallan vertikaalia ja Venäjän asemaa maailmassa vaalien.

Globalisaation tähänastista toteutumista ei voi oikein onnistuneena pitää. Arvio tietysti riippuu näkökulmasta; jos tavoitteena on ollut kaaos, toteutus on ollut hyvinkin onnistunut.

Maailmassa on paljon vikaa, mutta silti se on mennyt paljon parempaan suuntaan. Mehtälä vaan tässä tapansa mukaan kääntää valkoisen mustaksi.

Sauli Niinistö näyttää pitävän Suomen kansaa erityisen tyhmänä. Sitä suomalaiset eivät todellakaan ole, huolimatta valtamedian vuosikymmeniä harjoittamasta manipuloinnista ja indoktrinoinnista.

Sauli Niinistö ei pidä suomalaisia tyhmänä. Hänen kulmikkuudellaan se kun olisi käynyt ilmi jo monen monituista kertaa. Valtamedian manipulointi ja indoktrinointi jää luonnollisesti vaille selitystä. Mutta kovin 70-lukulaiselta tuo arvio minusta kovasti kuulostaa.

”Epämääräiset vastavalkeat” ja muuta trollausta
Tauno O. Mehtälä 25.10.2015

Suomalainen journalismi on nykymuodossaan pitkälti lobotomiajournalismia, tarkoittaen, että journalisti on lobotoitu ja/tai yrittää lobotoida yleisönsä. Tämä kriittisen ajattelun typistäminen on merkinnyt uutisten luotettavuuden rajua heikentymistä. Objektiivinen, monimuotoinen tiedonvälitys on kaukainen haavekuva.

Plaa, plaa, plaa, plaa, plaa.

Ylen osaltaan käynnistämä trollijahti on suomalainen muunnos mccarthyismista. Perusvärityskin on täsmälleen sama eli äärioikeistolaisen musta.

Jos vertaa muutaman, tosin erinomaisen laajan ja tasokkaan, artikkelin vaikutusta Yhdysvaltain koko valtiovallan toimien vaikuttavuuteen, on hukannut suhteellisuudentajunsa. Sinällään tämä mcarthyismi on joidenkin viljelemä iskulause. Alkuperäisessä muodossaan Yhdysvalloissa siinä kommunismista epäillyt menettivät työnsä, maineensa ja joutuivat julkisesti häväistyiksi. Suomessa mccarthyismiksi sitten nimitetään sitä, että saa paljon asiallista ja jonkin verran myös asiatonta palautetta. Kenties jopa joitakin yksityisten ihmisten lähettämiä uhkauksia. Mutta ei näitä kahta silti voi verrata keskenään. Suomessa on mielipiteenvapaus, jota myös aktiivisesti suojellaan. Jos valtiovalta olisi oikeasti ahdistellut Vastavalkeaa, niin kyllähän siitä olisi tarkempia kuvauksia kuin tällaisia tärkeilyjä pääkirjoituksissa.

Ylen mediatanssi on nimeltään limbo
Tauno O. Mehtälä 20.2.2016

Ylen toimivalle johdolle tuntuu omistajataholta annettavan täysi rauha touhuta mitä tahansa, alkaen kansalaisia leimaavasta trollijahdista aina intohimoiseen natottamiseen. Tasapuolinen, perusteellisesti taustoittava, analyyttisesti asioita lähestyvä ja kattava tiedonvälitys ei Ylellä toteudu.

Hoh, hoijaa. Kyllä poliitikot ovat ihan koko ajan olleet hyvin kiinnsotuneita siitä, mitä YLEssä tapahtuu. Satosen työryhmä, rahoitusuudistus ja monet muutkin asiat ovat jatkuvasti pitäneet YLEä esillä politiikassa. Ei se todellakaan ole ollut syrjässä touhuamassa rauhassa omiaan. Natotusta en myöskään ole YLEn kanavilla havainnut, ellei sitten maailman tapahtumien uutisoimista sellaiseksi lasketa. Olen nimittäin ollut havaitsevinani, että realistinen tilannekuva saa joillakin tahoilla automaattisesti natotus-leiman. Tämä taas pohjaa siihen, että yllättävän moni säätää tilannekuvaansa sen mukaan, mitä pitää toivottavana lopputuloksena. On aika paljonkin Nato-vastustajia, jotka vähättelevät ja kaunistelevat Venäjän toimia. Toisaalta sitten on Nato-kannattajia, joille Venäjä näyttäytyy pahuuden valtakuntana.

Vastavalkea on pitänyt aktiivisesti yhteyttä Ylen suuntaan palautetta antaen.

Voin kuvitella. YLEllä muuten ihan oikeasti luetaan ja toimitaan tällaisten palautteiden mukaan. Siellä ollaan erittäin tarkkoja faktojen kanssa. Olen tämän itse huomannut tehdessäni Ikkuna-kolumneja.

Suomalaisen median ei pidä kulkea USA:n Venäjän-vastaisen infosotarintaman mukana vaan pyrkiä objektiiviseen, kattavaan ja laadukkaaseen tapahtumakulkujen seurantaan.

Tämä Yhdysvaltojen johtama infosotarintama on edelleen minulle tuntematon asia. Epäilen, että se tunnetaan paremmin nimellä faktapohjainen journalismi.

3. Sananvapauslakia terävöitetään niin, että sensuroinnin ja manipuloinnin eri ilmenemismuodot tulevat kirjatuiksi sananvapausrikoksiksi.

Tässä sitä olisikin lakia muotoiltavaksi ja säädettäväksi. Tosin tämä pitäisi sisältönsä puolesta nimetä sananvapaudettomuuslaiksi. Tai pakkojulkaisulaiksi.

Valtamedian päätoimittajat manipulointivaltaansa vahtimassa
Tauno O. Mehtälä 1.3.2016

Tätä luotettavaa tietoa jaettiin sitten äyskärimitalla, ja luotettavuuden varmemmaksi vakuudeksi mediasta sensuroitiin kielteiset uutiset Natosta ja sen johtovaltiosta Yhdysvalloista sekä Natoon kriittisesti suhtautuneiden kirjoituksia.

Järjetön väite sensuroinnista taas. Jos jokin media yrittäisi tällaista, nousisivat toimittajat kapinaan. Media sitä paitsi julkaisee jatkuvasti kriittisiä kirjoituksia Yhdysvalloista ja myös Natoon kriittisesti suhtautuvien kirjoituksia.

Nykyään valtamedian luotettavuutta punnitaankin enemmän Venäjä-vastaisuuden mittarilla kuin konsanaan natottamisinnolla. Mutta samaa asiaahan ne toki ajavat.

Tässä siis sanotaan, että myönteinen Nato-kanta on sama asia kuin kielteinen Venäjä-kanta. Sitä ne venäläisetkin alituiseen sanovat. Tämä asenne nousee Venäjän valtapolitiikasta, ei muusta.

Valtamedia pyrkii tällä kannanotollaan palauttamaan siltä pois lipuvaa yksinoikeutta joukkotiedotukseen. Tällainen luonteeltaan totalitaristinen pyrkimys ei ole tätä päivää teknologian kehityksen luodessa uusia mahdollisuuksia uusien toimijoiden osallistumiselle tiedon- ja uutisvälitykseen.

Tässä on taustalla salaliittoteorioista tuttu ambivalentti viholliskuva: toisaalta vihollinen on pahuudessaan melkeinpä kaikkivoipa, mutta samaan aikaan savijaloilla horjuva jättiläinen. Toisaalta Vastavalkea esittää median pitävän valtaa ja manipuloivan ihmisiä (USA:n tahdon mukaan) ja toisaalta se sitten on romahtamassa digitalisaation takia. Median murros on ihan totta ja totta on myös, että uudet toimijat pääsevät mukaan keskusteluun ihan eri tavalla kuin ennen. Mutta ei medialla silti ole totalitaristisia pyrkimyksiä, vaan se yrittää henkensä hädässä selvitä moniäänisestä ja monikanavaisesta mediatodellisuudesta, jossa nykyään elämme.


Ollaanko Suomea viemässä todelliseen sotaan?
Tauno O. Mehtälä 14.3.2016

Suomalainen valtamedia käy jo laajasti informaatiosotaa Venäjää vastaan, saaden pontimensa amerikkalaisjohtoisesta valtamediasta (mainstream media, MSM). Venäjä ja sen presidentti Vladimir Putin ovat jatkuvan demonisoinnin kohteena. Krimin liittäminen Venäjään sen asukkaiden oman tahdon mukaisesti ei yksin selitä tilannetta. Taustalla ovat laajemmat geopoliittiset valtapyyteet.

Tyylipuhdas esimerkki totuusarvoltaan heikohkosta ja täsmälleen Kremlin narratiiviin yhtyvästä kannasta.

Rikoslain pykälää sotaan yllyttämisestä ei ole Suomessa testattu kertaakaan, vaikka valtiollisen ja kaupallisen median sotaisan Venäjä-vastaisen kirjoittelun osalta siihen olisi kovastikin aihetta.

Rikosilmoitusta sitten vaan tekemään ja tuhlaamaan poliisin voimavaroja.

Mantilan julkiesiintymisistä päätellen Turvallisuuskomitean työn pääpaino on ”Venäjän trollien” seuraamisessa ja heidän toimiinsa varautumisessa. Onko odotettavissa, että jos kehitys johtaa Venäjän ja USA:n välien kiristyessä äärimmilleen sotatoimiin, Turvallisuuskomitealla on jo valmiina listat internoitavista Venäjän trolleiksi epäillyistä?

Turvallisuuskomitea on viranomaisyhteistyötä koordinoiva taho. Sen pääpaino ei todellakaan ole kansalaisten tai muiden toimijoiden puheenvuorojen seuraamisessa. Tämän valheen päälle Mehtälällä onkin heittää vielä villimpi visio ihmisten pidättämisestä heidän mielipiteidensä takia. Tämä heijastaa minun uskoakseni ennen kaikkea Mehtälän pään sisällä vallitsevaa asetelmaa, jossa hän uskoo olevansa merkittävä vihollinen järjestelmälle, jonka hän uskoo ryhtyvän sotaan. Tämä arvio on minusta hyvin moniulotteisesti ja syvällisesti pielessä.

On aiheellista vakavissaan kysyä: tähdätäänkö nykyisellä informaatio- ja taloussodalla varsinaiseen aseelliseen sotaan, ja kuka tai ketkä ovat viemässä Suomea sitä kohti?

Tämä sodalla pelottelun logiikka juontaa juurensa sotien jälkeisiin hetkiin, kun itänaapuria oli toteltava ihan kaikessa miehityksen ja tuhon välttämiseksi. Se oli 40-luvun jälkipuoliskolla hyvin tarpeen ja Suomen asema koko kylmän sodan ajan oli tavallaan sen saman asetelman jatkoa. Suomettumisen syöpyminen ulkoisista, turvallisuuspoliittisesti välttämättömistä muodoista sisäiseksi totuudeksi pilkahtelee edelleen näkyviin, muun muassa tässä tekstissä. Kärjistetyimmillään tämän ajatuskulun voi esittää niin, että länteen suuntautuva Suomi ansaitsee tulla rangaistuksi toimiessaan idän tahdon ja etujen vastaisesti.

Sekä valtionhallinnon tuella käytävä valtamedian informaatiosota että talouspakotteet Venäjää vastaan ovat offensiivisia eli hyökkäyksellisiä hybridisodan toimia. Puolustukselliseksi niitä ei saa millään selittelyillä. Johtopäätökseksi tulee väkisinkin se, että Suomi on tyystin luopunut puolueettomuuspolitiikastaan suhteessa suurvaltoihin. Tämä linjavalinta on tapahtunut osin vaivihkaa poliittisen johdonkin toimesta, osin virkamiehistön ja puolustusvoimien johdon omaehtoisen puuhailun tuloksena.

Tässä taas kehystetään lännen reaktio Venäjän toimiin aktioksi, jossa Venäjä joutuu ilman omaa syytään lännen hyökkäyksen kohteeksi. Tässä jälleen Vastavalkean linja kohtaa Venäjän linjan, kun pakotteet ja muu vastustus ymmärretään sodaksi. Lännessä poliittiset keinot, joihin pakotteetkin luetaan, taas katsotaan keinoiksi välttää sotaa.
Puolueettomuuspolitiikasta ei luovuttu mitenkään vaivihkaa, vaan kansanäänestyksellä vuonna 1994. Sen jälkeen on pidetty myös monet eduskuntavaalit, joissa läntistä integraatiota kannattavat puolueet ovat saaneet suurimman osan äänistä. Puolueettomuutta vaativat ryhmittymät ovat olleet siinä prosentin kymmenyksiä keräävässä Muut-kategoriassa. Tälläkin hetkellä reilu enemmistö suomalaisista luottaa Euroopan unioniin.

Vuosi Vastavalkean loimotusta
Tauno O. Mehtälä 9.4.2016

Artikkelin julkaisemiseen sisältyy monia vaiheita: tiedonhaku, itse kirjoitustyö, taitto ja editointi, ml. kielenhuolto ja stilisointi, faktojen ja lähteiden huolellinen tarkistaminen, vapaasti käytettävien artikkeli- ja kuvituskuvien etsiminen (tai tekeminen) sekä Facebookissa ja artikkelilistauksissa käytettävien tiivistelmien muotoileminen.

Tuossa on tosiaan hyvin tiivistetty toimituksellinen prosessi sellaisena kuin sen tulisi tapahtua. Itse tarttuisin tuohon kohtaan "faktojen ja lähteiden huolellinen tarkastaminen".  Kuten tässä koosteessa on käynyt ilmi, esitetään Vastavalkeassa runsasti näkemyksiä, joiden taustalla olevat ajatuskulut eivät vastaa kovinkaan hyvin todellisuuden piirteitä.  Myös käytetyistä lähteistä löytyy runsaasti valemedioita.
Jos itse saisin muotoilla tämän kohdan Vastavalkean toimitusprosessin kuvauksessa, niin laittaisin sen muotoon "manipulatiivisen argumentoinnin ja ideologisten elementtien läsnäolon tarkistaminen".  Mutta se nyt on vain minun näkemykseni asiasta.

Onko Yle CIA:n letkuissa?
Tauno O. Mehtälä 24.4.2016

Kunnollisten esimerkkien sijaan trollauksen tunnusmerkkeinä on mainittu EU-vastaisuus, Nato-vastaisuus ja USA:n arvostelu.  Mainittuihin isänmaallisiin mielipiteisiin on siis Ylen toimesta lyöty venäjämielisyyden ja ”trollauksen” leima. Tällä pyritään normaalin kriittisen keskustelun tukahduttamiseen. Samaan aikaan kriitikkoja härskisti mustamaalaavat, ahkeruutensa puolesta ammattimaisilta vaikuttavat Nato-trollit saavat häiriköidä kuin heitä ei olisikaan.

Demokraattiselle mielenlaadulle erimielisyys on kutsu keskusteluun, autoritääriselle käsky olla hiljaa. Kun mediassa esitetään kritiikkiä omia ajatuksia tai toimintatapoja kohtaan, niin johtopäätös vainosta on melkoisen villi. Omien mielipiteiden omiminen isänmaallisiksi on myös melkoinen väite. Toki siinä lienee enemmän kysymys retoriikasta, jolla halutaan korostaa väitetyn vääryyden suuruutta.
Näitä ahkeria Nato-trolleja en ole juurikaan nähnyt. On toki joitakin keskustelijoita, joiden keskustelutavoissa on toivomisen varaa, mutta sen suurempaa Natotrolli-liikehdintää en ole havainnut. Toki tässä on ajateltavissa myös se, että myös minun katsotaan kuuluvan "härskisti mustamaalaaviin, ahkeruutensa puolesta ammattimaisilta vaikuttaviin Nato-trolleihin". Ja silloin myös tämä kirjoitus edustaisi Nato-trollausta.
Tämä lähestymistapa liittyy yhteen keskeiseen hankaluuteen tällaisessa, hyvin erilaisia todellisuuskäsityksiä sisältävässä, asetelmassa. Jos Vastavalkean tapaisten toimijoiden suhteen on hiljaa, he ottavat hiljaisuuden myöntymisen merkkinä, vaikka kyse on yleensä ylenkatseesta. Jos sen sijaan ottaa heidät vakavasti keskustelijoina ja soveltaa heihin yhteiskunnallisen keskustelun vaatimuksia faktapohjaisuuksineen ja loogisuuksineen, niin se katsotaan vainoksi. Tässäkin minä annan Vastavalkean ajatuksille tilaa vaikka kuinka ja sitä myötä niille mahdollisuuden pärjätä minun argumenttejäni vastaan. Linkkejä sivustolle on joka välissä. Argumentit ovat argumentteja vastaan.

Yle olisi CIA:lle luonteva kumppani. Yle on jo antanut vakuuttavia näyttöjä ”osaamisestaan” Venäjä-vastaisuuden ja suoranaisen Venäjä-vihan lietsojana. Tässä suhteessa Ylen toiminta tuo jo mieleen rikoslaissakin määritellyn sotaan yllyttämisen (rikoslaki 12. luku 2. §). Yle toistaa länsilähteiden villeimmätkin väitteet sellaisenaan, mutta liittää ”lähdekriittisen” epäilyksen kaikkeen Venäjän tiedottamaan, olkoonkin, että  kriittinen retrospektio saattaisi suositella jokseenkin päinvastaista linjaa.

Huoh. Taas tämä väite, että YLE valehtelee ja yllyttää sotaan CIA:n käskystä. Kriittinen retrospektio tosin suosittelee nimenomaan Venäjän viestien epäilyä. Lukuisat valheet vihreistä miehistä alkaen myönnetään jo itsekin. Toki paljon on vielä myöntämättäkin, kuten vaikkapa malesialaiskoneen alasampuminen ja hyökkäys Ukrainaan.

Mikä on laajemmassa kontekstissa Ylen johtokaksikon Kivinen–Jääskeläinen rooli Ylen alistamisessa USA:n propagandan äänitorveksi?

Koko tämä pääkirjoitus villine väitteineen perustuu tällaisille vihjailevien kysymysten käytölle. Eikö tällainen näkemys saa epäilemään kirjoittajan todellisuudentajua? Tai onko tosiaan niin, että tällaisia näkemyksiä jotkut levittävät Kremlin määräyksestä ja palkkalistoilla? Tai miten meidän tulisi suhtautua väitteisiin, että nämä tiedot saatetaan julkisuuteen kuun pimeällä puolella asuvien natsien asian edistämiseksi? Onko näillä kysymyksillä mitään rajaa?

Vaikuttaa valitettavasti siltä, että Ylen johto ei ole tehtäviensä tasalla eikä Suomen asialla. Ellei eduskunta sitten katso Ylen tehtäväksi osallistua Venäjän vastaiseen informaatiosotaan. Se puolestaan edellyttäisi eduskunnan päätöstä Venäjän vastaiselle toiminnalle.

Tästä on pääteltavissä, että Vastavalkea pitää faktapohjaista uutisointia maailman tapahtumista Venäjän vastaisena toimintana. Niin pitää Venäjä itsekin, koska sikäläinen valtamedia on otettu tiukasti hallituksen otteeseen.

Pääkysymys kuuluu, kuinka syvällä Yle on USA:n letkuissa. On selvitettävä, mitkä organisatoriset yhteydet ovat yhden suurvallan propagandaa toistavan kuuliaisuuden taustalla. Tuleeko USA:lta tai peräti CIA:lta ohjeistusta Ylelle laajemminkin?

Tässäpä tosiaan kysymys. Vastaus kuuluu, että YLE ei ole CIA:n letkuissa, kuuliaisuutta synnyttäviä organisatorisia yhteyksiä ei ole, eikä Atlantin takaa tule ohjeistusta.

Naton ja sosialidemokratian ”historiallinen yhteys”
Tauno O. Mehtälä 15.5.2016

Jaakonsaari toistaa Lasse Lehtisen sanomaa Naton sosialidemokraattisesta luonteesta. Ikään kuin sotiminen kuuluisi sosialidemokraattisen työväenaatteen luonteeseen.

Melkoinen retorinen kikka, jossa Natoon sisällytetään sodan haluaminen. Näin voi ihmisen ajatuksissa hyvin ollakin, että Nato samaistuu vain ja ainoastaan sotaan, mutta yleistä kattavuutta sillä ei oikein voi olla.

Nato on kaikkea muuta kuin sosialidemokraattinen projekti. Historiallisesti totuudellisempaa on sanoa, että Nato on sotilasliitto, joka sai lopulta länsimaiset demarihallitukset kannattamaan sotimista ylimalkaan ja USA:n johdolla tapahtuvaa sotimista erityisesti.

Jälleen palataan tähän USA:n ylivalta -teemaan. Historiallisesti totuudellisempaa kylläkin on, että Nato oli länsimaisille demarihallituksille tapa puolustautua Neuvostoblokilta ja kommunismilta. Tottakai liittoutumisiin ja niiden rakenteisiin kuuluu aina myös valtapolitiikkaa ja Yhdysvallat on hyvin vaikutusvaltainen valtio, mutta ei Nato mikään käskytysorganisaatio ole. Siellä tehdään sitäpaitsi päätökset konsensusperiaatteella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi valtio voi kaataa esimerkiksi artikla 5:n voimaanastumisen. Naton poliittinen hajanaisuus on sitä luokkaa, että sitä ei todellakaan voi pitää minään alistamismekanismina.

Jos Nato olisi sosialidemokraattinen, niin kai sitten CIA myös? Onhan CIA nimenomaan antikommunistisista lähtökohdista tukenut ja rahoittanut demaripoliitikkoja ja -järjestöjä ympäri Eurooppaa, aina Olof Palmen nousua myöten.

Jos siat syövät myös lihaa, niin eivätkö tiikerit sitten ole oikeastaan sikoja? Onhan liha ravintona nimenomaan erilaisia eläinlajeja ravintokejtussa järjestävä tekijä. Tai jotain. Sinnepäin. Tööt.


Jessikka Aro – täysiverinen USA:n infosoturi?
Tauno O. Mehtälä 10.7.2016

Sotatieteen tohtorin Saara Jantusen Infosota-kirjan keskeinen mittari Venäjä-mielisyydelle oli resonointi Kremlin esittämien mielipiteiden kanssa. Näin hän päätyi syyllistämään kansalaisten enemmistöä Venäjä-mielisyydestä, kun enemmistö suhtautuu tunnetusti kielteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen ja kriittisesti Euroopan Unioniin.

Otetaan yksi asia ja sitten sen perään toinen asia ja liitetään ne väkisin kuuden tuuman nauloilla toisiinsa, kun logiikkaa ei nyt juuri ole käsillä.

Eikä enemmistö suhtaudu kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen, vaan myönteisesti. Nato-jäsenyyden suhteen enemmistö on tosiasia, juuri ja juuri.

Kenties Jessikka Aro näkee itsensä Suomen Jeanne d’Arc’ina, joka johtaa suomalaisia taistelussa Venäjää ja Pietarin trollitehdasta vastaan ja samalla Venäjä-mielisiä suomalaisia vastaan. Toivottavasti säästyy kuitenkin historiallisen esikuvansa kohtalolta.

Nostamalla perin ylevän, historiallisen esikuvan pyrkii Mehtälä tekemään Arosta jotenkin naurettavan ja suuruudenhullun. Tämä on tyypillistä hänen sinällään hyvin taitavalle ilmaisulleen, jossa rivien väliin on piilotettu rutosti myrkkyä. Tuo roviolla polttamisen vihjailu ei muuten ihan hirveän kaukana uhkauksesta ole.

Tämä Jessikka Aron näkyvä esiintyminen Ylen ohjelmissa merkitsee käytännössä sitä, että Ylen johtokaksikko toimitusjohtaja Lauri Kivinen ja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ovat alistaneet valtiollisen Ylen USA:n Venäjän vastaisen infosodan julkaisualustaksi. Ylen muu julkaisutoiminta noudattaa tendenssinomaisesti samaa Venäjän vastaista linjaa.

Setä Samuli se määräilee Mehtälän mukaan kovin monesta asiasta.

Valta kuuluu edelleenkin perustuslain mukaan kansalle, ja kansaa edustavat kansanedustajat eli eduskunta on ylimmän valtiollisen päätäntävallan käyttäjä. Käytäntö on tykkänään vallan muuta.

Jos perustuslakia rikotaan, niin kyllä se on vakava paikka ja oikeuslaitoksen hoidettava homma. Eli ilmoitusta asianmukaisille viranomaisille äkkiä ja laillisuus taas valtaan Suomessa. Toinen vaihtoehto tässä esitetylle tulkinnalle on, että kun ei itse saa tahtoaan läpi poliittisessa koneistossa, haluaa leimata sen laittomasti toimivaksi. Itse veikkaisin jälkimmäisen olevan lähempänä totuutta.


Presidentti Niinistöllä oma pesä hoitamatta
Tauno O. Mehtälä 28.9.2016

USA:n aseinkin tapahtuva maailmanherruuspyrkimys sinällään on geneettistä sukua Adolf Hitlerin asein tapahtuneille maailmanherruuspyrkimyksille, ja sen kannattamista voisi verrata Natsi-Saksan kannattamiseen. Yhdysvaltain maailmanherruuden kannattajia Kokoomuksessa riittää, ehkä innokkaimpana puoluejohdosta syrjäytetty Alexander Stubb.

Aseinkin tapahtuva maailmanherruuspyrkimys? Yhteiskunnallisten prosessien geneettinen sukulaisuus? Yhdysvaltojen tuleminen verrattavissa natsien tukemiseen? Haloo.

Presidentillisiä kannanottoja olisi kaivannut myös valtamediamme osallistuminen USA:n rinnalla Venäjän vastaiseen infosotaan. Sauli Niinistön arvojohtajuus ei ole tähän yltänyt. Ja mikä kummallisinta, tähän infosotaan on osallistunut aktiivisesti myös valtiollinen Yle, jonka valtiollisen luonteen vuoksi tämä infosotiminen noteerattaneen muissa maissa valtion virallisena toimintana. Ulkopolitiikan johtajana presidentinkin olisi syytä tämä tiedostaa.

Ja taas tätä samaa: jos media uutisoi maailman tapahtumista, niin se käy infosotaa. Luonnehtisin tätä Vastavalkeassa perin usein toistuvaa väitettä joko hyvin vähän realismia tai hyvin paljon kyynistä manipulointia sisältäväksi.

Nyt tikun nokkaan nostettu somen vihapuhe ei ole ainoata vihapuhetta, vaan valtamedian Venäjä-vihaa uhkuva retoriikka on myös vihapuhetta. Toiseen valtioon kohdistuvana se on myös Suomen valtion kannalta vaarallista puhetta, ja lähentelee rikoslakiinkin kirjattua sotaan yllyttämistä.

Minä kun en ole Venäjään kohdistuvaa vihapuhetta nähnyt juuri missään. Ai niin, reaalimaailman tapahtuminen kuvaaminen ja niiden analysointi on sitä.

Pistääkö Trump uusiksi Suomen ulkopolitiikan painopisteet?
Mikko Elo 18.1.2017

Mielenkiintoista on sekin, ettei Suomen hallitus ole missään vaiheessa perustellut, miksi Suomella pitäisi olla hyvät suhteet nimenomaisesti Yhdysvaltoihin. Arveluna voi esittää, että Yhdysvallat on johtava Nato-maa, ja ehkä juuri siksi Suomella pitäisi olla hyvät suhteet siihen.

Suomella on Nato-kumppanuuden, mutta ennen kaikkea läheisen puolustusyhteistyön kautta läheinen suhde Yhdysvaltoihin. Sitä tarvitaan sekä uskottavan aseellisen maanpuolustuksen järjestämiseksi että Itämeren tilanteen vakauden säilyttämiseksi.

Satavuotiaan Suomen valinta
Hannu Ikonen 20.3.2017

Niin sanotun itsenäisyytemme vuosisataisella kynnyksellä joudumme kysymään, onko Suomen tie asettua eurooppalaisen liittovaltion pohjoisimmaksi ”maakunnaksi”, Lapin kaltaiseksi raaka-aineita tuottavaksi periferiaksi. Toinen vaihtoehto on Britannian tavoin lähteä hakemaan Norjan, Islannin tai Sveitsin kaltaista todellista itsenäisyyttä. Valinta on meidän.

Valinta tosiaan on meidän. Britannialla on iso kansantalous, saari ja kansainyhteisö. Norjalla on öljy. Islannilla sijainti ja kalastus. Sveitsillä vuoret ja pankit. Näiden asioiden avulla nämä maat voivat pärjätä itsekseen, vähintään jotenkuten. Meillä on sijainti Venäjän vierellä, viennistä riippuvainen kansantalous ja Itämeren kautta kulkeva vienti ja tuonti. Maiden vertailu ei näin ole mitenkään päin järkevää.

Valheellista kuvaa Euroopan yhdentymisen eduista ylläpidetään koko valtamedian ja taloudellisen sekä poliittisen eliitin voimin. Sama ”kolmikanta” ylläpitää myös NATO-suhdettamme ja Venäjä-vastaista ilmapiiriä. Erilaiset yhdentymisprosessit näyttäytyvät monimutkaisina kansalaisille ja ovat vaikeasti seurattavia alan ammattilaisillekin. Voidaan joka tapauksessa todeta, että kaikki yhdentyminen kaventaa itsenäisyyttämme, päätösvaltaamme sekä kykyämme luoda itsenäisesti hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Integraatio katsotaan Suomen eduksi. Ilman sitä, olisi todennäköisesti hyvin paljon hankalampi luoda hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Atte Jääskeläisen ”Ylexit”: laantuuko valtamedian mielipideterrori?
Tauno O. Mehtälä 31.5.2017

Yle onkin noudattanut uskollisesti läntisen valtamedian McCarthyismi 2.0:n nimellä tunnettua journalistista linjaa, jossa keskeistä on ollut Venäjä-vastaisuus ja rähmälläänolo NATOn ja Yhdysvaltain suuntaan.

McCarthyismi 2.0. Mitähän tähän nyt sanoisi, ettei loukkaisi tämän keksijää henkilöönkäyvästi.  Kipeä kuvitelma.

Ylen, Hesarin ja muunkin valtamedian toiminta Venäjä-vastaisuuden, Suomen NATO-jäsenyyden ja nyt agendalle nostetun hävittäjähankinnan osalta on jo aikapäiviä sitten kadottanut järjelliset mittasuhteet. Voidaan sanoa, että kyse ei ole enää edes informaatiovaikuttamisesta, vaan valtamedian määräävää markkina-asemaa hyväksikäyttävästä mielipideterrorista.

Järjelliset mittasuhteet ovat tosiaan kadonneet jo aikaa sitten, jos suomalaisesta mediasta puhuu mielipideterrorina. Vaatii muuten varmasti melkoisen marginaaliset mielipiteet yhdistettynä mielenkiintoisiin käsityksiin maailman toimimisesta, että pystyy päätymään tällaisiin päätelmiin. Tähän, kuten niin moneen muuhunkin Vastavalkean pääkirjoituksissaan esittämään väitteeseen, on niiden järjettömyyden takia oikeastaan mahdotonta vastata. En minä pysty todistamaan sitäkään, etteikö kuun pimellä puolella olisi natsien tukikohtia tai etteikö ihmisten mieliä hallittaisi matkustajalentokoneiden kaasuvanoilla. Enkä minä pysty todistamaan, ettei suomalainen media ole mielipideterroria.2. Vastavalkeassa salaliittoteoriat kukoistavat

Vastavalkean jutuista löytyy paljon isoja ja pieniä salaliittoja. Kun kirjoittajat koostuvat suurta epäluottamusta yhteiskuntaa vastaan tuntevista henkilöistä, niin tämä on hyvin odotettavaa. Tässä on siis vain selkeimpiä tapauksia, artikkeleista löytyi mainintoja ties kuinka monesta tahosta, jotka ovat korruptoituneesti liittoutuneet kaikkea hyvää vastaan.  Joka tapauksessa näiden selkeiden tapausten valtava määrä kertoo myös jotain olennaista Vastavalkean luonteesta disinformaation levittäjänä.

Merkittävä osa näistä salaliitoista on tuontitavaraa Yhdysvalloista, erityisesti rajusti kasvaneelta äärioikeistolaiselta alt-right -kentältä. Vastavalkean vasemmistolaisen virityksen nähden tämä on tietysti hieman kummallista. Tämän selittää se, että salaliittoihin kuuluu porttiteoria: kun alat uskoa yhteen, olet paljon altttiimpi alkaan uskoa myös muihin. Alt-rightin näkemyksiä esittää erityisesti Vesa Raiskila, joka seurannee tarkkaan sen puolen valemedioita. Myös muut valemediat ovat hyvin edustettuina Vastavalkean tiedonlähteinä.

En ala ajanpuutteen vuoksi purkamaan mikä näissä kussakin salaliittoteoriassa on pielessä. Kukin voi itse tutkia asiaa, jos kiinnostaa.

Isäntämaasopimus asettaa Suomen Naton määräysvaltaan

Callen ja Ekin superharhautus Naton isäntämaasopimuksen läpiviemiseksi
Tauno O. Mehtälä 29.4.2016

Isäntämaasopimus teki Yhdysvalloista Suomen isäntämaan
Mikko Elo 21.2.2016

Onko Suomeen tulossa myös ydinaseita?
Mikael Kallavuo 20.2.2016

Bilderberg

Saara Jantunen ja Bilderberg-myytti
Tauno O. Mehtälä 17.11.2015

Malesialaiskoneen alasampuminen Ukrainassa

OBS. Tässä näkyvillä Venäjän tällaisissa yhteyksissä käyttämä temppu. Vaaditaan uutta tutkimusta ja siinä samalla muka rakentavan pyrkimyksen myötä nollataan jo tehty työ.

Asiantuntijat vaativat riippumatonta tutkimusta MH17-koneen tuhosta
Vesa Raiskila 30.1.2017

Robert Parry: MH17-turmaan liittyvä salailu jatkuu
Toimitus 30.7.2015

Hollannin tiedustelu: ei näyttöä separatistien syyllisyydestä matkustajakoneen tuhoon
Vesa Raiskila 26.2.2016

Seth Richin murha

Tämän salaliittoteorian mukaan demokraattisen puolueen työntekijä murhattiin, koska hän oli vuotamassa tietoja. Kaikkein kunnollisimman pään lähteenä tässä käytety Fox-kanava otti jutun pois sivuiltaan ja lopetti sen esille ottamisen lähetyksissään. Syynä tähän se, ettei murhan ja Wikileaksin yhteydestä ole sen vertaa todisteita, että sillä voisi edes spekuloida

Vahvistusta demokraattipuolueen murhatun työntekijän ja WikiLeaksin yhteydelle
Vesa Raiskila 17.5.2017

Yksityisetsivä: USA:n demokraattipuolueen murhattu työntekijä oli yhteydessä WikiLeaksiin
Vesa Raiskila 16.5.2017

Venäjä-kohu on demokraattien juoni

Salaliitto presidentti Trumpia vastaan
Paul Craig Roberts 24.3.2017

Poliittinen peli Venäjä-kohun taustalla
Robert Parry 10.3.2017

911 oli sisäpiirin teko

Rahansiirrot ja 9/11-iskut: tutkimuksia ennakkotiedosta
Vesa Raiskila 1.3.2017

Pizzagate
Tämän salaliittoteorian mukaan maailman valtaeliittiin päästäkseen on murhattava lapsi ja oltava pedofiili.

Valkeus paljastaa pimeyden työt
Johanna Lehtonen ja Vesa Raiskila 27.4.2017

Entinen kongressinjäsen: ihmiskaupan tutkinta johtaa politiikan huipulle
Vesa Raiskila 2.3.2017

Hillary Clinton on roisto ja sotahullu

147 FBI-agenttia tutkii Clintonin toimia
Vesa Raiskila 29.3.2016

Benghazin lähetystöiskun uudet paljastukset
Vesa Raiskila 26.5.2015

Sähköpostiviestit, FBI ja Hillary Clinton
Vesa Raiskila 8.11.2016

Sotakoneiston ehdokas Hillary Clinton
Riikka Söyring 18.2.2016

Sopiva presidentiksi? Clinton-vuodot jatkuvat
Riikka Söyring 17.10.2016

Hillaryn ja median salaiset illalliset
Riikka Söyring 19.10.2016

Miksi Trump voitti presidentinvaalit
Vesa Raiskila 9.11.2016

NATO taistelee jihadistien rinnalla

Länsiliittouman upseereita pidätetty Itä-Aleppossa
Riikka Söyring 17.12.2016

NATOn operaatio Gladio

Operaatio Gladio ja Naton salaiset armeijat
Elias Krohn 11.9.2015

Soros
Miljardööri Soros on kaikenlaisen pahan tukija ja rahoittaja.

Uusi vuosi toi Makedoniaan avoimen Soros-vastaisen liikkeen
Johanna Lehtonen 24.2.2017

Clinton-säätiö
HIV:ta vastaan tasteleva Clinton-säätiö on itse asiassa kehitysmaita rahastava huijaus.

Eliitin hyväntekeväisyydeksi puettu lääkehuijaus
Riikka Söyring 28.3.2017

Trumpin salakuuntelu
Obaman hallinto salakuunteli sisäpoliitikan takia Trumpin kampanjaa

Trumpin salakuunteluväitteet ovat saaneet yllättävääkin tukea
Vesa Raiskila 21.3.2017

Kennedyn murha

John F. Kennedy: coup d’état 22.11.1963
Tapio Kuosma 22.11.201633

Estonian uppoaminen

Tähtäimessä tapaus MV Estonia
Tapio Kuosma 28.9.2016


3. Vastavalkea ja Venäjän narratiivitTähän on kerättty joukko juttuja, joiden aiheet ovat kiistanalaisia. Näihin aiheisiin on yleensä olemassa kaksi näkemystä, läntinen ja Venäjältä tuleva. Lähes poikkeuksetta Vastavalkea tuo esiin voimakkaasti Venäjän näkökulmat tai sieltä esitetyt kannat eri asioihin. Tai runttaa läntisiä käsityksiä.

Se, mistä syistä Vastavalkea haluaa näille kauniisti sanottuna kiistanalaisille näkemyksille antaa tilaa, on parhaiten heidän itsensä tiedossa. Mutta sitä ei voi kiistää, että tämä määrä juttuja kertoo, että pitkälti Kremlin linjoilla mennään. Usein myös silloin kun ne linjat koukkaavat rinnakkaistodellisuuden puolelle.


Venäjä ei ole syyllinen asioihin, joista sitä lännessä syytetään tai epäillään.

Venäjä Venäjä Venäjä — paitsi ettei sittenkään
Riikka Söyring 17.3.2017

Kun totuus on ”disinformaatiota”
Robert Parry 21.3.2017

Valeuutisten jälkeen valeraportti
Riikka Söyring 2.1.2017

Venäjä on uhattu ja uhri

Venäläispankit kyberhyökkäyksen kohteena
Riikka Söyring 12.11.2016

NATO:n ex-komentajan sodanlietsonta-sähköpostit julki
Riikka Söyring 9.7.2016

Venäjän reaktio Naton laajentamiseen
Riikka Söyring 7.5.2016

Jihadistit ovat Yhdysvaltain luomus

Trump tulee – mitä Obaman hallinto pelkää?
Pirkko Turpeinen-Saari 18.11.2016

Salafisti-jihadistien ”ulkoministeri” vieraili Yhdysvalloissa
Riikka Söyring 7.6.2016

Lännessä annettu kuva Lähi-idän tilanteesta on täysin väärä

CMI ja sen ”analyysit” Lähi-idästä
Tauno O. Mehtälä 26.10.2016

Miksi sotauutisointi Syyriasta tai Irakista voi olla valhetta?
Kimmo Kautio 13.12.2016

Venäjä ei ole oikea uhka, sitä vain lietsotaan

UPIn raportti Venäjän lisääntyvästä uhkasta Suomelle herättää ihmetystä
Mikko Elo 1.9.2016

Suomalainen sotapropaganda Venäjää vastaan
Mikko Elo 2.5.2016

Ryssä tulee, ryssä tulee – vai tuleeko joku toinen?
Klaus Rahikainen 17.8.2015

Venäjä on Suomelle suurempi mahdollisuus kuin uhka
Mikko Elo 12.9.2016

Suomessa tarvitaan keskustelua ulkopolitiikan suunnasta
Mikko Elo 8.8.2015

Syyrian hallitus ei ole kaasuiskujen takana

Yhdysvaltain vastamediassa syytetään Trumpin hallintoa “vaihtoehtoisesta totuudesta” kaasuiskusta
Johanna Lehtonen 18.4.2017

MIT:n professori: Yhdysvalloilla ei konkreettista näyttöä Syyrian hallinnon osallisuudesta kaasuiskuun
Janne Pohjala 13.4.2017

Professori Postol: myös tuuliolosuhteet kumoavat Yhdysvaltain tiedusteluraportin sariini-iskusta
Vesa Raiskila 23.4.2017

Yhdysvaltain pääputinisti iski Syyriaan – haaste turvallisuuspolitiikan vouhottajille
Kimmo Kautio 7.4.2017

Syyrian valkokypärät eivät ole ainakaan puolueettomia pelastajia, ehkä jotain pahempaakin
 
White Helmets – Nobelin rauhanpalkintoehdokas
Ville Kyrönlahti 7.10.2016

Ruotsalaislääkärien järjestö: White Helmets lavasti pelastusoperaation
Riikka Söyring 9.3.2017

Venäjä on se todellinen terrorismin vastustaja

USA ja EU terrorismin tukijoina; Venäjä vastustaa terrorismia
Pirkko Turpeinen-Saari 13.10.2016

NATOn toiminta kiristää tilannetta Itämerellä

Mitä on tekeillä? Kuka provosoi ketä?
Kaija Olin-Arvola 18.5.2016

Onko tämä polvihousupoikien leikkiä tulella?
Kaija Olin-Arvola 26.4.2016

Länsi ja Suomi siinä mukana käy infosotaa Venäjää vastaan, lietsoen samalla oikeaa sotaa

Sata virkamiestä infosodan oppiin
Vesa Raiskila 17.10.2015

Suomalainen sotapropaganda Venäjää vastaan
Mikko Elo - 2.5.2016

Ollaanko Suomea viemässä todelliseen sotaan?
Tauno O. Mehtälä 14.3.2016

Haluatko sinä sotaa?
Klaus Rahikainen 26.3.2017

Media ydinsotaa synnyttämässä
John Pilger 29.8.2016

Joutuuko Suomi sotaan — omasta syystään?
Veli-Pekka Kortelainen 4.5.2015

Ruotsi ei ole enää puolueeton ja vetäisi Suomenkin sotaan
Mikael Kallavuo 14.9.2016

Länsimainen journalistinen media on epäluotettava, eikä mitään infosotaa ole

Kuolleet venäläissotilaat ja valtamedian uskottavuusitsemurha
Tauno O. Mehtälä 21.9.2015

Infosodan yhden koon totuus ei sovi kaikille
Riikka Söyring 19.5.2017

Trollijahti sananvapauden tyrehdyttäjänä
Julia Junno 3.7.2015

Uutisointi informaatiosodasta voi olla informaatiosotaa
Julia Junno 12.7.2015

Infosotarintamalta ei mitään uutta
Peter Saramo 21.10.2015

Yhdysvallat hallitsee Eurooppaa ja Suomea

Eurooppa sillanpäänä
Sampo Ahto 25.3.2017

Yhdysvallat nelinkertaistamassa Euroopan sotilasmenonsa
Riikka Söyring 5.2.2016

Onko Suomen kohtalo ajautua USA:n syliin?
Klaus Rahikainen 10.3.2016

Isäntämaasopimus teki Yhdysvalloista Suomen isäntämaan
Mikko Elo 21.2.2016

Maidan ja sota Ukrainassa (jossa on fasistihallitus) ovat Yhdysvaltojen masinoimia

Mediakritiikkiä: Yle ja Ukraina-uutisointi
Tauno O. Mehtälä 24.4.2015

Ukrainassa teloitetaan oppositiota
Tekijä Riikka Söyring 27.4.2015

Ukrainan juutalaiset pelkäävät
Riikka Söyring 16.4.2017

Kansallisen muistin instituutti valkopesee Ukrainan synkkää menneisyyttä
Ville Kyrönlahti 6.6.2016


Jälkikirjoitus

Katson täten esittäneeni perustellun näkemyksen, että Vastavalkea on disinformaation lähde. Näin laajaan ja pätkittäin tehtyyn kirjoitukseen saattaa hyvin todennäköisesti jäädä epätarkkuuksia, mutta ne eivät kokonaiskuvaa muuta. Pahoittelen muutamia asiattomuuteen lipsahtaneita kohtia, mutta välillä vaan oli pakko.

169 kommenttia:

 1. Hyvin debunkattu Vastavalkean horinat.Kiitos.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Paitsi että ei.

   Poista
  2. Aika potaskaa, kerrohan plokkari, eikö luetun ymmärtäminen ole oikein hallussa? Jallustako luit, että ukrainan kriisi johtui kielikysymyksestä? Ykköskohtaa pidemmälle ei tarvinnut mennä, oletteko ehkä ruotsalainen? hyvää jatkoa vaan, ja plokkaile rauhassa..

   Poista
  3. Aika potaskaa, kerrohan plokkari, eikö luetun ymmärtäminen ole oikein hallussa? Jallustako luit, että ukrainan kriisi johtui kielikysymyksestä? Ykköskohtaa pidemmälle ei tarvinnut mennä, oletteko ehkä ruotsalainen? hyvää jatkoa vaan, ja plokkaile rauhassa..

   Poista
 2. Journalistit sananvapauden esteenä? Oma näkemykseni on kun seuraa asioita Ruotsin ja Suomen puolella että meillä on sama salaisten palkkojen systeemi kun Italian Mussoliinilla oli jo 1920-luvulla. Joukkotiedoitus huolimatta kuka sen omistaa saa palkata vain määrättyä polittista kantaa omaavia Italiassa Facisti puolue Ruotsissa ja Suomessa Socialidemokraateja ainoastaan tämä on tehnyt Valtamediasta Antisemiitisen ja Israelin vastaisen niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Tämä taas saa aikaan vastareaktioita kansalaisissa mikä akaansaa suosion kasvun vaihtoehtomediassa ja etenkin niissä joitten varpaille tallataan. Jotenkin tämä muistuttaa Saksan tapahtumia 1930-luvulla kun Hitleriä vastaa tehtiin Attentateja ja yritettiin syyttää Englantia aina kun jossain pamahti. Ainankin Ruotsi on syytänyt Putinia jopa TV ja Radiomastojen kaatamisesta mutta nyt tiedetään kuka mastot kaatoi ja minkä vuoksi. Tämä tasen muistuttaa Saksan valtiopäivätalon polttoa 1930-luvun alussa syytettiin Kommunisteja ja teloitettiin yksi vajaakehittynyt Van Der Lubbe. Sodan jälkeen eräs Herman Göring joutui uudesta vastaamaan tästä tuhopoltosta. On itsestään selvää että Propakandaa tulee jokasuunalta. Minulle riittää kun saan sanan vapauden jota en valtamedian taholta suinkaan saisi ja Israel on Avainsana Raamatussa siinä kun ei valita Idän ja Lännen välillä vaan siunauksen tai Kirouksen väliltä. Suomi on itse vetänyt kirousta pälleen samoin kuin Ruotsikin ja Jumala käyttää ruoskanan milloin ketäkin. Jos Suomeen tulee Aino Kassisen ennustama sisällissota pahimmassa tapauksessa "Mullistukset tulevat jälkeen vuoden 2000" sanoi Aino Kassinen. Suomalaiset ovat itse syyliset mutta on kätevää syyttää jotakin toista valtiota kaikesta, Saksassa se oli aina Englanti vaikka todellisuudessa Juutalaiset kellosepät olivat pommien takana. Kenen varpaille Suomi on tallannut eniten, listan voi tehdä pitkäksikin. Ulkosuomalaiset ovat edelleen kaksoisverotuksen kohteena kuten Juutalaiset Saksassa. Karjalaisille piti maksaa korvauksia joten Kekkonen keksi nimityksen Ulkosuomalaiset jolloi korvauksia ei tarvinnut maksaa vaan voitiin kiskoa pois kaikki veroilla jotka muuten Hitler keksi jo 1930-luvun Saksassa. Nykyään on viha kohdistunut myös Ruotsalaiseen vähemmistöön Suomessa mutta Israel on Jumalan silmäterää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Mussoliinilla...Facisti...Socialidemokraateja...Attentateja...Propakandaa...Aino Kassisen ennustama sisällissota..."

   Ai tämä olikin oikea trolli. No hauskaa oli. Kiitos.

   Poista
  2. Trolli mikä trolli mutta minkä tahon? Ei ainakaan minkään vakavasti otettavan tahon. Ei Venäjälläkään noin tökerösti toimita.
   Taitaa olla parodiaa.

   Poista
  3. Kukin trollaa tahollaan, naton kakka on hyvää. Eihän valtamedian vähemmistökärpäset voi olla väärässä.

   Poista
  4. NATO-jäsenyyden kannatuksella kansan keskuudessa ei ole itse liittymisen kannalta paljoakaan merkitystä. Suomen perustuslaki ei edellytä että NATO-jäsenyydestä päätetään kansanäänestyksellä. Suomen perustuslain mukaan valta tässä kysymyksessä on poliittisella johdolla eli presidentillä, hallituksella ja eduskunnalla.

   Toisaalta Verkkouutisten ja Nykypäivän Tns Gallupilla teettämän tutkimuksen( 11.–22.3.2014) mukaan suurin osa suomalaisista (53%) olisi valmis tukemaan NATO-jäsenyyttä jos valtionjohto päättäisi sitä hakea..

   Poista
 3. Kovasti on vaivaa nähty, mutta kaikki kaatuu kerralla, niin kauan kuin Riihelä kieltäytyy Jantusen ja Aron tapaan myöntämästä tätä Maanpuolustuskorkeakoulun opinnäytteen tosiasiaa:

  INFORMAATIOSODANKÄYNNIN TUOMAT HAASTEET
  ILMAVOIMIEN PÄÄJÄRJESTELMIIN

  Kandidaatintutkielma
  Kadetti
  Paulus Kärnä

  Todellinen noste informaatiosodankäynnin tutkimiseen ja kehittämiseen käynnistyi Yhdysvalloissa ensimmäisen Persianlahden sodan myötä 1990-luvulla. Yhdysvallat on informaatiosodankäynnin johtava kehittäjä ja tutkija.

  https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/84957/K%C3%A4rn%C3%A4_PJ.pdf?sequence=1

  Riiheläisen kritiikki perustuu hänen Jantuslaiseen näkemykseensä että kaikki mitä länsi sanoo on totta ja että länsi ei kävisi infosotaa ja levittäisi disinformaatiota vastapuolestaan kuten Irak (Chilcottin raportti disinfosta 2016), Jugoslavia, Libya tai Syyria.

  Riiheläisen mallissa Venäjä siis sotiin infosotaa yksinään, vaikka mikään maa ei vielä niin ole tehnyt.

  Tietenkin monessa suhteessa olisi varmasti vaikeaa myöntää tämä seikka, koska sehän paljastaisi yleisölle mistä on kyse.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä Yhdysvallatkin käy omilla asioillaan infosotaa. Mutta ei Suomea tai Eurooppaa vastaan, koska liittolaisia vastaan ei kannata tuhlata resursseja, kun poliittisia vaikutuskeinoja on muitakin. Venäjää vastaan taas ei mitään kovin hurjaa ole ollut, ensin Obaman kovin varovaisen linjan takia ja nyt Trumpin takia.
   Se kuinka paljon pidän länttä pelkkänä totuuden ja hyvyyden lähteenä, voi tarkistaa vaikka edellisestä blogimerkinnästä.
   Se on muuten Riiheläinen, ei Riihelä.

   Poista
  2. Sekoitat informaatiosodan teknis-tieteellisen ja strategisen tason. Jos informaatiosodan menetelmin hyökätään ilmavoimien pääjärjestelmiä vastaan, on kyse siitä, mistä nykyään yleensä puhutaan kybersodankäyntinä. Nyt tässä blogissa käsiteltiin strategista vaikuttamista, josta venäläiset puhuvat informaatio-psykologisena sotana.

   Heidi Bergerin MPKK:lla vuonna 2010 tekemä tutkimus aiheesta valottaa termistöeroa hyvin. Samalla tutuksi tulee myös venäläisen sotilasajattelun tapa lähestyä informaatiosodan kenttää.

   Poista
  3. Eihän se että joku maa ei käy sotaa Suomea vastaan, tarkoita sitä etteikö kyseinen maa käy sotaa.

   Tietenkin käy. Ny USA on käynyt kolme vuotta infosotaa Venäjää ja vielä pidempään Syyriaa kohtaan. Ja sitä ennen Jugoslaviaa, Irakia ja Libyaa kohtaan.

   Suomi tietenkin ulkoministeri Soinin sanoin USA:n parhaana sotilaallisena liittolaisena on mukana tässä informaatiobarbarossassa, minkä yksi osa on Riiheliäisenkin rooli.

   Eikä sitä mitenkään muuta se että Suomi sattuu olemaan tässä sotaoperaatiossa samalla hyökkäävällä puolella kuin USA.

   Poista
  4. En sekoita. Eihän USA:n johtava asema informaatiosodankävijänä tietenkään rajoitu vain Ilmavoimien pääjärjestelmiin.

   Lue sinäkin USA:n PSYOP -kenttämanuaali, kun sen kerran verkostakin saa:

   https://publicintelligence.net/restricted-u-s-army-psyops-manual/

   Poista
  5. Olen kovasti ihmetellyt tätä asennettasi. Ymmärtääkseni mielestäsi maamme käy informaatio- ja kauppasotaa Venäjän kanssa osana EU:ta. Jos olet tätä mieltä, en voi ymmärtää käytöstäsi. Eikö isänmaallisen suomalaisen pitäisi, mikäli havaitsee maamme käyvän julistamatonta sotaa, tukea maatamme tässä sodassa ja, vähimmillään, olla lojaalisti vaiti, jollei voi kannattaa demokraattisesti valitun hallituksen linjaa?

   Sellainen ihminen, joka kuvittelee havaitsevansa maansa olevan sodassa ja tämän jälkeen asettuu kuvittelemansa vihollisen puolelle tässä kuvitteellisessa sodassa, osoittaa paitsi harhansa, myös epäisänmaallisuutensa.

   Poista
  6. Olen Jannen kanssa samaa mieltä ja Ryskynkin kanssa tästä jutellut että ongelma koko ajan on se että emme voi tunnustaa että maassamme käydään infosotaa Venäjän ja USA:n välillä.
   Usa käyttää siis meitä hyväkseen tuossa sodassa. Yleensä se ilmenee että luodaan pelotetta Venäjällä keinolla millä hyvänsä. Kun sitten kysytään missä on se Venäjän informaatiovaikuttaminen ja kuinka sitä voi havita ei KOSKAAN voida esitää esimerkkiä siitä? Erikoista on että pitää pelätä ja varoa mutta ei kerrota mitä?
   Voin tässä esitää esimerkin USA:n propagandasta jota meidän lehdistö levittää joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Siinä nimetön USA:n lähde esittää pelottelua ja ei kumminkaan anna esimerkkiä vaikka sitä pyydetään. Pisteet toimittajalle siitä että edes yritti niitä saada.
   http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002823105.html?jako=8af533f21bc60110ad56bdd9e660054a&ref=og-url

   Poista
  7. Onhan näitä esimerkkejä. Tässä 260 debunkattua venäläisten valtamedioiden valhetta.

   http://www.russialies.com/russias-top-260-lies-international-edition/

   Poista
  8. Et sitten lukenut juttua?
   Eli kyseessä on Suomeen kohdistuvasta informaatiosodankäynnistä jota pitää pelätä. Toimittaja kysyy esimerkkiä eikä sitä saa. Suomenkilei antaa meille uskomattoman suojan Venäjää vastaan. Mutta se ei toimi nitä vastaan joita luulemme ystäviksemme ilman takaajatuksia.
   (Kysykää Merkkeliltä miltä tuntuu tulla petetyksi.)
   On ihan 100% selvää että venäjä tekee propagandaa.
   Miten ihmeessä joku luulee että ei olisi 100% selvää että myös USA tekee propagandaa?
   Miksi maailman mahtavin armeija jolla on tässäki infosodassa vähintään 10 kertainen budjetti antaisi tällä rintamalla yhtään periksi? Sehän olisi suorastaan typerää.

   Poista
  9. Siis ei kai kukaan milloinkaan missään ole kuvitellut etteikö USA kävisi infosotaa?? Mistä olet moista saanut edes päähäsi? Olet varmasti katsonut Hollywood elokuvia 80-luvulta tai aiemmin? Jos ne eivät ole propagandaaa, niin mikä?

   Usan keinot ovat vain aika paljon laajemmat ja pehmeämmnät kuin Venäjällä, joka on ryhtynyt laajamittaiseen disinformaatio kampanjaan useiden ns. vaihtoehtomedioiden kautta. Et koskaan ole ihmetellyt miksi samat valheuutiset tulevat samaan aikaan kaikista valemedioista?

   Poista
  10. enäjän informaatiovaikuttamisen ja propagandan levittämisen kanavia ollut/on edelleen Suomessa

   - Johan Bäckman & co. / Suomen antifasistinen komitea
   - Janus Putkonen/Verkkomedia/Doni News
   - Sputnik News Finland
   - Mv-lehti
   - Marco De Wit & Suomi Ensin-liike
   - Vastavalkea
   - LoveFM
   - Viimeisempinä tulokkaana "Kuolematon rykmentti" marssin järjestänyt bäckmanilainen RUFI-yhdistys

   - Sosiaalisessa mediassa Venäjän informaatiosotarihmastoon lukeutuvat FB-ryhmät trolleineen:

   Vastavalkean tilannehuone, Venäjän trolliarmeija,Vladimir Putin Fan Club, Näkökulma: Venäjä

   Poista
  11. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
 4. Hyvin laadittu teksti ja vähäinen trollaus kommenteissa kertoo oleellisen. Perustrollin ei kannata edes lähteä yrittämään, ei riitä rahkeet mitenkään.
  Parempi siis mennä Tilannehuoneeseen itkemään blogistin väärästä lääkityksestä. Toki nämäkin viestit ovat vain projisointi trollin omasta, surkeasta elämästä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Venäjän trollit ja salaliittoteoreetikot ovat usein parhaita kavereita13. kesäkuuta 2017 klo 8.27

   PLOS One -tiedejulkaisun tutkijoiden teettämän tutkimuksen tulokset pätevät myös näihin vastavalkealaisiin totuustovereihin.

   "Tutkijat todistivat, että salaliittoilija uskoo mitä vain, jos se tukee hänen ennakkoluulojaan."

   "Vielä kiusallisempi tulos salaliittoilijoiden kannalta on se, että näiden sivustojen kävijät olivat tutkimuksessa kyvyttömiä erottamaan vakavissaan luotua salaliittosisältöä ja satiirisia artikkeleja, joiden tarkoitus oli pilkata salaliittoja."

   Ei mikään ihme että Venäjän agendaa edistävät propagandistit ovat pesiytyneet Tilannehuoneeseen vedättämään noita piilotettuja totuuksia selvittäviä hyväuskoisia hölmöjä.


   http://www.iltalehti.fi/digi/2015022619264197_du.shtml

   Poista
  3. No eipä näitäkään argumentteja voi älyllisiksi sanoa. Yhteiskunnallisen keskustelun perusperiaate on että erilaiset mielipiteet ovat sallittuja. Siitä on jopa maininta perustuslaissa.

   Riiheläisen maailmankuvassa sen sijaan ne eivät ole sallittuja.

   Poista
  4. Kas, politrukki Pohjala on ilmoittautunut trollikeskuksen aamuvuoroon.


   http://hikipedia.info/wiki/Kremliini

   Poista
  5. No eipä ujolla anonyymilla sitten mitään älyllistä vastaan sanottavaa ollutkaan. Noin lahjatonta argumentaatiota voikin tehdä vain anonyymina ja tasokin on kuin ala-asteen pihalta. Siksi en enempää sinua ruokikaan.

   Poista
  6. hahaa.. hienosti taas peilaat omaa tekemistä muiden kautta. Miksi tämä on niin tyypillistä käytöstä näiden Huuhaa-sivujen lukijoille,kuten toveri Pohjola.

   Poista
  7. Mulavaa Janne Pohjala, että olet lähtenyt mukaan keskusteluun. Toivoisin toki, että kävisit keskustelua nimenomaan tässä olevan blogimerkinnän teemasta. Tarmokas whatabouttaaminen, retoriset tyhjänpäiväisyydet tai minuun (henkisiin kykyihisi tai arvoihin) kohdistuvat hyökkäykset eivät argumentteina vakuuta, vaikka saavatkin samaa mieltä kanssasi olevat hurraamaan. Tämä henkilöönkäyvään arvosteluun kohdistuvan moitteen kohdista myös osaan muista kommentoijista.
   Kuten jo itse tekstissä totesin:
   "Tottakai heillä on oikeus näihin mielipiteisiinsä ja myös julkaista niitä mielensä mukaisesti. Mutta Vastavalkean tavoitteekseen ilmoittama pyrkimys "faktapohjaiseen tiedonvälitykseen ja avoimeen mielipiteenvaihtoon" ei ole tähän mennessä onnistunut kovinkaan hyvin."

   Poista
  8. No enpä olekaan sinuun viitannut persoonana lainkaan, vaan mielipiteesi ja siitähän voi aina keskustella, eikö niin?

   Tuossa edellä viittasin näihin perustason trollikortin heiluttajiin, joiden aktivoinnissa Torstin enkeleillä ja monilla muilla sinulle varmasti tutuilla onkin ollut merkittävä rooli.

   Eli itse asiasta mielestäni tässä olenkin puhunut.

   1) Että olemme yksi infosodankäynnin osapuoli toisen hyökkääjän puolella

   2) Että myös "kotirintamalle" tätä levitetään kuten kaikissa USA:n liittolaismaissa.

   3) Että journalismiin kuuluu se että välitetään kaikkien osapuolien kannat ja lukija päättää.

   Propagandassa taas sanotaan että kaikki mitä osapuoli X sanoo on valetta, sitä ei saa lukea eikä siitä tule ainakaan analyyttisesti muodostaa kuvaa.

   Sodassa kerättiin radiot pois ettei kuunnella toista osapuolta, hybrisodassa tämä tehdään leimaamalla ja diskreditoimalla jotka tuovat esiin kaikkien kannat.

   Siitä onko niistä samaa mieltä vaiko ei on jokaisen oma kanta, sillä Suomessa on mielipteen vapaus ja pitäisi olla vapaa tiedonvälityskin, ehkä väitetysti jopa korkea lehdistön vapaus.

   Siksi onkin erikoista että moitit niitä medioita jotka sitä toteuttavat ja jättävät mielipiteen päättämisen lukijalle ja puollat niitä jotka eivät kerro kuin toisen puolen jos sitäkään ja sanovat mitä mieltä tulee olla ettei ole trolli / vibraattori tai jokin muu leimasana.

   Tämä näin avoimena pohdintana.

   Poista
  9. Joo mut ei ihan kaiken scheissen julkaiseminen kuulu ammattimaiseen journalismiin. Päinvastoin kuin Venäjällä tai salaliittoteoriaskenessä, täällä lännessä ammattimaisissa medioissa ollaan nimittäin sitouduttu noudattamaan hyvää journalistista etiikkaa ja pyrkimykseen totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Eri osapuolien esittämiin kantoihin ja tietolähteisiin suhtaudutaan kriittisesti, tietojen ja väitteiden paikkaansa pitävyys tarkistetaan ja varmistetaan monesta eri lähteestä ennen niiden julkaisemista. Sepiteellistä, valheellista aineistoa tai sellaiseen pohjautuvia kantoja ei siten julkaista. Näkokulmalla joka perustuu propagandaan tai valheeseen ei ole mitään arvoa.

   Vastavalkean julkaisujen ollessa kyseessä, tällaisen väärään tietoon perustuvan huuhaan läsnäolo on yleensä hyvin vahva. Vastavalkeaa kutsutaan ihan perustellusti valemediaksi.

   Poista
  10. Suomessa onneksi on kriittinen suhtautuminen näihin valemedioihin kohillaan. Vain neljä prosenttia uskoo niiden julkaisemaan sisältöön. Täällä eivät uppoa salaliittoteoriat taikka Venäjän propaganda. Näitä vaihtoehtoiseksi medioksi esittäytyneitä yrittäjiä (Verkkomedia Sputnik News jne..) on riittänyt jotka on kuitenkin häädetty kotimaiselta mediakentältä häntä koipien välissä pois. Vastavalkean kohtalona lienee jäädä suosioltaan yhtä pieneen marginaaliin ja kadota pian samaan unohdukseen kaivoon.

   http://www.ksml.fi/kotimaa/Nelj%C3%A4-prosenttia-suomalaisista-uskoo-yh%C3%A4-valemedioihin/771449

   Poista
  11. Minkähän maan sotakokemuksista puhut, kun muistelet radioiden keräystä? Suomessa ei kerätty pois radioita eikä "Tiltun" tai vaikkapa BBC:n kuuntelu ollut rangaistavaa toisin kuin diktatuurimaissa. Päinvastoin: kidekoneiden rakenteluun suorastaan kannustettiin, koska oli isänmaallista kuunnella radiota.

   Lähettimiä kyllä pakko-otettiin, mutta tämä johtui huutavasta viestivälinepulasta.

   Poista
  12. Erastotenes, no vaikkapa Hollannin. Saksalaiset ensin kielsivät väärien ohjelmien kuuntelun ja vuotta myöhemmin keräsivät siviileiltä radiot pois.

   Poista
  13. Äitilläs oli surkea elämä, kun sinua teki.

   Poista
 5. Tauno Mehtälä & co. ovat kohudosentti Johan Bäckmanin ohella Suomen johtavia huuhaamaakareita.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Kyllähän Vehkalan NWO-huurublogi taitaa edelleen olla voimissaan. Hauska myös huomata, että NWO-blogi on monelle luotettavampi lähde kuin "valtamedia". Se on melkoisen kieroutunut maailmankuva.

   Poista
  3. Tässä Vehkalan klassikko haastattelu Long Play:n Totuuksien tavaratalosta:

   SUOMALAISTEN SALALIITTOPIIRIEN toinen keulahahmo on Teemu Vehkala, 31-vuotias helsinkiläinen muusikko. Hän kirjoittaa blogia nimeltä Havaintoja Uudesta Maailmanjärjestyksestä. Blogilla on Vehkalan mukaan 200 000 kävijää kuukaudessa.
   Vehkalakin uskoo, että syyskuun 11. päivän terrori-iskut olivat lavastettuja hyökkäyksiä.

   ”Eivät muslimit olleet toiminnassa, vaan se oli täysin hallittu valtion terroriteko. Sitä oli suunniteltu 20 vuotta etukäteen”, hän sanoo puhelimessa.

   Facebook-sivuillaan Vehkala määrittelee itsensä tutkivaksi journalistiksi. Tammikuussa hän aloitti omannettiradiokanavan nimeltä Radio NWO -havaintoja. Blogia hän on pitänyt vuodesta 2005.

   ”Vakioseuraajina on maan eturivin poliitikkoja.”

   Keitä?

   ”En voi nimeltä mainita.”

   Vehkala kirjoittaa muun muassa ufoista, vapaamuurareista, länsimaisen valtaeliitin korruptiosta ja lääketeollisuuden mafiasta eli Big Pharmasta. Viime kuukausina hän on käsitellyt paljon Yhdysvaltojen asepolitiikkaa.

   Tekstejä yhdistää yksi teema: Barack Obama, Yhdysvaltain hallitus ja CIA vaientavat kaikki, jotka vastustavat maan aselakien tiukennusta. Hän pitää lavastettuna hyökkäyksenä jopa Connecticutin Sandy Hookin kouluammuskelua, jossa kuoli 20 lasta.

   Vehkala on ilmiselvä salaliittoteoreetikko, tosin hän ei itse pidä siitä sanasta. Hän määrittelee itsensä toisinajattelijaksi.

   ”Koko salaliitto-sana on valtaeliitin luoma olkinukke, jolla on tarkoitus sivuuttaa kaikki kriittisten ajattelijoiden argumentit ja uskottavuus.”

   Vehkala väittää, että helmikuussa 2011 hänet yritettiin myrkyttää kirjoitustensa vuoksi. Hän työskenteli tuollointanssibändin rumpalina Ruotsin-laivalla. Yhden keikan jälkeen hän jäi juomaan kahvia Viking Linen ravintolaan. Pian hän alkoi voida huonosti. Hän sylkäisi käteensä ja näki syljen menevän kädestä läpi. Hän arveli, että kahviin oli pantu jotain LSD:n kaltaista huumetta.

   Vehkala meni laivan infotiskille kertomaan huumaamisepäilystään. Laivapoliisi ohjasi sekavanoloisen miehen putkaan. Siellä lääkäri totesi Vehkalan tilan: paranoidinen psykoosi.

   Aamulla Vehkala vietiin satamasta Hämeenlinnan keskussairaalan psykiatriselle osastolle. Hän vietti sairaalassa yhteensä neljä kuukautta.

   Vehkala arvelee, että aroista aiheista kertova bloggaaja haluttiin vaientaa ja leimata hulluksi. Hän uskoo, että tapaus oli ”suurvalloista junailtu”.

   Miksi hänet haluttiin huumata juuri laivalla? Vehkalalla on tästä teoria.

   ”Viking Express purjehtii Ruotsin lipun alaisuudessa, joten silloin pätevät Ruotsin lait. En pidä sattumana, että huumaaminen suoritettiin kyseisen reitin alla.”

   Sitten haastattelussa tapahtuu jotain kummallista. Puhelu mykistyy ja kymmenen sekunnin kuluttua katkeaa.Vehkalan puhelimeen ei enää saa yhteyttä. Vielä oudompaa on se, että puhelin ei yhdistä muihinkaan numeroihin.
   Muutaman minuutin kuluttua Vehkalalta tulee sähköpostia.

   ”Ilmeisesti tässä nyt astuttiin vähän liian suurille varpaille”, hän kirjoittaa.

   Hän ei halua enää jatkaa haastattelua. Hän kirjoittaa joutuvansa vaikeuksiin, jos kertoo tapauksesta enemmän.

   ”Ne katkas noi puhelinlinjat ihan kuin varoituksen merkiksi nyt”, hän kirjoittaa toisessa sähköpostissa hetken päästä.

   Viiden minuutin kuluttua Aamulehden Facebook-sivulla kerrotaan, että Elisan matkapuhelinverkko on tilapäisesti epäkunnossa, ja siksi puhelut eivät yhdisty minnekään.

   Poista
 6. Se mikä on kiintoisaa, on se että Riihäisen mielestä ongelma on että Vastavalkea tuo esiin myös Venäjän tai Syyrian tai jonkun muun kannan asiaan.

  JOURNALISMIN määritykseen kuuluu että median tehtävä on kertoa eri osapuolien näkemykset ja lukija sitten päättää mitä mieltä on.

  Tämä ei kuitenkaan tunnu miellyttävän, vaan Riiheläisen mielestä journalismia ei tule tehdä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minusta ongelma on siinä, jos näkökanta perustuu valheisiin. Jos näkökanta on muutakin kuin perusteetonta propagandaa, niin se pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi asetuin julkisesti tässä juuri Vastavalkean kannalle HS:n isäntämaasopimuksen uutisointiin liittyvässä kiistassa. Vastavalkea oli siinä pohjimmiltaan oikeassa, vaikka asiaa toki kuorrutettiin epämääräisemmillä aineksilla.

   Poista
  2. Vastavalkean ns. journalismia leimaakin tuo faktojen köyhyys. Toimitusta olisikin syytä muistuttaa journalistin ohjeista erityisesti kohta kahdeksaa:

   (8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.)


   Pelkällä huuhaan levittelyllä ei respektiä taida irrota.

   Poista
  3. Politrukki Mehtälällä on varsin vainoharhainen käsitys journalistin koulutuksen luonteesta. Vastavalkean toimituksessa yhdelläkään ei taida olla edes journalistin koulutusta. Se koulutuksen puute osaltaan ehkä selittänee ko. julkaisun journalistisen tason mataluuden.

   https://imgur.com/a/Owjtd

   Poista
  4. Ongelma onkin että pääosin näet että erilainen mielipide olisi valhe. Näin ollen Kokoomuksen mielestä SDP:n kanta on valeuutinen ja niin edelleen.

   Lisäksi tulisi muistaa että se että jos joku kertoo että X sanoo Y niin jos joku on siitä eri mieltä se että joku kertoo että X on mieltä Y ei tarkoita että viestin välittäjä olisi valemedia.

   Samaten on aika ohutta sanoa että jos vaikka Sampo Ahdolla on mielipide että se on lähtökohtaisesti perusteeton, siksi että hän on eläkkeellä.

   Hämmästyttävän usein käy juuri niin että aito mielipiteen vapaus on eläkeläisillä, koska nämä ovat jos toimeentulonsa tienanneet, eikä ura tai palkka ole enää tekijä, joka voisi olla vapaan mielipiteen ilmaisun este.

   Lienee selvää miksi vaikkapa Lindberg ei voi kirjoittaa kuin Ahto vaikka haluaisikin.

   Poista
  5. Vastavalkea on salaliittoteorioita savuverhona käyttävä Venäjää palveleva propaganda ja disinfosivusto. Konsepti on jo varsin tuttu aiemmista samankaltaisista viritelmistä kuten Putkosen Verkkomediasta taikka kanadalaisesta vastineestaan Global Researchista. Valemedioita kaikki.

   Poista
  6. janne.pohjala: ”Ongelma onkin että pääosin näet että erilainen mielipide olisi valhe”.

   Tästä ei ole kysymys. Ryskyn kritiikki kohdistuu nimenomaan pääosin valheille perustuville ”mielipiteille”. Blogi valottaa miten.

   ”Näin ollen Kokoomuksen mielestä SDP:n kanta on valeuutinen ja niin edelleen”.

   Kun kokoomus ja SDP ovat eri mieltä, he tyypillisesti rakentavat eri mielipiteen samoista faktoista ilman että kumpikaan syyttää toista valehtelusta. Ero syntyy yhteiskunnallisista arvonäkemyksistä ja retorisista painotuksista.

   Toivottavasti huomaat tämän toiminnan eron niiden tahojen toimintaan jotka rakentavat viestintänsä systemaattiselle valhetuotannolle ja disinformaatiolle jossa valheita annostellaan viestinnän sekaan tavoitteellisessa harhauttamis- ja ohjaustarkoituksessa.

   Läntisessä tiedotus-/mediaympäristössä valheella strategisen viestinnän välineenä on huomattavasti heikommat mahdollisuudet kuin esim Venäjän ja Syyrian valtionmedioilla joiden tuotoksia kotimaiset yhteistoimintatahot ja ymmärtämättömät välittävät.

   Poista
  7. Onko noista anonyymeista kukaan edes koskaan lukenut yhtään juttua Vastavalkeasta? Todennäköisesti ei?
   Taunon jutut on omasta mielstä usein liian kärkevästi kirjoitettuja eikä niissä ole linkitetty faktoja.
   Mutta niissä jutuissa jossa käsitelllän esim ulkopolitiikkaa yleensä juttuihin laiteaan linkit josta tiedot voi tarkistaa. Kiitos myös Ryskylle joka linkitti jutut joihin viittasi. Tuskin vaan moni niitä vaivautui kokonaan lukemaan saatikka linkkejä avaan.
   Epäilykseni ja tietonikin on että moni informaatiosodankäynnin uhri ei edes lue juttua saatikka tarkista linkkejä. Mitä se kertoo siitä että kritikoi sitten isoon ääneen juttuja ja antaen heti leimakirveen heilua. Kuten täälläkin nyt Jannea kohtaan.

   Poista
  8. Kyllä on luettu ja tarkkaan. Sen lisäksi että artikkelit ovat usein sepiteltyä lööperiä niin Vastavalkean trollien täysin tietoinen lööperin jauhaminen jatkuu niiden artikkelien kommenttiosiossa.

   Poista
  9. Eipä taida tämäkään anonyymi olla niitä lukenut, mutta tuskinpa se hänen kommentointiaan haittaa.

   Poista
  10. Harjun olisi hyvä havainnoida että Ryskyn määritys "valheelle" on se että se joko on USA:n infosodan narratiivin vastainen tai että se ylipäätään kertoo USA:n infosodan kohteen, kuten Syyrian tai Venäjän kannan.

   Tietenkin tällainen määritys sille mikä on totta ja mikä ei perustu mihinkään lähdekritiikkiin eikä kelpaisi kriteerinä mikään oikeusvaltion oikeudenistunnossa validina näyttönä, vaan olisi tasoa:

   Kantaja A väittää että kaikki mitä vastaaja B sanoo on valetta ja siksi hän on oikeassa.

   Oikeussaliverranto on validi. Journalismin alkuperäinen tarkoitus oli tarjota kaikkien asiaan osallisien todistukset ja antaa lukijan olla tuomari.

   Siksi pitäisi ymmärtää että lähtökohtaisesti se että joku tuomitsee osapuolen A näkemyksen vääräksi siksi että se on eri osapuolen B näkemys, ei toimi.

   Poista
  11. janne.pohjala:

   "Harjun olisi hyvä havainnoida että Ryskyn määritys valheelle on se että se joko on USA:n infosodan narratiivin vastainen tai että se ylipäätään kertoo USA:n infosodan kohteen, kuten Syyrian tai Venäjän kannan."

   Kerrot tässä valheen ymmärtämättömyyttäsi ja tarkoituksella.
   Sen todistaa Ryskyn tuotanto.

   Ylipäänsä narratiivit eivät tässä ole olennaisia, sellainen on jokaisella yhteisöllä, vaan väitettyjen reaalimaailman yksityiskohtien uskottavuus arvioituna monipuolisilla kriteereillä logiikkaa unohtamatta.

   Poista
  12. Piti olla "ymmärtämättömyyttäsi ja tarkoituksella" ---> "ymmärtämättömyyttäsi tai tarkoituksella".

   Ylipäänsä valheesta ponnistajien perusargumentti on että objektiivisia faktoja ei ole vaan on vain mielipiteitä.

   Objektiivinen todellisuus on kuitenkin olemassa ihmisistä riippumatta.

   Infotaistelut ovatkin varsinaisesti uskottavuustaisteluja, kenen todistelu on lukijan kannalta uskottavampaa kun faktojen totuusarvoja punnitaan. Erilaiset mielipiteet ovat tervetulleita ja välttämättömiä kun ne rakentuvat suurin piirtein samalle faktaperustalle.

   Tällöin on luonnollista ja välttämätöntä että väitettyihin faktoihin liitetään myös monipuolinen lähdekritiikki myös sen osalta minkälaisen koneiston/prosessin läpi faktaksi väitetty on kulkeutunut ja minkälaisen historiallisen jäljen lähde on jättänyt tiedonantojensa paikkansapitävyyden suhteen kun niitä arvioidaan myöhempien tapahtumien valossa.

   Näin Esim RT:n ja Reutersin väitteisiin faktoista on legitiimiä suhtautua jo eri tavalla ja medioiden tiedonantojen (jos niitä ylipäänsä julkaistaan edelleen) tulkintaan tulee liittää em prosessitekijöihin liittyvää olennaista metatietoa parhaiden journalismin periaatteiden mukaisesti.

   Huonoa journalismia on siis kertoa neutraalisti osapuolten versiot totuudesta ja antaa lukijan päättää.

   Tällainen menettely on toki valheesta ponnistajien, tyypillisesti demokratian vihollisten tavoite koska näin heidän suhteellinen asemansa totuusmarkkinoilla paranee.

   Poista
 7. Suht mukiinmenevä bloggaus Ryskyltä. Paitsi –ja jälleen- muilta osin kuin Lähi-Idän mutta erityisesti Syyrian sodan luonteen ja sitä koskevan informaation suhteen. Ja tottahan on, että suomalainenkin uutisointi Syyrian kofliktista oli pitkää -ja joillakin turpoisteilla se on sitä yhä- lähempänä suomensyyrilaisten lelusalakuljettajien ja julianröbckemäisten aktivistien kuin objektiivisempaa tai “ryssän vaikutuksesta” vapaiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten yliopistoihimisten, tutkijoiden ja toimittajien kertomusta.

  Tälle on luontaisesti vain yksi selitys; monet suomalaiset turpoistit kiinnittävät huomiota vain niihin sotiin ja konflikteihin, joissa ryssä on tavalla tai toisella mukana. Venäjän imperialismin ohella olisi syytä kuitenkin tututustua vuosikymmeniä vanhan amerikkalaisen ekseptionalismin “hedelmiin” Lähi-Idässä ja Orientiassa, siitäkin huolimatta, että tämä herättäisi lieviä epämukavuuden tunteita transatlanttista optimismia vaalivien toimijoiden keskuudessa.

  Mainitsemaani koulua edustavien turpoistien olisi syytä tehdä näin pelkästään sen viime päivinäkin tapetille nostetun jakamattoman ihmisarvon tai niiden läntisten arvojen takia, koska Yhdysvaltojen ja sen perslahtelaisten ystävien toiminta (mm. Jemenissä, Saudi-Arabiassa, Bahrainissa, mutta myös Syyriassa) heijastelee aivan jotain muuta kuin tätä yhteistä läntistä arvopohjaamme. Minä en näe mitään kaunista ja jaloa kansanmurhamaisissa sodissa, vähemmistöjen sortamisissa, sektaarisesti sävyttyneessä informaatiosodassa vaikka sitä toteuttaisi tai sellaista tukisi Yhdysvallat.

  Valitettavan monen suomalaisen (poislukien kutakuinkin Rysky) turpoilijan artikkelien ja twiittien perusteella, näyttäisi kuitenkin siltä “ongelmaa ei ole”. Tai että siviili ei ole ihminen, jos sitä pommittaa joku muu kuin ryssä. Mahdollista on myös sekin, että tätä ei uskalleta ottaa esille, koska se heikentäisi NATO-Yhdysvaltojen uskottavuutta ja niin muodoin tällaisten asioiden käsittely ei olisi NATO-jäsenyyttä kannattavien turpoistien kannalta mielekästä.

  Yhdysvaltojen Lähi-Idän ja Persianlahden -politiikan lopputulosten lähempi tai parempi tarkasteleminen auttaisi kuitenkin transatlanttisia optimisteja saamaan realistisemman kuvan siitä kuinka erilaisia Yhdysvaltojen ja EU:n tai Manner-Euroopan NATO-maidenkin intressit ja toiminta Lähi-Idässä ja Persianlahdella ovat. Millaisia vaikutuksia tällä epäsymmetrisellä tilanteella on ollut meille eurooppalaisille esim. pakolaisten ja lisääntyvä terrorismin muodossa. Millaisia vaikutuksia Yhdysvaltojen toiminnalla on ollut Venäjän suosion ja vallan kasvuun Lähi-Idässä.

  Lyhyesti sanottuna, tällaisen rinnakkaisen, siis sekä Venäjää koskevan että Yhdysvaltojen Lähi-idän ja Persianlahden -politiikan ja toiminnan arviointi loisi autenttisemman lähtökohdan tunnistaa tämä “epäsymmetria” ja synnyttää keskustelua siitä, miten tämä tilanne olisi korjattavissa. Niin että EU:lla ja Yhdysvalloilla olisi yhtenäisempi, molempia osapuolia paremmin palveleva ulkopolitiikka mainituilla alueilla. Tällä olisi luontaisestikkin paitsi NATO:n kannatusta lisäävä vaikutus Euroopassa, että Venäjän kannatusta ja toimintamahdollisuuksia rajaava merkitys.


  Lopuksi, kyllä Venäjää koskevassa turpo-skenessä on myös toimijoita, jotka omaavat manikeolais-McCarthymäisiä piirteitä ja painotuksia. Tunnetuin tällainen toimija lienee Ryskynkin tuntema Maailma ja paikat -bloggari.* Tällaista ”koulua” on myös paikka paikoin vahvasti aistittavissa The Eurasian Politician -sivuston kirjoittajien artikkeleissa. Oletan ja toivon, että siinä missä Kremlin kellokaat ja heidän ideologiset painotukset osataan tunnistaa suomalaisessa turpos-skenessä, näin tapahtuu myös näiden veijjareiden kohdalla.

  Asevelisosialidemokraatti

  -------

  *Maailma ja paikat -bloggari on omien tähänastisten havaintojeni perusteella kenties Suomen tunnetuin “terrorismiasiantuntija”, joka väittää täysin avoimesti ja tosissaan AlQaidan ja ISIS:ksen olevan Venäjän turvallisuuspalveluiden luomuksia. Samanlaista selitysmallia suosii myös eräs The Eurasian Politician kirjoittaja.

  VastaaPoista
 8. Olipas kattava pläjäys. Kiitoksia paljon.


  "Hannu Ikonen 20.3.2017

  Niin sanotun itsenäisyytemme vuosisataisella kynnyksellä joudumme kysymään, onko Suomen tie asettua eurooppalaisen liittovaltion pohjoisimmaksi ”maakunnaksi”, Lapin kaltaiseksi raaka-aineita tuottavaksi periferiaksi."

  Suomen pitäisi ilmeisesti lyöttäytyä kimppaan itärajan takana sijaitsevan "raaka-aineita tuottavan periferian" kanssa jotta välttyisi itse joutumasta raaka-aineita tuottavaksi periferiaksi? Ikosen logiikka on pistämätöntä :)

  Näille vaihtoehtohörhöille tekisi terää päästä elämään maailmassa jossa päätöksiä tehtäisiin heidän maailmankuvansa mukaisesti. Sääli, että käytettävissä ei ole vaihtoehtomaapalloa jossa moinen kokeilu voitaisiin suorittaa meitä muita vahingoittamatta.

  Ikävä kyllä, Putinin, Trumpin, Le-Penin ja muiden vaihtoehtoisesta todellisuudesta ammentavien johtajien esiinnousu taitaa johtaa siihen, että vaihtoehtoisessa todellisuudessa syntyneiden harhojen seuraukset realisoituvat todelliseen maailmaan meidän kaikkien kiusaksi. Jokainen voi historiankirjoista katsoa mitä se merkitsee.

  -EV

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
 9. Vastavalkea kaltaiselle keskusta vasemmistolaiselle julkaisulle on tarve ja tilaus. Janus Putkonen Verkkomediassa muutama vuosi sitten kirjoitti mediamme kaupallistumisen sekä samanaikaisen sisällön keventymisen olevan uhka demokratian ja sanan vapauden harjoittamiselle, jos ihmisiltä alka puuttua vaativamman viestinnän ymmärtämisen kyvykyys.

  Viestinnässämme on muutenkin tapahtunut valtava yksipuollistuminen,esimerkiksi televisio ja radio ovat täynnä aglosaksista ajatusaastaa ja pintapuolista kultuuria,saisimme edes nauttia laadukaasta yhdysvaltalaisesta tuotannosta,mutta nähtävästi meillä ei ole siihen varaa.

  Esimerkiksi europalainen kultuurituotanto,poislukien britti moska loistaa poissaolollaan, eli voimme todeta maamme olevan tällähetkellä aglosaksismin henkisesti miehittämä,meidät on aivopesty pois omasta alkuperäisestä kultuuristamme.

  Kannattaa muuten lukea Antti Hietalahden teos Talvisodan salattu historia,siinä osoitetaan maamme ennen sotia vallinneiden geopolittisesti eri suuntiin katselevien fraktioiden ulkomaisten isäntien toiveiden mukainen toiminta,äiden tahojen etujen mukaisesti.
  Neuvostoliitolla venäjällä ei siinä pelissä ollut muuta kuin seinälle maalattavan pelottavan mörön rooli,aivan samoin kuin myös nykyisin.

  Kun aglosaksinen maailma hiljaleen tehtyjen poliitisten valintojen vuoksi erkanee omaksi kultuuri sota ja talous alueekseen, niin täällä Ollaan jälleen sormi suussa,kun maailma ei ole oivallettu valtapiirien muutosta,kun kuitenkin olemme osa jo yli satavuotista Saksalaisen keskieuroopan omavaraisuuteen pyrkivää,nimenomaan Saksan johtamana alueena jäämereltä mustallemerele.

  Vainoharha, jonka olette luoneet voimansa menettäneen Venäjän vuoksi on juuri siksi vaarallinen, koska todellisuus on jossain muualla,se on kultuurien välisessä taistelussa ja me olemme sen sodan hävineet antautumalla aglosakseille.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. No ei kyllä ole minkäänlaista tilausta. Venäjän propaganda ei toimi täällä.

   Poista
 10. "Vastavalkea kaltaiselle"

  po. Vastavalkean kaltaiselle

  "keskusta vasemmistolaiselle"

  po. keskustavasemmistolaiselle

  "sanan vapauden"

  po. sananvapauden

  "alka"

  po. alkaa

  "kyvykyys"

  po. kyvykkyys, tai vielä mieluummin kyky.

  "yksipuollistuminen"

  po. yksipuolistuminen

  "aglosaksista ajatusaastaa"

  po. anglosaksista ajatussaastaa

  "laadukaasta"

  po. laadukkaasta

  "europalainen"

  po. eurooppalainen

  "britti moska"

  po. brittimoska

  "tällähetkellä"

  po. tällä hetkellä

  "aglosaksismin"

  po. anglosaksismin

  "kultuuristamme"

  po. kulttuuristamme

  "äiden tahojen"

  po. näiden tahojen

  "Neuvostoliitolla venäjällä"

  po. Neuvostoliitolla/Venäjällä

  "aglosaksinen"

  po. anglosaksinen

  "poliitisten"

  po. poliittisten

  "kultuuri sota ja talous alueekseen"

  po. kulttuuri-, sota- ja talousalueekseen

  "kun maailma ei ole oivallettu valtapiirien muutosta"

  po. kun ei ole oivallettu maailman valtapiirien muutosta

  "olemme osa jo yli satavuotista Saksalaisen keskieuroopan omavaraisuuteen pyrkivää,nimenomaan Saksan johtamana alueena jäämereltä mustallemerele"

  po. olemme osa jo yli satavuotista saksalaisen Keski-Euroopan omavaraisuuteen pyrkivää aluetta, nimenomaan Saksan johtamana alueena Jäämereltä Mustallemerelle.

  "kultuurien"

  po. kulttuurien

  "hävineet"

  po. hävinneet

  "aglosakseille"

  po. anglosakseille

  VastaaPoista
 11. Ruplarahoitteisen Vastavalkean Tauno ”Kaiken takana on Cia” Mehtälä on tasan samanlainen Kremliä palveleva salaliittoteorioihin uskova putinisti ja kusettajapropagandisti kuten Johan Bäckman ja Janus Putkonen.

  https://i.imgflip.com/1aeggz.jpg

  VastaaPoista
 12. Vaihtoehtomediat ovat verrattavissa vaihtoehtohoitoihin ja astrologiaan. Vaihtoehtomediat ovat tiedonvälityksen enkeliterapiaa, kristallihoitoa, aromaterapiaa ja homeopatiaa. Aivan kuten astrologiassa tapahtumia ja ihmisten kohtaloita päätellään planeettojen keskinäisistä asemista, vaihtoehtomedioissa salaliitton todisteeksi riittää esim. poliitikon vierailu toisessa maassa jollain tietyllä hetkellä.

  Vaihtoehtohoidot ja astrologia ovat enimmäkseen harmittomia. Ne muuttuvat ongelmallisiksi vasta kun ne otetaan vakavasti. Jos enkeliterpia korvaa syöpähoidon yliopistosairaalassa, on siirrytty harhaiseen todellisuuteen. Jos elämänkumppanin, työpaikan tai asuinpaikan valinnassa pitää käyttää astrologia ja horoskooppeja ollaan jouduttu ulos reaalimaailmasta. Vastaavasti, jos antaa vaihtoehtomedian vaikuttaa omiin kantoihinsa ja maailmankuvaansa, tulee samalla luopuneeksi kyvystään toimia järkevästi reaalimaailmassa.

  Vaihtoehtomedian, vaihtoehtohoitojen tai astrologian liian vakavasti ottaneet altistavat itsensä hyväksikäytölle. Vaihtoehtohoitojen ja astrologian tapauksessa hyväksikäyttö on taloudellista. Vaihtoehtomedian kohdalla hyväksikäytetystä tulee pahimmillaan vieraan valtion pahantahtoisia intressejä puolustava "hyväuskoinen hölmö".

  Useimmat ihmiset uskovat pystyvänsä erottamaan vaihtoehtomedioiden sisällöstä mis/disinformaation. Ja useimmat tähän varmaan pystyvätkin. Mutta tutkimusten mukaan vääräksi tunnistetut "faktat" voivat vaikuttaa päätöksentekoomme siitä huolimatta, että ne on tunnistettu vääriksi. Mitä useammin altistaa itsensä ao. väärälle faktalle, sitä todennäköisemmin aivomme poimivat sen esiin kun ajattelemme jotain asiaan liittyvää.

  Jos haluaa hyvää lihakeittoa, kattilaan ei heitetä mätää lihaa. Jos haluaa hyvää seuraa, ei vietä aikaansa kusipäiden kanssa. Jos haluaa ymmärtää maailmaa, ei lueskele soopaa jonka tarkoituksena on hämärtää ja sotkea lukijoidensa kuvaa todellisuudesta.

  -EV

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vaihtoehtomediat ja niiden vaihtoehtoiset faktat - aikamme kirous

   Poista
 13. Kysymys Ryskylle ja muillekin informaatiosodasta jne. kiinnostuneille.

  Syyria-narratiivimme vuotokohdista olenkin täällä jo ajan saatossa paljon lähteistetysti(so. ilman RT:tä, Sputnikkia, Syyrian hallinnon kätyreitä ja “ryssän komprementoimia” lähteitä, MV-lehti jne.)*puhunut, nyt kiinnostaisi kuitenkin tietää mikä on narratiivimme Syyriasta etelään mentäessä? Siis, onko meillä sellaista ja millaista disinformaatiota siitä kenties esitetään? Vai pitäisikö paremminkin puhua poliittisesti tarkoituksenmukaisesta, systemaattisesta kansanmurhamaisen sodan dissauksesta, koska Yhdysvallat ei tässä yhteydessä näyttäydy oikeastaan Venäjää moraalisempana toimijana?

  Tässä narratiivimme mallintamisessa en suinkaan aio aloittaa läntisen koaliition Syyria -ja Irakin-ilmassodan tuottamista äärimmäisen korkeista siviiliuhreista -tai edes valkoisen fosforin tai köyhdetytyn uraanin käytöstä- vaikka koaliitiomme on onnistunut pitämään Collateral damage-ykköstilan itsellään koko tämän vuoden(Kuten putinisista vaikutuksista vapaa Airwars-sivusto meitä informoi!) Näin siksi, että kaikkihan me tiedämme ryssän iskevän tarkoituksellisesti ja tietoisesti siviilejä vastaan. Tiedämme myös valheeksi ne ryssän höpinät, jonka mukaan terroristit ja jihadistit mukamasten käyttäisivät siviilejä kilpinään, sairaaloita, kouluja tukikohtinaan. Tämä perustelu on hyväksyttävissä, vain kun meidän koaliitiomme tuottaa niitä sivullisia uhreja.

  En myöskään kysele sen informaation tai narratiivin perään, mikä meillä mahdollisesti on saudien Bahrainin Al-Khalifa-marionettisuvun jo pari viikkoa kestäneestä uudesta siia-opposition verisestä puhdistuskamppanjasta, jossa on saanut surmansa jo kymmeniä ihmisiä. Tai Saudi-Arabian turvallisuusviranomaisten 35.päivää jatkuneesta siia-enemmistöisen Awamian saarrosta, jonka aikana on myös kuollut useita ihmisiä.

  Sen sijaan minua kiinnostaisi tietää mikä on Jemeniä koskeva “oikea narratiivi “ ja millaista disinformaatiota siitä mahdollisesti liikkuu? Vai olisiko kenties niin, että me olemme lähestulkoon dissanneet koko Jemenin tilanteen, koska ryssä ei ole kuvioissa mukana, vaan amerikkalaisten ja englantilaisten ystäviemme aseellisesti ja logistisesti tukema Saudi-Arabian antihouthilainen koaliitio.

  Koaliitio, joka on paitsi näännyttää saarrollaan -nyt myös koleran kanssa kamppailevia**- jemeniläisia hengiltä, käyttää rypälepommeja ja valkoista fosforia ja on tunnetusti iskenyt sairaaloihin, kouluihin, markkinapaikoille jne. tuottaen tuhansittain siviiliuhreja. Unohtaa ei tule myöskään sitä, että saudit ovat ottaneet siipiensä suojiin ICC:n ja NATO:nkin etsintäkuuluttaman kansanmurhaajan ja kemiallisten aseiden käyttäjän Sudanin päämiehen Omar Al Bashirin taistelemaan hutheja vastaan. Tai sitä, että saudi-koaliitio on taistellut rintarinnan AQAP:in eli Arabian niemimaan AlQaidan kanssa hutheja vastaan.

  Mikä siis on Jemeniä koskeva “oikeaoppinen” narratiivi? Missä määrin voimme syyttää tästä kaikesta Irania? Millainen vaikutus saudi-lobbareilla ja saudien tukemilla thintänkeillä on mahdollisesti ollut narratiivimme muodostumiseen?

  Vai olemmeko kenties jättäneet sen “narratiivin” tietoisesti muodostamatta, koska Jemenin kansanmurhamaisiakin piirteitä saavan sodan pääarkkitehti Saudi-Arabia on tärkeän ystävämme Yhdysvaltojen elintärkeä liittolainen?

  Asevelisosialidemokraatti

  -------
  *Olen vallan valmis avaamaan tätä näkemystäni, mutta kehottaisin ennen sitä kyselijää lukemaan Ryskyn bloggauksiin kirjoittamani Syyriaan liittyvät lähteistetyt komskat, joista ensimmäinen on muistaakseni täällä: http://uusimaanpuolustus.blogspot.fi/2017/01/kremlin-kellonsoittajat-vayrynen.html

  **Yemen: almost one death per hour as cholera epidemic spreads like wildfire
  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-war-deaths-cholera-epidemic-dying-every-hour-a7782341.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Asevelisd. Sinulla on siis näkemys asiasta ja se käy kohtuullisen selväksi esittämistäsi, lievästi sanottuna johdattelevista kysymyksistäsi :)

   Olen lukenut kommenttejasi Saudi-Arabiaan liittyen, enkä välttämättä ole kovin paljon eri mieltä asian tästä puolesta.

   Kyseenalaistan kuitenkin käsityksesi tai oletuksesi tavasta, jolla media valitsee sen mistä uutisoidaan ja kuinka paljon.

   Toisinsanoen, en osta väitettä, että median valintoja ja painotuksia ohjaa se keiden "ystävä" Suomi on. Pikemminkin media valitsee uutisaiheensa sen perusteella mikä on asian kiinnostavuus ja uutisarvo. Kaupallinen media painottaa julkista enemmän sitä, kuinka kiinnostavana lukijat / katsojat pitävät toimituksen mielestä aihetta.

   Toisin kuin vaikkapa Syyriasta, Jemenistä ei ilmeisesti odoteta Suomeen vaikuttavaa pakolaisaaltoa. Ja toisin kuin esim. Pohjois-Korean kohdalla, Jemenin tapahtumien ei nähdä uhkaavan maailmanrauhaa (koska suurvallat eivät ole suoraan vastakkain). Asian uutisarvo on siten Suomalaisten median kuluttajien kannalta pienempi kuin vaikkapa Syyrialla tai Pohjois-Korealla. En ole toimittaja, mutta suurin piirtein tähän tapaan uskon toimitusten asiaa hahmottavan.

   Toki Jemenin tilanteessa on myös muita puolia, kuten vaikkapa humanitaarinen kriisi josta on kyllä jonkin verran uutisoitukin.

   Onko median tapa valita sisältönsä sitten oikea? No ainakin kaupallisen median on huomioitava sisältönsä myyvyys. Muuten se on kohta entinen media. Oikein tai väärin, näin maailma makaa. Julkiselle medialle voi asettaa tiukempia vaatimuksia, mutta senkin on palveltava kuluttajiensa enemmistöä, eikä kaikkia maailman tapahtumia ole tietenkään mahdollista käsitellä samanlaisella painoarvolla.

   Mitä tulee kysymyksiisi narratiiveista, minusta Suomalaisessa mediassa on Jemenistä puhuttu niin vähän, ettei oikeita, vääriä tai mitään muitakaan vakiintuneita narratiiveja näytä olevan. Uutisointi on pääasiassa kansainvälisten uutistoimistojen, YK:n ja humanitaaristen järjestöjen tuottaman aineiston enemmän tai vähemmän suoraa kopiointia.

   -EV

   Poista
  2. EV"Sinulla on siis näkemys asiasta ja se käy kohtuullisen selväksi esittämistäsi, lievästi sanottuna johdattelevista kysymyksistäsi :):"

   Johdattelevuutta on -lievästi sanottuna- havaittavissa myös niillä, jotka dissaavat sellaiset ja sodat ja konfliktit, jotka komprementoisivat Yhdysvaltojen imagoa. Pohjimmiltaan kysymys on niistä paljon puhutuista "läntisistä arvoistamme". Juuri niistä samaisista arvoista, joihin juurtuneena esim. syystä kritisoimme Putinin Venäjää.

   Hiljaisuutemme -hiljaahan me emme suinkaan olisi Jemenistä tai Bahranista tms. jos ryssä olisi siellä melskaamassa. Tämän me tiedämme kaikki. Syyria on jo sen pätevästi osoittanut. Ryssän sota -ja ihmisoikeusrikokset on pidetty median toimesta erittäin hyvin tapetilla. Entäpä tukemiemme kapinallisten ja ystäviemme Turki, Saudi-Arabian ja Qatarin saavutukset Syyriassa!? Hymiö.

   Ja Jemeniin. Omia arvioitani harjoittamamme hiljaisuuden tai dissauksen taustalla olevista tekijöistä:

   1) Lännessä koetaan uhkaavana juuri Venäjän toimet (erit. Krimin laiton anneksoiminen, Itä-Ukrainan-tilanne ja Venäjän hybridivaikuttaminen), mediamme kiinnittää päähuomion rutiinomaisesti konflikteihin, joissa Venäjä on Euroopan ulkopuolella mukana. Tätä trendiä ylläpitävät ja vahvistavat taasen tietoisesti ne poliittiset piirit ja toimijat, joiden etujen mukaista ei olisi esim. samantyyppinen uutisointi Jemenistä kuin näimme Itä-Aleppon yhteydessä tai Syyriasta yleensä. Kyse on tietysti NATO-maa Yhdysvaltojen ja Englannin moraalisen imagon vaalimisesta.

   2) Jemeniläisillä ei ole merkittävää tai vaikutusvaltaista diasporaa Lännessä. Heillä ei myöskään ole suurta strategista merkitystä Yhdysvalloille, joka taasen on pääasiassa Saudi-Arabian intressien ja etujen vartija. Jemenillä tai jemeniläisilla ei ole taloudellisia resursseja tai varakkaita tukijoita, joiden avulla he saisivat kiinnitettyä toimittajien, mutta erityisesti läntisten poliitikkojen, analyytikkojen ja erilaisten ajatushautomoiden huomion itseensä.

   3) Jemeniläiset ovat siiamuslimeita ja siksi konflikti-tilanteessa heidät leimataan aina -kuten Saudi-Arabian omat siiat, Bahrainin ja Irakinkin siiat- “Teheranin kätyreiksi” Saudi-Arabian toimesta. Ja tähän näkemykseen -vaikka tutkimuksellisesti ottaen Iranin vaikutusta Jemenissä on liioiteltu- Yhdysvallat on perinteisesti yhtynyt.

   4) Eurooppa ei ole kokenut samanlaista pakolaisvirtaa Jemenistä kuin esim. Syyriasta ja Irakista. Siinä vaiheessa kun Jemenistä tulevien pakolaisten määrää EU:ssa alkaisi merkittävästi kasvamaan, huomiomme Jemenin tilanteeseen tulisi lisääntymään. 

   5) Bibin johtaman, äärioikeistolaistuneen ja uskonnollistuneen Israelin ja Saudi-Arabian lähentyminen, on antanut saudeille lisäresursseja Israel-lobbareiden muodossa esittää Jemenin tilanne Teheranin masinoimana operaationa. Ja tämähän on tunnetusti hunajaa sirkuvaltioksi maataan muuttavalle Trumpille, jolla alkaa olla kiire kiinnittää huomio pois itsestään ja sotkuistaan uuden sodan tai "humanitaarisen intervention" muodossa.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  3. "Johdattelevuutta on -lievästi sanottuna- havaittavissa myös niillä, jotka dissaavat sellaiset ja sodat ja konfliktit, jotka komprementoisivat Yhdysvaltojen imagoa."

   Nyt en aivan ymmärrä. Voisitko selventää. Ketkä ovat "niitä"? Media? Minä? Muut kommentoijat? Millä tavalla "ne" ovat johdatelleet?

   Jos puhutaan länsimaisesta mediasta yleisemmin (eikä vain suomesta), niin sieltähän löytyy moniäänisyyttä joka lähtöön.

   En edelleenkään osta väittämääsi siitä, että medioissa välteltäisiin kirjoittamasta USA:n kannalta negatiivisista asioista. Ei kai todisteeksi tarvitse ryhtyä kaivelemaan kaikkea sitä (aiheellista) kritiikkiä, mitä USA on saanut mediassa osakseen mm. Irakista, Libyasta jne.

   Jos media varjelisi USA:n imagoa, niin emme luultavasti lukisi Trumpin toilailuista mitään. Jos media varjelisi USA:n imagoa, eikä kirjoittaisi sen liittolaisten konflikteista, niin selitätkö ystävällisesti miksi tämä rajoitus ei koskekaan USA:n liittolaista Israelia? Väitteesi ei yksinkertaisesti ole uskottava.

   Mutta olet varmasti oikeassa siinä, että lobbaaminen voi vaikuttaa uutisointiin ainakin siten, että lobbaamalla voi yrittää vakuuttaa toimittajiin / toimituksiin jonkin asian uutisarvosta.

   Sinulla on selvästi paljon tietoa ja paljon sanottavaa. Tunnut kuitenkin olevan hieman pakkomielteinen asian suhteen, koska puhut samasta aiheesta täysin riippumatta siitä mikä on varsinaisen kirjoituksen aihe. Oletko harkinnut oman blogin perustamista?

   -EV

   Poista
  4. EV:”En edelleenkään osta väittämääsi siitä, että medioissa välteltäisiin kirjoittamasta USA:n kannalta nega...”

   En odottanutkaan. Ja vielä vähemmän odottaisin tätä sinivihreiltä tai nuoremmilta kykypuolueseen kuuluvilta tai sitä lähellä olevilta poliitikoilta, virkamiehiltä ja analyytikoilta, jotka usein ovat myös innokkaita NATO-jäsenyyden kannattajia. Yhdysvaltojen ekseptionaalisen Lähi-Idän ja Orientin -politiikan kritisoiminen on näissä piireissä aivan liian “vasemmistolaista”, epäisänmaallista anti-natolaista toimintaa. Joka sortuukin pitämään Venäjän toimien lisäksi esillä myös amerikkalaisten kyseenalaisia saavutuksia Lähi-Idässä ja Orietissa -joista ei ole sanottavammin iloa (esim. pakolaiset ja lisääntynyt terrorismi) EU:lle tai Manner-Euroopan NATO-maille- huomaa nopeasti jäävänsä yksin twitösfäärissä samalla kun entiset kamut alkavat vihjailemaan hänen lukevan liikaa jotain Vastavalkean kaltaista läpyskää.

   Arvopohjaisesti: mainitunlaisten toimijoiden moraaliset aivoitukset tuntuvat menevän amerikkalaisen ekseptionalismin äärellä kutakuin mitä sanoit:”Oikein tai väärin, näin maailma makaa.”, mutta venäläisen imperialismin kohdalla ei tietystikkään näin. Tähän on mielestäni tultava muutos. Jos joku ei näe tässä mitään moraalista ongelmaa, hyvä niin ja eläköön tämän arvovalintansa kanssa, mutta toivottavasti hän sentään osaa pohtia tätä kysymystä myös suuremman kokonaisuuden kautta eli sen millaisia seuraamuksia sillä on ollut ja tulee olemaan EU:n tai Euroopan turvallisuuden ja taloudellisen kehityksen kannalta.

   “EV:Jos media varjelisi USA:n imagoa, niin emme luultavasti lukisi Trumpin toilailuista mitään. Jos media varjelisi USA:n imagoa, eikä kirjoittaisi sen liittolaisten konflikteista, niin selitätkö ystävällisesti miksi tämä rajoitus ei koskekaan USA:n liittolaista Israelia? Väitteesi ei yksinkertaisesti ole uskottava.”

   Trumppiin kiinnitetään huomiota pääasiassa Venäjä-yhteyksien tiimoilta. Tässä kysymyksessä me isänmaalliset suomalaiset, amerikkalaiset demokraatit ja eräät republikaanit olemme konsubstantiaalisia.

   Valitettavasti lähestulkoon samaiset republikaanit (erit. kansanedustaja Lepomäen oppi-isä senaattori John McCainin) ja monet demokraatit omaavat yhä sangen yhtenäisen, konventionaalisen näkemyksen
   siitä politiikasta, jota Yhdysvaltojen on omien kansallisten intressien takia harjoitettava Lähi-Idässä ja Persianlahdella. Ja juuri tämä ei ole meidän kannalta hyvä asia, vaan siihen on tultava muutos jotta voisimme yhdessä paremmin torpata Venäjän vaikutusta niin Euroopassa kuin Lähi-Idässä ja Orientissa.

   “Orientalisoituneen” Bibin Israelin surullisesta ja kielteisestä kehityksestä en tässä yhteydessä enempää. Sen sanon kuitenkin sanon, että kovin kaipaan Jitzhak Rabinin, Shimon Peresin, Ehud Barakin kaltaisia poliitikkoja takaisin Israelin johtoon, jotta tämä kohtalokas Begin-Sharon-Netanjahu -linja muuttuisi.

   EV:"a. Tunnut kuitenkin olevan hieman pakkomielteinen asian suhteen, koska puhut samasta aiheesta täysin riippumatta siitä mikä on varsinaisen kirjoituksen aihe. O"

   Tämä on minun tapani soittaa kelloja niille, jotka sen itä-aleppolaisten tavoin ansaitsevat.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  5. Asevelisd. Kaipaat muutosta ja se tulee jos on tullakseen. Suomalaisen poliittisen kentän suuntautumiset geopoliittisten tapahtumien arvioinnissa ovat monitahoiset ja jos painopiste on nyt länsimielisyydessä/venäjävastaisuudessa on tähän syy.

   Syy piilee suomalaisten pidemmässä historiakokemuksessa geopoliittisessa puristuksessa. Tässä katsannossa venäjä ja venäjämieliset saavat kokea kohtelua joka voi tuntua lyhyellä jänteellä epätasapuoliselta.

   Historiallisen taakkojen muutokset ovat loivaliikkeisiä. Niihin voi vaikuttaa muuttamalla toimintaansa pitkäjänteisesti.

   Osapuolet nauttivat tänä päivänä sitä good-/badwill-statusta jonka pääosin ovat pidemmällä jänteellä hankkineet. Tämän päivän teot vaikuttavat ensi sijassa myöhempään statukseen kumuloitumalla seuraavien tekojen vaikutusten kanssa, ne eivät realisoidu statukseen sellaisenaan tänään.

   Ihmisryhmien/sivilisaatioiden kohtelussa tämä on tavallaan oikeudenmukaista. Kyse on menneiden syntien sovituksesta tai arkisemmin ilmaistuna laskun maksusta. Yksilöiden kannalta tämä ei tyypillisesti ole oikeudenmukaista.

   Poista
 14. Kiitos Ryskylle, olet nostamassa Vastavalkean statusta sen oikeasti kaipaamalle tasolle,täästä on hyvä jatkaa. Maassamme asuu paljon yksilöitä, joilla on terve suhtautumistapa Venäjään,valitettavasti heistä kuulaan ainoastaan valitettavien onnettomuus uutisten muodossa, kuten tapaus liikemies Haukan kohdalla osoitti,hänellä oli ja on laajat bisnekset Venäjällä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Keep On Dreaming tavariitsh!14. kesäkuuta 2017 klo 14.30

   Suurimmalla osalla suomalaisista yksilöistä on myös terve kriittinen suhtautuminen venäjämieliseen propagandaan eivätkä lue ja tue tällaista valemediaa joka sitä tuottaa. Mikäli otamme Vastavalkean FB-sivun tykkäämiset jonkinlaisena indikaattorina tän sivuston suosiosta niin se on kyllä varsin vaatimatonta. Vain 1707 facebookin käyttäjää ilmoittanut pitävänsä sivusta. Tyypillistä marginaaliin jäävälle valemedialle joka tulee poistumaan mediakentältä kummallisena kuriositeettina jota kukaan ei kohta enään edes muista.

   Poista
  2. jos oikein tarkkoja ol,laan , kaikki viestintä on propakandaa,eikös sen esittäminen ja eritoten sietäminen ole avoimen yhteiskunan tunnus.

   Poista
  3. Kaikki viestintä on propagandaa vain Venäjällä.

   Poista
 15. Nostamassa? Sinusta Vastavalkean osoittaminen valehtelevaksi, manipuloivaksi, Kremlin agendaa palvelevaksi ja Suomalaisia sumuttavaksi valemediaksi nostaa sen statusta?

  Olet joko Venäläinen tai päästäsi sekaisin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. On tunnettu ruplatrolli joka käyttää Facebookissa valeprofiilia "Pauli Räsänen".

   Poista
  2. Pauli Räsäsen ja muun feikkiprofiileilla toimivan ruplatrolipataljoonan työtä voi seurata näistä FB-ryhmistä. Häikäilemätöntä isänmaamme vastaista pettureiden myyräntyötä ja Venäjän agendan edistämistä valhepropagandalla.   Vastavalkea - Tilannehuone

   https://www.facebook.com/groups/tilannehuone


   Venäjän trolliarmeija

   https://www.facebook.com/groups/389891377829035/


   Vladimir Putin Fan Club Finland

   https://www.facebook.com/groups/1509126832663829/


   Näkökulma: Venäjä

   https://www.facebook.com/groups/251286518623523/

   Poista
 16. Onkohan nyt kaikki pillerit olleet oikeassa dosetissa? Ei voi kuin nauraa. Kiitän hirmiän taval!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tätähän nämä vastineet esittämälleni kritiikille ovat olleet: mielenterveyteeni ja motiiveihini liittyviä halventavia heittoja, toteamista miten väärässä olenkaan ja usein myös sen toteamista, että ei mielipide voi olla väärässä, koska se on mielipide.

   Poista
  2. Kenties Kaija Irmeli Olin-Arvola on oppinut noita KGB:lle tyypillisiä mustamaalaustekniikoita työskennellessään Moskovassa ja Berliinissä seitsemänkymmentä luvulla.

   Poista
 17. Maamme henkistä ilmapiiriä ja sen mielipiteen vapauden rajoja koettelee todella sa,ja ne kommentit jotka edes jotenkin suhtautuu positivisesti Venäjään ja sen asemaan yhtenä, muta vain yhtenä tämän telluksen kultturillisna napana. Maamme on juuri näinä aikoina ajautumassa uuden autonomian aikakauteen,kun Europan unioni on entisestään syventämässä liittovaltioon vieviä elementtejä, esimerkiksi yhteisen puolustuksen osalta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuule toveri DORKAJEV. Ikävä juttu että olet kokenut paikallisen ilmapiirin huonoksi. Pakkaa laukkusi ja painu sinne Venäjälle. Jospa viihdyt siellä paremmin.

   Poista
  2. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  3. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
 18. Vastavalkea ei ole mitään muuta kuin disinformaation levityskanava. Venäjän länsivihamielisen narratiivin pakonomainen puputtaminen ei ole mielipide. Se on valtiopropagandaa. Ryskyn mainio tempaisu sai raskasta taustatukea tänään (15.6.) kun EU:n asettama East StratCom Task Force julkaisi viikottaisen selvityksensä Venäjän levittämästä disinformaatiosta ja länsivihamielisestä propagandasta:

  http://mailchi.mp/euvsdisinfo/dr72

  Mistä task forcessa on kyse voi lukea täältä:

  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/2116/%20Questions%20and%20Answers%20about%20the%20East%20StratCom%20Task%20Force

  EUN nimittämän task forcen viikkoraportin esittämät Venäjän ylläpitämät disinformaatiokampanjat voi melkein jokaisen löytää Vastavalkean sivuilta. Tämä luonnollisesti nostaa esiin kysymyksen kenen asialla Vastavalkea oikein on? Ajetaanko Suomen asiaa vai Venäjän asiaa. Minun vakaa näkemykseni on, että Vastavalkea on Venäjän propagandatorvi.

  On aika kiinnostavaa, että Vastavalkea jokaisessa mahdollisessa yhteydessä jaksaa muistuttaa kuinka Euroopan Unionin (paljolti keksitty) liittovaltiokehitys on aivan kamala asia - unohtaen samalla mainita että paratiisina pitämänsä Venäjä on tiukkaakin tiukempi liittovaltio. Lukija jää ihmettelemään miksi liittovaltio on sekä hyvä että paha yhtäaikaa. Koittaisitte nyt päättää.

  Suomen harjoittamaa itsenäistä puolustuspolitiikkaa tai Suomen turvallisuutensa vuoksi tekemiä yhteistyö- tai muita ratkaisuja moititaan Vastavalkeassa kerta toisensa jälkeen. Ikäänkuin Suomi ei olisi vapaa ja itsenäinen maa tekemään puolustuksensa osalta niinkuin parhaaksi näkee. Miksi Suomi ei saisi puolustaa itseään? Venäjän toistuvia raakalaismaisia ja kyseenalaisia hyökkäyksiä naapurimaihinsa ei Vastavalkeassa tietenkään koskaan arvostella. Venäjällä on oikeus puolustautua sanotaan, mutta Suomella ei ole samaa oikeutta. Tämä on mielestäni jo myötähäpeää herättävää maanpetturuutta.

  Suomi on vapaa ja demokraattinen maa ja Vastavalkean tapainen propagandajulkaisu saa täällä vapaasti esittää disinformaatiotaan. Venäjällä Vastavalkean tapaiset länsimyönteiset julkaisut on hallinnon toimesta lakkautettu jo ajat sitten ja toimittajat joko tapettu tai heitetty vankilaan.

  Onneksi meidän yhteiskuntamme kulkee vakaasti eri suuntaan kuin Vastavalkea haluaisi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. + 1 Juuri näin. Vastavalkea = 100% Kremlin pravdaa

   Poista
 19. KOMMENTOIJAT HUOM!

  Suomessa on mielipiteen- ja sananvapaus. Se koskee kaikkia. Muutamat lain rajaukset esim. kansanryhmää kiihottamista vastaan jättävät kyllä sanomisen vapautta. Samoin Suomessa saa olla asioista mitä mieltä lystää. Täällä ei ole kielletty mitään ajatuksia tai aatesuuntia. Täällä ei myöskään ole kielletty ajatusten ja astesuuntien vastustamista.
  Kuten varmasti on käynyt ilmi, pidän Vastavalkean levittämää maailmankuvaa monin paikoin virheellisenä, tavallaan jopa vaarallisena. Mutta silti minusta näiden ihmisten pitää saada pitää kiinni ajatuksistaan ja julkaista niitä haluamallaan tavalla. Sitä heidän täytyy saada tehdä nauttien henkistä ja fyysistä turvallisuutta. Siksi pidän heihin henkilötadolla kohdistettuja puheita turhina ja typerinä.
  Siis: kuka haluaa puolustaa liberaalia demokratiaa, puolustaa myös Vastavalkean oikeutta olla olemassa ja levittää sanomaansa. Toki sitä sanomaa voi sitten kritisoida kovinkin sanoin. Mutta nimenomaan sanomaa, ei sanojaa.
  Rauhoittukaa siis, olkaa hyvät.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ehdottomasti näin mutta pienellä tarkennuksella:

   Sanoman uskottavuutta pitää voida analysoida ja arvioida myös sanoman tuotantoprosessin kannalta.

   Kukaanhan ei tiedä totuutta emmekä tyypillisesti ole silminnäkijöinä paikalla kun jotain tapahtuu esim mh17:n tapauksessa (ja vaikka olisimmekin, monet vetoaisivat optisiin harhoihin) joten olemme argumentoinnissa aina ns toisen käden varassa. Näin esim kyllä reutersin julkaisuun on suhtauduttava perustellusti eri tavalla kuin assadin hallinnon tiedonantoon.

   Prosessia pitää kuitenkin tarkastella koko pituudeltaan ja niin että sanoman julkaisijaa/loppuasuun aivoissaan rakentajaa ei arvostella/kehuta/arvioida henkilönä vaan em prosessia sekä ao julkaisijahenkilön julkaisuhetken ajattelutapaa. Tapahan voi olla jo huomenna tai ylihuomenna toinen suuntaan tai toiseen.

   Ihminen on liian monipuolinen ja ajassa dynaaminen leimoille. Ajatukset sen sijaan olkoon vapaata riistaa - toki niin että kannanotoissa muistetaan hyvät tavat.

   Poista
  2. Nyt ei ole mielestäni moralisoinnin aika. Tää idästä saapunut venäläinen saasta on torpattava keinoja kaihtamatta. Palataan moraalikysymyksiin kun kriisi on käsitelty.

   Poista
  3. Suomessa ei kannata alkaa epäisänmaalliseksi Venäjän kauitinmieheksi?

   http://www.mtv.fi/viihde/muut/artikkeli/teatteriohjaaja-hakattiin-sairaalakuntoon-joutui-uusintaleikkaukseen/2978370

   Poista
  4. Tapaus on vuodelta 2011. En muista; oliko Putkonen jo tuolloin Venäjän propagandatyöläinen? Aiemminhan mies oli seikkaillut myös muiden aatteiden riveissä, ja jutussa mainittu Talvisota-kuvaelma ei herättänyt tietääkseni ristiriitoja.

   Joka tapauksessa kenen tahansa ihmisen hakkaaminen on väärin. Se ei kuulu länsimaiseen demokratiaan.

   Poista
  5. "Joka tapauksessa kenen tahansa ihmisen hakkaaminen on väärin. Se ei kuulu länsimaiseen demokratiaan."

   Samaa mieltä, vaikka täytyy myöntää, että omassa mielessään saattaa toisinaan syyllistyä trollien ja venäjän juoksupoikien kaltoinkohteluun. Pidetään kuitenkin mölyt mahassa.

   Epäisänmaallisilla öyhöttäjillä ja trolleilla voi olla oikeus mielipiteeseensä ja sen ilmaisemiseen, mutta vastaavasti meillä muilla on oikeus nauraa heille ja tehdä pilaa heidän foliohattumaailmastaan.

   Tehdään salaliittofriikeistä yleisen pilkan kohteita. Esitetään heidät niin naurettavina kuin he ovat. Ehkäpä julkinen pilkka saa ainakin salaliittoskeneä hyödyntävät disinformaation levittäjät suuntaamaan huomionsa muualle. Tosiuskovaisiin ei varmaan pure mikään keino.

   Poista
  6. Putkosen Verkkomedia oli alusta alkaen Venäjän disinfoa ja propagandaa julkaiseva sivusto. Silloin tällöin julkaistut salaliittoteoriat NWO:sta, 9/11:stä ja chemtrailseista eivät hämänneet kovin pitkää aikaa. Sivustoa alettiinkiin kutsua heti ivallisesti ja aiheellisesti "ryssämediaksi". Mitä tulee tuohon Putkosen pieksentään niin foliohatuthan spekuloivat tuolloin SUPO:n agenttien olleen sen takana. :D

   Poista
 20. Ryskylle pitää esittää kiitos siitä, että hän on jaksanut perehtyä Vastavalkeassa esitettyihin väitteisiin ja "uutisiin". Olen aika-ajoin katsellut Vastavalkeassa esiintyvää kirjoittelua ja minä en kerta kaikkiaan jaksa lukea noita kirjoitelmia kuin ehkäpä 1 kpl/ kuukausi. Vastavalkea on marginaalinen tekijä mutta muutamien politiikassa vieläkin toimivien mm. entisten ministereiden tai kansanedustajien mukana olo Vastavalkeassa kertoo kyllä siitä, että Kremlin viestinviejiä löytyy muistakin kuin foliohattuisista peräkammarin pojista/tytöistä.

  Vastavalkea ja Facebookin trolliarmeijaryhmä ovat ilmaantuneet mediaan vasta sen jälkeen kun Venäjä alkoi tosissaan harjoittamaan voimapolitiikkaa. Vastavalkea väittää Venäjän olevan uhri ja aggression kohde. Heitä ei kuitenkaan ihmetytä se, miksi länsimaat USA:n johdolla eivät toimineet aggressiivisesti Venäjää kohtaan silloin kun se olisi ollut ajankohtaisempaa: kun Venäjän talous oli kuralla ja Venäjä oli muutenkin heikkouden tilassa. 1990-luvulla länsi tuki Venäjää taloudellisesti ja Suomikin on vielä 2000-luvulla avustanut Venäjää. Pietarin vedenpuhdistamo on hyvä esimerkki tästä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ennen nykyistä pestiään Vastavalkean toimituksessa, Riikka Söyring ja Vesa Raiskila kirjoittivat vuosikausia länsivastaista pravdaansa putinisti Janus Putkosen Verkkomediaan. Tauno Mehtälän tuottamat vainoharhaiset vihakirjoitukset saivat myös tilaa siellä.

   Poista
 21. Mahtavaa, että Venäjä on totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolella ja Vastavalkean kaltaiset uudet totuusmediat saavat näkyvyyttä. Vielä kun saataisiin kuriin nuo Suomessa vallan kaapanneet sarjakansanmuurhaajien ystävät.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sen verran kommaripaskaa suoltaa tuo aviisi että sitä voisi kutsua osuvammin tittelillä "Punikin punainen".

   Poista
  2. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  3. Venäjä ei varsinaisesti ole nykyään mitenkään erityisen kommunistinen,pikemminkin päivastoin maa on autoritäärisen valtiojohtoisen kapitalismin toimintakenttä. Uusliberalistinen talous ja rahapolitikka on siellä onnistuneessa symbioosissa vahvanvaltion kanssa.

   Kommunismi toteutuu maailmassa vasta sitten kun kaikki maailman alueet ja ilmiöt ovat markkinoiden alaisuuteen saatettuja ja koska kaiken tulee silloin olla myös lainalaiseksi säädeltyä,tuota legalistista projektia Marx kutsui sosialismiksi.

   Kommunismi on vasta kehityksen viimeinen vaihe, kun kaikkien ihmisten tarvitseman hyödykkeistön tuotannon rajakustannus alenee tasolle, missä se on lähes ilmaista, kuten muuten käytössämme olevassa alustassa,eli internetissä,tässä me olemme oikestaan tekemisissä oikean kommunismin kanssa, ja kaikki te jotka tänne kirjoittelette,toteutatte kommunismia täysin ilman korvausta,siis talkootyönä.

   Yhdysvaltalaiset tietoverkon kehitteiät olivat muuten melko ovelia,kun muuttivat Pentagonin alpaha netin Internetiksi,taisi yksi idean isä olla taustaltaan venäläinen.

   Mitä Venäjään ja sen olemukseen tulee,se todella on autoritäärisen kapitalismin tilassa ja oikea koelaboratorio.
   Saman suuntauksen maita ovat nykyisin esimerkiksi Turkki, Unkari, sekä erityisesti Kiina, jossa vastuullinen markkinatalous on onnistuneesti fuusioitu kommunistsen autokratian osaksi

   Poista
 22. Neuvostoliiton alkuvaiheiden ,sen itsensä kehityksen kannalta pahin valuvika oli bolshevikkien kiintymys yksinvaltaan,tuon valuvien seurausta oli koko venääjää erittäin pahoin pahoinpidellyt aikakausi.
  Jos neuvostojen valtaa olisi todella kunnioitettu,olisi kehitys kenties lähtenyt toisille raiteille,olihan idea demokratian lajentamisesta,toisaalta kehitys olisi ollut lähes mahdoton oppimattomattoman Venäjän kansan olosuhteissa.

  VastaaPoista
 23. Drang nach Osten: ”Kohdeltiin kuin suuren luokan rikollisia”
  Saksalaiset itärajan kävijät ovat palanneet Saksaan.

  VastaaPoista
 24. Valheesta ponnistajien tiheys alkoi kasvaa voimakkaasti putinin kolmannen presidenttikauden myötä. Syy tähän oli kremlin hätä kansojen alkaessa yhä laajemmin kyseenalaistamaan diktaattoreiden sukupolvesta toiseen julmilla keinoilla ylläpitämiä kansojen vankiloita.

  Kremlissä katsottiin peiliin ja hoksattiin että tässähän voi mennä duuni ja omaisuus ellei myös henki. Käyttöön otettiin sitten uusi vaihde mustaakin mustemmista keinoista: diktaattori-kiduttaja-murhaajien pidäkkeetön tukeminen ja suora auttaminen sekä häikäilemätön, systemaattinen ja monikanavainen valehtelu.

  Taustalla olivat myös talousnäkymät jotka osoittivat Venäjälle rakennesyistä huonoa kun kehitysmaatasoisten vientiartikkelien varaan ei mitenkään kyetä menotarpeita kattamaan pitemmällä jänteellä niin ettei kansa alkaisi reagoimaan. Näin otetta oli kiristettävä myös Venäjällä keinoina perinteinen valehtelu, mielivaltainen viranomaistoiminta ja oikeudenkäyttö sekä terrori kulisseissa. Avoimeen terroriin kreml ei kuitenkaan herkästi ryhdy peläten vastareaktiota.

  Rakenteita ei kyetä eikä haluta muuttaa koska monopolit kärsivät ja monopolit ovat korruptoineet yhteiskunnan rakenteet niin että muutoksiin ei kyetä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eipä siis mikään ihme miksi venäläisiä vihataan niin Suomessa kuin myös kaikissa muissakin Venäjän naapurimaissa.

   http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/ryssavihasta.htm

   Poista
  2. Suomessa Venäjä ymmärretään ystävämaaksi.

   Poista
  3. "Suomessa Venäjä ymmärretään ystävämaaksi."

   Älä höpötä.

   Toki täältä löytyy hyväuskoisia hölmöjä ja russofiileja joiden mielestä suomen ja venäjän ystävyys on totisinta totta. He ovat kuitenkin merkityksettömän pieni vähemmistö. Suurin osa suomalaisista on venäjän suhteen realistieja: Yritetään pitää välit asiallisina, teeskennellään ystävyyttä jos sillä estetään venäjän öyhkäämistä, mutta tiedetään samalla, ettei venäjään voi luottaa ja ettei venäjä todellakaan ole ystävä.

   Ystävyyttä ei voi olla olemassa niin kauan kun Venäjä on imperiumi joka katsoo oikeudekseen määritellä mitä sen naapurit saavat tehdä.

   Katsotaan uudestaan sitten joskus tulevaisuudessa, kun venäjän kansa on viimeinkin ymmärtänyt syöstä autokraatit, diktaattorit, tsaarit ja nykyisen kaltaista hallintoa tukevan eliitin vallasta ja pystyttänyt liberaalin, avoimen, demokraattisen yhteiskunnan ja hylännyt supervaltakompleksinsa.

   Tähän tosin saattaa mennä muutama vuosisata...

   Poista
  4. Venäjälle ulkomaat ovat joko vasalleja tai vihollisia. Molempia kohtaan venäjä voi teeskennellä ystävyyttä jos se palvelee venäjän intressejä.

   Olemassa oleville tai potentiaalisille vasalleille Venäjän "ystävyys" tarkoittaa vain sitä, että venäjä pukee painostus ja ohjailupyrkimykset huonosti peiteltyjen uhkausten kaapuun, sen sijaan, että käyttäisi sotilaallista voimaansa saadakseen haluamansa.

   Venäjälle ystävyys tarkoittaa sitä, että muut tekevät kuten venäjä vaatii. Elleivät tee, eivät ole ystäviä.

   Poista
  5. No tuota venäläistä "ystävyyttä" korttinaan tyrkyttääkin tuore bäckmanilainen Rufi-yhdistys. Yhdistyksen motiivi on kuitenkin täysin putinilainen propagointi historian vääristelyineen. #russiagohome

   Poista
  6. Kaikessa hiljaisuudessa,kansalaisten ,perheiden ja yritysten tasolla kannssakäyminen on normalisoitunut.
   Venäläiset ovat palaneet maamme mansikkapelloille,sekä tiedän joidenkin venakoiden ryhtyneen marjatilan emännäksikin.

   Eräässä sellaisessa talossa olen todistanut ikoninurkassa ikonin yläpuolelle Putinin kuvan.

   Poista
 25. Rysky,

  Sadepäivää pitäessä:

  http://www.reuters.com/article/us-usa-russia-sanctions-germany-idUSKBN197156?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=594447ff04d301543982f296&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

  Millaisia tuntemuksia tämä ilmeisen yksipuolinen Venäjä -pakotepolitiikkakehitys sinussa herättää?

  Asemoidutko tässä nyt enemmän Saksan Merkelin vai Trump-McCain-linjalle?


  Ja ohimennen, Vastavalkealaisten väite:"NATO taistelee jihadistien rinnalla" on suurpiirteisen tarkoitushakuinen; ikäänkuin Syyrian kapainallisten tukeminen olisi NATO:n virallinen operaatio. Näinhän ei tietystikkään ole. NATO on toki sitoutunut ISIS:ksen vastaiseen taisteluun(jota Trumpin hallinto yrittää nyt kuumeisesti muuttaa Syyriassa ja Irakissa Iranin vastaiseksi sodaksi, johon se on oman "Krimin" Bahrainissa ja "Itä-Ukrainansa" Jemenissä omavaa Riadin kanssa sitoutunut). Tämä ei kuitenkaan poista sitä kiusallista asiantilaa, että monet NATOO:n kuuluvat maat ovat tukeneet -ja yhä tukevat- kapinallisia jotka taistelevat jihadistien rinnalla. Tämä on siis fakta, ei disinformaatiota.

  Sitten tämä: https://vastavalkea.fi/2016/12/13/sotauutisointi-syyriasta-irakista-valhetta/ on täysin validi juttu.

  Suosittelen lukemaan arvostetun sotakirjeenvaihtajan Patrick Cockburnin artikkeleita laajemminkin. Tai erityisesti tämän hänen vimosen kirjansa. Voin vaikka lainata sijulle sen tarpeen tullen:

  https://www.amazon.co.uk/Age-Jihad-Islamic-State-Middle/dp/1784784494/ref=asap_bc?ie=UTF8

  (Tai tämän juuri ilmestyneen kotimaisen Syyria-spesialisti Ari Kerkkäsen, jossa myös puidaan analyytisesti ja kiihkottomasti syntynyttä kuvaamme Syyrian sodasta. Myös lainaan saatavilla:
  http://www.adlibris.com/fi/kirja/syyria-9789520116545)

  Lyhyesti, Patrick Cocburnia ei suinkaan pidetä kansainvälisessä skenessä "ryssäläisenä kollaboraattorina" tms. Eikä häneen viittaaminen ko. julkaisussa -jolla on selvästikkin oma omintakeinen agendansa(kuten vastaavasti mm. Maailma ja paikat -bloggarilla, jonka nuorin fanittaja lienee sinivihreä "turpoisti" Sami Salmu*) tee hänestä sellaista. Näin et tietysti suoranaisesti väitäkkään, mutta joillekin blogisi lukijoille saattaa nyt välittyä tällainen vääristynyt kuva hänestä ja hänen ihan mielekkäästi perustellusta näkemyksestään.

  Asevelisosialidemokraatti

  ---
  *https://twitter.com/SalmuSami/status/872528443006746625

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuon hörhömedian wannabe-toimittajien kannattaisi itse ottaa huomioon tuon Cockburnin kehotus tarkastella kaikkea informaatiota Syyriasta harkitulla skeptisismillä eikä julkaista kaikenmaailman faktaköyhää skeidaa Syyriasta tunnetuilta valemedioilta kuten 21stcenturywire.com

   Poista
  2. " Tämä ei kuitenkaan poista sitä kiusallista asiantilaa, että monet NATOO:n kuuluvat maat ovat tukeneet -ja yhä tukevat- kapinallisia jotka taistelevat jihadistien rinnalla".

   Et sitten onnistunut olemaan valehtelematta yo vain esimerkkinä.

   Nato-jäsenten tukemilla ryhmillä on oma legiimi sotansa alkaen jo vuodesta 2011 vastarintana assadin törkeille ihmisoikeusloukkauksille.

   Jihadistit tulivat häiriköimään myöhemmin koska venäjä halvautti yk:n turvallisuusneuvoston kaikki päätöslauselmat väkivallan lopettamiseksi ja vaalien järjestämiseksi.

   Venäjä pelkäsi demokraattista prosessia ja laituripaikkansa menetystä. Kai se on sitten tärkeämpää kuin miljoonat pakolaiset ja sadattuhannet kidutetut ja tapetut.

   Poista
  3. Nimenomaan hyökkäysliitto Nato.

   Poista
  4. "Jihadistit tulivat häiriköimään myöhemmin ko..."

   Disinformaatiota, feikkifaktisuutta ja vaihtoehtototuutta. Kenties vilpittömällä mielellä tarjoiltuna, mutta silti. Kuunnellaampa amerikkalaista asiantuntijaa:“The covert arms program was going to end—this was inevitable, even if its precise timing was a surprise, and its execution appears haphazard. By the time Trump took office, the program no longer made sense, if it ever did. The United States couldn’t just keep fueling a war that had no definable end and feeding a rebel host body from which al-Qaeda could suck blood. The program was intended to build a moderate rebel force that could apply serious enough military pressure on the regime to force Assad to step aside as part of a negotiated political settlement. But the latter part of that objective, a compelled transition, was always fantasy. As for the “moderate rebel force,” for the last several years much of America’s support has gone to “Free Syrian Army” (FSA) factions that have functioned as battlefield auxiliaries and weapons farms for larger Islamist and jihadist factions, including Syria’s al-Qaeda affiliate. The problem with the program, which was reportedly running the CIA nearly a billion dollars a year, was not that it was under resourced or “insufficient in scale.” The problem was that its logic was wrong and out of sync with the basic dynamics of the insurgency”(1)

   Näihin arvostetun Lähi-Idän-asiantuntija Sam Hellerin arvioihin yhtyy häntäkin kansainvälisesti tunnetumpi Syyria-asiantuntija Joshua Landis. Otaksuisin, että propagandistinen käsityksesi on seurausta suomensyyrialaisen lelusalakuljettaja Rami Adhamin fanittamisesta ja otaksuttavasti liiasta M&P-blogin lukemisesta.

   “Nato-jäsenten tukemilla ryhmillä on oma legiimi sotansa alkaen jo vuodesta 2011 vastarintana assadin törkeille ihmisoikeusloukkauksille.”

   Milloin arvioisit NATO:n aloittavan sen "legiimin" sotansa saudien törkeitä ihmisoikeusloukkauksia vastaan omassa maassaan, Bahrainissa, mutta ennenkaikkea Jemenissä? Vai tulisiko -tämä hankehan yhdistää amerikkalaisia poliitikkoja yli puoluerajojen nykyään- tämä ratkaista pommittamalla Teherania?(2)

   Asevelisosialidemokraatti

   -----

   (1)https://tcf.org/content/commentary/america-already-lost-covert-war-syria-now-official/

   Ja havainto vuodelta 2012:“Most of the arms shipped at the behest of Saudi Arabia and Qatar to supply Syrian rebel groups fighting the government of Bashar al-Assad are going to hard-line Islamic jihadists, and not the more secular opposition groups that the West wants to bolster, according to American officials and Middle Eastern diplomats.
   http://www.nytimes.com/2012/10/15/world/middleeast/jihadists-receiving-most-arms-sent-to-syrian-rebels.html

   (2) Otaksuisin näiden transatlanttista optimismia(lue: utopismia) vaalivien suomalaisten turpoistienkin antavan tälle hiljaisen hyväksyntänsä. Nämä samaiset turpoistit tuskin näkevät mitään ongelmaa siinäkään, että republikaanit ja oikeistolaistuneet demokraatit tai dinot (Democrats In Name Only) eivät aio noudattaa Iran-sopimusta, vaan pyrkivät omien ko. sopimuksen vastaisten uusien Iran-pakotteiden lisäksi painostamaan EU:ta, josta on ollut jo merkkejä, toimimaan samoin. En pitäisi mahdottomana sitäkään, että he kannattavan nykyisten yhteisten Venäjä-pakotteiden lisäksi Trumpin Venäjälle yksipuolisesti (so. ilman keskustelua EU:n kanssa) langettavia uusia pakotteita. Kaikki tämä on aivan luontaista koska mainitunkaltaisten turpoistien käsitys läntisestä liberaalista demokratiasta on juurtunut pohjois-amerikkalaiseen, ei europpalaiseen maaperään.

   Ja se millaisia uusia seurauksia kansainvälisoikeudellisesti Israelin Syyrialta anneksoiman Golanin liittämisellä Israeliin tai koillis-Syyrian Yhdysvaltojen tuella muodostettavalla kurdilaisella proto-valtiolla tai Pohjois-Irakiin syntyvällä itsenäisellä Kurdistanilla on esim. Krimin tai Itä-Ukrainan tulevaisuuden tai Ukrainaan kuulumiseen kannalta, tuskin myöskään mietityttää heitä.

   Poista
 26. A:"Tuon hörhömedian wannabe-toimittajien kannattaisi itse ottaa huomioon tuon Cockburnin kehotus tarkastella kaikkea informaatiota Syyriasta harkitulla skeptisismillä eik..."

  Aivan juuri kuin sanoit. Ja yhtä lailla monien wanna-be-turpoistien kandee lukea Syyriaan tai Lähi-itään ja Persianlahteen liittyen muutakin kuin Maailma ja paikka -blogia, "toimittajia" nimeltä Louise Mensch ja Julian Roepcke, sellaisia eräitä radioaktiivisia isotooppejakin epävakaampia amerikkalaisia poliitikkoja kuin John McCain ja Evan McMullin. Unohtamatta tietysti näitä ja muita oikeistorepublikaaneja resonoivia karaktereita kuin Michael Weiss, Eli Lake, Marc Dubowits. Näin muutamia nimeltä mainitakseni.

  Toinen Ano:"Et sitten onnistunut olemaan valehtelematta yo vain esimerkkinä.
  Nato-jäsenten tukemilla ryhmillä on oma legiimi sotansa alkaen jo vuodesta 2011 vastarintana assadin törkeille ihmisoikeusloukkauksille.
  Jihadistit tulivat häiriköimään myöhemmin koska venäjä halvautti yk:n turvallisuusneuvost..."

  Höpölöpönpöpöt eli heikkoravinteista kuraa. Sinulla ei ole edes perustiedot ja lähtöasetelma hallinnassa. Otan tämän trollauksena ja en edes yritä lähtä ruokkimaan sinua, vaan käännytän sinut ensin lukemaan Ryskyn bloggauksiin kirjoittamani Syyriaan liittyvät lähteistetyt komskat, joista ensimmäinen on muistaakseni täällä: http://uusimaanpuolustus.blogspot.fi/2017/01/kremlin-kellonsoittajat-vayrynen.html

  Luet ne, jotka ovat kuten nopeasti hokaat ryssän vaikutuksesta vapaita ja sitten jatketaan tätä keskustelua. Oukkidoukki!?

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En usko että sinulla on edellytyksiä komentaa ketään lukemaan yhtään mitään. Suosittelen kuitenkin että luet objektiivisuus ohjenuoranaan pitävien ammattilaisten tekemät analyysit aiheesta. Venäjän mielellään siteeraaman stratforin raporteista voisit aloittaa.

   Poista
  2. Kysyn Sinulta arvoisa asevelisosialidemkraatti,tai pikemminkin tuon kannautusyhdistyksen aktiivijäsen, mitä sille ryssälle pitäisi tehdä,kun se helvetti vaan tuossa olla öllöttää.
   Pitäisikkö se kaasuttaa vai ydisäteilyttää.

   Poista
  3. Asevelisd. Olen tähän saakka pitänyt sinua suhteellisen paljon lähi-idän tilanteesta tietävänä, joskin tulkinnoissasi ja analyyseissasi hieman yksisilmäisenä.

   Ylläoleva postauksesi kertoo jotain, mitä minun olisi pitänyt panna merkille jo aiemmin. Suuri osa argumenteistasi ei itse asiassa sisällä mitään konkreettista tietoa, vaan henkilöihin, ryhmiin, järjestöihin ja ryhmiin liittyviä yleistyksiä ja assosiaatioita. Maalaat länsimaista samaa kuvaa kuin Venäjä, vaikka kritisoit myös Venäjää. Kuvasi koristelet em. ryhmiin kohdistuvalla vihjailulla ja lähteillä joista osa on ok, osa kyseenalaisia; Tyypillinen disinformaation levittäjien taktiikka.

   En tiedä sinun motiivejasi tai tarkoitusperiäsi, mutta jatkossa pidän sinua mahdollisena disinformaation levittäjänä.

   -EV

   PS. Otatkohan itsesi hieman liian tosissasi. Jos kuvittelet postaustesi olevan niin erinomaisia ja mielipiteidesi niin tärkeitä, että muut ryhtyisivät niitä keräilemään ryskyn blogista, niin erehdyt kyllä pahasti.

   Poista
  4. EV:"Ylläoleva postauksesi kertoo jotain, mitä minun olisi pitänyt panna merkille jo aiemmin. Suuri osa argumenteistasi ei itse asiassa sisällä mitään konkreettista tietoa, vaan henkilöihin, ryhmi.."

   Niin...mix ei niingu, ottaen huomioon että sije et ole koskaan lähteitäsi edes esittellyt. Sijua ei ole koskaan huoletannut tässä maailamassa kuin ryssä. Ei täällä, ei Ulkopolitissa. Veikkaisin myös että arvostat aika mehukkaasti disinformaatiota levittävää Maailma ja paikat -bloggaajaa(?)ja kenties noita muita mainitsemiani(?)

   Ryssästä Euroopan puolella näen sijun olevan samaa mieltä kanssani, mutta siihenpä se sitten jääkin.
   Sinulla kuten monella muulla semi/wanna-be turpoistilla/seläntaputtelijalla, jotka yleensä ovat sinivihreitä, kykypuolueen nuorempia vosuja tai yltiösionistikristittyjä, ei ole lainkaan huolta niistä ihmistä, jotka joutuvat "putinmaisen" politiikan kohteeksi kenties Yhdysvaltojen tai sen liittolaisten suunnalta.

   Miksi olisikaan, koska meitin naapuri ja uhka on ryssä. Trump tai ei, Yhdysvallat saa tehdä ja toimia "ryssämäisesti" Persianlahden kamujensa kaa, joista Bibikin on nyt alkanut ihan virallisesti tykkäämään. Se on niingu niiden ja oikeus ja jutska. Meidän on vain hyväksyttävä se, jotta saamme ryssää vastaa tarvittavan avun täällä Euroopassa. Mitäs niistä hiekka**********ä ja iranilaisista. Näin juuri, näin juuri, mutta että sitten kuvittelemme olevamme moraalisia toimijoita. Sijekin. Ja vielä aitoja sellaisia; salli mun... Me olemme moraalisia larppaajia, kääpiöitä, sivusta katsojia mitä tulee amerikkalaisen Lähi-idän ja Levantin-politiikkaan.

   Meidän, sijun ja minun ns. länsimainen moraalinen ylivertaisuus ja se paljon mainostettu erinomainen liberaali demokratia vs. ryssäläisyys perustuu hintaan, jonka maksavat verellään, hengellään muut kuin sinä tai minä. Ukrainalaisten isänmaallinen taistelu ryssää vastaa ja heidän uhrinsa on yhteinen asiamme, mutta auta armias kun kyseessä on jemeniläinen tai bahrainilainen, niin suksikoon kuuseen. Näinhän se on. Ei tätä kannata kieltää.

   Jos yhdelläkään Trumpia vihaavalla turpoistilla olisi edes alkeellista tavalla moraalisen selkärangan tynkää, he kritisoisivat Trumpin ryssäkytkösten lisäksi myös mm. hänen saudi-kytköksiään. He olisivat vaatimassa saudien eristämistä ja boikotoimista, kuten Venäjän, Assadin tai Iranin. Mutta ei. Metsässä ei liikahda lehtikään. Ja sitten ihan aikuisten oikeesti kuvitelemme edustavamme sitä kaunista ja jaloa länsimaista “liberaalia demokratiaa”, jonka pitäisi herättää luottamusta ja puoleensavetoavuutta niiden joukossa, jotka joutuvat Yhdysvaltojen tai sen liittolaisen kansanmurhamaistenkin toimenpiteiden kohteeksi.

   EV:"Otatkohan itsesi hieman liian tosissasi. Jos kuvittelet... "

   Mahdollista tuokin. Toki osoitin komskani tuolle yhdelle juissille, en sinulle. Mutta jos hän on nostanut sinut edusmiehekseen, niin käy ne lukemassa ja aloitetaan myö jutskaamaan siitä Syyrian sodasta. Ihan ryssä-vapaiden lähteiden kautta. Muutoin olen nyt valmis jatkamaan lähteistetysti Bibin Israelin omintakeisista edesottamuksista sellaisten syyrialaisten “vapaustaistelijoiden” kanssa, joiden marttyyrit ja sankarit lensivät ne koneet 9/11 jne.

   Tiedän että Rysky on puolijumala sinulle ja joillekin vihreille ja sinivihreille mutta pääasiassa nuoremmille kykypuolueen edustajille, jotka kannattavat Suomen NATO-jäsenyyttä. Omalla tavallani kunnioitan tätä. Ei Rysky ota kantaa asioihin, joista hän ei tiedä yhtikäs mitään. Toisinaan vihjailee ja koplaa aika jänskästi -ja se on täysin inhimillistä. Antropos en theos, mutta ei theos en sarkos, sellainen on puolijumala.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  5. Eivät lähteistykset sinällään pelasta mitään. Niitä on käytettävissä minkä tahansa argumentin perusteluun ja lähteitä/"lähteitä" tuotetaan jatkuvasti lisää liukuhihnalla.

   Agenda-sitoutuneet kirjoittajat erikoistuvat usein myös lähteiden perusviestin vääristelyyn eri keinoilla (yksityiskohtien poiminta / sopiva yhdistely jne.) ja/tai suoranainen valehtelu lähteen sisällöstä toiveissa että asiaa ei tarkisteta.

   Kaikista olennaisinta on kuitenkin käytettyjen lähteiden uskottavuus toistensa suhteen. Sen arviointi on vaativa tehtävä ja jossa on mentävä todella syvälle lähdekritiikissä mikäli aikoo saada aikaan uskottavaa eroa lähteiden uskottavuuden välille.

   Argumentoinnissa ei siis riitä että löytää lähteen tai lähteitä jotka tukevat jotain tapahtumakulkua. On tarkasteltava objektiivisesti myös lähteitä jotka viittaavat eri tapahtumakulkuun. Jos argumentointi jatkuu joidenkin lähteiden nojalla, on syytä perustella päätös em lähteiden kanssa ristiriidassa olevien relevanttien (/keskustelussa esillä olevien) lähteiden hylkäämisestä.

   Kukaan palstan kirjoittajista ei ole lähde mutta kirjoittajat soveltuvat vaihtelevasti toimittajamaiseen tehtävään eli nostamaan em lähteistä lähdekritiikin kautta mahdollisimman uskottavia johtopäätöksiä tapahtuneista asioista ja ennakoimaan tulevaisuutta

   -asenteella jossa ei etsitä vain tiettyä agendaa tukevia mieluisia johtopäätöksiä vaan tuomalla esille havaintojaan jotka tukevat mitä tahansa keskustelun kohteena olevan ilmiön tapahtumakulkua

   -valmiudella muuttaa näkökantaansa (esim Venäjän osuudesta syyrian katastrofiin - osapuolia on toki muitakin omilla osuuksillaan) kun oma käsitys tosiasioista em toimintatapoja noudattaen muuttuu

   ---

   Asevelisd, minkälaisen itsearvion antaisit toiminnastasi tässä suhteessa ?

   Poista
  6. Esimerkillistä whatabouttaamista suoraan entisen KGB:n propagandaoppaasta.

   Poista
  7. Asevelisd.

   Kritiikkini:
   " Suuri osa argumenteistasi ei itse asiassa sisällä mitään konkreettista tietoa, vaan...yleistyksiä ja assosiaatioita"

   Vastauksesi:
   "Sijua ei ole koskaan huoletannut tässä maailamassa kuin ryssä. Ei täällä, ei Ulkopolitissa."

   Jos tämä ei ole yleistys, niin ei mikään.

   "Veikkaisin myös että arvostat aika mehukkaasti disinformaatiota levittävää Maailma ja paikat -bloggaajaa(?)ja kenties noita muita mainitsemiani(?)"

   Tässäkään et vastaa kritiikkiini, vaan ryhdyt maalaamaan minusta (tarkoitushakuista) kuvaa assosioimalla minut maailma ja paikat blokiin.

   Jos pysytään faktoissa, niin sinulla ei ole harmainta aavistusta siitä mikä minua tässä maailmassa huolettaa tai miksi ja ketä arvostan.

   "Sinulla kuten monella muulla semi/wanna-be turpoistilla/seläntaputtelijalla, jotka yleensä ovat sinivihreitä, kykypuolueen nuorempia vosuja tai yltiösionistikristittyjä, ei ole lainkaan huolta niistä ihmistä, jotka joutuvat "putinmaisen" politiikan kohteeksi kenties Yhdysvaltojen tai sen liittolaisten suunnalta."

   Tässä yrität maalata minut tiettyyn viiteryhmään käyttämällä (halventaviksi tarkoitettuja) yleistyksiä, oletuksia ja assosiaatioita. Lisäksi väität, että en ole moraalisesti tasapuolinen koska em. viiteryhmään kuuluvat ovat väittämäsi mukaan lähtökohtaisesti moraalisesti arveluttavia / tekopyhiä.

   "Ryssästä Euroopan puolella näen sijun olevan samaa mieltä kanssani, mutta siihenpä se sitten jääkin."

   Oletin, että olemme melko lailla samaa mieltä myös Saudi-Arabiasta, ainakin sen levittämän wahhabismin vaarallisuudesta.

   Oma näkökulmani lähi-itään on kuitenkin paljon laajempi. En rajaa ongelmaa pelkästään Saudi-Arabiaan tai pelkästään islamistisen ideologian levittäjiin (alueen epävakaus sinänsä on ongelma Euroopan turvallisuuden kannalta.).

   Islamismista puheenollen, myös muslimiveljeskunta levittää aktiivisesti ja massiivisessa mittakaavassa vihan ideologiaa länteen, pääasiassa Qatarin tuella. Myös Turkki tukee muslimiveljeskuntaa, mutta sen tuki on enemmän alueellista eikä liity niinkään ideologian levittämiseen alueen ulkopuolelle.

   "mutta että sitten kuvittelemme olevamme moraalisia toimijoita. Sijekin. Ja vielä aitoja sellaisia; salli mun... Me olemme moraalisia larppaajia, kääpiöitä, sivusta katsojia mitä tulee amerikkalaisen Lähi-idän ja Levantin-politiikkaan." ... "auta armias kun kyseessä on jemeniläinen tai bahrainilainen, niin suksikoon kuuseen. Näinhän se on. Ei tätä kannata kieltää." ...

   Mitäkähän tähänkin nyt sanoisi. No, ensiksi, tuskin kenelläkään kansainvälistä politiikkaa aktiivisesti seuraavalla on harhakuvitelmia pelin luonteesta. On tyhjänpäiväistä idealismia olettaa, että valtiot toimisivat moraalisesti tilanteissa, joissa moraali ei palvele niiden intressejä. En minä ainakaan pyri tätä kieltämään tai kaunistelemaan.

   "Ja sitten ihan aikuisten oikeesti kuvitelemme edustavamme sitä kaunista ja jaloa länsimaista “liberaalia demokratiaa”"

   Kyllä me edustamme länsimaista liberaalia demokratiaa. Mehän elämme sellaisessa. Mutta että kuvittelisimme sen olevan "kaunista ja jaloa"? Etkö hieman liioittele?

   En nyt puhu muiden puolesta, mutta itse puolustan länsimaista liberaalia demokratiaa koska en ikikuunapäivänä haluaisi elää autokratiassa, diktatuurista tai anarkiasta nyt puhumattakaan. Minusta se on todistetusti paras tarjolla olevista yhteiskuntajärjestelmistä (kun todisteita mitataan sananvapaudella, elintasolla, yksilön mahdollisuuksilla koulutukseen ja oman polkunsa valintaan jne.).

   -EV

   Poista
  8. Liberaalidemokraattinen Sodoma ja Gomorra. Herra varjelkoon Suomea liberaalidemokratialta. Taivaan Isä, muuta Kallion homokirkko kiveksi, aja sinne rysäyttääen rekka-autollasi huutaen Herran nimeä, aamen.

   Poista
 27. Kiinalaiset sotalaivat saapuvat itämerelle, harjoittelemaan yhdessä ryssien ruosteisten alusten upottamishajoituksissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Osallistuuko kuuluisa Admiral Kutznetsov harjoituksiin vai onko se jo seilannut sinne minne kaikki muutkin Neuvostoliiton saavutukset eli merenpohjaan?

   Poista
  2. Kinkit, ei 'kiinalaiset'.

   Poista
  3. Itämeren suurin valtio Venäjä ajaa vieraan mantereen hyökkäysjoukot ulos Euuroopasta.

   Poista
 28. “Eivät lähteistykset sinällään pelasta mitään. Niitä on käytettävissä minkä tahansa argumentin perusteluun ja lähteitä/"lähteitä" tuotetaan jatkuvasti lisää liuk...”

  Aivan, mutta tänä päivänä tässä disinformaatio, Kremlin trollit jne. keskustelussa painotettaan niitä lähteitä, lähteitä ja oikeita, puhtaita siis ei-venäläisiä lähteitä. Tästä johtuen myös minä puhun paljon lähteistä ja käytän mielestäni puhtaita sellaisia.

  “Asevelisd, minkälaisen itsearvion antaisit toiminnastasi tässä suhteessa ?”

  Mitä tulee Syyriaan ja Lähi-Idän ja Orientin tilanteeseen, joka nivoutuu olennaisesti tai tulisi niin tehdä niin nykyistä enemmän Suomessakin käytävässä turpo-keskustelussa, hyvän, mitä tulee tietoihin. Välttävän, paikoitellen kehnon, mitä tulee ilmaisuun.

  EV:”Islamismista puheenollen, myös muslimiveljeskunta levittää aktiivisesti ja massiivisessa mittakaavassa vihan ideologiaa länteen, pääasiassa Qatarin tuella.”

  Qatar on toki tukenut Turkin lailla salafisti-islamistejakin. Israelinhan tiedämme myös olleen sangen avulias tällaisten kapinallisten suuntaan Syyrialta anneksoimansa Golanin pinnassa.

  Väittäisin kuitenkin, että muslimiveljeskuntaa paremmin “vihan levittämisessä” länteen on onnistunut juuri Saudi-Arabia wahhabismillaan.

  Ja asiaan, kuten olet hokannut; tämän hetken asetelmassa on kolme tasoa: Trump-Riad & Co(Israel) konfliktihakuisuus vs. Iran. Tähän liittyvät nyt myös olennaisesti kurdit, jotka -niin Irakin kuin Syyrian kurdit- ovat löytäneet Riadin taajuuden. Trump pyrkiikin käyttämään heitä Irania vastaan ainakin Syyriassa. Iranin sisällä otaksuisin myös käytettävän kurdeja. Kenties jopa kurditerroristijärjestö PJAK:ia(tai sunnilaista Jundallahia, Jaysh Al-'Adlia. Tai kenties amerikkalaisten neokonservatiivien, “maltillisten” saudien ja Mossadin suosimaa MEK:iä, jonka poistamiseen EU:n terroristijärjestöjen listalta Kokoomuksen Stubb ja Pia-Noora Kauppi ammoin osallistuivat)

  Tällä on kaikella on tietysti paitsi Syyriaa, Turkkia ja Irakia epävakauttava vaikutus, mutta mitäpä se Trumpia liikuttaa. Mikäli Trumpin operaatio onnistuu, on mahdollista että Israel saa anneksoitua Golanin lisäksi vielä lisää syyrilaisten maita itselleen. Sitten on tämä intrasunnilainen ulottuvuus Turkki (musliveljeskunta) Qatar vs Saudi-Arabia & Co(salafismi/wahhabismi).


  EV:”Kyllä me edustamme länsimaista liberaalia demokratiaa. Mehän elämme sellaisessa. Mutta että kuvittelisimme sen olevan "kaunista ja jaloa"? Etkö hieman liioittele? En nyt puhu muiden puolesta, mutta itse puolu...”

  Näin juuri. Väittäisin kuitenkin, että me täällä lännessä emme osaa tai uskalla arvioida tai kritisoida tärkeän liittolaisemme Yhdysvaltojen toimintaa Lähi-idässä tai sen toimien “moraalisuutta” samalla tavoin kuin Venäjän. Tässä suhteessa olemme chamberlainlaisia. On myös niin, että Kremlin kellokkaiden lisäksi tässä skenessä on -joihin olen viitannutkin- toimijoita, joita on ko. kellosoittajien tavoin varottava. Tätä (en puhu nyt Ryskystä) valitettavasti aivan kaikki turpoisteina itseään pitävät eivät selvästikkään huomaa.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Väittäisin kuitenkin, että muslimiveljeskuntaa paremmin “vihan levittämisessä” länteen on onnistunut juuri Saudi-Arabia wahhabismillaan"

   Hmmm. En olisi tästä aivan varma. Wahhabit ja muut salafistit eivät juuri peittele tarkoitusperiään. He ovat näkyviä ja siksi huomio kiinnittyy helposti pelkästään heihin.

   MB:n toimintatapa poikkeaa huomattavasti tästä ja muistuttaa islamistien toimintatapaa Turkissa; pyritään vaikuttamaan hallintoon sisältä päin. (Turkissahan islamistit pääsivät lopulta tavoitteeseensa vuosikymmenien myyräntyön tuloksena).

   Vaikka keinot ovat erilaisia, niin tavoitteet - tai ainakin tavotteiden suuret linjat - ovat yhteisiä kaikille islamistiryhmille. Kannattaa myös muistaa, että islamistien toiminta ja motiivit ulottuvat paljon kauemmaksi historiaan kuin USA:n seikkailut Irakissa, arabikevät tai syyrian konflikti. Kaikkea ei kannata analysoida pelkästään nykyistä lähi-idän tilannetta vasten.

   Jos ketä kiinnostaa, niin tässä on hyvä ja kiihkoton katsaus MB:n toimintaan lännessä vuodelta 2010:

   "The Muslim Brotherhood in the West: Evolution and Western Policies"
   http://icsr.info/wp-content/uploads/2012/10/1300106834ICSRTheNewMBintheWest.pdf

   Itse pidän Ranskan, Hollannin ja Belgian tiedusteluviranomaisten arvioita em. raportissa kohtuullisen vakuuttavina.

   -EV

   Poista
  2. EV:”Hmmm. En olisi tästä aivan varma. Wahhabit ja muut salafistit eivät juuri peittele tarkoitusperiään. He ovat näkyviä ja siksi huomio kiinnittyy helposti pelkästään heihin.”

   Sanoisin vastahmm. Saudi-Arabialainen wahhabismi on levinnyt rahan turvin äärimmäisen tehokkaasti arabimaihin ja Euroopaankin juuri moskeijoiden, saudirahoitteisten julkaisujen, imaamien ja siirtotyöläisten välityksellä.(1) Ns. maltillisena tai rauhallisena ja jopa anti-isisläisenä lääkkeenä mainostettu salafismin kantamuoto quietistinen salafismi -joka on tavallaan Saudi-Arabian valtionuskonto- on äärimmäisen illiberaali, anti-demokraattinen ja myös muita sunnilaisuuden muotoja hylkivä(2).

   Olosuhteiden muuttuessa (esim. Irakin-sota ja amerikkalaisten joukkojen maanhantulo Saudi-Arabiaan tai vimosena arabikansanousut) salafisteilla on tapana aktivoitua poliittisesti, koska he ovat huolissaan sekularismista, liberalismista jne. yleensä siitä että heidän rauhallinen ja puhdasoppinen yhteiskuntansa on länsimaistumassa. Toisinaan salafit, jotka eivät koe saavansa tavoitteitaan läpi rauhanomaisesti, tarttuvat sitten aseisiin ja alkavat harjoittamaan sitä jihadistista terrorismia.

   Eli, Eurooppaa uhkaava islamilainen terrorismi liittyy uskonnollisen ulottuvuutensa puolesta olennaisesti salafismiin, jota sen modernein ilmentymä saudi-arabilainen wahhabismi edustaa. Eurooppaa sen enempää kuin Yhdysvaltoja eivät siis uhkaa niinkään siialaiset, sufilaiset, alaviitit, ahmadit, druusit tai Euroopan vanhat sunnilaiset yhteisöt (esim Suomen tataarit, Bulgarian ja Kreikan turkkilaisperäiset islamilaiset yhteisöt) kuin AlQaidan ja ISIS:ksen kaltaisten terroristijärjestöt, joiden ideologinen juuri on salafismissa.

   Sunnimuslimien kohdalla voidaan perustellusti eli tutkimuksellisesti väittää, että juuri hanbali -lakikoulukunnan seuraajat (wahhabistit) ovat altiimpia omaksumaan ja välittämään ekstremistisiä näkemyksiä shariasta, toisista sunnimuslimeista, siiamuslimeista ja ei-islamilaisista, kuin ne sunnimuslimit, jotka seuraavat Hanafi, Malaki, Shafi tai Zahiri-lakikoulukuntia.

   Ja juuri tähän saudienkin synnyttämään turvallisuusuhkaan olemme heränneet aivan liian myöhään.

   Tahdon myös ajatella niin, että ne turpoistit, jotka ovat lukeneet eräiden mainitsemieni “teorioita” siitä kuinka AlQaida ja ISIS ovat “todellisuudessa” Neuvostoliiton/Venäjän luomia, ovat osanneet tunnistaa ne disinformaatioksi ja ottaneet tämän laajemminkin huomioon lukiessaan näiden “turpoistien” juttuja. En valitettavasti olisi kyllä tästä kaikkien suomalaisten turpoistien kohadalla täysin varma. Varsinkaan jos lukijalla ei ole perustiedot islamista hallinnassa ja hän ei tunne riittävästi islamilaista kulttuuripiiriä ja arabimaiden historiaa.

   Asevelisosialidemokraatti

   ----
   (1) EU:n arvio salafismin/wahhabismin vaaroista ja haasteista:
   http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/457137/EXPO-AFET_ET%282013%29457137_EN.pdf

   (2) Quietistinen salafismi “vastalääkkeenä” ISIS:kselle:
   https://nathan-field.com/2017/05/02/book-review-the-way-of-strangers-encounters-with-the-islamic-state/
   https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/03/13/is-quietist-salafism-the-antidote-to-isis/

   Saudi-Arabiasta ja salafi-jihadismista laajemmin:
   https://www.amazon.com/Jihad-Saudi-Arabia-Pan-Islamism-Cambridge/dp/0521732360
   https://www.amazon.com/Salafi-Jihadism-History-Idea-Shiraz-Maher/dp/1849046298

   Poista
  3. "Eli, Eurooppaa uhkaava islamilainen terrorismi liittyy uskonnollisen ulottuvuutensa puolesta olennaisesti salafismiin, jota sen modernein ilmentymä saudi-arabilainen wahhabismi edustaa."

   En ole tästä eri mieltä. Sanon vain, ettei salafistinen terrorismi ole ainoa islamismiin liittyvä turvallisuusuhka joka lännessä tulee huomioida.

   Kannattaa muistaa, että myös Iran on islamistinen - sehän on islamilainen teokratia - imamiaatti (vrt. sunnien kalifaatti). Vaikka Iran ei tee "lähetystyötä" lännessä, se kyllä vie terrorismia ympäristöönsä ja tekee oman osansa alueen epävakauden ylläpitämisessä.

   -EV

   Poista
  4. Hakkarainen on sanonut, että kaikki terroristit ovat muslimeja. Ehkä onkin niin päin, että kaikenlaiset muslimit ovat terroristeja.

   Poista
  5. Edellinen presidentti oli parempi. Usan sota, laiton sota.

   Poista
  6. Suomalaisia terroristeja taistelee venäläisten joukoissa Donbassissa Ukrainan laillista hallintoa vastaan. Toivottavasti SUPO on pistänyt myös nämä Johan Bäckmanin & Janus Putkosen värväämät terroristit seurantaan.

   https://vartiopaikalla.blogspot.co.uk/2017/06/hekin-ovat-vierastaistelijoita.html

   Poista
  7. Putkonen on lomaillut Moskovassa perheensä ja vanhenpiensa kanssa,näyttää hyvinvoivalta. Ukraina ei nykyiselään enää kovin kauan kestä,apua ei ole lännestä tulossa,vaalit ovat vuodenkuluttua, silloin regimi vaihtuu ja lentäjätyttö ottaa komennon, tie rauhaan voi avautua.

   Poista
  8. Putkonen on Ukrainan viranomaisten etsintäkuuluttama rikollinen joka tulee vielä maksamaan rikoksistaan Ukrainan valtiota ja kansaa vastaan. Eiköhän toi piippalakkien propagandahuora oteta vielä kiinni siellä Donbassissa ja passitetaan lusimaan ukrainalaiseen vankilaan 15 vuodeksi.

   https://psb4ukr.org/criminal/putkonen-yanus-kostya/

   Poista
  9. Ukrainassa valtavaihtuu seuraavissa vaaleissa,europalla ja yhdysvalloilla ei ole intressiä pitää lopultakaan äärikansallismieliisiä ruteeneja vallassa,vaan maan moninaisuus tulee tunnustaa.

   Poista
  10. Ukrainassa on demokraattisesti kansanäänestyksillä valittu presidentti sekä hallitus eikä mikään Yhdysvaltain vallassa pitämä juntta kuten te Kremlin trollit valehtelette. Äärikansallismielisyydellä ei ole juurikaan kannatusta Ukrainan kansan keskuudessa, äärikansallismieliset ehdokkaat ovat menestyneet huonosti niin presidentin kuin parlamentin vaaleissa kannatuksen jäädessä marginaaliin (1,5%) kaikista annetuista äänistä. Yhtäkään äärikansallismielistä ei löydy Ukrainan hallinnosta. Venäjän valheita Ukrainasta levittelet.

   Poista
 29. Ettekö te helvetti ala tajuta, miksi yhdysvallat, tai pikemminkin sen sotateollinen kompleksi on tuhonnut lähiidän vakauden.

  Ensimmäinen tavoite on tietenkin Israelin suhteellisen aseman vahvistaminen naapureihinsa nähden,lopulta suur-israelin muodostaminen laajamittaisen kansanmurhan avulla, joka kohdistuu raakalaismaiselle asteelle vajotettuun arabitaustaisen väestöön.
  Toisekseen tietysti samaisen aseteollisen kombleksin oman aseman vahvistaminen,koska ilman hyödyllisiä vihollisia amerikkalainen veronmaksaja ei ole halukas leikkiä kustantamaan.
  Kolmas, ehkä tärkein pointti on pakolaistulvan ja siitä johtuvien suunnattomien ogelmien alle vajoavan europan, heikentyessä, yhdysvaltain kilpailullinen asema maailmassa vahvistuu,siis eräänlainen taloussodan elementti on myös kyseessä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Höpö höpö. Lähi-idässä on kyllä kansanmurha käynnissä mutta sitä tekee murhaajadiktaattoreiden Assadin, Ali Khamenein & Putinin syyrialais-iranilainen-venäläinen liittouma. Liittouma on vastuussa 94% Syyrian sisällissodassa tuhotuista n.207000 siviilistä.

   http://whoiskillingciviliansinsyria.org/

   Poista
  2. Taitaa olla vaan terroristeja (muslimeja) nuo "siviilit."

   Poista
  3. ^^ Juuri noin sotarikoksia peittelevät Venäjän ja Syyrian ministeriöt sekä valtion mediat ovat teille valehdelleet.

   Poista
 30. EV:”Kannattaa muistaa, että myös Iran on islamistinen - sehän on islamilainen teokratia - imamiaatti (vrt. sunnien kalifaatti). Vaikka Iran ei tee "lähetystyötä" lännessä, se kyllä vie terrorismia ympäristöönsä ja tekee oman osansa alueen epävakauden ylläpitämisessä.”

  Ehdottomasti. Hizzbollahin aseellinen siipi, jota Iran tukee on terrorisjärhestö ja uhka israelilaisille. Irakissa olevat Iranin tukemat siiamilitiat ovat/voivat olla myös turvallisuushaaste koaliition joukoille. Etenkin amerikkalaisille. Ja kyllä Iran harjoittaa esim. Syyriassa “lähetystyötäkin”, vaikka se ei ole niin rajuotteista kuin sunni-islamistien.

  Iran on kuitenkin esim. Saudi-Arabiaa jakaantuneempi kansakuntana. Nuoret koulutetut iranilaiset, jotka eivät ole tänään suinkaan mikään pieni joukko, ovat väsyneet Teheranin vanhan jyrkä siiven toimintaan ja iänikuiseen:”Kuolema Israelille, alas USA jne.”-lamentaatioihin. He haluavat muutosta. Tämän osoittaa verisesti kukistettu ns. Vihreä vallankumous ja uudistusmielisen Ruhanin uudelleenvalinta. Olisinkin sitä mieltä -mikäli Trump-Riad -akseli ei lähde nyt sössimään tilannetta- että Iran tulee muuttumaan jatkossakin omista lähtökohdistaan käsin ja omilla ehdoilla parempaan suuntaan. Ja tämä tulee myös peilutumaan sen suhteessa Yhdysvaltoihin ja kenties Israeliin ennemmin tai myöhemmin.

  Samanlaisia merkkejä ei taasen ole havaittavissa Yhdysvaltain luottoliittolaisen Saudi-Arabian kohdalla. Päivastoin jopa. Muistuttaisin myös siitä, että Iranissa, siia-islamistisesta hallinnostaan, huolimatta ei-islamilaisilla ja naisilla on huomattavasti ennemmän sosiaalista liikkumatilaa kuin saudeissa. Tätä ei voi sanoa salafistien/wahhabistien hallinnoimista maista, alueista tai moskejoista, sen enempää arabimaissa kuin Euroopassa.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Asevelisd. Kannanotoissasi on pahaa epäsymmetriaa. Analysoit lähi-idän pahantekijöitä erityismissiona usan/riadin tekojen korostaminen mutta jätät venäjän osuuden lähi-idän ruumis- ja pakolaistuotannossa 2011 alkaen kovin vähälle.

   Tarkoituksella osana työnjakoa ?

   Esiinnyt kuitenkin ikään kuin et olisi venäjän maineen suojelumissiossa yleisesti aikaisemmalla lausumalla: "Ryssästä Euroopan puolella näen sijun olevan samaa mieltä kanssani, mutta siihenpä se sitten jääkin".

   Valitettavasti kokonaisuus näyttäytyy disinfona pahimmasta päästä.

   Poista
  2. Asevelisosiaalidemokraatti jäit juuri kiinni valehtelusta. Miten vastaat?

   Poista
  3. "Iran on kuitenkin esim. Saudi-Arabiaa jakaantuneempi kansakuntana."

   Olen samaa mieltä siinä suhteessa, että Iranissa hallinnon vaihtuminen on luultavampaa kuin Saudi-Arabiassa. SA:n yhtenäisyys on kuitenkin pintaa. Näennäinen yhtenäisyys on rahalla ja naimakaupoilla ostetun lojaalisuuden ja kovan kurinpidon seuraus. Nyt hallitsijasuvun vallan jatkuvuus on kuitenkin uhattuna monelta suunnalta. Saudit ovat suorastaan paniikissa nykytilanteen vuoksi. Eikä tulevaisuus näytä heidän kannaltaan yhtään paremmalta, päinvastoin.

   Valitettavasti en saanut puristettua perustelujani kovin lyhyeksi, joten jouduin jakamaan ne kahteen eri postaukseen. Pahoittelut siitä.

   Ennen kuin menen asiaan, on pakko esittää disclaimer. Yritän kuvata lähi-idän tilanteen sellaisena kuin Riad sen uskoakseni näkee. En ota kantaa siihen ovatko Saudit (tai kukaan muukaan) oikeassa tai väärässä, moraalinen tai moraaliton jne. Se, että katson tässä asioita Riadin näkökulmasta, ei tarkoita sitä että asettuisin heidän puolelleen tms. Lähi-idän tilanteen osittainenkin ymmärtäminen vaatii vastaavat analyysit myös muiden toimijoiden näkökulmasta. Siihen ei tässä tietenkään ole tilaa.

   Siitä onko maalaamani kuva oikea tai edes oikean suuntainen voidaan sitten keskustella.

   Asiaan.

   SA on ennen kaikkea heimoyhteiskunta. Heimojen lojaliteetti hallitsijasuvulle ei ole kuitenkaan automaattista. Perinteisesti hallitsijasuku on ostanut heimojen lojaaliteetin naimakaupoilla (heimopäälliköistä on tehty naimakaupoilla Al-Saudien sukulaisia ) ja öljyrahoilla.

   Heimojen lisäksi hallitsijasuku on perinteisesti tarvinnut uskonnollisten johtajien tuen ja lojaaliuden. Niinpä uskonnollisille vaikuttajille on annettu toimintavapautta ja tiettyä valtaa lojaaliteettia ja politiikasta erossa pysymistä vastaan.

   Samaan aikaan salainen poliisi on ollut avokätisesti resurssoitu, hyvin koulutettu ja tiukasti hallitsijasuvun näpeissä. Kaikki vastarinta - todellinen ja kuviteltu - on kitketty armottomasti pois ennen kuin se on päässyt kunnolla edes alkamaan.

   Lähi-idästä tutut sotilasvallankaappaukset on ehkäisty ennakolta pitämällä armeija heikkona. Armeija on ja on ollut vuosikymmeniä impotentti paraatiarmeija ilman mitään todellista suorituskykyä.

   Heikko armeija oli mahdollinen vain siksi, että SA pystyi ulkoistamaan sotilaallisen turvallisuutensa muiden hoidettavaksi.

   Egypti, Irak ja Syyria olivat kaikki ystävällismielisiä sunnalaisia arabimaita, joten niitä vastaan ei tarvinnut varautua. Vain Turkki ja Iran olivat (ja ovat) edes periaatteessa potentiaalisia uhkia SA:lle.

   Niin kauan kuin Turkki oli maallinen, demokraattinen ja suuntaunut länteen, sillä ei ollut alueellisia ambitioita eikä se muodostanut konkreettista uhkaa.

   Iran sen sijaan on ollut enemmän tai vähemmän konkreettinen uhka koko ajan. Shaahin aikana USA kuitenkin piti Iranin alueelliset hegemoniapyrkimykset kurissa. Iranin vallankumouksen jälkeen Saddamin Irak toimi puskurina Iranin uhkaa vastaan.

   Perälautana toimivat USA:n turvatakuut joiden pysyvyyden varmisti USA:n öljyriippuvuus ja SA:n massiivinen poliittinen lobbaus USA:ssa. Saudien kannalta voimakkaalle armeijalle ei siis ollut mitään tarvetta. Päinvastoin.

   Tämä on kuitenkin muuttunut vuodesta 2003 alkaen ja se on avain nykytilanteen ymmärtämiseen.

   Jatkan seuraavassa kommentissa.

   -EV

   Poista
  4. Jatkoa edellisestä kommentista:

   Irakin toisesta sodasta lähtien alueen ja SA:n turvallisuusyhtälö on muuttunut perusteellisesti. SA:ta Iranilta suojellut puskuri hävisi kun Irak ajautui ensin kaaokseen, ja sittemmin Iranin vaikutuspiiriin. Sitten tuli Obama, joka halusi vetää USA:n pois alueelta ja ryhtyi vaatimaan, että SA:n täytyy kyetä huolehtimaan puolustuksestaan pääosin itse (kuulostaako tutulta?). Irakin sota antoi pontta myös jo aiemmin alkaneelle uskonnolliselle kiihkoilulle. Koska uskonnollisen johdon lojaliteetti on hallitsijasuvun vallassa pysymisen kannalta aivan välttämätöntä, se on antanut uskovaisille lisää rahaa ja katsonut heidän toimintaansa osittain läpi sormien.

   Arabikevät muutti tilannetta vielä pahempaan suuntaan. Alueen perinteinen suurvalta, Egypti, ajautui kaaokseen jonka seurauksena Egypti ei kykene huolehtimaan enää edes itsestään, saati tukemaan SA:ta ja muita arabivaltioita Iranin uhkaa vastaan. Iranin vaikutus on levinnyt Irakin lisäksi myös Syyriaan. Samaan aikaan Iran lietsoo SA:n shiaväestöä (SA:n öljyntuotantoalueet persianlahden rannikolla ovat shiia enemmistöisiä) ja tukee Jemenin kapinallisia.

   Kaiken päälle 2014 lähtien liuskeöljytuotanto on tehnyt USA:sta öljyn ja kaasun suhten omavaraisen. SA:n perinteinen vipuvarsi USA:n suuntaan on katkennut (tai ainakin murtunut). SA:n on ollut pakko ryhtyä muuttamaan paraatiarmeijaa taistelukykyiseksi ja se onkin hankkinut suuria määriä kalustoa USA:sta. Toistaiseksi tulokset eivät kuitenkaan ole olleet kovin vakuuttavia.

   Tulevaisuus näyttää vielä synkemmältä. Liuskeöljy pitänee hinnat alhaisina lähitulevaisuudessa ja öljyn kysyntä tulee vähenemään pidemmällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen vuoksi. SA:n budjettialijäämä on valtava, eikä parannusta ole näköpiirissä. Öljyrahojen käydessä vähiin, kansan lojaaliteettia on yhä vaikeampi ostaa. Lisäksi Turkin suuntautuminen lähi-itään ja selvät hegemonia-ambitiot muuttavat pelikenttää lähivuosina yhä haastavampaan suuntaan.

   Lyhyesti: Tilanne on SA:n kannalta erittäin huono ja menee yhä pahempaan suuntaan. Rahallinen ja aseellinen tuki Syyrian sunniryhmille on yritys hillitä Iranin vaikutusvallan leviämistä tilanteessa, jossa yksikään arabivaltio tai edes arabien liittoutuminen ei ole sotilaallisesti riittävän vahva sitä torjumaan. Saudien hallitsijasuvun epätoivon suuruutta kuvaa se, että he ovat valmiita yhteistyöhön jopa arkkivihollisensa Israelin kanssa pysyäkseen vallassa.

   -EV

   Poista
 31. Riad-perspektiivistä esittämäsi kuvaus on sangen totuudenmukainen ja mielekäs. Kuten hokaat olen painottanut Teheran-perspektiiviä. Jatkan hieman samalla linjalla.(Saudien kontribuutiosta Syyriassa, Bahrainissa ja Jemenissä olenkin jo tarpeeksi puhunut, joten en mene niihin!)

  Mielestäni siiat nähdään liian helposti lännessä Hizzbollahin ja Teheranin vanhan kaartin marionetteina, mikä on mielestäni väärä ja jopa propagandistinen kuva. Tätä siialaisia kyseenalaisella "kollektivisoivaa" kuvaa ovat tietoisesti vahvistaneet eräät Israel-ja Saudi-Arabia-lobbarit vuosikymmeniä. Tämän lisäksi lännessä, Yhdysvalloissa ja Euroopassa ei ole niin suuria siialaistaustaisia maahanmuuttaja -ja pakolaisvähemmistöjä kuin on sunneilla, joten on luonnollista että käsityksemme siialaisista perustuu yhä paljolti alussa mainitsemaani vääristyneeseen kuvaan.

  Opillisesti on myös niin että Qom (Iran) ei ole Najaf (Irak), vaan nämä uskonnolliset keskukset edustavat toisistaan poikkeavaa linjaa siitä millainen rooli siialaisuudella tulisi olla yhteiskunnassa. Näiden sisälläkin on sitten vielä eroavaisuuksia sen suhteen mitä ajatella ja miten suhtautua länteen/Iraniin jne.

  Iranin ja Irakin välinen (1980-88) sota, on myös jättänyt syvän arven Iranin johtoon, varsikin sen vanhempaan kaartiin. Sodanhan aloitti nimenomaan Saddam, jota Yhdysvallat ja Saudi-Arabiakin tukivat aseellisesti ja logistisesti.(Ko. sodassahan Saddam käytti paitsi kurdeja myös iranilaisia sotilaita ja siviilejä vastaan kemiallisia aseita. Ja ymmärtääkseni juuri iranilaisia onkin kuollut eniten niiden käytön seurauksena kuin ketään muita kuluneen 50.vuoden aikana maailmassa). Tämä sota on paljolti muokannut heidän käsitystään Yhdysvalloista ja saudeista ja siitä mitä heidän "eristämisensä" yleensä tarkoittaa.

  Mitä tulee tämänpäivän Irakiin ja Iranin vaikutukseen siellä. Juuri Yhdysvaltojen Irak-interventio ja sitä seurannut liian radikaali debaahtifikaatio-politiikka joka marginalisoi kohtalokkaalla tavalla sunneja, oli osaltaan luomassa kasvualustaa ISIS:kselle ja sen alkusuosiolle Irakin sunnien keskuudessa. Ja juuri ISIS:ksen vyöryessä kohti Bagdadia apua pyydettiin (mm. Sistani) iranilaisilta, koska Yhdysvalloilla ei enään ollut juurikaan joukkoja Irakissa. Yhdysvaltojen hallinnossahan esiintyi tässä vaiheessa myös tiettyä nihkeyttä auttaa Irakin keskushallintoa sotilaallisesti.

  Pointti, Iranin kovan linjan edustajien vaikutusvallan lisääntyminen siia-islamististen ja jihadististenkin ryhmien kautta Irakissa on seurausta myös Yhdysvaltojen omasta epäonnistuneesta Irak-politiikasta. Siis, ei vain Teheranin vanhan kaartin mestarillisesta juonesta lisätä vaikutusvaltaansa Irakissa.

  Yhteenvetomaisesti; siinä missä Yhdysvaltojen ja lännen on pyrittävä rajoittamaan Teheranin kovan linjan suosiota Irakissa kuin Syyriassa, on näissä molemmissa maissa pyrittävä toiminaan samoin Saudi-Arabian edustaman sunnilaisen vaikutuksen neutralisoimisessa. Tässä suhteessa Trumpin valitsema linja on mielestäni vielä kyseenalaisempi ja arvaamattomapi kuin Obaman.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "on seurausta myös Yhdysvaltojen omasta epäonnistuneesta Irak-politiikasta. Siis, ei vain Teheranin vanhan kaartin mestarillisesta juonesta lisätä vaikutusvaltaansa Irakissa."

   Näinhän se yleensä menee - kilpailijat käyttävät toistensa virheitä omien etujensa edistämiseen. Tässä tapauksessa USA:n lyhytnäköinen politiikka pelasi Teheranin eduksi.

   Olen myös samaa mieltä siitä, että Obama oli ennustettava ja vakaa, olipa hänen valinnoistaan sitten mitä mieltä tahansa. Trumpin ainoa ennustettava piirre on se, ettei hänen linjaustensa takana ole mitään järkevää, rationaalista ja harkittua strategiaa. Hän on 71 vuotias lapsi joka ryntäilee hetkellisten tuntemusten ja impulssien heittelemänä aina, kun paikalle ei ole aikuisia jotka asettaisivat hänelle rajoja.

   Mitä tulee sekterianismin hillitsemiseen lähi-idässä, en jaksa uskoa että sitä voi hillitä ulkopuolisten toimesta. Se on myös aivan liian houkutteleva valtapoliitiikan väline alueen hallituksille, jotta ne yrittäisivät tosissaan hillitä sitä.

   Oma mielipiteeni on, että niin kauan kun alueella käydään kamppailua hegemoniasta, uskontoa käytetään siinä välineenä. Ja kuten työkaluille monasti käy, ne karkaavat käyttäjiensä käsistä.

   -EV

   Poista
 32. Mainio ja niin osuva bloggaus Ryskyltä. Sitä osuvuutta todistaa erityisesti nämä Tapio O. Neva... eiiiikun siis asevelisdp:t ja jannepohjalat sun muut kollektiivista reflektiotaan oireilemassa kommenttiosiossa. Se koira älähtää...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tapio O. Neva on kyllä asiaan mitenkään liittymättömän materiaalin spämmikingi. Tais saada bannia usariin siitä syystä.

   Poista
  2. Todellakin, 2010-luvun eläkeläiset ovat aktiivisia netin käyttäjiä. Taidamme todistaa kyseisen indiviidin reinkarnaatiota uudella nimimerkillä. Hinku ohjata kommentointi Vastavalkean disinformaatiosta pois ja spämmätä keskustelua on oppikirjaesimerkillinen.

   Poista
  3. Lämmin kesäinen sää ja auringonpaiste on aktivoinut paatuneimmatkin eläkkeellä olleet trollit katokombeistaan eloon? Viimeksi Paloneva häiriköi "Sputnik News Finlandin" FB-sivua massiivisella kommenttitulvalla.

   Poista
 33. "Anonyymi21. kesäkuuta 2017 klo 5.08 Asevelisd. Kannanotoissasi on pahaa epäsymmetriaa. Analysoit lähi-idän pahantekijöitä erityismissiona usan/riadin tekojen korostaminen mutta jätät venäjän omutta siihenpä se sitten jääkin". Valitettavasti kokonaisuus näyttäytyy disinfona pahimmasta päästä. Anonyymi21. kesäkuuta 2017 klo 10.44.Asevelisosiaalidemokraatti jäit juuri kiinni valehtelusta. Miten vastaat?"

  *Tirsk* Tai anteeksi. Kertaalleen siis muutamia niitä artikkeleita ja tutkimuksia, joihin perustuen olen mainitsemistasi asioista täällä -Jyskyn eri bloggauksissa toki- puhunut:

  Syyrian ruumistilastoista:

  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/03/15/the-syrian-wars-death-toll-is-absolutely-staggering-but-no-one-can-agree-on-the-number/?utm_term=.a1757ee50e3a

  https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/15/syrian-death-tolls-tell-us

  Syyrian pakolaisista:

  https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2016-09-14/what-syrians-want

  https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-03-22/five-myths-about-syrian-refugees

  https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2017/06/13/understanding-what-syrian-refugees-want?utm_campaign=adb171f68d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_16&utm_medium=email&utm_source=Refugees%20Deeply&utm_term=0_8b056c90e2-adb171f68d-117603617

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. *Trisk* tosiaan asevelisd, olipa omituinen vastaus.

   Vaikka mielestäsi pyrit tarkastelemaan objektiivisesti lähi-idän tapahtumakulkua luonnollisesti kaikkien olennaisten tekijöiden valossa, olet jättänyt venäjän toimien tarkastelun esim 2011 alkaen kovin vähälle omissa kannanotoissasi vrt alueen muut toimijat. Kui sillai ?

   Ei kyse ole siitä mitä hyvinkin laajoja lähdeaineistoja on aikaisemmin käyttänyt eri keskusteluaiheissa viittauksissaan, vaan valinnat joihin on päättänyt synteesiä muodostaessaan viitata lähteiden sisällä ja ylipäänsä mistä on päättänyt keskustella oli aihe mikä tahansa. Yksityiskohtiin menemättä oma analyysisi venäjän toimien osalta osana kokonaisuutta huutaa poissaolollaan.

   Toki voit jättää sen tekemättä mutta silloin analyysisi tapahtumista alueella on jo alkumetreillä vino ja haisee huijausyritykseltä mailien päähän. Uskon kuitenkin että haluat uskottavuutta analyyseillesi.

   Voit saman tien aloittaa tämän oikaisun viittaamalla aikaisempiin kannanottoihisi tai täydentämällä analyysiäsi kokonaiskuvasta venäjän toimien osalta vaikkapa tähän Ryskyn blogiin.

   Mahdollisen oikaisuyrityksen seuraavassa vaiheessa voimme sitten arvioida täydennystäsi samalla intensiteetillä kun haluat ohjata keskusteluun osallistujia keskustelemaan alueen muista toimijoista.

   --

   Blogin aiheena on muuten disinfo venäjään kallellaan olevassa vastavalkeassa ja toki myös disinfo reaktioissa aiheen käsittelyyn.

   Poista
 34. A:"Vaikka mielestäsi pyrit tarkastelemaan objektiivisesti lähi-idän tapahtumakulkua luonnollisesti kaikkien olennaisten tekijöiden valossa, olet jättänyt ven..."

  Tällaista ei tarvita, sikäli jos en ole jossain yhteydessä Venäjän toimiin Syyriassa tai Lähi-Idässä jotain sanonut, voit turvallisesti ajatella minun olevan samaa mieltä Ryskyn kanssa -ja kenties sinunkin.

  A"vaan valinnat joihin on päättänyt synteesiä muodostaessaan viitata lähteiden sisällä ja ylipäänsä mistä on päättänyt keskustella oli aihe mikä tahansa."

  Totta. Tämä on ollut tietoinen valintani, siitä syystä että Syyrian sotaa on suomalaisessa uutisoinnissa ja osin turpoistienkin piirissä tarkasteltu pitkään ramiadham-julianrobcke-akselilla, jossa muiden kuin Venäjän ja Iranin (joka ei suinkaan ole mikään “uusi tekijä" Syyriassa vaan vanha, jonka läsnäolo sijoittuu ajallisesti Iranin-Irakin väliseen sotaa, jossa Syyria lähes ainoana arabivaltiona oli Iranin puolella) toimet ja tukijat on häivytetty taustalle tai niistä ei ole kerrottu realistisesti.

  Tästä Cockburn on kirjoittanut tuon mainion kirjan. Suomessa tätä autenttisempaa taustoitusta ovat harjoittaneet mm. Ari Kerkkänen ja Toni Alaranta. Jälkimmäistähän mm. Maailma ja paikat -bloggari on tästä syystä pitänyt paitsi Assadin apologeettana myös islamofobina ja miehenä, jolla ei ole mitään tietoa Turkin lähi-alueen asioista.

  “Voit saman tien aloittaa tämän oikaisun viittaamalla aikaisempiin kannanottoihisi tai täydentämällä analyysiäsi kokonaiskuvasta venäjän toimien osalta vaikkapa tähän Ryskyn blogiin.

  Mahdollisen oikaisuyrityksen seuraavassa vaiheessa voimme sitten arvioida täydennystäsi samalla intensiteetillä kun haluat ohjata keskusteluun osallistujia keskustelemaan alueen muista toimijoista.

  Teitä kun nyt vaikuttaa olevan siellä sellainen iso oikaisua vaativa porukka, suoranainen leegio, niin ehdottaisin teitä siellä täydentämään/oikaisemaan kokonaiskuvaani, lisäämällä ne Venäjän toimet joista en ole riittävästi puhunut. Katson, olenko eri mieltä niiden suhteen. Otaksuisin jo nyt, että en merkittävästi. Yritetään yhdessä näin kuitenkin.

  Itseasiassa tämä olisi fantastinen juttu, koska näin me saisimme tähän Ryskyn blogiin vihdoin kasaan sellaisen yleisesityksen sekä Syyrian hallinnon toimista ja sen tukijoista että Syyrian kapinallisten toimista ja sen tukijoista. Näiden molempien sota -ja ihmisoikeusrikoksista jne. Tämä kaikki palvelisi ennen kaikkea Syyrian rauhaa ja kaikkien syyrialaisten keskinäistä rekonsilidaatiota, jota me täällä Suomessakin voisimme yhtenäisemmin tukea, koska meillä olisi selväpiirteisempi ja jaetumpi yksi käsitys itsellämme Syyriasta.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei täällä Suomessa ollut kuin niitä "Syyrian ystäviä", rottia, jotka tukivat tai tukevat edelleen palkkaterroristien pian tukahdutettua vallankaappausyritystä.

   Poista
 35. Päivän uutisvirtaa, Venäjä on iskenyt ohjuksin isisin kohteisiin tappanut länsimyönteisiä terroristeja.

  Jemenissä yhdysvalltain edustajat yhteistyössä arabiemirattien edustajien kanssa kuulusteleet terroristeja,näin juhannuksen aikaan sopivasti grilaamalla heitä eläviltä,erittäin humaanein ja sivistynein menetelmin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kirjoittaisit sinäkin vaikka lukijankirjeitä Jalluun.

   Poista
 36. R:"Heikko Yhdysvallat on huono asia Suomelle"

  Yhdysvallat on ollut "eräälläkin alueella" harjoittamansa ulko -tai etupiiripolitiikansa ansiosta huono asia Suomelle jo EU:lle jo paljon pitempään, kauan tätä trumpetistia. Trumpin aikana tämä amerikkalainen "erityislaatuisuus" tai sen Manifest Destiny -kehitys -joka on monella tapaa itäisen, venäläisen imperialismin sukulainen- näyttää vain nopeammin saavuttavan sen antikliimaksinsa.

  Yleensäkkin republikaaneilla kuin Hillaryllä ja hänta kannattaneilla demokraateilla -poislukien Sanders ja kenties Obaman entinen esikunta- ei ole myöskään ole/olisi ollut mainittavaa ongelmaa jatkaa tämän ko. aluetta koskevan koventionaalisen ulkopoliitiikkansa harjoittamista.

  Ja loppuun syvästi viisaalta politiikolta vaikuttavalta Ranskan Marconilta:“Because democracy was born in Europe. The US likes freedom as much as we do, but it doesn’t have our love for justice. Europe is the only place in the world where individual freedoms, the spirit of democracy and social justice are so closely joined. So the question now is: will Europe succeed in defending the deep values it brought to the world for decades, or will it be wiped out by the rise in illiberal democracies and authoritarian regimes?”
  Macron said that on Syria: “My profound conviction is that we need a political and diplomatic roadmap. We won’t solve the question only with military force. That is a collective error we have made. The real change I’ve made on this question, is that I haven’t said the deposing of Bashar al-Assad is a prerequisite for everything. Because no one has introduced me to his legitimate successor! My line is clear: one, a total fight against terrorist groups. They are our enemies .... We need the cooperation of everyone to eradicate them, particularly Russia. Two: stability in Syria, because I don’t want a failed state. With me, there will be an end to the kind neoconservatism imported into France over the last 10 years.
  “Democracy isn’t built from the outside without the people. France didn’t take part in the Iraq war and that was right. And France was wrong to go to war in Libya in this way. What was the result of those interventions? Failed states where terrorist groups prospered. I don’t want that in Syria. Three: I have red lines on chemical weapons and humanitarian corridors. I said it very clearly to Vladimir Putin. I will be uncompromising on that. So the use of chemical weapons will be met with a response, and even if France acts alone.”

  https://www.theguardian.com/world/2017/jun/21/exclusive-macron-pledges-pragmatism-and-cooperation-with-post-brexit-britain

  Ja Hyvää Juhannusta.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
 37. Haha. Vastavalkean-Tilannehuoneessa jaettua disinfoa isolla D:llä missä väitetään venäläisten S-300 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ampuneen amerikkalaisen Global Hawk tiedustelulennokin alas Välimerellä Syyrian rannikkolla.
  Tietoja ei ole tietenkään missään vahvistettu, minkäänlaisia todisteita esitetty ja tän jutun ainoanan lähteenä vieläpä NWO ja antisemitistisistä salaliittoterioista kuuluisan amerikkalaisen uusnatsin Hal Turnerin radio-ohjelma.

  http://rationalwiki.org/wiki/Hal_Turner

  Kuten kommenttiosion kommentit osoittavat , nämä vastavalkealaiset salaliittoilijat ovat todellakin hyväuskoisia hölmöjä jotka uskovat ihan mitä tahansa roskainformaatiota kunhan se vaan tukee omia ennakkoluuloja.


  https://www.facebook.com/groups/tilannehuone/permalink/746278555582074/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tuon aloittaja kommunisti Heikki Sipilä on Kremlin juoksupoika. Julkaissut aiemmin pravdaansa mm. Verkkomediassa ja edelleen Kominformissa.

   Poista
  2. LMAO! Mediakriittiset ja tietoiset kansalaiset taas vauhdissa. Tuo paska ei kelpaa edes putinmedioihin spinnaukseen. :D

   Poista
  3. Olihan sitä kuitenkin levitelty luotettavilla sivuilla kuten dailystormer.comissa ja abovetopsecret.comissa. Pakko olla totta.

   Poista
  4. Periaatteessa en näkisi teknistä syytä, miksei "uutinen" voisi olla tottakin. Global Hawk on, sikäli kuin ymmärrän, isokokoinen ja kohtuullisen hidas ilma-alus. Tällaisena se olisi S-300-järjestelmälle (mahdollisista häiveominaisuksistaan huolimatta) lähes yhtä helppo maali kuin matkustajalentokone. Kysymys ei siis ole siitä, etteivätkö venäläiset kykenisi ampumaan lennokkia alas. Kysymys on, haluavatko he tällaisen tempun tehdä.

   Itsekään en pitäisi väitettä alasampumisesta uskottavana. Jos venäläiset olisivat tehneet tämän, juttu vuotaisi julkisuuteen väistämättä. Jompikumpi osapuoli uutisoisi asian varmasti aivan virallisesti. Tällainen valeuutisointi toimii nähdäkseni lähinnä uhkauksena siitä, että alasampumiseen saatettaisiin ryhtyä.

   Poista
  5. Ei taida olla ihan niin helppo saalis. Global Hawkit on nimittäin varustettu vastustajan ilmapuolustusta vastaan Raytheonin valmistamilla kehittyneellä AN/ALR-89 omasuojajärjestelmällä (tutkavaroitin/laservaroitin/häirintälaite) ja hinattavilla AN/ALE-50 valemaaleilla.

   Poista
 38. Janne Pohjala on puhdas propagandan tuottaja joka dominoi vastavalkean tilannehuonetta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Vastavalkea ja Tilannehuone on nykyään valtakunnan nro.1 Venäjä-trollauksen ja disinfon levitysalusta.

   "Venäjän johdon propagandaviestejä levittävät trollit yrittävät vaientaa ja harhauttaa suomalaisia sekä manipuloida verkon kansalaiskeskustelua, ilmenee Kioskin selvityksestä. Keinoina trollaajat käyttävät nimittelyä, viestien vääristelyä ja massiivista disinformaation levitystä. "


   http://kioski.yle.fi/omat/venaja-trollit-suomessa

   Poista
 39. Riihelä esittää lähinnä perustelemattomia mielipiteitä. Tiedon kanssa tällä ei ole juurikaan tekemistä.
  Itse asiassa vaikuttaa siltä että Riihelä juksaa(itseäänkikö?)tai on tyhmä.
  Mielipiteistä voi keskustella paitsi jos jonkun(Riihelän) näkemys on totuus...

  VastaaPoista
 40. Kiitos bloggarille arvokkaasta työstä! Kommentoijat ovat ikävä kyllä enimmäkseen 4- ja/tai 8chanin vakioporukkaa, Trump/Putin-ihailijakerhon kunniajäseniä. Erityisesti tuo Cockburnin kaveri. Ajatteliko hän Molly Bloomin lailla, että kiva nimi? Tyyppi esiintyy COUNTERPUNCHIN palstoilla, herranen aika.

  VastaaPoista
 41. Blogisti sivaltelee totuuden salaamiseksi ahkerasti "salaliittoteoria"-miekallaan kuten johtava joukkoharhautusmediamme Brysselin Pravda konsanaan:

  “Conspiracy Theory”: Foundations of a Weaponized Term
  Subtle and Deceptive Tactics to Discredit Truth in Media
  and Research

  First published by Global Research in 2013, this pathbreaking analysis by Professor James Tracy shows how the term “conspiracy theory” is being used to label critical analysis and dissenting viewpoints..."
  https://stanvanhoucke.blogspot.com/2020/05/conspiracy-theory-foundations-of.html

  BRYSSELIN PRAVDAN EU:

  "Iltasanomat 21.7.2010:
  ”Mediapomo katuu

  PALJASTUS: Pekka Karhuvaara pitää lähtöä lehtitalojen yhteiseen EU-kampanjaan virheenä, joka haisi pahalle.

  AVOIMUUDEN puuska iski navakan länsituulen lailla median napamiehiin Porin Suomi Areenassa eilen.

  Eniten avautui MTV Oy:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara. Hän paljasti, miten laajaa ja keskitettyä isojen lehtitalojen lobbaus Suomen EU-jäsenyyden puolesta 90-luvun alussa oli ja kertoi samalla katuvansa sitä, että lähti leikkiin mukaan Iltalehden silloisena päätoimittajana ja kustantajana.

  Karhuvaaran mukaan EU-hankkeen primus motor oli Sanomien pääomistaja, ministeri Aatos Erkko.

  – Aatos Erkko soitti Turun Sanomat -konsernin pääomistajalle Ketosille ja Alma Median toimitusjohtajalle, esimiehelleni Matti Packalenille. Erkko esitti kysymyksen, voisivatko kaikki nämä lehdet, Turun Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Alma Median Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa ja sitten Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, tehdä koko sivun kampanjan EU-jäsenyyden puolesta, Karhuvaara muisteli porilaisyleisön edessä.

  ALMA MEDIAN toimitusjohtaja Matti Packalen teki työtä käskettyä. Hän soitti Karhuvaaralle kesken kokouksen ja kysyi, lähteekö Iltalehti mukaan. Packalen ryyditti pyyntöään sillä, että Kauppalehden päätoimittaja Lauri Helve oli suostunut hankkeeseen.

  Olin itse EU-jäsenyyden kannalla ja päätin sanoa joo, Karhuvaara kertoi.

  Päätös oli Karhuvaaran mukaan kuitenkin paha erehdys.

  – Vaikka se olikin vaan ilmoitus, niin siinä isot mediatalot, siis valtaosa suomalaisesta painetusta viestinnästä, asettui kimppaan jonkin yhteiskunnallisen ratkaisun puolesta. Juttu haisi tosi pahalle ja oli yhteiskunnallisesti väärin.”

  Tästä ei Brysselin Pravda sen enempää kuin muukaan "totuusmedia" kerro:
  "Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä "A-nelosella"",
  http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

  VastaaPoista