sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Bisneksenteon ja moraalittomuuden muovaama Trump
Donald J. Trump on Yhdysvaltain 45. ja huonoin presidentti. Tämä on jo käynyt selväksi hänen astuttuaan virkaansa tammikuun 20.päivä. Henkeä haukkoen on seurattu jatkuvaa skandaalien ja kohujen vuota, joka muuttuu epämääräiseksi mössöksi, josta on jo vaikea erottaa oikeasti tärkeitä ja vain kohuttavia asioita. Minusta Trumpin ymmärtämistä auttaa kahden asian muistaminen: Ensinnäkin Trump on ahne ja kovaotteinen, muttei kovin taitava liikemies. Hän näkee ihmisten välisen vuorovaikutuksen kilpailuna siitä, kuka voittaa ja kuka häviää. Toinen muistettava asia on, että Trumpille moraali määrittyy hänen omien halujensa ja tarpeidensa mukaan. Mikä on hänelle oikein, on oikein ja totta. Mikä on hänelle väärin, on väärin ja valhetta.

Bisneksenteko

Liikesuhteissa, niiden luomisessa ja ylläpitämisessä valta-asemat ovat erilaisia kuin politiikassa. Bisneksessä ei ole liittolaisia, vaan yhteistyökumppaneita. Side ei näin perustu mihinkään muuhun kuin sen välinearvoon. Politiikassa siteitä luodaan toki myös siltä pohjalta, mutta kestävimmissä rakenteissa on aina mukana myös yhteisiä arvoja.

Kun Trump kohtelee liittolaisiaan kovalla kädellä, näkyy siinä ihan perinteinen tilaaja-alihankkija -asetelma. Tilaaja haluaa aina enemmän, halvemmalla ja nopeammin, taatakseen itselleen paremmat voitot. Alihankkijan täytyy kaupat tehdäkseen taipua niin pitkälle kuin pystyy. Jokainen, joka on ollut läsnä alihankkijan tai järjestelmätoimittajan sekä tilaajan välisissä neuvotteluissa, tietää, että niissä tingitään loppuun asti. Juuri sitä Trump tekee muiden Nato-maiden ja myös erilaisten kauppasopimusten suhteen. Hänelle tilanne näyttäytyy perinteisenä nollasummapelinä, jossa toisen saama osuus on itseltä pois. 

Osan maista Trump sen sijaan näkee ikäänkuin potentiaalisina asiakkaina. Hän ymmärtää, ettei hänellä ole näihin maihin pitävää otetta, vaan suhde on luotava ikäänkuin asiakashankintana. Silloin kauniit sanat ja ymmärrys toisen tekemisiä kohtaan ovat olennaisia. Tällaisesta kohtelusta ovat päässeet nauttimaan muun muassa Filippiinit, Venäjä ja Turkki. Osaltaan Trumpin suhdetta näihin maihin tulee myös se, että hän kokenee itselleen sopivammaksi neuvottelukumppaniksi sellaiset tahot, joissa asioista voi sopia kasvotusten, yhden ihmisen kanssa. Demokratioissa tällainen ei ole mahdollista. Trump ymmärtää asemansa ja pyrkimystensä olevan sellaisia, että ne eivät suurta suosiota välttämättä muualla maailmassa nauti tai että ne ovat jopa laittomia. Siksi hän hakee mielellään neuvottelukumppaneikseen itsensä kaltaisia koijareita, joille laki ja demokratia eivät ole esteitä, korkeintaan hidasteita.

Pahimmillaan tämä Trumpin toimintatapa romuttaa toisen maailmansodan jälkeen rakennetun länsimaisten demokratioiden sopimusjärjestelmän. Merkelin puhe luottamuksen osittaisesta menettämisestä on erittäin merkittävä puheenvuoro, jopa ehkä merkittävämpi kuin aikomus edes oli. Kun heikosti sujuneeseen Trumpin Euroopan-matkaan yhdistetään Pariisin ilmastosopimuksesta irtautuminen, on Trumpin, ja siis Yhdysvaltain presidentin, vastustaminen muuttunut myös valtaeliitille sallituksi, jopa suotavaksi näkemykseksi. Kun tähän heikosti peiteltyyn ylenkatseeseen ja pilkkaan yhdistetään Trumpin yliherkkä ego ja hänen voimakas lojaalisuusvaatimuksensa, voivat seuraukset olla melkoisia. Joka tapauksessa tilanne on kerta kaikkiaan ennen kuulumaton. Tässä on kyse poliittisia näkemyksiä syvemmästä ristiriidasta. Jos Yhdysvalloissa tilannetta hahmotetaan myös demokratian insituutioiden ja presidentin väliseksi valtakamppailuksi (resistance), on sama asetelma leviämässä myös valtioiden välisiin suhteisiin.

Putinin Venäjän kaksi suurta strategista tavoitetta ovat nykyisen kansainvälisen sopimusjärjestelmän kyseenalaistaminen ja uudelleen neuvottelu sekä läntisen Euroopan ja Yhdysvaltojen erottaminen toisistaan. Trump tekee tällä hetkellä erinomaista jälkeä kummankin tavoitteen eteen. Aivan kuten Venäjä tukee al-Assadia, tukee se myös Trumpia, koska kummatkin johtajat ovat ehdottoman hyödyllisiä ja tarpeellisia Venäjän poliittisten pyrkimysten kannalta. Kun Trumpin valta-asema on terminaalivaiheessa tai ohi, ryöpsähtänee Venäjän suunnasta oikeaa ja väärää tietoa Trumpin toimista. Näin maksimoidaan hänen aiheuttamansa vahinko ja pitkitetään kipeää selvittelyprosessia. Tiedot sisältänevät oikeaa tietoa, joka aiheuttaa mahdollisimman laajalti vahinkoa Yhdysvalloissa. Silloin mukana on varmasti myös väärää tietoa, joka aiheuttaa entistä enemmän sekaannusta ja vetää mukaan viattomia toimijoita. Toki tarjolle asetetaan myös informaatiota, jonka avulla Trumpiin edelleen uskovat saavat voimaa uskoa presidenttinsä joutuneen salaliiton uhriksi. Näin nakerretaan Yhdysvaltojen demokratian perustuksia pitkäjänteisesti.

Moraalittomuus

Trump on sekä aiemman liikemiesuransa että lyhyen poliitikkouransa aikana todistanut väkevästi oman moraalinsa heikkoudesta. Puheet siitä, miten kuuluisa mies voi vapaasti seksuaalisesti ahdistella naisia ja he antavat sen tapahtua tai järjenvastainen valehtelu virkaanastujaisten yleisömäärästä kertovat samasta asiasta: Trump kokee oikeudekseen määritellä mikä on totta ja mikä valhetta, mikä on oikein ja mikä väärin. Tätä piirrettä löytyy toki jokaisesta ihmisestä, mutta Trumpissa ne ovat pitkän elämän ja menestyksen myötä puhjenneet kukkaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hän värvää itselleen ihmisiä, jotka hyväksyvät tämän. Presidenttinä hän odottaa alaisiltaan uskollisuutta, ei totuutta tai muuta moraalia. Hyvä esimerkki ovat hänen näkemyksiään tuhannella mutkalla esittävä Sean Spicer. Myös erotetun FBI:n johtajan muistiossaan kertomasta uskollisuuden lupaamisen pyytäminen on hyvä esimerkki tästä. Trumpin moraalittomuus tekee hänen hallinnostaan moraalittoman ja siksi se joutuu ennemmin tai vielä ennemmin hankauksiin lain kanssa.

Kun moraali on heikko, altistuu omien väärien tekojen seurauksille. Näistä on kysymys erinäisissä, vielä paljon hämärän peitossa olevissa tutkinnoissa, joita on käynnissä. Kysymys ei ilmeisesti ole vain hämärien tai jopa lainvastaisten yhteyksien pitämisestä Venäjään, vaan myös talousrikoksista. Vahvistamattomien tietojen mukaan kuviossa on mukana myös RICO-lainsäädäntö, joka on tarkoitettu järjestäytyneen rikollisuuden käsittelyyn. Tämä puolestaan, mikäli pitää paikkansa, tarkoittaisi paitsi rahavaroihin ja -virtoihin kohdistuvia oikeuksia, myös erilaisten käsky- ja muiden suhteiden ottamista osaksi juttua. Tämä saattaisi tarkoittaa Trumpin kanssa tiivistä yhteistyötä tehneiden tutkintaa. Joka taas saattaisi johtaa pahimmillaan koko Yhdysvaltojen poliittisen johdon joutumiseen tähän kurimukseen. Trumpin, Pencen ja Ryanin jälkeen neljäntenä järjestyksessä oleva senaatin republikaanien virkaikäpresidentti Orrin Hatch voi olla Yhdysvaltain seuraava presidentti. Hän on virallisessa protokollassa senaattia johtavan varapresidentin sijainen, President pro tempore.

Kuten niin usein aiemminkin, kohtalokkaaksi voivat osoittautua tekojen peittelyksi tehdyt asiat, eivät niinkään itse teot. Peittely-yritykset kun ovat yleensä helpommin todistettavissa kuin epämääräiset teot, joista on jo aikaa. Hallinnon keskeisiä ihmisiä syytetäänkin siitä, että he ovat valehdelleet nimitystään edeltävissä tiedoissa, jota ehdokkaat joutuvat antamaan. Jos valheet todistetaan, joutuu niistä vankilaan. Ja kun vankilan uhka on edessä, haluaa moni lieventää tuomiotaan tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Näin on jo ilmeisesti tapahtunut erotetun turvallisuuspoliittsoen neuvonanatjan Michael Flynnin kohdalla. Hän ei halua kuolla vanhuuteen vankilassa. Joillekin Trumpin lähipiiriläisille niin voi käydä.

Trumpin tapauksessa tilannetta vielä hankaloittaa, että hän on suututtanut ne tahot, jotka kaikkein parhaiten tietävät asioista. Koko Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö eri organisaatioineen näyttää pyrkivän hoitamaan Trumpia koskevat työnsä mahdollisimman hyvin. NSA:ssa on ilmeisesti annettu oikein erillinen käsky toimittaa kaikki Trumpia ja Venäjää vähänkin koskettavat tiedot erikoissyyttäjä Muellerille. Lukuisat vuodot maan hallinnon tiukimmin epäpoliittisesta osasta kertovat siitä, että Trump hallintoineen arvioidaan tiedusteluyhteisössä suuremmaksi uhaksi kuin esimerkiksi omien tiedustelukykyjen paljastaminen Venäjälle. Tiedustelussa kykyjen paljastaminen on se kaikkein viimeisin käytettävä keino. Vuodettujen paljastusten virta jakuu niin kauan kuin Trump on presidentti.

Myös muiden maiden tiedustelupalvelut ovat saaneet osansa Trumpin mokailusta. Hän kertoi Venäjän ulkoministerille ja suurlähettiläälle Valkoisessa talossa tiedustelutietoa, jota ei olisi saanut jakaa edes liittolaisille. Media kertoi tiedon olevan peräisin Israelista ja tämän Trump vielä käytännössä vahvisti vierailullaan siellä. Hän kun korosti yhtäkkiä kesken kuvaussessiota, ettei hän käyttänyt kertaakaan sanaa Israel puhuessaan venäläisille. Tilanne oli perin juurin piinallinen israelilaisille isännille. Julkisuudessa on liikkunut tietoja, että eurooppalaiset turvallisuuspalvelut olisivat olleet jo pitkään tietoisia Trumpin ja hänen organisaationsa Venäjä-yhteyksiä. Kun poliittisten johtojen suhteet Europpan ja Yhdysvaltojen välillä ovat nyt mitä ovat, niin näitä tietoja tuskin piilotellaan Trumpia tutkivilta yhdysvaltalaisviranomaisilta. Samalla nämä tiedot olisivat yksi selitys eurooppalaisten johtajien hurjalta tuntuvaan asenteeseen Trumpia kohtaan.

Lopuksi

Poliittinen paine kasvaa ja republikaanit joutuvat presidenttinsä yhä ahtaammalle. Rivien repeäminen on ajan kysymys. Tämä taas on kytköksissä siihen miten kansalaiset suhtautuvat Trumpiin. Tähän asti hänen lukunsa ovat pysyneet siedettävinä, vaikka erityisesti häneen lujasti uskovien määrä onkin viime aikoina vähentynyt. Republikaaniseen puolueen sisäisten fraktioiden suhtautuminen tilanteeseen määrittää myös paljon. Pitkään jatkuneen vaalipiirirajojen venkslauksen (gerrymandering) jäljiltä iso osa kongressin paikoista ratkaistaan käytännössä republikaanien esivaaleissa. Mikäli Trump nauttii edelleen vahvaa kannatusta republikaanien keskuudessa, ilmestyy häntä kritisoivalle kongressiedustajalle taatusti vastaehdokas esivaaleihin. Kun kongressivaalien väli on vain kaksi vuotta, niin pidäke on vahva. Mutta jos puolue ei ajoissa irrottaudu Trumpista, käy sille silloinkin yhtä huonosti. Sen tosin saattaa pelastaa demokraattien heikko tila. Näyttää siltä, että he uskovat Trumpin kaatumisen riittävän vallan vaihtumiseen. Ehkä riittääkin, mutta perin vähän on ollut poliittista johtamista näkyvissä demokraattien puolelta.

Juridisella puolella käynnissä on asioita, joista on toistaiseksi hyvin vähän tietoa. Erikoissyyttäjä Mueller on myös tinkimättömänä tunnettu toimija, joka kaivaa omalta osaltaan asioita esiin. Laki on kuitenkin aina hidas ja erityisesti paljon hitaampi kuin valtavan nopeaksi muuttunut politiikka. Trump ei ihan heti ole lähdössä minnekään, ellei hänellä sitten petä fyysinen tai psyykkinen kunto. Joka ei sekään ihan mahdotonta ole, kun seuraa hänen väsymystään ja haparointiaan.

Erityisen ikäväksi tilanteen Suomelle tekee se, että tarvitsisimme kipeästi Yhdysvaltoja lujittamaan Euroopan horjuvaa turvallisuustilannetta. Trump on parhaillaan aiheuttamassa maahansa pitkäkestoista poliittista häiriötilaa, joka pitää Yhdysvaltojen huomion vielä entistä enemmän sisäpolitiikassa. Näin siis parhaassa tapauksessa. Pahemmissa tapauksissa häiriötiloja tai pahempaakin syntyy muuallekin.

Trumpin toiminnassa on kiistämätön viihdearvonsa, mutta samalla sen seuraukset voivat olla hyvinkin traagisia. Huvittuminen ja järkyttyminen ovat aina yhtä lähellä. Kumpaankin löytyy varmasti syytä tulevaisuudessakin. 

39 kommenttia:

 1. Eivät kaikki amerikkalaiset rebublikaanit suhtaudu Venäjään yhtä vihamielisesti, kuin uuskonservatiiviset,entisten Trotskilaisten henkisten perillisten edustamat tahot.

  Paleokonservatiiveissa on historiaa ymmärtäviä voimia,jotka ovat jopa kiitollisia keisarillisen Venäjän osuudesta pohjoisten valtioiden voitoon sisällisodassa.

  Silloinhan Aleksanteri toinen esti Brittien ja Ranskalaisten menon meksikonlahdelle etelävaltoiden avuksi,viemällä osan laivastoaan lahdelle,yhdysvaltain sisällisota olisi saanut hyvinkin toisenlaisen käänteen ilman tuota operatiota.

  Demokrattien Venäjä antipatia tule puolestaan juuri tuosta samasta tapahtumasta,käänteisesti koska juuri he ovat etelävaltioiden henkisiä perillisiä,ovat vain matkanvarrella luoneet itseleen edistykselliseltä näyttävän kulissin.

  Kaikki nuo lehdistön väiteet ja paljastukset ovat tulleet nimettömiltä tahoilta,niiden ainut tarkoitus on sabotoida Trumpin virkakausi jaerityisesti hänen suhteensa venäjään.
  Luultavimmin hän kuitenkin on saanut luotua suoran kontaktin, asuuhan hänen seinänaapurinaan entinen KGB upseeri oligarkki,joka on myös Libyan Gadafin vävy.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämän meille jo tutuksi muodostuneen anonyymin maailmankuva on mielenkiintoinen. Aina välillä tulee tunne, että ei tällaista voi kukaan kirjoittaa: "uuskonservatiiviset,entisten Trotskilaisten henkisten perillisten edustamat tahot".

   Tätä ilmausta ei oikein voi käsittää kuin venäläisen ajattelun käytta. Uuskonservatiivit ovat harvinaisen ikävää sakkia, jonka agendaa on silmitön, "realistisen" teorian mukainen voimapolitiikka Dick Cheneyn ja Rumsfieldin tapaan. Talouspoliittisena agendana heillä on vapaakauppa ja uusliberalismin riistokapitalistinen tulkinta.

   Trotskilaisuus edustaa puolestaan oikeaoppista marksilaisen maailmanvallankumoukseen pyrkimistä ja tiukkaa sotakommunismia. Siis tavallaan idealistista "vasemmistopoikkeamaa" stalinistisesta linjasta. Tätä on todella vaikea mielekkäästi yhdistää oikeistolaiseen ja pragmaattisen rosvoilevaan uuskonservatiivisuuteen, jollei yhdistävänä tekijänä ole putinilais-stalinistisen Venäjä-Neuvostoliiton näitä aatesuuntia kohtaan tuntema inho. Länsimaalainen vasemmistososialisti tuntisi Trotskia kohtaan lievää sympatiaa. Ei tämä olisi ollut ainakaan huonompi NL:n johtaja kuin Stalin ja olihan hän sentään aito (vaikka verenhimoinen) idealisti. Tuommoisen vihan tunteminen edellyttää, että on kasvanut ajattelemaan trotskilaisuutta maanpettturuuden synonyyminä. Ja se edellyttää käytännössä kasvua Venäjällä.

   Poista
  2. Neoconnien linkki Trotskilaisuuteen kulkee yhdysvaltalaisen sosiologi Straussin kautta,hän ja hänen seuraajansa kuusikymmenluvulla,tajusivat, mitä virheitä realisosialismissa oli päässyt tapahtumaan,tietenkin siksi kun vallankumous yleensä syö lapsensa ja Stalinin valtaanousu oli enemmän kuin vastavallankumous,se oli moneltaosin suorastaan taantumuksellista.

   Trotskilaisuuden eräs pääprinsiippi on kokomaailman saaminen samojen lainalaisuuksien alaiseksi,eli vallankumouksen vienti,jopa sitä vataanottohaluttomillekin,uuskonservatiivien toimeenpanemana vastaavaa on demokratiaksi naamioidun vallankumouksen vienti,esimerkiksi lähitään.
   Toinen Trotskilta lainattu motto on jatkuvan vallankumouksen teema,siitä myös me olemme Esko Ahon ajoista joutuneet kärsimään.

   Kuten olemme huomaneet ei polittinen kenttä ole mikään jana vaan pikemminkin ympyrä,missä usein ääripäät tulevat varsin hyvin toimeen keskenään,malliesikerkkinä nykyinen Kreikan regimi.

   Nuo uudet neo sisarukset siis uusliberalismi ja uus konservativismi ovat pohjimmiltaan kuin tuli ja vesi,ne eivät sovellu,kuin poikkeusoloissa yhteistyöhön,kuten esimerkiksi kylmänsodan loppuriennoissa.
   Uusliberaalit tulee erittäin hyvin ja jopa onnistuneesti toimeen autoritääristen ja traditionaalisten hallintojen kanssa, kuten Cilen Kiinan ja nyt Venäjän tapaukset osoittavat,toivottavasti uuskiberaalit hoksaavat Pohjois- Korean mahdollisuudet ja menevät pelastamaan sen kansan hallitusti kurjuudesta yhteistyössä maan laillisen hallinnon kanssa.

   Poista
 2. R:"san maista Trump sen sijaan näkee ikäänkuin potentiaalisina asiakkaina. Hän ymmärtää, ettei hänellä ole näihin maihin pitävää otetta, vaan suhde on luotava ikäänkuin asiakashankintana. Silloin kauniit sanat ja ymmärrys toisen tekemisiä kohtaan ovat olennaisia. Tällaisesta kohtelusta ovat päässeet nauttimaan muun muassa Filippiinit, Venäjä ja Turkki. Os.."

  Suosittelisin lisäämään tähän listaan Yhdysvaltain klassiset asiakasvaltiot Persianlahdella tai vähintäänkin Saudi-Arabian -jonka suhteen Obama sentään pyrki tekemään joitain korjausliikkeitä.

  Minusta tämä on olennaista tuoda esiin siksi, että lukija ymmärtäisi tämän jo esi-trumplaisena aikana vallinneen ongelmallisen suhteen olevan amerikkalaisen ekseptionalismin, ei siis niinkään venäläisen/putinlaisen imperialismin hedelmä.

  Amerikkalaisen ekseptionalismin, jonka "hedelmällisyys" -turpoistisesti ottaen- on kasvavassa määrin nähtävissä meidän eurooppalaisten arjessa karulla tapaa tänään.

  R:"Putinin Venäjän kaksi suurta strategista tavoitetta ovat nykyisen kansainvälisen sopimusjärjestelmän kyseenalaistaminen ja uudelleen neuvottelu sekä läntisen Euroopan ja Yhdysvaltojen erottaminen toisistaan. Trump tekee tällä hetkellä erinomaista jälkeä kummankin tavoitteen eteen. "

  Aistin tässä konspiratistis-esoteeristä louisemenchmäistä/Maailma ja paikat -narratiivia. Nämä molemmat toimijathan ovat sinulle, ainakin toivon niin, täysin tuntemattomia, mutta silti kysäisen: onko Trump sinun mielestäsi Moskovan luoma Mantsurian kandidaatti vai mikä?

  R:"Aivan kuten Venäjä tukee al-Assadia..."

  Ja aivan kun me länkkärit tuemme niitä "maltillisia, demokraattisia sekulaareja kapinallisia" yhdessä suvaitsevaista sunnilaisuutta suosivien Turkin, Saudi-Arabian ja Qatarin kanssa jo ennen Trumppia(Ja ettei unohtuisi; tuemme myös hiljaisuudellamme tälläkin hetkellä kaikkea sitä mitä pitkälti saudien johdolla tapahtuu Jemenissä, Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa siialaisten saudien asuttamassa Al-Awamiyahissa.)

  Muuten ihan hyvä bloggaus siis.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Asevelidemari, client state ei käänny 'asiakasvaltioksi'. Termi client viittaa siinä klienttisuhteeseen, jossa klientti alistuu patronuksen suojelukseen, joka annetaan uskollisuutta ja palvelua vastaan.

   Englanninkielessä sana client tarkoittaa sekä asiakasta että alistujaa. Syy tähän on Rooman historiassa. Siellä patronuksen tehtäviin kuului klienttinsä puolustaminen mm. oikeudessa. Vapaiden ammattien harjoittajat halusivat hyvin pitkään pitää yllä fiktiota siitä, että he tekivät työtään ystävänpalveluksena, josta he saivat puhtaasti kiitollisuudentunteesta annetun kunnialahjan "honorariumin". Tähän omakuvaa sopi käyttää asiakkaasta klassisoivaa termiä "klientti". (Vertailun vuoksi englantilaisen pubin kanta-asiakkaat ovat sen suojelijoita, patrons.)

   Koska termi liittyi nimenomaan hienostuneeseen asiakassuhteeseen, sitä käytetään nykyään myös ihan tavallisesta asiakassuhteesta, joka ei liity mitenkään vapaisiin ammatteihin. Nyky-USA:ssä termiä customer ei näe oikein missään. Asiakas on aina guest tai client.

   Poista
  2. Seison oppineena.

   Asevelisosialidemokraatti.

   Poista
  3. Trump on oman egonsa takia vähintään hyvin pelattava persoona. Voi myös olla, että hänellä on jotain (todennäkäisesti taloudellisia) kytkyjäkin, joiden hän itse ei katso vaikuttavan itseensä.
   Seuraavan parin vuoden aikana nämä selviävät, suuret linjat jo aikaisemminkin. Sekä Mensch (kumppaneineen) että Maailma ja paikat ovat minulle tuttuja tahoja, joita kumpaakin seuraan.

   Poista
  4. R:"Sekä Mensch (kumppaneineen) että Maailma ja paikat ovat minulle tuttuja tahoja, joita kumpaakin seuraan."

   Lienet kuitenkin vähintään perillä siitä, että molemmat väittävät KGB:n FSB:n, GRU:n, Venäjän tai Putinin olevan meitä eurooppalaisiakin vaivaavan sunniterrorismin taustalla(?)

   Tämä väitös tai skitsofreeninen teoria, jolle ei ole mainittavammin tai ainakaan samalla tavalla pohjaa sunniterrorismin syntymisen kannalta kuin sillä, että juuri Yhdysvaltojen tukeutuminen islamistehin (esim. neukkuja vastaan) ja sen suorittamat interventiot Lähi-Idässä on enemmänkin tämän kehityksen taustalla. Tämä lienee sinulle siis selvä ja et ole niellyt näiden kummankaan höpötyksiä (joiden nieleminen vääjäämättä vaikuttaa myös turpo-analyysien objektiivisuuteen ja uskottavuuteen!)?

   Maailma ja paikat -bloggari, joka lienee joku rikas lintubonggari, on sangen omintakeinen tyyppi. Kyllä hänellä on ihan hyviäkin pointteja toisinaan, mutta toivottavasti hän ei ole isänmaamme palveluksessa millään tapaa. Hänestä nimittäin on "turpoistisesti" ottaen maallemme kutakuinkin yhtä paljon hyötyä kuin saramolaisista karaktereista.


   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
 3. Ryskyllekin tulisi olla jo tässä vaihessa selvää, ettei maailmassa ole mitään pysyviä ystävyyksiä eikä kumppanuuksia,ei edes yksilöiden saati sitten valtioiden ja kansakuntien välillä.

  Vapaa markkinatalous ja maailmassa hegemonisessa asemassa oleva kapitalismi,eivät suvaitse mitään moraalisiin lojalitetteihin nojaavia järjestelmiä,ne kierouttavat vapaata kilpailua.

  Trumpin edustama terve voittajamorali,tulee luomaan maailmaan uuden terveeseen bisnekseen nojaavan järjestelmän,hänen johdolaan yhdysvallat ei sitoudu,sen ehdottomia etuja ja pyrkimyksiä rajoittaviin ja estäviin sopimuksiin,nöyrstelisivätpä tai liehakoisivatpa ns vanhatliittolaiset sitä kuinnkapaljon tahansa.

  Esimerkiksi Suomi tulee tekemään Yhdysvallat ja Trumpin erittäin onnelliseksi ostamalla mahdollisimman paljon yhdysvaltalaisia asejärjestelmiä.
  Europpalaiset voivat hyvinkin järjestää turvallisuutensa sekä vakautensa myös ostamalla palveluita mahdollisimman suureen hintaan yhdysvaltain asevoimilta, ymmärtäkää nyt tämä,tässä maailmssa kaikki suhteet ovat kaupallisia suhteita.

  VastaaPoista
 4. Hyvä kirjoitus.

  Yksi asia minua tosin vaivaa. Trumpia käsittelevät analyysit pääsevät vain harvoin asian ytimeen koska niiden kirjoittajat noudattavat hyviä tapoja ja ovat liian hienotunteisia Trumpin luonteen ja persoonan suhteen.

  Se mitä ei juuri koskaan sanota ääneen on, että Trump on ennen muuta teeskentelijä. Hän ei ole kovapintainen, häikäilemätön ja kylmäverisen älykäs manipuloija kuten monet muut suurliikemiehet tai autokraatit. Hän vain teeskentelee sellaista. Hän on kuin keskenkasvuinen, epävarma lapsi joka luulee saavansa kunnioitusta näyttelemällä koviksen roolia.

  Trumpin lapsenomaisuudesta kertoo esim. brittiläinen liikemies Richard Branson. Trump oli kutsunut Bransonin lounaalle, jonka aluksi Trump kertoi ponnisteluistaan saada rahoitusta välttääkseen tuolloisten tappiollisten yritystensä konkurssin. Trump oli kertomansa mukaan pyytänyt rahoitusta viideltä yksityiseltä suursijoittajalta jotka kaikki olivat kieltäytyneet kunniasta. Trump uhosi Bransonille ottavansa elämäntehtäväkseen tuhota kyseiset viisi sijoittajaa.

  Toinen esimerkki Trumpin harhaisuudesta ja hänen egonsa valtavista mittasuhteista on hänen kuvauksensa siitä, kuinka itse Jumala lopetti sateen ja antoi auringon paistaa Trumpin aloittaessa virkaanastujaispuheensa (todellisuudessa puheen aikana satoi.) Trump kertoi tätä tarinaa useassa puhetilaisuudessa virkaanastujaisten jälkeen.

  Trumpin ajatusmaailma on kuin uhmaikäisen kakaran joka on ammentanut persoonansa keskeiset piirteen sarjakuvista, kummisedästä ja b-luokan hollywood-filmeistä. Trump on 70-vuotiaan miehen ruumiiseen pukeutunut kiukkuinen, omahyväinen ja tietämätön pikkulapsi joka aidosti uskoo olevansa Jumalan lahja ihmiskunnalle.

  Trumpin taustajoukoissa vaikuttaa useita teräviä, kunnianhimoisia ja häikäilemättömiä manipuloijia joista Steve Bannon lienee vaikutusvaltaisin. He osaavat painella oikeita nappuloita ja ruokkia Trumpin suuria luuloja itsestään. He vievät Trumpia kuin litran mittaa. Siksi yritykset arvoida Trumpin hallinon politiikkaa Trumpin persoonan ja taustan kautta ovat lähinnä naurettavia. Sen sijaan analyysit joissa painotetaan hänen taustajoukkojensa merkitystä ovat lähtökohdiltaan paljon vakuuttavampia.


  -EV

  PS. Kun Trump oli onnistunut huonoilla sijoituksillaan hävittämään jättiperintönsä eikä kukaan rehellinen sijoittaja suostunut rahoittamaan Trumpin yrityksiä, Trump turvautui toisenlaisiin rahoituslähteisiin. Eräänä Trumpin rahoittajana on mainittu Kremliä lähellä olevia liikemiehiä ja pankkeja. Jos Trump on todella saanut rahaa venäjältä, voimme olla varmoja, että venäläinen osapuoli on hankkinut kompromaatteja. Trump on siten paitsi neuvonantajiensa, mahdollisesti myös Venäläisten vietävissä. Trumpin russofilian takana saattaakin siten olla aivan perinteinen kiristäjän ja kiristettävän välinen suhde.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvin postattu, EV. Arvostan sekä sisältöä että selkeää muotoilua.

   Poista
  2. Kerrankin samaa mieltä EV:n kanssa.

   Ja kuinka rasittavaa onkaan kuulua tuollaisen päsmärin lähipiirii. Suomestakin löytyy tähän kuvaukseen sopiva Trump-klooni lähes ulkonäköä myöten. Ei, ei ole tunnettu eikä merkityksellinen, mutta kepuli kepulainen ainakin.

   Mutta olisiko Trumpin rahoituslähde Venäjältä, onhan se mahdollista. Onko rahan lähde valtiollinen tomija, pankki vai yksityinen sijoittaja? Ylitsepursuavaa kiitollisuutta Trump on osoittanut vain Israelia kohtaan ja taustajoukossa neuvonantajana häärii tyttären mies juutalainen Kushner. Jotenkin taas kaikki langat nukketeatterissa johtaa juutalaiseen keskuspankkikartelliin.

   Poista
  3. Tony Schwartz, journalisti joka kirjoitti kirjan "The Art of the Deal" on luultavasti henkilö joka tuntee Trumpin paremmin kuin kukaan.

   Schwartzin luonnehdinta Trumpista on pysäyttävä. Schwartz ei pidä lähipiirin vaikutusmahdollisuuksia kovin suurina. Ehkä minunkin täytyy vielä perehtyä asiaan tarkemmin.

   Joka tapauksessa oheinen video on katsomisen arvoinen jos asia kiinnostaa.

   https://www.youtube.com/watch?v=qxF_CDDJ0YI

   -EV

   Poista
 5. Ryskyn nimissä julkaistu teksti vaikuttaa käänökseltä. Hyviin julkaisutapoihin kuuluisi mainita alkuperäinen lähde ja, että kyseessä on käännös tai vapaa tulkinta alkuperäistä mukaillen. Vai onko sieltä CIA:n Suomen haarasta, hybridiosaamiskeskuksesta tullut ohje, että pitää muokata vaikuttamaan omalta mielipidekirjoitukselta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämä oli hilpein kommentti vähään aikaan. Ihan omaa tekstiä, suomeksi ajateltu ja kirjoitettu ja ihan omasta toimesta ja toimeksiannosta.

   Poista
  2. No siinä tapauksessa pahoittelen virheellistä arviotani ja kiitän kattavasta Trump-arvailusta (speculations).

   Poista
  3. Rysky,älä viitsi,olet aivan selvästi yhdysvaltalaisen aseteollisen kompleksin kustantama mies,Sinun näkemyksesi palvelee ainoastaan niiden intressejä,jotka tahtovat myydä maalemme kymmenien miljardien edestä yhdysvaltalaista asetegnologiaa.

   Poista
  4. Tottakai yhdysvaltalaisvalmisteista huippu sotateknologiaa - teknologisesti aina 30 vuotta venäläistä romua edellä.


   http://www.tekniikkatalous.fi/ttpaiva/suomeen-tarjottavan-f-35-n-hyokkayskyky-on-ilmiomainen-tapposuhde-on-20-1-6650032

   Poista
  5. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  6. Väitätkö trolli että F-35 Lighting 2 ei toimi arktisissa olosuhteissa? Yhdysvaltain ilmavoimat sijoittaa kaksi laivueellista F-35:sia Eielsonin lentotukikohtaan Alaskaan.

   Poista
  7. Siellä ne on Alaskassa poissa silmistä kuin herneenkuoret pellossa. Täynnä matoja.

   Poista
  8. F-35:n suorituskyvyistä on varsin paljon ristiriitaisia tietoja. Suurin kysymys on kuitenkin ihan muualla: onko venäläisillä nyt tai 15 vuoden kuluttua toimiva passiivitutka? Tai tutkajärjestelmä, jonka lähetin- ja vastaanottoantennit sijaitsevat eri paikoissa? Jos on, suurin osa häivekoneen hyödystä menetetään, sillä koneen sijainti saadaan mitattua mittaamalla sen radiotaajuiseen kenttään aiheuttamaa häiriötä sivussa tutkan pääkeilasta. Häivekoneen vaste on tällöin jopa suurempi kuin tavallisella lentokoneella. Kysymys on lähinnä siitä, onko mittaajalla kyky käyttää riittävän vahvaa matemaattista ja tietoliikennekoneistoa.

   Jos oletetaan vastapuolen hyödyntävän tämän tasoista tutkamittauskalustoa, on ehkä järkevintä ostaa JAS Gripen, joka on ilmeisesti toimintavarmempi ja kääntyy kentällä ympäri nopeammin. Silloin menetetty häivekyky saadaan korvattua lukumäärällä, helpommalla huollolla, toimintavarmuudella ja eurooppalaisella ilmataisteluohjuksella.

   Poista
  9. Suomen pitää ostaa vain parast. Siis venäläinen Sukkhoi-37!

   Poista
  10. Suomessa pitäisi olla vähintään kaksi eri hävittäjätyyppiä ja tätähän on tarjouspyynnöissä väläyteltykkin. Mutta on todella työlästä ajaa ylös kaksi järjestelmää yhtä aikaa. Ne myös ikääntyvät tulevaisuudessa yhtä aikaa.

   Järkevämpää olisi pitää yllä konekiertoa, jossa koko ajan olisi 3 eri konetyyppiä käytössä ja ne uusittaisiin yksi kerrallaan tasaisin välein. Yksi rapakon takaa, yksi Euroopasta ja yksi idästä. Näin varmistetaan, että maailmanpolitiikan sivutuulet eivät yllättäen estä koneiden käyttöä kokonaan.

   Poista
  11. Kaikki kolme konetyyppiä pitää hankkia Venäjältä. Vain parasta!

   Poista
  12. Suomi on kohta NATO-maa. Hornetien korvaavan monitoimihävittäjän pitää olla NATO-yhteensopiva. Emme voi hankkia sotateknologiaa maamme ainoalta sotilaalliselta uhalta Venäjältä.

   Poista
  13. ^"pitää olla" ja "emme voi" ,että sellaista itsenäisyyttä ja turvaa nato tarjoaa! Suomessa on puolustusvoimat ja nato on hyökkäysorganisaatio, joka palvelee globaalin rahamaailman etuja.

   Poista
  14. Venäjä on Suomen ainoa sotilaallinen uhka ja vastustaja. Konfliktin sattuessa loppuisi varaosien ja aseistuksen saaminen Venäjältä hankittuihin hävittäjiin. Ei mitään järkeä edes harkita venäläisvalmisteista hävittäjää.

   Poista
  15. Riittävät aseet ja varaosat pitää olla joka tapauksessa valmiina itsellä. Ennaltaehkäisevä- ja ensitorjuntakyky on myös joka tapauksessa olemassa. Pitemmässä konfliktissa koneet luultavasti hajoaa korjauskelvottomiksi.

   Poista
  16. Erastotenes:

   "F-35:n suorituskyvyistä on varsin paljon ristiriitaisia tietoja."

   F-35 on kone jonka vihaamista ihmiset rakastavat :) En muista, että mikään aiempi hävittäjätyyppi olisi noussut samanlaisen kiinnostuksen ja - yleensä - tarkoitushakuisen mollaamisen kohteeksi.

   Kaikilla koneilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. On älytön ajatus, että jollakin niistä olisi pelkästään vahvuuksia. Yhtä epärealisitista on ajatella, että jonkin koneen vahvuudet ovat sen koko elinkaaren ajan niin ylivertaisia, ettei vastustaja keksi ratkaisuja jolla vahvuuksiin voidaan vastata, ne voidaan ohittaa tai niiden merkitystä pienentää.

   Tietyn konetyypin suorituskyky riippuu paitsi sen teknisistä ominaisuuksista, myös tehtävästä, käyttäjäorganisaation taktisesta osaamisesta, lentäjien kokemuksesta, tilannekuvan laadusta, lentäjän taidoista ja monista muista seikoista. Ja tietysti suhteessa vastustajan kyvykkyyteen samoin arvioituna.

   Kannattaa myös muistaa, että kaikki em. muuttuu ajan saatossa. Konetta ja sen järjestelmiä kehitetään, organisaatiot / lentäjät oppivat; uusia taktiikoita kehitetään, vastustajan kyvykkyyksille kehitetään vastatoimia jne. Ja sama tapahtuu tietysti myös vastustajan leirissä.

   Jos "tietolähteellä" on varmoja mielipiteitä tietyn konetyypin hyvyydestä / huonoudesta pelkästään teknisten ominaisuuksien tai jonkin muun yksittäisen asian perusteella, voi olla varma, että kyseisen lähteen argumentteihin kannattaa suhtautua äärimäisellä skeptisyydellä.

   Itseasiassa taitaa olla niin, että koneiden järkevä arviointi / vertailu edellyttää tietoja jotka ovat suurelta osin salaisia. Siksi jättäisin kovin kiihkeät mielipiteet jonkin koneen puolesta tai jotakin konetta vastaan omaan arvoonsa.

   -EV

   Poista
  17. F-35 - Suomelle

   https://www.youtube.com/watch?v=7kthgTNzHws&feature=youtu.be

   Poista
 6. Hyvä ja napakka yhteenveto sirkuksesta, joka alkoi Trumpin virkaanastujaisten jälkeen. Kommenteista päätellen se koira älähtää johon kalikka kalahtaa.

  VastaaPoista
 7. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 8. Samaa mieltä, että Trump on oma tapauksensa kyllä. Mutta minusta etenkin tuo Ruotsin kuningas on moraalittomuuden mätäpaise. Ja muutoinkin saastainen vatkaaja.

  VastaaPoista
 9. Lapissa käydyd lentosotaharjoitukset,eivät ainakaan ilmasota harjoitusten osalta vastaa tarkoitustaan,pitäisi mieluummin käydä harjoittelemassa potentiaalista vihollista vastaan,vai onko viesti kenties se olemme pian vastakkain jenkkien ilmavoimien kanssa.

  VastaaPoista
 10. Rauhanvälityksen suurvallalla Suomella ei ole "potentiaalisia vihollisia"! Suomen puolustusvoimat on tarkoitettu muiden maiden puolustamiseen, annetun lain mukaisesti. Jos ranskassa arabit lahtaavat yleisöä, Suomella on velvollisuus lähettää kouluttajia ja kriisinhallintaturvaajia Afrikkaan Ranskan siirtomaita turvaamaan. Jos rekka ajaa tukholmassa väkijoukkoon, Suomella on velvollisuus jäljittää tunnistamattomia sukellusveneitä vieraan vallan vesialueilla!

  VastaaPoista
 11. There is a chance you are eligible to receive a $100 Ikea Gift Card.

  VastaaPoista
 12. Tarjoamme nopeasti ja helposti laina kaikille ilman stressiä. Mustalistat ovat myös tervetulleita


  Hei rakkaat lainansaajat, oletko liikemies tai nainen, oletko
  kyllästynyt etsimään lainoja tai oletko jokin taloudellinen sotku, oletko ollut
  kieltäytyi jatkuvasti pankkien ja muiden taloudellisten
  laitokset, Tarjoamme lainaa yksityisille ja yrityksille
  pienet korot 2%. Jos olet kiinnostunut tekemästä a
  laina, ota yhteyttä meihin tänään, me lupaamme tarjota sinulle parasta
  palvelut koskaan. Antakaa meille vain kokeileminen, koska kokeilu vakuuttaa sinut.
  Mitkä ovat sinun taloudelliset tarpeesi?
  Tarvitsetko yritysluottoa?
  Tarvitsetko henkilökohtaista lainaa?
  Haluatko ostaa auton tai talon?
  Haluatko jälleenrahoittaa? Tarvitsetko kiinnitysluottoa?
  Tarvitsetko valtavan pääoman aloittaaksesi yrityksesi ehdotuksen tai laajentamisen?
  Sinun täytyy maksaa lääketieteellisiä laskuja,
  Oletko menettänyt toivon ja luulet, että ei ole ulospääsyä, ja sinun
  Taloudelliset rasitteet ovat edelleen olemassa? Ota yhteyttä voimassa oleviin sähköposteihimme:
  (Anthonysa.agentloan@gmail.com)
  Voit myös soittaa meihin tai lähettää viestin mitäpä: +12048197859
  Kiitos ja odotan nopeaa vastaustasi
  Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: (anthonysa.agentloan@gmail.com) hakemuslomakkeeseen.

  VastaaPoista
 13. Olipa pitkä todistelu että vastavalkea on väärässä ja kirjoittaja oikeassa. Muutaman kohdan luin, mutta ei siitä löytynyt muuta kuin tyhjää löpinää. Sen perusteella jäi vastavalkean ja kirjoittajan juttujen totuusarvot pimentoon.

  VastaaPoista