lauantai 24. maaliskuuta 2018

Suomen liikkumatila käy vähiinPutinin Venäjällä on kaksi suurta tavoitetta, jotka ovat kietoutuneet toisiinsa. Ensinnäkin Putinin valta on pidettävä lujana. Tätä varten on maan poliittinen rakenne siivottu mahdollisimman pitkälle kaikesta vakavasti otettavasta kilpailusta. Valtaa kritisoimaan on jätetty lähinnä systeemioppositio, jonka tehtävänä on luoda illuusio demokratiaan kuuluvasta eri tavalla ajattelemisesta. Toinen tavoite on nostaa Venäjä taas suureksi, kunnioitetuksi ja pelätyksi. Jos vallan lujittaminen on asioita, jotka tapahtuvat Venäjän sisäpuolella, niin kansainvälistä asemaa muutettaessa pitää asioita tehdä omien rajojen ulkopuolella.

Niin kauan kun Putinin Venäjä keskittyi omien rajojensa sisään, sai se suhteellisen rauhassa loukata ihmisoikeuksia, tehdä vaalivilppiä, murhauttaa toimittajia ja käydä jopa silmittömän raakaa sotaa Tsetseniassa. Läntiset vallat reagoivat vasta sitten, kun Venäjä työntyi omien rajojensa ulkopuolelle. Georgian sota 2008 meni nopeasti ja lähes seurauksitta ohi. Yhtenä syynä se, että Venäjä sai narutettua Georgian muodollisesti aloittamaan sotimisen. Seuraavan kerran länsi havahtui alkuvuodesta 2014, kun Krimille ilmestyi tunnuksettomia sotilaita. Nämä venäläiset erikoisjoukkojen sotilaat olivat näkyvin osa monimutkaista ja hyvin valmisteltua operaatiota Krimin valtaamiseksi. Taisteluja ei käyty, mutta niin vain asevoimin siirrettiin rajoja Euroopassa.

Seuraavaksi olivat vuorossa Venäjän organisoimat levottomuudet itäisessä Ukrainassa. Ne eivät suunnitellussa laajuudessaan ilmeisesti onnistuneet, mutta Donetskin ja Luhanskin seuduilla saatiin riittävästi aseellista toimintaa organisoitua, joka sitten laajennettiin yhä käynnissä olevaksi sodaksi. Sotaa johdetaan ja ylläpidetään Venäjältä, pyrkien väsyttämään Ukraina takaisin Venäjän vaikutuspiiriin. Mutta edelleenkään Venäjä ei suostu myöntämään olevansa sodan osapuoli. Krimin miehitys ja liittäminen Venäjään sekä malesialaiskoneen alasampuminen olivat konkreettisuudessaan sellasia tekoja, että länsi pystyi ja joutui niihin reagoimaan poliittisesti. Pakotteet ja vastapakotteet niihin liittyen ovat edelleen voimassa.

Venäjä oli jo vuosia sitten aloittanut järjestelmälliset toimet länsimaiden horjuttamiseksi. Kyseessä ei ole mikään tiukan keskusjohtoinen operaatio, vaan yhteiskunta on laajalla rintamalla mobilisoitu edistämään kansainvälisen järjestyksen horjuttamista. Tämä horjutus on edellytys Venäjän aseman kohottamiselle. Voimassaolevilla säännöillä Venäjä on liian epädemokraattinen, köyhä, epäinnovatiivinen, korruptoitunut ja pieni ollakseen tahtomansa supervalta. Siksi sääntöjä on kierrettävä ja muutettava.

Hybridivaikuttamisessa olennainen elementti on kiellettävyys (deniability). Venäjä voi ilmiselvissäkin tapauksissa vedota länsimaiden oikeusvaltio-periaatteen takia noudattamaan syyttömyysolettamaan, jossa jonkun syyllisyys on pystyttävä todistamaan. Kun tapaukset ovat usein epäselviä ja niihin on ainakin periaatteessa useita mahdollisia selityksiä, niin se tekee länsimaiden poliittisille johdoille vaikeaksi reagoida Venäjän tekemisiin. Mutta kun jokin teko ylittää kynnyksen, niin sen mukaan voi kumuloitua kaikkea muuta, josta Venäjää epäillään tai josta se on jäänyt jollain tasolla kiinni. Salisburyn myrkkyisku voi hyvinkin olla tällainen tapahtuma.

Yhdysvalloissa puolestaan on löydetty suora yhteys Venäjän sotilastiedustelun ja demokraattisen puolueen hakkeroinnin välillä. Niin kauan kuin Trump on presidentti, niin Venäjä tuskin joutuu kunnolla vastuuseen teoistaan Yhdysvalloissa. Mutta Trumpin seuraaja, kuka hän ikinä onkin ja milloin hän ikinä astuukin valtaan, joutuu maansa kunniaa puolustaakseen ottamaan Venäjän toimet käsittelyyn ja vastattaviksi.

Kaikki ne pienemmät ja isommat Venäjän toimet joihin eri länsimaiden hallitukset ovat törmänneet viime vuosien aikana, ovat nyt pikkuhiljaa saapumassa maksun aikaan. Venäjä on taitavasti säätänyt käyttämäänsä voimaa saavuttaakseen maksimitehon minimivahingoilla. Mutta nyt näyttäisi olevan luvassa rytminmuutos, jossa länsi saattaa jopa yltyä muuhunkin kuin pelkkiin laimeisiin reaktioihin. Jos länsi tosiaan kykenee aktiivisiin ja yllättäviin toimiin, on Venäjän myös vastattava niihin. Kriisin eskaloituminen saattaa hyvinkin olla edessä. Toki mahdollista on myös se, että Venäjä ikäänkuin vetäytyy hetkeksi, mutta tehtyjä se ei saa tekemättömiksi.

Antti Paronen ja Simon Källman kirjoittavat uudessa Sotilasaikauslehdessä tarpeellisuudesta varautua nykyisen kaltaisessa tilanteessa reaktiivisuuden lisäksi aktiivisuuteen myös sotilaallisella tasolla.

”Hybridivaikuttamiseen tai viidennen sukupolven sotaan luottava hyökkääjä pyrkii kaikesta huolimatta pitämään tilanteen riittävän kaukana sodasta, jotta se kykenee saamaan läpi omat ulkopoliittiset intressinsä, joiden ajamiseksi se on lopulta turvautunut edellä kuvatun kaltaisiin keinoihin. Tämän tilanteen kääntäminen puolustajan itsensä eduksi vaatii siis näkemyksemme mukaisesti kykyä ja ennen kaikkea valmiutta käyttää voimaa joko tilanteen saattamiseksi sodaksi tai pakottamaan voimankäytössä hyökkääjä luopumaan aikeistaan.”

Parosen ja Källmanin ajatuksesta voidaan perustellusti olla montaa mieltä, mutta he tuovat kirjoituksellaan keskusteluun konkreettisuutta siitä, mikä on reaktiivisuuden ja aktiivisuuden ero. Mutta kuten he itsekin kirjoituksessaan korostavat, sotilaiden tehtävänä on lain mukaan toimittava valtakunnan turvallisuuden takaamiseksi kaikissa tilanteissa, mutta poliitikoilla on valta päättää niiden toimien käynnistämisestä.

Suomelle tilanteen kärjistyminen merkitsee ennen kaikkea liikkumatilan kapenemista. Olemme sitoutuneet Britannian kanssa kahdenkeskisellä puolustuspoliittisella sopimuksella, olemme mukana heidän johtamissaan nopean toiminnan JEF-joukoissa ja Britannia on tietysti merkittävä tekijä myös Suomen Nato-kumppanuuden kautta. Kun Suomi lähti mukaan JEF-joukkoihin, totesi silloinen Britannian puolustusministeri, että "Toivon JEF-joukkojen tuovan lisävakuutuksen ja tyynnyttelevän Suomen ja Ruotsin kaltaisia maita. Jäsenyyden kautta niillä on ystävien joukkoja valmiina toimimaan ja auttamaan".

Julkisessa keskustelussa on myös jäänyt huomaamatta, että suomalaiset ovat olleet 12.-23.3. mukana JEF-joukkojen esikunnan järjestämässä  ja johtamassa esikunta- ja komentopaikkaharjoituksessa Britanniassa. Eli lähes koko hermomyrkky-kriisin ajan ovat suomalaiset sotilaat harjoitelleet esikuntatasolla yhteistoimintaa Britannian ja muiden JEF-maiden asevoimien kanssa.

Perinteisesti britit ovat ymmärtäneet hyvin Suomen aseman erikoisuuden Venäjän vieressä. Nyt kun he toivovat, ehkä jopa edellyttävät, solidaarisuuden osoituksena vakoilevien venäläisdiplomaattien karkottamista, on Suomi perin ahtaassa raossa. Suomi on karkottanut ennenkin itänaapurin diplomaatteja, mutta se on tehty aina hyvin matalalla profiililla. Nyt karkotuksen näyttävyys on se olennainen asia. Britit, joiden kanssa olemme tosiaan eri tavoin liittoutuneet, pyytävät myös meitä toimimaan heidän hyväkseen, koska he joutuivat kemiallisella joukkotuhoaseella tehdyn iskun kohteeksi.

Pääministeri Juha Sipilä oli asiallisesti oikeassa sanoessaan Brysselin huippukokouksessa, että pakotteita voidaan määrätä vain juridisten prosessin jälkeen. Mutta käytännössä juridiset todisteet ovat poliittisen tahdon asia. Siis se, että hyväksytäänkö brittien esittämä todisteet näkemykselle Venäjän syyllisyydestä riittäviksi. Jos Sipilä taas viittasi juridisuudella siihen, että on oltava tutkinta ja tuomioistuimen tuomio, ennen kuin pakotteisiin voidaan ryhtyä, niin asia on aivan toinen. Silloin Suomi on vetäytynyt käytännössä tekosyyn taakse halutessaan pysyä syrjässä. Passivisuus ja hidastettu reaktiivisuus ovat perinteisesti olleet tärkeitä välineitä ulkopolitiikassamme, mutta tässä kohtaa sellainen toiminta olisi viesti haluttomuudesta olla mukana liittolaista kohdanneen hyökkäyksen torjumisessa. Samaa voi viestiä insinöörimäinen suoraviivaisuus puheissa ja teoissa.

Vielä on epäselvää, tarkoittiko pääministeri Sipilä pakotteista puhuessaan myös mahdollisia diplomaatikarkotuksia. Moni joka tapauksessa vakuuttaa nyt, ettei meidän kannata poiketa vanhasta tavastamme olla erittäin varovaisia Kremlin kanssa. Lontoosta katsottuna tämä vain voi näyttää haluttomuudelta puolustaa heitä. Joka havainto taas varmasti synnyttää heidän päässään haluttomuutta puolustaa meitä. Joka taas tarkoittaa, että yksi Niinistön neljästä turvallisuuspolitiikan pilarista heikentyy. Jos taas toimimme niin, että brittien ja muiden länsiliittolaisten luottamus meitä kohtaa pysyy tai jopa kasvaa, on hyvin todennäköistä, että Venäjä-pilari puolestaan heikkenee. Kauppatorin laidalla on paljon mietittävää.

Jos olisimme Naton jäsen, ei halu osallistua turvallisuuden luomiseen meidän kohdallamme heikentyisi juurikaan, vaikka päättäisimme ohittaa koko asian meille epämukavana. Mutta kun olemme täysin riippuvaisia poliittisesta tahdosta kussakin hetkessä, voi liittolaisuus laimentua hyvinkin nopeasti. Presidentti Niinistö matkustaa ensi viikolla Brysseliin, jossa tapaa EU:n johtoa, myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin. Presidentin vastuulla Suomen ulkopolitiikassa on nimenomaan Venäjä, joten voi ajatella, että noissa tapaamisissa puhutaan Suomen reaktioista ja asemasta suhteessa Venäjään. Liekö hänellä sitten myös viestiä vietävänä puhuttuaan presidentti Putinin kanssa myös myrkkysiskusta.

Tilanteen kiristyessä on odotettavissa lienee yhä useammin vastaavia tilanteita, joissa toimintavaihtoehtoja on käytännössä kaksi. En sano, että Suomen on pakko näyttävästi karkottaa venäläisdiplomaatteja, mutta jotenkin on viesti halusta ja kyvystä seisoa liittolaisen rinnalla saatava uskottavasti Lontooseen. Muuten voimme alkaa pikkuhiljaa tuumailla, että miltä jäsenyys Euraasian unionissa mahtaisi tuntua.

60 kommenttia:

 1. Rysky kertaa jälleen historialliset valheet, vaikka ne on hänelle monesti suoristettu.Pinon päälle heitetään Britannian järjestämä hermomyrkkymediasirkus, emävale, jossa edes perusasiat eivät ole totta. Edes sitä käytettiinkö mitään oikeaa myrkkyä, ei tiedetä. Eikä sitäkään onko joku oikeasti loukkaantunut. Britannia vain väittää niin.

  Tarina sinänsä on typerä, uhrien ja lähiympäristön sivullisten pitäisi olla kuolleita, tutkijat NBC-puvuissa ja poliiseja vieressä ilmaan mitään suojaa, mistä väitetty myrkky pystyttiin tunnistamaan niin nopeasti, että vasta-aineita pystyttiin antamaan heti, jne. Ajoitus Venäjän vaaleihin, armoton jänkkäävä syyttäminen. Ja nyt ystävää kiristetään diplomaattisesti rajuihin vastatoimiin täysin keksittyjen ja valheellisten syytösten seurauksena. Ärsyttää tällainen Brittien lukuun huoraava Joensuulainen blogari.

  VastaaPoista
 2. 1. kommentti on käheytynytäänistä pihinää metsään. Suomen kansalliset vahvuudet, demokratia ja korkea koulutus kilpistävät tökerön Putinoinnin kuten em. viesti on. Vaikutus on päinvastainen.

  Kiitos ansiokkaasta blogipäivityksestä! Elämme kiintoisia aikoja. SDP:n puoluetoimistoon voi lähettää kiitokset ja syytökset siitä, että Ahtisaaren toista kautta ei tullut vuonna 2000 ja meidän turvallisuuspolittista henkivakuutusta eli NATO-jäsenyyttä 2004.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Britannialla on historia valehtelijana vailla vertaa. 15-vuotta sitten tietoisesti valehtelemalla Irakin massatuhoaseista käynnistettiin hyökkäyssota, jossa Britannia osallistui Irakin tuhoamiseen, sekä pankki- ja öljysektorin kaappauksiin.

   Tohtori David Kelly todisti, että Irakissa ei ollut massatuhoaseita. Hänet murhattiin muutama päivä lausunnon jälkeen.

   Entinen ulkoministeri, kansanedustaja Robin Cook lausui parlamentissa kuuluisat sanat:"Irakissa ei ole massatuhoaseita, eikä Islamistista armeijaa tai terroristiorganisaatiota nimeltään Al-Quaeda ja jokainen informoitu tiedustelu-upseeri tietää tämän. Mutta käynnissä on propagandakampania kansan uskottelemiseksi, että tällainen toimija on olemassa." (Vapaa käännös.) Robin Cook myös kuoli muutaman kuukauden päästä.

   Poista
  2. Muita suissidaalisesti tai odottomasti kuolleita länsimaisia kemiallisen/biologisen sodankäynnin asiantuntijoita ovat Korean sodan bakteriologiseen sodankäyntiin overwhelmingly-likely sidoksissa ollut amerikkalainen Frank Olson (+1953), pernaruttokirjemies Bruce Ivins (+2008) ja Don Wiley (+2001). Ja missä lienee valkoisen Etelä-Afrikan Wonter ”Project Coast” Basson?*

   Tässä Skripal-keississä kuuluisaksi tulleella Porton Downilla on myös oma mielenkiintoinen historiansa.** Toki vuosina 1949-69 näyttää Yhdysvalloissa olleen samanlaista toimintaa New Yorkissa, San Francicossa, Key Westissä, Washigntonissa kuin Floridan Panama Cityssä.***


   Asevelisosialidemokraatti

   ---

   *https://en.wikipedia.org/wiki/Wouter_Basson

   **https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/how-the-british-government-subjected-thousands-of-people-to-chemical-and-biological-warfare-trials-10376411.html

   ***https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/03/09/army-conducted-239-secret-open-air-germ-warfare-tests/b17e5ee7-3006-4152-acf3-0ad163e17a22/
   Poista
 3. Britanniassa toteutettu epäilty myrkynkylvö,jos se on edes tapahtunut,eiväthän britit ole suostuneet päästämään venäläisiä edes tutkimaan uhreja,on ainoastaan informaatiosodan operaatio.
  Nyt on paljastunut että väitetty myrkytetty olis useita kertoja jo anonut Putinilta anteeksiantoa ja pyytänyt päästä kotivenäjälle kuolemaan,väitetään että tytär oli tullut noissa isänsä paluuaikeissa britanniaan.

  Tulee mieleen selvästi takauma rautarouvan hallintokaudesta ja falklandin sodasta,jonka polittisiin vaikeuksiin ajautunut Thatcer manipuloi vaikeuksiin ajautuneen halituksensa suosion kasvattamiseksi,sama lienee Meyllakin mielessä,pieni sotainen operatio venäjän kanssa,vielläpä pienen syrjäisen Suomen aluetta hyväksikäyttäen,olisi sopiva toimintaalue,varsinkin kun tässä pohjoisessa harvaanasutussa maassa asuu Ryskynkin kaltaisia innokkaita ryssänvihaajia,joille olisi mieltä ylentävää päästä ottamaan revashia itänaapurin kanssa.

  VastaaPoista
 4. Julkinen keskustelu turvallisuuspolitiikasta ei ole erityisen analyyttista. Poliitikkojen puheiden perusteella sama pätee aivan liian usein myös turvallisuuspoliittista ajatteluun. Tämä näkyy mm. siten, että kärryt laitetaan hevosen eteen: Tilanneanalyysi tehdään sen perusteella kuinka halutaan toimia eikä päinvastoin. Tämä johtaa tarpeeseen kieltää tosiasiat ja väistellä aivan ilmeisiä johtopäätöksiä. Esimerkkinä vaikkapa väite siitä, ettei Nordstream 2 ole turvallisuuspoliittinen kysymys.

  Jos asioista haluaa muodostaa edes jollakin tasolla järkevän ja rationaalisen kuvan, pitää pitää erillään
  1. se kuinka asiat ovat tai näyttävät olevan
  2. mitä johtopäätöksiä asioiden tilan perusteella voidaan tehdä
  3. mihin toimiin johtopäätösten perusteella ryhdytään
  4. kuinka tästä kaikesta viestitään

  Jos blogin aihetta miettii tästä näkökulmasta, niin keskeisimmät asiat ovat:

  1. Venäjää on vähintääkin syytä epäillä salamurhan yrityksestä ja joukkotuhoaseen käytöstä
  * vieraan valtion alueella
  * rauhan aikana
  * siviiliväestön keskellä

  2. Tapahtumiin on pakko reagoida koska reagoimattomuus lähettää
  * Venäjälle viestin siitä, että Suomi asettaa Venäjän nöyristelyn EU-kumppaneidensa tukemisen edelle
  * EU-kumppaneille saman viestin ja heikentää siten Suomen turvallisuutta
  * kaikille muillekin valtioille viestin siitä, ettei Suomi piittaa kemiallisten aseiden kieltosopimuksen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä.

  3. "Syytä epäillä" -käsite on, jos niin halutaan, käytettävissä myös turvallisuuspolitiikassa. Koska Venäjän syyllisyydestä ei ole (ainakaan julkisuudessa) vedenpitävää näyttöä rajataan vastatoimet sellaisiksi joita ei tarvitse perustella juridisesti. Näitä ovat esim.:
  - vaaditaan Venäjältä asiallisia selityksiä siitä kuinka novitshok hermomyrkkyä on voinut päätyä Britanniaan.
  - vaaditaan Venäjää lopettamaan sumutus, painostus, kiristys, vähättely, pilkka ja iva asian tiimoilta.
  - tapaamisten rajoittaminen tai lopettaminen
  - kovennetaan linjaan diplomaattisen aseman väärinkäytön suhteen, mistä seuraa
  - diplomaattien karkotus (Supo tietää ketkä diplomaattistatuksella toimivat ovat todellisuudessa SVR:n tai FSB:n asiamiehiä)
  - uusien kaupallisten yhteyksien välttäminen (niiltä osin kun päätökset tehdään valtion hallinnossa)
  - Nordstreamin ja Fennovoiman turvallisuuspoliittisten aspektien nostaminen pöydälle ja julkiseen keskusteluun
  - jne.

  4. Ilmoitetaan, että Suomen mielestä Venäjää on syytä epäillä hermomyrkkyiskusta ja
  - kohdan 3. toimia jatketaan niin kauan kun Venäjä ei suostu asialliseen tutkintaan.
  - Suomi tekee lisäpanostuksia vastavakoiluun (resursseja Supolle) ja koventaa linjaansa
  - Suomi sitoutuu tukemaan EU-kumppaneita

  VastaaPoista
 5. Suomen liikkumatila käy vähiin vain sillä oletuksella, ettei Venäjän toimiin reagointi mahdu liikkumatilan puitteisiin.
  Jos määrittelemme liikkumatilamme näin suppeaksi, olemme tosiasiallisesti luovuttaneet turvallisuuspoliitisen päätöksentekomme Venäjälle.

  Reagoimattomuus juridiikkaan vedoten olisi tekosyy ja kaikki osapuolet ymmärtävät sen - myös Venäjä. Moisen tekosyyn käyttö viestisi siitä, että Suomi alistuu mihin vain niin kauan kun Venäjä huolehtii tekostensa kiellettävyydestä. Muiden länsimaiden silmissä Suomesta tulisi raukkamainen opportunisti ja Venäjän silmissä alistuva, raukkamainen ja heikko nyhverö joka ei ansaitse mitään kunnioitusta ja jota voi kohdella aivan miten haluaa.

  Reagoimattomuus vastatoimien pelossa ei johda siihen, etteikö reagoimattomuudella olisi seurauksia. Suomen valtionjohdon ensisijainen tehtävä turvallisuuspolitiikassa ei ole Venäjän vaan Suomen edun puolustaminen. Suomen etua ei palvele se, että Venäjä voi jatkaa nykyisen kaltaista piittaamatonta aggressiotaan ilman seurauksia. Rokan Antin sanoin:

  "Kassoha sie. Tää asja on näi. Jos sie lähet juoksemaa, nii sie saat juossa Pohjalahel saakka. Kyl hää tulloo peräs, älä yhtää eppäile. Mut jos sie pysyt paikollais etkä lähe hitoilkaa, nii minkä hää tekköö? Et sie sovi hänen kansaa sammaa monttuu. Se on tään puolustussovan ratekia."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jos Suomi reagoi osallistumalla UK:n aloittamaan informaatiosotaan, tekee se Suomesta hyökkääjän. Kun hyökkääminen on aloitettu, kohdistuu Suomeen automaattisesti torjuntatoimia.Ihan on linjassa lännen moraalin kanssa vedota puolustusyhteistyösopimuksiin hyökkäysvalmisteluiden kohdalla. Ja salassa näitä hyökkäysvalmisteluita on toteutettu ainakin Ukrainan maidan-vallankaappauksen yhteydessä (liikekannallepanon valmistelu), Libyan hyökkäyssodan valmisteluissa (SPR) ja Georgian sodan yhteydessä (CIA:n asiamies Stubb).

   Poista
  2. "(CIA:n asiamies Stubb).”

   En Stubb ole mikään CIA:n asiamies, vaan tyyppillinen nuorkokoomuslaisena idealisti eli vaarallinen, naivi hupsu, joita monet muutkin monokausalistit/Washingtonin urunsoittajat valitettavasti ovat. Pieni alustus ennenkuin asiaan.

   Trumpin NSC:n nostamahan John Boltonhan on niiden Iranin mullahien ja “iranilaisten käytävien” suurvihaaja ja MEK:in ystävä. Mikäs se MEK sitten on:

   MEK tai The People’s Mujahedin of Iran on marxilaisuudesta ja shia-islamista ideologiansa ammentava 1960-luvulla syntynyt terroristijärjestö, joka tavoitteena oli syrjäyttää Iranin shaahi, taistella fasismia ja lännen imperialismia vastaan. 1970-luvulla MEK murhasi monia amerikkalaisia terrori-iskuissaan. Iranin islamilaisen vallankumouksen jälkeen MEK joutui Teheranin uskonnollisten päämiesten epäsuosioon, jonka takia sen jäsenet painuivat maan alle. Suurin osa heistä pakeni Ranskaan ja Irakiin.(1) Iranin Kansan Mujahedin-järjestö liittoutui diktaattori Saddam Husseinin kanssa ja he sittemin osallistuivat mm. Saddamin turvallisuusjoukkojen kanssa kurdien kansannousun kukistamiseen ensimmäisen Persianlahden sodan jälkeen vuonna 1991. Vuonna 1999 he olivat kukistamassa šiiojen kansanousua Saddamin apureina. MEK:in tiedetään olleen yhteistoiminnassa Israelin turvallisuuspalvelun Mossadin kanssa, jonka rahoituksen ja koulutuksen turvin, sen uskotaan toteuttaneen iranilaisten tiedemiesten ja kouluttajien salamurhia.(2) MEK on sittemmin pyrkinyt siistiytymään ”rauhanomaiseksi” Iranin hallintoa arvostelevaksi oppositioliikkeeksi ja onnistunutkin saavuttanut lobbauksellaaan monien länsimaisten poliitikkojen tuen. Maryam Rajavin (s. 1953) johdolla tämä n.5000 -10 000-henkinen järjestö on pyrkinyt profiloitumaan erityisesti naisten tasa-arvoa ajavana maltillisena iranilaisena oppositiliikkeenna. Iranin Kansan Mujahedinin ehdoton “juhlavuosi” oli vuosi 2012 jolloin Yhdysvaltojen ulkoministeri Hillary Clinton pudotti sen USA:n terroristijärjestöjen listalta. Tämän jälkeen pääasiassa Yhdysvaltojen kovat wilsonlaiset kuten Newt Gingrich, John Bolton ja Saudi-Arabia ovat avoimesti osoittaneet tukeaan MEK:lle. Sitä tukeviin tapahtumiin on osallistunut myös senaattori John McCain.(3)

   Mites se Stubb sitten liittyy tähän? Noh, Stubbin mukaan MEK on Iranin hallintoa kritisoiva ihmisoikeusjärjestö. Ammoin EU:n parlamentissa konservatiiviryhmässä istunut Piia-Noora Kauppi on myös toiminut järjestön puolesta suositellessaan MEK:in tiputtamista EU:n terroristijärjestöjen listalta.(4) EU-parlamentissa kenties näkyvimmin Iranin Kansan Mujahedin asiaa ajannut skotlantilainen, Stubillekin tuttu konservatiivi-meppi(1999-2014) Struan Stevenson. Stevenson on jopa kirjoittanut Maryam Rajavia ja hänen työtään ylistävän kirjan: Self Sacrifice: Life with the Iranian Mojahedin.(5)

   Ja asiaan, eli katsaus Stubbin surrealistiseen turpomaailmaan. Trumpin valinnan jälkeenhän Alex ilmoitti juoksevansa Putinin Venäjäänkin brutaalimman diktaaattorin, Tiibetin ammoin anneksoineen ja nyttemin Etelä-Kiinan meren saaria anneksoivan kommunisti Xi Jinpingin siipien suojiin. Hieno mies. Otaksuttavasti.(6)


   Asevelisosialidemokraatti
   ---
   (1) http://iranprimer.usip.org/blog/2011/aug/23/us-terrorism-report-mek-and-jundallah
   (2) https://www.haaretz.com/israel-news/israel-s-mossad-trained-assassins-of-iran-nuclear-scientists-report-says-1.411945
   (3) http://www.nytimes.com/2012/09/22/world/middleeast/iranian-opposition-group-mek-wins-removal-from-us-terrorist-list.html?_r=0
   https://theintercept.com/2016/07/10/hey-donald-trump-heres-newt-gingrich-palling-around-terrorists-saddam-armed/
   https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/iran-saudi-arabia-turki-faisal-mek-convention-regime-change.html
   (4) 04.07.2008. EU should respect rule of law and remove PMOI (MEK) from terror list: Finnish MEP, NCRI webnews
   http://www.kauppi.net/fin/Etusivu.4.0.0.html?page=2
   (5) https://www.amazon.com/Self-Sacrifice-Life-Iranian-Mojahedin/dp/178027288X
   (6)https://www.verkkouutiset.fi/alexander-stubb-ennustaa-jattimaista-suunnanmuutosta-nakemiin-yhdysvallat-tervetuloa-kiina-60719/

   Poista
 6. Jos oletamme että venäjä on toteuttanut yhden sille maanpetoksellisen toimijan eliminoinnin,vielläpä erittäin vaikean ja suorastaan typerän kaavan mukaan,mitkä saattaisivat olla Putinin hallinnon motiivit.

  Vaalitaistelun tiimellyksessä venäläiset polittisten mielialojen ohjelmoijat odottivat läntisten valtojen reagoivan niin kuin ne ovat reagoineet,eli venäjän hallinto pääsi osoittamaan jäleen todeksi ne negatiiviset asenteet mitä läntiset ylimieliset liberaalit rasismissaan venäläisiin ja heidän hallintoonsa kohdistavat.
  Samalla myös välillisesti hankaloitetaan venäläisen pääomanhaltioiden asemaa lännessä ja sen veroparatiiseissa,jolloin venäläisille tulee houkuttelevammaksi palauttaa varallisuutensa turvaan venäjälle,koska juuri lännessä niihin voidaan kohdentaa erimuotoisia pakotteita.
  Presidentiehdokas Boris Titov kävi ennen vaaleja Londongradissa,tarjoamassa paluun mahdollisuuksia,hän saikin mukaansa kymmenen venäjältä paennutta talousvaikuttajaa,jotka suostuivat maksamaan kotiinpääsyn edellytyksenä oleet sovitut ja sovitellut sakko ja muut vero sanktiot.
  Verkkouutisissa oli muuten Hollannin entisen pääministerin lausunto, missä hän suositteli europan unionille täyskännöstä venäjäpolitikalle,hänen mukaansa unionin tulisi käydä vuoropuheluun Venäjän kanssa ja ehdotti jopa Helsinki 2.0 turvallisuuskonferenssia.

  Entinen pääministeri jopa ehdottaa kultuurillisen vuorovaikutuksen lisäämistä ja nuorten lahjakkaiden venäläisten kouluttautumista varten europpalaisia yhteistyö rahastoja.
  Kerrankin järjen ääni europasta,vaikka se teille turpohaukoille ja ylimielisen europpalaisen asenteen omaaville, milteipä sotahulluille on varmasti vastenmielistä kuultavaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kommenttisi tietyt sanat ja muodot paljasti, että et ole Suomalainen kommentoija vaan jostain ihan muualta.

   Poista
  2. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  3. siehä anonyymi hauskaoot,meikäläiseen nettikeskusteluun on rakennettu mainio olkiukko, nimeltä pietarintrolli,meillä ei taideta ymmärtää kyseisen,viellä vähän olemattomuusviimivan institution agendaa,se on, jos sitä on olemassa venäjän sisäisen nettikeskustelun ohjaileminen kulloinkin sopiville raiteille.

   Poista
 7. Mije näkisin kuitenkin aiheelliseksi Skirpal -tutkimuksen loppuunsaattamisen. Ei se ole mitään passiivisuutta, vaan arvojemme kuin länsimaisen oikeusvaltioperiaatteen mukaista toimintaa, joka takaisi varmemmin yhtenäisen ja yksituumaisemman rintaman vs. Venäjä. Ei tässä tutkimusprosessissa ole mistään Putinin nöyristelystä, vaan kaikkien EU-maiden toiveiden ja intressien kunnioittamisesta.

  Toki, jos tavoite on esim. Nordstreamin ja Fennovoiman torppaaminen, tämä on se hetki jolloin on saatava mahdollisen moni siirtymään käynnistä suoraa raviin. Sikälimikäli, jos jo nyt pääsemme eroon venäläisistä diplomaateista niin virallisten tutkimusten jälkeen -jotka oletettavasti varmentavat Kremlin osuuden- siirrymme uusiin vastatoimiin ja pakotteisiin. Ja sitten kun Sergie ja Yulia mahdollisesti menehtyvät, on selvää että Nordstreamia ja Fennovoimaa kaavailevat eurooppalaiset ja venäläiset tahot näkevät olevansa motitettuja ja luopuvat näistä projekteistaan.

  On kuitenkin syytä muistuttaa ravivalmentajiamme siitä, että emme ole käynnistämiemme prosessien herroja. Turha kuvitella että voisimme tyynesti sitten olla paikoillamme, tarkkailla tilanteen kehittymistä ja miettiä rauhassa seuraavaa liikettämme. Höpönlöpöt, meillä o n tuolloin vielä vähemmän liikkumavaraa, koska tulemme olemaan sellaisessa eskaloitumisen virrassa, jota kukaan ei osaa ennustaa tai ennakoida twiiteissään ja blogeissaan.

  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "On kuitenkin syytä muistuttaa ravivalmentajiamme siitä, että emme ole käynnistämiemme prosessien herroja."

   Kysymys herra aseveljelle: Olemmeko me sitten nyt muka meneillään olevien prosessien herroja? Eikö juuri lännen jähmeä reagointi ole johtanut siihen, että Venäjä vie ja länsi vikisee?

   Et toki ole ainoa joka peräänkuuluttaa varovaisuutta ja malttia. En itsekään kannata impulsiivista reagointia vaan harkittua ja punnittua vastausta. On nimittäin itsepetosta olettaa, että passiivisuudella ei ole seurauksia. Itse asiassa katselemme lähes päivittäin uutisista länsimaiden passiivisuuden ja päättämättömyyden mahdollistamaa Venäjän pullistelua, aggressiivista uhoa ja uhkailua, sen harjoittamaa aktiivista subversiota jne.

   -EV

   Poista
  2. Sanoppa EV mikä se "länsi" on sijun mielestä?

   Välillä meinaan tuntuu siltä että tuo "länsi" on koko muu maailma ja sitten on se tai tuo omnipresenttisen pahuuden Putinin Venäjä.

   Tosinaan taasen tuntuu siltä, että “länsi” on sekulaarit ja liberaali-reformistiset immeiset, jolloin EU:n konservatiivis-reformistiset, katoliset ja ortodoksit on sitä “itää” eli putinisteja...

   Ja mihinpä luulet Latinalaisen-Amerikan, Kaakkois-Aasian ja pääsääntöisesti Lähi-Idän (siis ei-Israelin/Saudien & Co) valtioiden immeisten ikävät muistot ja pelot liittyvän? Venäjäänkö?

   Onko heillä legitiimejä turvallisuusintressejä? Onko heillä halua yhtyä rintamaamme Venäjää vastaan vai toivoisivatko he jonkun toisen suurvallan kuin Venäjän vaikutuksen katoamista maassaan tai lähialueellaan? Ja olisiko meidän syytä tukea myös heidän taisteluaan kokemaansa "putinismia" vastaan?

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  3. Et sitten viitsinyt vastata kysymykseeni vaan tartut kysymykseni kannalta epäolennaiseen lännen määritelmään.

   Otetaan siis uusiksi. Sinä sanot, että meidän ei tule tehdä mitään koska jos teemme jotain, emme hallitse seurauksia. Kysymys kuuluu: Vaikuttaako sinusta siis siltä, että hallitsemme tilannetta juuri nyt?

   Poista
  4. EV,

   Älä viitsi. Pystyt parempaan suoritukseen. Jos et, niin, annetaan olla. OK!?

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  5. Argumenttisi ei kestänyt ja tuo on reaktiosi? Annetaan tosiaan olla.

   Poista
  6. Tiiät varsin hyvin, että kyse “argumenteista” rakentuu nähtävän maiseman, horisontin mukaan. Turpo-talojemme tarjoamien ikkunoiden kautta. Eurosentrisen ja trans-atlanttisen realistiturpoajan talossa on ison itään suunnatun ikkunan lisäksi ikkunat myös sivustoille sekä selustaan -ja se peili itseään varten.

   Sinun kuin nuorempien kykypuoluelaisten + reunoiltaan sinertävien ja punertavien aseistakieltäytyjävihreiden ja uuden “imperialistisen sortajan” Venäjästä löytäneiden ex-taistolaisten turpotalo on rakennuttu kovaa wilsonlaisuutta edustavan koulun piirrustusten mukaan. Joka tarkoittaa sitä, että teitin (turpo)taloissa ei ole kuin yksi ikkuna; tuo itään suunnattu ja peilistä ei tietoakaan.

   Ja juuri tähän perustuu tää meidän argumentatiivinen sekamelska. Siis, paas laittaen niitä ikkunoita lisää taloos, niin sitte jutskataan taas lisää.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  7. Luin kommenttisi ja luulin heränneeni Absurdistanissa ;)

   On se vaan erikoinen taito sinulla. Osaat varmaan vääntää väärän hintaisen jauhelihankin jonkin nuoren kykypuoluelaisen wilsonilaisen maailmankuvan ja saudien islam-lähetystyön aiheuttaman putkinäön syyksi.

   Jos et jo kuulu Putinin trollileiriin, niin hakeuduhan sinne. Siellä taitojasi osataan varmasti arvostaa.

   Itse en jaksa sinua tämän enempää joten ei jutskata lisää.

   Poista
  8. EV”Luin kommenttisi ja luulin heränneeni Absurdistanissa ;) 

   On se vaan erikoinen taito sinulla. Osaat varmaan vääntää väärän hi...”

   On täysin ihmillistä että ajankohtainen asioiden ja ilmiöiden faktapohjainen ja kokonaisvaltainen kehystäminen tänä globaalin keskinäisriippuvuuden ja luovuttamattoman universaalin ihmisyyden aikakautena e-i ole kaikkien niidenkään juttu, jotka taistelevat kanssamme putinistien jne. feikkujuttuja, mis-dis-ja 0-infromaatiota vastaan. Tässä jälleen -valitettavasti- korostuu se koulutuksen, uuden oppimisen ja jatkuvan itsensä sivistämisen tarve meidän kaikkein kohdalla.


   EV:”Jos et jo kuulu Putinin trollileiriin, niin hakeuduhan sinne. Siellä taitojasi osataan varmasti arvostaa.”

   Ja sije lopeta het paikalla niiden kukkien vieminen sinne Yhdysvaltojen Bethesda Marylandiin haudatun republikaanisenaattorin haudalle :)

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
 8. R:“En sano, että Suomen on pakko näyttävästi karkottaa venäläisdiplomaatteja, mutta jotenkin on viesti halusta ja kyvystä seisoa liittolaisen rinnalla saatava uskottavasti Lontooseen. Muuten voimme alkaa pikkuhiljaa tuumailla, että miltä jäsenyys Euraasian unionissa mahtaisi tuntua.”

  Tuosta viimeisestä lauseesta tuli mieleeni Uuden Suomen monokausalistista/Washingtonin urunsoittajat turpokoulua* edustavan päätoimittaja Huuskon “Pitkä Sähke” eli Putin loukkaa suomalaistenkin arvoja -puheenvuoro(18.3.2018 ).

  Markkulla on karusellihevostensa Koponen & Pesonen lailla sangen orientalisoiva ja rasistinen tapa puhua NATO -jäsenyyden puolesta suuntaamme.

  Huuskon mukaan Suomi ja me suomalaiset olemme selvästikkin jonkinlainen slaavilais-aasialainen arvopohjaton ja sivistymätöntä heimo, jonka vain jäsenyys NATO:ssa pystyy korottamaan läntistä arvopohjaa edustavaksi kansakunnaksi.

  Huuskon “ilvesläinen” linjailu on karkeaa syyllistämistä ja suoranaista v*******a meitä kohtaan. Jos Huusko & Co olettavat että oksentamalla kansallisten uhrauksien ja saavutusten päälle NATO-jäsenyyden kannatus kasvaa, hän on enemmän kuin väärässä. Prkle, Suomi on Suomi ja suometteneisuuden aikakaudesta huolimatta osa länttä ilman NATO:akin, joka muuta sanoo on ei ole aito suomalainen mijun mielestä.

  Toisekseen, NATO ei ole mikään “läntinen” arvoyhteisö, vaan henkivakuutusfirma vs. Venäjä. Turha jeesustella tämän suhteen tippaakaan -kenenkään. Yhdysvallat toimii esim. Lähi-Idässä täysin “putinlaisesti” omien klientiensä kanssa; etnonationalistis-ekspansiivisen Israelin ja äärisektaarisen wahhabi-salafistisen Saudi-Arabian intressien ja toiveiden mukaisesti EU:sta välittämättä.

  Yhdysvaltojen asiakkaat saavat tehdä mitä haluavat, terrorisoida kansalaisiaan ja liittää toisten valtioiden maiden alueita itseensä rauhassa, ilman sanktioiden pelkoa.

  NATO-Turkkikin voi omien ns. legitiimien “turvallisuusintressien” perusteella toimia täysin vastoin sitä “International rule based orderia” vastaan ja kukaan meistä ei vaadi pakotteita tai Turkin eristämistä. Syyriakin on käytännöllisesti Turkin ja Yhdysvaltojen pilkkoma maa ja kukaan meistä ei kysele onko se kansainvälisen oikeuden mukaista tai vaadi pakotteita ko. maille.

  Ja Mayn Englanti. Tuo konservatiivien johtama suur-martyyri kansakunta, tukee sekä Bahrainin “Putinia” ja saudien vasallia Al-Khalifaa, joka terrorisoi maansa shiialaista enemmistöä ja muuttaa/sunnilaistaa maatansa pakistanilaisilla, syyrialaisilla jne. että Saudi-Arabian kansanmurhamaista sotaa Jemenissa. Sotaa, joka alkaa päivä päivältä alkaa muistuttamaan enemmän Englannin Bengalissa aikaansaamaa “Holodomoria”*.

  Asevelisosialidemokraatti


  ---
  *https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943

  VastaaPoista
 9. On suuri vaara että Suomi on nuoleskellut erilaisilla hanhikivillä ja kaasuputkilla itsensä jo nyt Euraasian unioniin. Nyt jos näistä vastatoimista luistamme, on soppa valmis.

  VastaaPoista
 10. Olisiko niin, että shokkiterapia olisi toimivin troppi tilanteessa, jossa näkyy lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä vain huonoja vaihtoehtoja? Kaikki taloudelliset yhteishankkeet Venäläisperäisten tomijoiden kanssa poikki ja nurin äkkiä ja pysyvästi. Hetken kirvelee, viiden vuoden päästä suomipoikaa hymyilyttää -jopa Fortumin pääkonttorissa, joka tunki päänsä idässä rasvattuun silmukkaan ja hävisi kaiken. Kertarutina olisi nyt 2018 vähiten huono optio, eikö?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvää shokkiteapiaa olisi perua HX-hanke ja kysyä Putinilta kauniisti, jos saataisiin muutama s-400 länsirajallekkin Mig-laivueiden kera.

   Poista
 11. Yhden isänmaansapetturin ja tämän tyttären kohtalosta tällainen suhteeton poru,suhtellisuudentajua kehiin, kiitos.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eihän tässä ole ensisijaisesti kyse heistä vaan siitä, että Venäjä on käyttänyt joukkotuhoaseeksi luokiteltua kemiallista asetta vieraan valtion maaperällä, siviiliväestön keskellä ja rauhan aikana. Että etsi vain sitä suhteellisuuden tajua omien korviesi välistä.

   Poista
  2. Eihän tässä ole ensisijaisesti kyse heistä vaan siitä, että Britannia on käyttänyt informaatiosodan keinoja vaikuttaakseen vieraan valtion presidentinvaaleihin aikana, jolloin vaaleihin vaikuttaminen on ollut erityisen paheksuttavaa.

   Poista
  3. A“Eihän tässä ole ensisijaisesti kyse heistä vaan siitä, että Venäjä on käyttänyt joukkotuhoaseeksi luokiteltua kemiallista asetta vieraan valtion maaperällä, siviiliväestön keskellä ja rau...”

   Tästä lähetään ja muistetaan myös Putinin tukeman Assadin kaasutukset kuin meitin “maltillisten” monikansallisten kapinallisten kaasunkäytöt ja siihen liittyvät osaamiset, joiden tutkimiseen ei ole ihastuttavien vapaustaistelijoita (onhan kyseessä kuitenkin tavallaan Putleria vastaan taistelevat sankarimme!) imagoa komprementoivista syistä johtuen nähty syytä osoittaa resursseja.

   Noh, sentään OPCW:n pääjohtaja Ahmet Üzümcü näki aiheelliseksi muistuttaa meitä männä vuonna kapinallisiimme liittyen että:”Syyriassa käytetyt aseet ovat alkeellisia, mutta tappavia. Kaikkein pahimmalta kuulostaa kuitenkin se, että esimerkiksi Eurooppaan saattaa palata taistelijoita, jotka ovat oppineet valmistamaan ja käyttämään kemiallisia aseita. Syyriassa ja Irakissa on satoja, ellei tuhansia vierastaistelijoita, jotka saattavat palata kotiin ja käyttää taitojaan. Meidän on oltava valppaina.”(1)

   Ja se varsinainen pointti, niin tragikoomiselta kuin se kuulostaakin kuluneen neljänkymmenen vuoden aikana kemiallisten aseiden käytön seurauksena on kuollut eniten iranilaisia. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 20 000. Ja yhä tänä päivänä tuhannet Irakin kurdit ja iranilaiset kärsivät näiden kemiallisen aseiden aiheuttamista vammoista.

   Nuoremmat meistä tuskin muistavat Irakin ja Iranin välistä sotaa (1980 –1988) ja sitä kuinka Yhdysvallat antoi logistista ja tiedustuksellista apua Saddamille täysin tietoisena siitä, että Saddamilla on kemiallisia aseita -joiden valmistamiseen materiaalia ja knowhow´ta saatiin paitsi Euroopasta myös Yhdysvalloista- ja että hän tulisi niitä myös käyttämään. Kuten sitten käyttikin paitsi iranilaisia sotilaita, iranilaisia siviilejä ja myös maansa kurdeja vastaan.(2)

   Asevelisosialidemokraatti

   ---

   (1)https://yle.fi/uutiset/3-9637216

   (2)http://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-america-helped-saddam-as-he-gassed-iran/
   http://world.time.com/2014/01/20/iran-still-haunted-and-influenced-by-chemical-weapons-attacks/

   Poista
  4. "Nuoremmat meistä tuskin muistavat Irakin ja Iranin välistä sotaa (1980 –1988) ja sitä kuinka Yhdysvallat antoi logistista ja tiedustuksellista apua Saddamille täysin tietoisena siitä, että Saddamilla on kemiallisia aseita"

   Kemiallisten aseiden kieltosopimus luotiin vasta 1990-luvun puolella (1992-1997). Sitä ennen vain kemiallisten aseiden käyttö oli kielletty Geneven sopimuksen perusteella. Niiden tutkimus, kehitys, valmistus tai varastointi oli sallittua.

   Venäjää arvostellaan Salisburyn iskusta ennen muuta siksi, että se rikkoi (jälleen kerran) kansainvälistä oikeutta ja itse allekirjoittamiaan sopimuksia.

   Moralisointisi kohteena oleva USA-Irak yhteistyö
   sen sijaan ei rikkonut kansainvälistä lakia tai sopimuksia (Irakin harjoittama kemiallisten aseiden käyttö toki rikkoi, mutta se on Irakin, ei USA:n synti.)

   Kommenttisi on tyypillistä trollausta jossa Venäjään kohdistuvaa kritiikkiä pehmennetään "kaikki-ja-varsinkin-usa-sitä-tekevät" argumenttien avulla. Salisburyn iskussa ei ole kyse USA:sta, Iranista, Saudi-Arabiasta, Irakista, Saddamista tai kenestäkään muustakaan suosikistasi.

   Salisburyn iskussa on kyse Venäjän piittaamattomasta joukkotuhoaseen käytöstä siviiliväestön keskellä.
   Salisburyn iskussa on kyse jälleen uudesta kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten rikkomisesta Venäjän toimesta. Sitä ei mikään määrä USA-vihaasi muuta miksikään.

   Poista
  5. Hei anonyymi, Salisburyn tapaus on ihan kotikutoista punaisen kilven pankkiiridiplomatiaa kansan valmistelemiseksi sotaan.

   Dollarihegemonia on romahtanut ja Kiinan petro-juan aloitti toimintansa tänään maanantaina samoin kuin aiemmin aloittanut Venezuelan öljyyn sidottu kryprovalutta Petro. Petro on vaihtokelpoinen myös ruplan, Yuanin, Turkin liiran ja Euron kanssa.

   Poista
  6. a”Kemiallisten aseiden kieltosopimus luotiin vasta 1990-luvun puolella....

   Ehdottomasti. Yhdysvallat ja monet länsimaat ovat kuitenkin epäsuorasti vastuussa siitä, että Saddamin sai kehiteltyä kemiallisia aseita ja pystyi käyttämään niitä useita vuosia suhteellisen vapaasti.(1) Saddamin oikeudenkäynnissähän näitä jutskia ei juurikaan käsitelty vaikka monet hänen joukkotuhoaseen uhrit ja kansainväliseen oikeuteen erikoistuneet länsimaiset asiantuntijat niin toivoivat.

   Pointti, läntisen arvoyhteisön on tunnustettava osallisuutensa ja myönnettävä korvauksia Saddamin kemiallisten aseiden uhreille. Näin ne ”arvo” kuin ”International rule based order” -puheet kuulostaisivat uskottavimmilta muuallakin kuin täällä Euroopassa.

   Näkisin myös aiheelliseksi valppautua entisestään meidän Syyrian kapinallisten joukkotuhoaseiden ja niihin liittyvän knowhow suhteen kuten OPCW:n pääjohtaja Ahmet Üzümcü on kehoittanut. Huomio tässä suhteessa kandeis nopeasti kiinnittää jihadistien ja terroristien hallitsemaan Syyrian Idlibiin.(2)

   Yhtä lailla, pitäen silmällä Assadin saattamista oikeuteen sota -ja ihmisoikeusrikoksistaan(me, länsi tai erityisesti Yhdysvallat, Turkki, Saudi-Arabia ja Qatar ovat luonnollisesti vastuussa kapinallisten vastaavista!) näkisin perustelluksi, että Yhdysvallat ei jatkaisi pakotteiden poistamista Sudanille, vaan asettaisi takaisin jo poistamansa. Sekä vaatisi liittolaistaan Saudi-Arabiaa vangitsemaan Omar Al Bashirin, kun hän seuraavan kerran saapuu pyhiinvaellukselle Mekkaan tai tervehtimään sen kansanmurhamaiseen Jemenin sotaan osallistuvia sotilaitaan. Omarhan on paitsi ICC:n ja NATO:nkin etsintäkuulumatta kansanmurhaajan myös kemiallisiakin aseita käyttänyt diktaattori.(3)

   Mielestäni näiden asioiden edistäminen ei ole pois Salisbyrun tutkimuksen loppuunsaattamisesta ja mahdollisien uusiden vastatoimien kohdistamisesta vs. Venäjä.(Ja niitä tulee, ole huoleti: Syyria-Iran -akselilla tulemme näkemään niistä vielä järeimmät!)

   Asevelisosialidemokraatti

   ----
   (1)http://foreignpolicy.com/2013/08/26/exclusive-cia-files-prove-america-helped-saddam-as-he-gassed-iran/
   http://world.time.com/2014/01/20/iran-still-haunted-and-influenced-by-chemical-weapons-attacks/
   Yhdysvaltain ulkoministeri Shultz vuonna 1984:”USDEL should work to develop general Western position in support of a motion to take "no decision" on Iranian draft resolution on use of chemical weapons by Iraq. If such a motion gets reasonable and broad support and sponsorship, USDEL should vote in favor. Failing Western support for "no decision," USDEL should abstain
   https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB82/iraq47.pdf
   (2)”Today, the @StateDept designated Joe Asperman as a Specially Designated Global #Terrorist (SDGT) under E.O. 13224. French national Asperman is a senior chemical weapons expert for ISIS; he oversaw chemical operations production within Syria for ISIS.”
   https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/03/279453.htm
   (3)https://www.independent.co.uk/news/world/africa/sudanese-government-killing-hundreds-of-civilians-with-chemical-weapons-attacks-in-darfur-a7335881.html
   http://www.bbc.com/news/world-africa-37497025

   Poista
  7. a:”Moralisointisi kohteena oleva USA-Irak yhteistyö
   sen sijaan ei rikkonut kansainvälistä lakia tai sopimuksia (Irakin harjoittama kemiallisten aseiden käyttö toki rikkoi, mutta se on Irakin, ei USA:n synti.)”

   Hetkinen… Kyllä mijun länsiarvopohjaisen näkemyksen mukaan niin Venäjä, Yhdysvallat tai mikä tahansa. maa on suoraa vastuussa omista mahdollisesti laittomista toimistaan kuin epäsuoraa aseellisesti, logistisesti jne. tukemiensa valtioiden, kapinallisten tms. sellaisista.


   a:”Sitä ei mikään määrä USA-vihaasi muuta miksikään.”

   Ei kandee ylimielisesti nakella mitään USA-viha -kortteja pöytään kuin putinistit Länsi-vihaa-meitä -kortteja konsanaan. Varsinkaan jos a) ei määrittele sitä mielekkäällä tavalla ja b) ei ole selvästikkään perillä amerikkalaisten omasta, sangen monimuotoisesta, omaa ulkopolitiikkaansa käsittelevästä keskusteluperinteestä. Ja nyt puhu mistään Chomskystä tai ns. vasemmistolaisista realisteista tai Pat Buchananista.

   Toki, jos lukee vain Verkkouutisia tms. erimielisyys ja kritiikki tule refleksinomaisesti leimattua USA-vihamielisyydeksi. Tässä muuten jälleen eräs aspekti, joka yhdistää monokausalistejamme putinisteihin ja Pietarin trollaajiin; suurpiirteiset, vajaa-faktaiset ja yksipuoliset väitökset ja heitot, joita massatoistetaan tehdasmaisesti kavereiden kanssa somessa.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  8. "... eräs aspekti, joka yhdistää monokausalistejamme putinisteihin ja Pietarin trollaajiin; suurpiirteiset, vajaa-faktaiset ja yksipuoliset väitökset ja heitot, joita massatoistetaan tehdasmaisesti kavereiden kanssa somessa. "

   Heh, katsoitko peiliin kun tuon kirjoitit. Kuulostaa nimittäin omien kommenttiesi kuvaukselta.

   Poista
  9. "jos lukee vain Verkkouutisia tms. erimielisyys ja kritiikki tule refleksinomaisesti leimattua USA-vihamielisyydeksi."

   Ensiksi, mistä sinä tiedät mitä kukin lukee? Tällaiset heitot ovat tyypillsiä kommenteissasi. Sinulla on näköjään pakottava tarve laittaa ihmiset ja valtiot lokeroihin ja sen jälkeen käsitellä niitä aivan kuin niillä ei olisi muita ominaisuuksia kuin ne, mitä omassa päässäsi kehittelet kullekin lokerolle. Tässä muutmia esimerkkejä pelkästään tämän avauksen kommenteistasi:

   "nuorkokoomuslainen, idealisti, vaarallinen hupsu, monokausalisti/washigntonin urunsoittaja, ravivalmentaja, ilvesläinen, kova wilsonlainen, aseistakieltäytjävirheä, suur-marttyyri, etnonationalistis-expansiivinen" jne. jne.

   Aseveljeltä löytyy leimakirveitä enemmän kuin kirvestehtaan varastosta. Jos haluaisin käyttäytyä samalla tavalla kuin sinä, sanoisin, että olet tyypillinen trolli/propagandisti/Putinisti.

   Esimerkki langettamastasi moraalisesta tuomiosta on juurikin USA:n tuki Irakin kemiallisten aseiden ohjelmalle. Tuki oli kansainvälisoikeudellisesti täysin sallittua. Irakin päätös KÄYTTÄÄ kemiallisia aseita oli Irakin oma. USA:a ei voi tuomita oikeusperusteisesti Irakin itsenäisistä päätöksistä. Jos väität että moraali ajaa kansainvälisen oikeuden ohitse, niin luepa aiempi kommenttisi siitä kuinka Suomen tulisi suhtautua Venäjän syyllisyyteen Salisburyn iskusta. Venäjän kohdalla vaadit oikeuden tuomiota, mutta USA:lle vaadit moraalista tuomiota.

   Toiseksi, moraalinen paheksuntasi ei ole millään muotoa järkevä tapa hahmottaa kansainvälistä politiikkaa. Esim. Venezuelaa voi pitää Venäjän kumppanina / liittolaisena. Onko siten Venäjän syy, että maassa nähdään nälkää, siellä on pula lääkkeistä ja siellä vainotaan presidentin vastustajia? Jos et ole kaksinaamainen, niin Venäjän täytyy olla vähintäänkin osasyyllinen.

   Jos tälle tielle lähdetään, kaikki ovat yhtä syyllisiä tai syyttömiä. Mutta sen osoittaminen taitaakin olla perimäinen tarkoituksesi? Muuhun johtopäätökseen on vaikea päätyä. Tarkoituksesi on trollata ja häivyttää Venäjään kohdistuvaa kritiikkiä suoltamalla massiivisia määriä USA:an ja sen liittolaisiin kohdistuvaa mutku moraalista paheksuntaa.

   Aseveljesi taitavat löytyä itärajan väärältä puolelta.

   Poista
  10. Katsoin, koska minulla sentään sellainen on ja hymiö + tirsk. Alustus; toisin kuin Kremlin kellonsoittajilla, Pietarin trolleilla, putinisteilla jne. mije kuten monokausalistimme tunnustamme Venäjän harjoittaman info-sodan vaarat, sen että Venäjä on laittomasti anneksoinut Krimin, tukee Itä-Ukrainan kapinallisia ja aseisti MH-17 alasampujat.

   Nimittäin-nimittäin lueppas nyt monokausalistiemme bloggauksia, komskia ja twiittejä ja muodostele niistäkin kuvia mieleesi. Ja kysy sitten vastaavasti niiden äärellä itseltäsi; näkevätkö he (esim. lisääntyvä pakolaisuus ja terrorismi) millaisia ongelmia ja uhkia Yhdysvaltojen ns. humanitaaris-interventiohakuinen Lähi-idän-politiikka ja sen äärimmäisen vahva Israel-KSA -nojautuneisuus on jo Euroopalle tuottanut ja tulee tekemään niin jatkossakin?

   Ovatko he olleet vaatimassa kovia kansainvälisiä pakotteita niille Yhdysvaltojen kavereille, jotka liittelevät laittomasti toisten alueita (Israel) itseensä tai pilkkovat itsenäisiä maita osiin (Turkki ja USA)?

   Tai vaatineet kirkonkellojen soittamista, tuomioita poliitikoiltamme Yhdysvaltojen Mosulin, Raqqan mattopommitusten yhteydessä tai sen -ja tietysti Englannin- tukeman saudi-koaliition kansanmurhamaisen sodan tiimoilta?

   Tai lyhyesti; onko heillä mielestäsi realistinen tai mitään käsitystä, siitä kuinka tuhoisaa Yhdysvaltojen virheistään oppimaton Lähi-idän -politiikka on ollut sekä paikallisille ja mutta kasvavassa määrin Euroopallekin?

   Mielestäni heillä ei tällaista käsitys ole lain.
   He ovat niin sokeita ja Venäjä-triggeröityneitä NATO-turpoajia, että he ovat valmiita unohtamaan sen liberaalin, demokraattisen länsiarvopohjaisen minänsä, jotta he valttyisivät käsittelemästä näitä kysymyksiä.

   Kaikkein ikävintä heissä on se, että he janoavat niin kuumeisesti sitä ”takapotkua” Putinille, että heille tuntuu käyvän kaikki sellainen ja missä päin maailmaan tahansa, josta on vain jotain haittaa Venäjälle. Sivullisista, uudesta sodasta tai laajenevasta konfliktista huolimatta.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
  11. A:”esta tuomiosta on juurikin USA:n tuki Irakin kemiallisten aseiden ohjelmalle. Tuki oli kansainvälisoikeudellisesti täysin sallittua. Irakin päätös KÄYTTÄÄ kemiallisia aseita oli Irakin oma. USA:a ei voi tuomita oikeusperusteisesti Irakin itsenäisistä päätöksi...”

   Älä saivartele. Usa tiesi ja sillä oli mahdollisuus ja kyky puuttua, lopettaa Saddamin joukkotuhoaseiden käyttö ja se ei tehnyt niin. Tämä on se pointti.

   "Toiseksi, moraalinen paheksuntasi ei ole millään muotoa järkevä tapa hahmottaa kansainvälistä politiikkaa. Esim. Venezuelaa voi pitää Venäjän kumppanina / liittolaisena. Onko siten Venäjän syy, että maassa nähdään nälkää, siellä on pula lääkkeistä ja siellä vainotaan presidentin vastustajia? Jos et ole kaksinaamainen, niin Venäjän täytyy olla vähintäänkin osasyyllinen."

   Juuri näin. Varsinkin jos aseistaa, kouluttaa tms. Venezueelan armeijaa ja turvallisuusjoukkoja, jotka syyllistyvät ihmisoikeusrikoksiin.

   A:”Jos tälle tielle lähdetään, kaikki ovat yhtä syyllisiä tai syyttömiä. Mutta sen osoittaminen taitaakin olla perimäinen tarkoituksesi? Muuhun johtopäätökseen on vaikea päätyä. Tarkoituksesi on trollata ja häivyttää Venäjään kohdistuvaa kritiikkiä suoltamalla massiivisia määriä USA:an ja sen liittolaisiin kohdistuvaa mutku moraalista paheksuntaa.”

   Juuri tälle tielle pitää lähteä, jos pyrkimyksenä on kaikkien osapuolten kannalta kestävän rauhan saavuttaminen ja sen kansallisen rekonsilidaation aikaansaaminen. Eli, kaikille rikosten mukaan ja heidän tukijoilleen myös. Ns. "pienempi pahakin" on pahaa, jonka aiheuttamat vauriot on kohdattava, pyrittävä korjaamaan ja opittava niistäkin.

   Tässä on myös kyse sen paljon mainostetun vapaan lännen imagosta ja arvovallasta, niiden silmissä, jotka joutuvat meitin kyseenalaisten liittolaisten ja ystävien sorron kohteeksi.

   Lopuksi, kerrotko kuinka mutkuttelevana sinä näet tänään saudien levittämän salafi-wahhabismin haasteen niin sunnimuslimien keskuudessa arabimaissa kuin täällä Euroopassa? Ja minkäköhän muun asian kuin öljyn ansiosta Saudi-Arabiasta on tullut näinkin merkittävä äärimmäisen arkaaisen sunnilaisuuden levittäjä?

   ”Aseveljesi taitavat löytyä itärajan väärältä puolelta.”

   Kaada vain itsellesi. Mije panostan sellaisiin suuriin amerikkalaisiin realisteihin kuin Kennaniin, Niebhuriin, Fullbrightiin, Morghenthauhun ja heidän jalanjäljissään kulkeviin amerikkalaisiin. Suosittelen sinullekin. Voin antaa hyviä kirjavinkkejä?

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
 12. Ja ystävät hyvät ja toverit... mitä tuloo Amerikkaan, varokaa Kremlin kellonsoittajien ja MV-lehden ontologisia todistuksia kuin Vastavalkeahenkisten monokausalistien ja Washingtonin urunsoittajien Verkkouutisia ja Maailma ja paikat-henkisten turpobloggareita pinnallisia länsi-puheita.

  Kilvoitelkaa, nähkää hikeä ja verta tutustua Yhdysvaltojen kuin eurooppalaisten kannalta rakentavan kriittisen, jalon madisonlaisen republikanismin ja jeffersonlaisen demokraattisuuden sävyttämään realitistiseen perinteeseen, jota edustivat Kennan, Niebhur, Fullbright, Morghenthau ja Hannah Arendt.

  Ja hej, Wikipedia ei riitä. Lukekaa heidän kirjojaan. Nähkää se vaiva, se vapauttaa ja yhdistää meitä länkkäreitä.

  Lukekaa heitä ja heidän jalanjäljissään kulkevia amerikkalaisia ystäviämme ja tovereitamme. Heitä löytyy. Heitä eivät kuitenkaan edusta sellaiset kuin senaattori McCain, McFaul, Evan McMullin, Eli Lake, Anne Applebaum, Michael Weiss, Molly McKew tai Toomas Hendrik Ilves. He edustavat ruminta amerikkalaista perinettä, jota syystä kutsutaan kovaksi wilsonlaisuudeksi. Varokaa heitä kuin RT:tä ja Sputnikia, MV-lehteä ja Vastavalkeaa.

  He eivät eroa Herra Trumpista kuin sofistukoituneemman ja näennäis-liberaali-demokraattisen ulostulonsa puolesta.

  Jos jotain, niin nähkää nyt jumatstuka edes työtä tutustua Kennaniin laajemmin kuin Pitkän sähkeen tai hänen salanimellään "X" kirjoittamaansa The Sources of Soviet Conduct-artikkelliin (1947) osalta.


  Asevelisosialidemokraatti

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Britannia ei uskalla koskea Londongrad ilmiöön,ilmiöön jonka avulla venäläiset tehokkaasti soluttautuvat länsimaiden taloudellisen vaikuttamisen ytimeen.

   Muutaman diplomaatin karkoitus ei sensijaan tunnu venäjällä missään,naureskelevat vain.
   On todella mielenkiintoista,aivan omakohtaisesti tutustua suoraan venäläiseen sähköiseen mediaan,esimerkiksi MK.RU tai LIFE.RU sivustot tarjoavat oivan näkökulman venäläiseen keltaiseen lehdistöön.

   Poista
  2. Abramovitsin omaisuuden jäädyttäminen britanniassa säikähdyttäisi sopivasti muitakin oligarkkeja.
   Luulempa ettei briteillä ole rohkeutta eikä kyvykyyttä sellaiseen operatioon.

   Maailmasta on tullut keskinäisriippuvainen,samoin maastamme,jos esimerkiksi keskeytämme hanhikiven ydinvoimalan rakentamisen,ei venäläisillä mene kauaakaan kun ovat jo rustaamassa vastaavaa esimerkiksi Kostamukseen.
   Tuolloin olemme muutaman vuosikymmenen kuluttua tilanteessa missä suuri,ellei suurin osa tarvitsemastamme sähköstä joudutaan tuomaan ulkomailta,mitä todennäköisimmin suuressamäärin venäläisissä laitoksissa tuotettua,lohdutuksena kuitenkin Forttumin hallinnoiman yrityksen tuotantoa kumminkin.

   Poista
  3. Luettu on. Yhdysvaltain ja eurooppalainen politiikka Venäjää kohtaan on ollut pääosin kaipaamasi mukaista mutta mafia-valtio on pitänyt tätä vain heikkoutena. Analyysisi Venäjän ”valtiollisesta” olemuksesta näyttää olevan olennaisen väärä.

   Poista
  4. Niin...ehkäpä ei aivan noin yksinkertaista mutta se tärkein; kuten lukeneena tiedätkin, nuo realistit ovat kirjoittaneet muistakin tärkeistä asioista kuin Neuvostoliitosta. Eiköstä vaan?

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista
 13. Selkärangaton Suomi-paska taipui Britannian kiristykseen ja karkottaa yhden Venäläisen diplomaatin. Voi saatanan saatana mitä pelleporukkaa.

  VastaaPoista
 14. Mikäs tuossa kirvelee, ei ainakaan ketään meistä täällä Suomessa? Päätös karkoittaa yksi venäläinen vakooja osana EU-demokratioiden rintamaa, on oikein.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Päätös on ainoastaan polittinen,mitään todisteita venäläisten osuudesta ei ole,päinvastoin brittitiedustelulla on ollut motiivi, tuhota kaksinkertainen petturi,mies oli palaamassa venäjälle,sillähän ei tietysti ole mitään merkitystä,pinttyneille rysänvihassa eläville,valitettavasti.

   Poista
  2. Mistähän ao pinttymät ovat peräisin ? Eihän suinkaan ole Venäjän edesottamuksista kysymys jo vähän pidemmälläkin jaksolla ?

   Poista
 15. Jäähän se liikumatila kapeaksi, kun pelataan kansallisen edun kortit,kuin pulloperse sika.
  Itävalta on ottamassa puoluettomanmaan liikkumatilan yhdessä Irlannin kanssa.
  Eteläisessä europassa lisäksi Italiassa on lisäksi nousemassa valtaan hallitus, jolla ei ole estoja polittisen yhteistyön tekemiseen vaikkapa Venäjän kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Italia joo, siellähän on perinteitä hallinnon ja mafian liitosta. Sopii hyvin Venäjän kamuksi.

   Poista
 16. Salisburyn isku näyttää täysin lavastetulle tempulle tarkoituksena hankkia oikeutus nähdyille diplomaattikarkoituksille. Tuskin mitään myrkkyä on edes käytetty. "Sairaalahoidossa" ollut poliisikin sanoi, että tapaus oli epätodellinen - unreal. Pääministerin ilmeestä näki, että hän tietää UK:n tempun lavastukseksi ja otsa kirkkaasti kohollaan valehteli kansalle. Britannia hyötyy Suomen armeijasta osana uhkaketjua, mutta Suomi ei hyödy Britannian aloittamasta informaatio- ja terrorisodasta. Kuka on defacto Suomen johtaja?

  Onneksi oikeudenmukainen ja hyvähermoinen Venäjä osaa pidellä maailmaa pystyssä, vaikka umpikierot "länsimaat" yrittää täysillä totettaa PNAC-doktriiniä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Valitettavasti maallamme on taipumus valita säännömukaisesti kumppaninsa aina sotien häviäjien joukosta.
   Itsenäistymisemme oli oikeastaan selvä vahinko ja poikkeus tästä säänöstä.
   Jos bolshevikit eivät olisi onnistuneet sinnittelemään vallassa ja Saksan keisarikunta ei olisi romahtanut,ei mitään itsenäistä Suomea olisi päässyt muodostumaan.
   Suomalaiset tuolloin hirttäytyivät Saksalaiseen valtapiiriin,vaikka odotettavissa oli tuolloin länsiliittoutuneiden voitto,eivätkä läänsivallat,jotka tuolloin olivat kallistumassa voimakaasti vasemmalle,hyväksyneet maamme tuolloista itsenäistymistä,ennen Saksan luhistumista.
   Myös toisessa maailmansodassa kansakuntamme osasi valita jälleen kerran liittolaisensa ja vihollisensa väärin,ei ihme wttä Paasikivi totesi tuolloin että kansakuntamme on polittiesti umpitolloa,se ei pysty lukemaan polittisia taivaanmerkkejä.
   Taas tälläkertaa maamme on lyömässä päätään karjalanmäntyyn,kun se on ottamassa roolia aglosaksisen maailman,rappeutuvan sellaisen aseenkantajana,olemme joutumassa eturintaman asemaan,jossa Putinin sanoin länsi on valmis taistelemaan venäjää vastaan, viimeiseen suomalaiseen.
   Venäjä on osa Shanghain yhteisön keskeinen sotilallinen osakas,yhteisö on lähiaikoina muotoutumassa manterelliseksi voimatekiäksi,kun esimerkiksi Pakistan ja Turkki ovat sen liitännäisjäseniä.
   Velkaantuva moraalisesti rappeutuva aglosaksinen länsi ei ole konservatiivisen suomalaisen viiteryhmä.

   Poista
  2. Si vis pacem, para bellum1. huhtikuuta 2018 klo 18.59

   Paasikivi oli Neuvostoliiton ja venäläisten tahtoa toteuttanut petturi.

   Poista
 17. Tulikohan ulkopolittiselta johdolta lopultakin syvällisesti harkittua, kun pistivät nimensä Britannian kanssa yhteisymmärrys pöytäkirjaan, mihin hirttosilmukkaan ovat kansaamme ohjaamassa.
  Viimeaikaiset käänteet myrkytys kohussa, sekä viimeisimpänä Aeroflotin koneen mielivaltainen tarkastus, ovat viemässä tilanteeseen, missä brittien asevoiman esittely maammekamaralla tulee olemaan pahemmansorttinen provokaatio Venäjän suuntaan.

  Eiköhän meidän olisi parempi olla oikeasti puolueeton tällaisten epäselvien entisten suurvaltjen välisissä konflikteissa.
  Paasikiven ulkopolittinen realismi,eli ettei maatamme eikä mitään sen aluetta saa käyttää astinlautana Venäjää ,olipa sen muoto millainen tahansa,vastaan tulisi palauttaa kunniaan,muutoin meillä on edessämme Suomalaisen yhteiskunnan totaalisen tuhoutumisen vaara, jos joudumme taistelukentäksi,kahden entisen suurvallan välisissä mittelöissä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Si vis pacem, para bellum1. huhtikuuta 2018 klo 17.03

   Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  2. Vaarallista puhetta,jos kaltaisesi kahelit tuottavat maallemme ogelman suuren naapurin ja taloudellisesti merkittävimmän potentiaalisen asiakkaan kanssa,voimme poistua,vaikkapa länteen siksiaikaa, kun suuri ja mahtava jälleen kerran kouluttaa teitä sotakiihkoilijoita,emme ota vastuuta Teidän tekemisistänne.

   Poista
  3. Si vis pacem, para bellum1. huhtikuuta 2018 klo 18.51

   Venäjän armeijan sotilaat tapetaan Suomen korpeen aivan samoin kuten aiemmin sodissa Suomen miehitystä yrittäneen Neuvostoliiton puna-armeijan piippalakitkin. Teitä venäläisiä odottaa täällä ainoastaan nopea kuolema sekä paikka nimettömissä kylmissä joukkohaudoissa teitä edeltäneiden toverienne tavoin. Tervetuloa. Olemme valmiina.

   Poista
 18. Alunperin mielenkiintoinen blogi on suistunut syvälle suohon.
  Miksi Rysky päästää tällaisen kommentoinnin läpi, en ymmärrä.
  Kyllä vastapuolen typeryyden ymmärrämme jo ilmankin.
  Kyllä tämä on outoa aikaa!
  Kaikkea hyvää blogistille itselleen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Joo, oli tosiaan tullut taas kaikkea. Positin muutaman rasistisen, mutta typeryyden ja sekavuuden sideän.
   Lisäksi toistan Asevelisosialidemokraatille, että hänen kannattaisi avata oma bloginsa, sillä tällä kommentoinnin laajuudella se olisi reilumpaa sekä omia näkemyksiä että tämän blogin lukijoita kohtaan.

   Poista
  2. Totta. Pahoittelen. Tiivistelen ja supistelen laajuuttani.

   Asevelisosialidemokraatti

   Poista