maanantai 2. huhtikuuta 2018

Väkivaltainen tiedustelu SalisburyssäSalisburyssä tapahtunut hermomyrkkyisku on käynnistänyt valtavan, suuria tunteita sisältävän keskustelun, jossa sekaisin on asiaa ja älyttömyyksiä, puuroja ja vellejä sekä ennen kaikkea isoja ja vakavia asioita maanosamme turvallisuuden kannalta.

Käyty keskustelu on noudattanut hämmentävällä tarkkuudella tutkija Ben Nimmon Dismiss, Distort, Distract, & Dismay -periaatetta. Hänen mukaansa Venäjän länttä vastaan käymässä informaatiosodassa on olemassa tapa käsitellä informaatiota, joka toistuu jatkuvasti. Hän kehitti mallin toimiessaan Naton viestinnässä ennakoimaan miten Venäjä reagoi heidän lähettämiinsä viesteihin. Suomeksi tämän voisi nimetä vaikka vähättele, vääntele, venkuloi, varoittele -malliksi.


Venäjän Lontoon suurlähetystön twiitti pilkkaa brittien tutkimusta ja väitettyä todisteiden puutetta. Valittu tyylilaji ei varsinaisesti kerro virallisen Venäjän halukkuudesta osallistua asian selvittämiseen.

Eräs keskeinen syy, miksi tästä tapahtumasta käydään keskustelua niin kovilla kierroksilla, on teko itse ja sen laatu. Kahden ihmisen kimppuun hyökättiin suurin piirtein hirveimmällä aseella, jonka ihminen on keksinyt. Jos joku taho todetaan kykeneväksi ja halukkaaksi käyttämään tällaisia aineita keskellä rauhallista pikkukaupunkia, voi samalla todeta sen tahon kykenevän oikeastaan mihin vain.

Keskustelussa ponnahtaakin siellä täällä esiin väite, että Venäjän syyttäminen tästä on demonisointia. Tausta-ajatuksena silloin on, että näin hirvittävästä teosta syyttäminen saa syytöksen kohteen näyttämään epäinhimilliseltä ja pahalta. Taustalla tällaisessa tyrmistyksessä lienee ihmisen maailmankuvaan syvälle piirtynyt ajatus siitä, ettei Venäjä, tai ehkä kukaan, voi tällaista tehdä. Tällaisia ulottuvuuksia omassa maailmankuvassaan ihminen on valmis puolustamaan usein kauas järjen tuolle puolen.

Moni Venäjää tai Putinin Venäjää sympatisoiva on viime vuosien aikana jo joutunut selittämään itselleen ja muille niin monta asiaa parhain päin, että päätä on yhä vaikeampi kääntää. Samalla on rakentunut valheista ja tekosyistä hutera rakennelma, jonka pitäminen pystyssä vaatii yhä enemmän.

Juuri tätä rakennelmaa Kreml pitää pystyssä valheillaan, hämäyksillään ja salaliittoteorioillaan. Käytännössä Putinin Venäjä rakentaa varsinkin omille kansalaisilleen rinnakkaistodellisuuttaa, joka on melkeinpä peilikuva siitä, mitä me näemme. Valtion valvomat tv-kanavat etunenässä luovat kuvaa,  jossa valehteleva, pettävä länsi pyrkii hyökkäämään Jumalan valitsemaa Venäjää ja sen valittua johtajaa Vladimir Putinia vastaan. Venäjä suojelee ihmisarvoista elämää, demokratiaa, kansojen itsemääräämisoikeutta ja muita hienoja asioita, joita länsi uhkaa.

Tämä asetelma on lähtökohtaisesti omiaan polarisoimaan Venäjän toimista käytävää keskustelua, sillä jyrkät näkemyserot ohjaavat tulkitsemaan mitä tahansa mielipidettä tai näkemystä vain ja ainoastaan Venäjän puolesta tai sitä vastaan olevaksi. Skripal-tapauksessa tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että huolensa tutkintaprosessin luotettavuudesta ja sen tähän mennessä antamien tulosten luotettavuudesta ilmaisseita on helposti väitetty Putinin puolustelijoiksi. Tosin ihan oikeasti Putinia syystä tai toisesta puolustelevat ilmaisevat täsmälleen samaa huolta.

Suomalaisista päällimmäisenä on väsymätön Kremlin palvelija Johan Bäckman ja kuorossa hänen takanaan väitteitä toistelee se tutun sekalainen joukko äärioikealta, äärivasemmalta ja äärisieltäjostain. Tätä joukkoa yhdistää lähinnä haluttomuus ja kyvyttömyys luottaa mihinkää valtavirtaiseen. Jos täydellinen luottamus on omiaan viemään ihmisen silloin tällöin harhaan, niin näiden ihmisten täydellinen epäluottamus on viemässä heitä yhä kauemmas vaihtoehtoiseen todellisuuteen.

Erkki Tuomioja on joutunut, voisi sanoa jopa tavalliseen tapaan, monien kovasanaisesti arvostelemaksi kritisoituaan karkotuspäätöstä ennen tutkimustulosten varmistumista. Kuitenkin hän ilmaisi perusteensa sanomalla, että ”Emmehän me halua laskea oikeusstandardejamme samalle tasolle kuin Venäjällä”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan kritisoi karkotuspäätöstä sanomalla, ettei todisteita oikein ole ja ettei Suomen toimella ole oikeastaan mitään merkitystä. Halla-aho kritisoi myös sitä, että demarien kritiikkiä Venäjä-politiikkaa kohtaan ei pidetä putinistisena, mutta sen sijaan vastaavat perussuomalaiset kannat tulkitaan sellaisina.

Itse näen tässä sen perusteen tulkintaerolle, että demarien kritiikki perustuu idealismiin ja moraaliin, PS:n poliitikkojen esittämät kannat taas ovat ihnhorealistia ja moraalin yhtälöstä poistavia. Aivan kuten parempaa unionia haluava EU-kriittisyys ja koko putiikista eroon haluava EU-vastaisuus voivat pinnallisesti esittää samanlaisia puheenvuoroja, niin samalla tavalla eroaa demarien ja PS:n esittämä huoli Venäjään kohdistuneiden toimien oikeellisuudesta.

Muun muassa Halla-aho viittaa kritiikissään myös hyvin yleiseen Venäjän vastaisia toimia arvostelevaan argumenttiin, jossa sanotaan, että kaikki reaktiot vain vahvistavat Putinin asemaa. Tämä on sinällään totta, sillä Venäjällä on viimeisen kymmenen vuoden aikana luotu tarkasti Kremlin kontrollissa olevan valtamedian kautta yleinen ilmapiiri, jossa Venäjä on uhattuna ja sitä voi puolustaa menestyksellisesti vain presidentti Putin. Mikä tahansa ulkopuolinen kritiikki Venäjän valtion politiikkaa tai sen päämiestä kohtaan voidaan näin kehystää helposti hyökkäykseksi Venäjää, venäläisiä ja venäläisyyttä vastaan. Jos taas ollaan hiljaa ja teoilla ei ole seurauksia, kehystetään Venäjän valtion viestinnässä tilanne niin, että mitään väärää ei ole tehty tai ettei kukaan uskalla sanoa vastaan mahtavalle Venäjälle ja sen mahtavalle presidentille.

Ei ole olemassakaan tapaa reagoida Venäjän toimiin niin, ettei se hyödyntäisi niitä maansa sisäisessä informaatiovaikuttamisessa tai ulospäin käymässään informaatiosodassa. Jos sellainen konsti löytyisikin, niin aloitteen tiukasti käsissään pitänyt Putin todennälköisesti tempaisisi sen jollain uudella konnankoukulla taas itselleen.


Joku levittää komealta kalskahtavan bloginimen alla teoriaa, että kyse olisi oikeastaan puutarhamyrkkyjen yhteisvaikutuksesta. Blogi on erikoistunut esittämään "vaihtoehtoisia" näkemyksiä Venäjälle vahingollisiin raportteihin kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä sekä kyseenalaistamaan OPWC:n työtä.  Esitän valistuneen arvauksen, että tämä Venäjän propagandaa levittävä blogi tuotetaan Venäjällä. Mitään tietoa blogin pitäjästä tai taustoista ei luonnollisestikaan anneta.


Tässä tapauksessa Venäjä on noudattanut malesialaiskoneen alasampumisesta tuttua kaavaa,  jossa se syytää esiin virallisista ja epävirallisista lähteistä suuren määrän erilaisia mahdollisia teorioita siitä, mitä on tapahtunut. Lähtien tietysti siitä, että britit itse käyttivät hermomyrkkyä omalla maaperällään. Näitä eri teorioita ja irtonaisia heittoja tutkimuksen epäluotettavuudesta ja muista myrkyttäjäehdokkaista sitten saadaan toistamaan jonkinlainen määrä Venäjän puolta pitäviä ihmisiä lännessä. Toki tähän työhön käytetään kaikki mahdolliset resurssit valtion kontrollissa olevista medioista suurlähetystöihin ja uutistoimistoista bottiarmeijoihin.

Saa muuten nähdä, milloin esille nostetaan Venäjän sisällisodan aikainen kaasuisku,  jonka britit tekivät bolsevikkeja vastaan.

Diplomatia, rikostutkinta ja taistelukaasusopimus


Keskustelussa ovat menneet myös erilaisten prosessien vaatimukset iloisesti sekaisin ja niitä on varmasti myös sekoitettu täysin tahallisesti.

Ensinnäkin diplomaattikarkotukset ovat poliittisia toimia, sillä diplomaattistatus on lähtökohtaisesti poliittinen päätös. Tätä määrittee Wienin yleissopimus ja sen 9. artiklassa lausutaan:

”Vastaanottajavaltio voi milloin tahansa ja tarvitsematta perustella päätöstään ilmoittaa lähettäjävaltiolle, että edustuston päällikkö tai sen diplomaattisen henkilökunnan jäsen on persona non grata tai että edustuston henkilökunnan jotakin muuta jäsentä ei voida hyväksyä. Lähettäjävaltion on tällaisessa tapauksessa joko kutsuttava asianomainen henkilö kotiin tai vapautettava hänet tehtävistään edustustossa.”

Tästä käy selvästi ilmi, että status on poliittinen päätös ja sen myöntämiseen ja epäämiseen käytetään poliittista harkintaa. Monissa puheenvuoroissa toistettu väite, että Suomi ja muut Venäjän diplomaatteja karkottaneet maat olisivat toimineet jotenkin juridisesti väärin, ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi EU:n määräämät pakotteet venäläisille ihmisille ja tahoille on juridisesti perusteltu ja onpa pakotteiden kohteeksi joutuneilla mahdollisuus valittaa päätöksestä. Tätä mahdollisuutta ovat jotkut käyttäneetkin hyväkseen. Pakotteissa on siis selvästi erilainen päätösprosessi kuin nyt toteutuissa karkotuksissa. Tämä antaa siis myöhemmin mahdollisuuden mahdollisten juridisten näyttöjen jälkeen ottaa käyttöön myös pakotteita.

Toisekseen on sitten rikostutkinta. Radioaktiivisella poloniumilla Lontoossa 2006 kuoliaaksi myrkytetyn Aleksandr Litvinenkon murhatutkimus tarjosi briteille kokemusta asiasta. Kun Scotland Yardin tutkijat olivat Moskovassa, kokivat he melkoisia seikkailuja Venäjän viranomaisten estellessä ja haitatessa heidän työtään. Tutkittavana ollut murha tehtiin niin, että polonium tarjottiin Litvinenkolle teen seassa. Kun brittipoliisit vierailivat syyttäjän luona, saivat he heille tarjotun teen joukossa myrkkyä, joka laittoi suolen toimimaan vilkkaasti. Ei siis mikään ihme, että britit ovat haluttomia ottamaan Venäjän mukaan rikostutkimuksiin, sillä he aivan perustellusti epäilevät Venäjän viranomaisten vain haluavan haitata asian selvittämistä.

Vaikka Venäjän osuus myrkkyiskussa todistettaisiin oikeudessa ja todisteiden pohjalta oikeusistuin tuomitsisi Venäjän teosta, niin sillä ei olisi vaikutuksia Venäjän sisälle. Jonkinlaisena vertauskohtana voidaan ehkä käyttää 80-luvun puolessa välissä tapahtunutta Ranskan tiedustelupalvelun iskua,  jossa se upottaessaan pommilla Greenpeacen Rainbow Warrior-aluksen, surmasi samalla yhden ihmisen. Prosessi ei tosiaankaan ihan muotopuhtaasti mennyt, mutta kuitenkin kaksi agenttia istui kaksi vuotta vankilassa ja joukko poliitikkoja joutui eroamaan tehtävistään.

Kukaan ei vakavissaan kuvittele, että Venäjän hallinnossa tapahtuisi oikeasti merkittäviä muutoksia vaikka Skripal-isku todistettaisiin kaikkine vaiheineen ja viimeistä pilkkua myöten Venäjän tekemäksi. Kuvaavaa on, että Litvinenkon murhaan syyllisenä pidetty FSB:n agentti Andrei Lugovoi on nykyään duuman jäsen ja myös kiirehti kertomaan julkisuuteen,  että syytökset Venäjää vastaan ovat puppua.

Välirauhan aikana vuonna 1940 käytiin Moskovassa tiukkoja neuvotteluja Ahvenanmaan asemasta. Kun kotimaassa keskustelut tahmasivat juridisten seikkojen takia, sähkötti neuvotteluja Moskovassa johtava J.K. Paasikivi hallitukselle: ”Pyydän välttämään liiallista juridikointia, sillä Kreml ei ole mikään kihlakunnanoikeus.” Tällä hän tarkoitti sitä, ettei Kremlissä loppujen lopuksi laki ratkaise asioita, vaan ihan muut seikat.

Mutta kyllä nämä lukuisat käynnissä olevat  tutkinnat tulevat Kremlin elämää hankaloittamaan yhä suuremmassa määrin. Eri maiden Magnitsky-lait, kohti oikeudenkäyntiä edistyvä MH17-tutkinta, Krimin valtaukseen ja Venäjään liittyvät prosessit, Jukos-vyyhti ja Yhdysvaltain presidentinvaaleihin liittyvä tutkinta.  Oikeuden rattaat jauhavat hitaasti, mutta niistä seuranneita päätöksiä ei voida länsimaissa pyyhkäistä ainakaan kovin helposti pois poliittilla päätöksillä. Siksi näiden kumuloituva vaikutus tekee Venäjän tiukasti yhteen kuuluvalle poliittiselle ja taloudelliselle vallalle yhä hankalammaksi toimia maailmalla.

Kolmas erikoispiirre tapauksessa on mukana kuviossa oleva hermomyrkky. Kemiallisten aseiden valmistuksen, käytön ja tuhoamisen yleissopimuksen valvomiseksi on perustettu kansainvälinen organisaatio OPCW.  Tässä yhteydessä on myös sovittu joukosta sääntöjä, joiden mukaan toimitaan, kun jotakin maata syytetään taistelukaasujen käytöstä.

Pääministeri Theresa May määritteli julkisuudessa aineen näin: ”Former spy Sergei Skripal and his daughter were poisoned by a military-grade nerve agent of a type developed by Russia”. Siis Venäjällä kehitetty, sotilaalliseen käyttöön tarkoitettu hermokaasu ja että sitä käytti "suurella todennäköisyydellä" Venäjä. Se mitä hän kertoi unionin valtiojohdoille huippukokouksessa, täytyi olla tarkempaa ja konkreettisempaa.

Toki Venäjä ehti jo antaa ymmärtää julkaisseensa nämä tiedot, mutta kyseessä oli Britannian suurlähetystön ei-salaisen tiedotustilaisuuden kalvot ja ne sekä suurlähettilään puhe oli julkaisu verkossa. Puhe oli siellä myös venäjäksi.Hyvin aktiivisesti keskusteluun osallistuva hahmo julistaa Kommersantin julkaisemat kalvot siksi salaiseksi tiedoksi, jonka pohjalta diplomaattikarkotuksista päätettiin.

Novitshok-yhdisteitä ei mainita myöskään kemiallisten aseiden luettelossa, koska tieto niiden olemassaolosta saatiin lännessä samaan aikaan, kun sopimusta hiottiin kuntoon ja asian esille nostaminen olisi todennäköisesti saanut Neuvostoliiton vetäytymään sopimuksesta.

Tässä kohtaa mukaan kuvaan astuu myös mahdollisuus saivarrella nimillä ja nimityksillä lähes loputtomasti. Esimerkiksi julkisuudessa käytetty määre novitshok (tulokas), on joukko tietynlaisia hermomyrkkyjä, joita Neuvostoliitossa tiettävästi kehiteltiin ja tuotettiin. Niillä oli omat nimensä siellä ja tämä antaa mahdollisuuden juridiseen hiusten halkomiseen, sillä on helppo julistaa, ettei mitään novitshok-myrkkyä ole, jos he itse käyttävät siitä jotain muuta nimitystä. Kuten todennäköisesti tekevät.

On hyvin todennäköistä, että näitä hermomyrkkyjä on tuotettu myös lännessä tutkimustarkoituksiin. Epävarmuutta on lietsottu sillä, että tämä sinällään alan peruskuvioihin kuuluva tieto on yhdistetty tietoon brittien tärkeimmän alan tutkimuskeskuksen Porton Downin sijaintiin lähellä Salisburyä. Hyvällä todennäköisyydellä siellä on myös valmistettu pieniä määriä novitshok-luokan hermomyrkkyjä, sillä ilmaisimien ja suojavarusteiden testaaminen jonkin aineen varalle ilman itse ainetta on perin hankalaa.

Virallinen Venäjä käyttää tarkasti hyväkseen kemiallisten aseiden sopimukseen liittyviä mahdollisuuksia. Lisäksi Venäjän on pidettävä tiukasti kiinni virallisesta ilmoituksestaan viime syksyltä, jolloin se kertoi hävittäneensä kaikki kemialliset aseensa.

Kemiallisten aseiden vastaisen sopimuksen menettelytavoissa on sovittu, että kaasun käytöstä syytetyllä maalla on kymmenen päivää aikaa vastata syytöksiin. Britit eivät tätä aikaa venäläisille suoneet ja tätä ovat kritisoineet paitsi Venäjä, niin moni lännessä. Tämä tarkoittanee sitä, että brittihallitus tosiaan päätti käytännössä hylätä OPWC:n menettelytavat ja tämä myös pitänee järjestöä sivuraiteella asian käsittelyssä.

Tosin OPWC:n asema Syyrian jatkuvien kaasuhyökkäysten kohdalla on jo heikentynyt Venäjän toimien takia merkittävästi. Venäjä on YK:ssa blokannut tiukasti kaikki todelliset toimet näiden hyökkäysten tukimiseksi ja estämiseksi. Voi perustellusti miettiä sitä, että kun Putinin Venäjän yksi suuri tavoite on muuttaa kansainvälisen kanssakäymisen sääntöjä omia vahvuuksiaan paremmin vastaaviksi, niin OPWC:n heikentäminen on siinä valossa onnistuminen, varsinkin kun sen voi tekopyhästi sysätä brittien syyksi.


Putinistinen valemedia muistuttaa, että OPWC on oikeastaan epäluotettava.  

Eräs kaikkia näitä kolmea lähestymistapaa yhdistävä tekijä on, että sekaisin menee myös se, että milloin puhumme Venäjän toimista ja milloin puhumme oikeastaan siitä, miten meidän lännessä tulisi toimia. Venäjän toimiin vastaaminen herättää tarpeen toimia nopeasti ja päättäväisesti. Demokraattisessa oikeusvaltiossa se voi olla hankalaa, joskus jopa mahdotonta.

Venäjän merkittävä vahvuus nykyisessä tilanteessa on sen nopea päätöksentekokyky, joka perustuu itsevaltaiseen yhteiskuntajärjestykseen. Putinin Venäjällä media ei tee kiusallisia kysymyksiä, kansalaisyhteiskunta ei haasta vallanpitäjiä, oikeuslaitos ei tee laillisuusvalvontaa, kansanedustuslaitos ei ole tiellä eikä vallan käyttäjän tarvitse pelätä joutuvansa tekojensa seurauksena pois vallasta seuraavissa vaaleissa. Meillä kaikki nämä ovat voimissaan ja se tekee omalta osaltaan Venäjän nopeisiin, helposti kiellettäviin (deniability) toimiin vastaamisen hankalaksi. Tätä Venäjä käyttää täysimääräisesti hyväkseen.

Kritiikki tutkimuksia kohtaan


Päällimmäinen tapa väittää, että Venäjä ei ole iskun takana on ollut iskun tutkinnan kyseenalaistaminen, koska sen tuloksena on korkea todennäköisyys Venäjän syyllisyydestä julistettu. Koska brittihallitus sai vakuutettua monia muita maita Venäjän syyllisyydestä, on luonnollinen askel yrittää kyseenalaistaa tämän tiedon luotettavuus ja se tapahtuu monin keinoin.

Kaikkialla hermomyrkkyiskusta käydyssä keskustelussa toistuu valhe Irakin joukkotuhoaseista, jonka Valkoinen talo loi oikeuttaakseen hyökkäyksen Irakiin ja jota Britannian johto päätti uskoa. Silloinen Britannian pääministeri Tony Blair antoi periksi Yhdysvaltain presidentti G.W. Bushille ja Britannia liittyi Irakia vastaan hyökkäävään liittoutumaan.

Irakin sodan perusteena käytetty valhe singotaan edelleen hyökkäykseen mukaan lähteneiden hallitusten silmille. Ja tässä tapauksessa kaikki brittien toiminta leimataan epäluotettavaksi juuri tämän valheen ja sitä seuranneen traagisen, yhä jatkuvan sodan takia. Toki silloin kun asialla ovat Venäjän hallitusta edustavat tahot, niin toisen hallituksen moittiminen valheesta on vähintään tekopyhää, kun itse perustaa koko ulkopolitiikkansa lukemattomille isoille ja pienille valheille Krimillä, Ukrainassa, Syyriassa, Montenegrossa ja monessa muussa paikassa.

Britit ymmärsivät itsekin pian Irakin sotaan liittymiseen olleen monin tavoin virhe ja he päättivät tutkia sitä systeemisenä virheenä. Kun virheellistä päätöstä seurasi joukko huonoja ratkaisuja, oli kyse paljon enemmästä kuin vain yhdestä väärästä päätöksestä.

Kolmen Raamatun pituinen Chilcot-raportti käy läpi sitä, miten ja miksi niin iso virhe oli mahdollista tehdä. Raportin pohjalta on luotu uusia toimintaohjeita ja määräyksiä. Itse asiassa näin käsiteltynä Irakin sodan virhe pienentää todennäköisyyttä brittihallituksen virheelle tässä tilanteessa. Panokset ovat joka tapauksessa kovat, sillä muutenkin heikkoa hallitusta johtava May olisi hyvin nopeasti entinen pääministeri, jos tutkinnassa tai sen tuloksissa ilmenisi häikkää. Voin kuvitella, että ennen EU-huippukokousta on päämisterin ja hänen esikuntansa toimesta esitetty lukemattomia hyvin painokkaita kysymyksiä asiaa tutkiville poliiseille ja tiedustelupalvelujen ihmisille.

Venäjän Lontoon suurlähetystön viestintätyyli ei ole todellakaan sitä, mitä perinteisesti mielletään diplomaattiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja, siviiliammatiltaan poliisi, Tom Packalén kirjoitti blogimerkinnän siitä ja pääsi siitä hyvästä useisiin venäläisiin medioihin todistamaan,  miten väärin on Venäjän syyttämisen hermomyrkkyiskusta. Hän teki sen nimenomaan perustellen näkemystään omalla poliisin ammattitaidoillaan.

Itse asiassa Packalénin teksti kaikkineen on niin hyvä yhteenveto erilaisista Venäjän syyllisyyttä epäilevistä väitteistä, että ihan ihmetellä täytyy miten hän onkin sen osannut noin taitavasti koota. Hän jopa käytännössä vihjaa yhdysvaltalaisten olevan iskun takana: ”En syytä tässä brittejä, jotka käyttivät luultavasti vain tilaisuutta hyväkseen, enkä syytä ketään muutakaan, mutta Venäjä ei olisi minun pääepäiltyni, jos kyseinen rikos olisi minun pöydälleni tullut. Ukraina on mainittu, mutta en usko, että se olisi valtiona sekaantunut tähän. Maassa on kuitenkin monenlaisia toimijoita.”

Hän ei mainitse sanallakaan Yhdysvaltoja tekstissään, vaan ainoastaan korostaa miettimään syyllistä etsiessä, kuka hyötyi iskusta. Tietoa Packalénilla kyllä on, sillä hän on ollut tämän eduskuntakauden ajan ulkoasiainvaliokunnan, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsen. Kuitenkin hän luottaa tässä asiassa enemmän Putinin hallinnon sanaan kuin brittihallituksen, EU-maiden johtajien ja myös oman valtiojohtomme vakuutukseen, että Venäjän syyllisyys on hyvin todennäköistä.

Packalén on jo useita vuosia myötäillyt Kremlin narratiiveja eri asioista. Ei siis mikään yllätys että hän tässä tekee niin ja bonuksena pääsee vielä trollaamaan pääministeriä otsikoimalla tekstinsä ”Kokematon Sipilä panikoi”.

Packalén nostaa tekstissään esiin myös sen monia puhutelleen näkökulman, että miksi ihmeessä Venäjä tekisi tällaista, jota varmasti paheksutaan ja josta se varmasti jää kiinni. Onhan tosiaan järjenvastaista tehdä teko, jonka seurauksista kärsii itse. Toki voidaan kysyä, että uskoiko Venäjä joutuvansa kärsimään, sillä länsimaiden päätöksentekokyky on ollut varsin heikkoa. Diplomaattikarkotukset olivat enemmän kuin he ehkä odottivat. Tai sitten ne olivat vähemmän.

Aiemminkin on sattunut usein, että Venäjä on selvän määrätietoisesti tehnyt asioita, jotka lännessä on arvioitu sen omien etujen vastaisiksi. Venäjä määrittelee omat etunsa ja toimii niiden mukaan, vaikka täältä katsottuna siinä ei olisikaan järkeä. Nyt Venäjä katsoo sen etuna olevan lännen horjuttamisen aktiivisilla toimilla. Kuten tutkija Kristi Raik suuren kuvion tiivistää:  ”Salisburyn hermomyrkkyisku asettuu jatkoksi kovenevien viestien sarjaa. Sanoma on mennyt perille – eikä länsi voi antaa siihen myöntyvää vastausta, vaikka Venäjä kuinka huutaa ja häiriköi.”

Atte Kaleva puolestaan esittää, että iskun herättämä vastareaktio oli nimenomaan se, mitä Kreml tahtoi ja tilasi. Näin saadaan osoitettua kansalle, miten uhkaava ja aggressiivinen länsi on, kun se syyttää Venäjää järjettömästä teosta, jota se kiivaasti kiistää tehneensä. Tätä näkemystä on vaikea pitää vääränäkään. Putinin hallinnon on täytynyt ymmärtää, miten syvälle eurooppalaisiin arvoihin se iskee.

Yksi syy saattaa olla myös raha. Lontoo kantaa runsaan venäläissiirtokuntansa myötä myös Londongrad-nimeä. Nyt britit saattavat vastatoimena tehdä venäläisen rahan olon epämukavaksi, kenties jopa passittaa sitä kotiin. Se ei haittaisi Kremliä lainkaan.

Salaisen tiedon merkitys


Kun katsoi presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän esiintymiset heidän kertoessaan Suomen osallistumisesta diplomaattien karkotuksiin, niin oli helppo nähdä, että päätös otti lujille. Julkinen diplomaattikarkotus on kaikkea muuta, kuin miten Suomi haluaa toimia suhteissaan Venäjään. Kuitenkin näillä kahdella oli kuitenkin se kaikkein paras tieto asiasta Suomessa. Sipilä oli läsnä EU-huippukokouksessa, jossa pääministeri May kertoi tutkimusten tuloksista myös tasoilla, joita ei ole julkisuuteen tuotu. Tätä piirrettä on arvosteltu, vaikka se itse asiassa hyvin normaali toimintatapa. Tiedustelutieto jaetaan vain sinne, missä se on ehdottoman tarpeellista.

Tiedustelun tärkein tehtävä on hankkia tietoa päätöksenteon tueksi ja sitä tekevät päätyönään kaikki maailman tiedustelupalvelut. Vastavakoilu ja muut heille annetut tehtävät tulevat vasta sen jälkeen. Tiedustelutieto paljastaa aina sen hankkineen tiedustelun kyvykkyyttä ja tietolähteitä. Kyvykkyyden tai tiedonlähteen paljastuminen johtaa usein sen tiedon saamisen loppumiseen. Mitä arkaluonteisempaa tieto on, sitä harvempien nähtäväksi se päätyy. Joka tapauksessa brittien tarjoama tieto riitti vakuuttamaan Niinistön ja Sipilän.

Karkotuspäätöksen jälkeen on myös arvosteltu sitä, ettei tietoa päätöksen taustalla ole jaettu kovinkaan laajasti.  Poliittisessa päätöksenteossa käytetään joskus isoissa asioissa niin sanottua parlamentaarista menettelyä, jossa kaikki puolueet otetaan mukaan valmisteluun. Useimmissa asioissa ei. Juuri sitä varten on hallitusvastuu. Kun kyse on äärimmäisen arkaluonteisesta tiedosta, kuten tässä on, annetaan tieto tosiaan vain niille, joille se on päätöksenteon kannalta ehdottoman tarpeellista. Alemmissa asemissa toimivat ja oppositiopoliitikot eivät ole sellaisia.

Taustalla tässä kohtaa vaikuttaa myös epäluulo tiedustelupalveluja kohtaan. Presidentti Putin itse on taustaltaan sortovallan vartija ja vakooja, joka osaa kaikki alan konnankoukut. Myös lännen tiedustelupalvelut ovat jääneet aina silloin tällöin kiinni vääryyksistä tai taitamattomuuksista. Silti on turvallista vetää selvä ero Venäjän tiedustelupalvelujen ja lännen demokraattisesti valvottujen tiedustelupalvelujen välille. Kannattaa myös muistaa se, että demokratioissa tiedustelupalvelujen tehtävänä on suojella kansaa, autoritäärisissä hallinnoissa valtaa.

Karkotuksia tekeviä maiden rintama ei suinkaan ollut yhtenäinen, vaan moni EU-maa jäi eri syistä pois rintamasta. Suomessakin on vedottu varsinkin Itävallan poissaoloon. Jollain ajatuksen tasolla kun kylmän sodan aikana puolueettomuuttaan itäblokin kyljessä vaalinut Itävalta vertautuu edelleen meihin. Tosin vilkaisu karttaan kertoo, että nykyisin Itävalta sijaitsee suojassa Nato-maiden takana ja vertailukelpoisuus Suomen asemaan on sitä myötä pyyhkäisty pitkälti pois. Lisäksi Itävallan hallituksessa istuu äärioikeistolainen puolue, jolla on veljespuolueidensa tapaan hyvät yhteydet Moskovaan.


Lopuksi


Kuten niin usein muulloinkin, Venäjä on kehystänyt lännen reaktiot toimiinsa aktiiviseksi aggressioksi. Tilanne on vähän sama kuin jos koulussa nipistää vieressä istuvaa ja opettaja näkee vain tämän huitaisevan takaisin. Nipistelevä Venäjä kertoo suureen ääneen jokaisesta huitaisusta perustelemattomina hyökkäyksinä sitä kohtaan. Jälleen on kuitenkin hyvä muistuttaa, että EU-maissa ei ole poliittista halua tai sotilaallista kykyä uhat Venäjää sotilaallisesti. Ja vaikka olisikin, on Venäjä vakuuttanut usein ja kovin sanoin valmiuttaan käyttää ydinaseita.

Lännessä tätä iskua tarkastellaan häiriönä maailmassa, jossa asioista sovitaan ja jossa etsitään yhteisiä etuja ratkaisujen pohjaksi. Siltä kantilta katsottuna teko näyttää järjettömältä. Jos lähtökohdaksi taas ottaa Venäjän asenteen vastakkainasettelusta, muuttuu joukkotuhoaseen käyttö tehokkaaksi toimeksi, joka on yhtä aikaa vahvasti vaikuttava ja helposti kiellettävä. Iskusta käytävä keskustelu jakavuudessaan voi Venäjän näkökulmasta olla yhtä hyödyllistä kuin isku itse.

Isku oli luonteeltaan poliittinen, vaikka siinä käytettiin järeimmän tason sotilaallista asetta. Jos teolle hakee sotilaallista allegoriaa, niin kyseessä näytti olevan väkivaltainen tiedustelu,  jossa pienimuotoisen hyökkäyksen avulla hankittiin tietoa vihollisen puolustuksesta. Nyt on sitten mietittävä paitsi puolustustamme, myös sitä, että mihin käyttöön Putin tätä väkivalloin saatua tiedustelutietoa tarvitsee.
89 kommenttia:

 1. Ihan mielenkiintoinen kirjoitus

  Tuhka tuumii että Venäjä on wannabe-suurvalta. Sen taantunut talous, pienenevä Venäjää puhuva väestö sekä korruptio sekä rikollisuus, ei sitä nosta sieltä.

  Mutta sitä ennen se tuo melkoisen määrän ongelmia muille. Eurooppa on riippuvainen (ainakin toistaiseksi) Venäjän öljystä ja kaasusta. Tosin Venäjä on riipuvainen niistä saatavista tuloista. Eikä se näytä olevan muuttumassa.

  Tuhka tuumii että Venäjän käytös ja teot muuttuvat entistä pahemmiksi, kun järjestelmän rapistuminen etenee, tosin siihen voi mennä jonkin aikaa, ennnekuin se alkaa murtua.

  Tälläiset valtiot eivät romaha välttämättä talouteen tai väestökatoon. Yksi vaihtoehto on hävitty sota, siihen on moni valtakunta kaatunut. Venäjä tarvitsisi sodan, mutta sillä ei ole varaa hävitä sitä. Joka tositilanteessa olisi fakta. Ydinaseet ja eriloisjoukot ovat ainoa asia jolla se voi uhata, mutta niillä ei sotia voiteta.

  Mikä on arvio mitä 5-10 vuoden aikana tapahtuu Venäjällä?

  Tuhka arvelee että homma menee vain pahemmaksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ukrainan Krimin niemimaan valtaamisen keskeisessä roolissa olivat juurikin Venäjän asevoimien uudet erikoisjoukot, spetznaz-joukot,maahanlaskujoukot sekä merijalkaväki.

   Poista
  2. Tuhka.

   Venäjän talous on nyt enää vain 5% pienempi kuin Saksan ja peräti noin 40% suurempi kuin sekä Ranskan että Britannian. Näillä voimasuhteilla voidaan todeta ettei viimeisen reilun sadan vuoden aikana Venäjän asema Euroopassa ole ainakaan heikentynyt vaikkei siihen kuulu enää Baltia, Suomi, Ukraina eikä edes Valko-Venäjä. Se on tietysti selvää että globaalisti eurooppalaisten maiden painoarvo on laskenut.

   Maailman taloudet IMF mukaan - Venäjä ostovoimaprioriteetin (PPP) mukaan 2017 sijalla 6 . BKT:n mukaan Venäjä sijalla 11 vuonna 2017. Venäjä oli sijalla 12 vuonna 2016 BKT:n mukaan eli bruttokansantuote noussut http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php

   2017 toukokuussa Venäjän kultavarannot ovat 1, 708 tonnia, joka on kuudenneksi eniten koko maailmassa. https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2016/05/26/top-10-countries-with-the-largest-gold-reserves/#1ccc5c4b730a

   2017- Teollisuudessa liikevoitot kasvoivat keskimäärin 9 prosenttia.

   Venäjällä on perustuslain takaama ILMAINEN KOULUTUS kaikille kansalaisille ja 99,4 prosenttia väestöstä on lukutaitoisia. Vuonna 2006 tehdyssä neljäsluokkalaisten luetunymmärtämistaitoa mittaavassa Bostonin yliopiston PIRLS-tutkimuksessa (Progress in International Reading Literacy Study) VENÄJÄ SIJOITTAUTUI ENSIMMÄISEKSI.

   Korkeamman asteen koulutuspaikoista on Venäjällä kova kilpailu. Koulutuksessa on panostettu perinteisesti vahvasti tieteeseen ja teknologiaan, jonka tuloksena Venäjän lääketieteen, matematiikan, luonnontieteen sekä avaruuden ja ilmailun tutkimus on edelleen yleensä KORKEATASOISTA.

   Hallitus jakaa valtion koulutuslaitoksille rahoitukset joko vakiintuneen kiintiösumman tai oppilasmäärän mukaan. Tämän tarkoituksena on taata, että kaikki pätevät oppilaat SAAVAT KOULUTUSPAIKAN.
   Lisäksi opiskelijoille myönnetään pieni STIPENDI ja ILMAINEN ASUMINEN.

   Maailman taloudet IMF mukaan - Venäjä ostovoimaprioriteetin (PPP) mukaan 2017 sijalla 6 . BKT:n mukaan Venäjä sijalla 11 vuonna 2017. Venäjä oli sijalla 12 vuonna 2016 BKT:n mukaan eli bruttokansantuote noussut http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php

   (Bkt 18100$ per capita)

   Poista
 2. Skripalien murhayritys on jälleen kerran osoittanut minkälainen häikäilemätön valehteleva roistovaltio Venäjä on.

  Tässä kooste 20:stä Venäjän valtion medioiden ja viranomaisten levittämistä salaliittoteorioista ja väitteistä totuuden peittämiseksi.


  -Britannia teki sen lietsoakseen Venäjän vastaisia mielialoja (Rossija 1)

  -Ukraina lavasti iskun syyttääkseen Venäjää siitä (Rossija 1)

  -Yhdysvallat teki iskun epävakauttaaakseen maailman (Rossija 1)

  -Theresa May auttoi iskun järjestelyissä koska hän on CIA:n johtaja Gina Haspelin ystävä (Zvezda)

  -Se oli itsemurha yritys (Rossija 1)

  -Se oli yliannostuksesta johtunut vahinko (Ria Novosti)

  -Uhrit altistuivat vahingossa Britannian Porton Downin laboratorion valmistamille myrkyille (Rossija 24 -uutiskanava)

  -Porton Downin laboratorio teki laittoman ihmiskokeen ja valehtelee nyt siitä että eivät valmista Novitshok hermomyrkkyä (Russia Today)

  -Skripalin tuleva anoppi teki iskun (Moskovan Komsomolets:mkru)

  -Terroristit tekivät iskun (Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova)

  -Sijoittaja Bill Browder teki sen.Bill Browder on Venäjällä mustalla listalla paljastettuaan Venäjän taloudellisen ja valtaeliitin laajamittaisen korruption. (Rossija 1)

  -Miehittämätön lennokki teki iskun ( Zvezda & Venäjän puolustusministeriö)

  -Skripal oli kemiallisten aseiden salakuljettaja (Pravda)

  -Länsimaat käyttävät tapausta kääntääkseen huomion pois Venäjän viimeaikaisesta menestyksestä Syyriassa (Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova)

  -Britannia käyttää tapausta kääntääkseen huomion pois Brexitistä (Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, Venäjän YK-lähettiläs, Venäjän Etyjin lähettiläs)

  -Iskun teki opposition kilpailevat voimat heikentääkseen Putinia (Valtiollinen Tv)

  -Venäjä on hävittänyt kaikki Novitshok hermomyrkky varastot (Sputnik )

  -Venäjä ei ole koskaan kehittänyt Novitshok hermomyrkkyä (Interfax)

  -Vain Tsekin tasavallalla, Slovakialla ha Rotsilla on Novitshok hermomyrkkyä. Kaikki kolme valtiota ovat kiistäneet venäläisten väitteet. ( Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova)

  -Ei ole mitään todisteita siitä että myrkky jota käytettiin Skripaleita vastaan olisi ollut Novitshokia. Porton Downin laboratoriolla on vaikeuksia tunnistaa käytettyä myrkkyä (Russia Today)


  https://euvsdisinfo.eu/figure-of-the-week-20/

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Venäläinen valehtelu2. huhtikuuta 2018 klo 21.11

   Vanja on kova kusettamaan. Kuuluisat venäläiset " tuhansien selityksien ministeriöt" ja valtion propagandakoneisto on pistetty suoltamaan tuota sontaa stahanovilaisella tehokkuudella kolmessa vuorossa. Aivan kuten silloin kun ampuivat Ukrainassa lento MH-17 alas!

   Poista
 3. R“Itse näen tässä sen perusteen tulkintaerolle, että demarien kritiikki perustuu idealismiin ja moraaliin, PS:n poliitikkojen esittämät kannat taas ovat ihnhorealistia ja moraalin yhtälöstä poistavia.”

  Useat NATO:a kannattavat nuorkokoomuslaiset (esim. Lepomäki, Rydmann) kuitenkin arvostavat kovin Halla-ahoa. Otaksuttavasti “idealismiin ja moraaliin” ovat perustuneet sekä Atte Kalevan että Ari Pesosen avaukset tai lähestymisyritykset perussuomalaisten puheenjohtajan suuntaan.(1) On selvää, että nämä monokausalistista turpokoulua edustavat tai sitä sympatiseeraavat tulisivat hyvin toimeen PS:n ja sen edustaman “moraalittoman inhorealismin” kanssa, jos vain päälinjoista eli siitä NATO-jäsenyyden hakemisesta päästäisiin yksimielisyyteen.

  Mainitunlaisia turpoilijoita ja halla-aholaisia yhdistää paitsi huntingtonlainen maailmankuva myös moraalinen ekklektismi. Ja missä perussuomalaisille “islam” ja “islamilaiset” ovat se tärkein tai oikeastaan ainoa vakava turvallisuusuhka, monokausalisteille sitä on Venäjä ja venäläiset. Toki, jälkimmäiset näkevät enemmän vaivaa selitellä kuinka he puhuvat nyt Putinin Venäjästä ja Putinin lähipiiristä, mutta loppujen lopuksi heilläkin kaikki sulautuu yhdeksi ja näemme yleistäviä lauseita:”Venäläisillä on totuuden ja val...” jne.

  Lopuksi; Pasila! Soittakaa Taisto Tammen: Juoskaa hevoset juoskaa?


  Asevelisosialidemokraatti


  ___
  (1) Atte Kaleva: http://attekaleva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229630-kysymyksia-jussi-halla-aholle
  Ari Pesonen: http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231616-jussi-halla-aho-olisi-ehka-sopivin-perussuomalaisten-presidenttiehdokkaaksi
  http://aripesonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233451-jussi-halla-aho-on-yhta-paljon-vain-omaa-etua-ajava-kuin-muutkin

  VastaaPoista
 4. Vittu mitä paskaa,tässä mainitaan Irakin myrkkyjen esiletuonti? Katsokaa slideja millä perusteella Venäjä on syyllinen siinnä on vaikka minkalaista esilletuontia: kyberhyökkäys viroon,krimi,georgia,ukraina,usan vaaleihin sekaantuminen,bla,bla,bla. Todistakaa tai pitäkää turbane kiinni hemmetin paranoojakkoja

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Venäläinen valehtelu2. huhtikuuta 2018 klo 20.33

   Pidä sinä itse se jankuttava Kremliinin turpasi kiinni!

   http://hikipedia.info/wiki/Kremliini

   Poista
 5. Rytkyt blokissa viitataan "Krimin valloitukseen", joka on osa satua.

  Krimin kansanäänestys 16.3.2014: on osallistunut 89,5%, eli 1.724.563 äänioikeutettuja henkilöitä, joista 96,6% on äänestänyt liittämisestä Venäjään. Äänestystä seurasi 130 tarkkailijaa.

  Kansanäänestys oli järjestetty Krimin Autonomisen Tasavallan perustuslain 6. artiklan 1. § mukaan. Kansanäänestyksen perusteella Krimin Korkein neuvosto julisti Krimin tasavallan itsenäiseksi. Vasta sen jälkeen Krimin tasavalta on solminut sopimuksen liittämisestä Venäjään. Tämä tieto kaikille niille, jotka väittävät että Venäjä on anneksioinut Krimin.

  Yhdysvaltalainen ajatushautomon Pew Research Centerin tekemässä kyselyssä 91% haastatelluista krimiläisistä piti äänestystä vapaana ja avoimena ja 88% oli sitä mieltä, että Ukrainan hallinnon tulisi hyväksyä tulos. Vastaavaan tulokseen päätyi Yhdysvaltain hallituksen oma tutkimus, jonka mukaan 82,8% krimiläisistä piti vaalien tulosta legitiiminä. Saman tutkimuksen mukaan 73,9% krimiläisistä uskoi elämän muuttuvan paremmaksi Venäjään liittymisen ansiosta, kun vain 5,5% oli päinvastaista mieltä. Vuosi vaalien jälkeen, saksalaisen mielipidemittaustoimiston tekemän tutkimuksen mukaan 93% krimiläisistä oli Venäjään liittymisen kannalla.

  BBC toimittaja Krimillä 1.3.2014
  "Ukraine crisis: Crimea leader appeals to Putin for help."

  Krimin autonomisen alueen alueparlamentin puhemies pyysi venäläisiltä apua Krimin suojelusta Ukrainan länsihallituksen toimia vastaan. Toisin sanoen Mustameren laivastotukikohdan sotilaita, jotka ovat olleet siellä vakituisena.

  http://www.bbc.com/news/world-europe-26397323

  Rytky myös väittää sadussaan, että Venäjällä ei voi ilmaista mielipidettä ja valtamedia hallitsee mediakenttää. Näin ei kuitenkaa ole.

  Venäjällä on 35 500 erilaista sanomalehteä ja kaikkein luetuimpia ovat paikallissanomat.

  Currently, there are 35,500 registered newspapers in Russia.

  Lähde: European Journalism Centre (EJC)

  http://ejc.net/media_landscapes/russia

  Blogi on narratiivisatu täynnä virheitä, kuviteltua ja oletettamuksia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Venäläinen valehtelu2. huhtikuuta 2018 klo 20.25

   "Rytkyt blokissa viitataan "Krimin valloitukseen", joka on osa satua."

   Venäjän Sevastopolin laivastotukikohdasta operoineet erikoisjoukot aloittivat 27.2.2014 sotatoimet Krimin niemimaan miehittämiseksi.

   Erikoisjoukot ensitöikseen valtasivat ja miehittävät Krimin alueparlamentin, pakottivat vanhan hallinnon eroamaan ja valtaan nostettiin Kremlin marionetti mafiamies Sergei Valerjevitš Aksjonov.

   "Krimin autonomisen alueen alueparlamentin puhemies pyysi venäläisiltä apua Krimin suojelusta"

   Ei tämä nyt varsinaisesti ensimmäinen kerta ole kun venäläisten asettama nukkehallinto on pyytänyt asevoimilta apua. Samaa temppua yrittivät jo 1939 Otto Wille Kuusisen ja Terijoen hallituksen kanssa.

   Noin viikossa (27.2.–5.3.2014) venäläiset erikoisjoukot miehittivätkin Krimin ja ottivat hallintaansa alueen kaikki keskeiset Ukrainan puolustusvoimien tukikohdat,satamat ja muut strategiset kohteet.

   Venäläisten asettama laiton Sergei Aksjonovin johtama nukkehallinto alkoi valmistemaan laitonta kansanäänestystä Krimin autonomisen alueen statuksesta. Laiton äänestys järjestettiin miehitysoloissa 16.3.2014 venäläisten sotilaiden valvoessa.

   "Kansanäänestys oli järjestetty Krimin Autonomisen Tasavallan perustuslain 6. artiklan 1. § mukaan. Kansanäänestyksen perusteella Krimin Korkein neuvosto julisti Krimin tasavallan itsenäiseksi."

   Ei ole mitään merkitystä.

   Krimin kansanäänestys oli ennen kaikkea laiton siksi koska se rikkoi Ukrainan perustuslakia. Ukrainan perustuslain mukaan kansanäänestys Krimin niemimaan asemasta olisi pitänyt järjestää koko maassa, niin että kaikki voivat osallistua siihen, eikä pelkästään irti pyrkivällä alueella.

   Kansanäänestyksen järjestäminen olisi ollut yksinomaan Ukrainan valtion (sisäinen)asia eikä venäläisten miehittäjien taikka sen asettaman laittoman alueellisen hallinnon asia.

   "Äänestystä seurasi 130 tarkkailijaa."

   Montako Etyjin virallista tarkkailijaa? Laiton hallinto kutsui Etyjin tarkkailemaan äänestyksen laillisuutta josta Etyj kieltäytyi. Etyj piti äänestystä laittomana ja sen mukaan "Krim ei voi esittää pyyntöä, sillä se ei ole itsenäinen valtio tai alue, vaan kutsun pitäisi tulla Ukrainalta"

   Kaikki 130 tarkkailijaa oli siis Venäjän itse valitsemia tarkkailijoita. Mukaanlukien maanpetturi Johan Bäckman.

   "osallistunut 89,5%, eli 1.724.563 äänioikeutettuja henkilöitä, joista 96,6% on äänestänyt liittämisestä Venäjään."

   Näin toki Kremlin julkaisemien virallisten tuloksien mukaan jotka se perivenäläiseen tietysti valehteli.

   Itse Venäjän presidentin kansalaisyhteiskunta- ja ihmisoikeusneuvoston 21.4.2014 julkaiseman raportin tuloksien mukaan tuohon laittomaan äänestykseen osallistui tosiasiallisesti maksimissaan vain 30% krimiläisistä! Äänestäneistä tuloksien mukaan liittymistä kannatti puolet eli vain 15% krimiläisistä.

   http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/167308-krimin-kansanaanestys-oli-farssi


   Venäjän järjestämä laiton kansanäänestys tuomittiin oikeamielisesti YK:n yleiskokouksessa äänestyksessä melko selvästi.

   169 maasta vain 11 osoittivat tukea Venäjän laittomille toimille. Nekin olivat lähinnä Venäjän tukemia sekä aseistamia diktatuureja ja kolmannen maailman banaanivaltioita kuten Armenia, Valko-Venäjä, Bolivia, Kuuba, Nicaragua, Pohjois-Korea, Sudan, Syyria, Venezuela ja Zimbabwe.

   Poista
  2. Ylen kirjeenvaihtaja Marja Manninen sanoi A-studion raportissa Krimiltä, että Venäjän joukot eivät ole alueella omaehtoisesti vaan kutsuttuna (kuten BBC uutisoi).

   ”Tilanne oli juuri näin, sille ei mahda mitään. Krimillä suurin osa ihmisistä oli Venäjään liittymisen kannalla. .. Heidän mielestään liitos Venäjään oli parempi ratkaisu kuin pysyminen osana Ukrainaa. ”.

   ”Mutta kyllä minä sen huomasin, että näin ei saa Suomessa kertoa.”

   Lähde: Journalisti

   http://www.journalisti.fi/artikkelit/2014/12/virallisen-totuuden-vlttelijt/   No entä uskotko USA:n liittovaltion virastoa nimeltä BBG jonka johtokunnassa istui tuolloin John Kerry. He tutkivat kesäkuussa 2014 mitä Krimin asukkaiden kanta oli. 82,2% asukkaista kannatti itsenäisyyttä ja liittymistä Venäjään.

   Tutkimuksen voit ladata suoraan USA:n liittovaltion palvelimelta:

   http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/06/Ukraine-slide-deck.pdf

   Kysynkin tuottaako USA sinusta Venäjän propagandaa?

   Poista
  3. Tarkastellaan hieman kuka aloitti sodan:
   Itä-Ukrainassa sodan aloitti Ukrainan vaaleilla valitsematon vt-presidentti, näin muistutuksena jos tuntuu siltä että sota siellä olisi alkanut siitä että sinne olisi joku muut kuin Ukraina hyökännyt:

   IS 14.4.2014:

   "Ukrainan presidentin Oleksandr Turtshynovin mukaan terrorismin vastainen operaatio kapinallisia vastaan aloitetaan ja Donbassin alue vakautetaan."

   https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000742184.html


   Oletko katsonut mitä se kansainvälinen laki sanoo?

   “YK:n Kansainvälinen oikeus on YK:n peruskirjan 1. artiklan 2. kohdan nojalla hyväksynyt tämän ja todennut 22. heinäkuuta 2010 antamassaan päätöksessä kirjaimellisesti seuraavaa:

   "Turvallisuusneuvoston käytännöstä ei ole johdettavissa minkäänlaista yleistä kieltoa yksipuoliselle itsenäisyysjulistamiselle Yleinen kansainvälinen oikeus ei sisällä mitään sovellettavaa kieltoa itsenäisyyden julistamiselle.

   Entä väite että se olisi Ukrainan lain vastainen?

   USA:n samaiselle Kansainväliselle oikeudelle Kosovo-kuulemisten yhteydessä 17. huhtikuuta 2009 esittämästä kirjallisesta muistiosta:

   "Itsenäisyysjulistukset saattavat olla sisäisen lainsäädännön vastaisia, ja näin usein tapahtuukin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kansainvälistä oikeutta olisi rikottu."

   Vain viisi vuotta aiemmin USA ei nähnyt ongelmaa kun kyse oli Kosovosta, jonka se saisi etupiiriinsä ja maahan tukikohdat.

   Mutta kun Krimillä saajana ei ollutkaan USA niin täysin sama asia kääntyiskin sitten 180 astetta. Kansainvälistä lakia ei voi näin käännellä aian oman edun suuntaan.

   Siksi Kosovo, Viro, Latvia, Liettua ja Suomi 1917 yksipuolisesti itsenäiseksi julistautumalla tulivat itsenäisiksi.

   Ps. Lähteenäsi käyttämän blokkarin lähteet kannattaa tarkistaa.

   Moscow Times on länsipropakandaa julkaiseva brittiomisteinen lehti, jonka omistuksesta 30% on
   Sanoma (mm HS, IS) joka on 33% omistajana, joka taas on "suomalainen Venäjän vastainen propagandaa edustava mediaryhmä. Sanoma Group tunnetaan Venäjän vastaisesta uutisoinnista ja vaatimuksista talouspakotteiden lisäämiseksi ja sodasta Venäjää vastaan."

   Poista
  4. Venäläinen valehtelu3. huhtikuuta 2018 klo 5.24

   "Tarkastellaan hieman kuka aloitti sodan:"

   Sodan Ukrainaa vastaan aloitti Venäjä 27.2.2014 erikoisoperaatiolla joka johti Krimin niemimaan miehittämiseen ja laittomaan liittämiseen Venäjään.

   Itä-Ukrainassa kapinan ja taistelut lietsoivat käyntiin Venäjältä rajan yli yli tulleet Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n eversti Igor Strelkovin komentamat erikoistoimintajoukot kuten hän itsekin myönsi venäläisen Zavtra-lehden haastattelussa vuoden 2014 lopulla.

   Tämä toki oli selvää jo keväällä 2014 kaikille valistuneimmille Ukrainan tilanteen seuraajille jotka tunnistivat uutiskuvista Itä-Ukrainassa hallintorakennukset vallanneet "separatistit" raskaasti varustelluiksi venäläisiksi Spetsnaz erikoisjoukkojen taistelijoiksi.

   "Igor Strelkov venäläismediassa: Olen vastuussa Itä-Ukrainan sodasta"

   https://yle.fi/uutiset/3-7644082


   "Ukrainan presidentin Oleksandr Turtshynovin mukaan terrorismin vastainen operaatio kapinallisia vastaan aloitetaan ja Donbassin alue vakautetaan"

   Juuri näin.

   Ukrainan hallituksella on YK:n peruskirjan 51 artiklan mukainen oikeus (ja velvoite) itsepuolustukseen ja kaikkia voimakeinoja käyttäen häätää Venäjän asevoimat, kukistaa kapina ja palauttaa järjestys sekä turvallisuus alueelleen.


   "He tutkivat kesäkuussa 2014 mitä Krimin asukkaiden kanta oli. 82,2% asukkaista kannatti itsenäisyyttä ja liittymistä Venäjään."

   Ei ole paljoakaan väliä mikä se lopullinen kannatus tuossa äänestyksessä oli. Sillä se oli laiton äänestys.

   Poista
  5. Läntinen piilodiktatuuri yritti vetää Venäjän kuluttavaan sotaan käyttämällä Ukrainaa proxy-armeijana aivan kuten yrittivät jo Georgiassa. Kaikki maksimaallisen ärsyttävät ja raa'at keinot käytettiin. Tässä valossa Itä-Ukrainan kapinan starttimoottori saattoi olla hyvinkin kytketty läntisiin voimakaapeleihin. Homma alkoi mennä pieleen kun Ukrainan vakinainen armeija ei suostunut operoimaan oman maan kansalaisia vastaan. Ratkaisuksi pikakoulutettiin maidanilla rettelöineitä huligaaneja, jotka myöhemmin opittin tuntemaan Bandera/nazi/rankaisupatalijoonina jotka operoivat eri juutalaisoligarkkien rahoittamina.

   Poista
  6. Kansainvälinen oikeus8. huhtikuuta 2018 klo 13.36

   Heh. On näillä Putin Jugendin trolleilla pokkaa tulla jeesustelemaan Yk:n peruskirjasta sillä juuri sitähän Venäjä tosiasiallisesti itse rikkoi kun valtasi Krimin niemimaan voimakeinoja käyttäen.

   Yk:n peruskirjan 2.artiklan kappale 4 mukaan:

   "Kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan.."

   Krimin valtaamalla ja aloittaessaan sotatoimet Itä-Ukrainassa Venäjä rikkoi YK:n peruskirjan lisäksi myös allekirjoittamiaan Etykin Helsingin 1975 päätösasiakirjaa sekä vuoden 1994 Budapestin sopimusta joidenka perusteella Venäjä on sitoutunut voimankäytöstä ja sillä uhkaamisesta pidättäytymisellä ja kunnioittamaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta.

   On aivan selvää että Putinin Venäjä pyrkii näillä rikollisilla toimillaan horjuttamaan kansainvälistä järjestystä, eikä siten välitä Yk:n taikka Etyjin vaatimuksista noudattaa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Länsimaiden asettamilla poliittisilla ja taloudellisilla pakotteilla ei kyllä näytä olleen vaikutusta.

   Poista
  7. Venäjää pitää juuri ja juuri aisoissa ainoastaan tarpeeksi kova Yhdysvaltain ja sen liittolaisten NATO-maiden yhteinen sotilaallinen suorituskyky ja pelote.

   Poista
 6. Tekstinkirjoittajan lähtökohtien ollessa "Venäjä paha, länsi hyvä" muodostuu tällainen lässähtänyt tekstikokonaisuus jossa ei ole päätä ei häntää. Lännen nimeäminen demokratiaksi (onko EU demokratia?) ja Venäjän diktatuuriksi, johtaa erilaisiin paradokseihin, hypoteeseihin ja mielikuvaverifioimisiin.

  Valtavan pitkä teksti heittää olettamuksia kuin lättyjä pannulta ilmaan, mutta ei piittaa vaikka ne lätsähtelevät maahan, koska lukijan huomio on saatu ja seuraavaksi jo hypätään uuteen aiheeseen. Epälooginen kokonaisuus taatusti puistuttaa varsinkin niitä ihmisiä joille rauha on sotakukkoilua tärkeämpää.

  Irakin tapahtumien jälkeen lännessä on tehty sarja mokia. Libya, Syyria, Jemen, Ukraina nyt mainitakseni. Kaikkia näitä mokia yhdistää väärä tiedustelutieto ja epäonnistunut poliittinen päätöksenteko virheellisten lähtötietojen johdosta. Mikä ihan oikeasti saa sinut Rysky kuvittelemaan, että tällä kertaa tieto perustuu harhan sijaan totuuteen? Tokihan nokkiva sokea kanakin jyvän löytää, mutta lännen tiedustelu nokkii tarkoituksella valheita totuuksien sijaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "väärä tiedustelutieto ja epäonnistunut poliittinen päätöksenteko"

   Tämä ei pidä paikkaansa. Noihin maihin pitikin hyökätä ja tiedustelun tehtävä oli hankkia mikä tahansa tekosyy hyökkäysten aloittamiseksi. Kaikki meni siis niin kuin pitkin. Tony Blairit yms. saivat villaiset Chilcot raportit niskaansa mutta todellinen valta säilyi koskemattomana.

   Poista
  2. Kovin on suuria sanoja siitä, miten olen väärässä, mutta ei yhtään esiemrkkiä vääristä faktoista tai virheellisistä johtopäätöksistä.
   Itse asiassa teksti arvottaa hyvin vähän sitä mikä Venäjä, vain kuvaa tapahtumia ja esittää niiden pohjalta näkemyksiä perusteluineen.
   Aina tämä sama ulina, että minä olen väärässä, mutta sitä konkreettista osoitusta ei ikinä löydy.
   Itse asiassa erääseen tekstiin jäi jokin aika sitten asiavirhe, mutta kukaan ei sitä edes huomannut. Itse sisältöön se virhe ei vaikuttanut, mutta olipahan nolo juttu kuitenkin.

   Poista
  3. #tirsk Oikein osaa sanoa elääkö Rysky aidosti kuplassaan vai onko tahallista propagointia.

   Poista
 7. Reilu kymmenen vuotta taaksepäin Venäjällä oli hyväksyttynä eräänlainen tulevaisuuden tiekartta, joka pohjautui siihen ajatukseen, että Venäjästä tehdään keinoja kaihtamatta energiasupervalta lähialueillaan.
  Surkov piti 2006 Venäjällä laajalti levitetyn puheen, jossa suunnitelmaa esiteltiin. Venäjä voisi ratkaista kehitysongelmiaan imemällä Euroopasta varallisuutta energiatoimituksia vastaan. Suunnitelma ei rajautunut yksinomaan öljyyn ja kaasuun vaan mukana oli (ja on)
  luonnollisesti myös atomivoima. Putinin agressiivinen Münchenin puhe vuonna 2007 perustui Surkovin esittämiin ajatuksiin mutta vei niitä eteenpäi niin, että jatkossa aserajoitusten ehdoksi asetettaisin kaksinapainen maailma. Länsi tuli jakaa kahtia toisaalta atlanttiseen ja toisaalta euraasialaiseen osaan. USA ja Nato hallitsisi atlanttista ja Venäjä euraasialaista aluetta.

  Venäjän suuri suunnitelma oli riittävän yksinkertainen onnistuakseen. Sen toteutus perustui Venäjän häikäilemättömyyteen etujensa ajamisessa.
  EU on tiukasti sääntöpohjainen yhteisö ja sen on vaikea reagoida nopeasti sääntöjen rikkomiseen.
  Suunnitelma olisi voinut onnistua. Osittain onnistuikin, mutta ei riittävästi.

  Surkovin hieno suunnitelma kaatui Putinin vauhtisokeuteen Ukrainassa vuonna 2014. Krimin laiton anneksointi ja Donbassin kriisi lopulta herättivät EU:n ja USA:n. Venäjälle tehtiin nopeasti selväksi, että Krimin takia
  ei aloiteta uutta maailmansotaa mutta laiton anneksointi tulee maksamaan Venäjälle paljon enemmän kuin sillä on varaa. Putin vastasi bluffilla. Jos energia ei kelpaa myymme sen Kiinaan. Bluffiin ei uskottu. Kaasu- ja öljyputket Kiinaan ovat edelleen rakentamatta.
  Kiina ei niitä rahoita eikä Venäjällä ole enää rahaa rakentaa putkia omin avuin.

  Venäjän suunnitelma energiasupervallasta on siis ainakin toistaiseksi kaatunut. Nouseeko se joskus uudestaan, sitä emme tiedä. Venäjä on tänään kuin ikkunalaudalle unohtunut kaktus, joka kuihtuu hitaasti mutta sen piikit ovat yhä terävät. Piikkien käyttäminen (vrt. Salisbury jne.) on kuitenkin enää pelkkää kiusantekoa.
  Se johtaa Venäjän potkimiseen yhä pidemmälle marginaaliin, ulos kansainvälisestä yhteistyöstä.
  Venäjän on vielä opittava, että menestyminen vaatii yhteispeliä, yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja niiden noudattamista.Putin ei tätä opi koskaan, eikä Putinin seuraajakaan, joka aikanaan tulee samasta FSB-pajasta.

  Edessä on pitkä huono aika.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä kommentti, näin se menee, valitettavasti.

   Poista
  2. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
 8. Onpas tänne koottu pitkä lista Venjää mustamaalavaa tekstiä ja siitä innostuneet mielisairaat kommentaattoritkin ilmestyneet jostain. Tainnut Brittien Novichok-satu levitä käsiin, eikä kukaan usko enää teitä. Viimeiset epätoivoiset punakilpien propaganda-Riitaojat kyhjöttää täällä Ryskyn juoksuhaudoissa.

  Ennen kuin voi etsiä syyllistä, pitäisi tietää mikä rikos on tapahtunut. Skripalin kohdalla mikään ei osoita, että mitään oikeaa myrkkyä olisi edes käytetty. Paljon helpompaa ja turvallisempaa on vain näytellä koko informaatio-operaatio.

  VastaaPoista
 9. Tuollaisen toheloinnin toteuttaja ei voi olla mikään Venäjän toksikologisen koulutuksen saanut ammattilainen,nimittäin sellainen osasto on ollut heillä jo pitkään FSBn edeltäjän Kgb n ja sen edltäjöiden perustamana.
  Suurin indressi läntisten ns arvoyhteisön ja Venäjän välien pilaamiselle on Ukrainan äärinationalisteilla,joiden suurin toive on saada läntiset tahot voimakaammin osallistumaan puolestaan Ukrainan sisällisotaan.
  Teon suoranainen amatörimäisyys kertoo myös,minkälaiset tumpelot olivat asialla.
  Iso-Britannialla on puolestaan aivan omat tarpeensa käyttää hyväkseen väitettyä myrkkyiskua,ensiksikin hallitus maassa on peräti huojuvainen,voi romahtaa millointahansa sisäisiin ristiriitoihin.
  Venäjä on puolestaan aivan sopiva vihamielisen käytöksen kohde,jolle hallitus voi turvallisin mielin julmistella,ei ole sitä vaaraa, mitä tapahtui Argentiinan kanssa,mei ei voisi voittaa pikku sotaansa Venäjää vastaan,kuten esikuvansa rautarouva.
  Venäjälle puolestaan on myös sopivaa nokitella brittien kanssa, koska se venäläisvastaisuuden aalto, mikä länsimaissa leviää, kulovalkean tavoin on omiaan karkoittamaan epämukavuusalueelle joutuvia,venäjän kansalaisia kotimaahansa.
  Presidenttiehdokas Boris Titov kävi ennen vaaleja Londongradissa houkuttelemassa kotimaahansa palaavia,hän sai mukaansa kymmenen oligarkkia,joilla oli epäselvyyksiä lähinnä venäjän ilkeämielisen verottajan kanssa.

  Tom Packalen on mielestäni nykyisen eduskunnan tervejärkisimpiä kansanedustajia,hän ei mene mukaa yleisen vallitsevan totuuden hysteriaan,vaan katselee maailmaa kylmänjärjen ja rautaisen polisin ammattitaidon kautta.
  Kuten Väyrynen sanoo luomansa käsitteen länsiuomettunut kautta,maamme valtavirta on juuri nyt siinä aivopestyssä asennossa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. on se hyvä että joku jaksaa näille Putinin kk- palkkalaisille vastailla paljonkohan maksetaan jos minäkin alkaisin. Kerrotko ?

   Poista
  2. Jospa jokin maksaisikin,sehän olisi markkinataloutta,valitettavasti me täällä netissä itsekukin toimimme kommunististen periatteiden mukaan, eli tuotamme tekstiä, aivan ilmaiseksi.
   Markshan ennusti tämän ajan tulevsn, jolloin ihmiset suostuvat tekemään työtä, pelkästä intohimosta,ilman kapitalistisen palkkaorjuuden kahleita.

   Poista
  3. Venäläinen valehtelu8. huhtikuuta 2018 klo 9.09

   "me täällä netissä itsekukin toimimme kommunististen periatteiden mukaan, eli tuotamme tekstiä, aivan ilmaiseksi."

   Neuvostoliittoa johtanut kommariroisto Lenin kutsuikin jo aikoinaan edeltäjiänne osuvasti hyödyllisiksi idiooteiksi.

   Poista
  4. Siitä olemme yhtämieltä,kuten myös Venäjän nykyinen elitti,että Lenin oli rikollinen,tosin sivistynyt sellainen,verrattuna Staliniin,joka oli rikollinen nero.
   Jos vallankumousta ja sitä seurannutta bolshvikki kaappausta ei olisi tapahtunut,suomalainen porvaristo ei olisi missään nimessä irtautumaan venäjän yhteydestä,tuo haave itsenäisyydestä oli vain,pienen lähinnä sosialistien tuottama haave.

   Poista
 10. Onpa tänne kerääntynyt taas melkoinen joukko Putinin trolleja kommentoimaan. No, ovatpahan poissa muusta pahanteosta :)

  Itse pidän Salisburyn iskua malesialaisen matkustajakoneen pudottamiseen verrattavana taitekohtana. Tuolloin länsi tiukensi selvästi linjaansa Venäjän suhteen ja nyt on käymässä samoin.

  Ja tarkoitan todellakin käymässä, sillä diplomaattien karkoitukset eivät ole Salisburyn ainoa tai edes merkittävin seuraus.

  Lännessa on aloitettu jo hieman aiemmin toimenpiteitä joiden tarkoitus on kehittää keinot ja menetelmät vastata Venäjän (ja eräiden muiden maiden, ml. Iran, Pohjois-Korea) häiriköintiin niin verkossa kuin reaalimaailmassakin. Salisburyn iskun seurauksena tämä työ on nostettu tausta-ajosta prioriteetiksi.

  Ajateltu vastatoimien keinovalikoima on todella laaja ja perusajatus on, että vastatoimien täytyy pienentää Venäjän häiriköinnistä saamaa hyötyä sekä lisätä häiriköinnin kustannukset suuremmaksi kuin siitä saatu hyöty.

  Koska lännessä toimitaan kuten oikeusvaltioissa toimitaan, vastatoimia ei kyhätä kasaan impulsiivisesti vaan tarkkaan harkiten. Siksi prosessi vie enemmän aikaa kuin kärsimättömimmät toivoisivat. Mutta kone on polkaistu käyntiin, eikä sitä sammuteta ennen kuin homma on hoidettu.

  Ehkä joudumme sietämään Venäjän häiriköintiä vielä vuosia, mutta sen mahdollisuudet öykkäröintiin käyvät jatkossa koko ajan pienemmäksi.

  BTW, aseveli, en kaipaa höpötystäsi kommenttini jatkoksi.

  -EV

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jäi äskeisestä kommentista pois tärkeä pointti.

   Ehkä merkittävin lännessä tapahtunut muutos on ajattelutavassa. Aiemmin Venäjän toimiin reagointia rajoitti eskalaatioriski. Uskottiin - haluttiin uskoa - että minimaalinen reagointi ja järjen puhuminen auttaisi. Tämän Salisbury muutti.

   Nyt lännessä ajatellaan, että reagoimattomuus eskaloi Venäjän ja lännen välejä aivan varmasti ja luultavasti enemmän, kuin oikein mitoitetut ja tarkkaan harkitut vastatoimet. Eskalaatioriski on nyt hyväksyttävä hinta siitä, että Venäjän häiriköinti saadaan kuriin.

   Eivät lännessä toki kaikki näin ajattele. Mutta ne tahot joilla on tässä asiassa merkitystä ajattelevat näin. Jokainen voi itse päätellä mistä tahoista puhun.


   Poista
  2. MH-17 iskulla länsi, kuka sitä ikinä johtaakin, sai käännettyä yleisen mielipiteen hetkeksi, jotta Venäjän kehitystä hidastavat pakotteet saatiin runnottua läpi. Loppullisia tutkimustuloksia ei tuosta tapauksesta saada koskaan.

   Salisburyn tapahtuma on siis mielestäsi saman etupiirin lavastama ja sen tarkoitus on edelleen vahingoittaa Venäjän kehitystä lisää. Toimintamalli edustaa Amerikanjuutalaisten julistamaa PNAC-doctriinia estää minkään valtapiirin nousu uhkaamaan dollaripohjaista yksinapaista maailmanvaltaa.

   Ennätys pitkä Ryskyn teksti ja ennätys laaja aputrollien ilmestyminen tänne kommenttilohokoon osoittaa millä laajuudella Brittien informaatiosodan joukot ovat mobilisoituna.

   Vetämällä Persia ja Korea mukaan tähän yhtälöön yhtä perättömillä syytöksillä vain vahvistaa juutalaisen keskuspankkikartellin olevan sotarumpujen takana. Ja samoilla EKP:stä lunastetuila rumpupalikoilla Suomenkin vasalli karkoittelee naapurin diplomaatteja huhupuheiden varassa.

   Poista
  3. Venäläinen valehtelu8. huhtikuuta 2018 klo 9.00

   "MH-17 iskulla länsi, kuka sitä ikinä johtaakin, sai käännettyä yleisen mielipiteen hetkeksi, jotta Venäjän kehitystä hidastavat pakotteet saatiin runnottua läpi."

   Höpö höpö. Yhdysvallat ja EU asettivat Venäjälle taloudelliset pakotteet jo aikaisemmin keväällä 2014 koska Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan.

   "Loppullisia tutkimustuloksia ei tuosta tapauksesta saada koskaan."

   Rikostutkinta on siinä vaiheessa että tutkintaa suorittavalla kansainvälisellä JIT-tutkimusryhmällä on tiedossa jo iskusta vastuussa olevien nimet ja syytteet tullaan nostamaan pian.

   Syytteen tulevat saamaan mm. Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n eversti Igor"Strelkov" Girkin , Venäjän GRU-sotilastiedustelun upseeri Sergei"Khmuryi" Dubinski ja laitonta Luhanskin kansantasavaltaa johtanut Igor Plotniski.

   Tässähän ei mitään uutta ole sillä syyllinen itse julisti sosiaalisessa medioissa 17.7.2014 onnistunutta alasammuntaa !

   http://metro.co.uk/2014/07/17/mh17-first-pictures-emerge-of-malaysia-airlines-crash-site-as-rebel-commander-claims-responsibility-4802053/

   Poista
  4. Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.

   Poista
  5. Höpö, lisäksi Israeliksi kutsuttu terroristileiri Palestiinassa osasi aloittaa Gazan vastaiset pommitukset ja maahyökkäyksen samalla minuutilla kuin MH-17 tippui. Globaali mediakartelli piti huolen, että MH-17 pysyi pääuutisena, eikä palestiinalaisten teurastaminen päässyt liikoja huonontamaan Israelin mainetta.

   Pakotteita Ukrainan kriisissä asetettiin useassa vaiheessa, myös heti MH-17 jälkeen.

   Poista
  6. Venäläinen valehtelu9. huhtikuuta 2018 klo 19.05

   Niin käy kun Venäjältä tuodulla ja venäläisten sotilaiden operoimalla BUK-M1 ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä ammutaan reittilentokone alas murhaten samalla muutama sata siviiliä! Aivan oikein ja venäläiselle aggressorille lisää pakotteita.

   Poista
  7. Ohjuksesta ei ole suoria todisteita. On vain huonolaatuisia kuvia ohjusvaunusta, joita on väitetysti löydetty sosiaalisesta mediasta. Joku toinen organisaatio on voinut hyvinkin väärentää ja asettaa kuvat löydettäväksi. MH-17 matkustajista puolet läpikäytynä ei vielä löytynyt yhtään todellista henkilöä, jolla olisi ollut mainintoja matkustamisesta somessa tai jälkikäteen kaveripiirissä suruvalitteluja kuoleman johdosta. Sen sijaa Hollannin mediasta löytyy uutisia poikkeukellisesta määrästä hävinneistä tai vaihtuneista ruumiista vähän ennen lentokoneen pudotusta. Erikoisinta on, että Malesia piti pakottaa mukaan tutkinaryhmään ja myös päävastuu tutkimuksista jäi Hollantiin. Ei vaikutanut sille, että Malesia olisi menettänyt yhtään konetta.

   Poista
 11. Kävimpä torstaina tamperetalossa kuuntelemassa ryskyä ja muita alustajoita,aiheena venäjäkuva maailmalla,järjestäjänä jotenin asko ehoon linkittyvä idänkauppaan keskittyvä taho.
  Sali oli yllättäen puolittain täynnä,eri-ikäistä ja eri taustaista kuulijaa.
  Rysky teki itseeni yllättävän positiivisen vaikutelman, poissa oli pahin täällä ilmenevä ryssäviha,ainoastaan Putinia kohtaan oli jotenkin agresioita ,tosin piilevästi pinnanalla.
  Suomen Pankista Laura Solanko oli mielestäni sanomaltaan selkein ja antoisin,hän korosti täälläkin yleisesti odotetun venäjän yleisen romahtamisen viivästyvän,sekä totesi maan valutta ja kulta varantojen olevan juuri nyt maailman yksi suuremmista.
  Yleisöstä,jokin savolaistaustainen juntti, esitti kysymyksen Solagolle Venäjän keskuspanjohtajan Nabulinan taustasta,ansioista,sekä mahdollisesta tulevasta pääministerin pestistä. Solangon vastaus kuului,että toki Nabuliinalla on suuret ansiot venäjän keskuspankin johdossa,sekä maan taloudellisen vakauden säilyttämisessä,mutta ei suostuisi paljastamaan mahdollista pääministeriyttä, vaikka tietäisikin.

  Markku Kangaspuro kummasteli Venäjän henkistä jämähtämistä 1800 luvun arvoihin ja asenteisiin,hän totesi myös maan asenneilaston olevan välinpitämätöntä ulkopuoliselle arvostelulle,itselleni tuli vain mieleen, eikös silloin voida puhua vahvasta kansallisesta itsetunnosta.
  Kangaspuro totesi myös liikennevalvonnan uudistuksen tuottamasta venäläisten reaktiosta,he kokevat uuden systeemin, millä vähennetään poliisien lahjottavuutta huonommaksi ja vähemmän joustavaksi, kuin aikaisempaa maantapaa,jolloin liikennevalvonnassa oli käytössä vapaa markkinatalous,kieltämättä koruptoivine käytäntöineen.

  Tilaisuus päättyi coktailtilaisuuteen,jossa oli tarjolla herkkuja moneen makuun, sekä myös suun kostuketta,valitettavasti tieliikennelainsäädäntö rajoitti nestemäisten tarjoiluiden maistelua,mutta pöydän tarjoamiset korvasi sen osittain,kieltämättä vähän harmitti,etten tullut tilaisuuteen julkisilla.
  Keskustelut tilaisuuden jälkeen oli antoisia,tuli keskulteltua parinkin tohtoritason idänkaupan toimijan kanssa,toinen vaikutti erittäin skarpilta nuorelta neidolta,joten tulevaisuutemme kaupallisessa idän kanssa tehtävässä yhteistyössä vaikuttaa turvatulta.

  VastaaPoista
 12. Tilaisuudessa todettiin yleisenä toteamuksena, että venäjä ei välitä mitä siitä ulkopuolella ajatellaan,on tehty tutkimus, missä kansalaisilta kysytään, tulisikko maan olla mieluummin vauras pohjoimaisen hyvinvointivaltion kaltainen,vai voimakas,arvaamaton ulkoisesti pelottava,viimeksi mainittu oli ollut selvästi suositumpi vaihtoehto,eli se pelonsekainen hysteria, jota lännessä lietsotaan on juuri sitä mitä veneäjän johto tahtookin ulkoisten tahojen suhtautuvankin maahansa vastemielisesti. Kierosti aatellen,jos te russofoobikot muuttuisitte russorakastajiksi,se olisi pahinta, mitä Putin ja kumppanit voisi kuvitella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meillä täällä lännessä on tapana pilkun jälkeen napauttaa välilyönti, pisteen jälkeen kaksi.
   Näin saapi kirjoittajan mahdollisesta asiasta paremmin selvää!

   Poista
  2. Kiitos tiedosta,,,.....

   Poista
  3. Anonyymi taitaa olla ihan saatanan kaukana lännessä, jos pisteen jälkeen tulee kaksi välilyöntiä.

   Poista
  4. Kun matkaa riittävän pitkälle länteen,tulee itä vastaan.
   Idällä ei ole tulevina vuosina mitään vaikeutta jatkaa olemistaan itänä,sillä on manterelliset markkinat,sekä ennenkkaikkea sitkeä kärsimisen taidon oppinut väestö,mitä ei hyvinvointi ole päässyt pilaamaan,kuin pienen vähemmistön osalta.

   Poista
 13. Juutalaispaskat pommitti taas Syyriaa, eikä palestiinalaisten ruumiitkaan ole vielä jäähtyneet.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. israel sentään iski syyriassa sotilaskohteeseen. Assadille siviilit ovat vapaata riistaa eikä hän piittaa kemiallisten aseiden käyttökielloista.

   Palestiinalaisraukat ne jaksaa vetää eurooppalaisia nenästä kerta toisensa jälkeen. Kysynpä vaan, jos Suomeen kohdistuis samanlaista terroria ja "rauhanomaista" mellakointia, kuinka kärsivällisesti katsoisit vierestä reagoimatta mitenkään?

   Poista
  2. Venäläinen valehtelu9. huhtikuuta 2018 klo 19.02

   Israelin ilmavoimat ovatkin kenties maailman ammattitaitoisimmat ja parhaat. Ennen tätä viimeöistä syyrialaisen T-4 lentotukikohdan pommittamista, IAF:n hävittäjät ja rynnäkköhävittäjät tuhosivat massiivissa kostoiskuissa arviolta puolet Syyrian diktaattori Al-Assadin nykyisestä ilmapuolustusjärjestelmästä.

   Poista
  3. Kaasuiskut Syyriassa ovat olleet yksi toisensa perään lavastettuja huijauksia, propakagandaa kansan suosiosta nauttivaa presidentti Assadia vastaan.

   Amerikkalaiset ovat keskittäneet joukkoja Syyrian ympärille, Venäjän diplomaatteja häädettiin Britannian kaasuiskuhuijauksen avulla ja seuraavalla kaasuiskulla haettiin oikeutusta Syyrian pommituksiin. Israelin 8 ohjuksen isku testasi ilmapuolustusjärjestelmän sijainteja, valmiutta ja torjuntatehoa. Trump lupasi päätöksen lisäiskuista vuorokauden sisään. Yleensä se on tarkoittanut heti seuraavana yönä.

   Poista
  4. Mitenkäs tämä Israelin hyökkäys Syyrian sotilaskohdetta vastaan vertautuu vakavuudessaan Krimiläisten äänestykseen liittymisestä Venäjään?

   UIUIJIUJIUJIuiii... natrollit valittaa.

   Poista
  5. Yk:n peruskirjan 2.artiklan kappale 4 mukaan:

   "Kaikkien jäsenten on pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan.."

   Poista
 14. Nyt ei maailmassa ole mitkään lait voimassa, on alkamassa totaalisen sodan aikakausi, johon liberaali länsi ei ole mitenkään valmistautunut,hienot asejärjestelmät eivät mitenkään tule turvaamaan,siinä kaaoksessa mitä nyt on tulossa.
  Yhdysvallat ei kykene turvaamaan kaikkien tukea tarvitsevien tarpeita,vaan he joilla on riittävästi maksykykyä pääsevät suojaan.
  Venäjä on viellä onnekseen kehitysmaa,siellä llaan totuttu niukkaan ravintoon,autotkin siellä käyvät häkäpöntöillä,kuivaa pilkettä riittää liiterissä.
  Moskovan ja Pietarin puistot muuttuvat hetkessä kaalimaiksi,niiden ja porkkananvoimalla seuraava talvi menee piereskellessä.

  VastaaPoista
 15. Mitäs tämä blogi nyt ajattelee kun US, UK ja Ranska uhkaa maailmansodalla täysin tekaistun kaasutarinan avulla?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Venäläinen valehtelu11. huhtikuuta 2018 klo 18.21

   On aika antaa diktaattori Assadille ja venäläisille opetus ja aloittaa pommitukset.

   Poista
  2. Murhaan yllyttäminen on rikos. Uuden tiedustelulain aikana sut haettaisiin jo aamuyöllä putkaan.

   Poista
 16. Putin trollit ovat tässäkin kommenttiosiossa levitelleet Venäjän valheita Salisburyn kaasuiskusta.

  No, nyt on sitten saatu puolueeton vahvistus sille, että Brittien julkaisemat tiedot hermomyrkystä pitivät paikkansa.

  Kemiallisten aseiden kieltosopimusta valvovan järjestön (OPCW) mukaan:

  "The results of analysis by the OPCW designated laboratories of environmental and biomedical samples collected by the OPCW team CONFIRM THE FINDINGS OF THE UNITED KINGDOM relating to the IDENTITY OF THE TOXIC CHEMICAL that was used in Salisbury and severely injured three people."

  Lainaus on järjestön virallisen raportin tiivistelmästä (itse raportti ei ole julkinen, vaan se on toimitettu kaikkien kieltosopimuksen allekirjoittajavaltioiden hallituksille).

  OPCW siis vahvistaa, että BRITANNIAN esittämät tiedot hermomyrkystä pitävät paikkansa.
  Tiivistelmä toteaa myös, että:

  "The TAV team notes that the toxic chemical was of high purity. The latter is concluded from the almost complete absence of impurities"

  Eli käytetty hermomyrkky oli erittäin puhdasta. Tämä sulkee pois trollien teoriat kellarilabrassa tuotetusta myrkystä.

  Veikkaanpa, että itse raportti vahvistaa myös myrkyn alkuperän.

  Tässä vielä linkki raportin tiivistelmään:
  https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/S_series/2018/en/s-1612-2018_e_.pdf

  VastaaPoista
 17. Älä valehtele, OPCW vahvistaa vain, että myrkyllinen kemikaali on löytynyt tutkitusta näytteestä. Onko aine sama, joka on ollut julkisuudessa, ei oteta kantaa ollenkaan, eikä sitä, kuuluuko aine hermomyrkkyjen luokkaan. Johdannossa päin vastoin todetaan: "allegedly a nerve agent". Eli OPCW vahvistaa, että puheet hermomyrkystä olivat ja pysyvät keksittyinä.

  Lisäksi kuvallisten hekilöllisyystodistusten väärentäminen tämä mittaluokan lavastusta varten on helppoa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "OPCW team CONFIRM THE FINDINGS OF THE UNITED KINGDOM relating to the IDENTITY OF THE TOXIC CHEMICAL that was used in Salisbury and severely injured three people"

   Suomennettuna: "OPCW:n tiimi vahvistaa Yhdistyneiden Kuningaskuntien löydökset liittyen Salisburyssa käytettyyn, kolmelle henkilölle vakavia vammoja aiheuttaneen myrkyllisen kemikaalin tunnistamiseen."

   Raportin tiivistelmässä sanotaan myös, että kemikaalin nimi ja kemiallinen kaava sisältyvät varsinaiseen raporttiin joka on annettu järjestön allekirjoittajamaiden hallituksille.

   OPCW kuitenkin vahvistaa Britannian löydökset, joten kyse on novitshok hermomyrkystä. Ellei näin olisi, he eivät vahvistaisi Britannian julkisuuteen antamia tietoja.

   Mikään määrä Venäjän disinformaatiota ja propagandaa ei tätä muuksi muuta. Kypsy siihen.

   Poista
  2. Koko juttu on disinformaatiota alusta alkaen. Tilaustyö hankkia informaatiosodankäynnillä tekosyy diplomaattien karkoituksiin ja lisäpakotteiden asettamiseen, sekä vähentää Venäjän uskottavuutta perään suunniteltua Syyrian lavastettua kaasuiskua varten.
   Syyrian kaasuisku taas pyrki kumoamaan Trumpin vetätymispuheet ja palvelee Israelin erittäin agressiivista halua ajaa Iranin sotilaat pois Syyriasta mihin hintaan tahansa. Tästä todisteena Liebermannin puheet ja jo toteutettu ilmahyökkäys Syyrian T5 lentotukikohtaan.

   Poista
  3. Ei voi kuin mykistyä ihmisaivojen kykyjen edessä.

   Salaliittoja kehittelevän anonyymimme pääkopassa raksuttava harmaa aines kykenee keksimään täysin poskettomia satuja ja sitten pitämään sepitteitään totena.

   Olisi mielenkiintoista tietää, millaista on arkinen elämä moisen "tietokoneen" ohjauksessa :)

   Poista
 18. Oletteko onnellisia nyt jenkkien perseennuolijat? Sota alkoi valheiden perusteella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sota alkoi? Taidat olla muutaman vuoden myöhässä. Syyriassa on sodittu jo vuosia.

   Niin joo, ei minulla ole mitään sitä vastaan, että omaa kansaansa murhaavan diktaattorin joukkotuhoaselabroihin ja varastoihin isketään.

   Poista
  2. Jenkit on hoidettu jo. Nyt on Britit ja Ranskalaiset menossa :)

   Sinun sen sijaan kannattaa pysyä Venäläisissä. Sieltä suunnasta on meinaan lasketeltu lehtiotsikoiden perusteella niin paljon tuubaa, ettei sinulta hommat aivan heti pääse loppumaan :)

   Poista
  3. Assad voitti sodan ISIS:ä vastaan ja menossa oli enää sodan jälkitila, jossa jäljelle jääneet jengiytyneet ja länsimaiden tukemat terroristipesäkkeet olivat siivoamatta. Toki Yhdysvallat miehittää edelleen puolta Syyriaa ja rakentaa sinne rinnakkaista hallintoa. He ovat kuitenkin itse ilmoittaneet, että heidän ainoa virallinen tavoite on kukistaa Obaman ja Hillaryn luoma ISIS ja vetäytyä pian pois Syyriasta ja, että nyt ISIS on jo käytännössä hävitetty.

   Maailmassa näyttää kuitenkin olevan taho, joka pystyy määräämään lavastetun kaasuiskun ja näin pelkällä informaatiosotahyökkäyksellä jo toistamiseen ja triggeröimään massiivisen ohjushyökkäyksen Syyrian laillista hallintoa vastaan, lukuisten "vahingossa" pommitusten lisäksi.

   Trumpin ilmoitus vihollisuuksien aloittamisesta uhkui käsittämätöntä narsistista, sadistista ja mielipuolista välinpitämättömyyttä maailmanrauhaa kohtaan. Britannian ja Ranskan ollessa mukana eturintamassa kyse pitää olla jostain aivan muusta asiasta kuin mistä julkisuudessa puhutaan. Vaikka kaasuisku olisikin totta, niin uhrimäärä suhteessa kaikkiin muihin uhreihin esim. Jemenissä tai Raqqassa on mitätön. Myöskin länsimaat ja Israel ovat käyttäneet kemiallisia aseita niin lähivuosina, ettei heillä ole moraalistakaan asemaa kritisoida mitään. On siis aivan varma, että muutaman syyrialaislapsen takia ei riskeerattu ydinsodan puhkeamista.

   Suomen paskahousut Niinistö ja Soini mumisee kumpikin ohittaen kokonaan juurisyyn tapahtuiko edes mitään kaasuiskua ja onko Syyriassa edes kemialliseen sodankäyntiin liittyviä kohteita. Mitään näyttöä ei ollut, joten tämä uusi hyökkäys olisi pitänyt tuomita. Niinistön aiemmat lausunnot uhkasta maailmanrauhalle kertoo, että hyökkäystä on valmisteltu pitempään ja aikeista on informoitu meitäkin.

   Poista
 19. Kyllä etenkin britit ovat raukkamaisia,iskevät ainoastaan kohteeseen, missä itselle ei ole suurta vastusta,ainoastaan rahanmenoa,maksoihan yksi ohjus miltei miljoonan,siis euroissa.
  Vähän aikaisemmin uhosivat kostavansa Venäjälle heidän kuvitellusti tekemän hermokaasuiskun,mikseivät tuota väitettyä tehdasta tuhoneet sarjalla ohjusiskuja,kyllä kumppanisa Yhdysvallat olisi siinä auttanut.

  Ainoastaan, se että Venäjä kykenee kunnolliseen vastaiskuun,onse rajoite ja voima jota läntiset tyranniat, kuten Britannia ja Yhdysvallat joutuvat,edes vähän kunnioittamaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kremlin trollaaja jatkaa sitkeästi mustan väittämistä valkoiseksi.

   Kyllä etenkin Venäläiset ovat raukkamaisia. Iskevät ainoastaan kohteisiin missä itselle ei ole suurta vastusta (Krim, Itä-Ukraina, Assadin vastustajat Syyriassa) vaan ainoastaan rahaa kuluu.

   Vähän aiemmin uhosivat ampuvansa alas kaikki lännen syyriaan ampumat ohjukset ja tuhoavansa alukset joilta ne ammutaan. Todellisuudessa sitten istuivat hiljaa poteroissaan kun vastustaja ei ollutkaan pieni ja helposti päähänpotkittava.

   Ainoastaan lännen sotilaallinen voima pitää Venäjän öykkäröinnin edes jollain tavalla kurissa. Venäjä kunnioittaa vain voimaa. Se kumartaa jos sitä potkaisee ja potkaisee jos sitä kumartaa.

   Poista
  2. Venäläinen valehtelu15. huhtikuuta 2018 klo 12.22

   Syyrian murhaajadiktaattori Al-Assadin joukkojen kapasiteetti käyttää kemiallisia aseita siviileitä vastaan on nyt viety.

   Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja Dana Whiten mukaan länsiliittouman Syyriaan tekemien ilmaiskujen jälkeen Venäjä trollien toiminta lisääntyi 2000%. Näkyy tälläkin palstalla kremliinien ja ruplarenkien Assadin ja venäläisten sotarikoksia puolustelevissa kommenteissa.

   Poista
  3. Väitteiden mukaan kerkisivät tyhjentää paikat, koska oli ennustettavissa,mitä oli tulossa.
   Kemian tehdas tuotti ainoastaan normaaleja teollisuudessa ja kotitaloudessa käytettäviä tuotteita,tehdas oli vanhentuvaa rakenteiltaan.

   Kemiallisen sodankäynnin ogelma on että sen käytölle tarvitaan vain sopiva tahtotila, tapahtuneen väitetyn iskun toteuttajat oli, jos sitä ollenkaan edes tapahtui,kapinallisten ääriainekset, viimeisenä heikkona oljenkortena,muta joutuivat kuitenkin luikkimaan kohteesta evakointien yhteydessä.
   Syyrian kapinallisten aktiivisimmat toimijat ovat Vdnäjän kaukasukselta kotoisin olevia julmureita,heillä on tietotaito ja tahtotila,mitä kammottavimpiin operatioihin.
   Länsi liittoutuneiden sotilallinen,teatterinomainen isku,parhaaseen jenkkilän katseluaikaan oli ainoastaan yhdysvaltalaisille tarjottua hyvää perjantaiillan viihdettä,onneksi ei saaut aikaan pahempaa vahinkoa,mitä nyt toistasataa ,miltei miljoonan maksavaa ohjusta,sekä seitsemänkymmentä neuvostoaikaista torjuntaohjusta,joidn dollarimääräinen arvo oli romutuspalkkio luokkaa.
   Amerikkalaiset veronmaksajat ovat jo nyt kiukkuisia tapahtuneesta Trumpille, kannattaa katsoa Alex Jonesin reaktio, kun kuuli iskusta,siitä tulee uusi Hitler kuuli sitä tai tuota meemin korvike.

   Poista
  4. Kummallista raukkamaisuutta osoittaa Britannia myös,kun iskee täysin tarpeetonta laitosta vastaan, muttei,yrittänytkään iskeä venäjällä väitetysti olevaan laitokseen,sinnekin brittien ohjukset kyllä yltävät,eli kysymyksessä on ainoastaan heikompikuntoisen kiusaaminen oletettujen väitteiden perustella,ei ollenkaan ritarillista toimintaa.

   Poista
  5. Kremlin trollit käyvät koko ajan naurettavammaksi. Tulee mieleen Saddamin tiedottaja - "koominen-ali". Mitä tiukemmaksi tilanne muuttui Saddamin kannalta, sitä naurettavammaksi muuttuivat tilannearviot.

   Mielenkiinnolla odotan, että minkälainen absurdiuden aste tässä vielä saavutetaankaan :)

   Poista
  6. Hyvä että muistutit,menikö kakki putkeen Irakin tuhoamisen suhteen,kuten vanha sanonta toteaa parempi tossunalla, kuin taivasalla,sen Irkilaiset nyt saavat karmeasti kokea. Maata ei ole kyetty jäleenrakentamaan sen jälkeen kun länsimaiset roikaleet sen tuhosivat.
   Irakin jlleenrakentamiseen varatut sadat miljardit ovat kadonneet taivaantuuliin.
   Jos verrataan vaikkapa Grosnyyn, niin tulokset puhuvat ehdottomasti venäjän vastullisemman, kurinalaisemman toiminnan hyväksi,kaupunki on rakennettu moderniksi,täystuhon jälkeen.

   Venäläiset rakennusalan yritykset ja energiatoimijat ovat jo aloittamassa Syrian jäleenrakennusta,esimerkiksi Alepossa on täysi tohina jo käynnissä,valitetavasti siitä ei meille vapaassa lännessä mitään kerota.

   Vapaus toimiakseen vaatii oheensa velvollisuuksien taakan,tuo kultainen sääntö on lännen erimuooisen loisimisen yhteikunnissa päässyt unohtumaan.

   Poista
  7. Venäjän ja alusmaidensa mainostaminen vauraana ja toimivana onnelana on niin naurettavaa, että jopa Pietarin trollitehtaan trollit ovat ymmärtäneet lopettaa Venäjän kehumisen ja keskittyä kokonaan lännen morkkaamiseen.

   Mutta Pauli on toista maata. Hän se vaan jaksaa jakaa neuvostohenkistä hurmosta idän ihmemaasta vuosi vuoden perään :) Koomista Alia mukaillen voitaisiin ryhtyä kutsumaan sinua vaikkapa "Pölvästi Pauliksi".

   Poista
  8. Venäläinen valehtelu15. huhtikuuta 2018 klo 17.30

   "Länsi liittoutuneiden sotilallinen,teatterinomainen isku,parhaaseen jenkkilän katseluaikaan oli ainoastaan yhdysvaltalaisille tarjottua hyvää perjantaiillan viihdettä,onneksi ei saaut aikaan pahempaa vahinkoa,"

   Iskut onnistuivat täydellisesti, kaikki ammutut 105 ohjusta osuivat ja tuhosivat Syyrian kemiallisten aseiden valmistuksen kannalta tärkeää kohdetta. Iskuissa tuhottiin mm. Barhezin kemiallisten aseiden tutkimuskeskus, Him Shinsarin kemiallisten aseiden varastointilaitokset sekä tärkeä komentokeskus.


   Iskut tuhosivat Syyrian kemiallisten aseiden ohjelman ja kapasiteetin kaasuttaa omaa kansaa hengiltä sariini hermokaasulla.

   Poista
  9. Kukaan ei ole väittämässä venäjää miksikään onnelaksi,mutta ei semikään suhteeton kurjalakaan ole,vastuullisen markkinatalouden olosuhteissa maa on kehittynyt,siitä mihin kuntoon se edellisen järjestyksen aikana ajettiin.

   Kansainvälinen politikka ei ole mitään nollasummapeliä,jossa jokin väistämättä häviää toisen voittaessa,nykyisessä tilanteessa,varsinkin länsimaiden aoitettua venäläisten oligarkkien jahtaamisen,erimuotoisten sanktoiden muodossa,on uudeksi ilmiöksi noussut venäläisen pääoman pakeneminen läntisistä pankeista.
   Esimerkiksi Sveitsin ja Latvian pankeista on kadonnut runsaasti venäläistä pääomaa.
   Deripaskan vainoamisen yksi ulottuvuus on Rusalin alumiinikonsernin ajautuminen rahoitusvaikeuksiin,jos ne pahenevat,silloin Deutsche pankki joutuu syvemmälle vaikeuksiin,mikä toisaalta saattoi olla Yhdysvaltalaisten pakotteidenasettajoiden tarkoituskin,siis yhdellä iskulla kaksi kärpästä.

   Tapaus osoittaa myös,varsinkin trumpismin aikakauden polittisen agendan,ei ole mitään yhteisöjä,on vain voittajia ja häviäjöitä,mitään kumppanuutta tai puhumattakaan veljeydestä ei saa tuntea,maailma on vain pelkkää kilpailua ja selviämistä.

   Nyt toteutetut kostoiskut olemattomia tai vahvasti epäiltyjä kaasuiskuja kohtaan ovat aikamme polittista teatteria,jonka yleisönä on pelokas,maailma omine ahdistuksineen.

   Poista
  10. Historia toistaan itseään:
   Natsi-Saksan joukot pukivat 01.09.1939 itsensä Puolan armeijan asepukuihin ja tulittivat omia joukkojaan.
   Hitler määräsi välittömästi joukkonsa hyökkäämään Puolaan.
   Syyriassa lännen tukemat terroristit kaasuttivat siviilejä.
   USA,Iso-Britannia ja Ranska nielivät syötin ja aloittivat terroripommitukset siviilikohteisiin Damaskoksessa ja Dara´assa Syyriassa.
   Syyrian armeijan ilmapuolustus torjui suurimman osan ohjuksista.
   One of the waves, 30 missiles were inbound, 28 destroyed and only 2 reached their intended targets, then the US secretary of Defense comes and say their attack was a success?!
   Third wave, foiled, 13 missiles at once were destroyed over Dar`aa among others in multiple axes.
   The US and its allies are going crazy after their first two waves were foiled, they expanded their attack to reach multiple areas in Syria so they can score any kind of victory to present to their public; and SyAAD will be there to defend all of Syria.
   The damage occurred on the infrastructure only.
   Long live syria

   Poista

  11. They've always lied to us
   1999 They lied to us about Yogoslavia
   2003 They lied to us Iraq
   2011 They lied to us Libya
   2018 They lied to us Syria

   TV:n aamu-uutisista Syyriasta saimme kuulla ja nähdä mitä häikäilemätöntä valehtelua ja harhaitusta Syyrian tilanteesta.
   Terroristeja tukevat tiedotusvälineet: Ilta-Sanomat,Iltalehti ja YLE eivät ole vielä oppineet, etteivät heidän raporttinsa, valheensa tai draamansa johda toivomaansa lopputulokseen. Syyrian armeijan vapausoperaatiot ovat sujuneet menestyksellisesti.Douma vapautettiin lännen tukemien terroristien orjuudesta ja Syyrian sotilas vapauttaa KAIKKI terroristien miehittämät alueet Syyriassa.

   Länsimaiden hallitukset ja niiden alueelliset liittolaiset ovat käyttäneet kymmeniä miljoonia dollareita terroristijoukkojen aseelliseen ja propagannan tukemiseen Syyriassa.Heidän viestinsä tarkoituksena on puhdistaa terroristien kaasuhyökkäykset ja julmuudet siviiliväestöä kohtaan syyttäen kaikesta Syyrian hallituksen joukkoja.Terroristeja tukevat valtamediat kiihottavat voimakkaasti sotilaallista väliintuloa Syyrian presidentti Bashar Assadia vastaan.

   Tunnetuimpia terroristeja tukevia esimerkkejä ovat Yhdysvaltain ja Ison-Britannian hallitusten voimakkaasti rahoittamat " valkoiset kypärät", jotka avoimesti työskentelevät yhdessä Al-Qaidaan sidoksissa olevien terroristien hallitsemilla alueilla.

   Toinen lähdekoodi länsimaisille tiedotusvälineille on Englannissa yhden miehen yhden ylläpitämä "SOHR" , joka on avoimesti terroristien äänitorvi ulkomaailmaan.

   Länsimaiset tiedotusvälineet ovat myös riippuvaisia terroristien itse kuvaamistaan "media-aktiveista" Syyriassa.Mutta nämä ryhmät eivät siedä journalismia. Itse asiassa heidän tiedetään vangitsevan, kiduttavan ja teloittavan välittömästi aktivisteja, humanitaarisia työntekijöitä, toimittajia ja vähemmistöön kuuluvia. Siksi länsimaalaiset toimittajat eivät voi matkustaa kapinallisten hallussa oleville alueille,koska heidät todennäköisesti kidnapataan tai tapetaan.

   Syyrian kansanarmeijan eteneminen Itä-Ghoutassa osoittanut koko maailmalle täyden voimansa vapauttamalla yli 90 %:ia terroristien hallussa olleita alueita ja vapausoperaatiot jatkuvat lopulliseen voittoon saakka. USA:n ja Persianlahden valtioiden rahoittamien ja aseistamien Nustra Front alias Al-Qaida terroristien ylläpitämä siviilien orjuus on päättymässä.
   Tämä voitto ei ole vain sotilaallinen voitto. Se on samalla voitto USA:n ja Gulf maiden harjoittamasta valtioterrorismista.
   Syyrian armeija voitto on antanut ankaran ja kuolettavan iskun vuosia jatkuneelle länsimedian vihakampanjalle,taloudellisille pakotteille ja humanismin nimissä aseita ja rahoitusta terroristeille toimittaneille kansalaisjärjestöille.

   Poista
  12. Pauli Pauli, voi sinua.

   Ensin sanot, että "Kansainvälinen politikka ei ole mitään nollasummapeliä,jossa jokin väistämättä häviää toisen voittaessa".

   Hieman myöhemmin kumoat oman väitteesi:

   "Tapaus osoittaa myös,varsinkin trumpismin aikakauden polittisen agendan,ei ole mitään yhteisöjä,on vain voittajia ja häviäjöitä".

   Riitelehän asiat ensin itsesi kanssa selviksi ennen tänne postaamista.

   Poista
  13. Kansaiväliseen politikkaan vaikuttaa pohjavirtana erilaiset ideologiset ja kultuurilliset viritelmät,konstruktiot.
   Se ääriliberaali,sen talousliberaalissa muodossa,jonka nousukausi alkoi Reaganin ja Britannian rautarouvan vaikutusvallan alkaessa,tuon ideaalin keskiössäon,ettei ole olemassa mitään yhteiskuntaa,vaan pelkkiä yksilöitä,miehiä ja naisia.
   Trump ja trumpismi ovat tämän ihmis ja yhteiskuntakehityksen tämänhetkistä kehityksen päätepistettä.
   Trumpin käsitys ja kokemus maailmasta on kaaosteorian henkeyttämä,ännen bisnesuransa on ollut pelkkää kaottista mylläkkää,mylläkkää minkä keskeltä hän on aina noussut voittajana, entistä maineekamapana.

   On olemassa myös rinnakkaisia mahdollisuuksia,ihmiskäsityksiä.Valitettavasti mikään näistä ihmiskäsityksistä ei ole keskinäiseen kaikenkattavaan kilpailuun sisällään pitävän liberaalin ihmiskäsityksen puitteissa,niissä sellainen käsite, kuin veljeydenhenki on tai ollaan julistamassa milteipä rikolliseksi.

   Poista
 20. Yhdysvaltain DoD väitti, ettei niiden ohjuksia pysäytetty ja että ohjukset osuivat Syyrian kemiallisten aseiden tutkimuslaitokseen, jossa kemiallisia aseita varastoidaan, tavalla, joka estää näiden aineiden vapautumisen.
  Mikä apina opetti teille kemiaa.
  Luuletteko mister Trump ja Pentagon sekä perässäjuokseva länsimainen lehdistö,että ihmisten äly ja ymmärrys ovat kaltaistenne luokkaa,että voitte valehdella heille,että,he uskovat kaikki Teidän valheenne.
  Terroripommituksenne Syyriaan epäonnistui ja nyt yritätätte epäloogisesti perustella valheitanne.
  Syyria näytti koko maailmalle, että kolme uskoteltua voimakkainta armeijaa maailmassa voidaan voittaa; viime yönä Syyria muutti nykyaikaista historiaa, mutta vielä tärkeämpää:eilen illalla Syyria näytti maailmalle, miksi Nato ei voinut puuttua Syyrian hallinnon kaatamiseen ja miksi se ei voi koskaan tehdä niin.
  Syyria on kansan ja voittoisan armeijan takaamana turvallinen ja Syyrian sotilas osoitti maailmalle, että kärsivällisyyttä ei pidä sekoittaa heikkouteen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tämähän saattaa ihan oikeasti olla Pietarin trollitehtaan terveiset. Joka tapauksessa niin pateettista puppua, että harvoin näkee.

   Poista
  2. Tosiasiat kirpaisevat herra Riiheläistä ja perässäjuoksijoita.
   Eihän se näin pitänyt.Amerikkalaisten vapauttamat irakilaiset polttavat vapauttajansa lipun protestina
   Syyrian ilmaiskuille.
   Iraqis set fire to US flag in protest of Syria strikes
   https://aml.ink/YVyUY

   Poista
 21. Herra Riiheläinen ja muut perässähiihtäjät:
  lipsuuko suksenne vai eikö suksi luista keväthangilla.
  Strikes In Syria - The Hard Facts (with Max Blumenthal)

  https://www.youtube.com/watch?v=reuQAoXM8bE

  VastaaPoista

 22. USA:n,Iso-Britannian ja Ranskan valtioterroristinen, kansainvälisen lain ja YK:n peruskirjan vastainen ohjushyökkäys suveriinin Syyrian alueille ei saavuttanut hyökkäykselle asetettuja tavoitteita. Syyrian tehokas ilmatorjunta tuhosi 71 ohjusta 103:sta.
  USA kulutti enemmän kuin 200 miljoonaa dollaria Syyrian iskuihin,joilla käytännössä oli nolla vaikutus.
  Aineellistakin tappiota suurempi oli kansainvälisen arvovallan menetys:

  Useissa kaupungeissa on eri puolilla maailmaa on järjestetty valtavia USA;n,Iso-Britannian ja Ranskan vallanpitäjien vastaisia mielenosoituksia ja osoitettu solidaarisuutta Syyrialle.

  Yesterday, the US city of Los Angeles witnessed demonstrations in protest against the triple aggression launched by the United States, France and Britain against Syria on Saturday morning.
  Demonstration in Tahrir Square in Baghdad in solidarity with the Syrian people against US-UK-French aggression

  White House, Washington:no war on Syria

  Juuri tällä hetkellä valtavat ihmisjoukot juhlivat Damaskoksen Umayyd aukiolla Itä-Ghoutan vapautusta ja tuomitsevat kolmoishyökkäyksen Syyriaa vastaan.
  Large crowds in Umayyad square in the capital of Damascus, in celebration of the liberation of eastern Ghouta and condemnation of the triple aggression against Syria.

  US suffers from losing Prestige after breaking $ 200 million in Syria's crackdown
  The United States spent more than $ 200 million on the Syria strike, with virtually zero impact, suffered loss and suffering loss. Americans spent over $ 200 million with zero impact. 71 missiles 103 were arrested.

  Maysaloon al Ghouta's heroic legend "was the title that Syria has won the revolutionary Youth League in UMDAD Mosque in Damascus.
  The band members played the Syrian National Song and at the rhythm of other national songs students sang and collected their support for the Syria Arab world, which led to Syria's victory over terrorism. Pride was great among young people who celebrated Syria's all-out invasion, starting with the French occupation of the latest tripartite US-UK invasion.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Venäläinen valehtelu16. huhtikuuta 2018 klo 21.12

   Venäjän huippumoderni ja Syyrian takapajuinen vanhentunut venäläisvalmisteinen ilmapuolustusjärjestelmä eivät saaneet torjuttua ensimmäistäkään risteilyohjusta taikka niitä ampuneita hävittäjiä ja pommittajia. Kaikki kolme Syyrian kemiallisten aseiden ohjelman,valmistuksen ja varastoinnin kannalta olennaisen tärkeätä kohdetta tuhottiin iskuissa 100% täydellisesti.

   Poista
  2. Ei Syyriassa ollut kemiallisia aseita, eikä niitä kehittäviä laitoksia. Ne purettiin kansainvälisellä yhteistyöllä vuosia sitten. Jos olisi ollut, niin länsi olisi pitänyt niistä kovaa meteliä heti kun moinen tiedustelutieto jostain olisi saatu. Nyt lavastetun iskun jälkeen lännellä ei ollut mitenkään aikaa tyhjästä selvittää kohteita ja hankkia pitävää näyttöä. Kemiallisten aseiden varaston pommittaminen, tehtiin se miten suurella voimalla tahansa, aiheuttaa vääjäämättä päästöjä ympäristöön, jotka vakavuudessaan on rinnastettavissa kemiallisten aseiden käyttöön. US,UK ja Ranska siis syyllistyi itse sotarikokseen monella tavalla, koska itse hyökkäys oli joka tapauksessa laiton ja kemialinen sodankäynti on täysin tuomittavaa heidän omienkin sanojen mukaan. Jotta oikeus tapahtuisi, tulisi YK:n pommittaa kolmea satamaa tai lentotukikohtaa kussakin agressorivaltiossa.

   Poista
  3. Anonyymi tuossa yllä väittää, että:

   1. Syyriassa ei ollut kemiallisia aseita ja
   2. Kemiallisten aseiden varaston pommittaminen on rinnastettavissa kemiallisten aseiden käyttöön.

   Toisinsanoen, hänen mukaansa länsi syyllistyi kemiallisten aseiden käyttöön pommittamalla varastoa jossa ei ollut kemiallisia aseita.

   Sitten hän vaatii YK:ta pommittamaan iskuun osallistuneita länsimaita. Ikäänkuin YK:lla olisi omat ilmavoimat :)

   Trollin puheista ei löydy järjen hiventäkään vaikka etsimällä etsisi. Hänellä taitaa olla piuhat aika pahasti solmussa :)

   Poista
  4. Jos länsi vakaasti uskoi pommittavansa kemiallisia aseita, niin ovat syyllisiä vähintään kaasuiskun yritykseen ja vain tuurilla epäpätevän tiedustelun ansiosta kohteissa ei ollutkaan kaasuja, eikä laajempia vahinkoja syntynyt.

   Jos taas pommittivat tietäen, että kohteissa ei ole kemiallisia aseita, niin silloin valehtelivat ja isku ylipäätään muuttuu entistä oikeudettomammaksi.

   YK:n alaiset pommitukset tehdään aina alihankintana. Esim. Shlomon helikopteritaksipalvelu voi ihan hyvin pudotella tynnyripommeja sopiviin kohteisiin.

   Poista
 23. Israelin ystävä Timo Soini sanoi, että Syyrian kaasuiskusta on riittävästi näyttöä. Miten tällainen valehtelija voi olla ministerinä Suomessa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin, missähän kohtaa Soini sitten valehteli? Vastaus: ei hän valehdellut.

   Vaikka en itse äänestä persuja (tai sinisiä) niin minusta Soini on ollut ulkoministerinä sieltä parhaasta päästä.

   Riidankylväjätrollit huutavat tuuleen.

   Poista
  2. Kyllä valehteli, koska mitään näyttöä Assadin kaasun käytöstä ei ole. Sanankäänteet vielä viestii, että tietoisesti valehdeltiin.

   Boris Johnson praising the White Helmets and providing £65 million!

   Poista